Сайт районної газети "Вісті Хорольщини"

Виконавча влада

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2018 РІК


Доходна частина районного бюджету Хорольського району на 2018 рік затверджена з урахуванням внесених змін в сумі 327586,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 319695,4 тис. грн, по спеціальному фонду 7890,9 тис. грн.
Надійшло доходів до районного бюджету за 2018 рік в загальній сумі 338025,2 тис. грн, що на 30324,6 тис. грн або на 9,8 відсотка більше відповідного показника попереднього року. Рівень виконання доходів районного бюджету за звітний період становить 103,2 відсотки до плану на рік. До загального фонду надійшло 325594,0 тис. грн, з них доходи без врахування офіційних трансфертів в сумі 87936,4 тис. грн, що становить 107,7% планових призначень на рік, до спеціального фонду 12431,2 тис. грн.
За 2018 рік податку на доходи фізичних осіб при плані 81522,2 тис. грн фактично надійшло 87839,7 тис. грн або 107,7% до річного плану, що на 21878,4 тис. грн більше минулого року.
Офіційних трансфертів в 2018 році надійшло в сумі 243507,6 тис. грн, що на 20446,9 тис. грн більше, ніж в 2017 році. Стабілізаційної дотації з Державного бюджету надійшло 148,4 тис. грн, дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5522,0 тис. грн. Субвенцій з Державного бюджету надійшло в сумі 64370,2 тис. грн, з обласного бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету в сумі 159234,9 тис. грн. Надійшло до районного бюджету інших субвенцій з інших місцевих бюджетів в загальній сумі 14232,1 тис. грн, в тому числі: з обласного бюджету в сумі 3321,6 тис. грн, з Семенівського районного бюджету в сумі 87,3 тис. грн, з бюджету Семенівської ОТГ 91,2 тис. грн, з Хорольського міського бюджету в сумі 728,7 тис. грн, з сільських бюджетів в сумі 7070,0 тис. грн, з бюджетів ОТГ 2933,3 тис. грн, які використано на підтримку галузей освіти 5201,5 тис. грн, культури 852,5 тис. грн, соціального захисту 2282,6 тис. грн, охорони здоров’я 5276,9 тис. грн, інші видатки 618,6 тис. грн.
Видаткова частина районного бюджету Хорольського району на 2018 рік затверджена з урахуванням внесених змін в сумі 336095,0 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 319370,6 тис. грн, по спеціальному фонду 16724,4 тис. грн.
Обсяг виконання районного бюджету за рік склав 332539,5 тис. грн (98,9% до планових призначень на рік), в тому числі по загальному фонду 316565,1 тис. грн (99,1% до річних призначень), по спеціальному фонду 15974,3 тис. грн, (95,5% до призначень на рік).
Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались в першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, харчування та інші соціальні виплати, віднесені до захищених видатків бюджету. На фінансування захищених видатків спрямовано 81,9 відсотка коштів загального фонду районного бюджету (259244,2 тис. грн).
Видатки на освіту склали 90919,6 тис. грн, що становить 98,3% планових призначень на рік, на охорону здоров’я 52024,6 тис. грн, що становить 98,9 % річних призначень, на культуру 9930,0 тис. грн, що становить 99,4 % річних призначень, на фізичну культуру і спорт 1279,1 тис. грн, що становить 93,0 % річних призначень; на утримання органів місцевого самоврядування 5809,3 тис. грн, що становить 99,0% річних призначень. На соціальний захист та соціальне забезпечення використано кошти у сумі 161064,8 тис. грн, при планових призначеннях 161496,2 тис. грн, або 99,7%.
Видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями по загальному фонду районного бюджету становили 92336,8 тис. грн, що становить 29,2 відсотка видатків загального фонду, в порівнянні з минулим роком ці видатки збільшились на 14518,9 тис. грн або на 18,6 відсотка.
В 2018 році з районного бюджету на виконання районних програм використано кошти в загальній сумі 19132,2 тис. грн, в тому числі: програма відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та інших заходів на 2014-2018 роки 61,2 тис. грн; програма підтримки ветеранської діяльності на 2016-2018 роки 224,9 тис. грн; програма архівної справи у Хорольському районі на 2017-2019 роки 51,8 тис. грн; комплексна програма профілактики правопорушень на 2016-2020 роки 25,0 тис. грн; районна програма підтримки та розвитку Хорольського районного радіомовлення на 2016-2020 роки 54,0 тис. грн; комплексна програма підтримки та розвитку матеріально-технічної бази підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району на 2016-2020 роки 697,5 тис. грн; програма соціального захисту населення в сумі 3425,2 тис. грн; програма організаційно-фінансового забезпечення оприлюднення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 2018 році 200,0 тис. грн; програма „Територіальна оборона” Хорольського району на 2018 рік 100,0 тис. грн; програма „Питна вода України” на 2006-2020 роки 59,7 тис. грн; програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки 459,8 тис. грн; районна комплексна програма підготовки молоді до військової служби та її призову до лав Збройних сил України на 2016 – 2020 роки 150,7 тис. грн; районна програма „Опікуємося освітою” на 2017-2020 роки 3657,0 тис. грн; програма розвитку культури і туризму в Хорольському районі на 2016 – 2020 роки 997,6 тис. грн; програма правової освіти населенню Хорольського району на 2017-2020 роки 3,7 тис. грн; програма підтримки аграрного комплексу Хорольського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року 30,0 тис. грн; програма підтримки соціально-економічного розвитку Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії на 2017-2021 роки 380,0 тис. грн; районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 – 2020 роки 289,9 тис. грн; програма економічного і соціального розвитку Хорольського району на 2018 рік 1376,2 тис. грн програма сприяння функціонування центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2017-2018 роки 10,0 тис. грн; програма забезпечення медичних працівників Хорольського району службовим житлом на 2018-2021 роки 12,6 тис. грн; комплексна програма медичного забезпечення населення Хорольського району на 2016-2020 роки 3946,8 тис. грн; комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства „Хорольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Хорольської районної ради Полтавської області на 2018-2020 роки 1745,6 тис. грн; програма розвитку цивільного захисту населення Хорольського району на 2013-2016 роки 30,0 тис. грн; програма забезпечення виконання Хорольською районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2018 рік 1143,0 тис. грн.
З бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету у 2018 році на капітальні видатки використано кошти в сумі 9464,4 тис. грн, з них на освіту 4286,8 тис. грн, на охорону здоров’я 4336,4 тис. грн, на соціальний захист та соціальне забезпечення 33,9 тис. грн, на культуру 670,7 тис. грн, інші видатки 136,6 тис. грн.
Протягом 2018 року на видатки додатково направлено вільний залишок бюджетних коштів, що утворився станом на 01 січня 2018 року в загальній сумі 3696,1 тис. грн (з них залишок освітньої субвенції 2610,3 тис. грн) та перевиконання доходної частини загального фонду в сумі 10655,4 тис. грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями 2483,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг і енергоносіїв 545,0 тис. грн, на медикаменти 529,1 тис. грн, на продукти харчування 217,6 тис. грн, на капітальні видатки 3374,9 тис. грн та на інші видатки 7201,9 тис. грн.
Заборгованості по заробітній платі, інших соціальних виплатах та за використані енергоносії станом на 1 січня 2019 року по установах, що фінансуються з районного бюджету, немає. На звітну дату допущено кредиторську заборгованість за надані пільги та субсидії населенню, які фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету, в загальній сумі 9184,8 тис. грн, з них пільги – 74,4 тис. грн, субсидії – 9110,4 тис. грн.
Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2019 року становить 80,5 тис. грн (проведено передплату періодичних видань).
В 2018 році повернено кредитів до спеціального фонду, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників, в сумі 26,2 тис. грн. Надано кредитів за рахунок спеціального фонду районного бюджету для кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 14,0 тис. грн. Залишок в сумі 12,2 тис. грн буде направлено на надання кредитів у 2019 році.
Фінансове управління
Хорольської районної державної адміністрації


ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У ДІЇ


6 грудня Президент України підписав Указ «Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади», спрямований на поглиблення та успішне проведення структурних реформ із децентралізації влади, зміцнення спроможності та ефективності місцевого самоврядування і завершення процесу об’єднання територіальних громад. Під час Форуму місцевого самоврядування, що відбувся у грудні 2018 року, Президент зазначив, що місцеві бюджети за чотири роки реформи зросли у 3,4 рази. Глава держави підкреслив, що у 2018 році частка місцевих бюджетів вже склала 52% в зведеному бюджеті країни. «Це дуже символічна і дуже принципова цифра. Це означає, що наша програма децентралізації, яка була обіцяна мною ще під час президентської кампанії, була повністю реалізована українським Урядом». Глава держави наголосив, що реформа децентралізації здійснювалась для того, щоб наблизити владу до людей, скоротити відстань від людини до громади, яка має реальний фінансовий ресурс для вирішення проблем. «Хоча ця реформа ще далека до завершення, вона належить до числа тих, позитивні результати яких суспільство вже точно помітило. Поклали дорогу, відремонтували школу, зробили освітлення в селі, селищі або місті, сміття почали нарешті вивозити не лише в містах, але і селах, водогін полагодили, майданчик спортивний зробили – це, здавалося б прості речі, хвалитися цими речами в двадцять першому столітті якось аж ніяково. Але давайте чесно казати, ці проблеми не вирішувалися десятиліттями. В провінції ще донедавна здавалося, ніби час завмер на початку дев’яностих», - зауважив Петро Порошенко.

Які ж результати реформа децентралізації дає на теренах Хорольщини детально розповіла «Вістям Хорольщини» у цьому інтерв’ю голова Хорольської РДА Лариса Звірко.
Галузі освіти, охорони здоров’я, культури, інфраструктура району завжди мали першочергове значення для органів районної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Та якщо раніше ці галузі фінансувались, як правило, на розсуд центральних органів влади, то внаслідок бюджетної децентралізації, що почалась у державі зі зміною влади, місцеві бюджети усіх рівнів отримали небачений досі фінансовий ресурс для соціально-економічного розвитку своїх територій. Для порівняння: якщо у 2014 – 2015 роках додатково на ці напрямки було залучено близько 10 млн. грн. коштів місцевих бюджетів, то у 2016 році – 7,2 млн. грн., у 2017 році вже близько 11 млн. грн., у 2018 році – близько 24 млн. грн. коштів як державного, так і місцевих бюджетів. У 2016 – 2018 роках у Хорольському районі завдяки державній підтримці, співфінансуванню із обласного бюджету, співпраці місцевих бюджетів району, власних коштів підприємств району вдалося реалізувати значну кількість проектів по капітальному ремонту, реконструкції об’єктів освіти, культури, медицини, інфраструктури району, розширенню виробничих потужностей підприємств.
- Які істотні зміни відбулися останнім часом у галузі освіти та спорті?
- За рахунок коштів державного бюджету, районного бюджету та бюджетів ОТГ придбано 5 шкільних автобусів – тобто третину нинішнього районного парку шкільних автобусів! Цьогоріч планується перепрофілювання одного зі шкільних автобусів для підвезення обдарованих дітей, спортсменів на конкурси та змагання і придбання спеціалізованого авто для мобільної роботи районного інклюзивно-ресурсного центру для дітей із особливими освітніми потребами.
Значні кошти (знову ж таки з бюджетів усіх рівнів) вдалося вкласти в капітальні ремонти закладів освіти: повністю або частково відремонтовано та реконструйовано покрівлі у двох міських, чотирьох сільських школах та двох дитсадках; відсоток замінених вікон на сучасні енергозберігаючі за 3 роки вдалося збільшити з 25 до майже 60, і робота в цьому напрямку постійно триває. Вже у лютому 2019 року з Державного бюджету виділено 1,2 млн. грн. на заміну вікон у двох закладах освіти. У 2017 – 2018 році вдалося вирішити багаторічну проблему – реконструювати аварійні і через це вкрай небезпечні запасні пожежні виходи в ДНЗ «Веселка» м. Хорол (вартість робіт – майже 500 тис. грн.). Розпочато серйозні роботи по приведенню у відповідність сучасним вимогам харчоблоків та санвузлів у закладах освіти. Останнім часом заклади освіти району істотно поповнили свою матеріальну базу: нові сучасні меблі, мультимедійні дошки та проектори, звукова апаратура, комп’ютерна та побутова техніка, обладнання для харчоблоків та теплогенераторних, посуд та безліч інших вкрай необхідних для повсякденного функціонування закладів освіти речей. На жаль, деяких предметів заклади чекали не один рік, а то й десятиліття, і лише нині стало можливим забезпечення цих потреб.
Крім цього, щорічно істотно зростають суми, виділені на придбання підручників, подарунків для першокласників та новорічних подарунків, харчування учнів, організацію літнього відпочинку та оздоровлення, придбання путівок для дітей, допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Звісно, якщо говорити про підсумки року 2018 в освіті, наша гордість – це перші кроки нової української школи. Вчителі майбутніх першокласників пройшли різнобічну підготовку до роботи в умовах НУШ і з усією відповідальністю працюють в нових сучасних умовах. Я запрошую всіх бажаючих відвідати перший клас у будь-якій школі району – і ви зможете відчути разючу різницю між інтер’єром та атмосферою, в яких навчалися ви, (і, можливо, навіть кілька років тому ваші діти), і нинішніми першокласниками – відкритими для спілкування, розкутими і, що найголовніше, – з великим бажанням щоранку йти до школи!
Кілька слів про розвиток спорту. Завершуються роботи по монтажу двох футбольних майданчиків зі штучним покриттям (у м. Хорол та с. Петракіївка), замінено покриття футбольного майданчика в Хорольській гімназії, придбано ринг для відділення кік-боксингу ДЮСШ.
- Нині активно іде реформування медицини району. Чи готова ця галузь до нових змін і які саме відбуваються нині на Хорольщині?
- Не менш важливе значення, ніж освіта, в життєдіяльності району, безумовно має галузь охорони здоров’я. Погодьтесь, проблеми, які накопичувались у цій сфері від перших днів незалежності (а то ще й у радянські часи) по-справжньому взялась вирішувати лише нинішня влада. Медична реформа, як не крути, не створила (як це намагаються представити деякі «експерти»), а просто вивела на поверхню ці проблеми. І саме від позиції влади та від професіоналізму медичних працівників на місцях у значній мірі буде залежати, наскільки успішно реалізуються ініціативи Президента та уряду на місцях. Безумовно, перш за все, медикам та їх пацієнтам слід створити гідні умови. Тож за 3 роки спільними зусиллями вдалося здійснити капітальний ремонт хірургічного відділення ЦРЛ, завершується реконструкція міжрайонного пологового відділення, триває поетапний ремонт дитячого, терапевтичного та неврологічного відділення. Ці перші успіхи надихнули нас на більш амбітні проекти: розширення відділення інтенсивної терапії, реконструкція приймального відділення з прибудовою ліфту, реконструкція частини приміщень Хорольської ЦРЛ під терапевтичне відділення із блоком анестезіології і інтенсивної терапії та рентген-хірургічним блоком. Хорольська ЦРЛ отримала сучасний ангіограф, і це дозволить найближчим часом здійснювати ранню діагностику та операції на судинах та інші операції, які кілька років тому робили лише в престижних столичних клініках. За 3 роки на 7 одиниць нової техніки зріс транспортний парк медичних закладів. І це теж не межа, робота в названих напрямках триває. Безумовно, значний крок вперед у медицині – програма «Доступні ліки». Лише у 2018 році було виписано рецептів за цією програмою на суму понад 1 млн. грн! Програмою скористалося майже 8200 жителів району, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Зауважу, що 2017 року на реалізацію програми «Доступні ліки» у районі було використано 623 тис. грн. Не залишаються осторонь медичних потреб жителів району і місцеві бюджети: постійно зростають суми коштів, виділених на капітальні та поточні ремонти закладів охорони здоров’я первинної та вторинної ланки, закупівлю, ремонт та обслуговування транспорту і медичного обладнання, медикаменти, пільгові рецепти, зубопротезування.
- А чи є позитивні результати у розвитку галузі культури?
- В умовах духовного відродження, очищення та самоідентифікації української нації важливе значення має розвиток та задоволення культурних потреб населення. Згадаймо: ще кілька років тому більшість закладів культури або взагалі не працювали, або ледь животіли, не опалювались, а про ремонти їх керівники лише мріяли. Відвідайте зараз ці заклади: замінені вікна, відремонтовані дахи, системи опалення, нові сценічні костюми, музичне обладнання. Бібліотеки поповнюються новою літературою та періодичними виданнями. Значні ремонтні роботи проведено в районному будинку культури та музичній школі, практично з руїн відбудовано Козубівський сільський будинок культури. Як результат – пожвавлення культурно-мистецького життя, участь аматорських колективів у місцевих та регіональних фестивалях, обмінні концерти.
- Як реалізуються державні програми соціального захисту населення у районі?
-Значна увага, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях приділяється соціально незахищеним категоріям населення. Лише деякі цифри: на реалізацію 48 державних програм соціального захисту населення з державного, обласного та місцевих бюджетів у 2018 році профінансовано 154 млн. 274 тис. грн., тобто в середньому 4 тис. 675 грн. на кожного мешканця району. Це – пільги, субсидії, державні соціальні та матеріальні допомоги, путівки на оздоровлення, ремонти помешкань. Вперше реально запрацювала Державна програма забезпечення житлом дітей-сиріт: у 2017 році за кошти, виділені державою, було придбано житло для 6 осіб з числа сиріт, у 2018 році – три квартири для осіб з цієї категорії.
- Розкажіть, будь ласка, як вирішується одвічна проблема - дороги. Чи планується збільшити кошти на ремонт місцевих доріг, із врахуванням пропозицій, наданих місцевими органами влади та самоврядування? Про освітлення, дитячі майданчики, упорядкування територій та інші, не менш важливі речі, теж хотілося б почути із перших уст.
-Безумовно, чи не найзанедбанішою сферою, що дісталася нинішній владі у «спадок», є інфраструктура та благоустрій. Вкрай незадовільний стан доріг, відсутність вуличного освітлення та місць масового відпочинку, проблеми з водопостачанням, сміттям – таку картину ми спостерігали в більшості населених пунктів якихось 5 – 6 років тому. Проїдьте зараз увечері по району – вуличні ліхтарі, алеї відпочинку з підсвіткою, впорядковані та щойно відкриті пам’ятники та пам’ятні знаки, дитячі та спортивні майданчики! Зі сміттям – складніше. Сумно дивитись на те, як деякі «громадяни» вважають нормальним за кількадесят метрів від сміттєвого баку чи звалища, іноді прямо під ноги іншим викинути мішок, наповнений сміттям. Це вже питання іншого характеру: так робить багато хто з нас, так роблять наші діти, бо в них змалечку саме такий приклад перед очима. І цього не змінить жодна влада, поки кожен не зрозуміє це для себе. Ще складніше з дорожньою інфраструктурою: більшість шляхів, введених в експлуатацію у 80-х роках минулого століття, вичерпали свій ресурс (орієнтовний термін експлуатації середньостатистичної дороги – 30 років). Уряд другий рік поспіль активно працює в напрямку масштабного ремонту доріг загальнодержавного та місцевого значення. Але іноді ми поводимо себе, як маленькі діти: ми хочемо, щоб всі дороги, які будувались десятиліттями, були відремонтовані негайно, і нам байдуже, що це просто неможливо. Починаємо шукати винних, а деякі політичні сили на цьому заробляють досить сумнівний «капітал». Хочу повідомити, що у 2019 році урядом планується істотно збільшити кошти на ремонт місцевих доріг і врахувати пропозиції, надані місцевими органами влади та самоврядування.Звісно, реформи, започатковані Президентом, урядом та парламентом, результат дадуть не одразу. Більше того, в ході їх практичної реалізації, я переконана, відбудуться певні корективи, зміни, з урахуванням місцевих практик. Звичайно, в ході реалізації реформ будуть помилки і недоліки. Але згадаймо народну мудрість: «Не помиляється лише той, хто нічого не робить». Хочу також сказати, що в значній мірі результати реформ залежатимуть від того, наскільки суспільство виявиться готовим не лише до змін навколо себе, а й від того, наскільки кожен з нас готовий змінюватися сам. Історично склалося, що в свідомості більшості громадян на пострадянському просторі вкорінилася віра «в доброго царя»: прийде мудрий правитель, який одразу вирішить за нас всі проблеми. Настав час зрозуміти, що доки кожен з нас не зробить щось важливе для своєї держави (замість вимагати, щоб вона робила все для нас, а ми лише сиділи на дивані і критикували (при цьому нерідко не маючи ні відповідної освіти, ні досвіду управління чи роботи в певній сфері і не пропонуючи конкретних реальних кроків)) дії влади, країною правитимуть популісти і вона, замість того, щоб рухатися в ногу з часом та усім цивілізованим світом, котитиметься в минуле.


ПЕРЕД ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПОСТАВЛЕНЕ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ МОНЕТИЗОВАНИХ СУБСИДІЙ


У березні цього року гроші для розрахунків за комунальні послуги виплачуватимуться безпосередньо одержувачам субсидії готівкою. Рішення щодо монетизації субсидій було прийнято Кабінетом Міністрів України 6 лютого.
В урядовій постанові визначено, що особам, які одержують пенсії, виплата житлових субсидій буде здійснюватися органами Мінсоцполітики через органи Пенсійного фонду України. Тобто, житлові субсидії у готівковій формі виплачуватимуться одночасно з виплатою пенсій.
Органи Пенсійного фонду області фінансуватимуть субсидії одночасно з фінансуванням виплати пенсій в межах визначених сум. Кошти будуть перераховуватися на пенсійні рахунки установ, де особа одержує пенсію відповідно до укладених договорів – або в уповноважених банках, або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».
Лубенське об”єднане управління Пенсійного фонду України


ДО УВАГИ ГРОМАДЯН ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ!


Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 „Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Порядком передбачено, що постраждала особа має право вільного вибору санаторно-курортного закладу та за бажанням здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.
Безоплатними санаторно-курортними путівками шляхом надання грошової допомоги забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:
громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Строк перебування в санаторно-курортному закладі становить:
для громадян віднесених до категорії 1 – 18 днів;
для дітей з інвалідністю - 21 день.
Для взяття на облік на забезпечення санаторно-курортною путівкою у наступному році постраждалі особи звертаються до управління за місцем проживання з відповідним пакетом документів до 15 жовтня поточного року. Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги громадянин, віднесений до категорії 1, один з батьків дитини з інвалідністю подають до управління наступні документи:
для забезпечення громадянина, віднесеного до категорії 1:
заява;
довідка форми № 070/0
копія паспорта;
копія посвідчення і вкладки.
Для забезпечення дитини з інвалідністю та одного з батьків:
заява;
довідка форми № 070/0;
копія посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);
копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю або копію паспорта;
копію паспорта батьків;
довідку про склад сім’ї.
Санаторно-курортне лікування постраждалих громадян здійснюється відповідно до медичних показань з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості в межах бюджетних призначень.
У разі коли громадянин, віднесений до категорії 1, та дитина з інвалідністю мають право на санаторно-курортне лікування за двома або більше законами, їм надається право вибору взяття на облік для забезпечення путівкою за одним з них.
Управління соціального захисту населення укладає договір в трьох примірниках із закладом та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
За громадянами, віднесеними до категорії 1, та дітьми з інвалідністю, які перебувають на обліку в управлінні, але не отримали путівки у поточному році, за ними зберігається право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої закінчився.
За бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1, одного з батьків дитини з інвалідністю у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування виплачується грошова компенсація замість путівки у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Облік осіб, які подали заяви про отримання грошової компенсації замість путівки, ведеться окремо від обліку на отримання путівок.
Більш детальну інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, 62, каб. № 8,тел. 33-0-60


УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПОВІДОМЛЯЄ:


Перелік категорій пільговиків, які мають право на пільги на житлово-комунальні послуги з урахуванням доходу сім’ї:
- діти війни (25%);
- багатодітні сім’ї (50%);
- учасники війни (50%);
- пенсіонери, які раніше працювали у сільській місцевості педагогічними, медичними працівниками, у бібліотеках, у сфері захисту рослин і проживають у них (100%);
- пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури (100%);
- особи, які мають право на пільги відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань” (50%);
- прийомні сім'ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім'ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування (50%).
Пільги для вищезгаданих категорій громадян надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (з 01.01.2019 - 2 690 грн.).
Пільги на житлово-комунальні послуги надаються в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 409 „Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (із змінами).
Непрацездатним особам, для продовження права на отримання пільг з соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації, буде проведено автоматично, без звернення громадян.
Для працездатних осіб, необхідно звернутися до управління за адресою: м. Хорол, вул. Незалежності, 62, каб. № 6, з довідками про отримані доходи за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення.
За довідками звертатися по телефону: 33-0-60.
***
ПЕРЕВАГИ УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Відповідно до ст.2 Закону України "Про колективні договори і угоди" колективний договір укладається на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Колективний договір - основа соціального захисту працюючих на підприємствах.
Укладення колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом сприяє: узгодженню інтересів найманих працівників і роботодавців; врегулюванню виробничих, трудових і соціально-економічних відносин; вирішенню питань оплати праці; створення безпечних умов праці; наданню допомоги малозабезпеченим, організації оздоровлення; вирішенню трудових спорів та конфліктів.
В колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо: нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; умов і охорони праці; режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників.
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.
Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод ( ст.5 Закону України "Про колективні договори і угоди").
Колективний договір, укладений з дотриманням чинного законодавства і врахуванням реальних можливостей підприємства, сприяє стабільності, високопродуктивній діяльності підприємства, створенню надійної основи для соціального захисту працівників, уникненню трудових конфліктів та інших прав і гарантій, передбачених законодавством.
Стаття 9 Закону України "Про колективні договори і угоди" передбачає повідомну реєстрацію колективних договорів в органах державної виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.
Управління соціального захисту населення повідомляє, що для реєстрації колективного договору необхідно подати такі документи:
1. лист на ім'я начальника управління соціального захисту населення з проханням зареєструвати колективний договір;
2. три примірники колективного договору;
3. протокол загальних зборів про прийняття та затвердження колективного договору.
За більш детальнішими роз`ясненнями та довідками просимо звертатись в управління соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, буд.62, каб.№8, або за телефоном: 33-0-60.
Начальник управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації Вікторія ЛОПІТЬКО


ХРОНІКА ОБЛАСНИХ НОВИН


У м. Полтаві за участю голови облдержадміністрації В.Головка, місцевих мешканців, громадськості, ЗМІ відбувся обласний фестиваль театрального вертепного дійства "Різдвяна феєрія". Учасників заходу привітали виступами аматорські колективи та колядні гурти міста та області, потому архієпископ Полтавський та Кременчуцький ПЦУ Федір провів святкове богослужіння. Завершився захід урочистою ходою колядних гуртів центральними вулицями міста.
* * *
Перший заступник голови облдержадміністрації А.Пісоцький у режимі відеоконференцзв'язку провів нараду з головами райдержадміністрацій області, де обговорено питання експлуатаційного утримання доріг та забезпечення проїзду місцевими автошляхами в зимовий період. За результатами роботи дано відповідні доручення.
* * *
У м. Полтаві заступник голови облдержадміністрації О.Пругло за участю керівників причетних структурних підрозділів облдержадміністрації, Полтавської райдержадміністрації, будівельників провів нараду з питань проведення реконструкції приміщення ДНЗ "Полтавський центр професійно-технічної освіти", що у с. Щербані Полтавського району.
* * *
На базі КП ПОР "Полтававодоканал" голова облдержадміністрації В.Головко спільно з заступником голови облдержадміністрації О.Пруглом провів виїзну робочу нараду щодо розгляду плану розвитку комунального підприємства КП ПОР "Полтававодоканал" на 2019 рік. Підбито підсумки роботи водопостачальників у минулому році та виокремлено пріоритети подальшої діяльності задля забезпечення стабільного водопостачання мешканців обласного центру.
* * *
За участю заступника голови облдержадміністрації О.Пругла відбулося засідання обласної робочої координаційної групи з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
* * *
Голова облдержадміністрації В.Головко у відео режимі провів нараду з головами райдержадміністрацій з питань утримання доріг у зимовий період, забезпечення стабільності роботи автотранспорту на дорогах області за складних погодних умов. В.Головко наголосив, що всі сили потрібно сконцентрувати на південні райони області. Дорожні служби, патрульна поліція та рятувальники повинні повністю координувати свою роботу. Техніка починає чистити дороги з моменту, як тільки розпочався перший сніг. І для цього попередження не потрібне. Головне завдання - не допустити заторів на дорогах. За підсумками роботи дано відповідні доручення.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації


ЧОРНОБИЛЬЦІ, ЯК НІХТО ІНШИЙ, ПОТРЕБУЮТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.


14 грудня в Україні відзначається „День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС“ Ця пам'ятна дата була затверджена Указом Президента України 10 листопада 2006 року. У багатьох можуть виникнути сумніви, навіщо потрібноце свято, якщо є 26 квітня - Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф, і чому саме 14 грудня вибрано для вшанування учасників ліквідації. Справа в тому, що 30 листопада 1986 року закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, а 14 грудня було офіційно повідомлено про те, що держкомісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. Ті, хто вважають 14 грудня своїм святом, вже давно називають цей день Днем ліквідатора. Ідея Дня ліквідатора полягає в тому, щоб ще раз нагадати суспільсьву про проблеми ліквідаторів-чорнобильців. Проблеми, зумовлені катастрофою, не втратили актуальності й сьогодні. Робота з громадянами, яких торкнулося горе Чорнобиля, залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Чорнобильці, як ніхто інший, потребують державної підтримки, соціального захисту, вирішення цілої низки медичних, соціально-побутових проблем, питань пенсійного забезпечення. На сьогодні в районі проживає 941 громадянин, який відносяться до категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:

осіб І категорії – 220;

осіб ІІ категорії – 371;

осіб ІІІ категорії – 142;

осіб 4 категорії – 4;

дружин ( ЧАЕС) померлого громадянина ЧАЕС – 116;

дітей - чорнобильців – 88.

Соціальним захистом громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС займається управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації.

Згідно Закону України « Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. № 797(зі змінами) особи ЧАЕС І, ІІ категорії та дружини ( ЧАЕС) померлого

громадянина користуються пільгами 50% на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку та тверде паливо, а також 100% знижкою при проїзді залізничним та автомобільним транспортом.

А також громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС мають право на:

- щомісячну грошову компенсацію вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорія – 401,40 грн., 2 категорія – 200,70 грн.;

- щорічну допомогу на оздоровлення: учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії (особам з інвалідністю внаслідок війни І і ІІ групи – 120,00 грн., ІІІ групи та дітям з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою - 90грн.; учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії – 100,00 грн.; учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 3 категорії, кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйовані із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей – 75,00 грн.);

- одноразову компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни, та сім’ям, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- особам з інвалідністю І групи – 379,30 грн.;

- особам з інвалідністю ІІ групи – 284,40 грн.;

- особам з інвалідністю ІІІ групи – 189,60 грн.;

- вдовам ЧАЕС І категорії – 7586 грн.;

- одному з батьків померлого чорнобильця – 3792грн.

Крім того, відповідно до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи ЧАЕС І категорії користуються 100-відсотковими пільгами на:

- санаторно-курортне лікування;

- забезпечення медикаментами в аптечних закладах та на зубопротезування;

- на сплату за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання ;

- паливо, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

- позачерговий безплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир ;

- позачергове безплатне встановлення стаціонарних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.

Згідно зі змінами внесеними до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ (далі – Закон), з 01.07.2015 року, пільги на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування окремим категоріям громадян надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї, в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, яка на даний час становить 2470 грн. на кожного члена сім’ї.

Пільги на медичне забезпечення з урахуванням сукупного доходу сім’ї надаються громадянам внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесеним до:

* категорії 3;

* категорії Г;

* дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

* сім’ям, які мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

* дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи.

За 2018 рік за рахунок коштів субвенції з державного бюджету відшкодовано підприємствам, надавачам послуг, за надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо, послуги зв’язку, одноразовий проїзд, проїзд автомобільним та залізничним транспортом на загальну суму 5189,3 тис.грн.

Компенсацію за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та щорічну допомогу на оздоровлення в 2018 році виплачено 625 особам на 64,5 тис.грн., в т.ч. одноразову компенсацію сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою виплачено 14 особам на суму 91,0 тис.грн., у 2017 році виплачено 625 особам на суму 62,9тис.грн., в тому числі 7 сім’ям, які втратили годувальника на суму 53,1тис. грн.

Щомісячну компенсацію на харчування за 11 місяців 2018 р. отримали 625 осіб на загальну суму 1 852,3 тис.грн.

Пільгами на забезпечення безплатними медикаментами в аптечних закладах та на зубопротезування за 11 місяців 2018 року скористалося 138 осіб на суму 117,6 тис.грн., що на 11,3 тис. грн. більше у порівнянні з попереднім роком.

За 2018 рік відшкодовано витрати за додаткову відпустку із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих дні 59 особам на суму 207,0 тис.грн.

Щорічно до 5 травня особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих) виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України. В поточному році отримали щорічну допомогу до 5 Травня 199 осіб прирівняних до осіб з інвалідністю внаслідок війни (чорнобильці І категорії) та 91 вдова померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на загальну суму 873,5 тис.грн. У 2017 році щорічну допомогу до 5 Травня отримали 214 осіб з інвалідністю внаслідок війни та 85 вдів померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на загальну суму 861,1 тис.грн.

Найбільш важливим фактором соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, є збереження та відновлення здоров’я людей, а одним із найактуальніших напрямків – безоплатне санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

Безоплатне забезпечення путівками проводиться шляхом надання щорічної допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку.

Порядком передбачено укладання трьохсторонньої угоди між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального

захисту населення. При цьому кожному забезпечено право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для оздоровлення, а також за бажанням здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

В поточному році для оздоровлення постраждалих громадян внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії було придбано 41санаторно-курортну путівку на загальну суму 270,0 тис.грн., з них: кошти державного бюджету – 167,2тис.грн., районного бюджету – 55,1тис.грн., обласного бюджету – 47,7 тис.грн. Крім того була оздоровлена одна дитина з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, вартість путівки склала 13,5 тис.грн. Оздоровлення учасників ЛНА на ЧАЕС І категорії розпочалося з квітня місяця. В 2017 році оздоровилось 22 постраждалих громадян внаслідок аварії на ЧАЕС 1 категорії і одна дитиниа з інвалідністю.

З 2018 року відповідно до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки передбачена виплата додаткової матеріальної допомоги за додатково надані послуги , в сумі не більше 2 тис грн., на оздоровлення в санаторно-курортних закладах, які розташовані на території Полтаської області, громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською ктастрофою та постраждалим учасникам антитерористичної операції. Даною додатковою матеріальною допомогою вже скористалось 14 осіб І категорії ЧАЕС на загальну суму 8,5 тис.грн. Крім того з районного бюджету виділені кошти в сумі 20,5тис.грн. для надання матеріальної допомоги 3 учасникам ЛНА на ЧАЕС 2 категорії для оздоровлення в санаторно-курортних закладах.

Проведено виплату компенсації за санаторну-курортну путівку 27 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії на суму 13,0тис.грн. та 18 особам з інвалідністю внаслідок війни на суму 8,6тис.грн.

Ми не маємо права забувати про самопожертву ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які пройшли через усі кола ядерного пекла.

На жаль, багато хто з ліквідаторів вже давно покинули це земне життя. Тому велика шана і уклін до землі всім героям, всім, хто не жалкував себе, всім, хто спас нас від ще більшого лиха.

Нехай мирний атом служить на благо людства.

Ще раз всім ліквідаторам щира подяка і шана!


ВІДБУЛОСЯ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 28 СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ.


23 листопада під головуванням голови районної ради Віри Мартюк відбулося пленарне засідання 28 сесії Хорольської районної ради 7 скликання.

У роботі сесії взяли участь сільські голови, виконуючий обов’язки голови районної державної адміністрації Сергій Абрамов.
На початку роботи Віра Анатоліївна та Сергій Гаврилович відзначили Почесною грамотою Полтавської обласної ради депутата районної ради Віталія Надошу та грамотою Полтавської обласної ради депутата районної ради Сергія Демиденка.
Першим було питання порядку денного – звіт голови районної ради про роботу за звітній період.
Віра Анатоліївна у своїй доповіді відзначила пріоритетні напрями роботи районної ради у 2018 році, а саме затвердження районних програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку Хорольщини, їх вчасне фінансування, залучення інвестицій, підготовку інвестиційних проектів, забезпечення належного контролю за ефективним використанням майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району.
В ході пленарного засідання розглянуто питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Хорольського району» Козлову В.А., Степанову О.П., Полтавцю І.І., Коломійцю В.Х. (посмертно), Шаригіну В.О. (посмертно).
При обговоренні внесено пропозицію у газеті «Вісті Хорольщини» висвітлити життєвий шлях та здобутки Почесних громадян Хорольського району.
Депутатами було розглянуто ряд питань, що стосуються внесення змін до показників районного бюджету, управління майном спільної власності територіальних громад, соціально – економічного розвитку району, галузей освіти, медицини, культури, соціального захисту населення.
При обговоренні питання «Про прийняття медичного обладнання у спільну власність територіальних громад Хорольського району» внесено пропозицію заслухати Михайла Винограда, головного лікаря Хорольської ЦРЛ.
Михайло Васильович проінформував про хід роботи по створенню на базі Хорольської ЦРЛ рентгенологічно – операційного блоку з виготовленням відповідної проектно – технічної документації для обслуговування пацієнтів Західного госпітального округу Полтавської області. Саме для цих цілей здійснюється передача ангіографа до Хорольської ЦРЛ. За словами головного лікаря закладу, передбачено комплектування блоку також і іншим діагностичним обладнанням, що на порядок збільшить рівень медичних плуг у Хорольській ЦРЛ.
Колеги подякували Михайлу Винограду за високопрофесійну організацію роботи в центральній районній лікарні та відзначили депутата обласної ради Фахраддіна Мухтарова, за сприяння якого забезпечено передачу ангіографа Хорольській ЦРЛ.
Пленарне засідання 28 сесії Хорольської районної ради 7 скликання пройшло в діловій, конструктивній обстановці. Ряд рішень, прийнятих депутатами районної ради, забезпечить сталий соціально-економічний розвиток Хорольського району.


Листом міністерства соціальної політики України від 11.09.2018 № 17513/0/2-18/56, надано роз'яснення, щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування


Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329), житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
Статтею 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачена добровільна сплата єдиного внеску. З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування,' органом доходів і зборів в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору.
Договором про Добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.
Згідно з Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 р. за № 508/26953) (зі змінами) передбачено форму Типового договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) , що містить дані про розмір єдиного внеску та період, за який він сплачується.
Враховуючи зазначене, у разі звернення за призначенням субсидії непрацюючих працездатних осіб, які (за яких) не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, необхідно направляти таких осіб до органів державної фіскальної служби.
На підставі укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, оформленого в установленому порядку у якому зазначається період, та платіжного документу про сплату такого внеску, житлова субсидія призначається із урахуванням вимог Положення.

Начальник управління соціального захисту населення
Вікторія Лопітько


Успішність Полтавщини підтверджено економічними показниками


На черговій апаратній нараді в голови облдержадміністрації Валерія Головка підбили підсумки соціально-економічного розвитку області за сім місяців 2018 року.
Як зазначила директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інна Іщенко, на Полтавщині помітно зросли економічні показники.
Якщо у 2015 році в таких обсягоформуючих галузях промисловості області, як машинобудування та металургія, спостерігався спад обсягів реалізації, зокрема в машинобудуванні - на 33,2%, в металургії - на 6,3%, то нині промисловість демонструє стабільне зростання та нарощує темпи і обсяги реалізованої продукції. Так у металургії - майже в 1,6 рази, в машинобудуванні - на 20,1%, загалом же промисловий сектор спрацював з позитивною динамікою - ріст обсягу реалізації промислової продукції склав понад 15%.
Полтавщина - лідер серед областей України з валового регіонального продукту на одну особу населення - 81,1 тис. грн, тоді як в цілому по Україні цей показник складає лише 55,9 тис. грн.
Полтавщина одна з головних бюджетоформуючих областей України. Область є фінансово самодостатньою та успішною за темпами зростання доходів місцевих бюджетів. Зокрема, темпи зростання надходжень місцевих бюджетів дозволили нашій області закріпитися на 1 місці серед інших регіонів країни за напрямком "Фінансова самодостатність". Порівняно з минулим роком надходження до місцевих бюджетів за 7 місяців поточного року зросли більше, ніж на 22%, до бюджетів усіх рівнів за січень-липень 2018 року акумульовано 18,3 млрд грн, в тому числі - 15,8 млрд грн податків і зборів.
Важливою складовою ефективного соціально-економічного розвитку регіону є успішне впровадження реформи децентралізації.
Нині в області створено 46 об'єднаних територіальних громад. Вперше в Україні створено ОТГ, в складі якої є місто обласного значення, а саме - Гадяцьку ОТГ. Створені громади об'єднали третину місцевих рад та понад 23% загальної чисельності населення області, а це майже 0,3 млн осіб.
Завдяки реформам фінансові надходження громад зросли в 5, а подекуди й до 10 разів, і за 7 місяців 2018 року склали 1млрд 310,4 млн грн.
У рамках децентралізації держава надає фінансову підтримку ОТГ. У вигляді субвенцій на формування інфраструктури, оосвіти, медицини, тощо за січень-липень 2018 року громади отримали 521,3 млн грн.
Ефективне впровадження реформи децентралізації демонструють усі громади Полтавщини, в тому числі і новостворені, серед яких Щербанівська ОТГ, яка посіла 1 місце з фінансової спроможності у групі громад України з чисельністю населення від 5 до 10 тис. осіб.
Позитивну динаміку демонструє і агропромисловий комплекс області. Полтавщина - лідер із зростання виробництва в сільському господарстві. За темпами зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства область займає 2 місце серед регіонів України. За 8 місяців поточного року він зріс на 12,7%, а обсяги виробництва продукції рослинництва збільшились на 24,3%.
Завдяки залученим ресурсам в області активно впроваджуються секторальні реформи, зокрема в галузі охорони здоров'я та освіти.
Щорічно зростає фінансування з обласного бюджету на медичну галузь. Так, на ремонт закладів охорони здоров'я у 2018 році передбачено понад 190 млн грн, що майже в 11 разів більше порівняно з 2014 роком.
Цього року в області запланували будівництво 37 нових амбулаторій. З метою покращення надання медичної допомоги у сільській місцевості з державного бюджету передбачено 41,3 млн грн медичної субвенції.
У липні цього року центри первинної медико-санітарної допомоги області отримали 35 автомобілів та сім автомобільних пересувних комплексів "Амбулаторії на колесах", оснащених найсучаснішою технікою для оперативної діагностики.
У Полтавській обласній клінічній лікарні ім. М.В. Скліфософського відкрито реконструйоване відділення нейрохірургії. Продовжуються реконструкція та добудова кардіологічного диспансеру.
Оптимізують і мережу загальноосвітніх закладів. В області створюють опорні школи та "нові українські школи".
Так, на сьогодні на Полтавщині діє 41 опорна школа, а до 2020 року планується створити 86.
Впродовж останніх 5 років на Полтавщині майже вдвічі зросла кількість закладів освіти з інклюзивним навчанням. Відтак освіту отримують в 2,2 рази більше дітей з особливими потребами. Аби заклади освіти стали доступними для осіб з інвалідністю, у 2018 році заплановано освоїти 900,0 тис. грн.
Актуальною залишається потреба у дитячих садках.
У 2018 році у дошкільних закладах заплановано створити 468 додаткових місць. Вже на сьогодні кількість дітей, які потребували влаштування в заклади дошкільної освіти, зменшилась з 1 тис. 812 осіб до 1 тис. 224.
Також Полтавщина зарекомендувала себе як інвестиційно привабливий регіон, відкритий до співпраці з багатьма інвесторами в різних напрямках.
Згідно з рейтингом агентства Євро-Рейтинг область посідає 4 місце за інвестиційною ефективністю. Інвестиції в Полтавську область надходять із 43 країн світу, основними з яких є Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія та Кіпр. Станом на 01.07.2018 року накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій з початку інвестування склав 1024,1 млн дол. США.
Також область працює за 33 проектами міжнародної технічної допомоги та успішно використовує механізми міжмуніципального співробітництва.
За словами голови облдержадміністрації Валерія Головка, Полтавщина досягла високих економічних показників завдяки спільній праці влади та громади:
- Дякуємо галузевим підприємствам регіону, людям, які працюють у промисловості й аграрному секторі, нафтогазовому комплексі. Всі показники області - це їхні зусилля й здобутки підприємств. Дякую керівникам органів місцевого самоврядування, бо створити умови для розвитку бізнесу - це важко. Де є злагоджена робота в регіонах і немає суперечок між різними гілками влади, є результат. Потрібно створити умови, щоб люди відчували, що влада єдина, що території розвиваються і є перспективи, - зазначив Валерій Головко.


Душею і серцем Ви завжди молоді


Першого жовтня у всьому світі відзначався Міжнародний день людей похилого віку та ветерана України.
Цей день - це хороша нагода засвідчити нашу повагу ветеранам війни і праці, нашими батькам і матерям, старшим друзям, за чиїми плечима - нелегкі життєві дороги, що щедро посріблили сивиною скроні. Люди старшого покоління - джерело народної мудрості, їх життєвий досвід, невичерпна енергія та оптимізм - невід'ємний місток, який з'єднує покоління.
Так, вихованці центру дитячої та юнацької творчості і учні Хорольського НВК під керівництвом директора Тамари Горбенко та керівника гуртка виразного читання "Ластівка" ХРЦДЮТ Світлани Рябенко подарували святковий захід для людей похилого віку, які відвідують Університет третього віку територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Хорольської РДА. Завдяки тісній співпраці територіального центру із центром дитячої та юнацької творчості для людей похилого віку неодноразово проводяться заходи та різноманітні свята, які приносять не тільки душевне задоволення, а й дають змогу стареньким людям відчути себе молодими, подрібними.
Захід присвячений Дню людей похилого віку відбувся в теплій і дружній атмосфері в кафе "У Танюші", ПП О. Міщенко. З найщирішими вітаннями і теплими словами звернулися до присутніх запрошені гості - голова районної ради Віра Мартюк, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Абрамов та представник депутата Полтавської обласної ради Фахраддіна Мухтарова - Галина Семенюта.
Виголошуючи вітальну промову керівники акцентували увагу на ініціативах Президента України, турботі районного керівництва щодо підвищення соціального захисту рівня життя найбільш вразливих верств населення, а саме людей похилого віку. Крім того до святкогового столу подарували чудові смаколики.
Для слухачів УТВ в цей чудовий день лунали віршовані привітання , веселі та ліричні пісні під гітару у виконанні методиста О.Стойко. Пронизливий до сліз вірш про бабусю розповіла учениця Хорольського НВК С. Кружко. Всіх присутніх зворушив виступ на бандурі з піснею про маму, яку виконала педагог- організатор Хорольського НВК О. Левіна.
Слова вдячності висловили староста групи Університету третього віку Любов Сніжко, слухачі УТВ Надія Руссу та Борис Семенюта, які подякували за піклування і турботу до них з боку районного керівництва , також подякували працівникам територіального центру. Особлива подяка від старших пролунала на адресу вихованців центру дитячої та юнацької творчості за гарний проведений захід.
По закінченню свята дітям, які проводили захід, директор територіального центру Л. Бойко вручила "солодкий подарунок", а присутніх ветеранів запросила до благодійного святкового обіду.
День похилого віку - добра нагода вшанувати людей старшого покоління, хто своїм життям заслужив нашу повагу, кому ми багато в чому зобов'язані. Цей проведений захід допоміг підтримати і подякувати літнім людям , показати, що вони нам дуже дорогі і ми цінуємо їх за те, що вони зробили для нинішнього покоління і те, що вони роблять для нас зараз.
В свою чергу колектив територіального центру завжди готовий прийти на допомогу людям, які цього потребують.

Людмила БОЙКО, директор терцентру


Зміни в порядку видачі посвідчень особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи


Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 ,,Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян" (далі-постанова від 11.07.2018 №551) затверджено новий порядок встановлення статусу та видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та учасникам інших ядерних аварій і випробувань.
Впровадження затвердженого порядку здійснюється за декількома напрямками.
По-перше, рішення про встановлення статусу та видачу посвідчень вказаній пільговій категорії громадян, приймається виключно регіональними комісіями з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян.
В області регіональна комісія з визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян створена за розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.08.2018 № 658.
З серпня за поданням райдержадміністрацій та міськвиконкомів на засіданнях комісії опрацьовано 78 справ, в т.ч. по Хорольському району 12 справ, по яким прийняті рішення щодо видачі посвідчень відповідно до встановленого статусу.
Тобто на даний час регіональною комісією розглядаються справи щодо встановлення статусу та видачі відповідних посвідчень громадянам, які вперше набувають такого статусу. Також розглядаються справи щодо зміни категорії у разі встановлення групи інвалідності, пов'язаної з Чорнобильською катастрофою, справи на видачу посвідчень дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких, пов'язана з Чорнобильською катастрофою, дітям, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо повторної видачі посвідчень усім категоріям громадян у разі втрати чи пошкодження посвідчення, або зміни прізвища.
Одночасно управлінням соціального захисту населення проводиться робота по формуванню даних для заміни посвідчень на посвідчення нового зразка. Вказана робота проводиться відповідно до особових справ учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, а також учасників ліквідації інших ядерних аварій (категорії 1,2,3). Міністерством соціальної політики України передбачено виготовлення бланків посвідчень нового зразка орієнтовно з 2019 року.
Звертаємо увагу, що відповідно до норм постанови від 11.07.2018 № 551, дозволено використовувати раніше виготовлені бланки посвідчень громадянам усіх категорій, визначених Законом України ,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
До видачі посвідчень нового зразка діючими залишаються всі раніше видані посвідчення, які надають право на отримання в повному обсязі гарантованих законодавством пільг і компенсацій.
Враховуючи, що вказана робота буде проводитися поетапно, на даний час громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи звертатись до управління соціального захисту населення з питань заміни посвідчень, не потрібно.
Питання соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи перебуває в управлінні соціального захисту на особливому контролі.
На рівні області налагоджено постійний діалог з Міністерством соціальної політики України з питань впровадження нового порядку та надання пропозицій для внесення змін до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2018 № 551.

Начальник управління соціального захисту населення
Вікторія Лопітько


Роки людині до лиця


"Схилилась яблуня до тину, сповна віддавши урожай, не ображай стару людину, чи чуєш ти, не ображай!"
День літньої людини - це чисте і світле свято. Свято наших батьків, бабусь та дідусів, день, коли ми віддаємо їм свою любов і повагу.
Цей день - не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими та милосердними до найповажнішої частини суспільства, це привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, зв'язку та розуміння поколінь.
Людина, яка дожила до похилого віку, гідна поваги навіть тільки тому, що їй це по милості Божій вдалося. Далеко не всім дано таке величезне досягнення і благовоління відчути мудрість своїх років. Скидати з рахунків людину, яка досягла певного солідного віку, абсолютно негуманно. Літній вік людини зовсім не означає, що вона вже на багато що не здатна, а якраз навпаки: те, що може літня людина, рідко здатна зробити більш молода, і мова йде зовсім не про сили та енергію, яка властива молодому поколінню, а про досвід і терпіння, наполегливість та здатність досягати поставлених завдань, ментальної гнучкості й толерантності, які присутні в більшості літніх людей.
Старість …Для багатьох це слово споріднене зі словом "страх". Дійсно, сташно, коли дошкуляють хвороби, коли сам у хаті, коли очі бачать довкола безліч справ, а руки й ноги вже не служать тобі надійно, страшно від настирних думок, що все краще в житті вже минуло… Такі відвертості доводиться чути від одиноких непрацездатних громадян похилого віку.
В даний час літні люди- є найбільш соціально- незахищеною категорією суспільства. Вирішення їх проблем- це основне завдання, яке стоїть перед територіальним центром соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Хорольської райдержадміністрації. І нехай наша місія- не з модних і непрестижних,але потребує особливої якості людської душі- доброти. Дійсно, задля творення добра, людина має стати вище життєвих обставин - бути чуйною,уважною,щирою,милосердною. Все починається з активного зусилля комусь допомогти, розрадити, нічого не вимагаючи взамін.
У нашому районі на сьогоднішній день проживає майже дванадцять тисяч громадян похилого віку, з них до чотирьох тисяч обслуговується працівниками територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хорольської райдержадміністрації, що становить майже 33 відсотка.
В територіальному центрі 67 соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома надаються послуги одиноким та одиноко проживаючим пенсіонерам, інвалідам. Підопічні, а їх близько 600 осіб не почуваються самотніми, бо знають, що їм завжди словом і ділом допоможуть соціальні працівники територіального центру, які у будь-який час приготують їжу, доставлять ліки та продукти, допоможуть по господарству. І люди вдячні державі за таке піклування.
В територіальному центрі також можна отримати автотранспортну послугу "Соціальне таксі". Для надання послуги використовується спеціальний автомобіль, обладнаний гідравлічним підйомником для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, що пересуваються на візках.
З метою забезпечення та доступності соціальних послуг, розширення їх спектру, охоплення більшої чисельності осіб, задоволення їх потреб діє мультидисциплінарна команда, до складу якої входять: соціальний працівник, перукар, сестра медична, соціальний робітник.
Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надаються послуги: перукаря, швачки, взуттьовика, прання, дрібний ремонт, розпилювання та розрубування дров, скошування трави, с\г роботи. При відділенні функціонує пункт прокату технічних засобів реабілітації, діє банк одягу, який поповнюється поношеними речами від фізичних осіб, речі видаються одиноким непрацездатним громадянам. За рік засобами реабілітації користуються близько 150 осіб похилого віку та людей з інвалідністю.
У відділенні денного перебування територіального центру людям похилого віку особливе місце належить підтримці їх соціальної незалежності, адаптації до статусу пенсіонера, вихованню навичок спілкування, виявленню та сприянню розвитку різнобічних інтересів та потреб. В останні роки особливого розвитку набули нові форми соціального обслуговування таких людей, які ще прагнуть само реалізуватися, поділитися життєвим досвідом, пізнати нове, просто поспілкуватися. У старості зміна соціального статусу людини зумовлена, насамперед припиненням або обмеженням трудової діяльності, переоцінки життєвих орієнтирів, самого способу життя і спілкування, виникнення ускладнень у соціально- побутовій та психологічній адаптації. Тому такі важливі й затребувані в суспільстві і в нашому районі є послуги, що надаються відділенням денного перебування територіального центру соціального обслуговування.
З метою виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів та потреб людей похилого віку у відділенні денного перебування психологом проводяться групові та індивідуальні заняття,бесіди, лекції, тренінги, що сприяють їх інформуванню та допомагають в різних життєвих ситуаціях. Також проводить цікаві тести, які допомагають знайти вірне рішення в ситуації яка склалася, або визначити певні риси поведінки, характеру та інше.
Університет третього віку, який діє при відділенні денного перебування дозволяє пенсіонерам розкрити у собі таланти, які були притиснуті роботою, клопотами і родинними проблемами, дає можливість познайомитися з новими цікавими людьми. На навчальний 2018-2019 роки до університету вступило 42 студента, які відвідують заняття, що проводяться на факультетах: "Основи психології", "Основи здорового способу життя" та "Історичному".
День людей похилого віку - добра нагода вшанувати людей старшого покоління, хто своїм життям заслужив нашу повагу, кому ми багато в чому зобов'язані. Цей день допомагає нам підтримати літніх людей, показати, що вони нам дуже дорогі і ми цінуємо їх за те, що вони зробили для підростаючого покоління і те, що вони роблять для нас зараз.
З метою шанобливого ставлення та відзначення Дня людей похилого віку готуються наступні заходи,зокрема: у відділенні денного перебування для слухачів Університету третього віку планується проведення святкового заходу за участю вихованців центру дитячої та юнацької творчості і учнів Хорольського НВК, по закінченню якого планується організація благодійного обіду; організована екскурсія для слухачів Університету третього віку до Хорольського ботанічного саду; організація привітання святковим концертом аматорсько-вокального ансамблю "Берегиня" людей похилого віку, які перебувають в будинках - інтернатах м.Хорол та с. Вишняки; розміщення фотогазети на інформаційному стенді районної ради присвячену Дню людей похилого віку; привітання працівниками територіального центру листівками осіб, які обслуговуються у відділенні соціальної допомоги вдома.
Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі особи похилого віку, чим маємо завдячувати їм. Передусім це люди, які піднялися на найвищі вершини життя, з яких воно бачиться більш реальним, без оман. Їхнє найбільше багатство - досвід, знання, уміння, мудрість. Але найголовніше - це покоління тих, хто пережив війни, голодомори, утиски та переслідування, безпідставні та безглузді втрати рідних. Цього не можна забувати.
Пам'ятаймо і надалі про свій борг перед ветеранами та людьми поважного віку. Робитимемо все, щоб вони щоденно відчували повагу й турботу, мали гідний рівень життя, не втрачали суспільної активності.

Людмила БОЙКО,
директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хорольської РДА


Соціальні норми для домогосподарств: кого торкнулися


Перевірка субсидіантів, яку провело Міністерство фінансів, виявила низку зловживань з боку отримувачів субсидії. Тому Уряд прийняв рішення про зміну порядку надання субсидій таким чином, щоб державну підтримку отримували ті, хто справді її потребує. Про які новації відтепер треба знати і на що звертати увагу?
Постановою № 329 внесено зміни до постанови № 409.
Так, скасовано соціальну норму площі житла в розмірі 75 м2 для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб.
З 01.05.2018 р. введено єдині для всіх категорій соціальні норми житла:
13.65 м2 загальної площі на одну особу та додатково 35,22 м2 на домогосподарство - для оплати житлової послуги;
13.65 м2 опалюваної площі та додатково 35,22 м2 на домогосподарство - для оплати теплової енергії, природного газу чи електричної енергії, які використовуються для індивідуального опалення.
Разом з тим передбачено, що непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, в окремих випадках за рішенням комісії субсидія може призначатися на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла, але не більше, ніж на 30 відсотків (п. 5 Положення № 848).
Приклад 1. У будинку загальною площею 73 м2 зареєстрована та проживає одна непрацююча особа з інвалідністю.
Соціальна норма житла для однієї особи становить 48,37 м2 (13,65 м2 загальної площі на одну особу + додатково 35,22 м2 на домогосподарство).
Комісією прийнято рішення призначити субсидію на понаднормову площу. У такому разі субсидія буде надана на 63,53 м2 (48,87 м2 - соціальна норма житла для однієї особи + 30 % від цієї норми (48,87 х 30 : 100 = 14,66 м2)).
Таке рішення переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у приміщенні, складу сім'ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів. Постановою № 329 чітко визначено, хто належить до непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла. Це:
особи, які не досягли повноліття (18 років);
громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності;
громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;
громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Увага! Особи, старші 60 років, яким у зв'язку з недостатнім страховим стажем не призначено пенсію або один з вищезазначених видів державної соціальної допомоги, не можуть претендувати на призначення субсидії на понаднормову площу житла.
Важливо! Право на субсидію визначається виходячи з майнового стану та доходів всіх членів сім'ї осіб, які зареєстровані в домогосподарстві.
Якщо раніше до уваги бралися лише особи, які зареєстровані в домогосподарстві, на яке призначається субсидія, то постановою № 329 введено нові правила. Відтепер при призначені субсидії будуть враховуватися доходи та майновий стан всіх членів сім'ї всіх осіб, які зареєстровані в домогосподарстві. Увага! Для визначення осіб, які належать до членів сім'ї, звернемось до ст. З СКУ (Сімейного кодексу України).
"Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства".
Приклад 2. У домогосподарстві зареєстровані батько (власник будинку), його дружина, їх повнолітня донька (має громадянського чоловіка, що зареєстрований за іншою адресою, з яким проживає та має спільну дитину) та онука. Громадянський чоловік повнолітньої доньки має у володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло три роки.
До складу сім'ї повнолітньої доньки належить її громадянський чоловік, оскільки вона з ним спільно проживає, веде спільний побут, має взаємні права та обов'язки щодо утримання та виховання дитини.
Тож майновий стан громадянського чоловіка повнолітньої доньки буде враховано при визначенні права сім'ї на отримання субсидії.
Субсидія в цьому разі не призначатиметься у зв'язку з наявністю у володінні члена сім'ї особи, яка зареєстрована у домогосподарстві, транспортного засобу, з дати випуску якого минуло менше п'яти років (п. 5 Положення № 848).
Приклад 3. У домогосподарстві зареєстровані бабуся та троє онуків. Батьки онуків зареєстровані за іншою адресою.
Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає (ст. З СКУ). Тож при визначенні права на субсидію буде враховано доходи та майновий стан батьків дітей, інформацію про їх доходи та майновий стан необхідно відображати в Декларації.

Начальник управління соціального захисту населення Вікторія Лопітько


Шановні жителі району!


На даний час набуває актуальності процес підготовки до опалювального періоду 2018/2019. З метою своєчасного надання пільг окремим категоріям громадян вважаємо за доцільне повідомити наступне.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року № 329 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022" (набрала чинності з 01.05.2018), в тому числі, внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (лист Департаменту на систему від 08.05.2018 № 02.2-23/3467).
Змінами, зокрема, переглянуто соціальні нормативи споживання газу та електроенергії для індивідуального опалення, в межах яких надаються пільги (субсидії):
у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 4,5 куб. метра (до змін - 5,0 куб. метри) природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення - 30 кВт·г (до змін - 51 кВт·г) на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.
При цьому коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу на потреби опалення для Полтавської області залишилися не змінними: для 1-2 поверхових будівель - 1,073, на 3 і більше поверхів - 0,783.
Одночасно передбачено, що для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, опалювальний період для надання пільг та субсидій установлюється з 16 жовтня до 15 квітня включно.
Разом з тим, звертаємо увагу, що нарахування плати за спожиті житлово-комунальні послуги, в тому числі з урахуванням пільгової знижки, належить до повноважень надавачів відповідних послуг.
Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" споживач має право одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо. При цьому, надавати відповідну інформацію зобов'язані виконавці/виробники житлово-комунальних послуг.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ


Консультує Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович: "Як захиститися від домашнього тирана"


Вітаю, пане Павле! Моя кума вже не один рік мучиться зі своїм чоловіком. Той як вип'є постійно піднімає на неї руку. Вона боїться щось робити, бо переживає, що все одно ніхто їй не допоможе, а після того як вона напише заяву буде ще гірше. Скажіть, що і як їй треба зробити?
Олександра Коптунова

Перш за все, хочу порадити і Вашій кумі, і всім жінкам й іншим українцям, які зазнають насильства, ні в якому разі не мовчати. Забудьте про всі сподівання, що агресор одумається і втихомириться. Навпаки, чим довше ви мовчите про проблему, тим більше насильник переконується у своїй безкарності, й тим більше у нього розв'язуються руки.
Наскільки ця проблема актуальна для України?
Історично склалося, що цю проблему в нас намагалися замовчувати, адже не хотіли "виносити сміття з хати". Це підтверджувала й народна мудрість, яка казала "б'є - значить любить". Через це багатьом поколінням, передусім жінок і дітей, доводилося регулярно терпіти побої й знущання тиранів, будучи фактично жертвами фізичного насильства.
За даними Міністерства внутрішніх справ, упродовж 2017 року до поліції надійшло понад 110 тисяч заяв та повідомлень про домашнє насильство. І це при тому, що за статистикою усього лише 10-15% постраждалих від домашнього насильства звертаються за допомогою. Тому можна лише уявити, скільки реально жінок страждають від побоїв. Більше того, за експертними оцінками, щороку понад 600 жінок в Україні гинуть через такого роду знущання.
Що зробило Міністерство юстиції для посилення відповідальності агресора?
Ми не могли залишати цю проблему в тому стані, в якому вона перебувала роками . Тому було розроблено й прийнято Закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Він деталізує види насильства, визначаючи фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Окрім цього, було внесено зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, які запровадили кримінальну відповідальність за домашнє насильство в будь-яких його проявах.
Якого покарання слід очікувати тим, хто вчиняє домашнє насильство?
Якщо дії правопорушника будуть кваліфіковані як адміністративне правопорушення, то йому на перший раз загрожує штраф від 170-340 грн, громадські роботи від 30 до 40 годин або ж адміністративний арешт на строк до 7 діб. У разі вчинення тих самих дій протягом року штраф може сягнути і 680 грн, тривалість громадських робіт збільшення 60 годин, а адміністративний арешт становитиме вже 15 діб.
Також за домашнє насильство передбачена кримінальна відповідальність. У цьому випадку санкції значно суворіші, з тюремним ув'язненням. Зокрема, особі може бути присуджено громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, арешт на строк до 6 місяців, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років.
Куди звертатися громадянам, які постраждали від домашнього насильства?
Постраждалі від домашнього насильства можуть звернутися до:
- уповноважених підрозділів органів поліції,
- загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб,
- служби у справах дітей за місцем свого проживання,
- скористатися послугами адвокатів нашої системи безоплатної правової допомоги.
Стосовно кривдника вже на цьому етапі може бути застосовано обмежувальний припис, взяття на профілактичний облік та проведення профілактичної роботи, а також направлення для проходження програми для кривдників.
Ці заходи забороняють кривдникові мешкати з постраждалою особою в одному приміщенні та будь-яким чином взаємодіяти з нею на термін до 6 місяців.
Куди звертатися за більш детальними консультаціями та роз'ясненнями?
Якщо у вас залишились питання - телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0(800) 213-103. Там ви зможете отримати поради і правовий захист.


ПРАВОВА ДОМОГА ПОРУЧ


1 вересня 2018 року виповнилося два роки з моменту відкриття відділу "Хорольське бюро правової допомоги" Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де кожен має реальну можливість повною мірою скористатися своїм правом на правову допомогу.
Фахівці бюро БЕЗОПЛАТНО надають громадянам кваліфіковану юридичну допомогу, та, у разі необхідності, відділ забезпечує послугами адвоката за рахунок держави.
Надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних), надається усім без винятку особам, які звернулися до бюро.
Право на безоплатне складання документів до суду та представництво інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, мають окремі категорії громадян, визначені законодавством, зокрема, малозабезпечені особи, інваліди, ветерани війни, діти, внутрішньо переміщені особи, особи, які стали жертвами домашнього насильства та ін.
Крім того, у відділі надаємо доступ до електронних сервісів Мін'юсту для отримання усіх необхідних документів кожному, хто цього потребує.
За два роки свого існування до Хорольського бюро звернулось 2813 осіб, із них 2583 осіб отримали консультації, 228 клієнтам бюро було надано безкоштовного адвоката для подальшого вирішення спору у судовому порядку. Найбільш актуальні питання, які турбують людей, це питання сімейного, спадкового, житлового, цивільного законодавства.
Право на безоплатну правову допомогу гарантується Конституцією. І кожен громадянин може скористатись своїм законним правом, звернувшись до Хорольського бюро, яке знаходиться за адресою: м. Хорол, вул. Незалежності 78 А, (05362) 33-2-20. Години праці з 09.00 до 18.00 без перерви на обід з понеділка по п'ятницю.

В.о. начальника бюро Н.Г. Тарасенко


Родини з новонародженими малятами отримують від держави “пакунки малюка”


Український уряд переконаний, що дитина з перших днів життя має отримати все необхідне, незважаючи на рівень матеріального забезпечення батьків. Одноразова натуральна допомога надається з 1 вересня 2018 року, але не пізніше ніж через 30 днів з дня народження дитини.
“Пакунок малюка" є безповоротною адресною соціальною допомогою сім'ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини і містить все найнеобхідніше для малюків у перші місяці їхнього життя : від підгузків до одягу. В пакунку - пелюшки, шапочки, повзунки, шкарпетки, термометри, ковдри, іграшки та багато інших таких потрібних для новонародженого немовляти речей. Перелік дитячих товарів затверджується Міністерством соціальної політики. Додамо, що надання допомоги “пакунок малюка ", і доставка до пологових будинків здійснюється згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об'єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства.
17 вересня 2018 року з приємною місією для вручення “пакунка малюка" голова районної ради Віра Мартюк, виконувач обов'язків голови районної державної адміністрації Сергій Абрамов та директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталія Бровко завітали в родину подружжя Ірини Руденко та Андрія Обрежи, в яких нещодавно народилося немовля - маленька донечка Євангеліна. У цій сім'ї підростає ще й старший синочок Артемчик, який цьогоріч пішов до першого класу. Керівники привітали молоду маму з народженням немовляти, вручили їй “пакунок малюка " та солоденький подаруночок Артему.
На жаль, молодого батька вдома не було, на даний час він перебуває в зоні проведення операції Об'єднаних сил (антитерористичної операції) на Сході держави, захищаючи її незалежність. А допомагає молодій матусі вдома з малечею - її мама Ніна Олексіївна, яка й зустрічала разом з молодою матусею Іриною шанованих гостей.
Долучаємось до щирих привітань на адресу молодого подружжя та зичимо їм довгих щасливих років сімейного життя, здоров'я малечі і їх батькам.


"Університет третього віку" відкрито для слухачів


6 вересня 2018 року у відділенні денного перебування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хорольської райдержадміністрації відбулося урочисте відкриття восьмого навчального року для слухачів "Університету третього віку". З найщирішими вітаннями виступила виконуюча обов'язки директора Наталія Корж, яка побажала присутнім творчої наснаги, кріпкого здоров'я, енергії та віри в себе. Також з привітаннями і теплими словами звернулася до слухачів УТВ староста групи Любов Сніжко.
Для "студентів" УТВ в цей чудовий день підготовлено сценарій, згідно якого лунали віршовані привітання, ведучою проведено цікаві конкурси та музичні ігри. На проекторі для слухачів лунали музичні дарунки. По закінченню свята для всіх присутніх було організовано "солодкий" стіл.
Працівниками територіального центру на новий навчальний рік готується багато чого нового та цікавого. Слухачі не тільки отримуватимуть нові знання, а й стануть активними учасниками різноманітних заходів та свят, зустрічатимуться з цікавими людьми, відвідуватимуть музеї, а також презентуватимуть власний досвід.
В процесі навчання використовуватимуться різні форми занять - це і лекції, дискусії, доповіді та практичні заняття. Працівники територіального центру врахували побажання слухачів і в цьому році навчальну роботу в університеті будуть проводити викладачі-волонтери: лікарі центральної районної лікарі, вчителі шкіл, спеціалісти організацій та депутати міської ради, а також викладачем може стати при бажанні хтось із вас. У навчальному році плануються відкритися нові напрями факультетів психології, історії, літератури та медицини,які студенти самі зможуть обрати. В нас, ви маєте можливість поспілкуватися в дружній теплій атмосфері за чашечкою кави, поспівати пісень, пригадати минуле, переглянути фільми, підтримати один одного теплим словом. В університеті цього року можна буде глибше ознайомитеся з творчістю наших земляків-письменників, також отримати консультації з юридичних питань, пенсійного законодавства, призначення субсидій та інше.
Навчання в Університеті третього віку дають змогу людям срібного віку вести активний спосіб життя, відкривати в собі нові таланти, знайти справу по душі, знову відчути себе молодими, відчути смак життя і всі його барви. А ще слухачі УТВ знаходять нових друзів, відчувають радість спілкування, отримують змогу проявити свої творчі здібності та вміння. Їхній енергії почали заздрити діти та онуки. Саме в поважному віці, після довгих років життя, людина набуває безцінний досвід і стає по-справжньому мудрою, і саме на цьому життєвому етапі все тільки починається, настає час пожити для себе, забути про постійні справи і турботи. Недаремно поштар Печкін із відомого дитячого мультика говорив: "Я, можливо, тільки жити починаю - на пенсію іду".
Запрошуємо всіх бажаючих пенсіонерів та осіб з інвалідністю до вступу в Університет третього віку на новий навчальний рік.


Відбулося виїзне засідання колегії РДА


Днями голова РДА Л.М.Звірко провела виїзне засідання колегії Хорольської РДА, яке проходило на території Андріївської сільської ради. Участь у роботі колегії взяли: голова районної ради, член колегії В.А.Мартюк, члени колегії, виконавчий директор СВК „Андріївський” М.В.Лебедка, директор Андріївської ЗОШ 1-3 ст. І.П.Жолубак, голова ветеранської організації Андріївської сільської ради І.Я.Головко, головні спеціалісти сільської ради та місцевого господарства, сільські голови, керівники управлінь, відділів, структурних підрозділів РДА та керівники районних органів виконавчої влади. Розпорядженням голови РДА від 26.07.2018 року №177 внесено зміни до складу колегії РДА, членом колегії обрано В.М.Куркіна – директора СТОВ „Мусіївське”, який взяв участь у роботі цього засідання.
Відмітимо, що Андріївська сільська рада налічує 7 населених пунктів, на території сільської ради проживає 1450 жителів, з наявністю господарств 728.
Засідання проходило в приміщенні Козубівського сільського будинку культури, де на протязі 2015-2017 років та 1-го кварталу 2018 року було проведено роботи з капітального та поточного ремонту приміщення, а саме: замінено опалення, встановлений дров’яний котел, відремонтоване саме приміщення, замінена електромережа, встановлений трьохфазовий лічильник, всі роботи проведені на загальну суму 1164 тис. грн.
Членів колегії, запрошених гостинно зустрічав Андріївський сільський голова В.І.Данилейко і всі, хто прибув на колегію, змогли не лише оглянути відремонтоване нещодавно приміщення, а й порадіти за колегу, за всю Андріївську громаду, яка має тепер сучасний заклад культури на селі.
Перед початком засідання голова районної державної адміністрації Л.М.Звірко та голова районної ради В.А.Мартюк вручили сільським головам Подяки за активну участь у заходах з нагоди Дня незалежності України та участь у регіональному фестивалі „Барви Хорольщини - 2018” і фестивалі української кухні „Тільки з печі”. Подяку РДА та районної ради голови вручили і Едуарду Крутьку за організацію етнофестивалю „Під дідовими липами”.
Далі засідання продовжилось розглядом питань порядку денного. Про стан фінансування та виконання районного бюджету за бюджетними програмами за 1-е півріччя 2018 року доповідала В.І.Похилько – начальник фінансового управління райдержадміністрації.
Доповідач, зокрема, зазначила. Видатки районного бюджету за І півріччя 2018 року проведено в загальній сумі 187559,1 тис. грн, з яких видатки загального фонду склали 184480,0 тис. грн, при планових призначеннях на відповідний період 195393,8 тис. грн ( 94,4%), видатки спеціального фонду 3079,1 тис. грн.
У І півріччі 2018 року в межах вищезазначених бюджетних програм з районного бюджету виділено кошти на фінансування двадцяти програм, затверджених сесіями районної ради, в сумі 14459,5 тис. грн, в тому числі: програма відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та інших заходів на 2014-2018 роки 41,2 тис. грн; комплексна програма підтримки та розвитку матеріально-технічної бази підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району на 2016-2020 роки 493,4 тис. грн; районна програма підтримки та розвитку Хорольського районного радіомовлення на 2017 - 2019 роки 54,0 тис. грн; районна програми організаційно-фінансового забезпечення оприлюднення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2018 рік 100,0 тис. грн; програма підтримки та розвитку ветеранської діяльності в районі на 2016 – 2018 роки в сумі 217,9 тис. грн; програма соціального захисту населення в сумі 3224,3 тис. грн; районна комплексна програма підготовки молоді до військової служби та її призову до лав Збройних сил України на 2016 – 2020 роки 100,0 тис. грн; районна програма профілактики правопорушень на 2016 – 2020 роки 25,0 тис. грн; районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки 581,6 тис. грн; районна програма «Опікуємося освітою» на 2017-2020 роки 2914,3 тис. грн; районна програма «Питна вода України» на 2016-2020 роки 41,8 тис. грн; програма розвитку культури і туризму в Хорольському районі на 2016 – 2020 роки 715,8 тис. грн; районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 – 2020 роки 322,5 тис. грн; програма економічного і соціального розвитку Хорольського району на 2018 рік 500,0 тис. грн; програма сприяння функціонування центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2017 – 2018 роки 10,0 тис. грн; комплексна районна програма медичного забезпечення Хорольського району на 2016 – 2020 роки 3430,8 тис. грн; програма забезпечення виконання Хорольською районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2018 рік 360,0 тис. грн.; районна Програма підтримки соціально-економічного розвитку Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії на 2017-2021 рік 190,0 тис. грн; районна Програма переходу Хорольського районного військового комісаріату на функціонування у форматі територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2018 рік 10,0 тис. грн; комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Хорольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Хорольської районної ради Полтавської області на 2018-2020 роки 1127,1 тис. грн.
Протягом шести місяців поточного року фінансування бюджетних установ та заходів проводилося відповідно до зареєстрованих в державному казначействі зобов’язань в межах кошторисних призначень та плану асигнувань, - зазначила доповідач.
За підсумками розгляду першого питання порядку денного головою РДА дане доручення фінансовому управлінню РДА, розпорядникам бюджетних коштів – не допускати утворення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати, спожитих енергоносіїв та комунальних послуг на звітні дати протягом 2018 року та брати зобов’язання на проведення видатків лише в межах кошторисних призначень та плану асигнувань.
Другим на колегії заслуханий звіт Андріївського сільського голови щодо здійснення виконавчим комітетом Андріївської сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади впродовж 2015-2017 років та 1-е півріччя 2018 року. За результатами розгляду даного питання головою РДА прийнято ряд рекомендацій Андріївському сільському голові, а саме: рекомендовано виготовити Генеральний план забудови сільських населених пунктів: Козубівка, Новий Байрак; провести ремонт Андріївської амбулаторії ЗПСМ, провести ремонт ФАПу в селі Софине, провести ремонт доріг в селі Андріївка, Софине, Третякове, Козубівка та провести благоустрій стадіону в с.Андріївка. Термін виконання доручень з даного питання – 01.09.2019 року.
Підсумовуючи засідання, голова РДА Л.М.Звірко озвучила ряд нагальних питань, над вирішенням яких працює сьогодні районна влада спільно з депутатським корпусом. Всі присутні змогли поспілкуватись та поділитись напрацюваннями щодо вирішення питань розвитку та зміцнення соціальної інфраструктури на селі.


Батьки новонароджених дітей з вересня 2018 року отримають одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка"


20 червня 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". В області проведена підготовча робота по забезпеченню виконання вказаної постанови Кабінету Міністрів України з метою надання на кожну новонароджену дитину допомоги "пакунок малюка" з вересня поточного року.
Згідно внесених 29.08.2018 року змін до постанови Кабінету Міністрів України №427 від 30.05.2018 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства" встановлено, що одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" надається з 1 вересня 2018 року, але не пізніше ніж через 30 днів з дня народження дитини. У зв'язку з цим, жінкам, які народили дитину та на початку вересня під час виписки дитини з пологового будинку не отримали "пакунок малюка", органами соціального захисту населення буде доставлено "пакунок малюка" за місцем проживання.
Для забезпечення видачі "пакунку малюка" вже з 1 вересня в пологових будинках організовано прийом заяв у кожної жінки, яка народила дитину та виписується з пологового будинку.
Перелік дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини затверджений наказом Міністерства соціальної політики України №1025 від 17.07.2018 (підгузки одноразові для новонароджених, 2-5 кг; серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні; пелюшка ситцева; пелюшка фланелева, пелюшка муслінова; пелюшка багаторазова вологостійка; шапочки бавовна, розмір 0-3 місяці та 3-6 місяців; боді з коротким рукавом 50-56 см та 56-58 см; боді з довгим рукавом розмір 50-56 см та 56-58 см; штани-повзунки із закритими носочками розмір 50-56 см та 56-58 см; чоловічки з довгим рукавом та штанцями розмір 50-56 см та 56-58 см; шкарпетки, розмір 0-3 місяці; термометр для води; термометр для тіла електронний з гумовим наконечником; ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками; прокладки для лактації; ковдра тепла/демісезонна, розмір 90х120 см +/-10 %; плед-ковдра розмір 60х80 см +/-10 %; матрац розмір 42х70 см; рушник махровий для купання з кутком, розмір 100х100 см +/-10 %; іграшка-брязкальце розвиваюча; крем із вмістом ланоліну 100 %; рідке мило-шампунь дитяче з дозатором; коробка-колиска із міцного картону, розмір 43 х70х27 см +/-10 %).
Допомога "пакунок малюка" є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою сім'ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини. Отримання допомоги "пакунок малюка" не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.
Вартість отриманої допомоги "пакунок малюка" не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Вікторія Лопітько,
начальник управління соціального захисту населення
Хорольської райдержадміністрації


Хорольщина зібрала ранні зернові


На апаратній нараді в райдержадміністрації говорили про хід збирання ранніх зернових культур сільгосппідприємствами району. Начальник управління агропромислового розвитку Л.А. Черненко повідомила, що до жнив готувалися ретельно: своєчасно привели до належного технічного стану зернозбиральні машини, створили безпечні умови праці, забезпечили дотриманя усіх санітарних, побутових, протипожежних вимог. Ці заходи сприяли тому, що збирання ранніх зернових проведено за графіком, у найкоротші терміни. На полях району працювали 35 власних комбайнів, у тому числі 33 - високопродуктивні агрегати іноземного виробництва та 12 залучених. Навантаження на зернозбиральний комбайн в середньому склало 220 га. Зернових і зернобобових зібрано на 29073 гектарах (на 4895 га більше минулого року), у тому числі ранніх зернових - 10628 га (на 362 га менше минулого року). Намолочено 47,9 тис. тонни зерна (на 6,9 тис. більше минулого року), урожайність склала 45,1 ц/га проти 36,4 ц/га за 2017 рік (у області - 38,0 ц/га).


Віддалене село - у центрі уваги


Катерина Федорівна Галай із подругами, такими як і сама ветеранами праці, із самого ранку порається у клубі. Допомагає завідуючій підготуватися до зустрічі гостей. Сьогодні у Єрківцях - день віддаленого села. Односельці Катерини Федорівни у холодку під розкішним горіхом радяться про те які теми слід обговорити із районним керівництвом. Зрозуміло, що серед найважливіших проблем - усе, що стосується субсидій. Тому голова районної державної адміністрації Л.М. Звірко першій надала слово спеціалісту управління соцзахисту. Зі слів фахівця управління стало зрозумілим, що субсидія нараховується за доходами і кількістю членів сім`ї. Норми нарахування субсидій у цьому році змінилися, тому якщо у громадян виникнуть питання щодо нарахованої субсидії, слід звертатися в управління соціального захисту населення РДА.
Багато питань виникає у процесі впровадження медичної реформи. Селян турбує чи зможуть вони потрапити на прийом до дільничного лікаря, чи доступною буде допомога районних спеціалістів, а головне - чи працюватиме у Єрківцях фельдшерсько-акушерський пункт. Головний лікар КНП “Центру первинної медичко-санітарної допомоги” Л.М. Соболь ґрунтовно роз`яснив присутнім на зустрічі жителям Єрківців, як організовано медичне обслуговування, і запевнив, що місцева фельдшер Таміла Олександрівна Кочура продовжуватиме надавати своїм землякам медичні послуги.
На сходці Дня віддаленого села виступив начальник сектору Хорольського відділу поліції, капітан О.І. Яковенко і інші працівники державних установ.


Що передбачає другий пакет законів “Чужих Дітей Не Буває”?


З чого починається несплата аліментів? На жаль, все починається з совісті боржника (а у більшості випадків з її відсутності). Якщо є почуття відповідальності, усвідомлення і розуміння того, що при розлученні дитина нікуди не зникає, її назад не забирає лелека, дитя росте і потреби збільшуються, то і проблем з такими платниками аліментів не виникає. У більшості випадків свідоме колишнє подружжя домовляється між собою про утримання дитини. Але для несвідомих татусів і мам законодавство має ряд як уже реалізованих ініціатив, так і таких, що знаходяться у стадії розробки або чекають набрання чинності.
25 липня 2018 року Президент України підписав другий пакет законів “Чужих дітей не буває” № 8296, № 8295, № 8294. Закон 8296 в рамках ініціативи “Чужих дітей не буває” опублікувано в Урядовому кур'єрі. Вже 29 серпня 2018 його норми вступають в дію. За 30 днів після офіційної публікації Законів більшість їх норм вступають в дію на користь українських дітей та відповідальних батьків. Протягом цих 30 днів Уряд та Міністерство юстиції України розроблять всі необхідні підзаконні акти задля того, щоб з першого дня дії норм Законів “Чужих дітей не буває” українські діти та їхні батьки змогли використовувати розроблені новації на практиці.
Внесені зміни до законодавства відтепер передбачають дієвий механізм притягнення до юридичної відповідальності осіб за несплату аліментів, посилення відповідальності неплатників аліментів, збільшення мінімального рівня фінансової підтримки дітей, які проживають в неповних сім'ях, та запровадження пільг і стимулів для батьків, які сумлінно виконують свій обов'язок.
Прийняті законодавчі акти гарантують гідне фінансове утримання дітей, які проживають в неповних сім'ях, запроваджують систему мотивації батьків, які сумлінно виконують свої обов'язки та вкладають кошти у розвиток власних дітей. Для таких батьків, зокрема, передбачені податкові пільги та інші преференції.
Також серед новацій:
Система додаткових фінансових санкцій до неплатників аліментів у розмірі від 20% до 50% від суми боргу у разі його накопичення більше 1 року.
Система автоматизованого арешту коштів боржників.
Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від суспільно корисних робіт.
Обов'язок засуджених працювати, щоб забезпечити сплату аліментів.
Особи, які хочуть посісти керівні посади на держслужбі, повинні будуть подати довідку про те, що вони не мають боргів по сплаті аліментів перед дітьми більше 6 місяців.
Звільнення чиновників, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше 12 місяців.
Застосування обмежень Законів “Чужих дітей не буває” до батьків, які не платять аліменти дітям з інвалідністю або тяжко хворим дітям вже після того, коли борг перевищить суму за 3 місяці.
Тому переконливо наголошуємо на необхідності своєчасної сплати аліментів в подальшому та погашенню вже існуючої заборгованості на сьогоднішній день. Будьте свідомими батьками, аби не було соромно дивитися дитині в очі!

Світлана БАРАНОВСЬКА, начальник Хорольського РВДВС ГТУЮ у Полтавській області


Лубенське об'єднане управління Пенсійного фонду України інформує


26 липня 2018 року під головуванням першого заступника голови Хорольської РДА Абрамова С.Г. відбулося засідання робочої групи з питань легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення.
Першим розглянуто питання за поданням Лубенського об'єднаного управління Пенсійного фонду України щодо страхувальників, які у квітні - травні 2018 року продовжують нараховувати заробітну плата понад максимальну величину, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, щодо страхувальників, у яких показники середньої заробітної плати значно нижчі показників по області та господарства, у яких відсутні наймані працівники з метою виведення заробітної плати з тіньового сектора та легалізації робочих місць.
На засідання були запрошені представники 9 суб'єктів господарювання, переважно фермерських господарств, що здійснюють діяльність у галузі сільського господарства. В ході засідання з метою виявлення ризиків використання роботи неоформлених працівників з ними проведено бесіду, в ході якої головний державний інспектор управління Держпраці в Полтавській області Скороход Є.І. та інші члени робочої групи надали роз'яснення законодавства про працю та відповіли на запитання присутніх.
За результатами обговорення були прийнято рішення : на повторно надісланий лист Управління Держпраці у Полтавській області від 12.07.2018 р. надати інформацію стосовно 3-х страхувальників, у яких найбільші ризики використання найманої праці без належного оформлення для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю(інспекційного відвідування) з метою реалізації пп.3 п.5 Порядку здійсненя державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року № 295.


ДОСВІД РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ГОСПІТАЛІВ ПОЛТАВЩИНИ


Першого серпня у приміщенні Хорольської районної державної адміністрації відбулося засідання, де обговорювалися питання стосовно реабілітації учасників антитерористичної операції. Участь в нараді брали: голова райдержадміністрації Лариса Звірко, перший заступник голови РДА Сергій Абрамов, головний лікар Хорольської центральної районної лікарні Михайло Виноград, начальник комунального закладу "Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни" Полтавської обласної ради Микола Литвиненко зі своїми колегами, заступник начальника з медичної частини Лубенського обласного госпіталю для ветеранів війни Любов Падалка із представниками Центру психосоціальної реабілітації. Також були присутні лікарі і медпрацівники Хорольського Центру ПМСД та районної лікарні, працівники управління соціального захисту населення, центру у справах сім'ї, молоді та спорту, учасник громадської організації учасників АТО Хорольщини.
В ході засідання керівник Кременчуцького госпіталю поділився досвідом розвитку і практики реабілітаційного центру для учасників бойових дій, який працює вже понад 10 років. За словами Миколи Литвиненка, соціальна адаптація і психологічне відновлення військовослужбовців з індивідуальними методами і підходами, після повернення із зони бойових дій, необхідні кожному бійцю.
- Проведення реабілітаційних заходів учасникам АТО здійснюється з метою скорочення термінів відновлення пошкодженого здоров'я, соціальної адаптації, повернення пацієнтів у суспільство. Ці заходи спрямовані на розвиток медико-соціальної реабілітації постраждалих від бойових дій в сучасних умовах, виконання індивідуальних програм та покращення контролю за здійсненням реабілітації для учасників АТО, залучення до реабілітаційного процесу спеціалістів інших закладів різного підпорядкування у разі необхідності, створення сучасної інформаційно-аналітичної бази по контингенту пацієнтів-учасників АТО, їх потреб в реабілітації, а головне - її результатів, - зазначив керівник медзакладу.
- Наш госпіталь є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом для надання медичної, стаціонарної (терапевтичного і неврологічного профілів) та амбулаторно-поліклінічної допомоги інвалідам, ветеранам війни, особам, прирівняним до них за пільгами, згідно чинного законодавства України. За перше півріччя 2018 року у нас проліковано маже 500 осіб, серед яких: учасники бойових дій, інваліди війни та члени сімей загиблих. Зауважу, що реабілітація для учасників цих категорій є абсолютно безкоштовною. Вони мають право два рази на рік проходити такий оздоровчий курс.
Звернувшись до нашого госпіталю за допомогою, пацієнт проходить медичний огляд і за його результатами кожному розробляється персональна дорожня карта пацієнта. Такий індивідуальний підхід дає змогу швидшому відновленню проблемних психофізичних аспектів конкретної особи.
Серед видів реабілітації є медична, яка включає такі послуги, як лікувальну фізкультуру, відновлювальну терапію, масаж, фізіо- та механотерапію, рефлексо- та кінезотерапію (рухом), медикаментозне лікування та стоматологічне протезування, а також психологічна і соціальна реабілітації. Не забуваємо, звичайно ж, про організацію дозвілля та вільного часу наших учасників. У програму реабілітації входить також іпотерапія, ароматерапія, евкаліптова сауна, плавання в басейні і кулінарні заняття. До того ж, із учасниками на тренінгах постійно займаються тренери Спілки Самаритян України (Кременчуцьке об'єднання), - розповів у своєму виступі Микола Миколайович Литвиненко.
Про роботу Лубенського обласного госпіталю для ветеранів війни поінформувала Любов Падалка, заступник начальника з медичної частини. Вона наголосила, що наразі вони лише почали розвиватися у напрямку надання допомоги і реабілітації учасникам бойових дій. Та зважаючи на вдалу діяльність Кременчуцького госпіталю, є з кого брати позитивний приклад.
Керівники району і лікарні подякували гостям із сусідніх районів за те, що поділилися корисною інформацією про діяльність своїх медзакладів, можливість направляти громадян відповідних категорій на реабілітацію та найближчим часом хорольською делегацією ближче познайомитися із роботою цих госпіталів. Адже військовослужбовцям неабияк важливо повернутися до нормального психофізичного і емоційного стану серед швидкоплинного виру сучасного життя.


Делегація з Хорольщини взяла участь у хресній ході з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України


Цими вихідними днями хорольська делегація на чолі з головою районної державної адміністрації Ларисою Миколаївною Звірко побувала у столиці нашої держави м.Києві, де долучилася до велелюдної хресної ходи з нагоди відзначення 1030-річчя з Дня хрещення Київської Русі-України. Хода рушила центральними вулицями столиці. Потім на Володимирській гірці відбувся молебень за Україну і за українську помісну православну церкву, який очолили предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет і предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій.
Участь у хресній ході за єдину помісну церкву взяли близько 65 тисяч вірян, з них – близько тисячі з Полтавщини. За їхню безпеку відповідали 2,5 тисячі правоохоронців.


Особлива увага до проблем освітньої галузі району


Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської РДА висловлює подяку районній державній адміністрації, голові районної ради та депутатському корпусу за особливу увагу до проблем освітньої галузі району.
Так за І півріччя 2018 року із районного бюджету було виділено 20560,8 тис. грн., а саме на:
- надання дошкільної освіти у сумі 7332,5 тис. грн., з них на заробітну плату 4680,0тис. грн., на нарахування на оплату праці 1029,7тис. грн., на придбання предметів і матеріалів 46,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) 134,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв 1405,2 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних програм 9,0 тис. грн., 28,0 тис. грн. на придбання електросковорідки для ДНЗ "Яблунька".
- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами у сумі 9484,4 тис. грн., з них на заробітну плату 5001,0 тис. грн., на нарахування на оплату праці 1100,4 тис. грн., на придбання предметів і матеріалів 379,8 тис. грн., на продукти харчування 125,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) 163,6 тис. грн., на видатки на відрядження 28,7 тис. грн., на оплату енергоносіїв 2576,2 тис. грн., на інші поточні видатки 11,0 тис. грн., на придбання обладнання довгострокового користування для харчоблоків 98,8 тис.грн.
- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з діть-ми 630,0 тис. грн., з них на заробітну плату 390,5 тис. грн., на нарахування на оплату праці 88,1 тис. грн., на придбання предметів і матеріалів 3,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) 1,5 тис. грн., на видатки на відрядження 0,5 тис. грн., на оплату енергоносіїв 29,8 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних програм 116,6 тис. грн.
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських і не олімпійських видів спорту 208,0 тис. грн., з них на виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Хорольського району на 2016-2020 роки 208,0 тис. грн.
- утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у сумі 514,1 тис. грн., з них на заробітну плату 387,4 тис. грн., на нарахування на оплату праці 89,9 тис. грн., на оплату енергоносіїв 0,8 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних програм 36,0 тис. грн.
- на методичне забезпечення діяльності начальних закладів всього 471,6 тис.грн. з них на заробітну плату 336,4 тис. грн., на нарахування на оплату праці 76,8 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 6,8 тис.грн., на оплату послуг 9,4 тис.грн. на відрядження - 2,5 тис.грн. на оплату енергоносіїв 39,7 тис. грн.
- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти всього 1181,4 тис.грн. з них на заробітну плату 882,5 тис. грн., на нарахування на оплату праці 194,0 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 29,1 тис.грн., на оплату послуг 20,2 тис.грн. , на оплату енергоносіїв 55,6 тис. грн.
- на інші програми та заходи у сфері освіти, а саме виплата допомоги дітям сиротам яким виповнилось 18 років -3,6 тис.грн.
- на здійснення заходів та реалізації проектів на виконання Державної цільової програми Молодь України -60,0 тис.грн.
- на інші заходи молодіжної політики - 5,2 тис.грн.
- на оздоровлення та відпочинок дітей - 201,0 тис.грн.
- на будівництво освітніх установ та закладів всього 469,0 тис.грн, а саме на реконструкцію запасних пожежних виходів та ганку ДНЗ "Веселка" -174,0 тис.грн., виготовлення проектно - кошторисної документації обліку газу теплогенераторної та відновлення проектної документації по ДНЗ Яблунька та ДНЗ "Веселка" -30,0 тис.грн., виготовлення проектно - кошторисної документації щодо встановлення модемів у закладах дошкільної освіти - 14,0 тис.грн., внесення змін в проекти щодо подальшого встановлення модемів - 1,0 тис.грн., на реконструкцію з надбудовою шатрового даху над центральним корпусом НВК Петракіївка.-250,0 тис.грн.
Окремі слова подяки висловлюємо органам місцевого самоврядування та депутатам корпусів даних сільських рад, які надали субвенцію до районного бюджету у сумі 2946,7 тис. грн., для забезпечення діяльності освітньої галузі Хорольського району, а саме:
- міською радою виділено 75,0 тис. грн. на харчування дітей учасників АТО.
- Новоаврамівською об'єднаною територіальною громадою виділено 44,4 тис. грн. на відшкодування витрат заробітної плати за методичну роботу об'єднаних територіальних громад.
- Покровобагачанською об'єднаною територіальною громадою виділено 45,5 тис. грн. на відшкодування витрат заробітної плати за методичну роботу об'єднаних територіальних громад.
- Клепачівською об'єднаною територіальною громадою виділено 62,8 тис. грн. на відшкодування витрат заробітної плати за методичну роботу об'єднаних територіальних громад.
- Андріївською сільською радою виділено всього 311,8 тис. грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 124,5 тис. грн., на харчування дітей 72,6 тис. грн., на придбання матеріалів для дошкільного закладу 35,7 тис. грн., для проведення поточного ремонту дошкільного закладу 40,0 тис. грн., на придбання павільйону для дошкільного закладу 39,0 тис. грн.
- Вишняківською сільською радою виділено всього 186,4 тис. грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 99,8 тис. грн., на харчування дітей учасників АТО 6,6 тис. грн., на забезпечення теплового 80,0 тис. грн.
- Мусіївською сільською радою виділено всього 282,9 тис. грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 134,0 тис. грн., на харчування дітей 52,8 тис. грн., на забезпечення теплового 76,1 тис. грн., на заробітну плату педагогічним працівникам дошкільного закладу 20,0 тис. грн.
- Петракіївською сільською радою виділено всього 120,6 тис. грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 92,8 тис. грн., на харчування дітей 3,6 тис. грн., на заробітну плату асистента вчителя 24,2 тис. грн.
- Вишневою сільською радою виділено всього 84,4 тис.грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 84,4 тис. грн.
- Староаврамівською сільською радою виділено всього 1031,2 тис. грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 146,4 тис. грн., на заробітну плату медичної сестри та водія ЗНЗ 86,8 тис. грн., 133,0 тис. грн. на заробітну плату медичної сестри, помічника вихователя та гурток іноземної мови для ДНЗ, на харчування дітей 48,8 тис. грн., на забезпечення теплового режиму 119,4 тис. грн., на придбання господарських товарів, меблів, будівельних матеріалів та спортивного інвентарю для ЗНЗ 74,6 тис. грн. на придбання матеріалів для дошкільного закладу 21,0 тис. грн., для проведення поточного ремонту з заміною асфальтного покриття дошкільного закладу 199,0 тис. грн., на придбання ноутбука, телевізора, багатофункціонального пристрою для загальноосвітнього навчального закладу - 29,0 тис.грн. та придбання тенісних столів -48,8 тис.грн. на придбання мультимедійної дошки - 25,0 тис.грн., морозильної камери - 6,9 тис.грн., кольорового принтеру - 10,0 тис.грн., ноутбуку -9,0 тис.грн. для дошкільного навчального закладу та 54,7 тис. грн. на встановлення бетонної огорожі в ДНЗ. На заробітну плату тренерів для організації гуртка з настільного тенісу -18,8 тис.грн.
- Трубайцівською сільською радою виділено всього 65,5 тис. грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 65,5 тис. грн.
- Ялосовецькою сільською радою виділено всього 249,1 тис. грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 182,0 тис. грн., на харчування дітей 57,1 тис. грн., на придбання пневматичних гвинтівок -10,0 тис.грн.
- Хильківською сільською радою виділено всього 20,0 тис. грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 10,0 тис. грн., на харчування дітей 10,0 тис. грн.
- Штомпелівською сільською радою виділено всього 367,1 тис. грн. для забезпечення безперебійного підвезення учнів 101,4 тис. грн., на харчування дітей 75,0 тис. грн., на придбання вікон та дверних блоків - 42,5 тис.грн., на придбання будівельних матеріалів , меблів та спортивного інвентарю-30,0 тис.грн. та придбання лінолеуму - 64,5 тис.грн. - для загальноосвітнього закладу. На придбання морозильної шафи для ДНЗ - 40,0 тис.грн. На заробітну плату тренерів для організації спортивного гуртка з футболу - 13,7 тис.грн.

З великою вдячністю та повагою, начальник відділу освіти, молоді та спорту Хорольської РДА І.М. Потерайло.


17 ЦПМСД Полтавщини отримають кошти від Національної служби здоров'я України


За три місяці від старту національної кампанії "Лікар для кожної сім'ї" майже половина мешканців області підписала декларації з сімейними лікарями, а 17 з 35 Центрів медико-санітарної уже підписали угоду з Національною службою здоров'я України.
Це означає, що ці заклади першими отримають фінансування за новим принципом. Такі дані оприлюднив на нещодавньому брифінгу директор Департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Журналісти дізнавалися, що ще змінилося 1 липня і які переваги матимуть пацієнти. Про це повідомили у Полтавській ОДА.
- Що трапилось 1 липня? Нарешті змінився принцип фінансування. Ми відійшли від радянської практики. Гроші пішли за пацієнтом. Усі 35 ЦПМСД стали комунальними некомерційними підприємствами, 17 центрів ще не уклали угоду, хоча стали комунальними, а один саме у процесі - вирішують всі питання, - повідомив Віктор Лисак. - Держава пропонує гроші на лікування й інші послуги для пацієнта, сума зросла тепер, то як можна відмовлятись і не давати пацієнтам можливості отримувати якісні безкоштовні послуги повною мірою?
Держава виділяє на пацієнта, який не підписав декларацію з сімейним лікарем, 240 грн. А для тих, хто підписав декларацію, застосовується змінний коефіцієнт, який залежить від віку: діти до 5 років - 1480 грн; пацієнти 6-17 років - 814 грн; пацієнти 18-39 років - 370 грн; пацієнти 40-64 років - 444 грн; пацієнти старше 65 років - 740 грн.
- Навіть якщо ви не звертатиметеся до сімейного лікаря протягом року, ніхто у лікаря не забере ці кошти. А хтось, навпаки, приміром ваш сусід, звернеться і не раз, і не два. Але коли запрацює електронна система охорони здоров'я, робота сімейного лікаря буде по-іншому обліковуватися. Поки що так, це перехідний період, - пояснює Іван Шумейко, головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню управління лікувально-профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА.
Процес підписання декларацій триває - хто не встиг, може це зробити і зараз. Директор Департаменту охорони здоров'я закликає підписувати декларації, щоб область отримала більше фінансування і можна було скористатися перевагами нової системи.

За матеріалами сайту облдержадміністрації


НЕДОПУСТИТИ ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ


Дитяча тема останнім часом усе частіше стає об'єктом турботи та уваги українського суспільства. Відбувається так здебільшого "завдяки" резонансним ситуаціям із дітьми, які змушують задуматися: а чи правильну соціальну політику проводить держава.
На превеликий жаль, Хорольщина за 2016-2018 роки втратила 11 дітей внаслідок умовно-запобіжної, або симптому раптової смерті. Вже у нинішньому році загинуло двоє немовлят. Очевидно, що батьки не виконували рекомендації медичних працівників, більше того вели не припустимий спосіб життя, що загрожувало життю і здоров'ю діток. Що це - окремі випадки злочинної недбалості батьків чи системні прорахунки соціальних служб? Саме про це йшлося на нараді у голови райдержадміністрації Лариси Звірко. У роботі засідання взяла участь голова районної ради Віра Мартюк. Ініціатором проведення став головний лікар КНП "Хорольського цетру ПМСД" Леонід Соболь. Його підримав головний лікар Цетральної районної лікарні Михайло Виноград, котрий сказав, що страшно констатувати той факт, коли діти умирають не від хвороб, не з вини медиків, а через нерадивих батьків. Тож потрібно шукати спільно методи впливу на батьків. Якщо такі ситуації повторюються, то очевидно, що є системні помилки. Тут потрібно боротися усім разом, а для цього треба, щоб на кожному розі були розміщені номери телефонів служби у справах дітей та дільничного. Ми часто ставимо в приклад німців, які вони молодці, так у них такі телефони висять на кожному розі. А чи багато людей знає сьогодні телефон свого дільничного або служби у справах дітей? Це два оперативних телефони, які повинні бути під рукою, якщо ти зустрічаєш дитину, яка, припустимо, плаче, або знаходиться у небезпеці.
Такі випадки, на жаль, були завжди, але інше питання, в яких масштабах. Випадок, коли мати недоглянула двох немовлят два роки поспіль і вони померли відрізняється від інших тим, що він викликав велике обурення суспільства. І хто зна, що буде далі, якщо всі, хто причетний до цього не зробить відповідні висновки, та при встановленні факту неналежного виконання батьківських обов'язків послідує покарання за законами нашої держави. Друга сторона цієї проблеми в тому, що немає фахівців із соціальної роботи саме у тих сільських громадах, де трапилися прикрі випадки. Це призводить до того, що сім'я, яка могла б викликати тривогу на якомусь рівні, жодної тривоги не викликає, адже просто нема в кого її викликати. Про це та інше свої думки висловлювали голова райдержадміністрації Лариса Звірко, голова районної ради Віра Мартюк, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Абрамов, директор районного центру для сім'ї, дітей та молоді Наталія Бровко, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Надія Вернигора, інспектор ювенальної превенції поліції Хорольщини Євгеній Новоселецький, сільські голови: Ялосовецький - Сергій Турчанінов, Трубайцівський - Сергій Ватуля, Староаврамівський - Олександр Лозенко, Петракіївський - Григорій Тритяк, в.о. голови Багачанської ОТГ Наталія Усик.
Мета проведення наради "Про стан дитячої смертності у Хорольському районі" - більше не допустити у районі прикрих випадків, а винних згідно вимог чинного законодавства притягнути до відповідальності.


Новий Порядок надання первинної медичної допомоги: у МОЗ пояснили, які послуги сімейний лікар і педіатр зобов'язані надавати безкоштовно


1 липня розпочався наступний етап медреформи. Набуває чинності новий список послуг первинної медичної допомоги. Міністерство охорони здоров’я пояснило, які саме послуги гарантовано оплатять із наших податків на рівні первинної допомоги. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ» із посиланням на прес-службу МОЗ.
Лікарі стежитимуть за вашим здоров’ям або здоров’ям вашої дитини, ставитимуть діагнози і лікуватимуть найпоширеніші хвороби, травми, отруєння. За необхідності лікар надасть направлення до фахівця вторинної або третинної допомоги — лора, ендокринолога, хірурга тощо, — або консультуватиметься з ним щодо вашого лікування. Так мають працювати всі педіатри, сімейні лікарі та терапевти — медики, з якими ми стикатимемося найчастіше.
Рецепти на ліки, зокрема і за програмою «Доступні ліки», також виписуватиме ваш лікар. На рівні первинної медичної допомоги до пакету послуг включають лише деякі з аналізів і досліджень, а інші виконуватимуться за направленням вашого лікаря в установах спеціалізованої допомоги.
Новий Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди та аналізи для семи груп ризику захворювань. Важливою буде роль лікаря в запобіганні хвороб. Він має своєчасно виявляти ризики для здоров’я, консультувати, як поступово позбутися згубних звичок, де знайти додаткову допомогу і як почати вести здоровий спосіб життя.
Сімейний лікар або терапевт за бажанням вагітної може вести неускладнену вагітність, а також взяти вагітну до 12 тижнів на облік. Коли є необхідність або вимагає протокол, він направить вагітну до акушера-гінеколога. Лікар первинки має розповісти, як діяти вагітній і дорослим членам сім’ї, які проживають із нею, під час наближення пологів. А в разі потреби направити до пологового будинку. Після народження дитини педіатр або сімейний лікар мають проводити планові обов’язкові огляди, навіть коли дитина здорова: 10 оглядів лікаря і 6 оглядів медсестри в перший рік, 2 огляди в два роки та 1 огляд у три роки.
Ваш лікар має стежити за вакцинацією вашої сім'ї за календарем щеплень. Держава закуповує вакцини проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Невідкладну допомогу під час гострих станів і раптового погіршення стану здоров’я надаватиме медзаклад.
У компетенції лікаря первинки також є окремі послуги паліативної допомоги — спостереження і оцінювання стану важкохворого пацієнта, виписування рецептів для лікування больового синдрому. Лікар самостійно визначатиме необхідність візиту до пацієнта додому, залежно від медичних показань. Він може дати по телефону поради щодо полегшення стану, а пізніше — під час прийому в закладі, — направити на аналізи і дослідження, уточнити діагноз і призначити необхідне лікування. Ваш лікар також може викликати екстрену допомогу для хворого, якщо буде така необхідність.


Найбільшу увагу працівників Пенсійного фонду привертають нині фізичні особи-підприємці


У недалекому минулому в числі найважливіших напрямків діяльності органів Пенсійного фонду були різноманітні заходи з надходження платежів до пенсійного бюджету та погашення заборгованості з їх сплати. Наразі на перший план вийшли інші пріоритети - легалізація заробітної плати найманих працівників заради захисту прав застрахованих осіб.
Це пов'язано з тим, що ядром численних перетворень і орієнтиром подальших кроків працівників Фонду є Реєстр державного соціального страхування, який згідно із законодавством ведеться Пенсійним фондом України з 1998 року.
У Реєстрі застрахованих осіб, насамперед, міститься інформація про кожну застраховану особу - чи то є працююча людина, чи пенсіонер, чи отримувач виплат із соціального страхування. Зокрема, накопичені персональні дані в актуальному стані, вся інформація про документи, які є у особи, наприклад, дані про видачу пенсійного посвідчення, свідоцтва соціального страхування, про їх заміну в разі втрати і т. ін. Також у Реєстрі систематизовані всі дані про страховий стаж і заробітну плату, починаючи з 2000 року, та ще чимало важливої інформації.
Таким чином, працівники Пенсійного фонду можуть заздалегідь передбачити, на які соціальні гарантії в літньому віці розраховувати нинішньому працівникові. Адже розмір пенсії за віком залежить від тривалості страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові та єдиний внески до Пенсійного фонду. У свою чергу, страховий стаж складається з періодів, за які щомісяця й у повному обсязі сплачені кошти у розмірі не менше мінімального страхового внеску, обчисленого з мінімальної заробітної плати.
Як свідчить аналіз даних Реєстру застрахованих осіб, сьогодні найбільш несвідомими у соціально-правовому аспекті виявилися фізичні особи-підприємці. Саме підприємці свідомо чи несвідомо усіляко ухиляються від сплати обов'язкових платежів і начебто не розуміють, що першочерговою умовою одержання пенсійної виплати є набуття необхідного страхового стажу. Об'єктивна реальність є такою, що нині ці люди - або порушники фінансової дисципліни, або жертви правової безграмотності, - а через кілька десятків років - потенційні клієнти Пенсійного фонду і заручники складних життєвих ситуацій.
Плине час, в державі змінюються економічні умови та відбуваються законодавчі зміни, і от уже з 1 січня 2018 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсії повинен становити не менше 25 років. Мало того, - кожні 12 місяців загальний розмір страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, буде збільшуватися на один рік, і в 2028 році досягне
35-ти років.
Можливо, варто нагадати, що ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ, в тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, відповідно до чинного законодавства України належать до категорії платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Платниками також є особи, які провадять незалежну професійну, релігійну, іншу подібну діяльність та отримують від неї дохід.
Оскільки розмір мінімального страхового внеску залежить від розміру мінімальної заробітної плати, то всім зазначеним вище платникам єдиного внеску для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця слід сплачувати не менше ніж 819,06 грн. (з січня 2018 року). Ця сума становить 22% від мінімальної заробітної плати, розмір якої з 1 січня 2018 року відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" встановлено 3723 грн. на місяць.
Несплата єдиного внеску позбавляє права на зарахування в повному обсязі до страхового стажу періодів підприємницької діяльності, а також залишає людину без страхових виплат за соціальним страхуванням, окрім того, може вплинути на розмір пенсії.
Лубенське об'єднане управління Пенсійного фонду України Полтавської області


Консультує Міністр юстиції України Павло Дмитрович Петренко: "Як отримати допомогу по безробіттю"


Пане міністре, вже кілька місяців не можу знайти роботу. Чи маю я право на допомогу по безробіттю?
Іван Степанюк
Кому надається допомога по безробіттю?
Громадянам у разі втрати заробітної плати (грошового забезпечення) або інших доходів внаслідок втрати роботи через незалежні від них обставини.
На допомогу по безробіттю може претендувати застрахована (офіційно працевлаштована) особа.
Реєстрація безробітних проводиться центром зайнятості за особистою заявою особи і призначається з восьмого дня після реєстрації.
Перелік документів, потрібних для реєстрації, можна переглянути на офіційному сайті Державної служби зайнятості.
Як визначається розмір допомоги по безробіттю?
Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу) і залежно від страхового стажу:
до 2 років - 50 відсотків;
від 2 до 6 років - 55 відсотків;
від 6 до 10 років - 60 відсотків;
понад 10 років - 70 відсотків;
мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1440 грн.
Залежно від тривалості безробіття, визначена допомога по безробіттю становить:
- перші 90 календарних днів - 100 відсотків;
- протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;
- у подальшому - 70 відсотків.
Люди, які мають страховий стаж менший за шість місяців, або були звільнені з попереднього місця роботи за некомпетентність мають право на допомогу в розмірі 544 грн.
Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 липня - 1841 гривня).
Який строк надання допомоги по безробіттю?
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.
А для молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах чи звільнилася із строкової військової служби - 180 календарних днів.
Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) - не може перевищувати 720 календарних днів.
Чи можуть відмовити у допомозі по безробіттю? Чи можна оскаржити відмову?
Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:
1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості необхідних документів;
2) встановлення факту зайнятості особи;
3) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;
4) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі, зокрема: встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації; встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг); припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин.
У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може оскаржити та повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше, ніж через сім календарних днів.
Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 080-021-31-03.


«...РОДИНА, РОДИНА - ВІД БАТЬКА ДО СИНА. ВІД МАТЕРІ ДОНІ ДОБРО ПЕРЕДАТИ...»


Родина – святиня людського духу, благородних людських почуттів: кохання, любові, вірності, піклування. Український День родини почали відзначати 8 липня лише з 2012 року. В родині дитина отримує перші уроки любові до батька­матері, до своєї Батьківщини, набирається сил і натхнення, які допомагають їй впродовж всього життя долати життєві труднощі, досягати вершин і отримувати перемоги. Саме у родині зберігаються національні звичаї і традицій, пам’ять про предків, а головне – всі ці безцінні родинні скарби передаються із покоління до покоління, наповнюючи скарбничку родинних цінностей новими надбаннями.
У рамках обласної акції «Відповідальне батьківство ­ щасливе дитинство» та з нагоди відзначення Дня родини 6 липня 2018 року голова районної ради Віра Мартюк, в.о. голови райдержадміністрації Сергій Абрамов, начальник відділу освіти, молоді та спорту Ірина Потерайло, військовий комісар Хорольського РВК Дмитро Чернець та Андріївський сільський голова Володимир Данилейко відвідали родини військовослужбовців учасників АТО ­ Андрія Старосвіта та Дмитра Баля. Вони привітали їхні сім’ї із прийдешнім Днем родини та подарували від імені обласної та районної влади приємні подарунки і солодощі для малечі. А також побажали молодим родинам міцного здоров’я, щасливої долі, сімейного затишку, тепла і адресували слова вдячності господарям родини за сумлінну службу на захисті території нашої держави.
Варто зазначити, що наші молоді захисники мають добре загартований бойовий дух, а головне ­ вони прищеплюють національно­патріотичне виховання своїм дітям. Андрій Вікторович Старосвіт проживає у с. Андріївка, працює трактористом у СВК «Андріївський». Разом із дружиною зразково виховують прекрасну донечку, яка любить співати й танцювати, мріє виступати на великій сцені. А у багатодітній родині Дмитра Миколайовича Баля із с. В’язівок, справжнє жіноче царство ­ із дружиною мають трьох чарівних донечок. Чоловік працює охоронником у СВК «Андріївський» та прагне зробити кращим майбутнє для своєї родини.
Такі родини є прикладом серед наших земляків, які плекають морально­духовні цінності і патріотизм, що формує почуття гордості за матеріальні й духовні досягнення свого народу, любов до Батьківщини, прагнення зберегти загальнолюдські цінності, захистити культурні та матеріальні надбання свого народу і громади.


Консультує Міністр юстиції України ПАВЛО ПЕТРЕНКО: "Як захистити себе від домашнього насильства"


Пане міністре, на жаль, чоловік підіймає на мене руку. По допомогу не маю до кого звернутись. Боюсь, що може побити й дитину. Що робити? До кого звертатися?
Ірина Бусол
Яким може бути насильство в сім'ї?
Фізичне насильство - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.
Сексуальне насильство - будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності.
Психологічне насильство - словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров'ю особи.
Економічне насильство - умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру.
Куди звертатись, якщо зазнали насильства?
Облік і розгляд заяв та повідомлень про застосування домашнього насильства проводиться суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству:
- районними, районними у містах Києві і Севастополі державними адміністраціями та виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад;
- службами у справах дітей;
- загальними та спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб (центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; притулки для дітей; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка); центри соціально-психологічної допомоги; територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг); інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги);
- уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України;
- судом (у випадку заяви про видачу обмежувального припису стосовно кривдника);
- цілодобовим кол-центром з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.
Які необхідно подати документи?
Допомога постраждалим особам надається за місцем звернення.
Працівником суб'єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі вносяться відомості зокрема про:
особу, яка повідомила про вчинення насильства (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце проживання; номер контактного телефону), - за згодою;
постраждалу особу (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; стать; громадянство; місце проживання; місце навчання та/або місце роботи; номер контактного телефону) - за згодою;
кривдника (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; стать; громадянство; місце проживання; місце навчання та/або місце роботи; номер контактного телефону) та про характер відносин між кривдником і постраждалою особою;
випадок домашнього насильства, насильства за ознакою статі (дата вчинення; місце вчинення; форма домашнього насильства; вид шкоди чи страждань, завданих внаслідок насильства за ознакою статі; короткий опис);
потреби постраждалої особи.
У заяві до суду про видачу обмежувального припису повинно бути зазначено:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) заявника та заінтересованої особи, їх місце проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, у разі якщо заява подається особою, яка може бути заявником, у розумінні статті 350 -2 Цивільного процесуального кодексу України, - процесуальне становище особи, яка подає заяву, із зазначенням її імені (прізвища, імені та по батькові), місця проживання чи перебування, поштового індексу, відомих номерів засобів зв'язку та адреси електронної пошти, а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) дитини або недієздатної особи, в інтересах якої подається заява, місце її проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, якщо такі відомі;
3) обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису, та докази, що їх підтверджують (за наявності).
Як довго розглядаються заяви?
У разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень не пізніше однієї доби повідомляється служба у справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національної поліції України.
У разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України кривднику виноситься терміновий заборонний припис.
Суд розглядає справу про видачу обмежувального припису не пізніше 72 годин після надходження заяви про видачу обмежувального припису до суду.
Що робити у разі отримання тілесних ушкоджень?
Установи і заклади охорони здоров'я у разі виявлення тілесних ушкоджень забезпечують в установленому порядку проведення медичного обстеження постраждалих осіб, а у разі ушкоджень сексуального характеру направляють постраждалих осіб на тестування на ВІЛ-інфекцію.
Уповноважені підрозділи органів Національної поліції, зокрема, вживають заходи для припинення домашнього насильства та надання допомоги постраждалим особам, забезпечують інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, винесення термінових заборонних приписів стосовно кривдників, взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством, анулювання дозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів їх власникам у разі вчинення ними домашнього насильства, а також вилучення зброї та боєприпасів у порядку, визначеному законодавством.
Яка відповідальність за вчинення насильства?
За вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування законодавством встановлено відповідальність у виді накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. А у разі вчинення тих самих дій особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі правопорушення передбачено відповідальність у виді штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Кримінальна відповідальність при проявах домашнього насильства настає за вчинення легких тілесних ушкоджень, умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень, побоїв і мордувань тощо відповідно до кримінального кодексу.
Разом з тим, Верховною Радою прийнято Закон України від 06 грудня 2017 року № 2227-VIII "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами", який набирає чинності через рік з дня його опублікування, та передбачає зміни до Кримінального кодексу України, а саме доповнення новою статтею 1261, якою встановлюється кримінальна відповідальність за домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. За такі дії особа буде нести покарання у виді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.
Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 0 800 500 355 або 386 - з мобільного.


ОСОБЛИВА УВАГА - ПРОБЛЕМам СОЦІАЛЬНО-НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ


Управління соціального захисту населення висловлює подяку районній державній адміністрації, голові районної ради та депутатському корпусу за особливу увагу до проблем соціально незахищених верств населення, які проживають на території Хорольського району.
Так, за І півріччя 2018 року із районного бюджету було виділено 735,6 тис. грн., а саме на:
- проведення санаторно-курортного лікування інвалідів війни у сумі 50,0 тис. грн., учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії у сумі 68,2 тис. грн. та надання одноразової грошової допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС віднесених до 2 категорії на оздоровлення в сумі 21,0 тис. грн.;
- проведення безоплатного капітального ремонту трьом інвалідам війни у сумі 33,9 тис. грн.;
- проведення реабілітації дітей-інвалідів та підвезення до реабілітаційного центру у сумі 80,0 тис. грн.;
- проведення компенсаційних виплат організації-надавачу послуг за надані послуги з абонентної плати у сумі 135,0 тис. грн.;
- проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті 16,5 тис. грн.;
- проведення виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороннього догляду у сумі 180,0 тис. грн.;
- проведення виплати щомісячної компенсації на бензин Герою України в сумі 16,0 тис. грн.;
- проведення оплати одноразового проїзду особам, які постраждали внаслідок ЧАЕС на суму 15,0 тис. грн.;
- забезпечення своєчасного призначення пільг, допомог та житлових субсидій, виготовлення повідомлень про розмір призначеної субсидії для направлення сім'ям району у сумі 20,0 тис. грн.;
- надання матеріальної допомоги жителям Хорольського району у сумі 100,0 тис. грн.
Окремі слова подяки висловлюємо органам місцевого самоврядування та депутатам корпусів даних сільських рад, які також не залишилися осторонь та надали субвенцію до районного бюджету, у сумі 250,4 тис. грн., для забезпечення надання пільг та компенсацій жителям Хорольського району, а саме:
- міською радою виділено всього 70,0 тис. грн. на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом.;
- Новоаврамівською об'єднаною територіальною громадою виділено всього 22,4 тис. грн., а саме на проведення виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороннього догляду у сумі 18,6 тис. грн., проведення компенсаційних виплат організації-надавачу послуг за надані послуги з абонентної плати у сумі 2,2 тис. грн., надання додаткової пільги на житлово-комунальні послуги матері загиблого учасника антитерористичної операції Сергієнко Л.І. у сумі 1,62 тис. грн.;
- Покровобагачанською об'єднаною територіальною громадою виділено всього 41,5 тис. грн., а саме на: проведення виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороннього догляду у сумі 18,2 тис. грн., проведення компенсаційних виплат організації-надавачу послуг за надані послуги з абонентної плати у сумі 7,4 тис. грн., проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд на залізничному транспорті 0,7 тис. грн., проведення санаторно-курортного лікування інвалідів війни у сумі 6,8 тис. грн., та на пільгове медичне забезпечення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів у сумі 3,7 тис. грн.), виплату матеріальної допомоги вдовам учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - у сумі 2,5 тис. грн., поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії - 2,2 тис. грн.;
- Клепачівською об'єднаною територіальною громадою виділено всього 14,5 тис. грн., а саме на проведення виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороннього догляду у сумі 8,7 тис. грн., проведення компенсаційних виплат організації-надавачу послуг за надані послуги з абонентної плати у сумі 5,8 тис. грн.;
- Вишняківською сільською радою виділено всього 5,8 тис. грн. на надання додаткової пільги на житлово-комунальні послуги матері загиблого учасника антитерористичної операції Палкіній Т.М.;
- Мусіївською сільською радою виділено всього 5,25 тис. грн. на пільгове медичне забезпечення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, а саме: безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів у сумі 1,05 тис. грн., виплату матеріальної допомоги вдовам учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - у сумі 2,0 тис. грн., поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії - 2,2 тис. грн.;
- Староаврамівською сільською радою виділено 40,7 тис. грн., а саме на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом у сумі 40,0 тис. грн. та 0,7 тис. грн. на проведення компенсаційних виплат організації-надавачу послуг за надані послуги з абонентної плати;
- Хильківською сільською радою виділено 1,4 тис. грн., а саме на проведення компенсаційних виплат організації-надавачу послуг за надані послуги з абонентної плати;
- Штомпелівською сільською радою виділено 15,88 тис. грн., а саме на виплату матеріальної допомоги вдовам учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - у сумі 2,5 тис. грн., проведення виплат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стороннього догляду у сумі 6,98 тис. грн., проведення компенсаційних виплат організації-надавачу послуг за надані послуги з абонентної плати у сумі 2,8 тис. грн. та для забезпечення своєчасного призначення пільг, допомог та житлових субсидій, виготовлення повідомлень про розмір призначеної субсидії для направлення сім'ям сільської ради, у сумі 3,6 тис. грн.;
- Ялосовецькою сільською радою виділено 33,0 тис. грн., а саме на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом.

З великою вдячністю та повагою,
начальник управління соціального захисту населення Хорольської РДА
Вікторія Лопітько


ХОРОЛЬСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД В СИСТЕМІ БОТАНІЧНИХ САДІВ УКРАЇНИ


7 липня у нашій державі професійне свято - День працівника природно-заповідної справи. Передумовою запровадження цього дня як професійного свята став президентський Указ від 18 серпня 2009 року "Про день працівника природно-заповідної справи" який засвідчує вагомий внесок працівників галузі у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України. У нашому районі це свято відзначають працівники Хорольського ботанічного саду. Про місце Хорольського ботанічного саду в системі ботанічних садів України розповідає керівник Хорольського ботанічного саду, кандидат біологічних наук Володимир Красовський.
Важливою проблемою сьогодення є збереження біорізноманіття, яке є одним із пріоритетів у сфері природокористування, екологічної безпеки та охорони природи, невід'ємною умовою збалансованого розвитку держави.
З метою систематизації природоохоронного процесу в нашій державі прийнято низку важливих актів на законодавчому рівні й створено природно-заповідний фонд України до якого входять природні території та штучно створені об'єкти. Серед природних - це біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища. До штучно створених об'єктів відносяться ботанічні сади, дендрологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно від їх екологічної, наукової та історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного та місцевого значення.
Ботанічні сади є важливими науковими і природоохоронними осередками, у яких проводяться дослідження з інтродукції, акліматизації, селекції рослин, ведуться роботи зі збереження біологічного різноманіття, охорони рослинного світу, екологічного моніторингу, ландшафтного проектування та садово-паркового будівництва. Метою цих досліджень є вивчення, збереження та покращення стану природних екосистем, оселищ та ландшафтів, створення та поповнення ботанічних колекцій, вивчення досвіду акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та господарського використання рідкісних і типових видів місцевої та світової флори, проведення навчальної і освітньої роботи. В ботанічних садах формуються штучні фітоценози - ботаніко-географічні ділянки, де проводяться дослідження і опрацьовується методологія інтродукційних досліджень.
Хорольський ботанічний сад є досить молодим природоохоронним об'єктом, який створено Указом Президента України № 1041/2009 від 11.12.09 року.
Ботанічний сад розташований на території Хорольської міської ради, територія ботанічного саду простягається з півночі на південь - 1 км і близько 1,5 км із заходу на схід. Розташований він у межах міста, навколо глибокого яру, на днищі якого протікає струмок, зарегульований каскадом чотирьох ставків з гідротехнічними спорудами. Перепад висот між краєм яру та позначкою водного дзеркала нижнього ставка становить понад 25 м. Відносно рівними ділянками є Дубовий гай і біля нього незначна за площею рівнинна місцевість, що переходить у яр. Площа ботанічного саду 18 га, підпорядкування: Міністерство екології та природних ресурсів України.
Хорольський ботанічний сад - це об'єкт природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення, який відноситься до групи зелених насаджень спеціального призначення із статусом науково-дослідної установи. У структурі наукового підрозділу Хорольського ботанічного саду є два наукових сектори: дендрології, розмноження рослин та еколого-освітньої діяльності і акліматизації плодових, ягідних та лікарських культур.
Для того щоб показати місце Хорольського ботанічного саду в системі ботанічних садів ми за даними Ради ботанічних садів та дендропарків України наводимо перелік таких об'єктів, їх підпорядкування, площу та рік заснування в хронологічному порядку.

Володимир КРАСОВСЬКИЙ,
директор Хорольського ботанічного саду


Щороку 22 червня український народ вшановує світлу пам'ять мільйонів земляків, життя яких обірвала Друга світова війна


Горем і болем вона увірвалась в кожну українську домівку, кривавою лінією пройшла через кожне серце, кожну долю. Наш священний обов’язок – навіки зберегти пам'ять про тих, хто відстояв перемогу в цій жахливій війні, тих, хто став жертвою смертельних жорен нацизму. Життєписи цих людей – уроки істинної мужності та патріотизму для сучасників.
Сьогодні, потерпаючи від кривавої військової агресії на сході країни, ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи, миру та безпеки. Кращі сини і доньки українського народу знову, зі зброєю в руках, захищають наші кордони, нашу свободу, наш власний демократичний вибір.
Цього дня, Хорольська громада як і вся Україна долучилася до вшанування памяті жертв війни .
В районному центрі відбулося покладання квітів до Меморіального комплексу „Вічний вогонь“, до Меморіального комплексу „Хорольська яма“, до пам’ятників і обелісків загиблим воїнам, жертвам концтабору „Хорольська яма“, мирним жителям, що загинули в роки нацистської окупації.
Голова районної ради Віра Мартюк , керівник апарату районної державної адміністрації
Ірина Штейнберг та голова ради районної Організації ветеранів України Дмитро Кражан від імені громади , вшанували пам’ять полеглих земляків, всіх українців, що віддали життя в боротьбі за незалежність Батьківщини.
Героїчний приклад нашого народу , який здобув перемогу у Другій світовій війні , нікого не повинен залишити байдужим . Схиляючи голови перед світлою пам'яттю загиблих за свободу України ми відчуваємо та підтримуємо взаємозв’язок між поколіннями героїчних українців.
Тільки єднання всього українського народу дасть змогу відстояти цілісність нашої України та захистити наш історичний вибір,наше право вільно жити на своїй землі.


Графік роботи постійно діючих прямих телефонних ліній в органах виконавчої влади, установах району на липень 2018 року


Абрамов Сергій Гаврилович, перший заступник голови райдержадміністрації, 02.07.2018, 3-30-53
Штейнберг Ірина Олександрівна, керівник апарату районної державної адміністрації, 03.07.2018, 3-30-53
Потерайло Ірина Миколаївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, 04.07.2018, 3-32-39
Лопітько Вікторія Віталіївна, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 05.07.2018, 3-30-60
Бровко Наталія Олександрівна, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 06.07.2018, 3-35-98
Черненко Людмила Анатоліївна, начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, 09.07.2018, 3-39-43
Похилько Вікторія Іванівна, начальник фінансового управління райдержадміністрації, 10.07.2018, 3-37-28
Бойко Людмила Олександрівна, директор територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації, 11.07.2018, 3-30-60
Лиманець Вячеслав Миколайович, виконувач обов'язків начальника відділу з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг - адміністратор райдержадміністрації, 12.07.2018, 3-32-64
Тютюнник Леся Василівна, директор Хорольської районної філії Полтавського обласного центру зайнятості, 13.07.2018, 3-43-65
Виноград Михайло Васильович, головний лікар ЦРЛ, 16.07.2018, 3-36-84
Соболь Леонід Миколайович, головний лікар ЛЗ “Центр ПМСД”, 17.07.2018, 3-36-04
Бурлака Григорій Михайлович, начальник Хорольського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області, 18.07.2018, 3-25-54
Чігер Тетяна Олександрівна, начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, 19.07.2018, 3-30-53
Шевчуга Марина Юріївна, начальник архівного відділу районної державної адміністрації, 20.07.2018, 3-44-88


Нові міфи про субсидії: перебування за кордоном більш ніж 60 днів, дарування чи успадкування майна, сплата ЄСВ


З 1 травня 2018 року в Україні діє нова програма житлових субсидій. Вона є більш адресною і соціально справедливою. Зміни направлені на те, щоб всі ті, хто справді потребує субсидії - її отримали.
Однак, за два місяці в суспільстві з'явилося чимало міфів навколо програми субсидій. Сьогодні розвінчуємо найбільш поширені.
1. Кажуть, що субсидію тепер не дають безробітним?
Насправді, безробітні й надалі можуть отримати від держави допомогу у сплаті комунальних послуг.
Для тих, хто не стоїть на обліку в центрі зайнятості, запропоновано два варіанти:
1. Чесно декларувати свої доходи, отримані за кордоном чи в тіньовому секторі економіки та сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду.
2. Або органи соцзахисту автоматом рахуватимуть таким людям працездатного віку у дохід три прожиткові мінімуми - 5 286,00 гривень (1762*3). + необхідно буде сплатити єдиний соціальний внесок за три місяці у розмірі, що не менший ніж мінімальний (819*3=2457 грн).
Якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, в розрахунок сукупного доходу такого домогосподарства включається середньомісячний дохід таких осіб у розмірі:
половини одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - у разі, коли такі особи протягом цього періоду перебували на строковій військовій службі;
одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - у разі, коли такі особи протягом цього періоду навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;
одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - в окремих випадках за рішенням комісії у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах;
фактично отриманих такими особами доходів - у разі, коли такі особи протягом цього періоду отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по огляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю;
фактично отриманих такими особами доходів - у разі, коли такі доходи протягом цього періоду отримувала особа, яка станом на кінець такого періоду не досягла 18-річного віку.
2. Кажуть, у субсидії відмовляють одномоментно особам, що перебували за кордоном більш ніж 60 днів.
Насправді, "усна" відмова працівника управління соціального захисту населення є незаконною.
Згідно із законом "Про звернення громадян" орган соцзахисту зобов'язаний оформити заяву і декларацію і лише після їх розгляду офіційно (письмово) повідомити заявника - виходить чи не виходить йому субсидія.
Сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти у субсидії якщо людина:
" отримує в Україні пенсію чи інші офіційні доходи, такі як стипендія, допомога при народженні дитини;
" перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні;
" декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.
До останнього випадку відносяться заробітчани, які вправі задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі цього отримати субсидію.
3. Кажуть, Державна фіскальна служба не надає реквізитів для сплати ЄСВ?
Насправді, Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачено право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При цьому фахівці Державної фіскальної служби зобов'язані, за зверненням громадян, надати їм реквізити для сплати єдиного соціального внеску.
Для призначення субсидії ЄСВ має бути сплачено не менше ніж за три місяці періоду, за яких беруться доходи для розрахунку розміру субсидії. Тобто ЄСВ має бути сплаченим двічі - для "літньої" субсидії окремо, для "зимової" - окремо.
Сплата ЄСВ відображається у базі даних Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду і цей період зараховується громадянам до страхового стажу.
4. Кажуть, що доходи офіційно розлученої сім'ї плюсуються?
Насправді, якщо подружжя розлучене і немає неповнолітніх дітей, то ні чоловік, ні дружина не повинні відображати в декларації своїх "колишніх", які зареєстровані і проживають окремо.
Однак, якщо сім'я розлучена, але є неповнолітні діти, в декларації потрібно відобразити маму чи тата дитини (в залежності від того з ким проживає дитина).
І звернутися до Комісії з питань призначення житлових субсидій, щоб доходи того з батьків, що не зареєстрований та не проживає разом з дитиною, не включається до сукупного доходу домогосподарства. Разом із заявою необхідно надати також документ (довідка з ЖЕКу, сільської/селищної ради), що дитина проживає із заявником.
5. Кажуть, що непотрібно сплачувати свій обов'язковий платіж у разі якщо вода чи газ не використовувалися?
Насправді, громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, з 1 травня 2018 року зобов'язані щомісячно сплачувати обов'язкову частку платежу, навіть у разі якщо на особовому рахунку є зекономлена субсидія. Водночас, субсидіанти й надалі мають право використовувати зекономлену суму субсидії у наступних місяцях на оплату послуг, спожитих понад соціальні нормативи.
6. Кажуть, якщо подарувати квартиру доньці, субсидії можна позбутися?
Насправді, якщо громадянин подарував або передав те чи інше майно у спадок, він не позбавляється субсидії.
Натомість допомогу уже не зможе отримати той, хто отримав такий дарунок чи успадкував якщо його оціночна вартість перевищує 50 тис. гривень.
Однак і тут залишаються виключення, які зможе опрацювати виключно Комісії з питань призначення житлових субсидій, які працюють при органах місцевої влади.
Також наявність у власності двох житлових приміщень не впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно.
Якщо сім'я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується не тільки вартість всієї покупки, але й сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.
Виключенням також є і медичні послуги. Якщо людина оплатила операцію і сума перевищує 50 тис. грн - це не позбавляє її права на субсидію.
7. Кажуть, що транспортний причіп віком менше 5 років за 4 тис грн. позбавляє права на субсидію?
Насправді, на субсидію впливає не сам факт наявності транспортного причепа, а його вартість. Адже він може коштувати як 4 тис. грн, так і 154 тис. грн для вантажного автомобілю, наприклад.
Тому власникам таких транспортних засобів варто звертатися на Комісію з питань призначення житлових субсидій, надавати відповідні документи про вартість купленого причепа і розраховувати та допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг.


Кому з 1 липня підвищать пенсії


Із 1 липня в Україні зростають соціальні стандарти, гарантовані законом про держбюджет на цей рік. Так, прожитковий мінімум на одну особу зросте до 1777 грн. (був 1700 грн.), зокрема для:
- дітей віком до 6 років: з 1492 грн. до 1559 грн.;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1860 грн. до 1944 грн.;
- працездатних осіб: з 1762 грн. до 1841 грн.;
- осіб, які втратили працездатність: з 1373 грн. до 1434 грн.
Більшості населення це не принесе жодних змін. А от люди, які отримують соціальні виплати, що розраховуються на підставі прожиткового мінімуму, отримуватимуть більше. Але не набагато.
Мінімальна пенсія зросте на 61 грн. Але таких громадян в Україні всього лише 300 тис. (близько 2,6% від загального числа пенсіонерів). Ще близько 89 тис. громадян отримують 30% пенсії (бо не мають мінімально необхідного стажу роботи (25 років для чоловіків і 20 років для жінок). У них виплати зростуть на 18 грн. Також громадяни, які заробили трудові пенсії, менші від соціальних стандартів, отримуватимуть виплати на рівні 1434 грн. У них пенсії зростуть у когось на 50 грн., у когось - на 1 грн…
Найбільше пощастить тим, у кого великі пенсії обмежені виплатами на рівні 10 прожиткових мінімумів. Таких за інформацією Пенсійного фонду України близько 10 тис. осіб. Зараз вони отримують 13730 грн., а будуть 14340 грн.
А ось для тих, хто заробив собі пенсію понад 1434 грн., але менш ніж 13730 грн., нічого не зміниться (за винятком тих, хто отримує надбавки до пенсії у відсотках від прожиткового мінімуму). Наприклад, учасники бойових дій мають доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму. Зараз це 343 грн., а з 1 липня буде 358 грн. (+15 грн.).
Законом про держбюджет передбачено ще одне підвищення соціальних стандартів із 1 грудня 2018 року. Тоді пенсії та соціальну допомогу переглянуть ще раз.
У травні міністр соцполітики А.Рева анонсував, що уряд планує перерахувати пенсії тим, хто має великий трудовий стаж, але отримував невелику зарплату. "Виплати виростуть у трьох млн. пенсіонерів, які працювали на фермах і в колгоспах", - заявив Рева, але не повідомив, коли це відбудеться і за якою методикою. На думку пенсійних експертів, найпростіший шлях - збільшити для цих людей цінність кожного відпрацьованого року, повернувши коефіцієнт 1,35 (зараз -1).
За Даними ПФУ, на 1 січня 2018 року в Україні налічувалося 11 млн. 711 тис. пенсіонерів, а роком раніше - 11 млн. 956 тис. На одного чоловіка на заслуженому відпочинку припадає майже дві жінки: маємо 4 млн. 366 тис. пенсіонерів чоловічої статі (37%) і 7 млн. 345 тис. - жіночої (63%). Експерти вважають, що зменшення кількості пенсіонерів пов'язане зі збільшенням трудового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Адже багато тих, кому виповнилося 60 років, не мають трудового стажу й змушені працювати далі.


Як зняти з реєстрації у своєму житлі особу, яка там не проживає


У зв'язку зі змінами в порядку надання житлових субсидій багато сімей зіткнулися із проблемою як примусово зняти із реєстрації місця проживання у своїй квартирі чи будинку особу, яка не проживає там, але добровільно знятися із реєстрації не бажає або не має можливості.
Згідно ст.405 Цивільного кодексу України член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі його відсутності без поважних причин понад один рік.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили.
Відтак, якщо реєстрація місця проживання іншої особи у житлі власника здійснює перешкоди у вільному володінні, розпорядженні та користуванні своїм житлом, він має право звернутися до суду із позовною заявою про усунення відповідних перешкод, зокрема, шляхом зняття особи з реєстрації місця проживання та визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Звернувшись до Хорольського бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: місто Хорол, вул. Незалежності, 78А, Ви маєте змогу отримати послуги безкоштовного адвоката зі складання позовних заяв та безкоштовні юридичні консультації.

Наталія ТАРАСЕНКО,
в.о. начальника бюро безоплатної правової допомоги


ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО!


Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1057 "Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції" розпорядженням голови Хорольської райдержадміністрації за №142 від 15 червня 2018 року затверджено перелік суб`єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих Революції Гідності. Підприємством, яке буде надавати такі послуги визначено ДП "Південь - Курорт - Сервіс" Санаторій "Орізонт".
Місце розташування санаторію: 67780, Одеська обл., м. Білгород-Дністоровський, смт. Сергіївка, вул.Гагаріна, 1А.
Контакт.тел. (код 04849) приймальня 47-9-88, 47-6-67.
Реєстратура 47-6-57, 67-3-02, 050-495-30-01, 050-148-48-08.
Сайт: https://www.pivdenks.com/.
Послуги з психологічної реабілітації передбачають: психологічну просвіту; індивідульне консультування; психологічну діагностику; підбір методик психологічної реабілітації; психологічну допомогу (терапія); групову терапію; психологічну корекцію та проектування майбутнього; профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини.
Детальнішу інформацію про проходження психологічної реабілітації можна отримати в каб.№ 8 управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації (м.Хорол, вул. Незалежності, буд. 62) або за телефоном: 33-0-60.

Вікторія ЛОПІТЬКО,
начальник управління соціального захисту населення РДА


Валерій Головко: «Наша співпраця з Ізраїлем має поглиблюватися, перейти з теоретичного обміну досвідом у практичну площину»


Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко зустрівся з Президентом Асоціації сприяння розвитку та співробітництва «Ізраїль – Україна та країни СНД» Леоном Табаковим і керівником київського офісу Асоціації Ігорем Сотенським.
На зустрічі були присутні й заступник голови облдержадміністрації Роман Товстий, директор Департаменту агр-опромислового розвитку ОДА Сергій Фролов, директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій ОДА Інна Іщенко та ректор Полтавської державної аграрної академії Валентина Аранчій.
Учасники заходу порушили тему розвитку аграрного сектора й досвіду Ізраїлю в цій сфері, говорили про співпрацю. Співробітництво, за словами Валерія Головка, передбачає у подальшому створення і розвиток малих підприємств на Полтавщині, молочних кооперативів, обмін студентами, досвідом.
– Наступного разу полтавська делегація поїде в Ізраїль. Запросимо й студентів, які найближчим часом закінчують нашу аграрну академію. Подивимося, як розвивається потужний аграрний сектор Ізраїлю. Наша співпраця має поглиблюватися, перейти з теоретичного обміну досвідом у практичну площину. Тим паче є благодатне підґрунтя: Полтавщина – з-поміж лідерів в аграрному секторі України, у нас є кваліфіковані науковці, фахівці галузі, родючі землі, працьовиті люди. Маємо нагодувати країну своєю якісною продукцією, – зазначив Валерій Головко. – Досвід, який маємо в науці, практичній площині, потребує вдосконалення. Крім того, нині стоїмо на межі створення системи ефективного ведення бізнесу на землі. Не просто засіваємо певні території й потім збираємо врожай. По-перше, наше основне завдання – зберегти цю землю. По-друге, навчити, підказати, як її ефективно використовувати з урахуванням ізраїльського досвіду. Звісно, українська земля має високу ціну й цінність. Питання – як нею розпоряджатимемось.
Валерій Головко наголосив на необхідності отримання результату від співпраці. Зазначив, що нині дуже важливим елементом сільськогосподарської галузі є аграрна екологія.
– Потрібно не просто нагодувати світ, а забезпечити його якісною продукцією. Думаю, Ізраїль може зацікавити ця сфера, – додав очільник облдержадміністрації.
Також він запропонував розглянути можливість створення з залученням досвіду Ізраїлю системи молочних кооперативів на Полтавщині.
– Протягом двадцяти років передаємо нові технології в різних сферах у країни СНД. Насамперед – в Україну, бо наша громадська організація, некомерційна й неприбуткова, була створена вихідцями й громадянами України у 1997 році. Ми починали з хай-теку, комп’ютеризації, будівництва, медицини – усього, чим може гордитися Ізраїль. Нині працюємо й в інших галузях, зокрема в аграрному секторі, – розповів Леон Табаков. – Я приїхав у Полтаву вдруге. Сім років тому організували стартову роботу, провели перший семінар щодо передачі наших нових досягнень і передових технологій у галузі сільського господарства Полтавській області. Згодом чотири делегації полтавських аграріїв відвідали Ізраїль. Проводимо там бізнес-семінари. Аграрії Полтавщини отримують знання не лише від наших спеціалістів, а й відвідують господарства, кібуци, передові компанії, спілкуються з колегами. Цього разу ми привезли нові досягнення у сферах молочного господарства, переробки молока, крапельного зрошування, біології, риборозведення. Хоч Ізраїль – країна, обмежена в природних ресурсах, та й орних земель маємо лише чотири тисячі квадратних кілометрів, а з прісноводих водойм – тільки озеро Кінерет, ми в багатьох сферах досягли найвищих результатів у світі. Середній надій молока в країні – понад 12 тисяч літрів із корови на рік. Маємо дуже добрі напрацювання у сфері риборозведення. Останнє досягнення – Ізраїль став третім у світі з видобутку чорної ікри. Наша ікра за смаковими якостями серед основних експертів вважається найкращою і найдорожчою. Ось що означає поєднувати бажання, працю і знання. Вважаємо, якщо Україна зможе отримати наші нові технології, які ми розвивали упродовж тридцяти років. Готові вам їх передати якнайшвидше, й аграрний сектор України вийде на хороші результати.
Леон Табаков розповів, що Асоціація розпочинала співпрацю з Одеською, Миколаївською, Херсонською, Донецькою областями, потім розширила географію співробітництва на інші регіони держави. Пріоритетом її діяльності упродовж останніх років стала сфера сільського господарства.
– Україна володіє великим аграрним потенціалом. І це найважливіше, те, що необхідно світу. Продукти харчування нічим не заміниш. Роль України та Ізраїлю в цій сфері – неоціненна. Потрібно тільки вміти цим користуватися. Не продавати сировину, а здійснювати переробку, як вчинив Ізраїль, – додав Леон Табаков.
Він наголосив на необхідності вкладати кошти в технології. Звернув увагу й на інший важливий аспект розвитку – навчання, освоєння новацій, передача досвіду, зокрема й молодшому поколінню.
Після спілкування з головою обласної державної адміністрації гості відвідали Полтавську державну аграрну академію. Там вони зустрілися з керівниками сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств краю, очільниками структурних підрозділів агропромислового розвитку райдержадміністрацій, професорсько-викладацьким складом вишу. Леон Табаков поінформував про основні напрямки діяльності Асоціації, особливості розвитку сільського господарства Ізраїлю, використання новітніх технологій, окреслив шляхи співробітництва.
– Рік тому, відвідавши у складі делегації Ізраїль, ми побачили, що не тільки земельний і людський потенціал формує успіх у товарному виробництві, а й підхід до роботи, використання технологій. Виснажені природою землі завдяки новітнім технологіям мають такий чудовий потенціал, – зазначив Роман Товстий, який також взяв участь у зустрічі. – У 2012-му було підписано Меморандум про співпрацю між Асоціацією і Полтавською областю, а через два роки призупинено його дію у зв’язку з війною на сході нашої держави. Проте побачивши, що в Україні впроваджуються реформи, є потенціал, у 2017-му співпрацю було відновлено й ми, делегація з Полтавщини, відвідали Ізраїль з офіційним візитом. Як зазначив голова облдержадміністрації Валерій Головко, на що також звертає увагу Кабінет Міністрів, Україна має відходити від формату сировинного придатку, виготовляти й реалізовувати кінцевий продукт. Водночас нам потрібно потурбуватися про освітню складову, навчати молодь, організовувати студентські обміни. Маємо досягти результату, щоб наше виробництво було не гіршим технологічно, ніж у державі Ізраїль.
– У нас відкритий ізраїльський центр. Досвід дистанційного навчання маємо. Працюємо над питаннями дуальної освіти. Готові співпрацювати у відповідному напрямку, адже Полтавщина – житниця України, а кадри вирішують все. Наш заклад є кузнею кадрів для агропромислового сектора. Тож готові до спільної роботи. Інший аспект співпраці – обмін студентами. Нині дійсно необхідно ефективно навчити молодь використанню нових технологій. Маємо потужну «армію» магістрів, яких готові направити в Ізраїль, щоб вони отримували необхідні знання і поверталися впроваджувати тамтешні інновації в сільське господарство України, – розповіла Валентина Аранчій.

Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації


Відбулося засідання комісії з визначення переліку суб’єктів господарювання, які мають право на відшкодування витрат за напрямками Програми розвитку аграрного комплексу Хорольського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року


Днями відбулося засідання комісії з визначення переліку суб’єктів господарювання, які мають право на відшкодування витрат за напрямками Програми розвитку аграрного комплексу Хорольського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року. Засідання проводив голова комісії - перший заступник голови РДА Сергій Абрамов.
Розглядалося питання про часткове відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою для власного користування установку вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш як трьох корів, але не більше як 5 тис. грн. за одиницю з районного бюджету. Наразі до комісії подали документи 2 особи, яким буде надано відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння в розмірі по 5 тисяч грн. кожному.


ВИЗНАЧИЛИ КРАЩИХ МЕДПРАЦІВНИКІВ


Традиційно, вже п'ятий рік поспіль до Дня медичного працівника у Хорольському районі визначають кращих медиків.
23 травня у приміщенні адмінбудівлі Хорольської районної ради відбулося засідання журі з визначення лауреатів премії ім. Михайла Полонського за головування заступника голови районної ради Романа Гловацького. Серед присутніх були: заступники голови журі - Сергій Абрамов і Михайло Виноград, секретар - Тетяна Буліна, члени журі - Людмила Олексенко, Юрій Гузик, Володимир Сапа, Віталій Цілюрик.
Цією нагородою відзначають кращих медичних працівників району з метою підвищення авторитету професії лікаря у суспільстві та рівня мотивації нелегкої праці медиків. Переможців визначають у трьох номінаціях, шляхом таємного голосування. За підсумками голосів лауреатами премії ім. М.Т. Полонського стали: "Кращий керівник закладу охорони здоров'я" - Товстошкур Оксана Юріївна, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 м. Хорол; "Кращий лікар" - Бова Тамара Анатоліївна, лікар-анестезіолог Хорольської ЦРЛ; "Кращий медичний працівник середньої ланки" - Бриковець Віра Миколаївна, сестра медична загальної практики - сімейної медицини Клепачівської АЗПСМ Хорольського району.
Урочисте вручення дипломів та пам'ятних знаків відбудеться під час проведення святкового заходу, присвяченого професійному святу медпрацівників, яке щорічно відзначають у третю неділю червня.


Профілактика харчових отруєнь влітку


Вживанням в їжу м'ясних консервів домашнього приготування без належної термічної обробки, риби в'яленої, копченої і консервованої, консервованих овочів та грибів чи інших виробів із м'яса часто приводить до різних харчових отруєнь.
Часто збудник хвороби виявляється в продуктах, котрі запаковані під вакуумом (без доступу повітря). Зокрема, в м'ясних та рибних виробах у вакуумному пакуванні. Особливо ця тема актуальна в літній період, коли населення традиційно проводить консервування овочів та фруктів.
У домашніх умовах найбільш безпечним способом консервування є соління та маринування продуктів харчування з достатнім використанням солі та оцту, згідно з технологією виробництва продукції. Загальним правилом для соління та маринування є їх виробництво в негерметичній тарі, що сприяє уникненню анаеробних умов, які необхідні для розвитку мікроорганізмів.
Перед використанням домашні консерви слід кип'ятити не менше 30 хвилин. Ця обробка руйнує токсин ботулізму і попереджує захворювання. У жодному разі не можна вживати в їжу м'ясні та рибні консерви, якщо залізна банка (кришка скляної банки) роздута чи деформована. Не слід купувати кров'яну і ліверну ковбасу, солену рибу, буженину, шинку, консервовані гриби та інші продукти у випадкових осіб.
Також радимо ретельно вибирати продукти, які запаковані під вакуумом. А саме, пересвідчитись в наявності необхідних супровідних документів, звернути увагу на маркування із зазначенням виробника, терміни придатності та умови зберігання.
У випадку погіршення самопочуття після вживання підозрілих продуктів, радимо терміново звертатись до медичного закладу. Чим раніше буде надана спеціалізована допомога, тим більше шансів на одужання.
Пам'ятайте: хворобу легше попередити, ніж лікувати. Будь-яке отруєння не проходить безслідно. Бережіть своє здоров'я і здоров'я близьких, а особливо дітей. Прислухайтесь до вищевказаних порад.

Василь Джадан, лікар з гігієни харчування Хорольського районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області


24 травня у Хорольській спеціалізованій школі I-III ступенів №1 проведено День цивільного захисту


Згідно річного плану роботи закладу освіти з цивільного захисту 24 травня 2018 року відбувся День цивільного захисту у Хорольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1. Заходи до Дня ЦЗ розпочалися урочистим відкриттям – лінійкою «Життя – найвища цінність. Бережи його!», на якій директор школи, начальник цивільного захисту Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Ірина Миколаївна Труніліна наголосила на важливості знань, злагодженості дій трудового та учнівського колективів у надзвичайних ситуаціях, побажала у цей день плідної праці та гарних знань з питань збереження власного життя.
Начальник шкільного штабу цивільного захисту, заступник директора з навчально-виховної роботи Лариса Іванівна Вакуленко ознайомила з планом проведення Дня ЦЗ.
Спочатку вчителі основ здоров’я, предмету “Захист Вітчизни», класоводи 1-4 класів та класні керівники провели показові уроки, години спілкування, вікторини, конкурси з цивільного захисту.
Практичне виконання програми Дня ЦЗ розпочалося проведенням навчальної евакуації всього особового складу закладу освіти.
До проведення заходів долучилися рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №20 - Корнієнко С.Ю., Максименко С.М., інспектор Прибега Д.В. та працівники Хорольської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – завідуючий підстанцією Березенко В.А., фельдшер виїзної бригади Лутченко А.М., водій Стрільчук Д.М.). Тренувальні заняття продовжили учні 1-4 класів і педагоги початкової школи спортивними змаганнями, естафетами, а учні 5-10 класів взяли участь у грі-квесті «Цивільний захист – це не жарти».
Завершилося навчання з ЦЗ лінійкою, на якій учнівські колективи відзначені за старанність у підготовці до Дня ЦЗ, за високі показники у інтелектуальних завданнях з цивільного захисту.


Як отримати житлову субсидію (нове у призначенні субсидії з 01.05.2018)


Термін, на який призначається субсидія
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального (неопалювального) сезону і розраховується:
на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;
на опалювальний сезон - з 1 жовтня
Управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації вул. Незалежності, 62, м. Хорол.
Як отримати житлову субсидію
(нове у призначенні субсидії )
Яким домогосподарствам для призначення субсидії на наступний термін потрібно подавати нові заяву та декларацію
(з 1 травня та 1 жовтня):
і особам, яким у попередньому періоді субсидія була призначена за рішенням комісії на фактично проживаючих зареєстрованих осіб (при виключенні зі складу домогосподарств осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають);
іособам, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
івнутрішньо переміщеним особам;
і особам, які входять до складу домогосподарства, але члени сім\'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства (наприклад, чоловік та дружина зареєстровані за різними адресами)*;
* домогосподарство - особи, які зареєстровані за однією адресою;
сім'я - чоловік, дружина, діти до 18 років;
і у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-років та у яких:
- відсутні доходи або середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;
і особам, у яких відбулися зміни у складі сім'ї;
і особам, які отримували субсидію на тверде паливо та скраплений газ.
За яких умов субсидія
не призначається:
!- якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, індивідуального будинку - 200 кв. м (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
!- будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім'ї мають у володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше 5 років;
!- у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-років та у яких відсутні доходи або середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати; та/або не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім осіб, які навчалися за денною формою навчання або отримували пенсію, стипендію, окремі види соціальної допомоги або допомогу по безробіттю);
!- будь-хто із складу домогосподарства або членів їх сім'ї здійснив покупку, оплатив послуги (набув право власності - дарування, спадщину, інше) на суму більше 50 тис. грн. протягом 12 місяцем перед місяцем звернення (призначенням без звернення);
!- наявність заборгованості з оплати послуг на суму, що перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.)
Призначення субсидії
за рішенням комісії:
і За наявності вищевказаних умов субсидію може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, крім випадку, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, будинку - 200 кв. м.
іРішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії в таких випадках приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
іНе може бути призначено житлову субсидію за рішенням комісії особам, у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства яких є особи, що не мають доходу або їх дохід менше ніж мінімальна заробітна плата та/або не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування у розмірі, не менше мінімального, якщо такі особи перебували за кордоном більше 60 днів протягом періоду, за який враховується дохід (крім осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) ЛКК).
іДо 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.
і Додаткова умова для прийняття позитивного рішення для міст обласного значення: такі особи перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з тривалою хворобою, що підтверджується висновком (довідкою) ЛКК; на момент призначення сплачують єдиний соціальний внесок не менше мінімального протягом 2-місяців підряд перед зверненням.
Особам, які працюють за строковим договором субсидія призначається лише у разі коли строк трудового договору є більшим, ніж строк призначення субсидії.
Важливо! При несплаті єдиного соціального внеску під час дії субсидії, надання субсидії припиняється, виплачена сума повертається.
За рішенням комісії субсидія може призначатися у наступних випадках:
і на понаднормову площу житла (збільшену не більше ніж на 30%) непрацюючим непрацездатним особам, які проживають самі;
і за фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла та внутрішньо переміщеним особам (без укладеного договору оренди);
іна фактично проживаючих зареєстрованих осіб (в такому випадку субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім'ї особи із складу домогосподарства відсутні доходи, або їх розмір менше ніж мінімальна заробітна плата та/або такі особи не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії).
і призначення субсидії на розділені рахунки.
Врахування доходів
для розрахунку субсидії
Субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. Під час призначення субсидії враховуються доходи членів домогосподарства (осіб, зареєстрованих за однією адресою), а також членів сім'ї особи із складу домогосподарства, які зареєстровані за іншою адресою.
Для розрахунку субсидії враховується дохід: за III-IV квартали попереднього року - у разі призначення субсидії з початку неопалювального сезону; за I-II квартали поточного року - у разі призначення субсидії з початку опалювального сезону; за 2 квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії, - у разі призначення субсидії після початку опалювального (неопалювального) сезону.
При цьому пенсія враховується у разі призначення субсидії з початку опалювального (неопалювального) сезону за останній місяць попереднього опалювального (квітень) або неопалювального (вересень) сезону. В іншому разі за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.
Особам, у яких відсутні доходи, або їх розмір менше ніж мінімальна заробітна плата, та/або такі особи не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, враховується три прожиткових мінімуми для працездатної особи, на кінець періоду, за який враховуються доходи (5286 грн.), при призначенні субсидії на тверде паливо та скраплений газ - два прожиткових мінімуми (3524 грн.).
Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, до сукупного доходу за кожний місяць враховується: для платників єдиного податку І групи - одна мінімальна зарплата; ІІ групи - дві мінімальні зарплати; ІІІ групи - три мінімальні зарплати.
За більш детальною інформацією звертатись до управління соціального захисту населення в кабінет 1-2.

Вікторія ЛОПІТЬКО, начальник управління соціального захисту населення


Повернення засуджених до самостійного загальноприйнятого життя в суспільстві


У наш час, коли крива злочинності, у тому числі і рецидивної, неухильно рухається вгору, питання про соціальну роботу з засудженими, звільненими з установ виконання покарань, та особами, які відбувають покарання без ізоляції від суспільства, постає дуже гостро. Адже, якщо людина не виправиться і не адаптується до нормального життя, то це призводить до нових девіантних наслідків і, найчастіше, до повторного здійснення злочинів. Тому соціальну роботу із особами, які вступили у конфлікт із законом, неможна недооцінювати, адже вона орієнтована на виправлення засуджених, стимулювання їх до подальшої законопокірної поведінки.
На теренах Хорольщини цим напрямком роботи займаються працівники Хорольського районного сектору з питань пробації. Вони, спільно із представниками влади, правоохоронним органами, соціальними службами, державними і громадськими організаціями, проводять профілактичні заходи та займаються соціально-виховною роботою із засудженими, або як їх ще називають - із суб'єктами пробації.
Днями, за сприяння Хорольської районної ради для суб'єктів пробації було проведено навчально-мотиваційний захід на тему: "Успіх в майбутньому - результат правильно поставлених цілей вже сьогодні". Засуджених було ознайомлено з поняттям "успіх", продемонстровано інфограму з індикаторами успіху, роз'яснено - як правильно ставити перед собою життєву ціль. Перед учасниками виступив заступник голови Хорольської районної ради Роман Гловацький. Він розповів про свій шлях в досягненні успіху та навів приклади бізнес-ідей, які будуть актуальні в 2018 році.
Проведення подібних заходів сприяє формуванню у засуджених почуття відповідальності за своє майбутнє, за власне життя, оптимізує процеси постановки життєвих цілей та пошуку шляхів їх досягнення, та в результаті - сприяє поверненню правопорушників до самостійного загальноприйнятого життя в суспільстві.
У кожного засудженого є потенціал, але яким чином він буде його використовувати залежить саме від нього самого. І навіть якщо людина зробила помилку, та стала на інший бік закону, вона може виправитися, необхідно тільки докласти зусиль, переоцінити свої вчинки та прагнути до змін.

Тетяна ПАРНЮК,
провідний інспектор Хорольського районного сектору з питань пробації


Скористайтеся можливістю отримати фінансову підтримку


Приємно відзначити, що не тільки держава турбується про селян, надавши дотацію за утримання молодняку ВРХ, а й наша районна влада не стоїть осторонь.
15 травня 2018 року відбулося перше в цьому році засідання районної комісії з визначення учасників Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Хорольського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року. За напрямком "часткове відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння" на розгляд комісії подали документи 2 особи, жителі Ялосовецької сільської ради, які утримують у господарстві три корови та в поточному році придбали індивідуальну доїльну установку вітчизняного виробництва. В даний час з районного бюджету кошти профінансовано в розмірі по 5 тисяч гривень кожному.
Тож, шановні мешканці нашого району, не зволікайте, скористайтеся можливістю отримати фінансову підтримку.
Тримаєте корів: отримайте дотацію 2,5 тис. грн. на теля.
Тримаєте не менш як три корови: отримайте 5,0 тис. грн. часткового відшкодування вартості установки індивідуального доїння; отримайте відшкодування витрат на проведення штучного осіменіння; отримайте 3,0 тис. грн. за нарощене та 5,0 тис. грн. за придбане поголів'я.
Тримаєте від 6 до 20 корів або від 10 голів кіз, овець або від 100 голів хутрових тварин: отримайте до 30,0 тис. грн. компенсації вартості доїльного обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів, обладнання для утримання хутрових тварин.
Тримаєте більше 100 голів кролів: отримайте відшкодування витрат на придбання вакцини для ветеринарного обслуговування хутрових тварин.
Орендуєте ставок: отримайте відшкодування витрат до 1,0 тис. грн. на 1 га водного об'єкту за зариблення.
Маєте пасіку: отримайте відшкодування витрат матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки; отримайте фінансову підтримку на закупівлю племінного матеріалу та створення племінних пасік.
Не влаштовує закупівельна ціна на молоко, мед та інше: знайдіть однодумців та створіть сільськогосподарський обслуговуючий кооператив і отримайте фінансову підтримку в розмірі 90 % вартості придбаної сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування.
Маєте власну земельну ділянку (до 2 га): закладіть садок та отримайте компенсацію витрат, що понесені на посадку плодово-ягідних насаджень та встановлення систем зрошення.
Маєте фермерське господарство, учасник АТО або внутрішньо переміщена особа: отримайте компенсацію в розмірі 30 % вартості придбаної малогабаритної вітчизняної техніки; отримайте до 50 % відшкодування за реконструкцію тваринницьких ферм.
З переліком документів, критеріями та умовами відбору суб'єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка з обласного та районного бюджетів, а також з обсягом такої підтримки можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації http://apk.adm-pl.gov.ua/, районної державної адміністрації http://horol.adm-pl.gov.ua та звернувшись в управління агропромислового розвитку за адресою вул. Незалежності, 88, м. Хорол.
Телефони для довідок: 33-9-43, 33-2-44.

Людмила Черненко, начальник управління агропромислового розвитку


Нарада з питання дотримання агровиробниками встановлених вимог діючого законодавства


Днями перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов провів нараду з питання дотримання агровиробниками встановлених вимог діючого законодавства стосовно оброблення сільськогосподарських культур та земель пестицидами та агрохімікатами.
На нараді були присутні: голова РДА Л.М.Звірко, начальник управління агропромислового розвитку РДА Л.А.Черненко, керівники сільськогосподарських формувань та фермерських господарств, сільські голови, голова ГО "Спілка пасічників Хорольщини” В.С.Шишка, пасічники району, спеціалісти управління агропромислового розвитку РДА, районного управління Держпродспоживслужби.
Останнім часом до органів виконавчої влади звертаються пасічники з приводу отруєння та загибелі бджіл на пасіках внаслідок обробки сільськогосподарських угідь пестицидами та агрохімікатами. Влада стурбована даною ситуацією. Нарада проведена з метою дотримання в подальшому сільгоспвиробниками правил обробітку сільськогосподарських угідь пестицидами та попередження випадків загибелі бджіл, формування взаємоповаги один до одного.
Про заходи щодо попередження отруєння бджіл в період оброблення сільськогосподарських угідь та земель пестицидами та агрохімікатами інформував В.І.Багно - провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби. Доповідач акцентував увагу присутніх на наступному: згідно чинного законодавства фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробітку через ЗМІ попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 км від оброблювальних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строки дії його токсичності. Встановлюються спеціальні попереджувальні знаки безпеки з указаною датою обробітку сільськогосподарських угідь. Пасіка має бути обов'язково зареєстрована. Поставити пасіку на облік слід у сільській раді за місцем постійного .розташування пасіки, а у випадку кочівлі - у сільській раді, на територію якої прибули на кочівлю. При отриманні повідомлення про проведення обробітку сільсько-господарських культур пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженням при застосуванні пестицидів. Для виключення випадків отруєння бджіл під час обробітку сільськогосподарських культур необхідно дотримуватись наступних правил: сільгоспвиробник має володіти інформацією про стаціонарні та кочові пасіки, обробки угідь проводяться в період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години. Не допускати обробітку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл. Сільгоспвиробник має використовувати засоби захисту рослин, що пройшли державну реєстрацію і включені до "Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”. Слід пам'ятати, що проведення авіаційної обробки посівів забороняється ближче 5 км від місць постійного перебування медоносних пасік, ближче 2 км від рибогосподарських водойм, місць випасу домашньої худоби, ближче 1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахоферм, а також посівів сільськогосподарських культур, які споживаються для харчування без термічної обробки, садів і виноградників.
Про необхідність дотримання вимог санітарного законодавства при застосуванні пестицидів говорив на нараді начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хорольського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області С.Ф.Ткаленко.
З порядком відбору зразків бджіл для проведення лабораторних досліджень присутніх ознайомив начальник Хорольської районної державної лікарні ветеринарної медицини А.М.Демиденко.
В обговоренні порушених питань активну участь взяли і самі пасічники, які говорили про те, що взаємопорозуміння і взаємоповага між сільгоспвиробниками і пасічниками принесе користь усім: пасічникам - мед і продукцію бджільництва, сільгоспвиробникам - підвищення врожайності культур внаслідок запилення бджолами, а пересічним людям - продукти бджільництва для здоров'я та продукцію сільгоспвиробників на прилавках магазинів.


СЕМІНАР ЩОДО ПИТАНЬ СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ


На виконання рішень апарату наради Департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації, 10 травня у актовій залі Хорольського агропромколеджу проходив науково-практичний семінар "Актуальні питання судинної хірургії", у якому взяли участь лікарі різних спеціальностей: хірурги, травматологи, акушери-гінекологи, терапевти лікарень, а також сімейні лікарі центрів ПМСД. На семінарі були присутні представники закладів охорони здоров'я Західного госпітального округу Полтавської області - із міста Лубни, Гребінківського, Лубенського, Оржицького, Пирятинського, Семенівського, Хорольського та Чорнухинського районів.
Семінар розпочався із вітального слова Винограда Михайла Васильовича, головного лікаря Хорольської ЦРЛ, який відзначив значимість проведення такого рівня заходу та наголосив, що необхідно і надалі проводити подібні спільні зустрічі із різних напрямків медицини, щоб лікарі мали змогу обмінятися практичним досвідом, вдосконалити свої знання, адже у медичній галузі вчитися треба постійно.
В ході семінару виступили запрошені фахівці: Дубинський Микола Вікторович, лікар-хірург, головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА, Безкоровайний Олександр Михайлович, завідувач відділення судинної хірургії Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, Ляховський Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб №1 Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", а також голова Хорольської районної ради Віра Мартюк, в.о. голови райдержадміністрації Сергій Абрамов, директор Хорольського агропромколеджу Микола Чишко.
Керівники району розповіли про стан та перспективи розвитку медичної галузі у Хорольському районі, та звернули увагу на важливість якісного надання медичних послуг населенню. Медики в свою чергу подякували районній владі за взаєморозуміння, співпрацю та підтримку медичних закладів району.
Варто наголосити, приємним моментом стала новина, яку озвучив присутнім головний лікар хорольського медичного закладу, про те, що незабаром у Хорольській ЦРЛ з'явиться нове вкрай важливе діагностичне обладнання - ангіограф. Це унікальний апарат, на якому видно усю карту судин потрібного органа чи частини тіла. За допомогою цього сучасного методу діагностики можна буде продіагностувати і ліквідувати будь-яку патологію судин людського організму. Ангіографія судин широко застосовується для визначення різноманітних патологій судин, таких як стеноз (звуження) судини, аневризма (розширення) судини та інше, а також для виявлення патологічних станів серця, діагностики функції нирок, для виявлення вад розвитку і пошкодження різних органів, для діагностики пухлин, кіст та багатьох інших патологічних станів. Це дасть змогу діагностувати і попередити хворобу на ранніх стадіях, а також знизити рівень серцево-судинних захворювань громадян, адже 70% населення помирає саме через ці хвороби.
Загалом, науково-практичний семінар проходив під егідою Міністерства охорони здоров'я України в рамках національного циклу семінарів для підвищення рівня професійної підготовки лікарів, які надають медичну допомогу населенню.


Про хід проведення комплексу весняно-польових робіт у сільськогосподарських підприємствах Хорольського району


Сільськогосподарськими підприємствами району під урожай 2018 року посіяно 9168 га озимих зернових культур, які на даний час знаходяться в доброму та задовільному стані. Господарства району вже завершили роботи по підживленню озимих культур, провели передпосівну підготовку ґрунту.
За оперативною інформацією, наданою сільськогосподарськими підприємствами, у районі завершено посів ранніх зернових культур. Їх у цьому році посіяно 1433 га, в тому числі ячменю - 606, пшениці - 10, вівса - 20, гороху - 797 га. Триває посів кукурудзи на зерно.
Станом на 15 травня площа цієї культури - 11100 га, гречки - 47 га.
Із технічних культур посіяно 3454 га цукрового буряку, 7100 га соняшника, 6734 га сої.
Також посіяно 1500 га кукурудзи на силос, 109 га однорічних та 86 га багаторічних трав.
Для проведення комплексу весняно-польових робіт сільгосппідприємства повністю забезпечені матеріально-технічними засобами, що дозволяє провести посівну кампанію в повному обсязі відповідно до прогнозу.

Начальник управління агропромислового розвитку
Л.А.Черненко


Розпорядження голови Хорольської райдержадміністрації від 19.04. 2018 р. № 98 "Про визнання таким, що втратило чинність"


Відповідно до статей 20, 90, 91 Бюджетного кодексу України, статей 2, 6, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства:
1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Хорольської районної державної адміністрації від 01 березня 2016 року № 48 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги потерпілим військовослужбовцям, які брали участь у антитерористичній операції, а також членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців", зареєстрованого в Хорольському районному управлінні юстиції 04 березня 2016 року за № 7/328.
2. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації (Лопітько В.В.) забезпечити подання цього розпорядження на реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області та оприлюднити його в районних засобах масової інформації.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної адміністрації
Л. ЗВІРКО


Відбулося засідання колегії районної державної адміністрації


27 квітня голова райдержадміністрації Л.М.Звірко провела колегію районної державної адміністрації, в роботі засідання якої взяла участь член колегії, голова районної ради В.А.Мартюк, інші члени колегії РДА, керівники управлінь, відділів та структурних підрозділів виконавчої влади, голови сільських рад, представники районних засобів масової інформації.
Про підсумки соціального та економічного розвитку Хорольського району за 1 квартал 2018 року та стан виконання Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” доповідав завідувач сектору економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Д.Г.Кудря. Співдоповідачем з даного питання була начальник фінансового управління райдержадміністрації В.І.Похилько, яка проаналізувала підсумки виконання бюджету району за 1 квартал 2018 року. За підсумками розгляду даного питання головою РДА доручено керівникам управлінь, відділів і структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити виконання планів та заходів, поставлених у Програмі економічного і соціального розвитку Хорольського району на 2018 рік, розпорядникам бюджетних коштів, що утримуються за рахунок районного бюджету, міській і сільським радам рекомендовано не допускати утворення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати, спожитих енергоносіїв та комунальних послуг на звітні дати протягом 2018 року та брати зобов’язання на проведення видатків лише в межах кошторисних призначень та плану асигнувань. Про дотримання вимог антикорупційного законодавства райдержадміністрацією, виконавчими комітетами міської та сільських рад у 1 кварталі 2018 року на колегії звітувала начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації Н.В.Гавриленко, яка зазначила, що районною державною адміністрацією вироблено комплексну систему заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності управлінь, відділів та структурних підрозділів, які носять превентивний характер та унеможливлюють вчинення будь-яких корупційних проявів державними службовцями при виконанні своїх функціональних повноважень. Впродовж 2017 року та 1 кварталу 2018 року до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування не притягувались. Випадків притягнення за корупційні правопорушення державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування не зафіксовано впродовж 2010-2018 років. Районною державною адміністрацією і надалі забезпечуватиметься ефективна робота в даному напрямку з метою запобігання корупційним проявам.
За підсумками обговорення питань, винесених на порядок денний, прийняті доручення голови РДА.


Про призначення житлової субсидії


27 квітня 2018 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №329 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022" Звертаємо увагу, що пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 р. №329 встановлено, що:
з 1 травня 2018 р. призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:
- особи, які відповідають вимогам, визначеним в абзацах другому - четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення про порядок призначення житлових субсидій, а саме:
за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;
або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;
та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
- внутрішньо переміщені особи;
- особи, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
- особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
- особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.
Зазначеною вище постановою також внесено ряд кардинальних змін до окремих постанов Кабінету Міністрів України та викладено у новій редакції Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848.
Для подачі документів на призначення субсидії на житлово-комунальні послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу звертатися до управління соціального захисту населення в кабінет 1-2.

27 квітня 2018 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №329 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022", якою визначено, що житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:
1) загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда).
При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля.
Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право власності або володіння на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом
30 календарних днів зобов'язаний повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення незалежно від розміру вартості транспортного засобу;
3) у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:
за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або
вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або
вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
Житлові субсидії у випадках, передбачених абзацами другим - четвертим цього підпункту, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду:
навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості;
отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю;
4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному у пункті 5 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;
5) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії;
6) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов'язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, обов'язкової частки внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон.
Житлова субсидія у випадках, передбачених підпунктами 5 і 6 цього пункту, призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку - з місяця, наступного за тим, в якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

Вікторія ЛОПІТЬКО, начальник управління соціального захисту населення


Розпорядження голови Хорольської РДА "Про внесення змін до Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та надання пільг"


Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», пункту 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року № 1050), Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 (із змінами), Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 (із змінами), Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1098:
1. Внести зміни до пункту 3 розділу II Положення про районну комісію питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям житлових субсидій та надання пільг, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07 липня 2017 року № 17 зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції Полтавській області 19 липня 2017 року за № 189/2636, виклавши його у такій редакції:
3. За рішенням Комісії, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (далі - соціальна допомога) може бути призначена (відмовлено призначення) у випадках, встановлених пунктом 5 розділу II «Прикінцеві перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», Порядком призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'я затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 рої № 250 (із змінами), Порядком призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але і набула права на пенсійну виплату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1098».
2. Управлінню соціального захисту населення районної держави адміністрації (Лопітько В.В.) забезпечити подання цього розпорядження і реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Полтавської області.
3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної адміністрації
Л.М. ЗВІРКО


Консультує Міністр юстиції України: "Порядок приватизації житлових приміщень"


Добрий день! Звертаюся до Вас за порадою. Ми багато років жили у квартирі, яку отримали ще за радянських часів. Якось про те, щоб приватизувати її не задумувалися, бо й проблем було вдосталь, та грошей все не вистачало. Зараз кажуть, що можуть виселити з квартир усіх, хто ще не приватизував. Підкажіть, як нам приватизувати квартиру?
Ольга Кашпор

Хто має право на приватизацію?
Громадяни України, які постійно проживають в квартирах (будинках) державного житлового фонду або перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".
Право на приватизацію житлових приміщень з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них.
Кожен громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.
Які об'єкти не підлягають приватизації?
1. квартири-музеї;
2. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв;
3. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, які перебувають в аварійному стані; квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного відселення.
Як можна приватизувати житло?
Приватизація здійснюється шляхом:
" безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;
" продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.
Варто додати, що право кожного громадянина України на приватизацію займаного ним житла безоплатно в межах номінальної вартості житлового чека або з частковою доплатою один раз необхідно розуміти так, що право громадян України на безоплатну приватизацію державного житлового фонду вважається реалізованим один раз, якщо, зокрема, громадянин України повністю використав житловий чек для приватизації житла у державному житловому фонді, і у його власність безоплатно передано в одній чи кількох квартирах (будинках) загальну площу з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю.
Куди звернутися для приватизації?
Приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.
Які потрібно зібрати документи?
1. оформлена заява на приватизацію;
2. копія документа, що посвідчує особу;
3. технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку;
4. довідка про склад сім'ї та займані приміщення;
5. копія ордера про надання житлової площі (копія договору найму жилого приміщення у гуртожитку);
6. документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідка з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду);
7. копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації;
8. заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію.

Кому може бути відмовлено у приватизації?
Згідно із законодавством органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом.
Перелік таких випадків чітко визначений у законодавстві і є вичерпним. До них відносяться відсутність у особи права на приватизацію та заборона приватизувати конкретне приміщення.
Так у приватизації може бути відмовлено, зокрема, громадянам, які:
повністю використали житлові чеки;
проживають у приміщенні, яке має статус службового;
проживають у гуртожитках менше ніж 5 років, без правових підстав;
проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом;
мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення;
потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;
проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".
Чи можна оскаржити відмову?
Спори щодо приватизації квартири (будинку), житлового приміщення в гуртожитку вирішуються в порядку цивільного судочинства.
Чи можна продати або подарувати приватизоване житло?
Власник приватизованого житла має право розпорядитися майном на свій розсуд. Він може продати, подарувати, заповісти, здати в оренду, обміняти, закласти, укласти будь-які інші угоди, які не заборонені законом.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію.
Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках може бути покладено на спеціально створювані органи приватизації (агентства, бюро, інші підприємства).
Додатково варто звернути увагу, що за громадянами, які не виявили бажання приватизувати займане ними житло, зберігається чинний порядок одержання і користування житлом на умовах найму.

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області
Адреса: 36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45,
Контактний телефон: (0532) 56-28-60
Електронна адреса: uprjustpoltava@just.gov.ua
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
Адреса: 36020, м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40
Контактний телефон: (0532) 56-26-66
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
Електронна адреса: office.poltava@legalaid.pl.ua


Консультує Міністр юстиції України: "На що має право покупець у разі придбання товару неналежної якості"


Доброго дня пане Павле! На новий рік чоловік подарував мені нову пральну машину. Місяць вона пропрацювала, а потім ні з того, ні з сього перестала включатися. Чек і всі документи ми зберегли. Скажіть, чи можна нам звернутися до продавця, щоб поміняти на іншу.
Ольга Пращакова

На що має право покупець у разі придбання товару неналежної якості?
Покупець має право вимагати пропорційного зменшення ціни або безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, або відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
Товар неналежної якості може підлягати обміну протягом гарантійного строку, який зазначається в документах, котрі додаються до продукції.
У разі виявлення недоліків товару протягом встановленого гарантійного терміну з вини виробника покупець має право:
розірвати угоду і повернути кошти, які були витрачені на покупку, замінити товар на такий самий, або аналогічний, якщо є в наявності у продавця.
Наявність недоліків або факт фальсифікації підтверджується висновком експертизи, яка повинна бути організована продавцем у 3-денний строк з дня одержання від споживача письмової згоди на цю дію.
Експертиза проводиться за рахунок продавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли внаслідок порушення споживачем встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю витрати на проведення експертизи.
Як довго чекати на заміну товару?
За наявності товару - негайно; У разі перевірки якості товару - 14 денний термін; У разі відсутності товару - 2 місячний строк з моменту подання заяви.
Скільки може тривати усунення недоліків товару?
Недоліки товару, пред'явлені споживачем, повинні бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
Чи маю я право отримати у користування інший прилад на час ремонту?
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації).
За кожний день затримки виконання вимоги споживача сплачується неустойка у розмірі 1 % вартості товару.
При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину вираховуються з дня видачі споживачеві товару після ремонту.
Які документи треба мати при собі?
Розрахунковий документ з позначкою про дату продажу товару, гарантійні зобов'язання, зміст договору з виконавцем робіт (послуг), опис виявлених недоліків, висунуті вимоги (прохання) з документальним підтвердженням факту їх отримання продавцем (виконавцем), отримані заявником відповіді, висновки тощо.
Куди звертатися, якщо продавець порушує права?
Якщо ви хочете уникнути судового розгляду, то до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідному регіоні. Контакти територіальних органів можна знайти за посиланням http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Kontakti_Terorganiv/139/
У випадку порушення продавцем прав споживача останній має право звернутися до уповноваженого органу з усним, електронним або письмовим зверненням (скаргою).
До письмового звернення (скарги) додаються наступні документи:
1. копія звернення до суб'єкта господарювання (продавець);
2. копія документу, який засвідчує факт придбання товару;
3. копія технічного паспорта з позначкою про дату продажу;
4. інші документи, які стосуються розгляду звернення.
У які строки буде розглянуто таке звернення?
У термін не більше 1 місяця від дня їх надходження.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, продавець встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється подавачу.
При цьому загальний термін вирішення питань не може перевищувати 45 днів.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
Чи можу я звернутися до суду?
Споживач для захисту своїх прав має право звернутися до суду за місцем проживання, місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
До позовної заяви додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги, тобто відмову покупця обміняти товар, зокрема: 1. копія звернення до продавця; 2. висновок експертизи про невідповідність товару встановленим вимогам якості; 3. копія документу, який засвідчує факт придбання товару; 4. копія технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу; 5. інші документи, які стосуються розгляду звернення.
Суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної шкоди.
Скільки це коштуватиме?
Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, які пов'язані з порушенням їх прав (частина 3 статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів").
Які строки розгляду питання судом?
Цивільна справа в порядку позовного провадження розглядається судом протягом розумного строку, але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження у справі.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області. Адреса: 36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45,
Контактний телефон:(0532) 56-28-60
Електронна адреса: uprjustpoltava@just.gov.ua
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області. Адреса: 36020, м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40
Контактний телефон: (0532) 56-26-66
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
Електронна адреса: office.poltava@legalaid.pl.ua


Уряд продовжив дію пілотного проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб


Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 40 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1154 і від 05.04.2017 № 224" продовжено термін реалізації пілотного проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та внутрішньо переміщених осіб до 31.12.2018 року.
Нагадаємо, що за пропозицією Міністерства соціальної політики у Львівській, Полтавській та Харківській областях з 1 грудня 2016 року реаліз-уєтся пілотний проект із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі - пілотний проект) у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".
Право на участь у пілотному проекті мають непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та внутрішньо переміщені особи.
З метою участі в Проекті зазначені особи звертаються до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання з відповідною заявою.
Внесеними змінами передбачена можливість залучення учасників пілотного проекту до роботи шляхом сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності, участі в громадських роботах, а також до інших робіт тимчасового характеру. Крім того, учасники пілотного проекту отримали можливість одночасного залучення до кількох форм участі в пілотному проекті, зазначених ними у заяві на участь.
З метою забезпечення роботою учасників пілотного проекту, зокрема шляхом створення для них нових робочих місць, фінансова допомога може також надаватися суб'єктам господарювання, які працевлаштують не менш як двох вищезазначених осіб, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менше ніж на два роки за направленням базових центрів зайнятості.
Важливо знати: дохід за шість місяців, отриманий у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; сума наданої учасникам пілотного проекту безвідсоткової фінансової допомоги для започаткування власного бізнесу не враховується при розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Начальник управління соціального захисту населення В.В. Лопітько


З метою Надання допомоги громадянам в оплаті житлово-комунальних послуг діє програма житлових субсидій


Призначення субсидії проводиться відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (зі змінами).
Згідно вищезазначеного Положення, на підставі рішень районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій управління соціального захисту населення, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім'ї, можуть призначити субсидії, як виняток, у наступних випадках: непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла;
- будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.;
- особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію. Субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання;
- у разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають;
- якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки, субсидія може призначатися окремо за розділеними особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки;
- дитячим будинкам сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомним сім'ям, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, субсидія може бути розрахована виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), з урахуванням дітей, які, не зареєстровані в ньому;
- якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, субсидія може призначатися з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії;
- для осіб, які не мають доходів та проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.
Рішення про призначення (не призначення) субсидії приймається на підставі рішення районної держадміністрації та виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Начальник управління соціального захисту населення В.В. Лопітько


Ціна дитинства. Новий порядок стягнення аліментів


Питання виконання батьками обов'язку щодо утримання своїх дітей не втрачає актуальності. Проблема забезпечення належної виплати аліментів сьогодні торкається багатьох сімей. 06.02.2018 вступив в дію Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів". Найбільш обговорювані новації закону - це засоби примусового стягнення аліментів. Серед нововведень в частині примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини можна виділити наступні положення.
По-перше, внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими вводиться новий вид стягнення - суспільно корисні роботи. Передбачається, що у разі несплати аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім'ї і виникнення заборгованості за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, до особи застосовуються суспільно корисні роботи. Суспільно корисними роботами є оплачувані роботи, вид яких визначається органами місцевого самоврядування. Такі роботи призначатимуться районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від 120 до 240 годин, із лімітом відпрацювання не більше 8 годин на добу, або 2 години для неповнолітніх. Суспільно корисні роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.
Крім того, законодавцем передбачено, що у разі ухилення порушника від відбування соціальних робіт постановою суду за поданням Державної кримінально-виконавчої служби, невідбутий строк соціальних робіт може бути замінено адміністративним арештом із розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п'ятнадцяти годинам невідбутих суспільно корисних робіт, але у будь-якому випадку арешт не може перевищувати п'ятнадцять діб.
Внесення вказаних змін здійснено з метою впливу на несумлінних батьків, адже за ухилення від сплати аліментів вони будуть виконувати оплачувані суспільно корисні роботи, а отримані за такі роботи кошти будуть спрямовуватися на сплату аліментів, що є, на відміну від безоплатних громадських робіт, більш ефективним заходом для погашення наявної заборгованості.
По-друге, внесено зміни до Сімейного кодексу України у частині вирішення одним із батьків питання тимчасового виїзду за межі України з дитиною без згоди другого з батьків. Згідно із запропонованими змінами, той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Отже, тепер, щоб поїхати з дитиною на лікування чи відвідати родичів за межами України, не потрібно буде отримувати згоду другого з батьків, що суттєво прискорить процедуру перетину кордону. Однак такий захід містить в собі потенційний ризик для другого з батьків більше ніколи не побачити свою дитину внаслідок незаконного вивезення її на постійне місце проживання під приводом лікування.
По-третє, прийнято рішення до Закону України "Про виконавче провадження" додати положення, яким передбачається, що у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, необхідно, до погашення заборгованості у повному обсязі, встановлювати тимчасове обмеження боржника у праві:
виїзду за межі України до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
керування транспортними засобами;
користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
у праві полювання.
Проте, слід враховувати, що не допускаються тимчасові обмеження боржника у його праві керування транспортними засобами у випадках, якщо: 1) встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування; 2) використання боржником транспортного засобу у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю І, ІІ групи, визнаної в установленому порядку або дитини з інвалідністю; 3) проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції; 4) розстрочення або відстрочення сплати аліментної заборгованості у порядку, встановленому законом.
Діти не повинні страждати від суперечок між батьками, тому виплата аліментів повинна бути максимально прозорою. Нове законодавство спрямоване захистити інтереси дітей і спонукати боржників виконувати свої зобов'язання.
Головна мета змін не покарання боржників, а покращення становища дітей. І якщо такі заходи спонукатимуть хоча б частину неплатників аліментів підтримувати своїх дітей, вони виправдають своє існування.
З урахуванням вищенаведеного можна дійти висновку, що такі заходи примусового стягнення заборгованості мають суттєво підвищити "сумлінність батьків" в частині сплати аліментів на утримання дитини.
Незабаром буде опублікована "Дошка ганьби" неплатників аліментів Хорольського району. Тож закликаємо платників аліментів сплатити кошти на утримання своїх дітей та надати підтверджуючі документи до Хорольського районного відділу ДВС, щоб уникнути негативних наслідків та внесення до Єдиного реєстру боржників як злісного неплатника аліментів.

Начальник Хорольського РВ ДВС
ГТУЮ у Полтавській області С.М. Барановська


"Я горджуся тим, що знаю вас особисто! Живіть, радійте, допомагайте виховувати молодь" - з такими словами звернувся до воїнів-афганців перший заступник голови РДА Сергій Абрамов


Строкову військову службу вони проходили не в своїй країні. Сержант Віктор Кравченко копав окопи в полинних напівпустелях Герату. Рядовий Володимир Барило і Володимир Ващенко із щемом у серці споглядав поля Пулі-Хумрі, а розвідник Анатолій Пікало детально вивчав карти Ташкунчана і його околиць. Сержанта Євгена Гуцова доля закинула на береги річки Кабул у Джелалабад. А Сержантові Тарасу Шевченку ще довго після дембеля снився чужий і далекий Ваджидаван. Усі вони вісімнадцяти-, двадцятилітніми хлопцями скуштували смак афганської війни. Усіх їх та їхніх бойових побратимів біля пам`ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам зібрав День вшанування пам`яті учасників бойових дій на території інших держав.
Гурт "афганців" поступово зростає. Із квітами у руках до друзів підходить Федір Колісник і старший сержант Віталій Барило. Груди Віталія прикрашають бойові нагороди. Двадцятирічні рядові і сержанти сьогодні стали літніми чоловіками. До їхніх військових звань додають приставку "у запасі". А от Афганістан у запас не відпускає. Дружні скупі обійми, теплі потиски рук, щирі посмішки… Раз на рік ці люди збираються у якнайповнішому складі, щоб згадати тих, кому довелося пройти крізь пекло воєн. 3360 синів української землі склали свої життя у пекучих афганських пісках, 72 назавжди зникли безвісти у його скелястих горах. Пам`ять їх усіх вшанували хвилиною мовчання.
Учасників заходу привітав перший заступник голови райдержадміністрації С.Г. Абрамов. Від імені голови РДА Л.М. Звірко, голови районної ради В.А. Мартюк і усіх хорольців Сергій Гаврилович висловив шану і подяку тим, хто добросовісно виконав обов`язок перед країною. Афганські події він назвав бідою усього народу. Коли ж С.Г. Абрамов заговорив про нинішніх захисників Вітчизни, його голос затремтів від хвилювання і емоційної напруги: "Дякую Вам і вашим дітям, котрі зараз із зброєю в руках стоять на передніх рубежах нашої держави. Я горджуся тим, що знаю вас особисто. Ви - приклад для земляків". Короткий імпровізований мітинг закінчувався, а до промовця підійшов Анатолій Іванович Пікало. Колишній розвідник рвучким рухом обійняв представника влади і промовив: "Спасибі". "Що означає Ваш жест?" - поцікався я у Анатолія Івановича і подивися йому в очі. Там блищали сльози. У відповідь почув: "Сергій Гаврилович згадав усіх. Моя донька і зять сьогодні в окопах. У складі 80 десантно-штурмової групи вони боронять Україну. Сьогодні простими, але сердечними і щирими словами згадали і про них".
У мітингу до Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав виступив голова ветеранської організації району, учасник бойових дій на території Угорщини, Д.А. Кражан. Квіти до меморіального знаку поклали робітники і службовці міста, учні та студенти навчальних закладів.


ПРО ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2017 РІК


Загальна сума доходів районного бюджету за 2017 рік становила 307700,6 тис. грн, що на 74859,0 тис. грн або на 32,2 відсотка більше відповідного показника попереднього року. Рівень виконання доходів районного бюджету за звітний період становив 99,9 відсотків від плану на рік. До загального фонду надійшло 295705,3 тис. грн, з них доходи без врахування офіційних трансфертів в сумі 66101,1 тис. грн, що становить 96,8% до річних призначень, до спеціального фонду 11995,3 тис. грн.
За 2017 рік податку на доходи фізичних осіб при плані 68200,0 тис. грн фактично надійшло 65961,3 тис. грн або 96,7%, що на 16074,9 тис. грн більше минулого року. Офіційних трансфертів в 2017 році надійшло в сумі 223060,7 тис. грн, що на 43067,7 тис. грн більше, ніж в 2016 році. Стабілізаційної дотації з державного бюджету надійшло в сумі 746,3 тис. грн. Додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я надійшло в сумі 12296,4 тис. грн. Субвенцій з державного бюджету надійшло в сумі 210018,0 тис. грн, або на 40832,4 тис. грн більше 2016 року. Надійшло до районного бюджету інших субвенцій з інших місцевих бюджетів в сумі 12143,0 тис. грн, що на 4296,3 тис. грн більше проти 2016 року, в тому числі: з обласного бюджету в сумі 4595,3 тис. грн, з Семенівського районного бюджету в сумі 150,0 тис. грн, з Хорольського міського бюджету в сумі 806,7 тис. грн, з сільських бюджетів в сумі 4912,1 тис. грн, з бюджетів ОТГ в сумі 1678,9 тис. грн, які використано на підтримку галузей освіти - 3335,6 тис. грн, культури - 657,6 тис. грн, соціального захисту - 1990,4 тис. грн, охорони здоров'я - 3243,7 тис. грн, інші видатки - 2915,7 тис. грн.
Видаткова частина районного бюджету Хорольського району на 2017 рік затверджена з урахуванням внесених змін в сумі 319931,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 298439,1 тис. грн, по спеціальному фонду 21492,2 тис. грн.
Обсяг виконання районного бюджету за рік склав 312266,9 тис. грн (98,5 % до кошторисних призначень на рік), в тому числі по загальному фонду 291162,3 тис. грн (97,6% до річних призначень), по спеціальному фонду 21104,6 тис. грн (98,2 % до кошторисних призначень).
Видатки на освіту склали 79035,0 тис. грн, що становить 94,3 % планових призначень на рік та на 21110,2 тис. грн більше проти 2016 року; на охорону здоров'я 52945,6 тис. грн, що становить 97,9% річних призначень та на 20244,5 тис. грн більше проти 2016 року; на культуру 12675,7 тис. грн, що становить 99,4 % річних призначень та на 2638,6 тис. грн більше проти 2016 року; на фізичну культуру і спорт 1152,2 тис. грн, що становить 97,5 % річних призначень та на 347,6 тис. грн більше проти 2016 року; на утримання органів місцевого самоврядування 33370,0 тис. грн, що становить 99,4 % річних призначень. На соціальний захист та соціальне забезпечення використано кошти у сумі 155447,8 тис. грн, або 99,2 відсотки, що на 36361,6 тис. грн більше, ніж у 2016 році.
На фінансування захищених видатків спрямовано 95,6% коштів загального фонду районного бюджету (285220,3 тис. грн).
Видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями по загальному фонду районного бюджету склали 77817,9 тис. грн, що становить 26,7 відсотків видатків загального фонду, в порівнянні з минулим роком ці видатки збільшились на 3847,3 тис. грн або на 5,2 відсотки.
В 2017 році з районного бюджету профінансовано на виконання районних програм кошти в сумі 10813,7 тис. грн, в тому числі:
- програма відзначення пам'ятних дат, ювілеїв та інших заходів на 2014-2018 роки 111,2 тис. грн;
- комплексна програма підтримки та розвитку матеріально-технічної бази підприємств, установ та організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району на 2016-2020 роки 546,8 тис. грн;
- районна програма підтримки та розвитку Хорольського районного радіомовлення на 2017 - 2019 роки 53,0 тис. грн;
- районна програми організаційно-фінансового забезпечення оприлюднення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 2017 році 200,0 тис. грн;
- програма підтримки та розвитку ветеранської діяльності в районі на 2016 - 2018 роки в сумі 98,5 тис. грн;
- програма соціального захисту населення в сумі 1643,0 тис. грн;
- районна комплексна програма підготовки молоді до військової служби та її призову до лав Збройних сил України на 2016 - 2020 роки 107,5 тис. грн;
- районна програма профілактики правопорушень на 2016 - 2020 роки 355,0 тис. грн;
- районна програма "Територіальна оборона" Хорольського району на 2017 рік 34,0 тис. грн;
- районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки 253,2 тис. грн;
- програма розвитку малого підприємництва та дорадництва у Хорольському районі на 2015 - 2017 роки 19,9 тис. грн;
- районна програма "Опікуємося освітою" на 2017-2020 роки 2341,8 тис. грн;
- районна програма "Питна вода України" на 2016-2020 роки 158,3 тис. грн;
- програма розвитку культури і туризму в Хорольському районі на 2016 - 2020 роки 627,0 тис. грн;
- районна програма сприяння Хорольському відділенню Лубенської об'єднаної ДПІ у покращенні умов обслуговування платників податків на 2017 - 2019 роки 70,0 тис. грн;
- районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 - 2020 роки 390,8 тис. грн;
- програма соціально-економічного розвитку району на 2017 рік 841,0 тис. грн;
- програма інформатизації Хорольського району на 2014 - 2017 роки 256,0 тис. грн;
- програма сприяння функціонування центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації на 2017 - 2018 роки 21,0 тис. грн;
- комплексна районна програма медичного забезпечення Хорольського району на 2016 - 2020 роки 2482,5 тис. грн;
- програма залучення інвестицій в економіку Хорольського району на 2016 - 2017 роки 10,0 тис. грн;
- районна програма архівної справи в Хорольському районі на 2017-2019 роки 52,0 тис. грн;
- програма розвитку цивільного захисту населення Хорольського району на 2016-2020 роки 140,0 тис. грн.
З бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету у 2017 році на капітальні видатки використано кошти в сумі 13087,2 тис. грн, що на 2664,5 тис. грн більше проти 2016 року, з них на освіту - 5418,5 тис. грн, на охорону здоров'я 5333,9 тис. грн, на соціальний захист 75,0 тис. грн, на культуру 1106,9 тис. грн, на інші галузі 1152,8 тис. грн.
У 2017 році з районного бюджету додатково на проведення видатків виділено кошти за рахунок направлення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом на 1 січня 2017 року в сумі 9200,5 тис. грн, які направлено на галузі:
- освіта 3432,1 тис. грн,
- охорона здоров'я 2517,6 тис. грн,
- соціальний захист 718,5 тис. грн,
- культура 835,0 тис. грн,
- фізична культура і спорт 93,4 тис. грн,
- інші галузі 1603,9 тис. грн.
Заборгованості по заробітній платі, інших соціальних виплатах та за використані енергоносії станом на 1 січня 2018 року по установах, що фінансуються з районного бюджету, немає.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року по загальному фонду склала 42191,2 тис. грн, з них:
- за надані пільги, субсидії населенню, в зв'язку з ненадходженням субвенції з Державного бюджету у 2017 році в загальній сумі 42151,9 тис. грн,
- за інші надані пільги (заборгованість, що виникла в 2016 році) в загальній сумі 39,3 тис. грн.
Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2018 року становить 47,4 тис. грн (проведено передплату періодичних видань).
В 2017 році повернено кредитів до спеціального фонду, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 20,0 тис. грн.
В 2017 році надано кредитів з районного бюджету для кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 20,0 тис. грн.
Фінансове управління Хорольської
районної державної адміністрації
(Детальну інформацію читайте на сайті Хорольської РДА
http://horol.adm-pl.gov.ua/)


Обдарованість, талановитість - то крапля здібностей у морі праці


Відповідно до розпорядчих документів у листопаді-грудні 2017 року в районі було проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів з 17 навчальних дисциплін: української мови та літератури, англійської, німецької мови, історії, математики, фізики, хімії, біології, екології, географії, інформатики, астрономії, трудового навчання, інформаційних технологій, правознавства, російської мови та літератури та економіки.
У ІІ етапі олімпіад у 2017 - 2018 навчальному році взяли участь 539 учнів. Переможцями та призерами районного етапу учнівських олімпіад стали 280 учасників, що становить 52% від загальної кількості (48 - І місце, 99 - ІІ місце, 131 - ІІІ місце).
Високий рейтинг у районному етапі учнівських олімпіад здобули учні Хорольської гімназії, Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1, Вишняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3.
У ІІІ (обласному) етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін Хорольщину представляли 32 учні. З них посіли призові місця 17 осіб (1 - І, 5 - ІІ, 11 - ІІІ ). Учні Хорольської гімназії здобули 10 призових місць. Серед них Масенко Ярослав (9 клас) - 1 місце з інформаційних технологій та 3 - з технологій, Лоєнко Вікторія (8 клас) - 3 місце з математики та 3 - з фізики, учениця 8 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Попович Ірина - посіла 2 місце з біології та третє - з історії. Учителі Хорольської гімназії Горбатко О.В. підготувала трьох переможців з- інформаційних технологій, Масенко В.О - двох переможців із технологій, Вишняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Удовенко Л.В. - двох переможців з англійської мови.
Учень 9 класу Хорольської гімназії Масенко Ярослав представлятиме Полтавську область на IV Всеукраїнському етапі олімпіади з інформаційних технологій, бо є абсолютним призером обласного етапу, а учениця 8 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Попович Ірина є у резерві на IV Всеукраїнський етап з біології, бо друга у обласному рейтинзі.
У грудні 2017 року на базі Хорольської гімназії було проведено районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хорольського наукового товариства "Мала академія наук" Полтавського територіального відділення МАН України.
У конкурсі-захисті взяли участь команди із 17 загальноосвітніх навчальних закладів. Слід відзначити активну участь юних дослідників з Покровськобагачанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 16 учасників, Хорольської гімназії - 13 учасників, Шишаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 9 учасників, Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1- 7 учасників.
На розгляд журі подали свої науково-дослідницькі роботи 81 юний науковець. Під час конкурсу працювало 12 відділень - 37 секцій, найбільш чисельними з них були секції історичного краєзнавства (6 робіт) та мистецтвознавства (6 робіт).
Високі знання та вміння під час конкурсу показали учні Покровськобагачанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 16 призерів, Хорольської гімназії - 13 призерів, Шишаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 9 призерів та Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 - 6 призерів.
За результатами оцінки науково - дослідницьких робіт, їх захисту та виконання контрольних робіт з базових дисциплін визначено 8 переможців та 68 призерів (32 - ІІ місць та 36- ІІІ місць).
У ІІ (обласному) етапі конкурсу - захисту МАН Хорольщину представляли 6 учнів. З них 3 посіли треті місця: Волобуєв Вячеслав, учень 10 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1- 3 місце у секції археології (науковий керівник Козлов А.В.), Андрущенко Юлія, учениця 11 класу Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 - 3 місце у секції ботаніки та зоології (науковий керівник Овдієнко О.В.), Миколенко Ольга, учениця 10 класу Хорольської гімназії - 3 місце у секції фізики (науковий керівник Пасічник Н.В.), що в порівнянні з минулим навчальним роком на 30% більше.
Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проведена робота щодо організованої участі переможців районних олімпіад та конкурсу - захисту МАН у обласних етапах. Забезпечено підвезення, виплата добових учням та супроводжуючим за рахунок коштів районного бюджету.


Відбулося виїзне засідання колегії Райдержадміністрації


16 лютого голова РДА Л.М.Звірко провела виїзне засідання колегії, яке відбулося в залі засідань Ялосовецької сільської ради.
В робочому засіданні взяли участь члени колегії В.А.Мартюк, С.Г.Абрамов, А.Г.Пасюта, С.М.Волошин, Ю.М.Лохвицький, В.В.Похилько, І.О.Штейнберг, заступник голови районної ради Р.М.Гловацький, спеціалісти апарату та структурних підрозділів РДА, представники територіальних органів виконавчої влади, голови сільських рад, представники громади, ЗМІ.
Голова сільської ради Сергій Турчанінов на правах господаря зробив для численної делегації цікаву екскурсію по об’єктах соціальної сфери: завітали до Ялосовецької загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів, фельдшерсько-акушерського пункту, сільського спортивного залу та будинку культури. Особливі враження залишилися після відвідання шкільного музею, який містить рідкісні унікальні експонати історико-культурної спадщини місцевої громади.
Завідувач сектору економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Дмитро Кудря звітував перед учасниками засідання про підсумки соціально-економічного розвитку та виконання бюджету району за 2017 рік та стан виконання Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Співдоповідачем із цього питання була начальник фінансового управління райдержадміністрації Вікторія Похилько.
Головний лікар ЛЗ «Центр ПМСД» Хорольського району Леонід Соболь розповів присутнім про покращення фінансування та зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів на селі. Після його виступу Ялосовецький сільський голова Сергій Турчанінов звітував про здійснення виконавчим комітетом сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади впродовж 2015-2017 років.
Голова РДА акцентувала увагу на ряді актуальних питань, зокрема, на актуальній проблемі сьогодення – роздільному збиранню твердих побутових відходів та пошуку шляхів її вирішення.
Практика проведення таких виїзних засідань є ефективним інструментом комунікації регіонального менеджменту та запорукою тісної співпраці і взаємодії в напрямку розвитку територіальних громад району.


Хорольський районний сектор Головного управління ДСНС України у Полтавській області інформує:


З 1 липня 2013 року набули чинності Кодекс цивільного захисту України (із змінами) та постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 року № 440 (із змінами), якою затверджено Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, якими внесені зміни у діяльність органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки з питань контролю за початком роботи підприємств та оренди приміщень, видачі, реєстрації та ведення обліку документів дозвільного характеру.
Відповідно до частинидругої статті 57 Кодексу цивільного захисту України та Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки "Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб'єктом господарювання на підставі поданоїдекларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки(далі - декларація), а для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику - також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного стану)."Суб'єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дня реєстрації декларації відповідним дозвільним органом.
Декларація розробляється суб'єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта нерухомості, у двох примірниках, до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.
Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, яка проводиться суб'єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.
Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження.
Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб'єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.
Декларація не подається: у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
орендарем об'єкта нерухомості (особою, яка використовує об'єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об'єкт) за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано його власником; у разі використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
Додаткову інформацію про порядок подання та реєстрації декларацій можна отримати на безоплатній основі, звернувшись до Хорольського районного сектору Головного управління ДСНС України у Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Хорол, вул. Незалежності, 90, або за телефоном: (05362) 33-8-38.

Начальник Хорольського РС ГУ ДСНС України у Полтавській області
В.В. Гриневич


ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО!


21 червня 2017 року прийнято постанову №432 "Про затвердження Порядку соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції", яка визначає механізм організації заходів з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.
Під час проходження професійної адаптації учасники антитерористичної операції мають можливість здобути нові навички в професії та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.
Надання послуг професійної адаптації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Отримати послуги професійної адаптації можуть, як працюючі так і не працюючі учасники антитерористичної операції.
Для отримання послуг професійної адаптації необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного місця проживання із відповідною заявою, до заяви додаються:
- копія паспорта (1, 2, 11 сторінки);
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копія посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни або учасника війни);
- копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни). В індивідуальній програмі реабілітації інвалідів в розділі "Професійна реабілітація" зазначаються рекомендації медико-соціальної експертизи про отримання послуг з професійної адаптації;
- документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
У разі звернення до управління соціального захисту населення не за місцем реєстрації учасником антитерористичної операції подаються документи, підтверджуючі факт проживання (перебування) за вказаною в заяві адресою.
Послуги з професійної адаптації надаються учаснику антитерористичної операції одноразово та у порядку черговості.
Після успішного завершення повного курсу навчання учасники антитерористичної операції отримують документи державного зразка, підтверджуючі набуття нової робітничої спеціальності або підвищення кваліфікації по раніше отриманій професії.
Більш детальну інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, буд.62, каб.№8 або за телефоном: 33-0-60.

Начальник управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації В.В. Лопітько


Без даху над головою вижити складно. Хто допоможе дитині-сироті отримати житло? (на Хорольщині шість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування забезпечили власним житлом)


Коли діти стають дорослими, батьки зазвичай прагнуть допомогти їм придбати власний куточок. Та якщо це не вдається - дах батьківського дому завжди залишатиметься для них надійним прихистком. А як бути дитині-сироті, яка виховувалася в інтернаті? Зазвичай такі діти не дуже добре пристосовані до життя в соціумі поза інтернатом і, вийшовши з нього, не завжди витримують двобій з реальністю. Не маючи найелементарнішого - даху над головою, вони не витримують випробувань, і… життя летить шкереберть.
Хоча, як зауважують фахівці, закон захищає таких дітей, у тому числі - їхнє право на житло. Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, мають право згідно із законодавством стати на соціальний квартирний облік за місцем походження або проживання до влаштування під опіку, піклування, прийомну сім'ю, дитбудинок сімейного типу, державні установи за заявою опікуна, піклувальника, державного опікуна, батьків-вихователів, прийомних батьків. Після досягнення 18 років такій дитині протягом одного місяця мають надати соціальне житло до надання іншого впорядкованого житла для постійного проживання, причому безоплатно.
Та на практиці це не завжди вдається. Найперша причина, констатують фахівці, - дефіцит коштів, й того самого житла.
Як на Хорольщині вирішується питання забезпечення житлом дітей-сиріт розповів Сергій Абрамов, перший заступник голови райдержадміністрації в інтерв'ю "Вістям Хорольщини":
- Згідно із законодавством, питання забезпечення житлом осіб таких категорій покладені на райдержадміністрації, районні ради та органи місцевого самоврядування району, - зауважує Сергій Гаврилович. - Сучасний стан житлової сфери в Україні характеризується невідповідністю житлових відносин змінам в економіці країни, неможливістю більшості населення реалізувати своє право на житло, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. Саме ця категорія залишається майже не захищеною. Брак коштів на державному та місцевому рівнях не повною мірою забезпечують право осіб вказаної категорії на отримання житла.
- Але ж має бути якийсь вихід із ситуації, що склалася, якось же потрібно вирішувати це болюче питання? Діти ж не винні…
- Останніми роками держава звернула особливу увагу на таку молодь. В областях, у районах затверджені регіональні програми із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й осіб з їх числа з відповідними обсягами фінансування - на будівництво соціальних гуртожитків, на придбання та ремонт житла для дітей цієї категорії.
Завдяки ефективній реалізації цих програм житло за декілька років отримали кілька сотень осіб по Україні. Однак це крапля в морі порівняно з кількістю тих представників цієї категорії, які ще перебувають на квартобліку і потребують поліпшення житлових умов. Дехто очікує досить довго . Отже, проблема, як кажуть, "з бородою". Не один рік і в Хорольському районі діє Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Реалізація її здійснюється на умовах співфінансування з обласного та районного бюджетів. Організовує та координує виконання заходів Програми служба у справах дітей райдержадміністрації. Придбавалося житло дітям сиротам, здебільшого у селах, але цього недостатньо.
-До речі, про соціальні гуртожитки. Їх облаштовують у багатьох регіонах. Десь на кошти місцевих бюджетів, десь допомагають спонсори чи релігійні або громадські організації. І ще один нюанс. До всього, в деяких областях випускників інтернатів забезпечують соціальними гуртожитками з умовою, що проживати там можна лише 3-5 років, а за цей час треба подбати про придбання власного житла. Однак ця умова трохи насторожує. Адже за 3-5 років навіть звичайній сім'ї нереально зібрати гроші на квартиру, а що вже говорити про людину, яка самостійне життя починає, по суті, з нуля! До того ж навряд чи з високих заробітків. А якщо за цей час вона не збере потрібної суми? Соціальні гуртожитки - більше чи менше часу в них мешкатиме людина - житло таки тимчасове. А далі?
- 15 листопада Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, якою затверджено порядок та умови надання у 2017 році субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.
Прийняття зазначеної постанови є довгоочікуваним та є вагомим кроком вперед у реалізації права дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на отримання житла. Крім того, дане урядове рішення сприятиме зменшенню ризиків потрапляння дітей в інтернаті заклади, та, натомість, допоможе влаштуванню їх до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, що, в свою чергу, надасть можливість виховуватися дітям такої категорії в умовах наближених до сімейних.
Особлива увага районною державною адміністрацією, районною радою та всіма органами місцевого самоврядування району приділяється питанням захисту особистих майнових і житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З цією метою службою у справах дітей створено реєстр нерухомого майна дітей вищевказаної категорії.
Згідно постанови КМУ від 15.11.2017 № 877 та рекомендацій комісії при ОДА на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надійшли кошти в сумі 1343 тис. грн. Голова райдержадміністрації Лариса Звірко прийняла відповідне розпорядження від 14 грудня 2017 року № 287 . Депутати районної ради 22 грудня на черговій 21 сесії одноголосно затвердили це рішення про перерахування міській раді коштів для придбання 5 квартир дітям-сиротам. Також на ці цілі 109 тис. грн. отримала Клепачівська ОТГ.
- Будь ласка, Сергій Гаврилович, роз`ясніть детальніше про те, як вирішували розподілити мільйон із хвостиком?
- Під час наради начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Надія Вернигора представила ряд пропозицій. У місті Хоролі на черзі перебуває найбільше дітей сиріт, на 1 листопада 2017 року їх було 9. Тому районна влада і депутати районної ради вирішили ці кошти перерахувати саме міській раді, щоб не розпорошувати. Хоч могли перерозподілити на територіальні громади Хорольщини. Нашим завданням було виробити спільну, а головне, дієву стратегію для швидкої реалізації постанови КМУ у разі її опублікування, а також вжити всі заходи для повного освоєння коштів до кінця поточного року, - роз'яснює перший заступник.
- Чи вдалося все ж це здійснити?
- Так , звичайно. Депутати міської ради також з цього приводу прийняли виважене і правильне рішення. А обов'язком апарату працівників Хорольської міської ради залишилося лише у стислі терміни виконати роботу із підготовки пакету документів для отримання та освоєння коштів на придбання соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, які перебувають на квартирній черзі Хорольської міської ради (затвердженої рішенням виконавчого комітету "Про затвердження квартирної черги" від 18.04.2017 р. №75). І треба віддати належне - вони її вчасно виконали.
Це дало можливість придбати п'ять однокімнатних квартир в багатоквартирних житлових будинках міста Хорола, які в подальшому будуть надані дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа згідно встановленої черги. І звичайно ж житло придбали і в Клепачівській об'єднаній громаді. До речі, на ці цілі кошти з державного бюджету виділялися 10 років тому.
- А яка перспектива на майбутнє?
- 12 січня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав указ № 5 про заходи щодо захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Документ виданий з метою забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, посилення захисту їх особистих і майнових прав. З метою забезпечення житлом цієї категорії дітей Порошенко доручив уряду передбачати щорічно у держбюджеті видатки для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла.
Кабінет міністрів також має опрацювати питання щодо розробки типових проектів та вимог для будівництва таких будинків.
Крім того, уряду доручено вирішити питання щодо підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
У районі також продовжуватиметься чітка і злагоджена робота райдержадміністрації та райради щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом. Хтось отримає будинок у селі, хтось отримає квартиру. Це їхнє перше соціальне житло, певний старт. А далі вони житимуть, працюватимуть, наживатимуть свої статки.


Села відновлюються, розвиваються


Новий рік - часова межа, на якій зустрічаються старий і новий роки - умовна. Втім, люди на ній сформували сталу звичку, чи, краще, традицію: згадати, чим запам'ятався минулий рік, і подумати про те, що робити в наступному, поставити перед собою нові, значимі завдання і невідкладно діяти. Звірили, чи все заплановане на 2017-й влада спільно з громадою виконали. З радістю переконалися: не лише виконали, а зробили навіть більше. Тож стратегія розвитку нашого району реально діє! Планово, крок за кроком Хорольщина рухається до поставленої мети, не відстаючи від вимог часу та сучасних реформ, щоб жити було комфортно...
11 січня голова районної ради Віра Мартюк здійснила виїзний прийом громадян на території Андріївської та Вишняківської сільських рад.
В Андріївці на особистому прийомі звернулися сільський голова Володимир Данилейко, директор Андріївської школи Іван Жолубак, голова первинної організації ветеранів Андріївської сільської ради Іван Головко, учасники АТО Руслан Вакуленко та Дмитро Баль. Сільський голова Володимир Данилейко розповів про плани на 2018 рік щодо розвитку територіальної громади та висловив стурбованість про стан дороги від с. Байрак до с. Андріївка. Віра Анатоліївна, під час обговорення проблеми ремонту дорожнього покриття , звернула увагу на необхідності залучення інвестицій та запевнила , що районна рада не залишиться байдужою у вирішенні цього питання.
Директор Андріївської школи Іван Жолубак поділився своїми думками про організацію навчального процесу та шляхи збільшення чисельності учнів у школі, а також подякував депутатському корпусу районної ради та особисто Вірі Анатоліївні за турботу про сільські навчальні заклади.
Іван Головко розповів про роботу ветеранської організації та поділився власними думками, щодо життєдіяльності громади.
Учасники бойових дій на Сході України розповіли про своє життя та проблемні питання, котрі виникають перед звільненими в запас бійцями під час адаптації до умов мирного життя. Віра Анатоліївна запевнила учасників АТО в тому, що з метою роз'яснення і вирішення багатьох їх проблем, вже до кінця цього місяця буде здійснена робоча поїздка спеціалістів соціальних служб на територію Андріївської сільської ради для зустрічі з ними.
У селі Вишняки сільський голова Андрій Фесенко поділився інформацією про здобутки громади у 2017 році та планами на 2018 рік.
Голови оглянули центр села, який відновлюється, оновлений сільський будинок культури та побували на нещодавно збудованому дитячому майданчику.
В ході обговорення нагальних потреб було досягнуто єдиної думки: для нормальної життєдіяльності необхідно докласти зусиль усій громаді, починаючи від керівників району до керівників кожної установи та організації. Спільними зусиллями є можливість залучити фінансові інвестиції та їх раціонально використовувати на користь громад. І не дивлячись на складні для нашої держави часи, села відновлюються, розвиваються і поступово розширюється забезпечення соціальних потреб наших земляків.


До уваги громадянам постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та постраждалим учасникам антитерористичної операції, які будуть оздоровлюватись по санаторно-курортних путівках в 2018 році


З 2018 року відповідно до обласної Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки громадяни, які отримали та оплатили додаткові послуги під час проходження оздоровлення в санаторно-курортних закладах, що розташовані на території Полтавської області, ці громадяни мають право на виплату додаткової матеріальної допомоги з обласного бюджету в сумі не більше 2 тис.грн
Для отримання більш детальної інформації звертатись до управління за адресою: вул.Незалежності, 62, м.Хорол, каб. №8, тел. 33-0-60.

Начальник управління соціального захисту населення
В.В. Лопітько


Затверджено механізм реалізації права на отримання пільг


Управління соціального захисту населення нагадує, що постановою Кабінету Міністрів України від 4.06.2015 року №389 (із змінами) затверджено механізм реалізації права на отримання пільг залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї осіб, які мають право на пільги згідно із законодавчими актами.
Пільги для окремих категорій громадян надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (з 01.01.2018 - 2 470 грн.).
Сім'ї, в яких середньомісячний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує 2 470 грн. можуть звернутися за житловою субсидією.
Увага! В разі зменшення доходу сім'ї мають право звернутися до управління соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.
Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою:
особи з інвалідністю внаслідок війни;
учасники бойових дій;
члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з 01.07.2017, з числа учасників АТО та Революції Гідності з 24.02.2016;
ветерани військової служби;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби;
ветерани органів внутрішніх справ;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів органів внутрішніх справ;
ветерани податкової міліції;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів податкової міліції;
ветерани державної пожежної охорони;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів державної пожежної охорони;
ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України;
ветерани служби цивільного захисту;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів служби цивільного захисту;
ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
реабілітовані громадяни, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами;
учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи (1 категорія);
учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 2);
дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
За довідками звертатися: Управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації, каб. №6, вул. Незалежності, 62, м. Хорол тел. 33-0-60.

Начальник управління соціального захисту населення
В.В. Лопітько


З 1 січня 2018 року змінюються соціальні нормативи на електропостачання, в межах яких надаються пільги та субсидії


З 1 січня 2018 року змінюються соціальні нормативи на електропостачання,
в межах яких надаються пільги та субсидії
Соціальні норми, у межах яких призначаються субсидії та нараховуються пільги з оплати житлово-комунальних послуг затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2017 №409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".
З 1 січня 2018 року змінені соціальні нормативи споживання електропостачання щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії, а саме:
для житлових приміщень (будинків), крім тих, що зазначені нижче - 70 кВт-г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВтт на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 190 кВт-г на місяць;
для житлових приміщень (будинків), не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт-г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт-г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 220 кВтт на місяць;
для житлових приміщень (будинків), обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води - 110 кВт-г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВтт на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 230 кВт-г на місяць;
для житлових приміщень (будинків), обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води - 130 кВт-г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт-г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 250 кВт г на місяць
У селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, соціальний норматив залишається незмінним - 30 кВт-г на місяць на одну особу.
Звертаємо увагу, що визначення соціальних норм споживання комунальних послуг належить до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Таким чином, оскільки нарахування плати за користування житлово- комунальними послугами здійснюється організаціями-надавачами відповідних послуг, за роз'ясненнями щодо застосування соціальних норм слід звертатися до вказаних організацій.

Начальник управління соціального захисту населення
В.В. Лопітько


З лютого "Доступних ліків" стане більше


З лютого "Доступних ліків" стане більше
Уряд розширив програму "Доступні ліки", за якою можна отримати препарати від хронічних захворювань в аптеці за рецептом безкоштовно або з незначною доплатою. З лютого 2018 року перелік препаратів, що входять до програми, збільшився на 20%.
В оновленому переліку 239 препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, які застосовуються для амбулаторного лікування (раніше до програми були включені 198 препаратів). Стало більше на 24 препарати від серцево-судинних захворювань, на 14 - від діабету ІІ типу, на 3 - від бронхіальної астми.
До програми включені препарати 48 виробників: 30 іноземних та 18 українських.
47 препаратів з оновленого переліку можна отримати в аптеці безкоштовно за рецептом лікаря. Найдешевший з них Еналаприл (від серцевих захворювань) українського виробника, який коштує 4,76 грн, найдорожчий - Пульмікорт (від бронхіальної астми) швецького виробника, вартість якого 878,54 грн.
Вартість цих препаратів повністю компенсує держава, їх надають безкоштовно, за інші препарати пацієнт здійснює незначну доплату. Гроші за надані громадянам ліки за цією програмою держава перераховує аптечним закладам. З початку дії програми аптекам було перераховано з бюджету за ліки понад 600 мільйонів гривень.
Процедура отримання "доступних ліків" не змінилась. Як і раніше, для того, щоб отримати препарати за програмою "Доступні ліки", потрібно звернутись за рецептом до лікаря первинної ланки - сімейного лікаря чи терапевта, що працює в поліклініці, амбулаторії або має власну практику. Тільки він має право виписати рецепт на ліки, що беруть участь в програмі.
У рецепті лікар вказує не торгову назву препарату, а діючу речовину. З рецептом потрібно прийти до аптеки з позначкою "Доступні ліки" і обрати препарат, який містить вказану в рецепті діючу речовину, та отримати його безкоштовно або з незначною доплатою. Кількість аптек, де можна отримати доступні ліки, постійно збільшується і на сьогодні до участі в програмі долучились понад 6760 аптек - це кожна третя аптека в країні.
Урядова програма "Доступні ліки" почала діяти 1 квітня 2017 року і за цей час держава відшкодувала вартість ліків від хронічних захворювань за майже 14 мільйонами рецептів на загальну суму понад 600 млн грн. У 2018 році уряд збільшив фінансування програми на 40% - до 1 млрд грн, кошти на реалізацію програми було перераховано урядом в регіони на початку січня.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України


Житло для медиків


2 лютого відбулося засідання комісії по передачі до Хорольської ЦРЛ від відділу управління майном районної ради нерухомого майна, розташованого в місті Хорол по вул. Козацька,38 та робочого проекту по реконструкції цього приміщення для службового житла сім'ям молодих лікарів.
Комісія була створена на виконання рішення Хорольської районної ради від 22.12.2017 року «Про передачу Хорольській ЦРЛ нерухомого майна, розташованого за адресою: м.Хорол, вул. Козацька, 38», та відповідного наказу начальника відділу управління майном Хорольської районної ради від 29 січня 2018 року.
До складу комісії ввійшли її голова - начальник відділу майна районної ради Володимир Малюжко, головний лікар ЦРЛ Михайло Виноград та спеціалісти відділу майна і ЦРЛ .
В роботі комісії взяли участь голова районної ради Віра Мартюк та голова профільної постійної комісії районної ради Леонід Соболь.
Спочатку комісія провела обстеження нерухомого майна за місцем розташування, а потім здійснила огляд робочого проекту «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Козацька,38 в м.Хорол Полтавської області під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників», що передається з балансу відділу управління майном районної ради на баланс Хорольської центральної районної лікарні в межах спільної власності територіальних громад Хорольського району.
З метою залучення молодих медичних працівників до роботи у медичних закладах Хорольщини депутатський корпус районної ради спільно із керівниками медичної галузі району обрали напрямок на забезпечення їх власним житлом.
Для цього згідно рішення сесії районної ради будівля комунальної власності, що розташована по вул.Козацькій була перепрофільована в житлову, виготовлена технічна документація на реконструкцію, отримані технічні умови на газо- та електропостачання.
Будівництво 8 квартир коштуватиме 6150 тис.грн.
Вся технічна документація на реконструкцію передана працівниками управління майном районної ради спеціалістам центральної районної лікарні, які відтепер будуть замовниками будівельних робіт і здійснюватимуть контроль за їх виконанням.


На семінарі з фінансової грамотності в "університеті третього віку"


"Нещодавно до нас звернулася благодійна організація "Світло надії" з пропозицію провести один із циклу семінарів щодо фінансової грамотності, - перед початком зустрічі розповідає директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хорольської райдержадміністрації Людмила Бойко. - Нам це було дуже приємно, адже у межах наданих нам повноважень колектив територіального центру щороку розширює коло тематичних і навчально-практичних заходів для наших жителів, людей поважного віку та з особливими потребами. При територіальному центрі діє "університет третього віку", який дає можливість його учасникам значною мірою сприяти всебічному розвитку людей похилого віку та здійснювати реінтеграцію їх до активного життя суспільства. Це, перш за все, проведення заходів до державних та релігійних свят, пам'ятних подій та дат, екскурсійні поїздки. Велику увагу приділяємо підтримці творчих здібностей, проведення майстер-класів із декоративно-прикладного мистецтва та інших форм індивідуальної творчості. На наші запрошення відгукуються місцеві аматори поетичного слова, учнівська молодь".
У рамках проекту "Відповідальне фінансування", який реалізується за програмою підтримки "Savings Banks Foundation for Cooperation (SBFIC), у приміщенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хорольської райдержадміністрації відбувся семінар "Особисті фінанси та відповідальне використання фінансових послуг". У ньому узяли участь 27 слухачів "університету третього віку".
Розпочинаючи семінар, представник благодійної організації "Світло надії" Тетяна Ісаєва коротко розповіла про суть їх роботи та програмні завдання. Зокрема, зазначила, що тільки упродовж останнього часу працівниками благодійної організації ведеться активна інформаційно-роз'яснювальна робота через цикл тренінгів із "Фінансової грамотності" з територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) області.
Упродовж проведення семінару представник благодійної організації "Світло надії" у формі діалогу розповіла присутнім про те, як ефективно управляти особистими фінансами, про роль заощаджень та дієві способи накопичення коштів, у тому числі, й через послуги банківських установ. Відповіла на запитання учасників семінару. А також висловила пропозицію провести наступні зустрічі щодо питань медичної та пенсійної реформ, які на сьогодні є вкрай актуальними для кожного.
Підсумовуючи проведення семінару, директор територіального центру Людмила Бойко подякувала представнику благодійної організації "Світло надії" Тетяні Ісаєвій за корисну і змістовну зустріч. Запросила й надалі підтримувати роботу терцентру й жителів нашого району щодо надання інформаційних роз'яснень з приводу актуальних питань сьогодення.


Якісні дороги місцевим громадам - державна стратегія, пріоритет у роботі влади


1 лютого голова районної ради В.А.Мартюк та перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов провели робочу нараду з керівним складом органів місцевого самоврядування, на якій були присутні міський, сільські голови, керівники ОТГ, їх заступники, провідні спеціалісти. Заслухане питання: „Про проведення капітального та поточного середнього ремонту доріг загального користування місцевого значення у 2018 році”.

Перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов ознайомив присутніх зі змінами у сфері управління доріг загального користування на території району та відзначив важливість своєчасного виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального та поточного середнього ремонту доріг, ознайомив із правилами та порядком фінансування робіт.
Відбулось обговорення. Міський, сільські голови, керівники ОТГ виступили з пропозиціями щодо ділянок доріг, які потребують першочергового ремонту і ремонт яких може бути профінансований за Програмою розвитку дорожнього господарства у 2018 році.
Перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов разом з головою районної ради В.А.Мартюк проаналізували надані громадами пропозиції до плану робіт з будівництва, реконструкції і ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018 рік, напрямки діяльності та заходи Програми розвитку дорожнього господарства Хорольського району на поточний рік та запевнили, що надані пропозиції будуть подані до обласної державної адміністрації для фінансування з Дорожнього фонду уже в цьому році.
Керівники націлили присутніх на те, що для включення ділянок доріг до переліку об’єктів, які будуть фінансуватися у 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету (дорожнього фонду), має бути до кінця лютого готова проектно-кошторисна документація на проведення капітального і поточного середнього ремонту доріг місцевого значення. Її виготовлення рекомендували проплатити за рахунок коштів місцевих бюджетів, прийнявши відповідні рішення на сесіях місцевих рад.
Перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов деталізував ділянки доріг, що будуть ремонтуватися першочергово при умові виготовлення проектно-кошторисної документації.
Сільським радам до 01.03.2018 року рекомендовано закінчити виготовлення та подати проектно-кошторисну документацію на дороги: /М-03/ - Ставки – Штомпелівка -Коломійцеве Озеро (Штомпелівська сільська рада), /М-03/ - Ялосовецьке (Ялосовецька сільська рада), Семенівка - Веселий Поділ – Заїченці – Миколаївка - Бригадирівка (Ялосовецька сільська рада), Вишняки – Костюки – Бовбасівка (Вишняківська та Трубайцівська сільські ради), Андрійвка – Новий Байрак - Куторжиха (Андріївська та Петракіївська сільські ради), Глибока Долина - /М-03/ (Староаврамівська сільська рада), Пристань – /Шишаки – Староаврамівка - М-03/ (Староаврамівська сільська рада).


Консультує Міністр юстиції України: "Порядок приватизації житлових приміщень"


Добрий день! Звертаюся до Вас за порадою. Ми багато років жили у квартирі, яку отримали ще за радянських часів. Якось про те, щоб приватизувати її не задумувалися, бо й проблем було вдосталь, та грошей все не вистачало. Зараз кажуть, що можуть виселити з квартир усіх, хто ще не приватизував. Підкажіть, як нам приватизувати квартиру?
Ольга Кашпор

Хто має право на приватизацію?
Громадяни України, які постійно проживають в квартирах (будинках) державного житлового фонду або перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".
Право на приватизацію житлових приміщень з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них.
Кожен громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою один раз.
Які об'єкти не підлягають приватизації?
1. квартири-музеї;
2. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв;
3. квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, які перебувають в аварійному стані; квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, розташовані в зоні безумовного відселення.
Як можна приватизувати житло?
Приватизація здійснюється шляхом:
" безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;
" продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.
Варто додати, що право кожного громадянина України на приватизацію займаного ним житла безоплатно в межах номінальної вартості житлового чека або з частковою доплатою один раз необхідно розуміти так, що право громадян України на безоплатну приватизацію державного житлового фонду вважається реалізованим один раз, якщо, зокрема, громадянин України повністю використав житловий чек для приватизації житла у державному житловому фонді, і у його власність безоплатно передано в одній чи кількох квартирах (будинках) загальну площу з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю.
Куди звернутися для приватизації?
Приватизація державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.
Які потрібно зібрати документи?
1. оформлена заява на приватизацію;
2. копія документа, що посвідчує особу;
3. технічний паспорт на квартиру (будинок), жиле приміщення у гуртожитку;
4. довідка про склад сім'ї та займані приміщення;
5. копія ордера про надання житлової площі (копія договору найму жилого приміщення у гуртожитку);
6. документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (довідка з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду);
7. копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації;
8. заява - згода тимчасово відсутніх членів сім'ї наймача на приватизацію.

Кому може бути відмовлено у приватизації?
Згідно із законодавством органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом.
Перелік таких випадків чітко визначений у законодавстві і є вичерпним. До них відносяться відсутність у особи права на приватизацію та заборона приватизувати конкретне приміщення.
Так у приватизації може бути відмовлено, зокрема, громадянам, які:
повністю використали житлові чеки;
проживають у приміщенні, яке має статус службового;
проживають у гуртожитках менше ніж 5 років, без правових підстав;
проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом;
мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення;
потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;
проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".
Чи можна оскаржити відмову?
Спори щодо приватизації квартири (будинку), житлового приміщення в гуртожитку вирішуються в порядку цивільного судочинства.
Чи можна продати або подарувати приватизоване житло?
Власник приватизованого житла має право розпорядитися майном на свій розсуд. Він може продати, подарувати, заповісти, здати в оренду, обміняти, закласти, укласти будь-які інші угоди, які не заборонені законом.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами його сім'ї на умовах найму квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку, кімнату в комунальній квартирі, звертається в орган приватизації, де одержує бланк заяви та необхідну консультацію.
Підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках може бути покладено на спеціально створювані органи приватизації (агентства, бюро, інші підприємства).
Додатково варто звернути увагу, що за громадянами, які не виявили бажання приватизувати займане ними житло, зберігається чинний порядок одержання і користування житлом на умовах найму.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області
Адреса: 36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45,
Контактний телефон: (0532) 56-28-60
Електронна адреса: uprjustpoltava@just.gov.ua
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
Адреса: 36020, м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40
Контактний телефон: (0532) 56-26-66
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
Електронна адреса: office.poltava@legalaid.pl.ua


Громадська рада при райдержадміністрації розглянула актуальні питання


24 січня відбулося засідання громадської ради при Хорольській райдержадміністрації за участю голови РДА Лариси Звірко, першого заступника голови РДА Сергія Абрамова, заступника голови районної ради Романа Гловацького та членів громадської ради.
На засіданні заслухали доповідь Дмитра Кудрі, завідувача сектору економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдерж-адміністрації, "Про підсумки соціально-економічного розвитку району у 2017 році".
Зокрема, керівники району детально розповіли про заходи з енергозбереження, енерго-модернізації, інші заходи, що проводяться з метою збереження об'єктів соціальної інфраструктури, про проведену роботу щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення, задля покращення медичного обслуговування населення, створення сприятливого культурно-освітнього середовища, тощо. Активно обговорювались і проекти, що реалізуються в районі на умовах співфінансування з державного, обласного, міського і сільських бюджетів. Цікавились члени дорадчого органу і життям об'єднаних територіальних громад та тим, як проходитиме процес об'єднання надалі, на що голова РДА пояснила, що відповідно до перспективного плану формування територій громад області планується утворення Хорольської ОТГ, громадські обговорення з цього питання заплановані вже на цей рік.
Підсумовуючи виконання Програми економічного і соціального розвитку Хорольського району за 2017 рік відзначили загальну тенденцію до зростання економічних показників району, позитивну динаміку у розвитку соціальної та транспортної інфраструктури, своєчасне і стабільне забезпечення соціального захисту населення району. За результатами обговорення питання порядку денного громадською радою прийнято ряд рекомендацій.
Крім питання, винесеного на порядок денний засідання громадської ради, членами громадської ради було порушене питання щодо організації активного дозвілля молоді. Вирішено обговорити дане питання на одному з наступних засідань громадської ради.


Спільна виїзна нарада у Хорольській центральній районній лікарні за участю депутата обласної ради Ф.А. Мухтарова


Днями Хорольську ЦРЛ відвідали депутат Полтавської обласної ради Фахраддін Мухтаров, голови Хорольської райдержадміністрації Лариса Звірко, районної ради Віра Мартюк, перший заступник голови Хорольської райдержадміністрації Сергій Абрамов, начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Потерайло.
Приводом для цього візиту стало завершення ремонтних робіт частини приміщення дитячого відділення - двох палат, душової кабіни та санвузола. Це стало можливим завдяки депутату обласної ради Ф.А. Мухтарову, який у минулому році посприяв, щоб виділили на ці цілі 190 тис. грн. із обласного фонду розвитку територій.
Разом із головним лікарем Хорольської ЦРЛ Михайлом Виноградом, завідуючою відділенням Наталією Радько керівники оглянули палати відділення, обсяг та якість проведених робіт. Ведучи мову про подальші плани, депутат обласної ради Ф.А. Мухтаров пообіцяв і надалі підтримувати районну лікарню, та залучати коштів обласного фонду розвитку територій.
Також учасники наради оглянули як тривають роботи із реконструкції пологового відділення. Додамо, що цей проект був ініційований депутатом Полтавської обласної ради Ф.А. Мухтаровим і успішно реалізується на умовах співфінансування. Завдячуючи підтримці обласної влади до його реалізації залучені кошти із Державного фонду регіонального розвитку, місцевих бюджетів Хорольської та Семенівської районних рад, міської та сільських рад району.
Загальна вартість проекту становить більше 5,2 млн. грн. На даний час уже освоєно більше 2 млн. грн., придбане медичне обладнання. У розмові із головним лікарем Хорольської ЦРЛ Михайлом Виноградом і завідуючою відділенням Людмилою Величко керівники району наголошували, що має бути найретельніший контроль за ходом та якістю виконання будівельних робіт. "Підтримка материнства і дитинства, лікарів та медичного персоналу- це наш пріоритет і першочергове завдання", - зауважив під час розмови М.В. Виноград. Він подякував районній владі, депутатському корпусу, депутату обласної ради Фахраддіну Мухтарову за небайдужість та конкретну фінансову підтримку районних та сільських медичних закладів
Цього дня керівники з депутатом облради побували й у першому корпусі центральної районної лікарні, де в перспективі буде відкрите відділення невідкладних станів. Проте, щоб ці задуми стали реальними, потрібно ще чимало зробити, залучити кошти на: сучасний ремонт приміщення, монтаж ліфта, придбання необхідного медичного обладнання, тощо. Над цим, як зауважували всі учасники зустрічі, і буде надалі спільно працювати адміністрація Хорольської ЦРЛ разом з районної владою, депутатами всіх рівнів.


“Якщо доведеться, ми знаємо, як захистити наш регіон...”


Днями, у рамках обласної програми цивільної оборони, на території полігону поблизу м. Лубни був проведений єдиний стрілецький день. У ньому узяли участь представники шести районів області - Лубенського, Оржицького, Хорольського, Чорнухинського, Пирятинського та Гребінківського районів.
Під час проведення стрілецького дня представники обласного військового комісаріату провели теоретичні та практичні заняття з військово-медичної та вогневої підготовки. Зокрема, були надані рекомендації щодо активізації роботи з цивільної оборони на місцях, проведені навчальні стрільби з АК-74 та пістолету ПМ.
"Якщо доведеться, ми знаємо як захистити наш регіон, але для цього потрібно займатися територіальною обороною щодня", - наголошувалось під час проведення занять представниками обласного військового комісаріату.
У проведені єдиного стрілецького дня від Хорольського району взяли участь військовий комісар Станіслав Пилипенко та особовий склад райвійськкомату, на чолі організаційного ядра цивільного оборони району - голова Хорольської райдержадміністрації Лариса Звірко.

* * *
Хорольський районний військовий комісаріат запрошує всіх бажаючих жителів міста та району долучитися до загонів територіальної оборони. У рамках добровільного формування його учасники матимуть можливість проходити і набувати теоретичні навички та практичні заняття. Зокрема, це участь у спільних зборах із практичних навчань військової та медичної підготовки, злагодженості формування та навчальних бойових стрільбах на військових полігонах області.


Перший заступник голови Облдержадміністрації Андрій Пісоцький з робочою поїздкою побував на Хорольщині, де провів особистий прийом громадян


31 січня в приміщенні районної державної адміністрації особистий прийом громадян провів перший заступник голови облдержадміністрації А.А.Пісоцький. На прийомі також були присутні: голова РДА Л.М.Звірко, перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов та депутат обласної ради Ф.А.Мухтаров.
Головний лікар ЛЗ „Центр ПМСД Хорольського району” Л.М.Соболь звернувся до обласного керівника з проханням посприяти у вирішенні питання придбання автомобілів для лікувального закладу, оскільки наявних недостатньо для надання своєчасної медичної допомоги хворим. На сьогодні у двох амбулаторіях транспорт взагалі відсутній, в решті медичних закладів він відпрацював понад 30 років. Потрібен автомобіль і для перевезення тяжко хворих пацієнтів у районному центрі. Перший заступник голови ОДА пообіцяв допомогти у вирішенні даного питання за рахунок коштів державної субвенції на розвиток сільської медицини.
Звернулися за допомогою до першого заступника і Штомпелівський сільський голова В.О.Іщенко разом з депутатами районної ради, які представляють штомпелівську громаду – Ю.В.Лещенком та М.М.Москальцем. Вони просили обласного керівника допомогти вирішити питання проведення капітального ремонту дороги з твердим покриттям М-03 Штомпелівка – Ставки – Коломійцеве Озеро. Водночас штомпеляни зазначили, що великовагові автомобілі, що рухаються автодорогами району, ще більше розбивають їх. Натомість вони просили, щоб підрядні дорожні організації співпрацювали з громадою і компенсували частину коштів у місцевий бюджет. З приводу даного питання та налагодження співпраці з підрядником ТОВ „Онур Конструкціон Інтернешнл“ керівники ОДА та РДА разом з депутатом обласної ради радили якнайшвидше виготовити проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції чи капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Крім того, перший заступник голови ОДА А.А.Пісоцький повідомив, що він запланував зустріч з представниками ТОВ „Онур Конструкціон Інтернешнл“, на яку обов’язково запросять представників від штомпелівської громади. Озвучувалось і питання встановлення дорожних знаків на дорогах, що знаходяться на балансі ОДА, зокрема, обмежувальних. Це питання буде вирішуватись, - пообіцяв Андрій Анатолійович.
Питання проведення ремонту доріг обласного та районного підпорядкування, що проходять по території сільської ради, обговорювалось і в розмові з Ялосовецьким сільським головою С.С.Турчаніновим, який теж побував на прийомі у першого заступника голови ОДА. В ході спілкування були визначені ділянки, що потребують першочергового ремонту. Вкотре керівники наголосили, щоб відремонтувати автошляхи потрібно перш за все виготовити проектно-кошторисну документацію. Сільський голова пообіцяв якнайшвидше даним питанням зайнятися.
Начальник управління державної ветеринарної служби району Г.М.Бурлака просив керівництво області посприяти в питанні переведення коштів зі спецрахунку установи з 2017 року на потреби фінансування у поточному році, на що перший заступник голови ОДА сказав, що головою ОДА уже підписане відповідне розпорядження і питання вирішене по суті.
Озвучувалось під час проведення прийому і ряд інших нагальних питань, над якими працює влада.


Хорольська медицина: підсумки року і завдання


Засідання медичної ради було підсумковим, бо на ньому керівники медичної галузі району аналізували виконання планів 2017 року і обговорювали завдання на 2018 рік.
Головний лікар ЦРЛ М.В. Виноград вважає, що пріоритетом має стати профілактична робота. Не лікувати, а запобігати хворобам. Михайло Васильович говорить, що якісна профілактика допоможе запобігати інфарктам та інсультам. Для цього треба підвищувати культуру ставлення населення до особистого здоров`я. Першою на засідання медичної ради надали слово голові Хорольської районної ради В.А. Мартюк. Очільниця району підкреслила, що влада прикладає максимум зусиль для розвитку медицини. Виділяються кошти для придбання нового обладнання, лікувальних препаратів, проведення ремонту в медичних установах, підвищення заробітних плат медпрацівникам. "Пройшли ті часи, коли в районному бюджеті не вистачало коштів на енергоносії для установ охорони здоров`я, - підкреслила В.А. Мартюк. Бюджет 2017 року перевиконано на 18 млн. гривень. Це дало можливість профінансувати збільшення зарплат медперсоналу (та і всіх бюджетників). Внести частку із районного бюджету у ремонт хірургічного відділення, почати реконструкцію пологового відділення". Віра Анатоліївна нагадала медичним працівникам, що Хорольщина має своїх представників в обласній раді. Депутати обласної ради Ф.А. Мухтаров і М.І. Міщенко активно сприяли залученню коштів для потреб медицини Хорольщини. Завдяки конструктивізму депутатів районної ради, впроваджується у життя ряд спільних обласних проектів, що співфінансуються районним і обласним бюджетами. В ході обміну думками виступила лікар вищої категорії, завідувачка пологовим відділенням Л.В. Величко. Людмила Вікторівна високо оцінила підтримку районної медицини зі сторони влади.
"За роки моєї роботи, - наголосила Людмила Вікторівна, - ми не відчували такої допомоги як зараз".
На медичній раді обговорили перспективи розвитку і найближчі завдання галузі.


Консультує Міністр юстиції України: "Вдосконалено порядок стягнення аліментів"


Вітаю Вас, Павле Дмитровичу! По телевізору багато казали про те, що Мін'юст прийняв закон, який примусить чоловіків, які не платять аліменти, зробити це, або до них буде застосоване серйозне покарання. Мій колишній чоловік вже кілька років ні копійки не дає нам з дитиною. Поясніть, що саме його очікує за новим законом.
Оксана Муляр
Проблема безвідповідального ставлення батьків до утримання своїх дітей, дійсно, є однією з найбільш актуальних в Україні. На обліку виконавчої служби Міністерства юстиції перебуває майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення аліментів. З них понад 90 тисяч стосуються боргу, який перевищує 6 місяців. І це при тому, що лише за минулий рік державними виконавцями Мін'юсту стягнено понад 2,4 млрд грн заборгованості по аліментах на користь 576 тисяч дітей. Вирішити проблему без законодавчих змін було неможливо. Тому Мін'юст розробив законопроект №7277 #ЧужихДітейНеБуває про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів. Документ підтримала Верховна Рада України та підписав Президент України. 6 лютого цього року Закон вступає в силу.
Які нові засоби впливу запроваджує закон?
Спрощується порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України. Законом на виконавця покладається обов'язок встановлювати таке обмеження без участі суду.
Крім того, з моменту вступу у дію закону злісних неплатників буде обмежено у праві керування транспортними засобами, у праві користування вогнепальною зброєю та у праві полювання.
Той із батьків, хто не проживає з дитиною і має заборгованість зі сплати аліментів, не зможе впливати на рішення щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку.
Всі ці обмеження застосовуватимуться до повного погашення заборгованості.
Окрім цього, для неплатників вводиться новий вид адміністративного стягнення - суспільно корисні роботи. Оплата за такі роботи йтиме на погашення заборгованості зі сплати аліментів.
Чи до всіх боржників будуть застосовуватися такі заходи?
Важливо звернути увагу на те, що ці положення Закону застосовуються лише до злісних неплатників аліментів - борг яких перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців. Водночас, ми не збираємося залишати недобросовісних батьків без засобів заробітку чи нормального життя.
Для прикладу, тимчасове обмеження у праві користування транспортними засобами не може застосовуватися до боржника якщо: керування транспортними засобами є для боржника основним законним джерелом доходу; у разі використання боржником транспортного засобу у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю; у випадку проходження боржником військової служби; розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліменти.
У таких випадках рішення щодо застосування обмежень визначатимуться окремо, враховуючи всі обставини.
Скільки коштує звернення до суду з вимогою стягнути борг?
Відповідно до прийнятих змін батьки, які подають заяву щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів, звільняються від сплати судового збору.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області
Адреса:36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45,
Контактний телефон:(0532) 56-28-60
Електронна адреса: uprjustpoltava@just.gov.ua
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
Адреса:36020, м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40
Контактний телефон: (0532) 56-26-66
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.poltava@legalaid.pl.ua.


Консультує Міністр юстиції України: "Як оформити закордонний паспорт для дітей"


Скажіть будь-ласка як оформляється закордонний паспорт для дітей? Наперед дуже вдячна за допомогу.
Христина Степанчишин
Які закордонні паспорти зараз видають?
Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій - "чіп". 20 грудня 2016 року припинено прийом документів для оформлення паспортів без "чіпа" з інформацією про особу та її біометричних даних (відцифрованого обличчя, підпису та відбитків пальців особи).
Куди звернутись оформлення закордонного паспорта?
До територіальних органів та територіальних підрозділів Державної міграційної служби;
До центрів надання адміністративних послуг;
До державного підприємства "Документ";
До закордонної дипломатичної установи (у разі постійного проживання або тимчасового перебування особи за кордоном).
У окремих випадках звернення можливе лише до територіального органу ДМС:
Втрата або викрадення паспорта, потреба обміні під час перебування в Україні особи, яка постійно проживає за кордоном.
Якщо особа не може пересуватися самостійно або потребує термінового лікування.
Оформлення документів для виїзду на постійне проживання усиновленої дитини.
Які необхідно зібрати документи?
1. Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку);
2. Свідоцтво про народження або документ, який підтверджує факт народження (якщо немає 14 років).
3. Документ, який посвідчує особу законного представника, у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків.
4. Документи, які підтверджують сплату адміністративного збору.
5. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування.
При замовленні другого закордонного паспорта обов'язкова наявність раніше виданого закордонного паспорта або проїзного документа дитини (діючого, не діючого, на інше прізвище). Сканування відбитків пальців рук дітей здійснюється з 12 років за дозволом батьків (законних представників).
Хто може звернутись за оформленням паспорта для виїзду за кордон?
1. Особа, яка досягла 16-річного віку, на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;
2. Особа, яка не досягла 16-річного віку, на підставі заяви-анкети одного з батьків чи опікунів.
У разі відсутності другого з батьків під час подання документів така заява має бути нотаріально засвідчена перед поданням.
Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає дитина.
У разі оформлення паспорта дитини меншої 16 років, яка проживає з одним із батьків, а місцезнаходження другого з батьків невідоме, необхідно подати оригінал або засвідчену копію одного з документів:
свідоцтва про смерть другого з батьків;
рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету;
оригінал витягу з реєстру актів цивільного стану про народження із зазначенням відомостей про батька.
Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.
Скільки коштує оформленням паспорта для виїзду за кордон?
Залежить від строку виготовлення.
Не довше 20 днів - 557 грн 32 коп.
Не довше 7 днів - 810 грн 32 коп.
Не довше 3 днів (у зв'язку з нагальною потребою в лікуванні чи смертю родича, який проживав за кордоном) - 810 грн 32 коп.
Вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон в закордонній дипломатичній установі становить від 20 до 250 доларів США.
Де забрати готовий паспорт?
Видача паспорта здійснюється тим самим органом, який прийняв документи.
Для отримання паспорта для виїзду за кордон, пред'являється документ, що посвідчує особу.
Паспорт дитини до 12 років може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.
Паспорт для виїзду за кордон дитині від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності за умови присутності особи, на ім'я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.
Чи є якісь особливі моменти на які варто звернути увагу?
У випадку відсутності біометричного паспорта для виїзду за кордон дитині - громадянину України необхідно оформити відповідну візу у представництві тієї країни, куди планується подорож.
З дітей віком до 18 років і дітей віком до 21 року, які перебувають на утриманні, плата за оброблення заяв про оформлення віз не стягується.
За наявності паспорта громадянина України або проїзного документа дитини дитина може перетинати кордон з Республікою Білорусь.
За наявності паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм або проїзного документа дитини дитина може перетинати кордон з Турецькою Республікою.
Коли доведеться отримувати новий паспорт?
Паспорт для виїзду за кордон оформляється на 4 роки особам, які не досягли 16-річного віку, і на 10 років особам, які досягли 16-річного віку.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області
Адреса:36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45,
Контактний телефон:(0532) 56-28-60
Електронна адреса: uprjustpoltava@just.gov.ua
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
Адреса:36020, м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40
Контактний телефон: (0532) 56-26-66
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.poltava@legalaid.pl.ua.


Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги


На виконання пункту 5 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 03.10.2017 року № 2148-VIII постановою Кабінету Міністрів України № 1098 від 27 грудня 2017 року затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Вказана Постанова набирає чинності з дня її опублікування (18.01.2018 року) та застосовується з 1 січня 2018 року.
Постановою передбачено надання в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року непрацюючим особам, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та не набули права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за наявності страхового стажу не менше 15 років, призначається тимчасова державна соціальна допомога.
Допомога призначається органами соціального захисту населення з урахуванням майнового стану особи та перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану і виплачується до досягнення особою віку, з якого вона набуває права на пенсійну виплату.
Одиноким особам, які не мають інших джерел існування, тимчасова допомога призначається з урахуванням їх майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується таким особам до досягнення віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.
Довідка про наявний страховий стаж (за затвердженою формою) видається органами Пенсійного фонду України за заявою особи.
Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку. У разі, якщо звернення за допомогою відбулося пізніше ніж через три місяці після досягнення встановленого віку, то з дня звернення за допомогою. Днем звернення вважається день реєстрації органом соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.
Крім того, на призначення тимчасової допомоги мають право засуджені (особи, які тримаються під вартою) за місцем відбування особою покарання (тримання під вартою).
Особа, яка під час відбування покарання (особа, яка тримається під вартою) набула права на тимчасову допомогу, подає адміністрації установи виконання покарань (слідчого ізолятора) клопотання щодо забезпечення створення необхідних умов для призначення їй тимчасової допомоги за місцезнаходженням такої установи (слідчого ізолятора), зокрема щодо виклику представників органів соціального захисту населення та офіційного приймання ними в установленому порядку відповідних документів.
Адміністрація установи виконання покарань (слідчого ізолятора) не більш як протягом 30 днів з дати реєстрації клопотання особи, яка набула право на тимчасову допомогу під час відбування покарання (тримання під вартою), забезпечує зустріч такої особи з представником органу соціального захисту населення та сприяє належному оформленню і поданню нею відповідних документів або забезпечує створення умов для оформлення і подання необхідних документів через її представника.
Особа, якій до відбування покарання (тримання під вартою) було призначено тимчасову допомогу, продовжує її отримувати.
Контроль за правильністю призначення і виплати тимчасової допомоги здійснює орган соціального захисту населення, у тому числі через соціальних інспекторів.
Органи соціального захисту населення мають право робити запити і в строк до 15 календарних днів з дати надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від особи, яка звертається за призначенням тимчасової допомоги.
Для перевірки даних про дохід (відсутність доходу) використовуються відомості ДФС із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.
Одночасно звертаємо увагу, що пунктом 12 Порядку визначені випадки коли тимчасова допомога не призначається.
За наявності обставин, передбачених в абзацах четвертому - шостому цього пункту, тимчасова допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень утворених ним комісій, якщо у складі сім'ї є особа з інвалідністю.
Рішення про призначення тимчасової допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Перелік категорій пільговиків, які мають право на пільги на житлово-комунальні послуги з урахуванням доходу сім'ї: діти війни (25%); багатодітні сім'ї (50%); учасники війни (50%); особи, які постраждали внаслідок Чорнобильсьої катастрофи, віднесені до 3 категорії (50%); пенсіонери, які раніше працювали у сільській місцевості педагогічними, медичними працівниками, у бібліотеках, у сфері захисту рослин і проживають у них (100%); пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури (100%); особи, які мають право на пільги відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (50%); прийомні сім'ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім'ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування (50%).
Пільги для вищезгаданих категорій громадян надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (з 01.01.2018 - 2 470 грн.).
Перелік категорій громадян, які користуються пільгами на житлово-комунальні послуги без урахування доходу сім'ї: інваліди війни (100%); учасники бойових дій (75%); члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50%); ветерани військової служби (50%); вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби (50%); ветерани податкової міліції (50%); вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів податкової міліції (50%); ветерани державної пожежної охорони (50%); вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів державної пожежної охорони (50%); ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України (50%); вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України (50%); ветерани служби цивільного захисту (50%); вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів служби цивільного захисту(50%); ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (50%); вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (50%); реабілітовані громадяни, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами (50%); учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи (1 категорія) (50%); учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 2) (50%); дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою (50%); військовослужбовці Служби безпеки України, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років (50%); батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби (50%); звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби (50%); батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби (50%); вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця (50%); дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти - інваліди з дитинства, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні(50%).
Пільги на житлово-комунальні послуги надаються в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (із змінами).
За довідками звертатися: Управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації, каб. № 6, вул. Незалежності, 62, м. Хорол тел. 33-0-60

Начальник управління соціального захисту населення
Хорольської райдержадміністрації В.В. Лопітько


ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО!


21 червня 2017 року прийнято постанову №432 "Про затвердження Порядку соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції", яка визначає механізм організації заходів з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.
Під час проходження професійної адаптації учасники антитерористичної операції мають можливість здобути нові навички в професії та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.
Надання послуг професійної адаптації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Отримати послуги професійної адаптації можуть, як працюючі так і не працюючі учасники антитерористичної операції.
Для отримання послуг професійної адаптації необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного місця проживання із відповідною заявою, до заяви додаються: копія паспорта (1, 2, 11 сторінки); копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; копія посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни або учасника війни); копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни). В індивідуальній програмі реабілітації інвалідів в розділі "Професійна реабілітація" зазначаються рекомендації медико-соціальної експертизи про отримання послуг з професійної адаптації; документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
У разі звернення до управління соціального захисту населення не за місцем реєстрації учасником антитерористичної операції подаються документи, підтверджуючі факт проживання (перебування) за вказаною в заяві адресою.
Послуги з професійної адаптації надаються учаснику антитерористичної операції одноразово та у порядку черговості.
Після успішного завершення повного курсу навчання учасники антитерористичної операції отримують документи державного зразка, підтверджуючі набуття нової робітничої спеціальності або підвищення кваліфікації по раніше отриманій професії.
Більш детальну інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, буд.62, каб.№8 або за телефоном: 33-0-60.

Начальник управління соціального захисту населення
Хорольської райдержадміністрації В.В. Лопітько


Оголошено обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області 2018 року


Голова обласної ради Олександр Біленький видав розпорядження про оголошення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області 2018 року.
Розпорядженням визначено напрями, за якими розроблятимуться проекти у 2018 році: впровадження нових інформаційних технологій та інших сучасних технологій муніципального менеджменту; покращення управління твердими побутовими відходами та охорона навколишнього природного середовища; розвиток місцевої пожежної охорони, центрів безпеки громади; покращення системи надання адміністративних та муніципальних послуг, розвиток центрів надання адміністративних послуг; впровадження інноваційних енергоефективних технологій на об'єктах соціальної інфраструктури (технологій використання відновлювальних джерел енергії та енергоефективного обладнання); розвиток туристичної сфери.
Встановлено наступні обсяги співфінансування проектів-переможців конкурсу 2018 року з обласного бюджету по категоріям учасників: для першої категорії (проекти сільських рад) - не більше 200 тис. грн; - для другої категорії (проекти селищних рад та міських рад міст районного значення) - не більше 300 тис. грн; для третьої категорії (проекти районних рад, міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад) - не більше 600 тис. грн; для четвертої категорії (спільні проекти територіальних громад сіл, селищ, міст, районних рад та об'єднаних територіальних громад) - не більше 800 тис. грн.
Головам районних рад рекомендовано запровадити районні конкурси проектів розвитку територіальних громад.


Консультує Міністр юстиції України: "Як захистити себе від домашнього насильства"


Пане міністре, хочу звернутися до вас за порадою. Ви неодноразово говорили про боротьбу з насильством у сім'ї і казали, що насильство це не тільки коли б'ють, а й коли принижують і знущаються. В мене на жаль склалася така ситуація, що чоловік постійно показує свою зневагу до мене. Що мені робити в такому випадку, як це припинити?
Наталя Гук
Яким може бути насильство в сім'ї?
Фізичне насильство - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.
Сексуальне насильство - будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності.
Психологічне насильство - словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров'ю особи.
Економічне насильство - умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру.
Куди звертатись, якщо зазнали насильства?
Облік і розгляд заяв та повідомлень про застосування домашнього насильства проводиться суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству:
- районними, районними у містах Києві і Севастополі державними адміністраціями та виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад;
- службами у справах дітей;
- загальними та спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб (центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; притулки для дітей; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка); центри соціально-психологічної допомоги; територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг); інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги);
- уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України;
- судом (у випадку заяви про видачу обмежувального припису стосовно кривдника);
- цілодобовим кол-центром з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.
Які необхідно подати документи?
Допомога постраждалим особам надається за місцем звернення.
Працівником суб'єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі вносяться відомості зокрема про: особу, яка повідомила про вчинення насильства (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; місце проживання; номер контактного телефону), - за згодою;
постраждалу особу (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; стать; громадянство; місце проживання; місце навчання та/або місце роботи; номер контактного телефону) - за згодою;
кривдника (прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік народження; стать; громадянство; місце проживання; місце навчання та/або місце роботи; номер контактного телефону) та про характер відносин між кривдником і постраждалою особою; випадок домашнього насильства, насильства за ознакою статі (дата вчинення; місце вчинення; форма домашнього насильства; вид шкоди чи страждань, завданих внаслідок насильства за ознакою статі; короткий опис); потреби постраждалої особи.
У заяві до суду про видачу обмежувального припису повинно бути зазначено: 1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) заявника та заінтересованої особи, їх місце проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, у разі якщо заява подається особою, яка може бути заявником, у розумінні статті 350 -2 Цивільного процесуального кодексу України, - процесуальне становище особи, яка подає заяву, із зазначенням її імені (прізвища, імені та по батькові), місця проживання чи перебування, поштового індексу, відомих номерів засобів зв'язку та адреси електронної пошти, а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) дитини або недієздатної особи, в інтересах якої подається заява, місце її проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, якщо такі відомі;
3) обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису, та докази, що їх підтверджують (за наявності).
Як довго розглядаються заяви?
У разі виявлення фактів домашнього насильства стосовно дітей або отримання відповідних заяв чи повідомлень не пізніше однієї доби повідомляється служба у справах дітей, уповноважені підрозділи органів Національної поліції України.
У разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України кривднику виноситься терміновий заборонний припис.
Суд розглядає справу про видачу обмежувального припису не пізніше 72 годин після надходження заяви про видачу обмежувального припису до суду.
Що робити у разі отримання тілесних ушкоджень?
Установи і заклади охорони здоров'я у разі виявлення тілесних ушкоджень забезпечують в установленому порядку проведення медичного обстеження постраждалих осіб, а у разі ушкоджень сексуального характеру направляють постраждалих осіб на тестування на ВІЛ-інфекцію.
Уповноважені підрозділи органів Національної поліції, зокрема, вживають заходи для припинення домашнього насильства та надання допомоги постраждалим особам, забезпечують інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, винесення термінових заборонних приписів стосовно кривдників, взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством, анулювання дозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів їх власникам у разі вчинення ними домашнього насильства, а також вилучення зброї та боєприпасів у порядку, визначеному законодавством.
Яка відповідальність за вчинення насильства?
За вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування законодавством встановлено відповідальність у виді накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. А у разі вчинення тих самих дій особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі правопорушення передбачено відповідальність у виді штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Кримінальна відповідальність при проявах домашнього насильства настає за вчинення легких тілесних ушкоджень, умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень, побоїв і мордувань тощо відповідно до кримінального кодексу.
Разом з тим, Верховною Радою прийнято Закон України від 06 грудня 2017 року № 2227-VIII "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами", який набирає чинності через рік з дня його опублікування, та передбачає зміни до Кримінального кодексу України, а саме доповнення новою статтею 1261, якою встановлюється кримінальна відповідальність за домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. За такі дії особа буде нести покарання у виді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області
Адреса: 36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45,
Контактний телефон: (0532) 56-28-60
Електронна адреса: uprjustpoltava@just.gov.ua
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
Адреса: 36020, м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40
Контактний телефон: (0532) 56-26-66
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.poltava@legalaid.pl.ua


Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2017 рік


Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 07.12.2017 №2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році") встановлено, що індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:
1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, 2008 рік - 1,152,
2009 рік - 1,059, 2010 рік - 1,0, 2011 рік - 1,0, 2012 рік - 1,0, 2013 рік - 1,0,
2014 рік - 1,249, 2015 рік - 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік - для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) - 1,0, для несільськогосподарського призначення - 1,06. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.
Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2017 рік становить 1,0.

Начальник відділу Н. В. Тітенко


Без даху над головою вижити складно. Хто допоможе дитині-сироті отримати житло? (на Хорольщині шість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування забезпечили власним житлом)


Коли діти стають дорослими, батьки зазвичай прагнуть допомогти їм придбати власний куточок. Та якщо це не вдається - дах батьківського дому завжди залишатиметься для них надійним прихистком. А як бути дитині-сироті, яка виховувалася в інтернаті? Зазвичай такі діти не дуже добре пристосовані до життя в соціумі поза інтернатом і, вийшовши з нього, не завжди витримують двобій з реальністю. Не маючи найелементарнішого - даху над головою, вони не витримують випробувань, і… життя летить шкереберть.
Хоча, як зауважують фахівці, закон захищає таких дітей, у тому числі - їхнє право на житло. Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, мають право згідно із законодавством стати на соціальний квартирний облік за місцем походження або проживання до влаштування під опіку, піклування, прийомну сім'ю, дитбудинок сімейного типу, державні установи за заявою опікуна, піклувальника, державного опікуна, батьків-вихователів, прийомних батьків. Після досягнення 18 років такій дитині протягом одного місяця мають надати соціальне житло до надання іншого впорядкованого житла для постійного проживання, причому безоплатно.
Та на практиці це не завжди вдається. Найперша причина, констатують фахівці, - дефіцит коштів, й того самого житла.
Як на Хорольщині вирішується питання забезпечення житлом дітей-сиріт розповів Сергій Абрамов, перший заступник голови райдержадміністрації в інтерв'ю "Вістям Хорольщини":
- Згідно із законодавством, питання забезпечення житлом осіб таких категорій покладені на райдержадміністрації, районні ради та органи місцевого самоврядування району, - зауважує Сергій Гаврилович. - Сучасний стан житлової сфери в Україні характеризується невідповідністю житлових відносин змінам в економіці країни, неможливістю більшості населення реалізувати своє право на житло, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. Саме ця категорія залишається майже не захищеною. Брак коштів на державному та місцевому рівнях не повною мірою забезпечують право осіб вказаної категорії на отримання житла.
- Але ж має бути якийсь вихід із ситуації, що склалася, якось же потрібно вирішувати це болюче питання? Діти ж не винні…
- Останніми роками держава звернула особливу увагу на таку молодь. В областях, у районах затверджені регіональні програми із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й осіб з їх числа з відповідними обсягами фінансування - на будівництво соціальних гуртожитків, на придбання та ремонт житла для дітей цієї категорії.
Завдяки ефективній реалізації цих програм житло за декілька років отримали кілька сотень осіб по Україні. Однак це крапля в морі порівняно з кількістю тих представників цієї категорії, які ще перебувають на квартобліку і потребують поліпшення житлових умов. Дехто очікує досить довго . Отже, проблема, як кажуть, "з бородою". Не один рік і в Хорольському районі діє Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Реалізація її здійснюється на умовах співфінансування з обласного та районного бюджетів. Організовує та координує виконання заходів Програми служба у справах дітей райдержадміністрації. Придбавалося житло дітям сиротам, здебільшого у селах, але цього недостатньо.
-До речі, про соціальні гуртожитки. Їх облаштовують у багатьох регіонах. Десь на кошти місцевих бюджетів, десь допомагають спонсори чи релігійні або громадські організації. І ще один нюанс. До всього, в деяких областях випускників інтернатів забезпечують соціальними гуртожитками з умовою, що проживати там можна лише 3-5 років, а за цей час треба подбати про придбання власного житла. Однак ця умова трохи насторожує. Адже за 3-5 років навіть звичайній сім'ї нереально зібрати гроші на квартиру, а що вже говорити про людину, яка самостійне життя починає, по суті, з нуля! До того ж навряд чи з високих заробітків. А якщо за цей час вона не збере потрібної суми? Соціальні гуртожитки - більше чи менше часу в них мешкатиме людина - житло таки тимчасове. А далі?
- 15 листопада Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, якою затверджено порядок та умови надання у 2017 році субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.
Прийняття зазначеної постанови є довгоочікуваним та є вагомим кроком вперед у реалізації права дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на отримання житла. Крім того, дане урядове рішення сприятиме зменшенню ризиків потрапляння дітей в інтернаті заклади, та, натомість, допоможе влаштуванню їх до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, що, в свою чергу, надасть можливість виховуватися дітям такої категорії в умовах наближених до сімейних.
Особлива увага районною державною адміністрацією, районною радою та всіма органами місцевого самоврядування району приділяється питанням захисту особистих майнових і житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З цією метою службою у справах дітей створено реєстр нерухомого майна дітей вищевказаної категорії.
Згідно постанови КМУ від 15.11.2017 № 877 та рекомендацій комісії при ОДА на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надійшли кошти в сумі 1343 тис. грн. Голова райдержадміністрації Лариса Звірко прийняла відповідне розпорядження від 14 грудня 2017 року № 287 . Депутати районної ради 22 грудня на черговій 21 сесії одноголосно затвердили це рішення про перерахування міській раді коштів для придбання 5 квартир дітям-сиротам. Також на ці цілі 109 тис. грн. отримала Клепачівська ОТГ.
- Будь ласка, Сергій Гаврилович, роз`ясніть детальніше про те, як вирішували розподілити мільйон із хвостиком?
- Під час наради начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Надія Вернигора представила ряд пропозицій. У місті Хоролі на черзі перебуває найбільше дітей сиріт, на 1 листопада 2017 року їх було 9. Тому районна влада і депутати районної ради вирішили ці кошти перерахувати саме міській раді, щоб не розпорошувати. Хоч могли перерозподілити на територіальні громади Хорольщини. Нашим завданням було виробити спільну, а головне, дієву стратегію для швидкої реалізації постанови КМУ у разі її опублікування, а також вжити всі заходи для повного освоєння коштів до кінця поточного року, - роз'яснює перший заступник.
- Чи вдалося все ж це здійснити?
- Так , звичайно. Депутати міської ради також з цього приводу прийняли виважене і правильне рішення. А обов'язком апарату працівників Хорольської міської ради залишилося лише у стислі терміни виконати роботу із підготовки пакету документів для отримання та освоєння коштів на придбання соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, які перебувають на квартирній черзі Хорольської міської ради (затвердженої рішенням виконавчого комітету "Про затвердження квартирної черги" від 18.04.2017 р. №75). І треба віддати належне - вони її вчасно виконали.
Це дало можливість придбати п'ять однокімнатних квартир в багатоквартирних житлових будинках міста Хорола, які в подальшому будуть надані дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа згідно встановленої черги. І звичайно ж житло придбали і в Клепачівській об'єднаній громаді. До речі, на ці цілі кошти з державного бюджету виділялися 10 років тому.
- А яка перспектива на майбутнє?
- 12 січня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав указ № 5 про заходи щодо захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Документ виданий з метою забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, посилення захисту їх особистих і майнових прав. З метою забезпечення житлом цієї категорії дітей Порошенко доручив уряду передбачати щорічно у держбюджеті видатки для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла.
Кабінет міністрів також має опрацювати питання щодо розробки типових проектів та вимог для будівництва таких будинків.
Крім того, уряду доручено вирішити питання щодо підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
У районі також продовжуватиметься чітка і злагоджена робота райдержадміністрації та райради щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом. Хтось отримає будинок у селі, хтось отримає квартиру. Це їхнє перше соціальне житло, певний старт. А далі вони житимуть, працюватимуть, наживатимуть свої статки.


Затверджено механізм реалізації права на отримання пільг


Управління соціального захисту населення нагадує, що постановою Кабінету Міністрів України від 4.06.2015 року №389 (із змінами) затверджено механізм реалізації права на отримання пільг залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї осіб, які мають право на пільги згідно із законодавчими актами.
Пільги для окремих категорій громадян надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (з 01.01.2018 - 2 470 грн.).
Сім'ї, в яких середньомісячний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує 2 470 грн. можуть звернутися за житловою субсидією.
Увага! В разі зменшення доходу сім'ї мають право звернутися до управління соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.
Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою:
особи з інвалідністю внаслідок війни;
учасники бойових дій;
члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з 01.07.2017, з числа учасників АТО та Революції Гідності з 24.02.2016;
ветерани військової служби;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби;
ветерани органів внутрішніх справ;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів органів внутрішніх справ;
ветерани податкової міліції;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів податкової міліції;
ветерани державної пожежної охорони;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів державної пожежної охорони;
ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України;
ветерани служби цивільного захисту;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів служби цивільного захисту;
ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
реабілітовані громадяни, які постраждали внаслідок репресій або є пенсіонерами;
учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи (1 категорія);
учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 2);
дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
За довідками звертатися: Управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації, каб. №6, вул. Незалежності, 62, м. Хорол тел. 33-0-60.

Начальник управління соціального захисту населення
В.В. Лопітько


До уваги громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та постраждалим учасникам антитерористичної операції, які будуть оздоровлюватись по санаторно-курортних путівках у 2018 році


З 2018 року відповідно до обласної Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки громадяни, які отримали та оплатили додаткові послуги під час проходження оздоровлення в санаторно-курортних закладах, що розташовані на території Полтавської області, ці громадяни мають право на виплату додаткової матеріальної допомоги з обласного бюджету в сумі не більше 2 тис.грн
Для отримання більш детальної інформації звертатись до управління за адресою: вул.Незалежності, 62, м.Хорол, каб. №8, тел. 33-0-60.

Начальник управління соціального захисту населення В.В. Лопітько


З 1 січня 2018 року змінюються соціальні нормативи на електропостачання, в межах яких надаються пільги та субсидії


Соціальні норми, у межах яких призначаються субсидії та нараховуються пільги з оплати житлово-комунальних послуг затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2017 №409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".
З 1 січня 2018 року змінені соціальні нормативи споживання електропостачання щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії, а саме:
для житлових приміщень (будинків), крім тих, що зазначені нижче - 70 кВт-г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВтт на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 190 кВт-г на місяць;
для житлових приміщень (будинків), не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт-г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт-г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 220 кВтт на місяць;
для житлових приміщень (будинків), обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води - 110 кВт-г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВтт на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 230 кВт-г на місяць;
для житлових приміщень (будинків), обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води - 130 кВт-г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт-г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 250 кВт г на місяць
У селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, соціальний норматив залишається незмінним - 30 кВт-г на місяць на одну особу.
Звертаємо увагу, що визначення соціальних норм споживання комунальних послуг належить до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Таким чином, оскільки нарахування плати за користування житлово- комунальними послугами здійснюється організаціями-надавачами відповідних послуг, за роз'ясненнями щодо застосування соціальних норм слід звертатися до вказаних організацій.

Начальник управління соціального захисту населення
В.В. Лопітько


Лариса ЗВІРКО, голова Хорольської райдержадміністрації: "Ми звикли казати "час минає". Втім, час - вічний. "Минаємо" ми! Залишаються наші справи."


Сьогоднішня розмова з намісником Президента України на Хорольщині Ларисою Звірко - уже не перша з часу перебування на посаді голови районної державної адміністрації. Насамперед скажемо, що жодного разу не чули відмову. А ще відзначимо: перший керівник залюбки узялася поспілкуватися "із пресою", а коли точніше, то відповісти на усі запитання "Вістей Хорольщини". Як і тоді, так і зараз газета отримала найповнішу картину, усю інформацію, теми, які на сьогодні "найгарячіші" та цікавлять читачів нашого часопису. Одразу скажемо: з приводу жодного запитання співбесідниця не сказала, що це, мовляв, "не для медіа", "це на потім" чи це "не мій формат обговорення", або іще щось на кшталт цього. І цьому є просте та водночас логічне пояснення:Л.М.Звірко- ерудований та інтелігентний, молодий, демократичний, із сучасним мисленням, європейськими поглядами керівник. Тим паче, що у владі "не чужа, а своя", народилася і живе у районі. Зважаючи на її порядність, скромність, статечність і людську простоту, вона у преамбулі-бесіді до інтерв'ю одразу ж наголосила: друга річниця у цьому відповідальному кріслі , а все так же хвилюється як у перші дні і переймається роботою, творінням завтрашнього дня. Вони - масштабні та, безсумнівно, вимагають логічних і виважених кроків. Як зробити їх ефективними, як працюється у команді, що думає керівник Хорольщини з приводу інших актуальних питань, напрацювань, завдань, проблем - ось "червона нитка", якою пронизано це, на наш погляд, вельми актуальне інтерв'ю.

-Минув ще один рік напруженої роботи. Як би Ви особисто охарактеризували цей період і для себе, і для всіх краян?
- Попри те, що видався 2017 рік не простим , ми проводжаємо його із легким сумом , звісно ж, із певними успіхами і досягненнями. По-перше, хочу подякувати працівникам апарату райдержадміністрації та усіх структурних підрозділів, сільським та головам ОТГ, котрі завжди йшли на зустріч і разом зі мною намагались вирішувати проблемні питання. Період був не зовсім простим, адже всі ми добре пам'ятаємо події, які пережила наша держава. Я прийшла на посаду у той час, коли держава переживала період кардинальних змін та реформ, які тривають й зараз. Від мене, як керівника району та представника виконавчої гілки влади, вимагалося надати жителям краю відповідну підтримку, аби вони відчули, що влада не залишається осторонь їхніх проблем та потреб. Так, було не просто, але доклавши максимум зусиль, мені вдалося вийти на конструктивний діалог з територіальними громадами району. Адже без розуміння та підтримки громад не вдалося б досягнути позитивних зрушень. Коли розпочинаєш роботу із людьми, які також прагнуть змін, то і вирішувати проблеми району та долати труднощі на багато легше. Якщо охарактеризувати коротко період перебування на посаді, то не помилюся, коли скажу, що це був час інтенсивної роботи.
-Звісно, щоб забезпечити потреби потрібно кошти. Чи достатньо їх було у районній скарбниці?
-За 2017 рік дохідну частину зведеного бюджету району загального фонду (без врахування трансфертів) виконано на 107,5 %. Фактичні надходження становлять 117 млн. 585 тис. грн., що на 21 млн. 698 тис. грн. більше, ніж сума надходжень до зведеного бюджету району за 2016 рік.
Основним джерелом надходжень до загальної частини зведеного бюджету району є надходження по податку на доходи фізичних осіб - 65 млн. 961 тис. грн., які становлять майже 57 % від загальної суми надходжень, План надходжень по податку з доходів фізичних осіб зведеного бюджету району у 2017 році виконано на 96,7 %.
Видаткова частина бюджету району за 2017 рік по загальному фонду виконана на 97,4 %.
-Читачі часто запитують, як живе село, чому на хліб зростають ціни та які справи у аграрній сфері?.
- Щодо зростання ціни на хліб, можу сказати, що у нас пекарням не вистачає "робочих рук", а це змушує підвищувати оплату праці трудівникам, а внаслідок цього - підвищувати ціну на хлібобулочні вироби. У цьому переліку також те, що уряд скасував державне регулювання цін на "соціальні" продукти. Як пояснили в уряді, "головна мета цих змін - зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дерегуляція у сфері ціноутворення". Очевидно, підвищення цін не уникнути після скасування державного регулювання не тільки у нас, але й по всій країні.
Чільне місце в економіці району займає аграрний сектор. Понад 50 % від загальної суми надходжень до районного бюджету сплачують сільськогосподарські підприємства.
У 2017 році господарствами зібрано 122 тис. тонн зернових та зернобобових культур, урожайність - 50,6 ц/га. На жаль, несприятливі погодні умови не дали можливості аграріям втримати минулорічні показники у цій сфері. Та вони не зневірились. Так, під урожай 2018 року посіяно 10128 га озимих культур, в тому числі 9060 га - зернових.
Району одному з небагатьох в області вдалося зберегти тваринницьку галузь. На даний час район займає друге місце в області по кількості корів та третє місце по кількості ВРХ та валовому надою молока. За 11 місяців поточного року в сільськогосподарських підприємствах району виробили 35,5 тис. тонн молока, по 5731 кг молока від кожної корови.
За цей період сільськогосподарськими підприємствами району сплачено 135,9 млн. грн. заробітної плати, що на 34 млн. грн. більше проти минулого року. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого становить 5552 грн.
Розмір орендної плати за користування земельними частками (паями) в цьому році збільшився і становить у середньому 8,2 % (у 2016 році - 7 %) від вартості землі. Найбільшу частку - 94 % - становить виплата готівкою.
- Сьогодні популярним є гасло "Україна - аграрна країна", але і в сільському господарстві не обійтися без енергоносіїв, не кажучи вже про промислові підприємства, діяльність яких напряму залежить від ціни на них. Що Ви можете сказати про роботу промислових підприємств? А чи розвивається підприємництво?
-Очікуваний обсяг реалізованої промислової продукції та послуг за 2017 рік становить понад 1 млрд. 238 млн. грн. (108 % до показника 2016 року). Промислова галузь забезпечила майже 20 % податкових надходжень до місцевого бюджету. Основними підприємствами галузі залишаються ПАТ "Хорольський механічний завод", ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування", ПП "Хорольська механізована пекарня".
Протягом 2017 року кількість фізичних осіб підприємців зросла на 10 осіб та становить 867 підприємців. Зросли обсяги роздрібної торгівлі на 27 % до показника 2016 року.
- Пані голово, що у Вашому робочому щоденнику можна виділити як "зроблене"?
- Думаю, що жителі Хорольського району відчули за цей період підтримку влади, і не зважаючи на досить важкі часи, які переживає наша країна, можу із впевненістю сказати, що в районі зроблено досить багато, хоча і попереду ще дуже багато справ. Але все ж таки результати є. На моє глибоке переконання наше майбутнє - це діти, здорова та фізично розвинена молодь. Тому найпершим пріоритетом в моїй роботі стало виведення матеріально-технічної бази закладів освіти та медицини на новий рівень, що відповідає сучасним нормам та вимогам.
На початок 2017/18 навчального року у районі функціонує 15 ЗНЗ (також у ОТГ - 9), де навчається 2264 учнів (також у ОТГ - 617). Функціонує 6 інклюзивних класів, в яких навчається 8 учнів.
По всіх навчальних закладах було проведено ретельну підготовку до нового навчального року та опалювального сезону. Значні роботи проведено по енергозбереженню: капітальні ремонти з заміною вікон та дверей у Хорольській гімназії, Хорольському, Петракіївському та Петрівському НВК, Андріївській, Вишняківській, Штомпелівській, Ялосовецькій ЗОШ І - ІІІ ст., Трубайцівській, Хильківській ЗОШ І - ІІ ст., ДНЗ "Веселка", "Малятко" (м. Хорол) на суму понад 2 млн. 95 тис. грн.; капітальний ремонт покрівлі у Штомпелівській та Ялосовецькій ЗОШ І - ІІІ ст. на суму майже 500 тис. грн.; гідрохімічне очищення та реконструкцію системи опалення у Хорольській ЗОШ І - ІІІ ст. № 1 вартістю 108 тис. грн. Розпочато ремонт покрівлі ДНЗ "Веселка" в с. Штомпелівка. Демонтовано аварійні пожежні виходи у ДНЗ "Веселка" (м. Хорол) та розпочато їх реконструкцію. За поточний рік придбано 16 комплектів класних меблів та 16 учнівських дошок, 4 мультимедійні комплекси, 2 комп'ютерні класи. Всі працівники ЗНЗ та ДНЗ району отримали матеріальну допомогу на оздоровлення, премію за підсумками року, педагогічні працівники також винагороду за сумлінну працю до професійного свята - Дня вчителя.
-Як відомо, 2017 рік став роком реформи сфери охорони здоров'я. Районна газета немало писала про неї на своїх сторінках. Підсумуйте, будь ласка, які зміни є найпомітнішими?
-Медицина - одне з болючих питань не лише нашого району, а й України в цілому. Від того, наскільки швидко людина отримає медичне обслуговування, іноді залежить її життя.
До складу Центру ПМСД входять 11 амбулаторій сімейної медицини в сільській місцевості, 2 - в місті та 31 ФАП. Нині в Центрі працює 17 лікарів.
Центром ПМСД надаються всі ті медичні послуги, які передбачено нормативними актами. Лише безкоштовної невідкладної медичної допомоги надано на суму понад 381 тис. грн. Майже 99 тис. грн. спрямовано на забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення. Крім цього, по Урядовій програмі "Доступні ліки" виписано пільгових рецептів на суму майже 623 тис. грн., повністю за кошти, надані державою.
За кошти районного бюджету та сільських рад, міської ради придбано автомобілі УАЗ 3962, ЗАЗ SENS, 21 комп'ютер та 3 ноутбуки. У 2017 році продовжена робота по поточному та капітальному ремонту приміщень. У всіх лікувально-профілактичних закладах Центру ПМСД замінено за рахунок коштів районного бюджету вікна на енергозберігаючі. Там, де була необхідність, замінено і двері. Поточні ремонти проводились в більшості ФАПів та амбулаторій. Проведений капітальний ремонт приміщення колишньої аптеки в с. Новоаврамівка з переведенням у нього Новоаврамівської АЗПСМ.
Для повноцінного та якісного забезпечення належного функціонування Центру ПМСД та його закладів ще багато чого треба зробити. Зокрема, укомплектувати сімейними лікарями сільські амбулаторії у селах Покровська Багачка, Хильківка, Березняки та Андріївка. На 3 амбулаторіях відсутній санітарний транспорт, а 80 % існуючого автопарку потребують капітального ремонту або заміни. Ця робота нас ще чекає попереду в наступних роках.
Вторинна ланка медицини. Бюджет Хорольської ЦРЛ у порівнянні з попереднім роком зріс на 50 %. Додатково рішенням сесій районної, міської та сільських рад, а також субвенцій з обласного бюджету в 2017 році виділено 1 млн. 891 тис. грн., в т.ч для обслуговування вагітних, роділль та породіль в пологовому відділенні, придбання обладнання, інсуліну, меблів, реактивів, електрокардіографів, автомобіля невідкладної медичної допомоги, автомобіля спеціалізованого для забезпечення медичної допомоги, встановлення камер відеоспостереження в ЦРЛ.
Проведено заміну вікон та дверей в поліклінічному відділенні, капітальні ремонти тепломережі, покрівлі лікувального корпусу № 2, дитячого відділення. За кошти Державного фонду регіонального розвитку розпочато реконструкцію пологового відділення - проведено роботи на суму майже 1 млн. 955 тис. грн., за кошти міської ради придбано обладнання на суму 239 тис. грн. Завершити роботи плануємо вже у 2018 році, і в цьому розраховуємо на підтримку з боку сільських та міської ради. За рахунок проекту Світового банку отримано безкоштовно цілий ряд обладнання:
- А які досягнення і зміни у культурі?
-Мережа закладів культури району налічує 49, діє Хорольська дитяча музична школа, в якій навчається 240 учнів. За рахунок коштів, виділених на галузь у 2017 році, проведені поточні ремонти в Штомпелівському, Петрівському сільських будинках культури, дитячій музичній школі, у Вербинському, Бригадирівському, Новоіванівському, Петракіївському, Наталівському сільських клубах, проведена заміна вікон у Штомпелівській бібліотеці.
За рахунок коштів районного бюджету зроблено капітальний ремонт сцени та фойє, проведено гідрохімічне очищення системи опалення районного будинку культури, поточний ремонт приміщення районного краєзнавчого музею ззовні, капітальний ремонт з заміни вікон та дверей в дитячій музичній школі.
За рахунок субвенцій з сільських бюджетів проведено поточний ремонт, часткову заміну вікон і дверей в Ялосовецькому сільському будинку культури, ремонт фасаду Вишняківського сільського будинку культури, буде встановлено котел в Бовбасівському клубі. За рахунок коштів Андріївської сільської ради проведено капітальний ремонт Козубівського сільського будинку культури (650 тис.грн), коштів Штомпелівської сільської ради облаштовано електроопалення в сільському будинку культури (100 тис.грн).
В заклади культури району придбано сценічні костюми, взуття на загальну суму 174,5 тис. грн., сценічний майданчик, акустичні системи, мікрофони, стабілізатори, ноутбуки, музичні інструменти, меблі та інше обладнання на загальну суму 520 тис. грн., в т.ч. за рахунок субвенції з сільських бюджетів - 200,7 тис. грн.
Бібліотечний фонд центральної районної бібліотеки поповнився 3912 примірників книг на суму 163,3 тис. грн., з них 2564 примірники книг на суму 70,0 тис грн. придбано за кошти районного бюджету, що дало змогу поповнити фонди кожної бібліотеки майже на 100 примірників. На підписку періодичних видань на 2018 рік використано 100 тис. грн., що дало можливість забезпечити періодикою всі бібліотеки ЦБС.
У районі традиційно проведено регіональний фестиваль народної творчості "Барви Хорольщини" за участю всіх територіальних громад та районів області, проведено літературно-мистецьке свято "Поетична весна Хорольщини". 2017 року започатковано етнофестиваль "Під дідовими липами".
-І кілька слів, будь ласка, про житлово-комунальне господарство…
-У 2017 році в населених пунктах району за рахунок власних бюджетів та коштів Державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій виконано роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту соціально важливих об'єктів: реконструкцію та облаштування вуличного освітлення в селах Клепачі, Новоаврамівка, Мелюшки, Попівка, Мала Попівка, Вишняки, Вербине, Лобкова Балка, Андріївка, Дубове, Софине, Лазьки, Штомпелівка, Вишневе, Єньки, Садове, Куторжиха, Середнє, Бовбасівка, Хильківка; капітальний ремонт Вергунівської ЗОШ І-ІІ ст. на суму 660,00 тис. грн.; капітальний ремонт із заміною вікон Новоаврамівської гімназії на суму 760 тис. грн.; капітальний ремонт із заміною покрівлі та утепленням фасаду Шишаківської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 1 млн. 200 тис. грн.; ремонт алеї відпочинку в с. Вишняки на суму майже 196 тис. грн., будівництво першої черги вуличної мережі водопостачання у селі Штомпелівка на суму 1 млн. 200 тис. грн.
- Яким був соціальний захист земляків і які категорії населення скористалися ним?
-За 2017 рік управлінням соціального захисту населення понад 146 млн. 873 тис. грн. субвенції з державного бюджету спрямовано на соціальні виплати, зокрема, на виплату державних соціальних допомог, відшкодування витрат підприємствам-надавачам послуг за надані пільги, субсидії, з них субвенції із місцевих бюджетів на суму понад 704 тис. грн.
На обліку в управлінні соціального захисту населення станом на 01.01.2018 перебуває понад 12 тис. сімей, які використовують природний газ. Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 708 сім'ям.
Через УСЗН отримують державні соціальні допомоги 3 900 осіб. У 2017 році було прийнято і опрацьовано 5 415 заяв про виплату частини невикористаної суми субсидії на оплату послуг з газопостачання на загальну суму 3 835 тис. грн. Виплати проведено в повному обсязі.
Управлінням проведено також виплату щорічної одноразової допомоги до Дня Перемоги 1 541 особі на загальну суму 1 млн. 775 тис. грн.
З початку 2017 року територіальним центром соціального обслуговування обслужено 3147 громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями. Великим попитом користується послуга ,,Соціальне таксі". З початку 2017 року перевезено 102 особи, яким надано 151 послугу.
У травні 2017 року в селі Бригадирівка на базі АЗПСМ відкрито структурний підрозділ територіального центру, на який використано з районного бюджету понад 20 тис. грн., бюджету Ялосовецької сільської ради - 49 тис. грн. та залучено кошти із державного бюджету - 46 тис. грн. для придбання спеціалізованого обладнання та інвентарю.
На обліку служби у справах дітей перебуває 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У листопаді 2017 року з державного бюджету згідно постанови КМУ від 15.11.2017 № 877 та рекомендацій комісії при ОДА на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надійшли кошти в сумі 1 млн. 343 тис. грн. Кошти перераховані міській раді для придбання 5 квартир дітям-сиротам. Також на ці цілі 109 тис. грн. отримала Клепачівська ОТГ. Це дає можливість забезпечити власним житлом шість дітей названої категорії. До речі, востаннє кошти на ці цілі з Держбюджету виділялись майже 10 років тому.
-Гроші і дороги: одвічні українські проблеми. Надійшов час нарешті якісно ремонтувати і будувати дороги. Що зроблено у районі?
-Відповідно до Плану робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності за 2017 рік було виконано роботи з поточного ремонту доріг району на суму 5 млн. 836 тис. грн. (з них 2 млн. 877 тис. грн. - кошти обласного бюджету, 2 млн. 959 тис. грн. - кошти бюджетів сільських рад).
Виконано роботи щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у районі: капітальний ремонт дорожнього покриття в м. Хорол (понад 3,5 млн. грн. - кошти міського бюджету), с. Бутівці, Глибока Долина (майже 2 млн. грн. - кощти сільського бюджету); поточний ремонт дорожнього покриття в с.Бутівці, Стайки, Староаврамівка, Мелюшки, Дубове, Вербине, Іващенки, Новоаврамівка, Петракіївка, Новоіванівка (кошти сільських бюджетів), м. Хорол (кошти міського бюджету).
-Ларисо Миколаївно, повідайте про Ваше ставлення до проведення реформи із децентралізації?
- Реформа з децентралізації, що на разі триває в Україні, є однією з найважливіших. Сусідню Польщу з похмурої посткомуністичної країни вона перетворила у квітучу і сучасну. Сьогодні подібний шлях проходить і наша держава. І чим швидше вона його подолає, тим швидше покращиться життя на місцях. Без неї фактично неможливе проведення економічних реформ, вона закладає основи економічного зростання регіонів, залучення інвестицій, зокрема в інфраструктурні об'єкти - лікарні, школи. Найголовніше - децентралізація дасть можливість створити громади, що здатні взяти на себе відповідальність за власну розбудову. Вони отримають додаткове фінансування, додаткові повноваження - і це вперше в історії України Президент віддає свої повноваження громадам на місцях. До цього в громад, як правило, забирали повноваження. Стратегічна мета реформи - створити систему врядування, котра спроможна якісно надавати послуги населенню. Цього насправді хоче влада, і ми маємо намір довести процес децентралізації до завершення. Саме створення повноцінного місцевого самоврядування, яке може діяти, - це передумова розвитку регіону.
У районі функціонує 3 ОТГ: Клепачівська, Покровськобагачанська та Новоаврамівська. Громади перейшли на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом та займаються вирішенням ряду важливих питань: проведення заходів із енергозбереження та енергомодернізації освітніх, медичних та клубних закладів; проведення вуличного освітлення; створення комунальних підприємств та придбання комунальної техніки; капітальні та поточні роботи доріг; забезпечення доступних якісних адміністративних послуг.
Парламент прийняв зміни до Податкового та Бюджетного кодексів, які вже сьогодні значно розширили фінансові можливості місцевого самоврядування, а в майбутньому дозволяють зробити економічно самодостатніми та спроможними і нові об'єднані громади.
Відповідно до Перспективного плану формування територій громад Полтавської області планується утворення Хорольської об'єднаної територіальної громади. Громадські обговорення з цього питання заплановано на 2018 рік.
-Поділіться планами та перспективами на майбутнє?
- Плани звичайно масштабні, але розумію, що все і одразу зробити не вдасться. Тому в планах щоденна копітка праця разом із командою Президента Петра Порошенка. До її складу входять люди, котрі мають велике бажання працювати на благо та розвиток району та області, чітку стратегію та план дій. Адже досягти будь яких значних результатів можливо лише у випадку єднання. Мої зусилля будуть спрямовані на добудову та капітальні ремонти всіх закладів освіти, садочків та лікарень що цього потребують. Зберігши теперішню динаміку по відновленню матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини та культури матимемо можливість за два-три роки повністю завершити реконструкцію соціальних закладів. Оснастити їх сучасним устаткуванням - це дасть можливість перейти на якісно новий рівень надання населенню району освітніх та медичних послуг. Основні і першочергові для вирішення проблеми району:
- проведення капітальних і поточних ремонтів доріг району (бл.100,0 млн. грн.);
- завершення робіт по капітальному ремонту автошляху М-03 Бочки - Новий Байрак - Вишневе (Петрівка);
- влаштування в'їзду з автодороги М - 03 Київ - Харків - Довжанський в м. Хорол;
- завершення реконструкції пологового відділення ЦРЛ (3,0 млн. грн.);
- проведення капітального ремонту дитячого відділення ЦРЛ (2,9 млн. грн.);
- проведення реконструкції приймального відділення ЦРЛ.
- санація будівлі Хорольської гімназії (9,225 млн. грн.);
- реконструкція будівлі дитячого садочка "Веселка?;
- будівництво полігону твердих побутових відходів у районному центрі;
- капітальний ремонт приміщення центральної районної бібліотеки (1,5 млн.грн).
Працювати є над чим, головне аби кожен на своєму місці добросовісно виконував свої повноваження, а не дивився за іншими, давайте кожен розпочне із себе. Я вірю, що ми своєю спільною працею збережемо українське село та збудуємо незалежну та процвітаючу Україну.- ---
-Скажіть, чи ефективно співпрацюєте із районною радою, чи маєте взаєморозуміння?
- Якщо не литимеш воду на спільний млин, твоє зерно залишиться не змеленим. Не пригадаю, чиї це слова, але пам'ятаю, як вразила мене думка про результат спільних зусиль. Можна сказати: майже із початку моєї роботи на посаді голови райдержадміністрації нам вдалось знайти порозуміння із головою райради Вірою Мартюк. Тож хочу висловити вдячність Вірі Анатоліївні та всьому депутатському корпусу не лише району, а й області за вдалу співпрацю на благо мешканців району. Адже іноді від консолідації та швидких спільних рішень адміністрації та ради залежать вкрай важливі питання. Хочу зауважити, що у нас на першому плані завжди вирішення проблем громад і ніякі політичні суперечки не можуть цьому завадити.
Напевно, кожен з нас напередодні нового року мав відчуття, що стоїть на порозі чогось нового. І хоч цей рубіж умовний, але ми сподіваємося за ним змін на краще. Та ще й, щоб вони, ці зміни, сталися саме так - чарівним чином. Але з віком і досвідом розумієш, що зміни навколо стануться лише тоді, коли ти змінишся сам. Ще Піфагор радив: "Прокидаючись вранці, запитай себе, що маєш зробити. А перед сном - що зробив". Тож давайте і ми перед тим, як запланувати нові справи у 2018-му, спитаємо в себе, що зробили в році минулому для того, щоб прийдешній став кращим. Ми звикли казати "час минає". Втім, час - вічний. "Минаємо" ми! Залишаються наші справи.
- Як Ви сприймаєте критику, як реагуєте на неї, і щоб Ви сказали тим людям, які вбачають у Ваших діях лише негатив і намагаються цей негатив підкреслити?
- Звучить багато критики на мою адресу з приводу того, чим займаюся, як займаюся і так далі. Єдине, що можу сказати чесно і відверто, у своїх діях і вчинках за період перебування на посаді жодного разу не скоїла підлості, не взяла хабара.
Тепер щодо критиків. Хай вони будуть, хай вони говорять. Не говорять лише про тих, хто нічого не робить. Але хотілося б, щоб поряд із критикою звучали якісь конкретні пропозиції щодо дій. Сказати, що щось неправильно найлегше. Найважче - знайти вихід з певної складної ситуації.
Наболілих проблем в районі достатньо. Готова конструктивно працювати й вирішувати злободенні питання з тими, хто критикує мене. Готова сьогодні протягнути руку допомоги критику, котрий вкаже мені правильний напрямок моїх дій задля того, щоб покращити життя громади району. Впевнена, що сильна та територіальна громада, де існує єдність. Де ж мають місце розбрати, ладу не буде.
Що стосується оцінки моєї діяльності, то її буде зроблено Президентом України згідно чинного законодавства. Переважно, люди вдячні за зроблені добрі справи. А для мене важлива думка саме простих людей, серед яких я прожила своє життя.
- І, насамкінець, що б Ви, як перша особа Хорольщини, побажали?
- Найперше, що хотіла би побажати - це віри у майбутнє нашої країни та витримки. Зараз дуже багато робиться на державному рівні: це - введення безвізового режиму ЄС, реформи освіти, охорони здоров'я, армії тощо… І усе це вимагає фінансування і величезних зусиль як глави держави, так і його команди аж до районного рівня. Звісно, позитивних результатів не може бути через день, тиждень чи місяць. Рух уперед - то велика й клопітка робота. Тож і маємо працювати сповна та кожен на своєму рівні покликаний відповідально ставитися до своїх обов'язків. Тоді у державі буде видно позитивні зміни.
Отже, хотіла би побажати традиційно миру нашій країні, щоби на війні не гинули солдати та щоби матері не оплакували своїх синів. Добробуту і злагоди кожній родині.
- Велике спасибі за змістовну, конкретну, актуальну та цікаву розмову.


Про підсумки роботи спостережної комісії за 2017 рік


Районна спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" , "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1042 "Про внесення змін до Положення про спостережні комісії", іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про спостережну комісію затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05.01.2011 №2 "Про спостережну комісію". Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29.03.2016 №69"Про спостережну комісію" затверджено склад спостережної комісії при райдержадміністрації. До складу спостережної комісії при райдержадміністрації входять представники органів виконавчої влади та громадських організацій. Всього членів комісії 10 чоловік, з них 5 чоловіки представники громадських організацій.
Основною організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання комісії. Вони проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
У 2017 році було проведено дванадцять засідань районної спостережної комісії на яких розглядались питання про встановлення громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів умовно-достроково звільнених, зняття з обліку громадського контролю осіб умовно-достроково звільнених з місць позбавлення волі, які прибули на територію Хорольського району, про правову допомогу засудженим особам та інші.
Робота спостережної комісії проводиться за планом роботи на 2017 рік, затвердженим на засіданні комісії.
Станом на 31.12.2017 року спостережною комісією взято на облік 1 особу умовно-достроково звільнену від відбування покарання. Знято з обліку 4 особи. У порівнянні з 2016 роком поставлено на облік 5 осіб, знято з обліку 11 осіб.
Відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" органи місцевого самоврядування також здійснюють соціальний патронаж.
Щоквартально на засіданнях районної спостережної комісії розглядаються питання щодо прибуття в район осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх реєстрації, поведінки та соціальної адаптації у суспільство, проблеми, які при цьому виникають.
Спостережною комісією приділяється достатньо уваги ефективній співпраці між Хорольським відділом поліції Головного управління національної поліції України у Полтавській області, районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Хорольською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості, управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації, територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації та Хорольським районним сектором з питань пробації Північно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з питань виконання чинного законодавства.

Перший заступник голови районної державної адміністрації,
голова спостережної комісії С.Г. Абрамов


Підсумки роботи Хорольського бюро правової допомоги за 2017 рік


За період з 1 січня по 19 грудня 2017 року до відділу "Хорольське бюро правової допомоги" Лубенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулося 1441 особа, з них 1332 особи звернулися за юридичною консультацією, з питань чинного законодавства та 109 осіб скористалися послугою безкоштовного адвоката.
З метою створення належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення міста, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, працівниками бюро було проведено 52 робочих зустрічей з посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування. Також фахівцями бюро було проведено понад 60 круглих столів, лекцій та семінарів.
Крім того, на постійній основі працівниками бюро проводяться виїзні консультування населення в межах району, так за 2017 рік виїзні прийоми громадян відбулися в селах Лагодівка, Хвощівка, Новоаврамівка, Клепачі, Хильківка, Вишневе, Вербине, Козубівка, Новачиха, Єньки, Орликівщина, Вишняки та Бутівці.


Щоб не сталося лиха у Новорічну ніч!


Незабаром Новорічні та Різдвяні свята. Щоб наслідки від пожежі нікому не затьмарили свята, Хорольський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з проханням дотримуватися елементарних вимог пожежної безпеки.
Пожежній безпеці ялинки варто приділити особливу увагу. Адже Новий Рік - це свічі, хлопавки й вогні, а ялинки, на жаль, дуже добре горять. Причому штучні при цьому ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й "розтікаються". Установлювати ялинку треба подалі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню (камінів, газових плит). На ялинку категорично заборонено встановлювати свічі й бенгальські вогні, особливо в поєднанні з ватяним "снігом" і паперовими іграшками. При виборі штучної ялинки безпечніше віддати перевагу моделям, що оброблені вогнезахисними розчинами.
Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні й не сертифіковані електроприлади. Діти не повинні мати доступ до блоків керування роботою електрогірлянди й/або ялинки, проводів і розеток. Щоб ялинка не могла перекинутися й поранити дитину, вона повинна бути правильно зібрана й надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені. У кімнаті, де стоїть ялинка, малята повинні перебувати тільки під доглядом дорослих.
Особливу увагу слід приділяти додержання правил безпеки при користуванні піротехнічними засобами. З кожним роком збільшується кількість людей, що отримують від забав з феєрверками, петардами, ракетами термічні опіки, травми. Дуже часто це трапляється внаслідок необережного, неправильного та безграмотного користування піротехнічними виробами. Запуск петард, феєрверків, ракет забороняється проводити всередині приміщення, з балконів та поблизу житлових, господарських будівель, новорічних ялинок.Піротехніку не можна зберігати поблизу приладів опалення (батарей, газових, електричних плит), не варто носити вогненебезпечні вироби у кишенях.
У більшості випадків в момент приведення в дію піротехніки той, хто запускає її, повинен за лічені секунди відбігти на безпечну відстань (як правило, це 10-15 і більше метрів).У будь-якому випадку буде краще, якщо запускати феєрверки, петарди, різні ракети, висаджувати у повітря хлопавки, підпалювати бенгальські вогні тощо, діти будуть в присутності дорослих.
Знання та виконання правил пожежної безпеки є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших дітей, а також отримання справжнього задоволення від свята, яке принесе благополуччя та радість до вашої оселі.
ЩАСЛИВОГО ВАМ 2018 РОКУ!

Начальник Хорольського РС ГУ ДСНС України
у Полтавській області Василь Гриневич


Тваринництво - провідна галузь народного господарства


Тваринництво залишається провідною галуззю народного господарства, головним постачальником повноцінного харчового білка, сировини для переробної промисловості. Ця галузь є однією із основних галузей аграрного сектору нашого району. У загальному обсязі виробництва валової продукції сільського господарства по Хорольському району 26 % становить продукція тваринництва, тоді як в області цей показник становить 18 %.
Однак, протягом останнього десятиріччя в галузі відбувся значний спад.
В районі, як і в цілому по області, зберігається негативна тенденція до зменшення поголів'я сільськогосподарських тварин. Так, за даними Статистичного бюлетеня по виробництву продукції тваринництва сільсько-господарськими підприємствами за 10 місяців 2017 року, в середньому по області поголів'я ВРХ зменшилось на 4 %, по Хорольському району - 6 %, поголів'я корів по області зменшилось на 6 %, по Хорольському району - на 12 %, поголів'я свиней по області зменшилось на 23 %, по Хорольському району - на 22 %.
Не дивлячись на це, нашому району одному з небагатьох в області вдалося зберегти тваринницьку галузь. На даний час район займає друге місце в області по кількості корів та третє місце по кількості ВРХ та валовому надою молока.
Молочним скотарством у Хорольському районі займається 10 сільськогосподарських підприємств, свинарством та вівчарством 4 сільськогосподарські підприємства.
Станом на 01.12.2017 року в господарствах району утримується 12649 голів великої рогатої худоби, що на 821 голову менше проти відповідного періоду минулого року та на 765 голів - проти початку року. В тому числі - 5782 голови корів, що на 558 голів менше до минулого року та на 634 голови - проти початку року.
Свиней утримується 3302 голів, що менше на 419 голів проти відповідного періоду минулого року та на 522 голови до початку року. Також утримується 639 голів овець, що на 26 голів більше до відповідного періоду минулого року, 147 голів коней та 17,6 тис. гол. птиці, що більше на 4,2 тис.гол. проти минулого року.
Причиною різкого зниження чисельності поголів'я ВРХ та корів у районі є той факт, що керівництвом СВК "Багачанський" прийнято рішення ліквідувати тваринницьку галузь в господарстві у зв'язку з її нерентабельністю.
Проблемними питаннями в свинарстві залишається складна епізоотична ситуація. З початку року на території Полтавської області зареєстровано 19 випадків африканської чуми свиней. Ця хвороба, яка реєструється в Україні з 2012 року, створює додатковий тиск на галузь, яка зараз і так переживає не найкращі часи. Побоювання підприємців та населення щодо втрати поголів'я свиней через АЧС змушує їх скорочувати поголів'я, а також створює негативний імідж свинарства вцілому.
Найбільше поголів'я ВРХ та корів утримується у ТОВ Агрофірмі "Хорольська", СВК "Перемога", ДП "ДГ ім. 9 Січня".
За 11 місяців поточного року в сільськогосподарських підприєм-ствах району виробили 35,5 тис. тонн молока, що на 2 тис. тонн менше проти минулого року. Надоїли по 5731 кг молока від кожної корови, що більше до відповідного періоду минулого року на 70 кг.
За цей період більше 6 тисяч кг молока з однієї корови надоєно у СВК "Перемога, СТОВ "Мусіївське", ТОВ АФ "Хорольська".
Вироблено 1990 тонн м'яса, реалізовано - 1632 тонни. Середньодобовий приріст ВРХ становить 689 грам, що більше на 130 грам до відповідного періоду минулого року, свиней - 467 грам, що на 20 грам менше до відповідного періоду минулого року.
Станом на 01.12.2017 року народилося 611 голів телят, що на 867 голів менше проти відповідного періоду минулого року, 2831 голів поросят, що на 387 голів менше проти відповідного періоду минулого року та 152 голови ягнят, що на 116 голів менше, ніж за відповідний період минулого року.
Сільськогосподарські підприєм-ства постійно вкладають кошти у розвиток тваринницької галузі. З метою покращення якості продукції та підвищення продуктивності тварин сільськогосподарські підприємства постійно проводять ремонти та реконструкції тваринницьких приміщень, здійснюють оновлення племінного стада.
Управлінням агропромислового розвитку спільно із зоотехнічними службами господарств розроблена Виробнича програма по тваринництву на 2017-2018 роки. Відповідно до Програми, поголів'я сільськогосподарських тварин в повному обсязі забезпечено кормовою базою для проходження зимово-стійлового періоду 2017-2018 років.
В наступному році очікується збереження поголів'я сільськогосподарських тварин на теперішньому рівні, а також планується збільшення показників продуктивності тварин.

Людмила ЧЕРНЕНКО,
начальник управління агропромислового розвитку РДА


"Можливості для громад: енергозбереження в дії"


8 грудня у Хорольському агропромислов-ому коледжі відбувся Форум "Можливості для громад: енергозбереження в дії"
Зі вступним словом виступила голова Хорольської районної ради Мартюк В.А., яка відзначила перспективність заходів із енергозбереження. Перший заступник голови Хорольської РДА Абрамов С.Г. підкреслив необхідність розвитку альтернативної енергетики та поділився планами на майбутнє. Директор Хорольського агропромколеджу Чишко М.М. розповів про заходи, які здійснюються адміністрацією коледжу в напрямку енергозбереження та повідомив про готовність коледжу до співпраці в даному напрямку.
В першому блоці Форуму "Енергонезалежність громади: як та навіщо" Сергій Запорожець (ТОВ "Нью Лайн Енерджі") виступив із доповіддю на тему "Приватні сонячні електростанції: як встановити сонячну електростанцію вдома, стати незалежним від постачання енергії та підключити "зелений тариф". Поради від практика.
Цей розділ викликав жваве зацікавлення у присутніх. Ні для кого не секрет, що тарифи на енергоносії постійно зростають. Натомість технології альтернативної енергетики стають більш доступними для громадян. Особливу зацікавленість викликала можливість заробляти гроші на продажу електроенергії в мережу за "зеленим тарифом".
Роман Широких (ТОВ "Український енергетичний траст") виступив з доповіддю "Механізм ЕСКО для комунальних і бюджетних установ": як модернізувати заклад та зробити його енергоефективним, не затрачаючи бюджетні кошти. Досвід Полтавщини.
В нашому районі активно ведеться робота з енергомодернізації бюджетних установ, але ресурсів на жаль недостатньо. Тому залучення бізнесу за енергосервісними договорами - актуальне питання сьогодення.
В другому блоці "Співпраця громадських організацій та громадян у реалізації проектів з енергозбереження” виступив спікер Олег Гапон із питання "Впровадження енергосервісних заходів силами громади та залучення коштів для їх фінансування": поради від експерта - як, заручившись підтримкою громадських організацій, реалізувати проект з енергозбереження.
Було продемонстровано на прикладі м. Кременчук механізми залучення інвестицій в розвиток соціальної інфраструктури та енергозберігаючі заходи.
Досить жваву дискусію викликала остання тема Форуму - спікер Микола Рябика "Нове законодавство у поводженні з відходами. Проект "Чисто Так!" - можливості рішення проблем зі сміттям у громаді".
За підсумками Форуму слово взяв співорганізатор Форуму, заступник голови Хорольської районної ради Гловацький Р.М., який відзначив, що такий захід на теренах Хорольщини відбувається вперше. Зважаючи на актуальність висвітлених тем, та необхідність більш широкого їх висвітлення громаді, є плани на майбутнє продовжити практику проведення подібних заходів.

Дмитро КУДРЯ, завідувач сектору економічного розвитку, торгівлі
та інфраструктури Хорольської районної державної адміністрації


Ніколи не забудемо подвиг тих, хто став на шляху ядерної загрози


Аварія, що сталася в квітні 1986 року на четверотому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії людства.
14 грудня в Україні відзначається "День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця пам'ятна дата була затверджена Указом Президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Зараз цю подію багато хто називає просто днем ліквідатора. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. Проблеми, зумовлені катастрофою, не втратили актуальності й сьогодні. Робота з громадянами, яких торкнулося горе Чорнобиля, залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Чорнобильці, як ніхто інший, потребують державної підтримки, соціального захисту, вирішення цілої низки медичних, соціально-побутових проблем, питань пенсійного забезпечення.
Станом на 01.12.2017 року в Хорольському районі проживає 976 громадян, які відносяться до категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: осіб І категорії - 214; осіб ІІ категорії - 411; осіб ІІІ категорії - 145; осіб 4 категорії - 4; дружин ( ЧАЕС) померлого громадянина - 105; дітей - чорнобильців - 96.
Соціальним захистом громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС займається управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації.
За 2017 рік за рахунок коштів субвенції з державного бюджету відшкодовано підприємствам, надавачам послуг, за надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо, послуги зв'язку, одноразовий проїзд, проїзд автомобільним та залізничним транспортом на загальну суму 5716,3 тис.грн., що на 24,5 % більше у порівнянні з попереднім роком, у 2016 році - 1400,0 тис. грн.
Згідно з змінами внесеними до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон), з 01.07.2015 року, пільги на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування окремим категоріям громадян надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, яка на даний час становить 1930 грн. на кожного члена сім'ї.
Пільги на медичне забезпечення з урахуванням сукупного доходу сім'ї надаються громадянам внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесеним до: категорії 3; категорії Г; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; сім'ям, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи.
Пільгами на забезпечення безплатними медикаментами в аптечних закладах та на зубопротезування за 11 місяців 2017 року скористалося 273 осіб на суму 106,3 тис.грн., в 2016 році - 206 осіб на суму 76,0 тис.грн., що на 30,0 тис. грн. (31,6%) більше у порівнянні з попереднім роком.
За 2017 рік відшкодовано витрати за додаткову відпустку із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих дні 37 особам на суму 93,4 тис.грн.
Крім того, через управління соціального захисту населення проводяться такі виплати: щомісячна грошова компенсація вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорія - 401,40 грн., 2 категорія - 200,70 грн.; щорічна допомога на оздоровлення: інвалідам І і ІІ групи - 120,00 грн.; учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 категорії - 100,00 грн.; інвалідам ІІІ групи та дітям-інвалідам - 90,00 грн.; учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 3 категорії, кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйовані із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей - 75,00 грн.; одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які стали інвалідами, та сім'ям, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи: інвалідам І групи - 379,30 грн.; інвалідам ІІ групи - 284,40 грн.; інвалідам ІІІ групи - 189,60 грн.
Компенсацію за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та щорічну допомогу на оздоровлення в 2017 році виплачено 625 особам на 62,9 тис.грн., одноразову компенсацію сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою виплачено 7 особам на суму 53,1 тис.грн. У 2016 році компенсацію за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та щорічну допомогу на оздоровлення виплачено 616 особам на суму 80.7 тис.грн., в тому числі 6 сім'ям, які втратили годувальника на суму 45.5 тис. грн.
Щомісячну компенсацію на харчування за 11 місяців 2017 р. отримали 625 осіб на загальну суму 1 852,3 тис.грн., у 2016 році - 616 осіб на суму 1 801,5 тис. грн..
Щорічно до 5 травня інвалідам війни та членам сімей загиблих (померлих) виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.
В 2017 році отримали щорічну допомогу до 5 травня 214 осіб прирівняні до осіб з інвалідінстю внаслідок війни (чорнобильці І категорії) і членів сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни на суму 640,1 тис. грн., 85 вдів померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на загальну суму 51,0 тис.грн.. У 2016 році щорічну допомогу до 5 травня отримали 199 інвалідів війни і членів сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни на суму 497,5тис.грн., 82 вдови померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС на загальну суму 41,0 тис.грн.
Найбільш важливим фактором соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, є збереження та відновлення здоров'я людей, а одним із найактуальніших напрямків - санаторно-курортне лікування та оздоровлення.
З 1 січня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", якою затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Порядком передбачено, що постраждала особа має право вільного вибору санаторно-курортного закладу та за бажанням здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.
В поточному році на оздоровлення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії було придбано 27 санаторно-курортних путівок, в тому числі 22 путівки за рахунок державного бюджету та 5 путівок за рахунок коштів місцевого бюджету, середня вартість путівки 5250 грн. Крім цього була оздоровлена одна дитина з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Оздоровлення учасників ЛНА на ЧАЕС І категорії розпочалося з березня місяця в санаторіях: "Курорти Приазов'я", "Трускавецькурорт", ДП "Клінічний санаторій ім. Пирогова", санаторії "Псьол", "Н.Санжари", "Бердянськ".
З 1 січня 2018 року набирає чинності пункт 24 Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854, яким передбачено, що за бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, визначається Міністерством соціальної політики щороку з розрахунку 35 відсотків розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до однієї гривні). Зазначена норма встановлена Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838, яка набирає чинності з 1 січня 2018 року.
Згідно внесених змін до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до 1 категорії, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою.
Ми не маємо права забувати про самопожертву ліквідаторів іварії на ЧАЕС, які пройшли через усі кола ядерного пекла. Багато з цих людей не дожили до теперішніх днів, задля збереження життя і здоров'я майбутніх поколінь.
Світла пам'ять героям-ліквідаторам, які ціною власного життя зупинили розбурхану стихію некерованої ядерної реакції та врятували майбутнє для своїх нащадків. Слова вдячності мужнім учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Низький уклін усім героям-чорнобильцям за ВАШ подвиг.
Нехай мирний атом служить на благо людства. Ще раз всім ліквідаторам щира подяка і шана!

Вікторія Лопітько,
начальник управління соціального захисту населення


Засідання громадської ради


Відбулося засідання громадської ради при районній державній адміністрації. Крім членів громадської ради в роботі засідання взяли участь: голова райдержадміністрації Л.М.Звірко, перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов, заступник голови районної ради Р.М.Гловацький, спеціалісти відділів і служб РДА.
Першим розглянуто питання про участь Хорольського району в реалізації проектів, що фінансуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Інформувала: головний спеціаліст сектору економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації О.В.Процун. Вона, зокрема, зазначила, що створення ДФРР дозволило започаткувати в Україні фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі, що усі проекти, які реалізуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку, розміщені на відповідному сайті — dfrr.minregion.gov.ua. Це прозора система, яка дозволяє не тільки обласним комісіям чи народним депутатам, а й кожному громадянину України в он-лайн режимі ознайомитися з тими інвестиційними програмами та проектами, які реалізуються в будь-якій області, районі чи населеному пункті за рахунок коштів ДФРР. Доповідач повідомила про обсяг коштів ДФРР, спрямованих на підтримку громад. Розмір ДФРР у 2016 році: 3 млрд.грн, (з них для Полтавської області – 80,8 млн. грн.); у 2017 році – 3,5 млрд. грн. (для Полтавської області – 93,8 млн. грн.) та зазначила, що заявниками проектів виступають місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і обов’язковою умовою відбору проектів є співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10% та подальше власне утримання об’єкту.
Голова РДА та перший заступник голови, обговорюючи питання порядку денного, ознайомили членів громадської ради з поданими на конкурс проектами від Хорольського району та повідомили, що перемогу в конкурсі здобув проект реконструкції приміщення пологового відділення Хорольської ЦРЛ з прибудовою окремої вхідної групи по вул.Полонського 11/1, корпус №2. Вартість проекту близько 8,0 млн. грн. Обсяг фінансування з ДФРР має скласти 3,0 млн. грн. Близько 5,0 млн. грн. має надійти на реалізацію проекту з місцевих бюджетів.
У 2017 році за рахунок коштів ДФРР в державі фінансується 767 проектів на суму майже 3,4 млрд. грн. Це проекти, які пройшли конкурсний відбір і стали переможцями.
Водночас голова райдержадміністрації Л.М. Звірко наголосила, що участь у конкурсі проектів, що фінансуються частково з ДФРР, - це реальна можливість залучити значні державні кошти у громади. Характеризуючи ситуацію із реалізацією проектів у районі, Л.М. Звірко зауважила, що цьогоріч на противагу минулому року зменшилась кількість проектів, які пройшли затвердження. Для цього були і об’єктивні, і суб’єктивні причини. Голова РДА наголосила, що не варто полишати роботу з просування проектів, які не пройшли конкурсний відбір. Обґрунтовуючи їх необхідність для громади варто подавати їх повторно. Чим дорожчий проект, який розрахований на значну категорію населення, тим більша можливість проходження ним конкурсного відбору. І, як правило, чим більший відсоток співфінансування з місцевого бюджету, тим більше шансів у проекту отримати перемогу. Йшла мова і про ряд труднощів у реалізації проекту реконструкції пологового відділення ЦРЛ, зокрема, стосовно отримання дозволу на початок будівельних робіт, який дає Державна архітектурна будівельна інспекція (ДАБІ) та про стислі строки освоєння бюджетних коштів.
Члени громадської ради поділились досвідом участі в конкурсах проектів, що реалізуються на умовах співфінансування. Ознайомили керівники членів громадської ради і з інвестиційними пропозиціями на 2018 рік та переліком проектів для участі в конкурсі 2018 року.
Обговорили на засіданні громадської ради і питання про участь населення Хорольського району в обласному конкурсі „Бюджет участі 2017”. Інформував членів громадської ради з даного питання заступник голови районної ради Р.М.Гловацький. Роман Миколайович повідомив, що конкурс передбачав подання проектів з таких напрямків: енергозбереження, безпека та громадський порядок, навколишнє середовище, комунальне господарство, культура та освіта, спорт та туризм. Від Хорольського району на конкурс було подано 15 проектів, два з яких не пройшли експертизу. Всього було подано в області 200 проектів, з них зареєстровано 180. За результатами проведення конкурсного відбору, проведеного голосування визнано 42 переможці, з них – 4 з Хорольського району (це такі проекти: фестиваль української національної кухні „Тільки з печі” с.Вишняки, вартість проекту 77 800 грн,; облаштування паркової зони відпочинку в с.Штомпелівка – 100 000 грн; паркова зона – необхідність для культурного відпочинку населення, с.Вишняки – 100 000 грн; пропаганда та формування здорового способу життя в Хильківській громаді – 100 000 грн). Загалом з обласного бюджету на реалізацію проектів „Бюджет участі 2017” виділено 2 млн. грн. Р.М.Гловацький запросив членів Громадської ради, керівників ГО району брати участь в подібних конкурсах, популяризувати їх, оскільки це можливість залучити кошти обласного бюджету в місцеві громади. Перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов подякував Р.М.Гловацькому за проведену роботу щодо участі громад Хорольщини в конкурсі. Громадська рада рекомендувала громадським організаціям активно інформувати громадськість про проекти, що ініціюються органами місцевого самоврядування та фінансуються з різних джерел та подавати проекти на конкурси з метою фінансової підтримки громад.
На засіданні громадської ради були порушені ряд інших важливих питань, зокрема, щодо встановлення дорожніх знаків в ряді місць в районному центрі з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. А також надійшла пропозиція створити при громадській раді комітет з фізичної культури і спорту. На що було рекомендовано надіслати офіційне звернення до міського голови з питання встановлення дорожніх знаків, а щодо створення комітету – доручено більш детально вивчити дане питання. Також було дано ряд рекомендацій керівникам громадських об’єднань з питань приведення статутної документації у відповідність до чинного законодавства.

За матеріалами Хорольської РДА


Щоб хліб, як сонце, сяяв на столі


Традиційно осінньою порою ми відзначаємо День працівників сільського господарства. Це свято завжди знаменує собою не лише завершення сільськогосподарського року, але й підбиття підсумків реалізованих аграріями планів.
На результативність господарювання в сільському господарстві впливає дуже багато факторів і один з них природно - кліматичні умови, які в цьому році були не дуже сприятливими для вирощування майже всіх сільськогосподарських культур.
Так, ранніх зернових культур в цьому році зібрано 41,1 тис. тонн, що на 16 тис. тонн менше проти минулого року. Урожайність - 36,4 ц/га проти 45,3 ц/га за 2016 рік. В тому числі пшениці озимої зібрано 36,1 тис. тонн, на 10,7 тис. тонн менше проти минулого року, урожайність - 38,2 ц/га проти 49,7 - у минулому році.
Найбільший валовий збір основної продовольчої культури у таких господарствах: ТОВ Агрофірма "Хорольська", Державне підприємство "Дослідне господарство ім. 9 Січня", СВК "Перемога", "Андріївський".
Триває збір кукурудзи на зерно. Її в цьому році посіяно 14,3 тис. га, зібрано 84 % площ. Середня врожайність по району - 42,5 ц/га, у минулому році - 95,3 ц/га.
Соняшника зібрано 21,8 тис. тонн - на рівні минулого року , урожайність - 21,3 ц/га, на 6 ц/га менша проти минулого року.
Сої зібрано майже 14,8 тис. тонн, що майже удвічі менше проти минулого року, урожайність також зменшилася і становить 16 ц/га проти 28 минулорічних.
Цукрові буряки, як і у минулих роках, вирощують у СТОВ "Мусіївське" та ТОВ Агрофірма "Хорольська". Площа посіву - одна з найбільших у області - 4,5 тис. га. Середня врожайність - 445 ц/га.
Під урожай 2018 року вже посіяно 10239 га озимих культур, в тому числі 10031 га на зерно, а саме 9850 га пшениці, 171 га ячменю, 10 га жита.
Провідною галуззю аграрного сектору нашого району є тваринництво. На жаль, останнім часом спостерігається деяке зменшення кількості поголів'я, проте, по кількості корів та по виробництву молока наш район стабільно займає друге - третє місце серед 25 районів області.
На даний час в господарствах утримується 12,9 тисяч голів великої рогатої худоби, в тому числі 5828 корів, 3 тис. голів свиней, 649 овець, 147 голів коней та 11,3 тисяч голів птиці. З початку року на фермах району вироблено 32,7 тис. тонн молока, по 5864 кг від кожної корови.
Подолали шеститисячний рубіж із виробництва молока на 1 корову у СВК "Перемога" (6299), ТОВ АФ "Хорольська" (6123), СТОВ "Мусіївське"(6085).
У сільськогосподарському виробництві працює понад 2300 осіб. Щороку зростає заробітна плата. Впродовж останніх трьох років вона зросла на 63 % і становить 5360 грн.
Поряд із потужними сільськогосподарськими підприємствами в районі успішно розвиваються фермерські господарства. Щороку їх кількість збільшується і в даний час налічується 67 (за останні 5 років збільшилося на 22 господарства). В їх користуванні зосереджено 12 % сільськогосподарських земель.
Тож дозвольте, шановні працівники сільського господарства Хорольщини, ветерани сільськогосподарського виробниц-тва, від щирого серця привітати Вас з професійним святом і, в першу чергу, подякувати Вам за вашу нелегку, але таку важливу працю. Побажати всім Вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, затишку і спокою у кожній оселі, злагоди у кожній родині, впевненості в завтрашньому дні!

Людмила Черненко, начальник управління агропромислового розвитку РДА


В Україні стрімко збільшується кількість випадків захворювання на кір


За повідомленням Міністерства охорони здоров'я України, за дев'ять місяців поточного року на кір захворіло 1839 людей, захворюваність реєструється у двадцяти семи регіонах країни із двадцяти дев'яти. Серед захворівших здебільшого діти, однак, є і чимало дорослих. Найбільше хворіють в Івано-Франківській області, в тому числі зареєстровано дев'ять спалахів захворювання на кір, з них вісім - в організованих колективах. Поступаються їй Одеська та Тернопільська області.
За час спалаху від ускладнень кору (пневмонії) в Одеській обласній дитячій лікарні померло двоє дітей двох і трьох років.
Станом на 10 листопада у Лохвицькому районі зареєстровано сімейний спалах кору, у якому захворіло п'ять людей. Діагноз встановлено за клінічними ознаками захворювання. Наразі проводиться робота по лабораторному підтвердженню випадків. На Полтавщині за десять місяців зареєстровано чотири випадки кору, з яких три у Полтаві та один у Полтавському районі. Ще один випадок захворювання діагностовано та підтверджено лабораторно в листопаді поточного року.
Кір - це гостре інфекційне захворювання, збудником якого є вірус. Воно характеризується запаленням слизових оболонок, лихоманкою і висипкою на шкірі. Єдиним джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудника повітряно-крапельним шляхом з дрібними крапельками слизу при чханні, кашлі або просто розмові. Інкубаційний період хвороби (тобто період без проявів симптомів захворювання) триває від 10 до 21 дня. В останні два дні (перед появою будь-яких ознак хвороби) і до п'ятого дня (після появи висипки) хворий починає виділяти в навколишнє середовище вірус, тобто стає вірусоносієм і становить небезпеку для оточуючих.
Прояви кору виникають раптово, гостро, з підвищенням температури тіла, появою нежиті, кашлю, чхання, головного болю, кон'юктивіту (запалення очей), світлобоязні. У цей же період з'являються висипання - спочатку за вухами, на носі і протягом першої доби поширюються на все обличчя, шию, частково на верхню частину грудей і спину.
На другу добу висипання покриває весь тулуб. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку. В дорослому віці кір переноситься дуже важко. Особливо небезпечний кір для вагітних, може спричинити передчасні пологи.
Головна причина спалахів - низький рівень охоплення вакцинацією. Зазвичай хворіють ті, хто не був щеплений проти кору. Для захисту від цієї хвороби необхідно отримати дві дози вакцини КПК.
Планову вакцинацію проти кору здійснюють у віці 12 місяців: при відсутності протипоказань разом із щепленням проти краснухи та паротиту (свинка) у спеціальних кабінетах профілактичних щеплень у лікувально-профілактичних закладах району. Повторне щеплення (ревакцинацію) проводять у віці 6 років.
Закликаємо батьків вакцинувати дітей, щоб вберегти їх від такого небезпечного захворювання, як кір. Якщо ви чи ваші діти не вакциновані або не хворіли на кір, зверніться до лікаря, щоб зробити необхідне щеплення!

Лариса КАВАЛЕР,
завідувач, лікар-епідеміолог відділення організації епідеміологічних досліджень Хорольського МВПЛД ДУ “Полтавський ОЛЦ МОЗУ'”


Про державну соціальну допомогу


Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» право на соціальну допомогу на дітей померлого годувальника (в тому числі народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсій для інвалідів 3 групи, має мати (батько), яка (який) не одержує допомогу на дітей одиноким матерям, що призначається відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми.»
Соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається з дати, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення за соціальною допомогою надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника, але не раніше дати набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» від 07.02.2017 №1836-УІІІ (05.03.2017), та дати припинення виплати допомоги на дітей одиноким матерям, призначеної відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».
Відповідно до пункту 46 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751, особи, яким виплачується державна допомога сім'ям з дітьми, у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов'язані у десятиденний строк повідомити про це органи соціального захисту населення. Виплата допомоги припиняється за рішенням органу, що призначає та виплачує цю допомогу з місяця, що настає після місяця, у якому виникли такі обставини.


Пам'ятка про соціальні норми споживання природного газу, які застосовуються для розрахунку розмірів житлових субсидій та пільг


Соціальні норми, у межах яких надаються субсидії та пільги з оплати житлово-комунальних послуг, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2017 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».
З поточного року змінені соціальні нормативи споживання природного газу на опалення, приготування їжі та підігрів води, а саме:
у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 5,0 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр опалювальної площі (в межах соціальної норми житла) на місяць в опалювальний період (коригуючий коефіцієнт для 1-2 поверхових будинків - 1,073, для будинків на 3 і більше поверхів - 0,783);
на газову плиту (приготування їжі) - 3,3 м3 на особу;
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) - 5,4 м3 на особу;
на газову плиту і водонагрівач - 10,5 м3 на особу.
Звертаємо увагу, що визначення соціальних норм споживання комунальних послуг належить до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Таким чином, оскільки нарахування плати за користування житлово-комунальними послугами здійснюється організаціями-надавачами відповідних послуг, - за роз'ясненнями щодо застосування соціальних норм слід звертатися до вказаних організацій.


Посилена увага до медицини


На запрошення громади Новоаврамівської ОТГ голова РДА Лариса Звірко та голова районної ради Віра Мартюк відвідали село Новоаврамівку. Громада, що перейшла на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом України з 1 січня 2017 року - наймолодша з трьох ОТГ в районі.
За час, що минув від виборів у ОТГ, вдалося зробити чимало. Керівники відвідали об'єкт, що ремонтується на умовах співфінансування 50/50 з Фонду розвитку територій області (кошти з фонду депутата обласної ради Ф.А.Мухтарова) та бюджету сільської ради - майбутнє приміщення Новоаврамівської амбулаторії ЗПСМ. Нинішня будівля знаходиться в аварійному стані, на її опалення витрачаються значні кошти і при цьому температурний режим далекий від санітарних норм. Будівля занадто стара, і ремонтувати її немає сенсу. Тож для громади питання повноцінного функціонування амбулаторії - одне з найнагальніших. Ремонтні роботи (капітальний ремонт внутрішніх приміщень колишньої сільської аптеки) щойно розпочалися, але сімейний лікар С.П.Павленко із захопленням говорить, де в амбулаторії буде стоматологічний кабінет, денний стаціонар, оглядова, аптечний пункт, реєстратура, як обладнано котельну. Депутати сільської ради О.А.Романов, Г.В. Чех, В.Г. Яценко, В.М.Бровко (депутат і водій АЗПСМ, який допомагає в проведенні ремонтних робіт) також оглянули приміщення, що ремонтуються. За 2 - 3 тижні ремонтні роботи мають завершитись і ще цього року жителі громади відчують різницю в якості медичного обслуговування. Вже у відремонтованому приміщенні буде доступ до мережі Інтернет, а у 2018 році проводитимуться зовнішні оздоблювальні роботи та впорядкування території навколо амбулаторії.
Про плани на майбутнє, а також про опалення та ремонти закладів освіти Новоаврамівської громади, ремонти закладів культури, проблеми з поштовим обслуговуванням населення, фінансування первинної ланки медицини, виконання бюджету говорили вже в кабінеті сільської голови О.А.Дембовської. Громада невелика, близько 2,8 тис. населення, але живе повноцінним життям і сповнена віри у власні сили та надії на краще, адже зміни на краще у фінансуванні ОТГ відчула навіть за такий короткий час - 10 місяців.


Надання пільг (субсидій) на індивідуальне опалення


Державна соціальна підтримка населення під час оплати за житлово-комунальні послуги забезпечується шляхом надання окремим категоріям громадян пільг або призначення житлових субсидій.
Відповідно до законодавства України пільги (субсидії) на оплату житлово-комунальних послуг надаються у межах соціальних нормативів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуго-вування" (із змінами).
Зокрема, соціальний норматив споживання природного газу та електроенергії для індивідуального опалення відповідно становить 5 куб. метрів природного газу та 51 кВт.год на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.
Соціальна норма житла на послуги з індивідуального опалення для розрахунку:
пільг
- 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;
- 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім'ю {у разі користування газопостачанням для сімей ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, що складаються лише з непрацездатних осіб).
субсидій
- 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство;
- 75 кв. метрів на домогосподарство (для домогосподарств, що складаються з однієї або двох непрацездатних осіб).
При цьому, для розрахунку розміру витрат природного газу, електричної енергії на потреби опалення застосовується коригуючий коефіцієнт на рівні 1,073 для 1-2 поверхових будівель (0,783 - для будівель на 3 і більше поверхів).
Розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно. Це закріплено пунктом 14 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (зі змінами).
З метою забезпечення рівних умов для розрахунку пільг та субсидій дати початку та завершення опалювального періоду для надання зазначених видів соціальної підтримки мають бути однаковими.
У зв'язку з цим управління соціального захисту населення відшкодовують підприємствам витрати за надані пільги на оплату газопостачання (електро-постачання) на опалення, у неповні місяці опалювального періоду з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Які зміни в розрахунку субсидії на опалювальний період 2017-2018 років?
Нагадаємо, що субсидія призначається терміном на 12 місяців, але не довше ніж до кінця опалювального періоду, і розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.
Згідно зі змінами до порядку надання субсидій розмір субсидії на опалювальний період визначається з урахуванням доходів сім'ї за І та II квартали 2017 року. Для розрахунку субсидії на опалювальний період сім'ям, яким було призначено субсидію в неопалювальний період 2017 року, в тому числі у "нульовому" розмірі звертатися до управлінь соціального захисту не потрібно. Інформацію про доходи громадян органами соціального захисту населення самостійно отримано від Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України.
Управліннями соцзахисту населення впродовж жовтня поточного року буде проведено розрахунок розміру субсидії на опалювальний період, з тим щоб до 10 листопада сім'ї отримали повідомлення про розмір призначеної субсидії.

Чи враховуються доходи неповнолітніх осіб при розрахунку субсидії?
Розмір субсидії розраховують на підставі нарахованих доходів усіх мешканців домогосподарства, які досягли 14-річного віку на початок періоду за який враховуються доходи (без врахування податку з доходів фізичних осіб).
Тобто при розрахунку субсидії на опалювальний період з жовтня поточного будуть враховані доходи осіб, яким на 1 січня 2017 року виповнилось 14 років.
Для отримання інформації про доходи органи соціального захисту формують та направляють файли-запити до Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України, які містять інформацію про фізичних осіб, зокрема, ідентифікаційний номер та паспортні дані.
Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чи її спеціальний статус" встановлено, що кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України.
Тому після досягнення особою 14-річного віку та отримання паспорту необхідно надати відповідну інформацію управлінню соціального захисту населення.
Нагадуємо, що сім'ї, які звертаються вперше за призначенням субсидії, подають заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, з зазначенням, зокрема, паспортних даних зареєстрованих (фактично проживаючих) осіб, в тому числі дітей, які досягли 14-річного віку.

Департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА


ЗА ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ ПЕНСІЇ ЗРОСТАТИМУТЬ ШВИДШЕ


Нові правила нарахування і індексації пенсій відповідатимуть розвитку економіки і зростанню зарплат
Пенсійна реформа уряду Володимира Гройсмана успішно стартувала. Одразу після підписання Президентом Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" уряд розпочав виплати перерахованих пенсій. До 25 жовтня більше ніж 9 млн пенсіонерів мають отримати вищі пенсії. Надалі пенсії будуть індексуватися автоматично в залежності від інфляції і зростання заробітної плати. Втім, деякі політики і експерти продовжують залякувати людей погіршенням пенсійного забезпечення, перекручуючи і спотворюючи факти. Уряд Володимира Гройсмана розпочав пенсійну реформу, аби відновити соціальну справедливість для мільйонів пенсіонерів і людей праці. Завдяки реформі вони отримуватимуть гідні пенсії. Тому про жодне погіршення умов нарахування і виплат пенсій не може навіть йтися.
Без ухвалення пенсійної реформи провести перерахунок пенсій було неможливо.
Проводити індексації пенсій в залежності від зростання цін зобов'язує Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Але ще в 2014 році відповідна норма цього закону була призупинена "до стабілізації економічної ситуації в країні". Таким чином, уряд не міг власним рішенням відновити перерахунок пенсій - для цього Верховна Рада мала б ухвалити зміни до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які б скасовували чинний мораторій на перерахунок пенсій.
Але і це б не вирішило головної проблеми - наявність фінансового ресурсу для подальшого підвищення пенсій. Уряд запропонував провести пенсійну реформу, аби забезпечити фінансовим ресурсом підвищення пенсій не тільки в 2017 році, а і у майбутньому. Чому це було важливо? Цього року дотація з Державного бюджету Пенсійному фонду становить 141,3 млрд грн. Це майже половина від суми, необхідної для виплати усіх пенсій в державі! Якщо нічого не змінювати, то вже за кілька років Пенсійний фонд з власних надходжень не зміг би виплачувати навіть мінімальні пенсії, не кажучи вже про їх підвищення. Урядова пенсійна реформа запропонувала низку кроків, які дозволять поступово зменшувати, а за 7-10 років остаточно ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду. Що означатиме нові можливості підвищувати пенсійні виплати, а відтак - і якість життя людей похилого віку.
Нові правила індексації пенсій для пенсіонерів вигідніші, ніж ті, що існували до проведення пенсійної реформи
Індексація пенсій запроваджена як захист пенсійних виплат від інфляції. Це - світова практика. Подібний захист пенсій від знецінення існував і до проведення пенсійної реформи, але тільки на папері, оскільки відповідна законодавча норма була заморожена. Уряд запропонував нові правила перерахунку пенсій, які дійсно відповідають економічним реаліям, більш ефективно захищають пенсійні виплати від зростання цін і підтягують розміри пенсій до зростаючих зарплат.
Чому за нових правил індексації пенсій виплати зростатимуть швидше? Дійсно, за раніше діючими правилами індексація враховувала 100% інфляції. Але, по-перше, пенсії індексувалися лише для непрацюючих пенсіонерів. Тим, хто продовжував працювати, пенсії з поправкою на інфляцію не перераховувались. По-друге, індексація проводилася тільки якщо інфляція (з початку року і на момент перегляду пенсії) перевищувала 3%. Якщо ціни зростали повільніше, то і пенсія не перераховувалася. Зростання зарплат не враховувалося взагалі, що тільки збільшувало розрив між пенсіями і зарплатами. І, нарешті, по-третє, індексації підлягала не вся пенсія, а лише її частка в розмірі прожиткового мінімуму.
За новими правилами при індексації буде враховуватися 50% інфляції і 50% росту середньої зарплати по країні за останні три роки. Таким чином буде ліквідовано ганебну практику нарощування розриву між розмірами пенсій в залежності від року їх призначення. Індексуватиметься вся сума, яку отримує пенсіонер. Відтак, пенсії зростатимуть швидшими темпами. Працює пенсіонер чи ні жодним чином не впливатиме на проведення індексації. Тобто пенсії індексуватимуть всім.
Зниження коефіцієнту, за яким обраховується стаж, з 1,35 до 1 не погіршить умови обрахунку пенсій для тих, хто виходитиме на пенсію з наступного року
Пенсійна реформа жодним чином не погіршить умови призначення пенсій. Підвищувальний коефіцієнт врахування страхового стажу скасовується, натомість зростає база нарахування - середня заробітна плата. В цьому році при розрахунку пенсій використовується показник 3764,4 грн, у наступному році він зросте до 5266,76 грн. Зростатиме він і у подальшому. Запровадження коефіцієнту 1,35 свого часу було передвиборчою маніпуляцією, яка дозволила разово підняти пенсії. В подальшому наявність цього коефіцієнту стримувала перерахунок пенсій, тому що для цього потрібні були значні кошти для підняття розміру базової заробітної плати, яка використовується при нарахуванні пенсій. Як наслідок пенсії тих, хто уже вийшов на пенсію, "заморожувались". В результаті раз нарахована пенсія з роками знецінювалась. За новими правилами пенсії будуть перераховуватись автоматично в залежності від зростання заробітної плати і інфляції.
Підвищення пенсій не вплине на розмір "зимової" субсидії
Підвищення пенсій, яке розпочалося з жовтня 2017 року, жодним чином не вплине на розмір "зимової" субсидій. Про це під час години запитань до Уряду у парламенті заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
За його словами, для розрахунку розміру субсидій на цей опалювальний сезон органами соціального захисту населення беруться до уваги доходи громадян за I та II квартали цього року.
"Нові осучаснені пенсії не впливають на розмір допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг, яка надається Урядом усім пенсіонерам-субсидіантам протягом цього опалювального сезону", - наголосив Міністр.
Крім того, Андрій Рева повідомив, що громадяни, які стали пенсіонерами, наприклад у травні цього року, або пенсіонери, які припинили працювати, скажімо у червні цього року, і не мають інших доходів, ніж пенсія, мають змогу оформити субсидію, виходячи лише з одного доходу - пенсії.
"Це стосується лише тих українців, які донедавна працювали і отримували заробітну плату, або, скажімо, зарплату і пенсію, а віднедавна - у минулому чи цьому році (І та ІІ квартали) з тих чи інших причин залишили роботу і отримують єдиний вид доходу - пенсію. Ми крок за кроком відновлює соціальну справедливість, максимально спрощуючи та удосконалюючи програму житлових субсидій", - зазначив міністр соціальної політики.
Щоб скористатися таким правом, громадянам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення лише з Декларацією про доходи, в якій зазначити вид доходу - пенсія, наприклад з 1 червня 2017 року. Тоді з 1 жовтня 2017 року таким українцям не враховуватиметься дохід за I і II квартал 2017 року, а братиметься до уваги лише розмір щомісячної пенсії.
Якщо ж людина стала пенсіонером, скажімо з вересня цього року, вона має змогу у грудні звернутися до управління соцзахисту з Декларацією про доходи і субсидію перерахують з урахуванням одного доходу - пенсії.
Навіть за однакової величини стажу розмір перерахованих пенсій не може бути однаковим, не можуть бути однаковими і суми доплат
З жовтня перераховані (осучаснені) пенсії отримали всі, кому пенсія нараховувалася за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Перерахунок проводився за абсолютно прозорою і зрозумілою формулою, яка враховує не тільки розмір стажу, але й розмір заробітної плати, який отримувала людина. Тому навіть за однакової кількості трудового стажу розмір підвищення є різним.
З жовтня також зросла мінімальна пенсія (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність). У зв'язку з цим були перераховані інші виплати, при обчисленні яких враховується показник прожиткового мінімуму.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету міністрів України та адміністрація Лубенського об'єднаного управління Пенсійного фонду України


В осінньому полі роботи доволі


На Хорольщині сільськогосподарськими підприємствами району активно проводиться збирання пізніх культур урожаю 2017 року, посів озимих культур під урожай 2018 року та зяблевий обробіток ґрунту.
Станом на 24.10.2017 року скошено і обмолочено 5043 га пізніх зернових культур, в т.ч.:
- гречки - 64 га (100%), валовий збір склав 66 тонн при урожайності 10,3 ц/га;
- проса скошено і обмолочено 9 га (100%), намолочено 20 тонн при урожайності 23,3 ц/га;
- кукурудзи скошено і обмолочено - 4970 га (36%), намолочено 21100 тонн при урожайності 42,5 ц/га.
Також проводиться збирання інших пізніх сільськогосподарських культур: - соняшника скошено і обмолочено 10251 га (100%), намо-лочено 21800 тонн при урожайності 21,3 ц/га;
- сої скошено і обмолочено 9050 га (98%), намолочено 14480 тонн при урожайності 16,0 ц/га;
- цукрового буряка викопано з площі 2650 га (60%), накопано 94933 тонни при урожайності 358,2 ц/га, вивезено з поля 73877 тонн.
Сільгосптоваровиробниками на сьогодні заготовлено сіна - 4,8 тис. тонн, сінажу - 14,9 тис.тонн та закладено кукурудзи на силос - 55,6 тис. тонн.
В господарствах району проводиться післяжнивний обробіток ґрунту.
На сьогодні підготовлено ґрунту під посів озимих культур урожаю 2018 року 10,3 тис. га, підготовлено ґрунту на зяб - 6,9 тис.га.
Станом на 24.10.2017 року вже посіяно озимих культур під урожай 2018 року всього - 10239 га, в т.ч. на зерно - 10031 га. З них посіяно озимої пшениці - 9850 га, жита - 10 га, озимого ячменю - 171 га. Крім того посіяно озимого ріпаку - 80 га.

Людмила ЧЕРНЕНКО, начальник управління АПР РДА


У навчальних закладах будуть облаштовані кабінети допризовної підготовки


Військово-патріотичне виховання молоді, підготовка юнаків до служби в ЗСУ є важливим напрямком роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Зростає роль допризовної військової підготовки, яка закладає фундамент знань та навичок із предмету, сприяє формуванню світогляду та національної самосвідомості.
Під час відвідин Хорольської гімназії виконуючий обов'язки голови РДА С.Г.Абрамов оглянув кабінет Захисту Вітчизни та стрілецький тир, облаштовані в навчальному закладі. Навчальний предмет "Захист Вітчизни” кілька років тому введений до шкільного курсу, тому такий кабінет конче потрібний для навчання школярів. Районною комплексною Програмою підготовки молоді до військової служби та її призову до лав Збройних сил України на 2016-2020 роки передбачено обладнання в навчальних закладах району кабінетів з допризовної підготовки. Близько 50 тис. грн. з районного бюджету згідно даної Програми виділено в цьому році на облаштування кабінету в Хорольській гімназії. За ці кошти відремонтовано приміщення кабінету, придбані пневматична гвинтівка з оптичним прицілом, два пневмопістолети, які використовуватимуться для навчання стрільбі, два біноклі, підзорна труба, виготовлені тематичні стенди, зроблено охоронну сигналізацію в кімнаті для зберігання зброї та боєприпасів. Про це говорили на зустрічі в.о.голови РДА С.Г.Абрамов, головний спеціаліст апарату РДА А.С.Метан та учитель предмету "Захист Вітчизни” М.В.Чемерис, який сам пройшов службу в ЗСУ і є учасником АТО. Сергій Гаврилович детально оглянув все, що зроблено і придбано в кабінеті за бюджетні кошти, навіть власноруч випробував придбану навчальну зброю. Наостанок керівник вів мову і по ряду інших нагальних питань, що стосуються реалізації та виконання Районної комплексної Програми підготовки молоді до військової служби та її призову до лав Збройних сил України на 2016-2020 роки.
Хорольська гімназія посіла ІІІ місце в обласному конкурсі серед закладів освіти області на кращу матеріальну базу військово-патріотичного та фізичного виховання, а також виграла грант 20 тис. грн. на розвиток фізичної культури і спорту, з чим ми і вітаємо навчальний заклад та зичимо подальших успіхів та нових творчих доробків.


Підтримка талановитих дітей, створення умов для їх розвитку - один із напрямків роботи районної влади


Минулої п'ятниці виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації С.Г.Абрамов побував у Хорольській гімназії, де зустрівся із переможницею Всеукраїнської вікторини з історії, географії і культури Литви Аліною Логвиновською. Аліна разом зі своїми наставниками була запрошена на урочистий прийом в Посольство Литовської Республіки в Україні.
Розвиток творчих здібностей особистості - це одвічний гуманістичний принцип. Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча особистість здатна самовіддано служити своєму народу й державі. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти.
Чільне місце в системі роботи Хорольської гімназії (директор Копайгора М.М.) посідає робота з обдарованими та здібними дітьми.
3 жовтня 2017 року делегація Хорольської гімназії у складі директора Миколи Миколайовича Копайгори, учениці 10А класу Аліни Логвиновської і двох керівників учениці - заступника директора з навчально - виховної роботи Марини Колісник та учителя географії Лариси Дмитренко була запрошена на урочисту церемонію нагородження переможців Всеукраїнської вікторини (конкурсу рефератів) з історії, географії і культури Литви.
Логвиновська Аліна здобула перемогу в Україні та нагороджена почесним дипломом володаря ІІ місця. У резиденції Посольства Надзвичайний і Високоповажний Посол Литовської Республіки в Україні, Його Високоповажність пан Марюс Януконіс та Міністр-Посланик пан Гвідас Кєрушаускас тепло привітали переможців. У церемонії взяли участь переможці конкурсу з Полтавської, Миколаївської, Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Діти висловили подяку Посольству і КП "Кременчук Інвест" за надану можливість участі в конкурсі та незабутні враження, говорили про дружбу між народами України і Литви. Пан Посол частував гостей церемонії національними стравами та по завершенню зустрічі урочисто вручив призи, дипломи і традиційні литовські солодощі.
Аліна Логвиновська - активна учасниця різноманітних інтелектуальних конкурсів. Нагороджена дипломом за ІІ місце у відкритому конкурсі короткометражного кіно, відеороликів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей (28 червня 2017 рік) (керівники: Похилько В.С; Горбатко О.В.). Нагороджена дипломом ІІІ ступеня У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі "Обдарована молодь 2017" у номінації "Кіно-, телемистецтво" (29-30 квітня 2017) (керівники: Колісник М.В.; Прокопенко В.М.). Нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за глибоке розкриття теми та активну участь в ІІ етапі Всекраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (Секція - журналістика; керівник: Колісник М.В., учитель зарубіжної літератури).
Пізнавальна та цікава поїздка Аліни до м. Києва відбулася за підтримки першого заступника голови Хорольської РДА Сергія Абрамова та начальника відділу освіти, молоді та спорту Хорольської РДА Ірини Потерайло. Сергія Гавриловича зацікавила особистість Аліни Логвиновської, тому він вирішив особисто познайомитись із всебічно обдарованою дівчиною, яка справила на першого заступника голови РДА приємне враження. Керівник поцікавився тим, про що мріє сьогоднішня школярка та побажав їй подальших успіхів у навчанні та нових творчих здобутків.
Розкрити творчі здібності, обдарування та таланти всіх вихованців є одним із головних завдань педагогічного колективу Хорольської гімназії.
Як результат, Хорольська гімназія у Всеукраїнському конкурсі - рейтингу по роботі з обдарованими дітьми "Школа - джерело талантів” серед 365 навчальних закладів України посіла ІІІ місце і нагороджена Сертифікатом, що підтверджує наявність сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей та високий рівень стану методико - програмної бази.


На засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій


Про підсумки спільної перевірки закладів освіти, культури, дошкільних навчальних закладів щодо дотримання правил протипожежної безпеки та вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів в освітніх закладах та недопущення надзвичайних ситуацій, таких, як виникли в Одеській області, йшлося на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулася минулої п'ятниці. Про це вели мову: заступник голови комісії, перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов, секретар комісії О.О.Козирод, начальник відділу з контролю за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби Хорольського району С.Ф.Ткаленко та начальник районного сектору ГУ ДСНС України в Полтавській області В.В.Гриневич.
Як зазначалось у виступах, загальним недоліком в школах та дитсадочках є недостатня кількість вогнегасників, а в наявних вогнегасниках прострочені терміни заправки, дерев'яні конструкції покрівель більшості загальноосвітніх навчальних та дошкільних закладів не оброблені спеціальною протипожежною сумішшю, відсутня або не працює сигналізація.
Стосовно дотримання правил харчування дітей: в більшості закладів харчоблоки відповідають санітарним нормам, проведені ремонти їдалень шкільних приміщень, встановлені додаткові мийні ванни для миття посуду. Всі навчальні заклади забезпечені холодильниками та морозильними камерами, достатньо приміщень для зберігання продуктів харчування. Як недолік називався той факт, що в переважній більшості навчальних закладів не працюють механічні витяжки над плитами, в жарових шкафах відсутні таймери часу. Акцентувалась увага і на ряді інших питань: на своєчасному оновленні засобів приготування їжі, придбанні миючих засобів, дотриманні санітарно-гігієнічних умов персоналом їдалень, наявності в штаті медичних працівників. Були зауваження і стосовно питної води, яка не відповідає санітарним нормам. Як варіант вирішення даного питання, було запропоновано директорам навчальних закладів звернутись до сільських голів з метою придбання фільтрів для води або забезпечення школярів бутильованою водою.
За результатами обговорення питання порядку денного прийнятим рішенням районної комісії зобов'язано керівників вище вказаних закладів усунути виявлені недоліки та передбачити необхідне фінансування для придбання засобів пожежогасіння, заправки наявних вогнегасників, проведення обробітку дерев'яних конструкцій негорючою сумішшю. Ряд доручень було дано і щодо організації належного харчування дітей та недопущення харчових отруєнь і спалахів гострих кишкових інфекцій.


Охорона здоров`я є пріоритетом роботи районної влади


2 жовтня голова районної ради Віра Мартюк, перший заступник голови районної державної адміністрації Сергій Абрамов та депутат обласної ради Михайло Міщенко на запрошення головного лікаря Михайла Винограда відвідали Центральну районну лікарню.
Приводом для цього стало введення в експлуатацію нового, сучасного реанімобіля, спеціалізованої машини швидкої допомоги, обладнаної усім необхідним для транспортування хворого у стаціонар, або із стаціонара у стаціонар іншого міста.
Автомобіль був придбаний за кошти фонду розвитку територій Полтавської облради, які виділялися на депутатську діяльність депутата обласної ради М.І. Міщенка, у сумі 630 тис. грн. Обладнання для реанімобіля було придбано ЦРЛ за рахунок коштів районного бюджету.
Під час огляду автомобіля та ознайомлення із його особливостями, головний лікар Михайло Виноград подякував депутату обласної ради Михайлу Міщенку за розуміння проблем лікувальної установи та оперативність у прийнятті рішень.
Потім Михайло Виноград запропонував гостям оглянути стоматологічні кабінети, де нещодавно встановили нове обладнання для лікування пацієнтів.
Головний лікар поділився планами на майбутнє із розбудови інфраструктури закладу та поліпшення його матеріальної бази, в тому числі побудову ліфта до реанімації та хірургічного відділення і здійснення ремонту в пологовому відділенні.
На самкінець Віра Мартюк та Сергій Абрамов подякували Михайлу Міщенку за його внесок у розвиток Хорольської громади, а також Михайлу Винограду - за його наполегливість у вирішенні питань покращення охорони здоров`я на Хорольщині.
На прикладі Хорольської центральної районної лікарні зрозуміло, що співпраця усіх органів влади, депутатського корпусу дає необхідні результати і сприяє розвитку громади.


Знайомство молодих рятівників з пожежно-рятувальним обладнанням


Продовжується проведення громадської акції "Запобігти, Врятувати, Допомогти". Метою цієї акції є привернення особливої уваги всіх верств населення до нелегкої але почесної, мужньої та героїчної професії рятувальник. Піднесення на вершину людської поваги його особливості, як одного з найбільш гідних представників нашого суспільства, сприяння формуванню довіри громадян до Державної служби з надзвичайних ситуацій, виховання молоді на прикладі героїчних вчинків наших співвітчизників.
19-го вересня 2017 року на території Хорольської спеціалізованої школи №1 співробітниками 20 ДПРЧ (державна пожежно-рятувальна частина № 20) було проведено громадську акцію "Запобігти, Врятувати, Допомогти". Учням школи було продемонстровано роботу пожежної автоцистерни, діти самі спробували загасити умовну пожежу і повністю впоралися з поставленим перед ними завданням. Також діти ставили питання які їх цікавили та отримували відповіді на всі поставлені питання.
Керівництво Хорольського районного сектору дуже сподівається на те, що проведення таких заходів сприятиме тому, що ряди рятувальників будуть поповнюватися молодими та ініціативними співробітниками.

Василь Гриневич,
начальник Хорольського РС ГУ ДСНС України у Полтавській області


День усиновлення - свято добра та дитячої надії


Указом Президента України від 27.11.2008 в Україні 30 вересня оголошено Днем усиновлення.
Символічно, що День усиновлення святкується в день великого християнського свята - Віри, Надії та Любові. Всі діти вірять, що їх мами і татусі обов'язково знайдуться і до останньої хвилини мають надію на зустріч з ними, а без любові не було б життя на Землі.
Усиновлення - це особлива дорога батьківства. Благородна і складна, переповнена емоціями, очікуваннями, тривогами і обов'язково надбаннями - і дитини, і дорослого.
Пріоритетним напрямком роботи служби у справах дітей Хорольської райдержадміністрації є забезпечення найвищих інтересів дитини шляхом влаштування її на виховання до сімей громадян - на усиновлення, під опіку, піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.
Загальна кількість дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на території району станом на 30 вересня 2017 дорівнює 68. Усиновленню підлягає 13 дітей, з яких двоє дітей мають вік до 6 років. Системна і послідовна робота служби у справах дітей сприяла тому, що протягом останнього року громадянами України усиновлено п'ятеро дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Хорольському районі.
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням громадян -53. У п'яти прийомних сім'ях, що функціонують на території району, виховується шестеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На жаль, на даний час в районі припинив з об'єктивних причин своє функціонування дитячий будинок сімейного типу. Та ми не полишаємо надію, що неодмінно знайдеться родина, яка виношує в серці велике бажання стати батьками-вихователями не менше як п'яти діткам-сиротам чи позбавленим батьківського піклування.
В Україні сформовано позитивне ставлення суспільства до розвитку нових форм сімейного виховання. Існує безліч способів допомогти дітям. Для підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини, запроваджується інноваційна послуга-сімейний патронат. Ми впевнені:найкращий спосіб захистити дитину-це підтримати рідну сім'ю. Завдання сімейного патронату-не дати дитині втратити рідних маму й тата, які через складні життєві обставини не можуть деякий час нею опікуватися. В той час, як дитина тимчасово виховується у патронатній сім'ї, фахівець з соціальної роботи допомагає долати складні життєві обставини, через які її було вилучено: втрату роботи, жорстоке поводження, проблеми з алкоголем тощо. Якщо відновити здатність батьків виховувати дитину неможливо, їй підшукується інша форма сімейного виховання: усиновлення, влаштування під опіку чи піклування або довгострокову прийомну сім'ю. Патронатні вихователі проходять підготовку-обов'язковий навчальний курс, який дозволяє опанувати всі тонкощі роботи з дітьми.
Волею долі залишилися без опіки своїх батьків та близьких і виховуються в державних установах десятеро дітей з Хорольського району. Ці діти, як і кожний з нас, потребують підтримки та допомоги. Їм важливо, щоб хтось був поряд, поділяючи радість чи смуток. Але, на жаль, не всі діти можуть бути влаштовані в сімейні форми виховання з багатьох причин: юридичних, моральних, психологічних. Та й не всі дорослі, які небайдужі до таких дітей, можуть стати усиновителями, опікунами чи прийомними батьками. Для того, щоб допомогти дітям, які знаходяться на вихованні в державних установах, і небайдужим дорослим, котрі хочуть передати свій досвід та знання майбутньому поколінню, підготувати до самостійного життя дітей-сиріт після виходу з інтернату запроваджується ще одна форма взаємодії з дитиною, яка виховується в державному закладі, - наставництво. Кожний з нас може стати наставником-турботливим дорослим другом, прикладом для наслідування, захисником, порадником, який стане для дитини значущою людиною, яка хоче і може присвячувати їй свій час, знання та сили. Наставник виконує багато ролей у стосунках з дитиною, допомагаючи та підтримуючи її в пошуках життєвих цілей і способів їх досягнення.
Бажаємо всім усиновлювачам, прийомним батькам, опікунам, батькам - вихователям, майбутнім патронатним вихователям, наставникам, а також всім небайдужим до дитячої долі громадянам міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку й тепла, творчих успіхів та наснаги, мудрості й терпіння в усіх життєвих іспитах, заслуженої поваги та подяки людей! Тим, у кого тільки-но народжується бажання допомогти знедоленій дитині, хочеться побажати, щоб при зустрічі з нею ви не зупиняли себе, не стримували поштовх притулити її до себе, погладити по голівці, взяти за руку. Можливо саме на вас вона чекала від самого народження. Вона буде завжди поруч. Вона буде любити вас. Вона буде пробачати вам помилки, так, як ви будете пробачати їй дитячу неслухняність. І ви будете справжньою дружньою родиною, тому що в основі ваших відносин лежатиме тільки любов. Нехай прийняте вами рішення про усиновлення дитини стане одним із найкращих рішень у вашому житті. Хай любов, ласка, доброта, взаєморозуміння та відвертість допоможуть вам у будівництві міцного довголіття вашої родини.

Надія Вернигора, начальник Служби у справах дітей Хорольської райдержадміністрації


АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ- ЗНЯТТЯ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ


У приміщенні Хорольської райдержадміністрації пройшов семінар-навчання на тему: „Міфи і реальність щодо зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення“, який провели Світлана Андрієнко - директор Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби та Тетяна Грузін – виконавчий директор асоціації розвитку сільської місцевості Полтавщини.
Мета зібрання – ознайомити жителів Хорольського району з думками фахівців та надати можливість аграріям висловити своє ставлення до питання зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. У даному сенсі слід нагадати і про те, що наприкінці травня в Кабміні створена робоча група з розробки земельної реформи. До неї ввійшли урядовці, народні депутати, експерти, представники ділових асоціацій та аграрних об’єднань, фермери. Завдання групи – знайти спільну думку щодо найбільш сприятливої для країни моделі земельного ринку. Прем’єр-міністр наполягає на кількох засадах, які мають бути закріплені в проекті реформи. Це підтримка середнього і малого фермерства і розвиток українського села. Уряд також категорично проти продажу землі іноземцям і можливостей акумулювання чималих земельних ділянок великими агрохолдингами. Ключові дві речі – реформа має сприяти розвитку села й передбачати можливість, коли українець українцю зможе продавати землю й мати доступ до кредитних ресурсів. Але ми категорично проти продажу землі іноземцям, - сказав прем’єр-міністр на одному із засідань робочої групи з розробки земельної реформи. В Уряді, до речі, обіцяють, що робоча група вже найближчим часом представить концепцію першого етапу земельної реформи. Планується, що після широкого суспільного обговорення відповідний законопроект буде поданий на розгляд парламенту. Ведучі семінару давали роз’яснення з ряду питань, що викликають дискусію в суспільстві і поляризують точки зору з одного і того ж питання. Йшла мова про можливості, які надасть скасування мораторію власникам землі, про те як укладати договори оренди, якщо продавати, то за якою ціною, які документи слід підготувати для укладання угоди купівлі-продажу, про порядок підписання договору купівлі-продажу, тощо. Були наведені і найпоширеніші міфи з даного питання та аргументи, що їх розвінчують. На семінарі були присутні голова райдержадміністрації Л.М. Звірко, голова районної ради В.А. Мартюк, перший заступник голови РДА С.Г. Абрамов, начальник управління АПК Л.А. Черненко, керівники сільськогосподарських підприємств району, голови та землевпорядники сільських рад, представники громадських організацій, власники паїв. Власні думки у спірних питаннях щодо зняття мораторію на землю висловили: П.О. Кандиба – директор «Агрофірми «Хорольська», М.М. Москалець – голова Асоціації фермерів Хорольщини, О.А. Лозенко – Староаврамівський сільський голова та С.С Турчанінов – Ялосовецький сільський голова. Загалом відбулося жваве обговорення різних точок зору можливого впровадження ринку землі.


Професія, покликана рятувати людські життя


Напередодні відзначення свого професійного свята, Дня рятівника, в адмінприміщенні районного сектору з надзвичайних ситуацій зібрався його колектив та гості, добрі друзі людей чоловічої, мужньої професії рятувальника.
Від імені Головного управління з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, себе особисто, колектив та ветеранів служби привітав начальник Хорольського РС ГУ ДСНС України у Полтавській області Василь Гриневич.
“Щороку, вмілими та професійними діями рятувальників визволяються з біди тисячі людей. Безмежна вдячність людей - це найвища оцінка вашої праці. Успішно ліквідовані пожежі, наслідки аварій та стихійних лих, попередження різного роду надзвичайних ситуацій, забезпечення безпечної життєдіяльності населення - найкраще підтвердження вагомого внеску рятувальників у розвиток та зміцнення Української держави”, - привітавши, звернулися і подякували за працю колективу голови Хорольської райдержадміністрації Лариса Звірко і районної ради Віра Мартюк. Вручили подарунки і Почесні грамоти райдержадміністрації та районної ради за сумлінне виконання службових обов'язків, високі результати в роботі та з нагоди професійного свята - Дня рятувальника: начальнику караулу Костянтину Яцуну, командиру відділення Віктору Раєвському, пожежнику-рятувальнику Сергію Пономаренку. Грамотою Головного управління ДСНС України у Полтавській області відзначений командир відділення, старший прапорщик служби цивільного захисту Євген Холоша.
Начальник Хорольського РС ГУ ДСНС України у Полтавській області Василь Гриневич зачитав накази про присвоєння чергового звання: старшина служби цивільного захисту старшому сержанту служби цивільного захисту Максиму Безносику та старшому сержанту служби цивільного захисту Сергію Максименку; за результатами конкурсу "Кращий начальник караулу" відзначили грошовою премією начальника караулу Владислава Мороза; подарунками районного сектору - командир відділення Сергій Корнієнко та пожежний-рятувальник Віталій Костенко.
Зі словами поваги та вдячності звернулися до працівників, які стоять на варті безпеки та збереження здоров`я, власності підприємств, організацій, сільськогосподарських формувань гості: генеральний директор агрофірми "Хорольська" агропромхолдингу "Астарта-Київ" Павло Кандиба, заступник директора з виробничих питань Вишняківського МПД ДП "Укрспирт" Володимир Граб. До професійного свята - Дня рятувальника, який календарно збігається із великим православним святом, Ікони Божої Матерi, званої як "Неопалима Купина", звернувся і подарував кожному працівнику ікону настоятель Свято-Успенського собору Володимир Лега.
У районному секторі Державної служби із надзвичайних ситуацій працюють двадцять шість працівників. Щодня вони заступають на чергування, щоб захистити населення від загрози надзвичайних ситуацій як то пожежа, повінь, нещасні випадки на виробництві, на автошляхах чи водних об'єктах на території міста чи територіальних громадах району. Попри непросту фінансову ситуацію, колектив працює, якісно і вчасно виконуючи свої обов'язки. Приємно, що не залишаються осторонь нагальних виробничих питань районна влада, керівники промислових підприємств та сільськогосподарських формувань: ПрАТ "Хорольський механічний завод" (Міщенко М.І.), ВАТ "Відродження" (Докторов С.М., Гризодуб І.П.), ТОВ АФ "Хорольська" (Кандиба П.О.), СТОВ "Мусіївське" (Стеценко М.В.), ТОВ "Жадана" (Лантух В.І.), СВК "Багачанський" (Черкашин В.І.), СВК "Хильківський" (Марусенко Н.О.), СВК "Трубайцівський" (Вітряк А.М.), СВК "Андріївський" (Лебедка М.В.), ДП "ДГ ім. 9 Січня" (Андр. Г. Пасюта), СВК "Перемога" (Анат. Г. Пасюта), ПП "Новоарамівське" (Супрун С.А.), ТОВ "Оріон Молоко" (Тарасенко О.М.), СТОВ "Ковалі" (Барило Н.К.) Тому, завдяки їх небайдужості, підтримці, підрозділ проводить цілорічну постійну профілактичну роботу, а у разі надзвичайних ситуацій - завжди готовий спрямувати максимум зусиль для її подолання у найкоротші строки.
Зі словами вдячності на урочистих зборах, приурочених до професійного свята - Дня рятівника, звучали теплі слова не тільки працівникам, які сьогодні несуть службу, звучали й імена ветеранів та пенсіонерів, які свого часу активно утримували високе звання пожежника-рятувальника: Кудрик Іван Панасович, Мартьян Сергій Григорович, Шевчуга Микола Олександрович, Старченко Володимир Анатолійович, Гнаток Юрій Володимирович, Кирій Олександр Іванович, Левченко Станіслав Борисович, Солодкий Леонід Григорович, Кражан Олександр Іванович, Лоєнко Григорій Григорович, Пилипенко Павло Іванович. Вони і зараз активно допомагають, порадою, передають багатий життєвий і професійний досвід молодому поколінню.


Осінньо-польові роботи в районі тривають


Нещодавно в районі завершилась гаряча пора жнив, а аграрії вже приступили до посіву озимих культур урожаю 2018 року.
У 2017 році сільськогосподарськими підприємствами намолочено 41,1 тис. тонн ранніх зернових, що на 16,1 тис. тонн менше проти минулого року, урожайність склала 36,4 ц/га проти 45,3 ц/га за 2016 рік .
Озимої пшениці в районі зібрано 36,1 тис. тонн, урожайність - 38,2 ц/га; озимого жита зібрано 101 тонну, урожайність - 50,5 ц/га; озимого ячменю зібрано 62 тонни, урожайність - 24,8 ц/га; ярого ячменю зібрано 2900 тонн,урожайність - 30,3 ц/га; гороху зібрано 1178 тонн, урожайність - 21,7 ц/га; вівса зібрано 91 тонну, урожайність - 20,3 ц/га; ярої пшениці зібрано 707 тонн, урожайність - 26,6 ц/га.
Станом на 20 вересня 2017 року зібрано понад 4 тис. га сої (44 % до плану), урожайність склала 20,8 ц/га. Соняшника зібрано з площі 4 тис. га (39 % до плану) з урожайністю 21,9 ц/га.
Триває підготовка грунту під посів озимих культур урожаю 2018 року. Їх площа прогнозується не меншою, ніж торік - 10,4 тис. га, з яких - 10 тис. га на зерно. Станом на 20.09.2017 підготовлено грунту на площі понад 9 тис. га, посіяно 4,8 тис. га пшениці озимої, 10 га озимого жита та 80 га озимого ріпаку.

Людмила Черненко,
начальник управління агропромислового розвитку РДА


“УВАГА СМС - РОЗСИЛКА”


З першого вересня 2017 року, завдяки спонсорам, районним штабом з надзвичайних ситуацій Хорольської РДА заключено угоду про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку з ПАТ “Київстар” для здійснення “СМС-Розсилки”. Захід здійснено на виконання вимог управління надзвичайних ситуацій Полтавської обласної державної адміністрації „Про створення місцевих систем оповіщення, як складових частин системи оповіщення області, в умовах адміністративно-територіальної реформи" та реалізації завдання, визначеного планом основних заходів ЦЗ на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації №59 від 27 січня 2017 року щодо введення в дію групової розсилки СМС у системах оповіщення різного рівня.
“СМС Розсилка" створена з метою оперативного повідомлення та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації як природного, так і екологічно-технічного характеру на території району.
До складу абонентів, яким буде надсилатися текстове повідомлення (СМС) у зв'язку з можливою надзвичайною ситуацією, включені керівники: району, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання різних форм власності, організацій та установ, а також члени районних комісій: з ТЕБ і НС, евакуаційної, штабу реагування на надзвичайні ситуації, тобто особи, які розпорядженням голови Хорольської РДА. Про затвердження Положення про Хорольську районну ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області" №191 від 07.08.2017 року зареєстрованого в Головному територіальному-управлінні юстиції у Полтавській області 30 08. 2017 року № 241/2688 очолюють дані служби.
Приклад: Якщо отримали СМС повідомлення „Пожежна небезпека" це свідчить про те, що на території області та району очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки (5 клас). Ви, без паніки, повинні попередити населення чи своїх підлеглих про небезпеку привести в готовність всі сили та засоби для реагування при її виникненні. Кожне повідомлення повинно бути занесено в „Журнал тривожних повідомлень з цивільного захисту" не залежно від характеру назвичайної події. Додаткову інструкцію із правил користування та дій в умовах надзвичайної ситуації ви можете отримати у відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства Хорольської РДА.

Олександр КОЗИРОД,
головний спеціаліст із надзвичайних ситуацій Хорольської РДА


Головою госпітальної ради Західного округу обрано М.В.Винограда


У Лубнах днями відбулося перше установче засідання ради Західного госпітального округу.
Першим питанням порядку денного було обрання керівних органів ради Західного госпітального округу. Було висунуто кілька кандидатів на посаду голови округу, його заступників та секретаря. Шляхом таємного голосування більшістю голосів членів ради головою госпітальної ради Західного госпітального округу обрано головного лікаря Хорольської ЦРЛ М.В.Винограда.
Створення госпітальних рад для координації дій, напрацювання пропозицій щодо організації та функціонування медичної допомоги у межах кожного госпітального округу є важливим кроком удосконалення вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.


Не допустити спільними зусиллями африканської чуми у район


Ситуація на ФГ "Плехів-Агро" в Оржицькому районі викликала чи-малу стурбованість обласної влади. Так, заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло навіть зазначив, що з вірусом АЧС в області "необхідно щось робити", бо якщо захворювання безперешкодно поширюватиметься, то Полтавщина матиме великі збитки і дефіцит свинини.
Спочатку року в області зареєстро-вано 18 спалахів африканської чуми свиней, останній у фермерському господарстві Оржицького району, який межує із Хорольським. Тож неабиякого хвилювання цей факт додав і нам. Оперативно було проведено засідання районної надзвичайної протиепізо-отичної комісії (РНПЕК), яка відбулась під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації С.Г. Абрамова. Для участі в обговоренні назрілих питань та прийняття відповідних рішень були запрошені члени Державної надзвичайної протиепізо-отичної комісії при райдержадміністра-ції, працівники районної служби ветеринарної медицини, в.о.директора Хорольського ГМРП Полтавської обласної організації УТМР, керівники сільськогосподарських та приватних підприємств, де утримуються свині.
Основне питання, яке було на порядку денному стосувалось аналізу виконання попередніх рішень ДНПК щодо запобігання виникнення та недопущення розповсюдження африканської чуми на території Хорольського району та заходи з недопущення занесення її на територію району.
Про ситуацію із даного питання інформував начальник Хорольського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Григорій Михайлович Бурлака. Він нагадав, що африканська чума свиней (АЧС) на території України стала реальною загрозою розповсюдження її збудника по всій території держави. АЧС життю людей не загрожує, проте може завдати непередбачуваних економічних збитків країні у тому числі, звичайно, і району. Тому головне завдання - не допустити занесення збудника цієї страшної хвороби на територію району. Для боротьби із хворобою потрібен не лише стратегічний підхід та постійний контроль з боку Держпродспожив-служби, а й багато чого залежить від людської совісті - більш помірковано оцінювати ситуацію. Як це зробити, РНПЕК при райдержадміністрації записала у своєму рішенні, котре направлено для безумовного виконання керівникам агроформувань різних форм власності, підприємств, організацій та відповідних районних служб: всіх керівників та власників свиногосподарств продовжити роботу "закритого режиму" утримання поголів'я свиней; виконкомам міської та сільських рад, головам територіальних громад: інформувати районну комісію ДНПК про проведену роботу із виконання попередніх рішень ДНПК; створити необхідні резерви для профілактики та ліквідації АЧС на випадок виникнення даного захворювання, визначити місця та створити площадки для спалювання трупів свиней, які в разі спалаху АЧС гинутимуть на території даних сіл; .директору ГМРП та районному лісничому підтримувати щільність диких кабанів 4 гол. на 1000 га. стації їх перебування.; обмежити доступ до полювання із мисливськими собаками, які прибули з неблагополучних регіонів щодо АЧС; інформувати Держпродспоживслужбу про всі випадки виявлення загиблих диких кабанів або стосовно яких існує підозра на захворювання.; управлінню Держпродспоживслужби в Хорольському районі здійснювати контроль та нагляд за дотриманням вимог закритого режиму роботу суб'єктів господарювання стосовно вимог біологічної безпеки.
До речі , керівник свиногосподарства незалежно від форм власності, де утримується свинопоголів'я, несе персональну адміністративну відповідальність (ст. 107 Кодексу України "Про адміністративні порушення" ) та кримінальну відповідальність ( ст. 251 Кримінального кодексу України ) за недотримання ветеринарно-санітарних вимог утримання, годівлі, догляду свиней. Особлива увага звертається на відповідальність за приховування фактів загибелі свиней.
Наша районна газета і надалі проводитиме роз'яснювальну роботу серед населення та власників свиногосподарств, стосовно запобігання занесення збудника АЧС та профілактики захворювання на території Хорольського району.


З Державного бюджету на ремонт та обслуговування доріг Хорольського району у 2018 році планується 28,0 млн. грн


6 вересня в районній державній адміністрації відбулася нарада з питання: „Про стан виконання заходів щодо капітального ремонту і утриманню вулиць та доріг та комунальної власності району“. Нараду проводила голова райдержадміністрації Л.М.Звірко. У роботі наради взяли участь: перший заступник голови С.Г.Абрамов, міський, сільські голови, керівники ОТГ.
Заслухане питання: „Про виконання Плану робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах на 2017 рік”. Доповідала начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Т.О.Чігер, яка зазначила, що значна частина запланованих робіт на 2017 рік уже виконана, відповідно освоєні бюджетні кошти, виділені на ці роботи. Також у цьому році на ремонт і реконструкцію доріг виділяються кошти з обласного бюджету (але обов’язково на умовах співфінансування). Перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов зазначив, що до кінця поточного року треба освоїти 2,880 млн. грн. коштів обласного бюджету, передбачених саме на ремонт доріг загального користування. Завдання сільських рад, ОТГ – докласти максимум зусиль, щоб заплановані ремонтні роботи були виконані вчасно.
Йшла мова і про подання пропозицій до Плану робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах на 2018 рік. Про це говорила на нараді голова РДА Л.М.Звірко. З Державного бюджету на ремонт доріг у 2018 році має надійти 28,0 млн. грн. Планується, що 3/4 цих коштів (бл. 20,0 млн. грн.) буде спрямовано на капітальний ремонт доріг, що знаходяться у комунальній власності, а 1/4 (бл.8,0 млн.грн) буде спрямовано на поточний ремонт доріг та їх експлуатаційне утримання. Керівники району націлювали органи місцевого самоврядування на те, щоб до кінця вересня ними були подані пропозиції з даного питання до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, тобто визначені ділянки доріг, що потребують першочергового ремонту. А до 01.02.2018 року міська, сільські ради, ОТГ мають підготувати проекти на проведення капітального ремонту доріг місцевого значення.
Досвідом напрацювань із присутніми поділився заступник Староаврамівського сільського голови О.В.Олексенко. Він вів мову про порядок виконання запланованих робіт від визначення ділянок, що ремонтуватимуться, до отримання свідоцтва на введення їх в експлуатацію. Сільська рада уже в цьому році змогла спрямувати на капітальний ремонт доріг близько 4,0 млн. грн., - тому позитивний досвід є і слушно ним скористатися.
У процесі обговорення були висловлені ряд пропозицій та зауважень щодо цього питання присутніми на нараді керівниками органів місцевого самоврядування. Як запевнила голова РДА та її перший заступник, виконавча влада максимально врахує всі пропозиції та в свою чергу чекає від органів місцевого самоврядування активної і продуктивної роботи у цьому напрямку.


Ушанували спортивну родину Хорольщини


З нагоди Дня фізичної культури і спорту керівники району та міста разом із спортивною громадськістю, ветеранами спорту поклали квіти до пам’ятника Т.Г.Шевченку, вшанувавши пам'ять всіх державотворців та віддаючи шану спортсменам-хорольцям, які зробили вагомий вклад у розвиток фізичної культури і спорту та досягли спортивних вершин.
Квіти до підніжжя пам’ятника Кобзарю поклали: голова райдержадміністрації Л.М.Звірко, перший заступник голови РДА С.Г.Абрамов, міський голова С.М.Волошин, заступник голови районної ради Р.М.Гловацький, заступник міського голови Я.Ю.Карманська, начальник відділу освіти, молоді та спорту РДА І.М.Потерайло, представники ветеранської спортивної когорти Хорольщини, учителі фізичного виховання та тренери.

У районному будинку культури на урочистості з нагоди Дня працівника фізичної культури та спорту зібралися юні та вже досвідчені спортсмени, ветерани спорту, викладачі фізичного виховання навчальних закладів міста та району. Велику і дружню спортивну родину у спортивному азарті завжди об'єднує сила волі спортсмена, прагнення до перемоги, подолання все нових сходинок у тому виді спорту, який вони для себе обрали.
Першими спортивному родину Хорольщини привітали танцювально-віршованою композицією з повітряними кульками вихованці дитсадка "Веселка".
Із вітальними словами до професійного дня, побажаннями до присутніх звернулися голова Хорольської райдержадміністрації Лариса Звірко, заступник голови районної ради Роман Гловацький, начальник відділу освіти, молоді та спорту РДА Ірина Потерайло. Вона наголошували, - щорічно з районного бюджету виділяються значні кошти на підтримку та популяризацію серед молоді видів спорту. Подякували керівникам підприємств, установ, організацій міста, сільськогосподарських формувань, сільських рад та об'єднаних громад району за активну підтримку талановитої молоді. Вручили Почесні грамоти та Подяки від райдержадміністрації та районної ради, районної дитячо-юнацької спортивної школи кращим спортсменам та викладачам, навчальним закладам, ветеранам спорту.
Пісенну програму і святковий настрій створювали: ветеран спорту, колишній воротар жіночої гандбольної команди Тетяна Петраш, Анастасія Олексенко, Олег Стешенко, Альбіна Бибик та Ольга Бондаренко та інші. Віршованими вітаннями-присвятами звернулися до присутніх та усіх спортсменів Хорольщини учні Хорольського навчально-виховного комплексу.
"Живіть щасливо і багато,
Любов до спорту бережіть.
Хай кожен день ваш буде святом.
Життям упевнено ідіть", - такими милозвучними рядочками від ведучої святкового ушанування працівників фізкультури та спорту Лариси Вакуленко завершились урочистості.


Найцінніше для кожної людини - це її здоров'я та життя


Щорічно в другу суботу вересня відзначається Всесвітній день надання першої медичної допомоги.
З цієї нагоди в Хорольському районному секторі з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації для підоблікових осіб відбувся виховний захід. До участі були залучені: лікар-травматолог Хорольської центральної районної лікарні Тараненко Сергій Іванович та голова Хорольського районного осередку Полтавського обласного Товариства Червоного Хреста України Баканова Ірина Іванівна.
Медичні працівники розповіли та наочно показали, як шляхом проведення найпростіших медичних заходів можна врятувати життя потерпілому, зменшити його страждання і попередити розвиток можливих ускладнень. Всі учасники заходу отримали пам'ятки та буклети про необхідність, важливість і способи надання першої медичної допомоги постраждалим.
На сам кінець, працівники Хорольського районного сектору з питань пробації подякували гостям за активну життєву позицію, за участь в заході та за плідну постійну співпрацю на шляху перевиховання осіб, які вступили в конфлікт із законом.

Станіслав Жалдак, фахівець з питань соціальної роботи із суб'єктами пробації Хорольського районного сектору з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції


З наступного року більше 7300 км доріг перейде на баланс ОДА


Днями на Хорольщині з робочою поїздкою побував перший заступник голови ОДА А.А.Пісоцький. Він провів особистий прийом громадян, по закінченню якого у приміщенні Хорольської районної ради відбулася виїзна нарада щодо реалізації реформи децентралізації доріг. Участь у ній взяли керівники області та району, депутати обласної та районної рад, міський та сільські голови.
Реформа децентралізації доріг передбачає, що з 1 січня наступного року автомобільні шляхи місцевого значення перейдуть на баланс облдержадміністрацій. А це близько 80% усіх автошляхів. Для ремонту всіх доріг Полтавщини потрібно 12 млрд. грн. І хоч для цього є кілька джерел фінансування, пріоритет надаватимуть шляхам, що ведуть до соціально важливих об’єктів.
Протяжність доріг у Хорольському районі складає – 373,3 км. З них місцевого значення – 263,5 км, решта – державного.
Загалом в області протяжність усіх доріг – 8 877 км. З них 7 332 км перейде на баланс Полтавської ОДА. На їхнє утримання та ремонт спрямовуватимуть ресурси з дорожнього фонду та кошти, передбачені обласною Програмою розвитку дорожнього господарства.
Передбачається, що річний бюджет на 2018 рік на утримання доріг місцевого значення має скласти 27,640 млн. грн., з них: 8,0 млн. грн.- на утримання доріг, а близько 20,0 млн. грн. – на розвиток дорожнього господарства.
Ще один ресурс, з якого можна черпати кошти на цю сферу, – «митний експеримент». Він дозволяє отримувати додаткове фінансування для реконструкції та ремонту автодорожньої інфраструктури країни, забезпечувати нову якість доріг і безпеку автомобільного руху.
– Підрахувавши всі фінанси, які наступного року зможемо спрямувати на дорожнє господарство, вийде кругленька сума. Проте це не ті кошти, за які можна відремонтувати всі дороги Полтавщини. Адже для цього потрібно аж 12 мільярдів гривень, – говорить перший заступник голови Полтавської ОДА А.А. Пісоцький. Має бути стратегічна програма розвитку дорожнього будівництва, - сказав перший заступник голови ОДА. Важливо визначити дороги, які ремонтуватимуть першочергово. Це дороги, що ведуть до соціально важливих об’єктів: лікарень, шкіл, дитячих садочків та тих, що ведуть до автошляхів державного значення, – пояснив т. в. о. начальника управління-начальник відділу транспорту та зв’язку управління інфраструктури та туризму Полтавської ОДА Сергій Марчишинець. Аби їх виявити, для кожного району області необхідно розробити карту інфраструктури та автодоріг загального користування.– Карту потрібно уявно розділити на 4 частини – по центру провести лінії вздовж та поперек. У кожній із цих частин визначать основні дороги, з яких ремонт і розпочнеться, – додав завідувач сектором дорожнього господарства управління інфраструктури та туризму Полтавської ОДА Віталій Глуховеря.
Підбиваючи підсумки наради, перший заступник голови Полтавської ОДА зазначив, що згідно з перспективами дорожнього фонду вже за два роки наші автошляхи набудуть абсолютного нового вигляду. Шкільні автобуси рухатимуться безпечними маршрутами, а пожежні автомобілі та карети швидкої допомоги до пункту призначення прибуватимуть вчасно.


З бадьорістю і наснагою у новий навчальний рік


Як зауважують самі учасники конференції, подібні заходи, це - своєрідний заряд енергії перед новим навчальним роком. Адже вони дають можливість поспілкуватись із колегами, обмінятися думками, обговорити проблеми навчального процесу, щоб увійти в новий навчальний рік із наснагою і новими силами, щоб творити самим і надихати інших.
Адже істина хоч і не нова, зате дуже влучно сказана: "Учитель - це не професія, це покликання, це творчість, що надихає, дає сили та ідеї." Вони дають відчуття значимості, яке присутнє у кожного, хто пов'язаний із дітьми. Колесо навчальних років обертається дуже швидко. Кожен прожитий день у школі не схожий на попередній. Щоразу справжній педагог переосмислює, аналізує і визначає власні професійні пріоритети і спрямування, запитуючи себе: "Що дав минулий навчальний рік? Досвід, знання, перемоги учнів, власні досягнення, впевненість у тому, що вчитель - найважливіша професія у світі. Що чекає в наступному навчальному році?
На ці запитання та багато інших учителі Хорольщини отримали відповіді на вчительській серпневій конференції, яка відбулася 30 серпня у затишному актовому залі Хорольської гімназії. Ключовим питанням зібрання освітян району було "Освіта Хорольщини на шляху впровадження Нової української школи: підсумки 2016/2017 н.р. та основні завдання на 2017/2018 н. р."
У її роботі взяли участь представники всіх педагогічних колективів міста, сіл, об'єднаних територіальних громад району, а також почесні гості: Л.М.Звірко, голова райдержадміністрації, В.А.Мартюк, голова районної ради.
Із приємних миттєвостей розпочалося зібрання. В урочистій атмосфері відбулося нагородження працівників освітньої галузі. Кращі педагоги району отримали грамоти різних рівнів за сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, творчий пошук, вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління. Посадовці районної влади вручили кращим педагогам дипломи, грамоти за вагомий внесок у розвиток освітянської галузі району. Грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та активну громадську діяльність відзначили: Т. М. Горбенко - директора Хорольського Центру дитячої та юнацької творчості та М. В. Колісник - заступника директора з начально-виховної роботи Хорольської гімназії. Почесною Грамотою районної державної адміністрації та районної ради за сумлінну працю, плідну педагогічну діяльність та досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління - Н. Г. Дігтяр - директора Хорольського навчально-виховного комплексу; М. В. Чемериса - учителя предмету "Захист Вітчизни" Хорольської гімназії. Грамотою відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації за творчі досягнення у праці, ініціативу та відповідальність при вирішенні завдань розвитку освіти району, за результатами роботи у 2016 - 2017 навчальному році - С. В. Бойко - учителя трудового навчання Андріївської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів; Т. В. Гайдар- учителя російської мови та зарубіжної літератури Староаврамівської загальноосвітньої школа І - ІІІ ступенів; Н. І. Житченко - вихователя дошкільного навчального закладу "Дзвіночок "с. Трубайці; Н. М. Журавель - учителя англійської мови Ялосовецької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів; Я. В. Педюру практичного психолога дошкільного навчального закладу "Веселка" м. Хорол;. Д. В. Стадник - практичного психолога Штомпелівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів. Грамотою Покровськобагачанської сільської ради за творчі досягнення у праці, ініціативу та відповідальність при вирішенні завдань розвитку освіти, за результатами роботи у 2016 - 2017 навчальному році: Перепеляк Валентину Іванівну - учителя початкових класів Покробагачанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У своїх виступах привітали учасників конференції та подякували вчителям і батькам школярів за їхню працю та активну підтримку голова райдержадміністрації Лариса Звірко та голова районної ради Віра Мартюк. Вони зазначали: "Проблем у галузі освіти вистачає. Але більше є перспектив. Говорити і критикувати освіту сьогодні навчилися всі . Але справді якісною і доступною вона стане лише тоді, коли в одному великому освітянському човні сидітимуть і веслуватимуть в унісон усі, незалежно від політичних уподобань. І тільки тоді освіта стане дійсно європейською!" Райдержадміністрація і Районна рада сповна розуміє свою відповідальність за розвиток освіти в районі, постійно надає всіляку підтримку навчально-виховним закладам і робитиме це надалі. Депутатами районної ради прийнято чимало програм, спрямованих на розвиток та вдосконалення освітньої галузі. Приємно відзначити, що серед депутатів сільських рад галузь освіти презентує третя частина депутатів - педагогів, у складі депутатського корпусу районної ради - кілька працівників освіти. " Сьогодні ми зібралися разом, щоб подумати про нинішні й перспективні завдання освіти, намітити шляхи їхнього вирішення.- Продовжували керівники району. - Готуючись до зустрічі з вами, шановні освітяни, ми зіставили показники розвитку освітньої галузі за попередній рік і відзначили, що більшість з них мають позитивну динаміку. Зокрема, це збереження мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, покращення їх матеріально-технічного забезпечення, здобутки учнів та педагогів на обласному та всеукраїнському рівні, посилена увага до проблем учительства та здоров'я учнів.
Ми свідомі, що реальні зміни в освіті не відбудуться, якщо їх не буде впроваджувати мотивований кваліфікований учитель із високим суспільним статусом і належною заробітною платою, а ще - глибоко мислячий учитель.
Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію сьогодні забезпечено стабільну та вчасну виплату заробітної плати педагогічним працівникам, чого не можна сказати про інші райони. Приміром доплати працівникам дошкільних закладів, які звернулися за допомогою. Бажано, щоб і міська влада теж включилася до співфінансування цих потреб, як це зробили сільські ради.
Зустріти молодого вчителя, сказати добре слово учителю-пенсіонеру, відзначити тих, хто доклав рук до ремонтів і облаштування шкіл, а потім запитати про якість роботи. Так повинен працювати і начальник відділу освіти, і директор школи, сільський чи міський голова.
Окремо хочемо звернутися до керівників закладів освіти. Ви є керівниками не тільки учительського та учнівського колективу, а й батьківської громади. Здавна в Україні сформувався ментальний образ директора школи: красивий, шляхетний, високопрофесійний, високоморальний, надзвичайно ерудований, освічений, абсолютно безкорисливий, який, забуваючи про власні інтереси, піклується про наших дітей, приймаючи на себе всю відповідальність у разі батьківських невдач. Але він не повинен перетворитися із вчителя вчителів у топ-менеджера. Роль директора є головною у інноваційній діяльності.
Шановні директори шкіл! Ви є представниками влади. Саме ви формуєте громадську думку, особливо у селі. Тому влада хоче бачити у вашій особі ефективно діючого керівника освітнього процесу, з новим типом педагогічного мислення, який активно співпрацює із сільською владою і громадськістю, бізнесом, підприємцями, але й підтримує імідж району, а це дуже важливо. Очевидним є і той факт, що після вирішення соціальних питань - покращення якості освіти автоматично не почнеться, особливо у селі. Основна проблема - якість освіти. Замовник і споживач освітніх послуг - батько і дитина - вимагають якісної освіти сьогодні.
Важливої уваги влади, громадськості потребує сьогодні матеріально-технічна база, комп'ютерне забезпечення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
На сьогодні завершено проведення запланованих обсягів поточних ремонтів приміщень освітніх установ. Зусиллями органів виконавчої влади місцевого самоврядування, педагогічних колективів, батьків, громадськості, спонсорів, завдяки соціальним угодам проведені поточні ремонти навчальних кабінетів, лабораторій, приміщень загальноосвітніх шкіл, підготовлено до нового навчального року практично усі заклади. Тож, дуже хочеться, щоб діти йшли до школи за знаннями,за наукою, за щастям, за добром!"
Керівники району побажати педагогам лише успіхів у тій нелегкій справі, яку вони виконують. І щоб вони завжди з почуттям щастя йшли на роботу. А щастя - це коли є розуміння, коли їх підтримують. Зичили добра, миру та злагоди. Вітаючи освітян, керівники району знайшли для них найтепліші слова, відзначили вкотре, що вони найбільш прогресивна частина суспільства, котра формує майбутнє нашої держави.
Головним орієнтиром, який спрямує наших вчителів на плідну працю, стала доповідь начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації І.М.Потерайло. Ірина Миколаївна сердечно подякувала колегам за натхненну працю у минулому навчальному році, за якісну підготовку шкіл до нового навчального року і окреслила нові горизонти розвитку освіти району. В ході доповіді вона поділилася здобутками дошкільної, середньої і позашкільної освіти. А розповідати було про що: учні шкіл за результатами зовнішнього незалежного тестування постійно мають достойні місця в області. За учнівську наукову діяльність отримують призові місця. Впроваджуються Державні стандарти загальної середньої освіти, розвивається профільне навчання, інклюзивна освіта, все глибше входять у життя комп'ютерні технології в роботу всіх освітніх закладів. Не обминула виступаюча в доповіді і питання матеріально-технічного забезпечення, ремонту освітніх установ, окресливши акценти розвитку галузі в наступному навчальному році. Отже, із метою створення комфортних умов для навчання та виховання підростаючого покоління Хорольщини та стабільного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів району щороку модернізується, поповнюється матеріально-технічна база навчальних закладів району. За рахунок різних джерел фінансування у 2016/2017 навчальному році придбано комп'ютери, ноутбуки, принтери, мультимедійне обладнання, у кабінети, для фізичного розвитку учнів навчальних закладів придбано спортінвентар. Для безперебійного підвозу учнів до закладів освіти придбано два шкільних автобуси для Петракіївського НВК та Вишняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, на даний момент проводиться тендер із придбанню шкільного автобуса для Мусіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Протягом цього року було значно покращено матеріально-технічну базу дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів на суму близько 4 480 000 грн., що поліпшує надання якісних освітніх послуг, а саме: придбано шкільні меблі, обладнання та устаткування для харчоблоків, інтерактивні дошки, комп'ютери та комп'ютерні меблі на суму близько 492 000 грн. У вересні - жовтні 2017 року планується придбати шкільний автобус для Мусіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. З метою термомодернізації загальноосвітніх навчальних закладів району станом на 16.08.2017 року проведені капітальні ремонти будівель (часткова заміна вікон ) у Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вишняківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хорольській гімназії, Петракіївському НВК, Петрівському НВК, Ялосовецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Штомпелівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Трубайцівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Хильківській ЗОШ І-ІІ ступенів : на суму близько 1 252 000 грн. Виготовлена проектно-кошторисна документацію на капітальний ремонт будівлі (часткова заміна вікон) Хорольського НВК та Тубайцівської ЗОШ І-ІІ ст. на суму 11 070 грн. Виділені кошти в 2017 році в сумі 312 000 гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації та реалізації проекту: "Капітальний ремонт із частковою заміною даху Штомпелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів" ( виготовлено проектно-кошторисну документацію та почато реалізацію проекту ). У 2016 році виготовлена проектно - кошторисна документація по об'єкту : "Реконструкція запасних пожежних виходів та ганку ДНЗ " Веселка" за адресою : м. Хорол, вул. Гастелло, 4" . В 2017 році було виділено кошти в сумі 415 000 грн. і реалізація даного проекту планується найближчим часом. Продовжується реалізація проекту : "Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Веселка", по вул. Гастелло, 4, м. Хорол, Полтавської області ( часткова заміна вікон та дверей )" на суму 200 000 грн. Для забезпечення безперебійного проходження навчального процесу проведено підготовку паливно-енергетичних господарств ЗНЗ району до роботи в новому 2017/2018 навчальному році та в осінньо-зимовий період. Виконано поточні ремонтні роботи в приміщеннях котелень, проведено щорічну повірку та технічний огляд газовикористовуючого обладнання. На початок опалювального періоду 2017-2018 року загальноосвітні навчальні заклади на 100% забезпечені твердим паливом.
Презентувавши перспективи розвитку освіти району, спрямовані на творчу реалізацію навчально-виховного процесу, Ірина Миколаївна зазначила, що якість навчання - пріоритет загальної середньої освіти, а мета нової школи - різнобічний розвиток, виховання, соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України. У кінці виступу наголосила: "Від дитячого садка та майже чверть життя дитини ми, освітяни, формуємо її особистість і розум, навчаємо нового і невідомого, коригуємо розвиток, мудро створюємо маленьку частинку історії".
Слово мала також голова райкому профспілки працівників освіти І.М. Рябухіна. Виступили на актуальні теми, зокрема, матеріально-технічне забезпечення шкіл, поділилися своїми здобутками, значення національно-патріотичного виховання та сім'ї у становленні дитини, інклюзивну освіту педагоги різних загальноосвітніх навчальних закладів району: Л.А.Жеденко, Н.М.Романенко, Н.Й.Рубан, І.Б. Копайгора.
На серпневій конференції освітян лунали подяки керівникам району, депутатам усіх рівнів, сільським головам, кращим спонсорам та меценатам, представникам батьківських комітетів - усім тим людям, котрі не байдужі до проблем освіти і допомагають освітянам долати їх.
Цього року учасникам конференції представили чотирьох молодих вчителів Аліну Брижко, учителя трудового навчання Новоаврамівської гімназії, Тетяну Гріневич, вихователя ДНЗ "Веселка", Євгенія Тукала, учителя фізичної культури Штомпелівської ЗОШ та Анастасію Дятлову, учителя початкових класів Петракіївського НВК, котрі поповнять велику дружню педагогічну родину Хорольщини. Від їх імені виступила Анастасія Дятлова. Шлях учителя від молодого спеціаліста до майстра непростий, тому молодим педагогам так важливо у перші роки своєї роботи отримати підтримку від колективів, профспілки, держави. Переконатися, що вони обрали саме ту єдину важливу і потрібну людям професію, і з новими силами, натхненням працювати далі, несучи у світ знання, добро, віру у справедливість.
А взагалі конференція проходила під лейтмотивом "Учитель-творець добра на землі" і знайшла схвальний відгук у серцях присутніх.
Наостанок залишається привітати всіх освітян із новим навчальним роком та побажати легкого впровадження реформ галузі.


Увагу десикації!


Десикація - незамінний елемент технологій вирощення багатьох сільськогосподарських культур. Передзбиральну десикацію, наприклад сої чи соняшнику проводять для того, щоб прискорити достигання й підсушування рослин та отримати сухе насіння. Ще однією з важливих переваг десикації - цей захід дозволяє почати збирання врожаю щонайменше на 5-10 днів раніше. Крім того помічено, що за рахунок десикації зменшуються втрати під час збирання врожаю незалежно рік був вологим чи сухим. Завдяки десикації врожай достигає рівномірніше. Це в значній мірі стосується саме цього року, коли ранні приморозки пошкодили не лише соняшник, а й сою, кукурудзу (окремі рослини місцями навіть повністю загинули).Крім того, тривала весняна посуха,відсутність довгоочікуваних весняних опадів не сприяли рівномірній появі сходів і подальшому їх розвитку. Навіть зараз на окремих полях соняшника спостерігається його цвітіння, в той час як певний відсоток його вже дозрів і потребує збирання. Також усі знають, що при збиранні вологого соняшникового насіння втрати неминучі, бо яким би не був сучасний комбайн він погано справляється з обмолотом сирої маси. Десикація не лише підсушує соняшник, а й знищує бур`яни, що спрощує збирання, підвищує якість врожаю. Отже,як бачимо, десикація суттєво полегшує збирання обробленої культури та зменшує його втрати від 30 до 50 %.
Відносно соняшника, як основної культури, що піддається десикації, то його насіння, як говориться - наливається протягом 35-45 днів після його масового цвітіння, завершується цей процес фізіологічною стиглістю, коли відносна вологість насіння становить близько 35 %.За сприятливих умов під час дозрівання насіння втрачає близько 1,5 % вологи за день. Накопичення сухої речовини в сім`янці поступово зменшується і повністю припиняється, коли його вологість знижується до 18 %.В разі перестою вологість насіння може зменшитися іще до 8 %, але це вже призводить до значних втрат унаслідок обсипання його на корені чи при збиранні врожаю. Слід пам`ятати також, що вологість частини кошика приблизно на 50 % вища ніж насіння, тому при збиранні урожаю воно може знову вбирати вологу. Крім того, кошики з більшим діаметром, або уражені хворобами, особливо загальновідомими сірою та білою гнилями, достигають набагато повільніше, ніж здорові кошики чи кошики меншого розміру.
Десикація також надзвичайно важлива за несприятливих погодніх умов восени (як затяжні дощі чи високі агрофони добрив), коли терміни вегетації соняшнику збільшуються.
Оптимальний період для застосування десикантів на соняшнику - це початок побуріння кошиків і повна стиглість за вологості насіння 30-35 %.
В "Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" для десикації соняшника та інших культур є широкий спектр хімічних препаратів. Це і загальновідомий реглон супер з н/з 2,4-3,0 л/га, який до-речі не впливає на схожість насіннєвого матеріалу, тому зареєстрований на багатьох культурах. І ряд інших препаратів: суховій-1,5-2,5 л/га, десикант, РК-2,5-3,0 л/га і інші.
Перш ніж здійснювати відповідні заходи із проведення десикації відповідно до Законів України слід узгодити з відділами Держпродспоживслужби в районах, хто, коли, як і де буде здійснювати відповідні заходи, навіть якщо це буде так звана "мала авіація" - дельтоплани і інші повітряні судна вони повинні бути зареєстровані, мати відповідні посвідчення і допуски для здійснення робіт, ліцензію і т.д. Територіальні органи Держпродспоживслужби, вивчивши детально майбутні площі, що плануються оброблятися чи не порушуються при цьому санітарно-гігієнічні норми та правила, відділ обліку застосування ЗЗР перевіряє якими препаратами та з якою нормою застосування будуть здійснювати десикацію з дотриманням регламентів застосування пестицидів та техніки безпеки як самих працюючих так і оточуючих із обов`язковим попередженням населення та виставлення відповідних знаків. Лише, виконавши вимоги відповідних територіальних служб, можна проводити дані заходи, щоб не нашкодити собі і навколишнім мешканцям.
Збирання врожаю є заключним етапом у вирощенні будь-якої культури. Останні роки погодні умови, що складаються як під час вегетації рослин, так і перед та під час збирання (неоднорідність посівів, прохолодні ночі інше) сприяють збільшенню вологості зерна і неоднорідному дозріванню, розвитку хвороб і пліснявіння, знижуючи при цьому якісні та кількісні показники продукції. Збільшення вологості зерна призводить до додаткових витрат на післязбиральну доробку та сушіння насіння, що зменшує рентабельність вирощуваної культури. Крім того, за наявності середнього і високого ступеня забур`яненості знижується продуктивність роботи зернозбиральної техніки, що подовжує строки та зменшує кількість часу для підготовки ґрунту під наступні культури. Зокрема це стосується пізньостиглих і нерівномірно достигаючих (як в цьому році) культурних рослин - соняшнику, сої і навіть зернової кукурудзи. Щоб досягти високої ефективності, безпеки для довкілля і працівників та економічності десикації, десиканти доцільно використовувати на полях з інтенсивними системами землеробства. На полях із загальноприйнятим технологічним циклом ведення рослинництва і особливо на площах з високим ступенем забур`яненості рекомендується застосовувати в якості десиканту один з гербіцидів суцільної дії, той же Гліфосат, РК з н/з - 3,0 л/га, який надійно знищує наявний спектр бур`янів та підсушить насіння культурних рослин. Крім того, як я вже говорив, десикація прискорить строки збирання, що дозволить товаровиробникам отримати більший прибуток, адже завжди на початку збирання ціна на елеваторі вища, ніж при масовому збиранні будь-якої культури.
Тому, зваживши всі приведені мною аргументи і враховуючи реальний стан на Ваших полях та погодніх умовах, що складаються, Вам вирішувати проводити десикацію чи ні, а провідний спеціаліст відділу контролю за обігом ЗЗР управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області завжди до Ваших послуг.

Василь БАГНО, провідний спеціаліст відділу контролю за обігом ЗЗР управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області


Про небезпеку вживання води та харчових продуктів забрудненої нітратами


Нітрати є речовинами, які виникають на певному етапі обміну азоту в біосфері. Джерелом надходження їх в грунт є природні продукти розпаду органічних речовин, а також відходи при утриманні домашніх тварин, при порушеннях санітарних вимог по розміщенню на садибах місць зберігання побутових відходів, каналізаційних споруд (вигребів).
Шкідливі для здоров'я є не самі нітрати, а продукти їхнього окислення - нітрити, що утворюються безпосередньо в організмі під впливом мікрофлори шлунково-кишкового тракту, так і під дією високих температур (кип'ятіння).
Нітрати з шлунково-кишкового тракту, перетворившись на нітрити, потрапляють у кров. Гемоглобін крові, який повинен переносити кисень до клітин організму, замість кисню зв'язується з нітритами, утворюючи сполуку -метгемоглобін, яка не здатна живити клітини. Через що розвивається кисневе голодування - гіпоксія.
У нормальному стані у людини в крові міститься близько 2% метгемоглобіну. При вмісті метгемоглобіну до 30% виникає гостре отруєння.
Пам'ятайте, що при вживанні забрудненої нітратами питної води та рослинних продуктів можливе розвинення хронічної або гострої нітратної інтоксикації.
Вода забруднена нітратами небезпечна саме для дитячого організму, а особливо - для дітей перших місяців життя. Це пов'язано з тим, що у дітей віком 0-3 місяці життя, ще не виробляється фермент, який відповідає за відновлення метгемоглобіну в гемоглобін - метгемоглобінредуктаза. Також, в зв'язку з тим, що кислотність шлунку дитини знижена - це надає змогу нітратам активніше трансформуватися в нітрити.
А сам гемоглобін новонароджених, зважаючи на те, що є незрілим більш легко та активно з'єднується з нітритами, а не киснем. Дане з'єднання є стійким і нездатним переносити до тканин кисень. Якщо дитині віком 0-3 місяці водою, яка містить 80-100 мг/л нітратів розвести суміш, у неї виникне гостре отруєння.
Отруєння розпочинається із слабкості, нудоти, блювання, проносу, з'являється задишка, ціаноз (посиніння), серцебиття. Чим більше кисневе голодування (гіпоксія) чіткіше проявляються симптоми ураження серцево-судинної та нервової систем.
Крім цього, нітрати і нітрити негативно впливають на організм вагітної та її плід. Ці сполуки проникають крізь плацентарний бар'єр. Доведена їх тератогенна, ембріотоксична дія, вплив на нервову систему. Забруднена нітратами вода - звичайна за смаком, без запаху, прозора і чиста.
Якщо мати вживала багато насичених нітратами продуктів та води під час вагітності про це може свідчити жовтяниця новонароджених та підвищена концентрація білірубіну в крові.
Нітрати потрапляють у материнське молоко. Надходження нітратів і нітритів з материнським молоком коливається в залежності від періоду року. Максимальне їх надходження спостерігається восени, коли частка овочів в харчуванні найбільша, але не слід забувати про їх надходження із забрудненою нітратами питною водою. Тому, стан гіпоксії у дитини після народження може підтримуватися за рахунок надходження нітратів із грудним молоком.
Не використовуйте для пиття та приготування їжі воду вміст нітратів в якій перевищує 50мг/дм3. Слід запам'ятати, що кип'ятіння забрудненої нітратами води збільшує їх токсичність на 40-50%.
Реакції перетворення нітратів в нітрити дещо запобігає вітамін С. Тому, для зниження негативного впливу на здоров'я нітратів потрібне споживання овочів, фруктів та соку, які багаті на вітамін С, або саму аскорбінову кислоту.
Лабораторія Хорольського міжрайонного відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» має можливість на платній основі проводити дослідження води та харчових продуктів (овочів, фруктів) на вміст нітратів. Одне дослідження води на нітрати коштує -20,90грн., овочів, фруктів -25,04 грн.

Анатолій ЛУКОМЕЦЬ, завідувач Хорольським міжрайонним
відокремленим підрозділом ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України”


Внесено зміни до порядку надання житлових субсидій


Кабінетом Міністрів України 18 серпня 2017 року прийнято постанову №609, якою внесено зміни до порядку надання житлових субсидій, що набрали чинності з 19.08.2017 (з дня опублікування), зокрема:
- визначено розмір простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, яка враховується при визначення права на перепризначення субсидії на наступний період.
Нагадаємо, що з 1 травня 2017 року впроваджена норма, згідно якої субсидія не перепризначається на наступний період при наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг. В такому випадку субсидія буде перепризначена у разі погашення заборгованості або укладання договору реструктуризації боргу.
Тобто, якщо раніше сума простроченої заборгованості була навіть менше 100 грн, субсидія на наступний термін не перепризначалась.
Внесеними змінами передбачено, що при перепризначенні субсидії на наступний період враховується прострочена понад два місяці заборгованість із оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).
Наприклад, якщо сім'я має заборгованість за послуги, однак її загальна сума не перевищує 340 грн, зазначена заборгованість не вплине на визначення права на перепризначення субсидії. Таким сім'ям управліннями соціального захисту до 10 вересня поточного року буде проведено перепризначення субсидії з травня 2017 року на наступний 12-ти місячний термін та надано повідомлення про розмір призначеної субсидії
- врегульовано питання виплати зекономлених сум субсидій сім'ям, у яких одержувач субсидії помер.
З поточного року передбачено, що отримувачі субсидії, які економно споживали газ або електроенергію для опалення житла протягом опалювального періоду, і у яких станом на 1 травня була переплата за послугу, можуть отримати частину зекономленої субсидії в сумі, що не перевищує вартості 100 м3 газу або 150 кВт·год електроенергії (по електроенергії - це 135 грн, по газу - близько 688 грн).
Згідно внесених змін у разі смерті одержувача субсидій, зекономлені суми субсидії виплачуються одній з осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію.
Нагадуємо, що для отримання коштів необхідно подати до 1 вересня заяву до органів соціального захисту населення, у якій зазначити спосіб виплати - банк або пошта.
- приведені у відповідність до фактичного споживання соціальні нормативи газу на приготування їжі та підігрів води.
Відповідно до змін, внесених до постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №203 "Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників" та від 06.08.2014 №409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" діють такі нові соціальні нормативи на газ: на газову плиту (приготування їжі) - 3,3 м3 на особу; на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) - 5,4 м3 на особу; на газову плиту і водонагрівач - 10,5 м3 на особу.
- зменшено період, за який враховуються доходи домогосподарств для призначення житлових субсидій.
При розрахунку розміру субсидії на новий опалювальний сезон 2017/18 рр. - з 1 жовтня 2017 року будуть враховані доходи громадян за I та II квартал 2017 року, а на неопалювальний період - з 1 травня 2018 року - за III та IV квартал 2017 року. При цьому розмір субсидії на опалювальний сезон для домогоснодарств, які використовують природній газ для індивідуального опалення , розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Сім'ям, які вперше звернуться за призначенням субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
Крім того, внесеними змінами надано можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна та врегульовано питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію, одній з осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи.

Вікторія ЛОПІТЬКО, начальник управління соціального захисту населення


Ушанували пам'ять Андрія ДЕРЕБЧЕНКА


29 серпня Україна вшановувала пам'ять загиблих учасників АТО.
У зв’язку з цією трагічною датою, голова районної ради В.А. Мартюк та перший заступник голови райдержадміністрації С.Г. Абрамов побували на могилі нашого земляка із села Вишняки Андрія Деребченка. Він героїчно загинув під Ілловайськом три роки тому.
Керівники району поклали квіти на могильну плиту на місці поховання Андрія та вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання.
Цього ж дня вони відвідали Вишняківську ЗОШ I-III ст., яку закінчив Андрій. На стіні встановлена меморіальна дошка на його честь. В.А. Мартюк та С.Г. Абрамов поклали живі квіти до меморіальної дошки Андрію Деребченку та віддали шану пам’яті всім військовим, які полягли у зоні проведення АТО на Сході України, відстоюючи соборність і незалежність української держави.


З турботою про здоров`я кожної насінини


Першим і одним з найбільш важливих та обов`язкових агротехнічних прийомів вирощування сільсько-господарських культур є обробіток посів-ного матеріалу захистними та стимулюючими препаратами, так званими протруйниками насіння. На практиці доведено, що навіть неодноразовий обробіток в подальшому сільськогосподар-ських культур системними фунгіцидами не вирішує ефективної боротьби з хворобами, тому не варто економити на протруєнні насіння. Як свідчить практика, неураженого навіть елітного насіння просто не буває. Саме тому, протруєння насіння - це захід, який дає змогу знешкодити насіння від збудників хвороб, які передаються через насіннєвий матеріал, захищає насіння і проростки від пліснявіння в грунтових умовах, знижує ураження кореневими гнилями, послаблює негативний вплив пошкоджень та травмувань на якість посівного матеріалу, а також поліпшує перезимівлю озимих культур.
Провідне місце серед зернових хлібних культур, незважаючи на "кукурудзяно-соєву-соняшникову лихоманку", посідає озима м`яка пшениця . Цінність її визначається високою якістю виробленого з неї пшеничного хліба. За смаком та поживністю він перевищує хліб із борошна всіх інших зернових культур. Тому озима пшениця без пафосних слів була, є і буде стратегічною культурою.
Великої шкоди посівам озимих культур завдають численні хвороби, серед яких найбільшого поширення набули: борошниста роса, септоріоз, кореневі гнилі,бура іржа, фузаріоз колосу,тверда та летюча сажки, ряд вірусних захворювань (що до речі не лікуються). Причини їх виникнення різні: сприятливі погодні умови в рік вегетації (як цього року), порушення агротехнічних прийомів (монокультура, одностороннє внесення міндобрив, зміщення строків сівби в бік пізніх), вирощування однорідних за біотичним складом сортів, що сприяє швидкому пристосуванню і розмноженню на них патогенів. Що є одним з аргументів на користь обов`язкового протруєння насіння. Крім того, теплі осені в останні роки сприяють розповсюдженню не лише перелічених вище хвороб, а й розповсюдженню шкідників як самих сходів так і ґрунтових. Тому здійснюючи постійний моніторинг озимих культур для контролю за сходами озимих та запобігання подальшого розповсюд-ження як хвороб, так і самих шкідників настійно рекомендую під час здійснення протруєння насіння обов`язково застосовувати інсектицидні протруйники, або ж додавати один з інсектицидів до фунгіцидних протруйників насіння згідно "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні" та щорічними до нього "Доповненнями…".
Останнім часом на ринку України сільськогосподарським товаро-виробникам пропонується великий вибір і асортимент хімічних препаратів з високою біологічною ефективністю. З`явилися препарати нової генерації, які складаються з декількох діючих речовин і відповідно здатні контролювати більший ареал шкодо чинних об`єктів, відносно є досить універсальні по своїй дії на різні види хвороб. Особливо ефективними є препарати, які включають-тебуконазол, тіабендазол та флутріафол в різних пропорціях та концентраціях. При використанні протруйників системної дії строки протруювання не впливають на якість обеззаражування насіння, так як ефективність препарату проявляється тільки при надходженні діючої речовини всередину зернівки. Тому, можливість протруювання насіння безпосередньо перед посівом або ж за 1-2 тижні до нього ефективної дії не втрачає. Потрібно дотримуватися рекомендо-ваних норм застосування протруйників насіння не допускаючи їх зниження.
Однак критерієм правильного вибору протруйника насіння серед розмаїття, що пропонується товаровиробникам є спектр його активності в відношенні до збудників хвороб, тому він повинен базуватися на даних фіто експертизи насіння, яке можуть правильно здійснити лише науково-дослідні установи.
Через декілька тижнів у аграріїв розпочнеться новий цикл робіт - посів спочатку озимого ріпаку, потім - озимих колосових культур. В цей час важливо не тільки вчасно покласти насіння у завчасно підготовлений грунт чистий від коренепаростковий і інших бур`янів з запасами продуктивної вологи для отримання дружніх, рівномірних сходів, але й забезпечити майбутньому врожаю надійний старт: не допустити нерегульованого розвитку хвороб, бур`янів та появи і розповсюдження шкідників.
За бажанням отримати більш детальну інформацію чи здійснити спільний моніторинг озимих культур урожаю 2018 року звертайтеся до провідного спеціаліста відділу контролю за обігом ЗЗР управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області Багна Василя Івановича, який завжди до Ваших послуг.

Василь БАГНО,
провідний спеціаліст відділу контролю за обігом ЗЗР управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області


"Перемога" на шляху до відкриття нових обріїв


Коли люди вже віджнивували, зібрали урожай ранніх зернових, перед збором інших культур саме час підбити підсумки зробленого. А найкраще це зробити, зібравши колег і друзів на День поля. Так вже два роки поспіль відбувається у СВК "Перемога", очолюваному Анатолієм Григоровичем Пасютою заслуженим працівником сільського господарства України, кавалером ордена “За заслуги ІІ-ІІІ ступеня”.

Cільгоспвиробники, селек-ціонери, агрономи, партнери, керівники - на цьому заході зібралися різні люди, але всіх об'єднало одне - потреба в нових технологіях для підвищення ефективності сільського господарства і пошук шляхів стабілізації агровиробництва в сучасних умовах. Саме в такому напрямку і працювали весь день запрошені на семінар фахівці. На Дні поля можна було не лише на власні очі побачити, якою надзвичайно щедрою стає за належної до неї уваги - українська нива в усій її багатогранності сільгоспкультур, а й визначити для себе, що придбати із побаченого для власних майбутніх посівів. А на додачу - чимало корисного почерпнути про сучасні агротехнології. Бо, що і як посієш та доглядатимеш - те, зрозуміло, і ­ пожнеш.
Саме цим і пояснюється така велика популярність заходу, адже за багато років своєї діяльності СВК "Перемога" завоювало гарну репутацію серед сільгоспвиробників передусім завдяки гарному прикладу якісного посівного матеріалу. Просто кажучи, насіння, випро-буване "Перемогою" демонструє гарні врожаї, а відтак і попит на нього зростатиме. За словами голови правління СВК "Перемога" Анатолія Пасюти, господарство зацікавилося продукцією компанії "Агроресурс". Зараз на базі підприємства компанія вирощує сою, соняшник, кукурудзу різних сортів. СВК "Перемога" справді для багатьох аграріїв є прикладом успішного господарювання.
Від самого ранку відвідувачів, які прибули сюди на День поля з усіх куточків Полтавщини, чекали на полі СВК "Перемога" - крім виробничників, нагодою відвідати одне з найкращих господарств Хорольщини скористалися й провідні ­ селекціонери й автори сортів сільгоспкультур, керівники компаній, що спеціалізуються на виробництві техніки для сільгоспгалузі та засобів ­ захисту рослин. Такий інтерес не випадковий, бо досвід "Перемоги" вартий наслідування. Адже такої концентрації різноманітної корисної інформації можна дістати хіба що на представницьких аграрних форумах. От тільки тут, на землях господарства, кожен мав змогу на власні очі побачити, як теорія господарювання успішно втілюється в практичні рішення.
Урочисту частину заходу відкрив керівник компанії "Північ Агроресурс" Павло Степанович Шрейтер, котрий подякував голові правління СВК "Перемога" за надану можливість провести День поля та привітав усіх із цим, якщо можна так назвати, святом нових прогресивних технологій. А також відзначив, що з господарством успішно співпрацюють протягом багатьох років, приємно, що довіряють компанії. У свою чергу Анатолій Григорович Пасюта говорив про своєчасне, якісне обслуговування компанією. Розповів присутнім про сільгоспкооператив "Перемога". Гості свята голова райдержадміністрації Лариса Миколаївна Звірко та голова районної ради Віра Анатоліївна Мартюк констатували, що нині СВК "Перемога" - одне з кращих сільгосппідприємств не лише Хорольського району, а й області і якщо обирають собі партнерів у господарюванні, то тільки надійних. Привітали усіх із Днем поля. А далі розпочалася практична частина семінару. Адже саме в цей день відбувся щорічний захід компанії "Агроресурс" - Агро Тест-драйв 2017.
Із новими сортами сої, кукурудзи, соняшників учасники Дня поля могли ознайомитися на дослідно-демонстраційних ділянках. І, що надзвичайно важливо, тут же отримали вичерпні консультації від селекціонерів і представників фірм-виробників щодо нюансів їх вирощування. З-поміж усього розмаїття представлених зразків значна увага гостей була прикута до сортів вітчизняної селекції. У "Перемозі" ­ вирощують саме українські сорти. Догляд за ними треба забезпечити правильний.
"Кота у мішку" аграрії в сьогоднішніх умовах не купують: на дослідних ділянках господарства просто неба все, як мовиться, "прозоре". Дивись, вибирай. Тут одразу й адреси постачальників представники того чи іншого насіння нададуть. Обмежень на нього немає. А вибрати справді є із чого. Продемонстрували свої консультанти компанії "Агроресурс".
Більше ста учасників Дня поля проходили серед цієї краси та літньої духмяності, а господар переможанських полів розповідав своїм гостям про кожну ділянку, розповідав і як практик, і просто як людина, залюблена у село, шаноблива до праці на землі.


Професійна родина медичних працівників району поповнилась молодими спеціалістами


4 серпня в актовій залі районної лікарні відбулася урочиста подія, тут зустрічали молоде поповнення - дипломованих спеціалістів, які вливаються у професійну родину медичних працівників Хорольщини. Випускників медичних закладів щиро зустрічав трудовий колектив лікарняного закладу Центру ПМСД на чолі з головним лікарем Л.М.Соболем, який і представив молоде поповнення: двох випускників Української медичної стоматологічної академії, Яну Ватулю та Олега Якуніна. Вони працюватимуть сімейними лікарями в Хорольській АЗПСМ №2. У цій же амбулаторії на посаді сестри медичної буде працювати Юлія Удовиченко, випускниця Кременчуцького медичного училища. Молоді спеціалісти будуть тепер і в сільських медичних закладах: Родіон Ярмоленко, випускник Лубенського медичного училища, призначений на посаду завідувача Софинським ФАПом, а Ірина Криворотько - на посаду сестри медичної Вишняківської АЗПСМ.
Привітати юних медиків з посвятою в професію завітали голова районної ради В.А.Мартюк та виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації С.Г.Абрамов. Медична галузь району славиться своїм професійним персоналом і міцною матеріальною базою, - на цьому наголошували керівники району та лікарняного закладу, звертаючись до молодих спеціалістів, а ще пообіцяли подбати про житло для них. А також запевнили, що будуть і надалі всіляко підтримувати галузь охорони здоров’я. На згадку про цей день юним фахівцям вручили маленькі подарунки.
Побажаємо молодим спеціалістам-медикам вдалого старту на професійній ниві. Хай щастить вам, юнь, в житті і в професії, хай оцінять вас люди за милосердя, чуйність, професіоналізм і добре серце!


Про порядок виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки інвалідам війни, інвалідам з дитинства та інвалідам загального захворювання


Управління соціального захисту населення проводить виплату грошової компенсації інвалідам війни та інвалідам зазначеним у статті 6.2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань " один раз за 2 роки, якщо ці особи не одержували безоплатних санаторно-курортних путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань.
Підставою для виплати грошової компенсації є такі документи:
заява на компенсацію;
копія посвідчення інваліда війни;
Грошова компенсація виплачується інвалідам війни через два роки після звернення із заявою про виділення путівки або виплати грошової компенсації.
Згідно з Порядком виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007р. № 150, який набрав чинності з 01.01.2008р., грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки виплачується інваліду загального захворювання та інваліду з дитинства , якщо він протягом попередніх трьох календарних років не одержував безоплатної санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли інвалід звернувся за нею).
Підставою для виплати грошової компенсації інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства є такі документи:
заява на виплату компенсації; копія паспорта 1,2,та 11 стор.;
копія медичної довідки за формою № 070/0;
копія довідки МСЕК;
копія пенсійного посвідчення копію трудової книжки першої і останньої сторінки.
Для отримання більш детальної інформації просимо звертатися за адресою: вул.Незалежності,62 каб.№8 або за тел.33-0-60.

В.о.начальника управління соціального захисту населення Т.В.Тищенко


Про виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС


Управління соціального захисту населення буде проводить виплату грошової компенсації в 2018 році замість санаторно-курортної путівки громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.
Для виплати грошової компенсації за 2018 рік, постраждалі особи у 2017 році подають до управління соціального захисту населення заяву на отримання грошової компенсації замість путівки та документи, а саме:
1). для отримання грошової компенсації замість путівки громадяни, віднесені до категорії 1 подають:
- довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
- копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);
- копію паспорта;
2). для отримання грошової компенсації замість путівки дитина з інвалідністю та один із батьків або особи, яка їх замінює подає:
- довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
- копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);
- копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю;
- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.
Для отримання більш детальної інформації звертатись до управління за адресою: вул.Незалежності, 62, м.Хорол, кааб. №8, тел. 33-0-60.

В.о.начальника управління соціального захисту населення Т.В.Тищенко


Пенсія по-новому: як не стати пенсіонером в 65 років


Щорічно кількість пенсіонерів, які виходять на пенсію у віці понад 63 роки, збільшуватиметься. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект пенсійної реформи. У другому читанні та в цілому документ проголосують уже цієї осені. Як і обіцяв Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, пенсійного віку для українців не підвищили. Про це повідомляє «Сегодня».
Цифра 60 залишається, однак вимоги до пенсіонерів зростатимуть із кожним роком. Ті, хто їх не виконає, вийдуть на пенсію в другу (63 роки) або навіть у третю (65 років) чергу.
Коли на пенсію
Після реформи українці зіткнуться з «гнучким» пенсійним віком. Хтось, як і раніше, піде на заслужений відпочинок у 60 років, а комусь доведеться працювати до 65-ти. Причому, кожного року кількість тих, хто не зможе виконати вимоги щодо стажу, зростатиме. Наприклад, у 2021-му «вчасно» отримають пенсії 75% українців, а вже в 2028-му — лише 55%. Тобто практично половині 60-річних українців не вдасться піти на «заслужений відпочинок» у 2028 році.
Як відзначають в Інституті демографії та соціальних досліджень, чим молодший українець, тим складніше буде довести наявність стажу. Наприклад, до 2004 року в стаж враховувалося навчання в університетах, армія тощо. Зараз же зважають тільки на той час, коли українець платив внески до Пенсійного фонду, тобто був офіційно оформлений згідно КЗпПУ. Крім того, якщо українець народився у 1960 році, для виходу на пенсію в 60 йому знадобиться як мінімум 27 років стажу. А тому, хто народився в 1970-му — вже 35 років стажу.
В уряді таку пропозицію пояснили просто. Пенсію потрібно заробити і українці, які все життя чесно платили внески до Пенсійного фонду, не можуть бути в таких же умовах, як і ті, хто офіційно працював лише 15 років. Експерт у сфері пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко відзначає: в 90-х роках більшість українців навіть якщо не працювали, то були десь офіційно оформлені. При цьому до 2000 року жорстких вимог до обліку стажу не існувало. Тому точно сказати, з якими документами і яким стажем ітимуть на пенсію українці через пару років, складно.
Варто зазначити, що перші кілька років діятимуть «пільгові умови» виходу на пенсію. «Гнучкий» пенсійний вік запрацює на повну силу тільки в 2021 році. Якщо 60 виповнилося з 2018-го по 2020 рік, тобто є понад 15 років стажу, але менше, ніж вимагає нове законодавство, можна звернутися в орган соцзахисту і отримати тимчасову матеріальну допомогу. У той же час ті, хто не заробив і 15 років стажу, взагалі залишаться без пенсії.
Два роки відсутнього стажу можна докупити. Перший рік стажу коштує удвічі більше, ніж мінімальний внесок за 12 місяців. А другий рік — у 1,5 рази дорожче. Наприклад, нині мінімальний внесок — 704 гривні (22% від мінімальної зарплати). Відповідно рік стажу можна купити за 16 896 гривень (704 * 12 * 2).
На яку пенсію українці мають право після реформи
Парламент пропонує знизити коефіцієнт оцінки стажу в формулі, за якою нараховуються пенсії, на 25%. Відповідно на четверту частину знизиться і розмір усіх виплат, призначених після реформи. У Міністерстві соціальної політики пояснили: коефіцієнт оцінки стажу підвищили в 2008 році без економічних на те обгрунтувань. У минулому році ставку єдиного соціального внеску знизили з 37% до 22%, дефіцит Пенсійного фонду досяг критичної позначки в 145 мільярдів, і для того, щоб стабілізувати ситуацію, доводиться йти на непопулярні рішення.
Розмір пенсії після реформи буде розраховуватся за формулою: середня зарплата за три роки * співвідношення середньої зарплати до власної * кількість років стажу * 1%. Якби реформа діяла вже зараз, при зарплаті в 10 тисяч гривень і 30 роках стажу можна претендувати на пенсію в 1 651 гривню. А до реформи — в 2 283 гривні.
Вважається, що гідна пенсія — 60% від заробітку людини. Тобто якщо заробляв 10 тисяч, то «комфортна» пенсія — 6 тисяч. У конвенції Міжнародної організації праці говориться, що розмір пенсії не може бути менше 40% від звичного заробітку. У майбутньому українці можуть розраховувати на 45 відсотків або навіть більше від свого заробітку. Але тільки за умови, якщо в Україні запустять обов'язковий накопичувальний рівень.
Українська пенсійна система, згідно з законом, складається з трьох рівнів: солідарний, обов'язковий накопичувальний і добровільний накопичувальний. Ці три рівні повинні працювати паралельно, тоді при виході на пенсію українець може отримати відразу три пенсії. Перша пенсія — солідарний рівень — може забезпечити 30% від заробітку, другий рівень — обов'язковий накопичувальний — ще 10% і добровільно накопичувальний — ще 5%.
Повноцінно в Україні працює тільки перший рівень. Однак складна демографічна ситуація (на 10 працюючих припадає 12 пенсіонерів), великий рівень «тіні» (близько 40% українців отримують частину зарплати «в конверті»), низькі заробітні плати — все це не дозволяє солідарній системі забезпечити високі пенсії. Запуск накопичувального рівня передбачає, що кожен працюючий повинен додатково кілька відсотків від своєї зарплати акумулювати на своєму особистому рахунку. Це дозволить при виході на пенсію щомісяця отримувати певну суму.
Обов'язковий накопичувальний рівень уряд планує запускати після ліквідації дефіциту в бюджеті Пенсійного фонду. За оцінками Володимира Гройсмана, на це знадобиться 7—10 років.
Верховна Рада 13 липня ухвалила в першому читанні урядовий проект пенсійної реформи. Проектом закону запропоновано провести осучаснення розмірів пенсій, призначених у минулі роки з урахуванням показника середньої заробітної плати за 2014-й, 2015-й, 2016 роки (3 764,4 грн.) із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.


Держенергоефективності відшкодувало 13 млн грн. за «теплими кредитами»


Чергове відшкодування у розмірі майже 13 млн грн. здійснило Держенергоефективності в рамках Урядової програми «теплих кредитів». Так, 25 липня з держбюджету перераховано 7,2 млн грн. компенсацій тим, хто купував енергоефективні матеріали для утеплення індивідуального житла.
Ще 5,2 млн грн. отримали ОСББ та ЖБК, які впроваджували енергоефективні заходи у багатоповерхівках. Півмільйона гривень виплачено домогосподарствам, які встановили твердопаливні котли за цією програмою. «Гарантоване повернення коштів учасникам програми «теплих кредитів» продовжується. Крім того, гарною новиною є те, що висока популярність програми серед населення спонукала Уряд виділити додаткові 400 млн грн. на допомогу при утепленні житла та підготовці до зими. Тож, всі охочі зможуть сміливо впроваджувати енергоефективні заходи. Учасники програми отримують чималу компенсацію витрат, згодом заощаджують на енергоспоживанні та навіть підвищують вартість своїх осель», – зауважив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук. Загалом, з початку дії програми «теплих» кредитів її учасники отримали з держбюджету 1,5 млрд грн. безповоротної фінансової допомоги на енергоефективні заходи.


ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ


За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає безоплатно належне йому на праві власності майно (дарунок) у власність другої сторони (обдаровуваного).
При даруванні дарувальник втрачає право власності на предмет договору (дарунок) з моменту укладення договору дарування, тоді ж у обдаровуваного виникає право власності на дарунок (право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту прийняття дарунка).
Договір дарування по своїй природі є безоплатним, тобто не передбачає для обдаровуваного обов'язків щодо дарувальника. Договір дарування не передбачає вчинення ніяких дій зі сторони обдаровуваного, у тому числі не передбачає передачу дарувальнику грошових коштів, здійснення догляду за дарувальником чи членами його сім'ї.
Для укладення договору дарування земельної ділянки (на даний час не даруються землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) дарувальник повинен надати оригінал документа, що підтверджує право власності дарувальника на земельну ділянку.
Документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку:
1) Державний акт на право власності на земельну ділянку (державні акти видавались до 2013 року);
2) свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір дарування, до якого додатком був державний акт про право власності на землю, що спадкувалась по свідоцтву про право на спадщину, дарувалась, купувалась; на державних актах органами держкомзему проставлялась відмітка про реєстрацію права власності нового власника у Поземельній книзі; також на цьому державному акті про право власності на землю нотаріусом, при видачі свідоцтва про право на спадщину, робилась відмітка про перехід права власності із зазначенням документа, виданого, посвідченого нотаріусом (такі вимоги до документа, що посвідчують право власності на землю, діяли 2010-2012 роки).
3) 3 2013 року право власності на земельну ділянку по свідчу ється, наприклад, одним з таких документів:
1) договором купівлі-продажу, договором дарування, посвідченими з 01.01.2013 року (право власності реєструється нотаріусом, який посвідчив договір, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про що видається відповідний витяг з даного реєстру);
2) свідоцтвом про право на спадщину (право власності реєструється нотаріусом, який видав свідоцтво, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про що видається відповідний витяг з даного реєстру);
3) свідоцтвом про право власності, яке видавалось органом Державної реєстрації служби з витягом про реєстрацію права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
4) рішенням суду про визнання права власності на земельну ділянку, на підставі якого право власності має бути зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Разом із документом, що підтверджує право власності на земельну ділянку, нотаріусу подається Витяг із Державного земельного кадастру, який видається відповідним органом Держгеокадастру, що містить повну інформацію про земельну ділянку.
Дарувальником подається також нормативна оцінка земельної ділянки, що дарується (цей документ також видається відповідним органом Держгеокадастру).
Дарувальник та обдаровуваний надають документи, що встановлюють особу (паспорти, податкові коди (реєстраційний номер облікової картки платника податків) оригінали та ксерокопії).
У випадку, н-д, якщо обдаровуваним є син чи дочка дарувальника, надаються також документи, що підтверджують родинні зв'язки між обдаровуваним та дарувальником: свідоцтво про народження обдаровуваного оригінал та ксерокопія, якщо дочка вийшла заміж і змінила прізвище, також подається свідоцтво про шлюб оригінал та ксерокопія.
У випадку, якщо обдаровуваним виступає онук (онука), то слід надати документи у підтвердження родинних зв'язків між онуком (онукою) та дарувальником.
При нотаріальному посвідченні договору дарування земельної ділянки підлягають до сплати слідуючі види платежів:
- державне мито - 1% від нормативної оцінки землі;
- вартість бланок нотаріальних документів, на яких буде друкуватись текст договору дарування земельної ділянки; вартість перевірок по Єдиних та державних реєстрах, які є обов'язковими при посвідченні договору дарування; вартість послуг правового та технічного характеру тощо, що складає вцілому приблизно до 1500,00 грн.
- реєстрація права власності на земельну ділянку за новим власником - адміністративний збір - 160,00 грн.
У випадку, якщо дарування земельної ділянки здійснюється сторонній особі, то слід пам'ятати, що у цьому випадку застосовуються норми податкового Кодексу України, і обдаровуваний (громадянин України, резидент) повинен сплатити податок у розмірі 5%, а також військовий збір у розмірі 1,5% від вартості дарунка.
У разі, якщо виникне необхідність у розірванні договору дарування земельної ділянки, необхідно знати, що у нотаріальному порядку розірвати договір дарування земельної ділянки можна лише за умови, що цього бажають обидві сторони договору дарування. Якщо ж розірвати договір дарування бажає тільки одна із сторін, то у такому випадку розірвати договір можна тільки за рішенням суду.

Світлана РЕШТА


Відбулося засідання призовної комісії


На виконання Указу Президента України прийняте відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 11.07.2017 №175 , а військовим комісаром Хорольського районного військового комісара підписано наказ від 10.07.2017 №32.
1 серпня 2017 року відбулося відкрите засідання районної призовної комісії. Розпочав роботу засідання голова комісії, перший заступник голови райдержадміністрації С.Г.Абрамов, який наголосив, що завдання призовної комісії - забезпечити своєчасне та якісне проведення призову громадян на строкову військову службу до Національної гвардії України. При цьому члени комісії мають скрупульозно ознайомитися зі всіма особовими справами призовників для того, щоб рішення комісії було правильним і виваженим та були взяті до уваги висновки медичних спеціалістів. Військовий комісар майор С.О.Пилипенко зупинився на особливостях призову до Національної гвардії України та нагадав, що термін проходження строкової військової служби становить 18 місяців, для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки магістра (спеціаліста) - 12 місяців. Водночас військовий комісар наголосив, що строкова військова служба дозволяє накопичити мобілізаційний ресурс військових спеціалістів, які після звільнення зі служби будуть перебувати на військовому обліку у районних військових комісаріатах. Також було відзначено, що на сьогоднішній день все більше строковиків ще під час проходження військової строкової служби укладають контракти і пов'язують своє майбутнє зі Збройними Силами України. Професія військового зараз не тільки почесна, а й фінансово приваблива. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності", введеного в дію Указом Президента України від 24.09.2014 №744, унеможливлюється залучення військовослужбовців строкової служби до виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №178/2017


Про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про Національну гвардію України" постановляю:
1. На часткову зміну статей 2 та 3 Указу Президента України від 24 лютого 2017 року № 44 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові приз