Сайт районної газети "Вісті Хорольщини"

Поради фахівців

З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ ТА СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ, 1 КВІТНЯ 2019 РОКУ ЗАПРОВАДЖЕНО НОВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ – ДОПОМОГУ НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ У БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХПостановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250, яка набирає чинності з 01.04.2019 року, запроваджено Порядок виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.
Вказана допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають з дитиною за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання.
Для призначення допомоги за умови пред’явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус до управлінь соціального захисту населення подаються: заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, за затвердженою формою: копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу); копії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу); копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).
Вказані документи подаються заявником особисто. Одним із документів, який подається для призначення допомоги є копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). Оскільки дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років, зазначена норма застосовується для дітей після виповнення шести років.
У разі утворення об’єднаної територіальної громади документи для призначення допомоги приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення. У сільській місцевості прийом документів здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад. Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно. У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.
Допомога призначається у розмірі 1700 гривень.
Пунктом 11 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях визначено підстави, за яких виплата припиняється: позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; відмови отримувача допомоги від виховання дитини; нецільового використання коштів і незабезпечення створення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду; втрати статусу багатодітної сім’ї; смерті дитини; смерті отримувача допомоги. Допомога припиняється на підставі пропозицій центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або уповноваженою особою, визначеною виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.
Громадяни, які звернуться за допомогою на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях у період з квітня по червень 2019 року включно, допомога призначається з 1 квітня 2019 року.
Для подачі документів на призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях звертатися до управління соціального захисту населення за адресою м. Хорол, вул. Незалежності 62, в кабінет 1-2.

Матеріали підготувала Вікторія ЛОПІТЬКО, начальник управління соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації


ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО/ООС ТА ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ!


21.06.2017 року прийнято постанову №432 „Про затвердження Порядку соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності”, завдяки якій учасники АТО (ООС) або постраждалі учасники Революції Гідності мають можливість здобути нові навички в професії та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.
Отримати послуги професійної адаптації можуть, як працюючі так і не працюючі учасники АТО (ООС) та учасники Революції Гідності.
Для отримання послуг професійної адаптації необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного місця проживання із відповідною заявою, до якої додаються такі документи: копія паспорта (1, 2, 11 сторінки); копія РНОК; копія посвідчення учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності); копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни). В ІПР в розділі «Професійна реабілітація» зазначаються рекомендації медико-соціальної експертизи про отримання послуг з професійної адаптації; для учасників АТО (ООС) копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
У разі звернення до управління соціального захисту населення не за місцем реєстрації подаються документи, підтверджуючі факт проживання (перебування) за вказаною в заяві адресою.
Послуги з професійної адаптації надаються одноразово та у порядку черговості.
Після успішного завершення повного курсу навчання зазначені особи отримують документи державного зразка, підтверджуючі набуття нової робітничої спеціальності або підвищення кваліфікації по раніше отриманій професії. Більш детальну інформацію та роз`яснення можна отримати в управлінні соціального захисту населення Хорольської райдержадміністрації за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, буд.62, каб.№8 або за телефоном: 33-0-60.


РЕФОРМА ЕНЕРГОРИНКУ: ЯК НЕ ПОМИЛИТИСЯ В РОЗРАХУНКАХ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ


З 1 січня 2019 року послуги з постачання електроенергії побутовим споживачам на території Полтавської області надає виключно ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». Ми допоможемо вам розібратися у нововведеннях.
Як продовжити користуватися електроенергією? Чи потрібно укладати договір про постачання електроенергії побутовому споживачу?
Якщо у побутового споживача був укладений договір на постачання електричної енергії з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» до 01.01.2019 року, то він автоматично продовжує свою дію і з новим постачальником ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» у 2019 році. Варто лише споживачеві продовжити користуватися електричною енергією чи сплатити за неї за січень 2019 року. Тому переукладати договір про постачання електричної енергії побутовому споживачу з новим постачальником не обов’язково.
Які установчі документи необхідні для укладання договору про постачання електричної енергії для нових споживачів?
На вимогу споживача ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» має надати письмовий примірник договору, підписаний з його боку.
Відповідно до п. 3.3.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ), для укладення договору споживача про надання послуг з постачання електричної енергії заявник разом із заявою-приєднання до умов договору надає такі документи:
1) договір на розподіл електроенергії з ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;
2) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
3) копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта);
4) копію довіреності, виданої в установленому порядку, за необхідності.
Коли і яким чином буде повернена переплата з особових рахунків побутових споживачів, яка залишилася на ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», на особові рахунки в ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»?
При наявності переплати на особовому рахунку споживача в ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» станом на 01.01.2019 р., вона буде автоматично переведена на особовий рахунок у ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» для подальшої оплати за електроенергію. Сума переплати буде вказана в рахунку за лютий 2019 року.
За бажанням споживача існуючу переплату можна повернути на його банківський рахунок. Для цього необхідно звернутись до районного Центру обслуговування споживачів ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та подати заяву. При неподанні такої заяви пропозиція щодо перерахування коштів на особовий рахунок споживача в ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» буде вважатись прийнятою.
Якщо оплата за електроенергію помилково буде надіслана до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», що потрібно робити, щоб кошти перенести на рахунок ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»?
Процедура переведення грошей є такою ж, як і при перенесенні переплати. Кошти, які споживач сплатив на рахунок ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за спожиту у січні електроенергію, будуть автоматично перераховані на його особовий рахунок у ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ».
За бажанням споживача ці гроші можуть бути повернені на його банківський рахунок. Для цього необхідно написати відповідну заяву в районній філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Чи буде населення окремо сплачувати за розподіл електричної енергії?
Наголошуємо, що населення отримує один рахунок від ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ», який включає в себе ціну за розподіл та постачання електричної енергії. Окремого рахунку за розподіл не буде.
Як правильно сплачувати за електроенергію через Приват24? Коли в сервісі буде виставлятися інформація про заборгованість?
У системі Приват24 в розділі «Усі послуги» оберіть пункт меню «Комуналка», автоматично переведеться в розділ «Мої платежі», де в полі створити новий платіж і ввести назву підприємства ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ». Для здійснення оплати побутовому споживачу варто вибрати відповідне поле, де самостійно необхідно внести дані споживача електричної енергії.
До його фахівців можна зателефонувати за номером: 0-800-307-747. Зверніть увагу, Кол-центр працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00.
Чому несвоєчасно доставляють рахунки до споживача Укрпоштою?
Залишаються випадки поштової доставки рахунків за електроенергію з запізненням або і взагалі її відсутності. Проте ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» разом з УДППЗ «Укрпошта» працює над вирішенням та удосконаленням питання щодо якості надання послуги з доставки рахунків побутовим споживачам.
Як оплатити рахунок за електроенергію, якщо закриті відділення «Укрпошти»?
У такій ситуації радимо здійснити оплату у відділенні будь-якого банку України. Також можете скористатися системою проведення оплати, використовуючи сервіси Інтернет-банкінгу та платіжних терміналів самообслуговування.
У разі відсутності ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» в переліку надавачів житлово-комунальних послуг, платнику необхідно вручну вносити всі реквізити ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» та дані споживача (номер особового рахунку, прізвище, ім`я, по батькові, та адреса, за якою зареєстрований даний особовий рахунок).
Який останній термін оплати рахунка?
Згідно з ПРРЕЕ, рахунок потрібно оплатити не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. Якщо Вам не надійшов рахунок, порахувати вартість спожитої електричної енергії можна самостійно та провести оплату будь-яким зручним способом.
Чи зміниться тариф на електричну енергію?
Тариф для побутових споживачів і надалі регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, і ніяк не залежить від енергопостачальної компанії. На сьогодні для побутових споживачів діють тарифи, затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 02.03.2015 за № 235/26680.
Чи друкуватимуться абонентські книжки?
Правилами роздрібного ринку не передбачена наявність абонентських книжок. Відповідно до пунктів 4.13 та 4.14 ПРРЕЕ, оплата здійснюється згідно з платіжними документами у паперовому або електронному вигляді. Платіжні документи надаються ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» споживачам безкоштовно.
Коли запрацює Особистий кабінет ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»?
Електронний сервіс наразі знаходиться на стадії тестування і запрацює найближчим часом.
Куди передавати покази електролічильника?
Як і раніше, їх необхідно передавати до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». Зробити це можна:
- через меню «Передати покази» на сайті ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;
- зателефонувавши до Кол-центру компанії цілодобово за номерами: (0800) 305-035 (безкоштовно), (0532) 510-910, (050) 305-99-10, (097) 20-20-207, (093) 17-02-533 (за тарифами оператора зв’язку);
- через онлайн-сервіс «Ваша абонентська книжка» або мобільний додаток POE24;
- через чат-бот «ПолтаваОблЕнерго» у месенджері Telegram – @PltOblEnergo_bot.
Колишні споживачі АТ «Укрзалізниці» повинні передавати покази електролічильника на лінійні відділи АТ «Укрзалізниці».
Чому при наявності фактичної оплати в поточному розрахунковому періоді надходять смс-повідомлення про заборгованість?
Оплата зараховується на рахунок енергопостачальника протягом 3 банківських днів з дня фактичної оплати. Якщо ви здійснили оплату і отримали повідомлення про наявність боргу, можете не хвилюватися. Можливо, списки боржників були сформовані раніше, ніж банки надали інформацію стосовно проведеної оплати споживачем.
Яка буде процедура відключення електропостачання і подальшого підключення?
Якщо споживач не сплатив рахунок до 20 числа наступного за розрахунковим місяця, ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» надає йому попередження про заборгованість. У випадку непогашення боргу протягом 10 днів після отримання попередження ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за наданими ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» списками боржників проводить відключення. Щоб відновити електропостачання, потрібно, по-перше, повністю погасити борг, а потім – звернутися до районного Центру обслуговування споживачів ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» з відповідною заявою і оплатити компанії вартість послуг з відключення та підключення електричної енергії.
Адміністрація ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»


ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧАМ СУБСИДІЇ


Які сім’ї з березня 2019 року отримають субсидію
у грошовій формі?
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2018 № 62 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» передбачено, що з березня 2019 року житлова субсидій у готівковій формі буде надаватися сім’ям, які звернулися за призначенням субсидії:
- до 31 грудня 2018 року;
- після 1 січня 2019 року, але житлова субсидія їм призначена з 2018 року у випадках передбачених законодавством (наприклад: згідно рішення районної комісії, враховуючи обставини, що склались в сім’ї).
У березні 2019 року такі сім’ї отримують субсидію готівкою для оплати комунальних послуг за лютий поточного року . Відповідно у квітні будуть виплачені кошти для розрахунку за спожиті послуги у березні; у травні – за житлово-комунальні послуги, отримані у квітні.
Як буде виплачено субсидію
у готівковій формі?
Субсидія у готівковій формі (яка призначена на домогосподарство) виплачується уповноваженому представнику, на якого призначено субсидію (тобто чиє прізвище, ім’я, по батькові зазначено у повідомленні про призначення субсидії).
Механізм виплати субсидії готівкою залежить від категорії одержувача субсидії:
- пенсіонер;
- чи особа, яка не одержує пенсії – не пенсіонер (незалежно від того чи входять пенсіонери до складу сім’ї).
Субсидія у готівковій формі виплачується ОДЕРЖУВАЧАМ СУБСИДІЇ:
- пенсіонерам - у спосіб, у який отримують пенсію, тобто шляхом перерахування коштів на пенсійні рахунки в банках або через Укрпошту (одночасно з виплатою пенсії);
- іншим ОДЕРЖУВАЧАМ СУБСИДІЇ - через АТ «Ощадбанк»:
грошовими переказами шляхом перерахування коштів через платіжну систему “Система термінових переказів “Швидка копійка”.
Для отримання грошового переказу (суми субсидії у готівковій формі) необхідно звернутися до будь-якого відділення АТ «Ощадбанк» з паспортом та ідентифікаційним кодом;
особам, які мають відкриті поточні рахунки в АТ «Ощадбанк», кошти субсидії будуть зараховані на їх рахунки, які можливо отримати через банкомати АТ «Ощадбанк» або у будь-якому його відділенні .
Кошти для виплати субсидії у грошовій формі через АТ«Ощадбанк» можливо отримати після 11 березня поточного року (в подальшому відповідно після 11 квітня та травня).
Контактний центр АТ «Ощадбанку»: 0800210800 (для отримання інформації щодо проведення виплати субсидії у готівковій формі через Ощадбанк одержувачам субсидії, які не отримують пенсії).
Як оплатити за житлово-комунальні послуги?
Сім’ї, яким субсидія виплачена у готівковій формі, щомісяця сплачують за житлово-комунальні послуги самостійно повну вартість фактично спожитої послуги.
Про нараховану суму за спожиті послуги можна дізнатися з квитанції про сплату за послугу, надану організацією-надавачем послуги, або звернувшись безпосередньо до відповідного виконавця послуги.
Оплата спожитих житлово-комунальних послуг проводиться до 20 числа місяця, наступного за місяцем в якому отримані послуги (але не пізніше ніж до закінчення місяця);
У разі економного використання житлово-комунальних послуг, зекономлені суми субсидій сім’я може використати на власний розсуд.
Чому важливо своєчасно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги?
Пунктом 6 Положення про порядок призначення житлової субсидії встановлено, що субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), у разі наявності простроченої понад місяць заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (340 грн.).
Для сімей, які звертаються
за призначенням субсидії
з 01.01.2019 року
Для громадян, які звернулися за призначенням житлової субсидії (працездатні особи та пенсіонери), з 1 січня 2019 р., субсидія надається у грошовій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору.
Кожному субсидіанту, після опрацювання заяви на призначення субсидії, банк автоматично відкриває персональний обліковий запис, на якому буде відображатися житлова субсидія у грошовій формі. Протягом доби після перерахування коштів постачальнику комунальних послуг банк надсилає субсидіанту смс повідомлення про стан розрахунків.
Громадяни, яким житлова субсидія надається у грошовій формі, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг.
Начальник управління соціального захисту населення В.В. Лопітько


ДО УВАГИ ГРОМАДЯН ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ!


Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» затверджено Порядок
надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Порядком передбачено, що постраждала особа має право вільного вибору санаторно-курортного закладу та за бажанням здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатньої суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

Безоплатними санаторно-курортними путівками шляхом надання грошової допомоги забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Строк перебування в санаторно-курортному закладі становить: для громадян, віднесених до категорії 1 - 18 днів; для дітей з інвалідністю - 21 день.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 22 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2019 році», якою визначено розміри грошової допомоги для компенсації у 2019 році вартості путівок шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або оздоровлення чи відпочинку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме: осіб, віднесених до категорії 1 - 7300 гривень; дітей, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та одного з батьків - 14500 гривень.
Для взяття на облік на забезпечення санаторно-курортною путівкою у наступному році постраждалі особи звертаються до управління за місцем проживання з відповідним пакетом документів до 15 жовтня поточного року.
Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги громадянин, віднесений до категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю подають до управління соціального захисту населення наступні документи:
1) для забезпечення громадянина, віднесеного до категорії 1: заяву; довідку за формою 070/о; копію посвідчення (із вкладкою); копію паспорта.
2) для забезпечення дитини з інвалідністю та одного із батьків: заяву; довідку за формою 070/о; копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою); копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з з інвалідністю; копію паспорта одного з батьків дитини; довідку про склад сім’ї.
Санаторно-курортне лікування постраждалих громадян здійснюється відповідно до медичних показань з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, у порядку черговості в межах бюджетних призначень.
У разі коли громадяни, віднесені до категорії 1, та діти з інвалідністю мають право на санаторно-курортне лікування за двома або більше законами, їм надається право вибору взяття на облік для забезпечення путівкою за одним із них.
Управління соціального захисту населення укладає договір в трьох примірниках із закладом та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.
На офіційному веб-порталі Мінсоцполітики в розділі «Громадянам» - «Санаторно-курортне лікування» розміщений перелік санаторно-курортних закладів, з якими структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом 2017-2018 років укладали угоди на надання послуг з оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
За громадянами, віднесеними до категорії 1, та дітьми з інвалідністю, які перебувають на обліку, але не отримали путівки в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.
За бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України щороку з розрахунку 35% розміру одного прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.
У 2019 році розмір компенсації становитиме 524 гривні (1497,00 грн 35% = 524,00 грн.).
Облік осіб, які подали заяви про отримання грошової компенсації замість путівки, ведеться окремо від обліку на отримання путівок.
Більш детальну інформацію можна отримати в управлінні соціального захисту населення за адресою: м.Хорол, вул.Незалежності, 62, каб. №8, тел. 33-0-60.


ЯК ОТРИМАТИ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СІМ’ЯМ ІЗ ДІТЬМИ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОСЛУГИ “МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ”


30 січня 2019 року Кабінетом Міністрів України схвалено Порядок відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня. Прийнятим рішенням Уряду запроваджено додаткову грошову допомогу сім’ям з дітьми для оплати послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня.
Кому виплачується компенсація за послугу “муніципальна няня”
Право на відшкодування послуги „муніципальна няня” має мати (батько) або опікун дитини до трьох років, які уклали угоду (договір) з «муніципальною нянею» про здійснення догляду за дитиною до трьох років.
При цьому компенсація не надається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.
В якому розмірі виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”
Компенсація послуги „муніципальна няня” виплачується в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, якій надається послуга з догляду муніципальною нянею (у 2019 році – 1626 грн.).
У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років сума компенсації послуги „муніципальна няня” перераховується.
Хто може надавати послугу “муніципальна няня”?
Послугу „муніципальна няня” може надавати будь-яка фізична особа – підприємець, яка має право на здіснення відповідних видів економічної діяльності (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) або юридична особа, що надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), за винятком державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено угоду/договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.
Договір/угода про здійснення догляду за дитиною до трьох років укладається у письмовій формі між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею.
Істотними умовами договору/угоди про здійснення догляду за дитиною до трьох років є: назва послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін та інші умови, які сторони визнають істотними.
Як оформити компенсацію та які документи потрібні?
Для отримання компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач послуги протягом місяця після укладення угоди/договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років подає управлінню соціального захисту населення за місцем проживання наступні документи:
заяву про надання компенсації послуги „муніципальна няня”;
заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
копію угоди/договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею;
підтверджуючі документи щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).
До заяви додаються копії:
свідоцтва про народження дитини;
сторінок паспорта отримувача компенсації з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги „муніципальна няня”.
Опікун додатково надає рішення про встановлення опіки.
Термін, на який призначається компенсація.
Компенсація призначається на термін здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі / угоді щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років, укладеній між отримувачем послуги „муніципальна няня” та муніципальною нянею, але не довше ніж до досягнення дитиною 3-х років.
Виплата проводиться щомісяця на підставі поданих до 5 числа місяця отримувачем послуги «муніципальна няня» підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років.
Обов’язок отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”:
- подавати що місяця до 5 числа територіальному управлінню соціального захисту населення підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні за послугу догляду за дитиною до трьох років.
У разі неподання в установлений термін підтверджувальних документів щодо оплати муніципальній няні послуги з догляду за дитиною до трьох років виплата компенсації послуги „муніципальна няня” припиняється.
Після подання підтверджувальних документів щодо оплати послуги виплата компенсації поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги;
- протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору/угоди щодо здійснення догляду за дитиною до трьох років або про інші обставини, що можуть в плинути на надання послуги догляду муніципальною нянею.
Виплата раніше призначеної компенсації припиняється, якщо отримувачем послуги „муніципальна няня” приховано або навмисно подано недостовірні дані про здійснення догляду за дитиною до трьох років, що вплинули на встановлення права на компенсацію.
Надміру перераховані суми компенсації послуги „муніципальна няня” повертаються отримувачем послуги „муніципальна няня” управлінню соціального захисту населення за весь період, коли він не мав права на її одержання.


ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ СПАДКОЄМЦЯМ ПРО СПАДЩИНУ (запитання та відповіді)


Коли відкривається спадщина?
Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.
Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (стаття 1220 Цивільного кодексу України).
Якими документами підтверджується факт смерті особи?
Факт відкриття спадщини, час відкриття спадщини підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органом державної реєстрації актів цивільного стану. Рішення суду про оголошення фізичної особи померлою або про встановлення факту смерті особи в певний час не може бути прийнято нотаріусом на підтвердження факту смерті. Нотаріус перевіряє факт смерті фізичної особи шляхом витребування від спадкоємця свідоцтва про смерть. Якщо смерть громадянина була зареєстрована на території іншої держави, нотаріусу подається відповідний документ, виданий компетентними органами іноземної держави, який є дійсним на території України за умови його легалізації, якщо інше не передбачено законом, міжнародними договорами України. У разі, якщо в свідоцтві про смерть зазначено лише місяць та рік або тільки рік смерті, то часом відкриття спадщини вважається відповідно останній день зазначеного місяця або 31 грудня поточного року.
Якщо протягом однієї доби померли особи, які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з них.
Спадкоємець, який помер хоч і через декілька годин після спадкодавця, але на наступну добу, не вважається померлим з ним одночасно і у нього виникає право на спадщину.
Як визначається місце відкриття спадщини?
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця відповідно до статті 29 Цивільного кодексу України. *
Останнє місце проживання спадкодавця є місцем відкриття спадщини. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна (стаття 29, стаття 1221 Цивільного кодексу України). Після смерті громадянина, який проживав у будинку-інтеранті для інвалідів, ветеранів, самотніх осіб та людей похилого віку, іншому закладі соціального призначення, місцем відкриття спадщини вважається місцезнаходження відповідного закладу.
Якими документами підтверджується місце відкриття спадщини?
Місце відкриття спадщини підтверджується: довідкою про реєстрацію / останнє місце проживання виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради. Місце відкриття спадщини не може підтверджуватись свідоцтвом про смерть.
Де можна відкрити спадкову справу до майна померлої людини?
Спадкова справа на майно спадкодавця відкривається по місцю відкриття спадщини у державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що обслуговують відповідну територію (нотаріальний округ).
Якщо спадщина відкрилась на території міста Хорола та Хорольського району Полтавської області, то спадкову справу можна відкрити: у Хорольській державній нотаріальній конторі (місто Хорол, вул. Незалежності,21а), або у приватних нотаріусів: Берези Дарії Василівни (місто Хорол, вул. 1 Травня,8Б), Вовк Алли Михайлівни (місто Хорол, вул.Ярмаркова,5/31), Горбань Владислава Володимировича (місто Хорол, вул. Небесної Сотні,42).
Який порядок відкриття спадкової справи?
Спадкова справа заводиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини, зокрема, на підставі поданої (або такої, що надійшла поштою) першою заяви про прийняття спадщини, про відмову від прийняття спадщини, про відмову від спадщини, претензії кредиторів.
До майна спадкодавця (особи яка померла) спадкова справа заводиться тільки один раз, це означає, що у випадку, якщо є кілька спадкоємців, які не одночасно подають заяви про прийняття спадщини чи про відмову від прийняття спадщини, мають подавати свої заяви до того приватного нотаріуса чи державної нотаріальної контори, до кого вже була подана одним із спадкоємців. При заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту. За виконання даних перевірок по Спадковому реєстру стягується плата у розмірі 102,00грн., яка сплачується по рахунку через банківську установу. У разі підтвердження факту заведення спадкової справи іншим нотаріусом нотаріус відмовляє заявнику у прийнятті заяви (іншого документа) та роз’яснює право її подачі за місцезнаходженням цієї справи, а у разі потреби (неправильно визначено місце відкриття спадщини) витребовує цю справу для подальшого провадження.
Які строки визначені законом для подачі заяви про прийняття чи про відмову від прийняття спадщини?
Цивільним кодексом України для прийняття спадщини встановлено строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (часом відкриття спадщини є день смерті особи, або день, з якого вона оголошена померлою). Протягом цього ж строку спадкоємець за законом або за заповітом, який не бажає приймати спадщину може відмовитися від прийняття спадщини подавши заяву про відмову від прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини (до нотаріальної контори в зону обслуговування якої входить населений пункт, вулиця у місті, де було останнє місце проживання померлого).
Як відкрити спадкову справу, якщо спадкоємець пропустив строк для подачі заяви про прийняття спадщини?
Якщо заява про прийняття спадщини спадкоємцем, який бажає спадкувати, але на час відкриття спадщини не проживав разом зі спадкодавцем, не була вчасно подана, то за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини (ст. 1272 ч.З Цивільного кодексу України). На підставі рішення суду яке набрало законної сили спадкоємець, який пропустив шестимісячний строк для подачі заяви про прийняття спадщини, може у строк встановлений йому рішенням суду подати до нотаріальної контори (приватного нотаріуса) за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини.


ДОПОМОЖЕМО ПЕРНАТИМ ПОМІЧНИКАМ ХЛІБОРОБА


Ось і настала сувора і сніжна зима. Неначе білою ковдрою накрила землю, потріскують суворі морози, які дошкуляють не лише людям, а й птахам. А прихід весни ще не скоро.
Життя людини тісно пов’язане з птахами, адже відколи існує людство – птахи є постійними супутниками людини. Спостерігаючи за птахами, можна передбачити погоду. Так горобці на гарну погоду жваво цвірінькають, в’ють гнізда, а перед дощем чи снігом збираються у зграйки. Взимку, перед настанням лютих морозів, вони утеплюють свої гнізда, збираючи пір’я та пух. Ластівки ж перед дощем низько літають.
Приємний і мелодійний голос мають птахи з роду горобиних. Загальновідомо, найкращим співаком серед птахів вважається соловейко. Проте, деякі з птахів майстерно копіюють співи інших птахів. До них належать сойка, шпак, очеретянка .
Птахи не тільки прикрашають ліси, парки, луки, поля і інші природні ландшафти, вони справжні помічники і друзі людини. Знищуючи величезну кількість комах, гризунів та інших шкідників рослин птахи зберігають урожай ланів і садів, захищають від пошкодження цінні породи дерев.
Комахоїдні пташки особливо активні під час годування пташенят. У цей період вони виловлюють і визбирують безліч комах, їх лялечки, личинки та гусінь. Птахи особливо ненажерливі саме в весняний період, адже інтенсивний ріст пташенят напряму залежить від кількості корму, нерідко буває так що за добу вага пташеняти збільшується в 1,5 рази.
Хижі птахи (соколи, луні, орлики, сови, кібчики, боривітри та інші ) знищують не тільки комах, але й гризунів – шкідників полів, садів і лісів. Ще й тепер можна почути твердження, що хижі птахи шкідливі, бо знищують кількість дичини та малих комахоїдних птахів але це твердження невірне, адже доведено, що насамперед більшість цих птахів знищують величезну кількість мишоподібних гризунів і шкідливих комах,які завдають значної шкоди. В той же час, якщо хижі птахи й знищують якусь кількість птахів, то це насамперед хворі й слабкі птахи, тим самим сприяючи кращому природному відбору і виконують роль санітарів.
Досить сказати, що сім’я боривітра за добу знищує до двох десятків польових мишей, а сім’я канюків – до трьох десятків, зберігаючи таким чином за літо декілька центнерів зерна. Одна сова сіра за рік знищує понад 1000 полівок, забезпечуючи цим збереження близько тонни зерна. Крім того, деякі зерноїдні та всеїдні птахи, а взимку і більшість комахоїдних, живляться насінням бур’янів, запобігаючи цим їх подальшому поширенню.
Буваючи в лісі можна бачити порослі поодиноких молодих дубків, сосонок, горобини, черемхи, кущі калини,малини та глоду. Насіння цих рослин перенесли птахи.
Справа в тім, що насіння соковитих ягід має тверду оболонку, не перетравлюється в шлунках птахів і не втрачає схожості. Охоче поїдаючи смачні ягоди й розносячи насіння по лісу дрозди, омелюхи, снігурі. Отже пернаті не тільки захищають дерева від шкідників, а й виконують роль сівачів, розповсюджуючи насіння різних рослин. Водоплавні птахи, насамперед, дикі качки, переносять в інші водойми ікру риб, яка прилипає до їх ніг чи пір’я.
Для розмноження птахи влаштовують собі гнізда. Одні з них гніздяться просто на землі, інші на кущах або деревах, в норах, на будівлях тощо. Наприклад, дятли, сови, повзики, синиці гніздяться в дуплах, цікаво те, що дятли самі видовбують собі дупла, а решта - використовують готові. Люди ж, проводячи в лісі біотехнічні і санітарні заходи іноді позбавляють дрібних комахоїдних птахів притулку і кормової бази. Тому, вирубуючи дуплисті дерева або проводячи санітарну чистку лісу, не варто забувати про забезпечення птахів відповідною кількістю дуплянок чи шпаківень, необхідно залишити частину кущових рослин для гніздування дрібних пернатих, чи насаджувати вище перелічені чагарники.
Будиночки для птахів, так звані шпаківні, дуплянки, які розвішують на деревах, потрібно робити з дощок завтовшки не менше 2 см і ні в якому разі не з фанери, внутрішні розміри 14х14х35 см, діаметр льотка 5 см, останній має бути на висоті 25 см від дна будиночка.
В шпаківнях не повинно бути щілин, зсередини дошки не слід вистругувати, а на передній стінці треба зробити насічки, щоб птахам легше було вилазити. Зовні біля льотка не повинно бути поличок або кілочків, щоб сіра ворона чи сорока не могли сідати і діставати з шпаківні та знищувати яєчка і пташенят. Шпаківні, синичники бажано пофарбувати в зелений колір, а в середину вкинути стружок. Старі шпаківні і синичники щороку необхідно готувати до зустрічі птахів. Стару підстилку потрібно замінити на нову, тому виготовляючи їх необхідно це враховувати (робити при виготовленні відкидне дно). Розвішувати їх можна на деревах на висоті 5-12 метрів від землі в різні боки (тільки не на північ), прикручуючи їх до дерева алюмінієвим дротом – з незначним нахилом вперед.
Взимку, переважно від голоду, часто гине багато корисних комахоїдних птахів. Щоб запобігти цьому, пташок, особливо синиць, в скрутний для них зимовий час потрібно підгодовувати. В садах, лісах, парках, скверах на будівлях слід вивішувати годівниці з соняшниковим, гарбузовим насінням.
Доброю їжею для птахів є насіння кавунів, динь, шматочки несолоного сала, особливо під час великих морозів, коли затверділе лушпиння синиці не можуть розклювати. Нарешті можна використовувати з цією метою залишки від столу, шкірки від сиру, крихти білого хліба (від чорного птахи можуть загинути). Якщо пташок підгодовувати взимку, вони й на літо залишаться в наших садах, лісах і городах та сторицею відплатять за їх порятунок. Бо немає в нас старанніших помічників у боротьбі зі шкідниками саду й лісу, ніж ці маленькі пернаті друзі.
Переважна більшість птахів будують тут свої гнізда, виводять пташенят, учать їх літати й здобувати їжу, визбируючи на прилеглих ланах величезну кількість шкідливих комах та гризунів. Там, де багато птахів, немає загрози масового розмноження шкідників. Якщо ж не приваблювати птахів, наприклад у полезахисні лісові смуги, то останні стануть розсадниками небезпечних для сільськогосподарських культур комах і гризунів, а також бур’янів, в т.ч. карантинних, що власне зараз і спостерігається.
Давайте подивимося, а чи в кожному парку, присадибній ділянці чи лісосмузі є шпаківні чи дуплянки, синичники, годівниці та інші умови необхідні для життя і гніздування птахів? На жаль, ні, а про охорону птахів необхідно пам’ятати завжди і не вважати це другорядною не суттєвою справою, менше розмахувати без потреби «хімічною дубиною», стежити щоб ніхто не руйнував їх гнізд, не здіймав галасу в місцях гніздування, особливо в червні.
На Україні є численна армія природолюбів, є також школярі, ентузіасти – пенсіонери, педагоги, саме під керівництвом яких можна надійно охороняти птахів, підгодовуючи їх взимку, створювати умови для гніздування й оберігати пернатих друзів в гніздовий період. Приваблювання й охорона корисних птахів – потрібна важлива всенародна справа, яка виховує в дітях і оточуючих людяність, відповідальність, самопожертвування і взагалі робить людину – людиною, яка не одна живе на нашій Землі.
Птахи при дбайливому ставленні до них значною мірою допоможуть здійснювати біологічні методи боротьби з шкідливими об’єктами в агроценозах.
Тільки так ми зможемо по справжньому наблизитися до природи й сприяти її розквіту на благо всього суспільства й кожного з нас.


ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ В РАЙОНІНа засіданні Медичної ради 25 січня підвели підсумки роботи галузі охорони здоров’я району за 2018 рік, в роботі якої взяли участь голова районної ради Віра Мартюк, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Абрамов, начальник відділу медичних кадрів Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Олександр Оглобля, депутат Полтавської обласної ради Фахраддін Мухтаров, головні лікарі, завідуючі АЗПСМ, ФАПів та ФП, завідуючі відділень, районні фахівці, старші медичні сестри.
В своїй промові головний лікар, депутат районної ради Михайло Виноград зазначив, що мета і завдання, які стояли перед галуззю в 2018 році були спрямовані на покращення якості медичної допомоги населенню, реалізація державних і галузевих програм за пріоритетними напрямками охорони здоров’я. Проводилася і проводиться певна робота по модернізації закладів охорони здоров’я району у відповідності до вимог часу. Головний лікар відзначив, що за ті майже тридцять років його трудової діяльності на Хорольщині, ніколи медична галузь не була настільки забезпечена медичним обладнанням. Дякував районній владі, депутатам, сільським головам за розуміння і співпрацю у плані виділення коштів на придбання інсуліну, інші вкрай необхідні препарати та ін. Наголошував на посиленні профілактичної роботи. Зауважив також про низьку оплату праці медичних працівників, але є сподівання, що реформування змінить підхід до цього.
«Сьогодні нелегко всім, тому важливо в цей період не втратити ті досягнення ті надбання, які є у медичній галузі району. – Під час свого виступу, сказав депутат обласної ради Фахраддін Мухтаров. - Адже на сьогодні в усіх галузях на ринок виходить велика конкуренція, в тому числі і в медичній галузі, а це означає, що у нас немає часу на розкачку, ми маємо рухатися вперед для забезпечення медичними послугами наше населення на всіх ланках реформ. І ми спільно і районна влада, народні обранці, і я як депутат обласної ради, мій колега Михайло Міщенко, будемо і надалі приділяти цьому велику увагу, щоб наші медичні установи були забезпеченні найновішим медичним обладнанням та були конкуренто- спроможні».
Начальник відділу медичних кадрів Департаменту охорони здоров`я Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Оглобля у своєму виступі наголосив, що реформування галузі охорони здоров’я в жодному разі не є самоціллю, а викликано низкою об’єктивних чинників, серед яких чи не найважливішим є демографічна ситуація в країні. Він позитивно відзначив тісну і плідну співпрацю керівників медичної галузі району з виконавчою та представницькою владою та зазначив, що завдяки цьому Хорольський район на сьогодні має досить потужну базу та певні здобутки.
Голова районної ради Віра Мартюк та перший заступник голови районної державної адміністрації Сергій Абрамов також у своїх виступах говорили про необхідність системних реформ в охороні здоров’я як про вимогу часу, від результатів якої залежать у першу чергу людські життя і здоров’я мешканців краю.
- Ми робимо тільки перші кроки і, я думаю, не маємо права оцінювати, позитивно чи негативно, що зробили. Очікувати дива зараз марно. Результат ми отримаємо не завтра, а через певний проміжок часу. Та врешті-решт кожен хоче бачити успіхи зі своєї позиції. Головний лікар має на меті отримати нове обладнання, медпрацівник – кращі умови роботи і заробітну плату, пацієнт – доступність і високу якість медичної допомоги, влада – задоволеність населення новим курсом. Ідеально було б задовольнити всі ці інтереси. Однак всього відразу не досягнеш. Тож потрібно і ми щороку виділяємо пріоритети. Поза сумнівом, це - інтереси громадян і держави, до того ж вони збігаються, - наголосили представники влади та подякували медикам за добросовісну, напружену роботу.
Насамкінець, учасники конференції мали змогу задати найбільш болючі питання, що хвилюють як медперсонал, так і пацієнтів, та отримати вичерпні відповіді на них від головного лікаря району та представників влади.


ДО УВАГИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ХОРОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ


17 січня 2019 року відбулася зустріч-нарада голови Полтавської обласної Громадської організації „Асоціація фермерів та приватних землевласників „Відродження Полтавщини“ та директора регіонального відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств Бурлаки Василя Михайловича з фермерами Хорольського району. В нараді взяли участь заступник директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Прокопенко Роман Миколайович, перший заступник голови райдержадміністрації Абрамов Сергій Гаврилович, начальник управління агропромислового розвитку Черненко Людмила Анатоліївна, заступник начальника управління агропромислового розвитку Мартюк Світлана Андріївна.
На нараді були підбиті підсумки роботи у 2018 році,обговорені питання щодо можливості отримання фермерами фінансової підтримки у 2019 році.
Тож, знову нагадуємо, що відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки фермерських господарств (постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. №106) передбачено наступні напрямки підтримки для фермерських господарств:
часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію (у розмірі не більше 60000 гривень на одне господарство);
часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10000 гривень);
фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3000000 гривень на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. В першу чергу, в рамках підтримки та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів держава спів фінансуватиме проекти, які реалізуються в тваринництві, садівництві, будівництві овоче- та фруктосховищ;
часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання (з оновленим переліком вітчизняної техніки можна ознайомитись на сайті Мінагрополітики);
бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам (перші три роки після його створення) у розмірі 3 000 грн. на 1 га, але не більше 60 000 грн);
здешевлення кредитів, що здійснюється шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими уповноваженим банком. Компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт (детальна інформація у відділеннях банків);
Крім цього в Полтавській області діє Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року, згідно якої з обласного бюджету фермерські господарства можуть отримати компенсацію в розмірі 30 % вартості придбаної в поточному році нової малогабаритної самохідної сільськогосподарської техніки виробленої в Україні (потужністю до 70 кВт).
До того ж, в державі, області та районі існує ряд інших Програм підтримки для фермерських господарств, особистих селянських господарств, які здійснюють свою діяльність в галузі тваринництва, для орендарів водних об’єктів, пасічників-початківців та ін. юридичних осіб.
За більш детальною інформацією звертайтеся в управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (м. Хорол, вул. Незалежності, 88). Тел. 33-9-43 та 33-2-44.


ПРО ІНДЕКСАЦІЮ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ


Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на виконані статті 289 Податкового кодексу України повідомляє.
Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу XX “Перехідні положення’’ Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 23.11.2018 № 2628-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податкі і зборів’’) індекс споживчих цін за 2017-2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.
Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2018 рік становить 1,0.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік- 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035,2007 рік - 1,028,2008 рік - 1,152, 2009 рік - 1,059,2010 рік -1,0, 2011 рік - 1,0, 2012 рік - 1,0, 2013 рік - 1,0, 2014 рік - 1,249, 2015 рік - 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік - для сільськогосподарських угі (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) -1,0, для земель несільськогосподарського призначення - 1,06, 2017 рік - 1,0.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.
Додатково інформуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 105 впродовж 2018 року приводились роботи по проведенню загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, яка вже затверджена наказом Мінагрополітики України від 16.11.2018 № 552 та набуває чинності з 1 січня 2019 року.
Вперше після 1995 року оцінено всі землі сільськогосподарського призначення на території України (крім земель у межах населених пунктів) та з 2019 року відпдає необхідність складання технічних документацій з оцінки по окремим земельним ділянкам сільськогосподарського призначення, які виготовлялись для визначення розмірів орендної плати, земельного податку, державного мита та інших обов’язкої платежів.
Всі дані про загальнонаціональну нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення зведено в єдиний масив та створено портал-дзеркало із можливістю онлайн-розрахунку нормативної грошової оцінки як по зареєстрованим у Державному земельному кадастрі земельним ділянкам, так і по несформованим об’єктам.
Окремо слід зазначити, що надання відомостей про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про оцінку земель» у формі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку в порядку надання адміністративних послуг.


ПРО ІНДЕКСАЦІЮ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ


Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру на виконані статті 289 Податкового кодексу України повідомляє.
Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу XX “Перехідні положення’’ Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 23.11.2018 № 2628-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податкі і зборів’’) індекс споживчих цін за 2017-2023 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.
Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2018 рік становить 1,0.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік- 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035,2007 рік - 1,028,2008 рік - 1,152, 2009 рік - 1,059,2010 рік -1,0, 2011 рік - 1,0, 2012 рік - 1,0, 2013 рік - 1,0, 2014 рік - 1,249, 2015 рік - 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік - для сільськогосподарських угі (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) -1,0, для земель несільськогосподарського призначення - 1,06, 2017 рік - 1,0.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.
Додатково інформуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 105 впродовж 2018 року приводились роботи по проведенню загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, яка вже затверджена наказом Мінагрополітики України від 16.11.2018 № 552 та набуває чинності з 1 січня 2019 року.
Вперше після 1995 року оцінено всі землі сільськогосподарського призначення на території України (крім земель у межах населених пунктів) та з 2019 року відпдає необхідність складання технічних документацій з оцінки по окремим земельним ділянкам сільськогосподарського призначення, які виготовлялись для визначення розмірів орендної плати, земельного податку, державного мита та інших обов’язкої платежів.
Всі дані про загальнонаціональну нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення зведено в єдиний масив та створено портал-дзеркало із можливістю онлайн-розрахунку нормативної грошової оцінки як по зареєстрованим у Державному земельному кадастрі земельним ділянкам, так і по несформованим об’єктам.
Окремо слід зазначити, що надання відомостей про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про оцінку земель» у формі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку в порядку надання адміністративних послуг.


КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ?


Доброго дня! Ми з моєю коханою дівчиною хочемо одружитись якнайшвидше але проблема в тому, що ми проживаємо в різних містах. Скажіть, що нам робити, куди подати документи і чи обов’язково для цього чекати місяць?

Володимир Волков

Хто має право вступати в шлюб?

Українське законодавство майже не ставить обмежень для тих, хто бажає поєднати своє життя у шлюбі. Фактично кожна особа, яка досягла 18 років та на момент подачі документів офіційно не є одруженою, може створити сім’ю.

А у окремих випадках, якщо є відповідне рішення суду про надання права на шлюб, створити сім’ю можуть навіть шістнадцятирічні.

Хто проводить цю процедуру?

Одруження або, як правильніше казати з правової точки зору, державна реєстрація шлюбу здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Яка процедура подачі документів?

Для того, щоб провести державну реєстрацію шлюбу потрібно звернутись до будь-якого органу ДРАЦС. При цьому, немає жодного значення, де зареєстровані закохані, тобто документи можна подати до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану в будь-якому населеному пункті.

Крім того, заяву про державну реєстрацію шлюбу можна подати в сучасних офісах європейського зразка «Open Space», які надають послуги у сфері ДРАЦС. За ініціативи Мін’юсту такі офіси працюють по всій Україні.

Які документи потрібні?

Заява за встановленою формою.

Якщо ви раніше не були одружені, то достатньо мати з собою лише паспорти. У разі коли один або обидва закоханих є громадянами іншої країни, то окрім паспортного документа іноземця необхідно подати його переклад українською, засвідчений належним чином, та документи, які підтверджують легальність перебування в Україні.

Якщо заявники або один з них раніше перебували в шлюбі, необхідно також надати документи, які підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання його недійсним. Це може бути свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу чи про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб тощо.

Іноземці так само мають надати документи, які підтверджують припинення шлюбу в країні проживання або громадянства. Відповідно до діючих міжнародних норм ці документи мають бути належним чином засвідчені. Це може бути консульська легалізація або апостиль.

Які ще формальності мають бути дотриманими?

За загальним правилом після подачі заяви про реєстрацію шлюбу, майбутньому подружжю надається місячний строк на те, щоб подумати над своїм бажанням стати єдиною сім’єю.

Єдиною можливістю уникнути нікому непотрібного очікування може бути рішення керівника ДРАЦС скоротити цей строк за умови наявності документів, які дають право на термінове одруження: вагітність, наявність спільних дітей або хвороба, яка становить загрозу для життя.

У випадку, якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник органу ДРАЦС може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більш як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду.

Чи обов’язково одружуватись у приміщенні ДРАЦСу?

За загальним правилом шлюб реєструється у приміщенні органу ДРАЦС, проте, за заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу ДРАЦС.

Ми вирішили відійти від старих радянських норм та спростити життя українців. Ще у 2016 році Мін’юст запустив пілотний проект «Шлюб за добу». Нині усі бажаючі можуть одружитися навіть у той самий день, коли були подані документи.

Крім того, перевагами цього проекту є:

* реєстрація шлюбу в місці, обраному жінкою та чоловіком;

* відсутність необхідності звернення в ДРАЦС;

* залучення до організації реєстрації шлюбу інших суб'єктів господарювання.

З моменту запуску в рамках пілотного проекту станом на кінець грудня 2018 року було проведено 52 445 реєстрацій шлюбів.

Як скористатися цією послугою?

Щоб зареєструвати шлюб за прощеною процедурою в рамках проекту Міністерства юстиції «Шлюб за добу» необхідно звернутися до одного з організаторів у вашому місті.

Після цього закоханим залишиться зробити лише кілька простих кроків. Перший – обрати організатора. Другий – обрати бажану дату та час. Третій – пред’явити паспорти та за необхідності інші документи. Четвертий – підписати відповідний договір. І п’ятий крок – з’явитися у обраний час та місце і одружитись.

Де можна скористатися послугою «Шлюб за добу»?

Для того, щоб скористатися послугою експрес-одруження молодятам достатньо звернутися до організатора шлюбної церемонії:

у Полтаві - Полтавський міський будинок культури або Полтавська державна аграрна академія;

у Кременчуці - Центр культури, спорту та дозвілля «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта».

Контактна інформація про організаторів розміщена на сайті Головного територіального управління юстиції http://www.just.gov.ua/;


УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПОВІДОМЛЯ


Управління соціального захисту населення повідомляє, що рішенням пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 № 962 “Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки, зі змінами” затверджено Порядок виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального користування (протяжність перевищує 50 км) у новій редакції. Порядок набрав чинності з 01.01.2019 року.

Звертаємо увагу на суттєвих змінах, внесених до Порядку:

Для виплати компенсації за проїзд пільговики звертається, не пізніше шести місяців з дня здійснення поїздки, за місцем перебування на обліку в ЄДАРП (учасники-добровольці АТО – за місцем реєстрації) до управління соціального захисту населення.

З 01.01.2019 підставою для відшкодування вартості проїзду на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального користування є виключно фіскальний чек із зазначенням прізвища, ініціалів пільговика та номера посвідчення.

У разі здійснення поїздки з районних центрів області, де відсутні автостанції, або через автостанції області, з яких не проводяться відправлення на міжобласних маршрутах загального користування (станом на 01.12.2018 – смт. Чутове, м. Гребінка, смт. Диканька, смт. Козельщина, смт. Машівка, м. Решетилівка, смт. Шишаки), для виплати компенсації подається проїзний квиток за формою, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.05.2006 № 503 та додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про включення перевізника до ЄДР).

При цьому, квитки зразка, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 25.05.2006 № 503, подані пільговиками до управління підлягають подальшому (з 01.01.2019) відшкодуванню за наявності наступних підстав:

послугу отримано у 2018 році в перевізника на міжміському та міжобласному автобусному маршруті загального користування (регулярні пасажирські перевезення);

дотримання заявником терміну звернення за відшкодуванням (не пізніше шести місяців з дня здійснення поїздки);

не перевищення встановленої пунктом 3 Порядку кількості поїздок (не більше 120 поїздок на рік; для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – не більше 75 поїздок на рік, у період з 1 жовтня по 15 травня.);

відповідність квитка типовій формі, затвердженій наказом Мінтрансзв’язку від 25.05.2006 № 503.


НАДАННЯ ЩОДЕННОЇ ПІДТРИМКИ - РЕАЛЬНИЙ ВИЯВ МИЛОСЕРДЯ, ЛЮДЯНОСТІ ТА ЛЮБОВІ ДО БЛИЖНЬОГО.


Щороку 3 грудня в Україні, як і в усьому світі, відзначаєтьсяМіжнародний день осіб із інвалідністю. Права осіб з інвалідністю в нашій державі захищає Закон „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“. Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України. Особа з інвалідністю – це не просто категорія людей. Це окремі життя. Окремі трагедії. Окремі людські надії на те, що все буде добре.


Проведення 3 грудня “Міжнародного дня інвалідів” спрямовано на посилення уваги суспільства до проблем осіб з інвалідінстю, захисту їхньої гідності, прав і благополуччя. Суспільство повинно усвідомлювати переваги, які воно отримує від участі осіб з інвалідністю в політичномуу, соціальному, економічному і культурному житті. Чисельність осіб з інвалідністю нажаль зростає. На плечі управління соціального захисту населення лягає все більше завдань, покликані вчасно вивчати проблеми та охопити соціальною підтримкою учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО.
Відзначення Міжнародного дня інвалідів - справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов’язки перед особами з інвалідністю, що потребують захисту та підтримки у цей непростий час.
У 1991 році був прийнятий, а в наступні роки, доповнений і вдосконалений Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Закон передбачає права для осіб з інвалідністю, без яких вони не можуть вирішити свої потреби: право на медичну допомогу (безкоштовну або на пільгових умовах); на медичну реабілітацію і санаторно-курортне лікування; право на забезпечення безперешкодного доступу до інформації; право на освіту, працевлаштування, на матеріальне забезпечення, на сціально-побутове обслуговування, транспортне обслуговування; право на забезпечення автомобілем, крісла-колісними, протезно-ортопедичними виробами; право на 50% знижку вартості проїзду на внутрішніх маршрутах повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.
Станом на 01.11.2018 р. в районі наразі проживає 2577 осіб з інвалідністю, в тому числі , осіб з інвалідністю внаслідок війни – 267 осіб, з них: особи ЧАЕС І категорії, що мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни – 205осіб, особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО - 9 осіб; 110 дітей з інвалідністю до 18 -ти років.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з інвалідінстю внаслідок війни користуються пільгами на: безоплатне санаторно - курортне лікування; 100 - процентну знижку сплати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання; 100 - процентну знижку вартості палива, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; позачерговий безплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир; позачергове безплатне встановлення стаціонарних телефонів і
позачергове користування всіма послугами зв’язку. Абонементна
плата за користування телефоном встановлюється у
розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.
Згідно Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ ветеранам війни площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв.м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв.м на сім’ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, пільги при платі за газ, що споживається для опалення житла, надаються на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м. на кожну особу, яка має право на пільгу та 21 кв. м. на сім’ю), при умові, що до складу сім’ї входять лише непрацездатні особи, які зареєстровані і проживають разом із пільговиком.
Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України до членів сім’ї пільговика належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
В 2018 році 267 осіб з інвалідінстю внаслідок війни отримали щорічну допомогу до 5 Травня на суму 853,7тис.грн..
За 11 місяців 2018 року відшкодовано витрати на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни 11 особам на суму 23,8 тис. грн.
З державного бюджету проведено виплати державної соціальної допомогу дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю І-ІІІ груп 503 особам на загальну суму 7433,89тис. грн., допомогу по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу –51 особі на суму 903,34тис. грн., компенсацію непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги - 102 заявникам на суму 216,4 тис. грн.
Постійно проводиться робота по забезпеченню осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації. З початку року видано 507 направлень на забезпечення протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації потребуючим особам з інвалідністю.
За 2018 рік видано 316 одиниць технічних та інших засобів реабілітації на загальну суму 674,02 тис.грн., з них: 57 одиниць технічних засобів реабілітації, в т.ч.20 крісел колісних, в т.ч дітям з інвалідністю 10 шт., 259 протезно-ортопедичних виробів, в т.ч. дітям з інвалідністю 23 ортопедичних вироби .
Проведено 7 ремонтів інвалідних колясок Сервісним Центром Полтавського КЕПОП м. Полтава.
На обліку для забезпечення автомобілями перебуває 36 осіб з інвалідністю, в своєму користуванні мають автомобілі видані через управління 8 осіб з інвалідністю.
За 2018 рік виплачено компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування – 47 особам з інвалідністю на суму 17,7 тис. грн.
Проведено реабілітацію 8 дітей з інвалідністю в Лубенському міському центрі реабілітації дітей-інвалідів на суму 70,5 тис.грн.
Надана одноразова матеріальна допомога 2 особам з інвалідністю та 11 малозабезпеченим особам пенсійного віку на суму 9,1 тис. грн.
Відповідно до діючого законодавства пільгові категорії громадян забезпечуються безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів, зокрема:особи з інвалідністю внаслідок війни забезпечуються путівками щороку; особи з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства – в порядку черговості та по мірі придбання путівок; громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії (особи прирівняні до осіб з інвалідністю внаслідок війни) та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, забезпечується путівками щорічно.
Путівки для осіб з інвалідністю, постраждалих осіб внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії (особи прирівняні до осіб з інвалідністю внаслідок війни) та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, закупляються управлінням на підставі тристоронньої угоди (особа-управління-санаторій).
Особи з інвалідністю можуть самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутись до управління, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. Далі укладається угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.
За бажанням особам з інвалідністю можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.
Гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування пільговим категоріям населення визначається щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном. В 2018 році гранична вартість путівки склала для осіб з інвалідністю - 6822грн.
За одиннадцять місяців 2018 року через управління соціального захисту населення оздоровлено 73особи з інвалідністю, це 41% до річної потреби (річна потреба 200 осіб), що на 3 особи більше, ніж в 2017 році. З них: 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 38 учасників ЛНА на ЧАЕС 1 категорії(особи прирівняні до осіб з інвалідністю внаслідок війни), одна дитина з інвалідністю, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 25 осіб з інвалідністю від загального захворювання, 3 особи з інвалідністю з дитинства.
Для оздоровлення по санаторно-курортних путівках осіб з інвалідністю в 2018 році всього використано коштів 460,5тис.грн., в т.ч., з державного бюджету - 287,7тис.грн., з обласного бюджету - 47,8тис.грн, з районного бюджету - 118,2тис.грн.., з бюджету об’єднаної територіальної громади -6,8тис.грн.
З 2018 року відповідно до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки передбачена виплата додаткової матеріальної допомоги за додатково надані послуги , в сумі не більше 2тис грн., на оздоровлення в санаторно-курортних закладах, які розташовані на території Полтаської області, громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії (особи з інвалідністю внаслідок війни), дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською ктастрофою та постраждалим учасникам антитерористичної операції. Даною додатковою матеріальною допомогою вже скористалось 13 осіб І категорії ЧАЕС (особи з інвалідністю внаслідок війни) на суму 6,5тис.грн.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.07 року № 150 „Про затвердження порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно - курортної путівки“ та постанови КМУ від 17.06.04 року №785 „Про затвердження порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно - курортного лікування деяким категоріям громадян“ проводиться виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки: особам з інвалідністю внаслідок війни один раз за 2 роки, якщо ці особи не одержували санаторно-курортних путівок. Так у 2018 році виплачено компенсацію 31 особі з інвалідністю внаслідок війни на суму 14,7 тис. грн. - особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства компенсація виплачується один раз на 3 роки. Відповідно у 2018 році проведено виплату компенсації 17 особам з інвалідністю загального захворювання на суму 5,3 тис. грн.
У 2018 році проведено виплату компенсації за санаторну-курортну путівку 27 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії (особи з інвалідністю внаслідок війни) на суму 13,0тис.грн.
Надання щоденної підтримки громадянам із особливими потребами - реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього. Висловлюємо найтепліші слова громадянам, на долю яких випали нелегкі випробування. Зичимо міцного здоров’я, родинного затишку, життєвого оптимізму, добробуту, щастя та витримки у всіх життєвих випробуваннях“.


ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ - СТЕЖИНА ДОБРОТИ.


Доброта й милосердя - міцні два крила,
Що тримають все людство в польоті.
В порятунок природа їх людям дала,
Через них визначається хто ти.
Доброта й милосердя єднають серця,
Зігрівають всі душі підносять.
В них немає конкретного в світі лиця,
Вони милості й жалю не просять.
У кожної людини своя доля, свій життєвий хрест. Усі ми сподіваємося на Бога, і ніхто не знає у яку годину в його дім постукає лихо. А воно таке підступне, що як увірветься в твої стіни, то краятиме душу і тіло довго, інколи до самого скону. Особливо приречені до такого життя інваліди, які через свою немічність та через ту кляту боротьбу за виживання відчувають себе забутими, пригніченими, втрачають у собі віру і відчувають себе зайвими у суспільстві. Часом буває їм тяжко зібратися з силами і усміхнутися, коли на душі буває сумно, коли хочеться ридати. Адже задля того, щоб хоч якось прожити життя, потрібно зовсім не багато: побачити сонце у вікні чи хмаринку в небі, квітку у вікні чи добре слово почути…
Страшно і болісно говорити про сьогоднішнє нелегке життя людей з обмеженими фізичними можливостями. Чітких рецептів для душевного спокою і життя без болю ніхто не дасть, однак проходити без уваги і не помічати людей з фізичними вадами це безбожно. Думаю, що всі погодяться з тим, що найдужче цих людей губить байдужість і жорстокість оточуючих, і що не тільки пігулками та мікстурами їх можна лікувати, часом привітне і лагідне слово краще заспокоює та втішає людей, додає їм надії та оптимізму, моральної підтримки та впевненості в своїх силах.
На жаль, багато з нас не замислюється над тими перешкодами з якими ці люди кожного дня стикаються. Можливість одержати роботу, освіту, житло, створити родину, внести свій посильний вклад в життя суспільства - ось ті, здавалося б, звичайні, природні речі, що часто-густо є недосяжною мрією для обділених долею людей.
У перші дні першого зимового місяця усе цивілізоване людство вшановує людей з обмеженими можливостями, аби вкотре нагадати суспільству, що такі люди особливі і потребують всебічної уваги до себе. Цей день є доброю нагодою звірити, що вже зроблено, і що необхідно зробити для формування гідних умов життя даної категорії людей, аби ніхто не почувався забутим чи полишеним наодинці зі своїми проблемами. Відзначення Міжнародного дня інвалідів - справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов’язок перед людьми з обмеженими фізичними можливостями, що потребують захисту та підтримки. Люди з особливими потребами - це не просто категорія людей. Це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії. На щастя, поряд з ними є ті, хто хоче допомогти, і хто допомагає.
Значну роботу по наданню різних видів соціальних послуг інвалідам здійснює територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хорольської районної державної адміністрації, при якому працює 3 відділення, спеціалісти яких завжди готові прийти на допомогу не тільки із порадою, а і конкретно запропонувати ту чи іншу послугу. З початку року на соціальному обслуговуванні в територіальному центрі перебуває 402 особи з обмеженими фізичними можливостями.
Відділенням соціальної допомоги вдома соціальними робітниками надано соціально-побутові послуги 98 інвалідам різних категорій, в т.ч. інвалідам війни 7 особам, що потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичними висновками.
Відділенням денного перебування з початку року обслужено 187 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Інструкторами та фахівцями проводиться значна робота та надаються соціальні послуги з трудової та суспільної адаптації осіб з обмеженими можливостями.
З метою виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів та потреб інвалідів у відділенні проводяться бесіди, зустрічі, що сприяють їх інформуванню та допомагають в різних життєвих ситуаціях. Також проводяться цікаві тести, які орієнтують на правильне рішення ситуації, яка склалася, або визначення певних рис поведінки, характеру та інше.
Психологом проводяться індивідуальні та групові заняття, бесіди, тренінги.
З нагоди відзначення державних свят та пам’ятних дат у відділенні проводяться турніри з настільно-спортивних ігор, працює бібліотека, де можна знайти необхідну художню та пізнавальну літературу, подивитися улюблений фільм, телепередачу, або просто насолодитися душевною бесідою за чашкою чаю. Проводяться виставки виробів з декоративно прикладного мистецтва, на яких представляються роботи осіб з інвалідністю.
Традиційними стали спільні заходи територіального центру з Хорольським осередком Всеукраїнської організації «Союз організацій інвалідів України», в рамках, яких участь інвалідів району, у творчих фестивалях, спортивних змаганнях, спартакіадах, що проводяться на Полтавщині.
Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслужено 169 інвалідів всіх категорій, яким надано 395 послуги: перукаря, швачки, взутєвика по ремонту взуття, послуга прання та сушки, скошуванню трави, розпилюванню дров, дрібному ремонту будівель, сільськогосподарських робіт. При цьому ж відділенні працює пункт прокату засобів реабілітації, який надає у тимчасове користування засоби пересування і реабілітації: палиці, милиці, ходунки, інвалідні візки, сидіння для ванн, туалетні стільці та ін. На сьогоднішній день такою послугою скористалось 39 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
В територіальному центрі також можна отримати автотранспортну послугу «Соціальне таксі». Для надання послуги використовується спеціалізований автомобіль, обладнаний гідравлічним підйомником для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, що пересуваються на візках. В 2018 році цією послугою скористалося 98 осіб з інвалідністю.
Робота територіального центру спрямована на відновлення порушених чи втрачених функцій організму людини, виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму задля повернення людини до активного повноцінного життя.


Консультує Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович


"Як отримати допомогу по безробіттю?"
Пане міністре, вже кілька місяців не можу знайти роботу. Чи маю я право на допомогу по безробіттю?
Іван Степанюк
Кому надається допомога по безробіттю?
Громадянам у разі втрати заробітної плати (грошового забезпечення) або інших доходів внаслідок втрати роботи через незалежні від них обставини.
На допомогу по безробіттю може претендувати застрахована (офіційно працевлаштована) особа.
Реєстрація безробітних проводиться центром зайнятості за особистою заявою особи і призначається з восьмого дня після реєстрації.
Перелік документів, потрібних для реєстрації, можна переглянути на офіційному сайті Державної служби зайнятості.
Посилання ви зараз бачите на екрані.
Як визначається розмір допомоги по безробіттю?
Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу) і залежно від страхового стажу:
- до 2 років - 50 відсотків;
- від 2 до 6 років - 55 відсотків;
- від 6 до 10 років - 60 відсотків;
- понад 10 років - 70 відсотків.
- мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1440 грн
Залежно від тривалості безробіття, визначена допомога по безробіттю становить:
- перші 90 календарних днів - 100 відсотків;
- протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;
- у подальшому - 70 відсотків.
Люди, які мають страховий стаж менший за шість місяців, або були звільнені з попереднього місця роботи за некомпетентність мають право на допомогу в розмірі 544 грн.
Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 липня - 1841 гривня).
Який строк надання допомоги по безробіттю?
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.
А для молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах чи звільнилася із строкової військової служби - 180 календарних днів.
Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) - не може перевищувати 720 календарних днів.
Чи можуть відмовити у допомозі по безробіттю? Чи можна оскаржити відмову?
Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:
1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості необхідних документів;
2) встановлення факту зайнятості особи;
3) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи;
4) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі, зокрема: встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації; встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг); припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин.
У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні статусу безробітного особа може оскаржити та повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше, ніж через сім календарних днів.
Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 080-0 21-31-03.

"Як отримати земельну ділянку учаснику АТО?"
Пане міністре, 2 роки відслужив в АТО. Знаю, що можу отримати земельну ділянку. Куди для цього звертатися?
Іван Скорогуб
На які наділи мають право захисники вітчизни?
Учасники бойових дій та особи прирівняні до них мають право на першочергове відведення у власність або користування земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва (для городництва у користування). У межах норм безплатної приватизації (передачі) земельні ділянки передаються у власність у таких розмірах:
1) для ведення садівництва - не більше 0,12 га;
2) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 га;
3) для будівництва і обслуговування жилого будинку в селах - не більше 0,25 га, в селищах - не більше 0,15 га, в містах - не більше 0,10 га.
Куди звертатися для отримання земельної ділянки?
Учасникам АТО необхідно звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки у власність або користування:
- сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності відповідних територіальних громад);
- обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб;
- районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб (за межами населених пунктів земельні ділянки для городництва, ведення садівництва, ОСГ та будівництва індивідуального житлового будинку вони не передають);
- обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб;
- Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в області (якщо питання стосується земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства державної власності).
Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо передачі (надання) земель державної власності, зокрема ріллі, багаторічних насаджень для несільськогосподарських потреб, лісів для нелісогосподарських потреб, а також земельних ділянок природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та особливо цінних земель.
Як виглядає клопотання?
У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри (в межах норм).
До клопотання додаються:
1) графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (наприклад, викопіювання з кадастрової карти);
2) копія паспорта та копія ідентифікаційного номера;
3) документ, що посвідчує участь в АТО (посвідчення, довідка).
Чиновникам забороняється вимагати додаткові матеріали та документи.
Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або про мотивовану відмову має бути прийнято в місячний строк.
Що може бути підставою для відмови?
Лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у визначеному порядку.
Як проходить відведення земельної ділянки?
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки потрібно замовити в землевпорядній організації виготовлення такого проекту.
Виконавцем робіт може бути тільки особа з сертифікатом інженера-землевпорядника. Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі укладеного із замовником договору. Термін виконання робіт - не може перевищувати 6 місяців.
Проект підлягає погодженню з територіальним органом Держгеокадастру. У випадку розташування земельної ділянки у межах населеного пункту, або якщо на ділянці планується розташування об'єкта будівництва, потрібно отримати погодження з управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки залежно від її призначення, цінності та місця розташування може підлягати також погодженню з: структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства; центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
Строк розгляду: протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту ( двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом -- після отримання позитивного висновку такої експертизи).
Підстава для відмови - лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.
Як зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі?
Необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки та надати наступні документи:
1) заяву про внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
2) оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (погоджений проект землеустрою, за потреби, позитивний висновок експертизи);
3) документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, у формі електронного документа.
Строк розгляду такої заяви - 14 днів. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється безоплатно.
Як провести затвердження проекту землеустрою?
Рішенням про надання земельної ділянки за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюється затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Чи потрібно реєструвати право на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Мін'юсту?
Так, потрібно. Для цього слід звернутися до суб'єкта, уповноваженого на проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або до місцевої державної адміністрації, в тому числі через центри надання адміністративних послуг. Державну реєстрацію речових прав на землю здійснюють також юридичні особи, акредитовані Мінюстом, та нотаріуси.
Які документи потрібні:
1) заява встановленої форми, яку формує державний реєстратор;
2) документ, що посвідчує особу;
3) засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки у власність або надання у користування;
4) витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (подається у разі, коли в документі, що подається для державної реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер, а також у разі, коли в результаті доступу до Державного земельного кадастру державним реєстратором встановлено відсутність відомостей про відповідну земельну ділянку);
5) документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

"Інститут позбавлення батьківських прав - захід впливу
на батьків, які недобросовісно виконують свої обов'язки"
"Доброго дня! Шановний міністре, скажіть, будь ласка, чи можна якось позбавити батьківських прав одного із батьків, який зовсім забув про дитину?"
Інститут позбавлення батьківських прав залишається виключним, крайнім заходом впливу на батьків, які недобросовісно виконують свої обов'язки щодо виховання та утримання своїх дітей.
Що може стати причиною позбавлення батьківських прав?
Сімейний кодекс містить виключний перелік підстав позбавлення батьківських прав, якщо батьки:
1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я і протягом 6 місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;
3) жорстоко поводяться з дитиною;
4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.
Що потрібно для позбавлення батьківських прав?
Для позбавлення батьківських прав необхідно:
встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов'язки, злісно не виконує вимоги та рекомендації органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування;
звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінку батьків, їх взаємини з дітьми та відношення до виконання своїх батьківських обов'язків;
звернутись до суду з заявою про позбавлення батьківських прав.
Хто може звернутися до суду?
Суд розглядає справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за заявою:
1. одного із батьків, опікуна, піклувальника, особи в сім'ї якої проживає дитина;
2. закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, в якому вона перебуває;
3. органу опіки та піклування;
4. прокурора;
5. самої дитини, яка досягла чотирнадцяти років.
Справи про позбавлення батьківських прав розглядає суд за місцем реєстрації того з батьків, якого хочуть позбавити прав.
При розгляді судом таких питань є обов'язковою участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо обставин справи.
Які права втрачають батьки, позбавлені батьківських прав?
1) особисті немайнові права щодо дитини (наприклад, право вирішувати питання виховання дитини та навіть вільно спілкуватися з нею, право давати дозвіл на зміну дитиною свого і'мя прізвища чи імені, право визначати місце проживання дитини та дозволяти чи забороняти її виїзд закордон тощо);
2) перестають бути законним представником дитини (не можуть представляти без окремої довіреності її інтереси в судах чи інших органах);
3) втрачають права на будь-які пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;
4) не можуть бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником (тобто не зможуть усиновити іншу дитину);
5) не можуть одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вони могли б мати у разі своєї непрацездатності;
6) втрачають інші права, засновані на спорідненості з дитиною (наприклад, їх дитина може бути усиновлена без їх згоди, як батьків);
7) втрачають право на спадкування після дитини (крім випадків, коли це передбачене заповітом дитини).
Слід зауважити, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку утримувати дитину. При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину.
Якими будуть наслідки позбавлення батьківських прав?
Позбавлення батьківських прав одного з батьків. Дитина залишається жити з другим з батьків. Суд може прийняти рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, з житла, в якому він проживає з дитиною, якщо у нього є інше житло, або примусово поділити житло чи зобов'язати здійснити його примусовий обмін.
Позбавлення батьківських прав обох батьків. Дитина передається під опіку органам опіки та піклування. Ці органи вирішують, яким особам або установам слід передати дитину на виховання. Вони призначають опікуна (піклувальника) (наприклад, дитина може бути передана на виховання бабусі та дідусю, повнолітнім брату та сестри, іншим родичам дитини, мачусі, вітчиму, які виявили таке бажання та звернулися з відповідною заявою) або, враховуючи вік та стан її здоров'я, обирають інші форми влаштування дітей, зокрема: усиновлення, передача дитини до прийомної сім'ї, до дитячого будинку сімейного типу, патронатному вихователю, інших спеціальних закладів для дітей, позбавлених батьківського піклування.


ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ


Перед початком опалювального сезону, аби нагадати споживачам про необхідність дотримання вимог техніки безпеки при користуванні газом в побуті, ПАТ «Полтавагаз» звертає увагу власників (балансоутримувачів, орендарів) на їх відповідальність за безпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів житлових і громадських будинків. Перевірка і прочищення димових та вентиляційних каналів повинні виконуватися спеціалізованою організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
При газифікації житлових і громадських будинків, в яких встановлено прилади і апарати з відведенням продуктів згоряння в димоходи, власнику (балансоутримувачу та/або орендарю (наймачу)) необхідно забезпечити первинну перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів.
При перевірці димових і вентиляційних каналів визначають:
- відповідність конструкції і використаних матеріалів вимогам проектної документації;
- прохідність каналів (відсутність засмічення і наявність тяги);
- герметичність;
- відокремленість;
- наявність і справність протипожежних розсічок від горючих конструкцій;
- наявність поблизу оголовків встановлених приладів, обладнання у зоні вітрового підпору, що заважає належному повітрообміну;
- справність та правильність розташування оголовку димоходу відносно даху і розташованих поблизу споруд і дерев з урахуванням зони вітрового підпору;
- відсутність сажі і смоли - на внутрішніх поверхнях і тріщин - на зовнішніх.
Вентиляційні канали газифікованих приміщень повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» та ДБН 6.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».
Періодичній перевірці і прочищенню підлягають:
димоходи опалювальних печей, ємкісних газових водонагрівачів і опалювальних котлів, які працюють сезонно, - не рідше ніж один раз на рік (перед початком опалювального сезону), які працюють цілий рік, - два рази на рік (навесні і восени);
димоходи опалювально-варильних печей не рідше ніж два рази на рік: перед початком і після закінчення опалювального сезону;
димоходи від газових проточних і ємкісних газових водонагрівачів для гарячого водопостачання, ресторанних газових плит (залежно від матеріалу) - не рідше ніж один раз на 6 місяців (цегляні, цегляні і азбестоцементні, цегляні і керамічні димоходи) і не рідше ніж один раз на рік (металеві - з товщиною стінки не менше 3 мм, азбестоцементні, керамічні та із жаростійкого бетону).
Обслуговування димоходів газового обладнання з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку необхідно проводити одночасно з обслуговуванням газового обладнання за документацією з експлуатації заводів-виробників.
Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими. У разі відсутності димових каналів вентиляційні канали підлягають перевірці один раз на рік.
Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об'єктів, житлових та громадських будинків оформляються актом.
Один примірник акта перевірки і прочищення димових каналів передається до ПАТ «Полтавагаз». Строк зберігання актів -12 місяців. Димові і вентиляційні канали на горищах будинків, а при суміщеній покрівлі - на оголовках повинні бути побілені і пронумеровані фарбою відповідно до номерів квартир.
У випадку виявлення несправних та непридатних до подальшої експлуатації димових і вентиляційних каналів особа, яка виконує їх перевірку, зобов'язана попередити власника (балансоутримувача та/або орендаря (наймача)) про заборону користування газовим обладнанням, невідкладно направити газорозподільному підприємству акт перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів для подальшого відключення газових приладів від системи газопостачання.
До початку робіт із ремонту димових і вентиляційних каналів, заміни газового обладнання і пічного опалення власником житлового будинку подається заява газорозподільному підприємству про необхідність відключення газових приладів і апаратів від системи газопостачання.
Ремонтні роботи димових каналів допускається починати тільки після відключення газового обладнання від системи газопостачання. Після кожного ремонту димоходи підлягають позачерговій перевірці і прочищенню відповідно. Пам'ятайте, поводження з газом потребує особливої уваги й обережності!

Прес-служба ПАТ «Полтавагаз»


10 ЖОВТНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я


Багато хто вважає, що психічне здоров'я - це відсутність психічних захворювань. Насправді, це загальне благополуччя, на тлі якого людина здатна реалізовувати свій потенціал і справлятися з щоденним стресом.
Психічне здоров'я багато в чому визначає інтелектуальний і моральний рівень не тільки особистості, а й нації. Окрім того, від психіки в значній мірі залежить стан здоров'я в цілому. Лікарям добре відома психосоматична природа багатьох хвороб. Класичні психосоматичні захворювання, в яких тісно переплетені психічні фактори і стан тих чи інших органів і систем,- це виразка шлунку або 12-палої кишки, бронхіальна астма, деякі серцево-судинні захворювання. Вони виникають, так би мовити, "в голові", через нервові потрясіння,
Психічний стан людини визначається багатьма факторами як біологічними, так і соціальними: спадковість, екологічні впливи, культурні традиції країни, рівень її розвитку, епідемії, війни і т.д. Безумовно, у людини є схильність до певних типів реакції на стреси, але біологічні фактори в більшості не фатальні, тобто не обов'язково проявляються. Психіатрія - це та галузь медицини, де профілактику не побудуєш тільки на виключенні провокуючих факторів. Тому основа психічного здоров'я, як не банально це звучить,- правильне виховання. Виховання, яке будується на обмеженнях, заборонах, покараннях, деформує особистість. Воно програмує дітей на психічні розлади, до яких, за будь- яких додаткових умов (нещастя, втрати, потрясіння), вони виявляються схильними
Чимале значення для профілактики психічних порушень має вміння і талант наповнювати своє життя приємними подіями, створювати їх для себе. На жаль, багато хто майже не вміє зайняти себе - навіть від небажаної роботи потерпають менше, ніж від неробства. А також відсутня культура дозвілля. Треба вчитися відпочивати повноцінно і із задоволенням! Фізична активність, спілкування з природою, здоровий спосіб життя важливі для формування психологічної стійкості,- здатності керувати своїми почуттями.
На психічне здоров`я людини впливають два фактори: екопатогенний і інформаційний. Японські фахівці назвали його екологоінформаційним стресом. Сенсації, вигідні лише для ЗМІ, обрушуються на людей лавиною і, часом сприймаються болісно. У тривожній ситуації (особливо під час паніки) люди, як правило, чекають найгіршого, що породжує чутки, часто набагато страшніші за вихідну інформацію. У випадку з японцями потерпілі страждали не від радіації (до речі, нервова тканина найбільш стійка до неї), а від інформаційного стресу. Такі "екологічні розлади" у психіатрії зустрічаються все частіше, від них людина страждає значно більше, ніж безпосередньо від тих чи інших уражень. І єдиний засіб профілактики - вчитися "плавати" в морі інформації. Без сумніву, найкращий засіб профілактики психічних розладів - здоровий спосіб життя.
На жаль, слово "психіатр" нас продовжує лякати. Не будемо заглиблюватися у причини - це окрема тема. Стан психічного здоров'я нації вимагає змінити це відношення, яке часто заважає звернутися до лікаря. На думку Валентина Доміля, "психіатри - єдині посередники між світом божевільних і божевільним світом".
Усвідомлюючи, що у такому "дикому" ставленні до психіатрії частково винна сама психіатрія, фахівці намагаються виправити становище. Так, із міжнародної класифікації виклю- чені і замінені терміни "психопатія", "дебільність", "ідіот", "істерія" тощо, похідні від яких стали у широкому вжитку образливими. У всьому світі спостерігається зближення психіатрії з медициною: із закритих, спеціалізованих установ психіатрія переходить до клінік загального профілю. Це й зрозуміло, адже більшість пацієнтів психіатрів майже не відрізняються від "звичайних" хворих, вони соціально не є небезпечними, не викликають негативних емоцій в оточуючих. Та й сучасні терапевтичні можливості такі, що 80% пацієнтів можна лікувати, не ізолюючи їх від оточуючих. Закриті установи залишаються, але використовуються за чітко окресленими показниками.
Не бійтеся психіатра! Безумовно, навіть знаючи основні правила, людина не завжди може справитися з собою. Психіатри - це лікарі, які допомагають нам залишатися при своєму розумі і "заганяють" нас назад, коли ми виходимо з себе. І як писав Ерік Берн,- "Перед душевним недугам усі рівні - успішні біз-несмени і небагаті робітники, відомі особистості та звичайні люди.
І якщо вам здається, що ви можете керувати цілим світом, то постарайтеся робити це непомітно від санітарів".
Із нагоди нашого професійного свята вітаємо колег і зичимо всім міцного психічного здоров'я, залишайтеся завжди спокійними та врівноваженими!
В здоровому тілі - здоровий дух!

Тетяна БАБАЙ, райпсихіатр


Небезпечні гриби. Як не отруїтися!


В Україні розпочався сезон збору грибів та вже реєструються перші випадки отруєння серед населення України. У Полтавській області зареєстровано три випадки отруєння грибами в Пирятинському та Кобеляцькому районах.
Гриби - це поживний продукт харчування, але в той же час вони можуть бути небезпечними і привести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполуки важких металів, які містяться в грибах.
Основними причинами отруєння грибами є: вживання отруйних грибів; неправильне приготування умовно їстівних грибів; вживання старих або зіпсованих їстівних грибів.
Основними симптомами отруєння є: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовипускання, пронос, розвиваються симптоми серцево-судинної недостатності.
Для попередження отруєння грибами необхідно: купувати гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), уникати покупки на стихійних ринках; збирати і купувати тільки такі гриби, про які вам добре відомо, що вони їстівні; не збирати гриби поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах, невідомі гриби, гриби з ушкодженою ніжкою, старі, в'ялі, червиві або покриті слизом, пластинчаті гриби; не куштувати сирі гриби на смак.
Категорично не рекомендується вживати в їжу гриби дітям, людям похилого віку та вагітним жінкам.
При виникненні ознак отруєння негайно зверніться за медичною допомогою. При несвоєчасному наданні медичної допомоги біль і напади блювоти можуть повторюватися декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.
Звертаємо Вашу увагу!
Отруєння грибами важко піддається лікуванню. Порятунок життя постраждалого залежить від своєчасного надання йому медичної допомоги.

Василь Джадан, лікар з гігієни харчування відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хорольського районного управління Головного управління Держпрод-споживслужби в Полтавській області


Думай знову, агрономе!


Жодна весна не схожа одна на іншу ­ це може підтвердити як сивочолий агроном, так і молодий, що працює нещодавно і лише пізнає "ази" агрономічної науки на практиці. Ми є свідками того, як на очах змінюється клімат: з холодними веснами і надзвичайно спекотним літом. Ось і цього року весна розпочала вступати в свої права, як повернулася зима білосніжною ковдрою накривши землю, поповнивши грунтово­вбирний комплекс животворною вологою, на річках розпочалася вже забута повінь, що затопила прибережні луки і пасовища. В природі відновився баланс. В зимовий період агрономи теж не дрімали: уточняли структуру посівних площ свого господарства, рахували необхідну кількість посівного матеріалу, засобів захисту і інших матеріально­технічних ресурсів. Проте, які б не були грандіозні плани втілюють їх в життя звичайні люди, і щоб виконати всі заплановані заходи всі працюючі (а з пестицидами та агрохімікатами в першу чергу) пройшли щорічний періодичний медичний огляд та відповідне навчання з отриманням допусків, що надають право згідно чинного законодавства здійснювати необхідні заходи по захисту рослин. Хто ж не здійснив ці заходи, той по­старинці, як говориться "грається з вогнем", вірніше ­ людськими життями. Про це свідчить сумна статистика тих, хто працює з отрутохімікатами.
З першими весняними днями відновилася вегетація озимих культур, лягає в землю насіння ярих .А поряд із ними вже розпочалася життєдіяльність незліченних організмів, які конкуруватимуть із культурними рослинами, а подекуди і живитимуться ними. Що господарство врешті одержить у винагороду за працю, залежить від знань, досвіду й старань агронома.
Нині агроном повинен бути стратегом і тактиком на полі бою за майбутній врожай із необхідним і гарантованим набором технологій і засобів для запобігання загрозам, що послаблюють силу проростка. Стратегія полягає в тому, щоб забезпечити міцне “здоров`я” грунту й передати рослині. У гонитві за прибутком від високоліквідних культур сучасний землекористувач будь­якого рангу ігнорує той факт, що науково обґрунтована сівозміна є першоосновою для забезпечення здоров`я грунтового покриву та гарантом відтворення і збереження його родючості на ближню й далеку перспективи. Найважливіший принцип для багатопільної чи коротко ротаційної сівозміни ­ наявність багаторічних бобових трав або зернобобових культур. А де ж їх взяти, якщо тваринництво невпинно скорочується. Отож слід шукати замовника на сіно і нехай живуть на наших полях багаторічні бобові трави, джерело підвищення родючості грунту та білка для тваринництва і кормова база для бджільництва. Ефективність добрив залежить передусім від боротьби навесні за вологу й зовсім нечасто (особливо в останні роки) від перезволоження. Безводний аміак навесні доцільно вносити в дозах 60­90 кг/га азоту із загортанням в грунт на глибину 10­15 см не менше ніж за три тижні до сівби ярої культури. Прийнятним за ціною та ефективним є внесення рідкого азотного добрива КАС­32, адже його можна поєднувати в бакових сумішах із засобами захисту рослин. До­речі, помічено на площах, де застосовували безводний аміак, чисельність грунтових шкідників не перевищує економічного порогу шкодочинності (ЕПШ). Варто нагадати, що в боротьбі з шкідниками суцільні обробки інсектицидами доцільні тоді, коли їхня чисельність перевищує економічний поріг шкодочинності. За зниження їх чисельності доцільне оброблення тільки крайових смуг, у разі збігу термінів поширення хвороб, бур`янів і шкідників слід застосовувати фунгіциди, гербіциди і інсектициди разом зі стимуляторами росту рослин в бакових сумішах. Перед посівною весняною компанією насіння ярих культур підлягає обов`язковому протруєнню не лише фунгіцидними, а й в суміші з інсектицидними протруйниками насіння. Можна зорати поле золотим плугом, забезпечити збалансованим мінеральним живленням, посіяти найкращими перспективними сортами, але без захисту рослин від природних шкодочинних конкурентів наслідки можуть бути мізерними. В боротьбі за врожай немає другорядних питань. Найперший конкурент агронома ­ бур`яни. Для боротьби з ними застосовують гербіциди суцільної дії на основі гліфосату, який вносять не пізніше як за два тижні до сівби культури, а ще краще і ефективніше в осінній період. Для кожної з них є свій набір гербіцидів, але не забуваймо: немає універсальних гербіцидів, але є універсальний агротехнічний захід, який є найбільш екологічним ­ це передпосівний обробіток грунту, до ­ та після сходове боронування. Основне не запізнитися і піймати фазу "білої ниточки", а за потреби у поєднанні з гербіцидами. Варто пам`ятати і про карантинні та нові шкодочинні бур`яни, не лише загальновідома ­ амброзія полинолиста, а і ваточник сирійський, який інтенсивно завойовує хорольські поля і городи різних форм власності. Помічено також, резистентність до гербіцидів дурману (коров`яку) на полях окремих агроформувань через тривалий час застосування однієї і тієї ж діючої речовини в гербіцидах.
Питань виникає багато і, щоб не прогавити і своєчасно здійснити необхідний захід для боротьби з шкодочинними об`єктами, контролюючи їх розвиток і запобігаючи подальшому поширенню, зберігши врожай і відповідно отримати запрограмований і відчутний прибуток в кінцевому результаті, зберігши навколо себе довкілля, природних корисних комах та медоносних бджіл, агрономам господарств ­ як технологам виробництва слід наполегливо і постійно проводити обстеження, спостереження в полі, тобто здійснювати постійний моніторинг. Адже не випадково говориться в загадці: "Хто завжди по полю ходить, хто слідкує за зерном. Доглядає перші сходи. Це звичайно ­ агроном".

Василь БАГНО, провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області


Новий рік - нові турботи


Які б грандіозні плани не вирішувалися в зимовий час в кабінетах, настав час втілювати їх в життя. Тому, щоб щось зробити треба перш за все вирішити: хто буде здійснювати ту чи іншу технологічну операцію за допомогою певної кількості працівників. В період з 09.02.2018 року по 23.03.2018 року згідно графіку проводяться медичні огляди для осіб,які будуть працювати з пестицидами та агрохімікатами, частині яких уже видали медичні висновки про придатність до таких видів робіт, на основі якого поліклінічним відділенням ХЦРЛ видається медична книжка встановленого зразка. Всі особи, які працюють на роботах пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів (а також сировини чи продуктів рослинного походження, які оброблені ЗЗР - наприклад протруєне насіння) і агрохімікатів (до яких відносяться стимулятори та регулятори росту, мінеральні добрива) чи торгівлею ними щорічно проходять відповідне навчання при Держпроспоживслужбі в Полтавській області (колишня фітосанітарна інспекція) заздалегідь подавши в Держпроспоживслужбу Полтавської області заяву на ім'я начальника Держпродмпоживслужби Полтавської області Пікуля Г.І., встановленого зразка для погодження дати проведення навчання та списки осіб, які будуть проходити це навчання ( в списках зазначити повністю ПІБ (при цьому слід слідкувати, щоб ПІБ повністю співпадало з написаними в медичних книжках), рік народження, адресу проживання, повні дані про роботу ( в якому господарстві, ким працює, стаж роботи з отрутохімікатами) очолювати список повинен керівник робіт, як правило це агроном господарства, чи інша особа відповідальна за застосування ЗЗР, у разі відсутності посади агронома чи не допущення його по стану здоров'я це може бути бригадир, керуючий відділком чи сам керівник господарства, який має відповідний медичний дозвіл), все це необхідно для підготовлення необхідного пакету документів ( протоколів, відомостей та заповнення журналів). Слід відзначити ще таке нововведення: після проведення навчання для видачі допусків та посвідчень, в Держпроспоживслужбу Полтавської області надсилаються, передаються на підпис начальнику Державної фітосанітарної інспекції Полтавської області, і вже потім,через якийсь термін, з підписом та печаттю повертаються у господарства. Без відповідних допусків та посвідчень робота з пестицидами та агрохімікатами забороняється, бо це є порушенням Закону України "Про захист рослин" ст. 18, Закону України "Про пестициди та агрохімікати" ст.11, при виявленні мною порушень винні особи будуть відповідати згідно чинного законодавства.
Другим питанням у господарств стоїть закупівля засобів захисту рослин, продукту недешевого. А так як селяни завжди потребують оборотних засобів, то вони вимушені економити на пестицидах або ж потрібні об'єми закупляти за більш низькими цінами, як правило сумнівної якості. Не секрет, що китайські виробники, які пропонують низько вартісні ЗЗР на сучасному ринку, захопили в короткі терміни левову частку нинішнього ринку ЗЗР. От і приходить на думку прислів'я - "дешева рибка - погана юшка". Щоб впевнитися в якості того чи іншого препарату потрібно направити зразки сумнівних препаратів до міжобласної КТЛ, де визначать вміст діючої речовини кожного препарату з видачею відповідного висновку, якщо Ви все-таки встигли використати даний препарат та зафіксували його не спрацювання, то тоді з наданим висновком можна звернутися до суду для відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Тож у такому складному питанні керівникам господарств разом зі спеціалістами потрібно визначитися з наявністю та забезпеченням матеріально- технічними ресурсами, а саме забезпеченістю пестицидами та агрохімікатами, які необхідно закуповувати у перевірених партнерів і не соромитися при цьому вимагати з них відповідний сертифікат якості. При заключенні договору на поставку ЗЗР обов'язково включити пункт про повернення використаної тари з під ЗЗР фірмі-постачальнику на знешкодження. Інженерній же службі підготувати до роботи відповідну техніку та апаратуру по захисту рослин, яка потрібна буде в цьому році для виконання значного обсягу робіт, - в першу чергу на полях озимини, одразу ж після підживлення азотними добривами, для знищення зимуючих бур'янів,як майбутніх конкурентів за поживні речовини та життєдайну вологу - таку необхідну в умовах спекотного літа, яке останні роки має місце в нашій місцевості. Крім того всі працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту працюючих з пестицидами та агрохімікатами згідно потреби та в відповідності з санітарно-гігієнічними нормами та правилами.
Про вивезення чи ввезення в господарство асортименту ЗЗР згідно абзацу п'ятого частини другої ст. 18 Закону України "Про захист рослин" господарство повинно інформувати відповідну Держпродспоживслужбу (зокрема-відділ контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки, при цьому дозволяється ввозити препарати лише зареєстровані в відповідному "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні", при цьому повинен бути сертифікат відповідності на кожен препарат. В подальшому ці препарати повинні використовуватися лише на зареєстрованих в "Переліку..." культурах і з нормами рекомендованими " Переліком..."
Лише дотримуючись суб'єктом господарювання регламентів зберігання, транспортування, застосування та торгівлі ЗЗР в майбутньому при зборі врожаю і здачі на аналіз продукції та сировини рослинного походження можна сподіватися на позитивні показники в відповідному сертифікаті потрібному для подальшої реалізації продукції рослинного походження.
З метою недопущення безсистемного, непотрібного застосування пестицидів та агрохімікатів спеціалістами господарства необхідно постійно здійснювати моніторинг розвитку шкідливих об'єктів, в т.ч. карантинних і для обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів,екологічної та економічної доцільності враховуючи відповідно економічні пороги шкодочинності оформивши відповідні обстеження актами.
При появі в посівах, угіддях, насадженнях, продукції рослинного походження, ховищах карантинних, невідомих шкідливих організмів - негайно інформувати Держпрод-споживслужбу району (зокрема - відділ контролю за обігом засобів захисту рослин) за стаціонарним або мобільним номером.
При вирощенні рослин сільськогосподарського або іншого призначення, багаторічних лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту суб'єктами господарювання потрібно ретельно дотримуватися технології вирощування рослин, а не сприяти подальшому розповсюдженню шкідників, хвороб та бур'янів в т.ч. карантинних та нових (ваточник сирійський і інші) . Все це можливе лише при своєчасному проведенні суб'єктам господарювання комплексу профілактичних (дотримання сівозміни, протруєння насіння і т.д.) і винищувальних ( при перевищенні меж ЕПШ по кожному окремому об'єкту) заходів щодо боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами.
Лише здійснюючи в комплексі всі вище перелічені заходи, можна сподіватися на отримання вагомого якісного врожаю без шкоди навколишньому середовищу, зберігаючи при цьому екосистему в агроценозах.

Василь Багно, провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області


Консультує Міністр юстиції України: "Порядок реєстрації народження дитини"


Павле Дмитровичу, ми готуємося до найважливішої події, до народження синочка. Я читала Ваші консультації з багатьох питань, але Ви так і не розповіли детально, яка процедура реєстрації дитини після народження. Скажіть будь-ласка що і за чим нам треба буде зробити і на що звернути увагу?
Вікторія Будерацька
Що потрібно зробити після народження дитини?
Батьки зобов'язані не пізніше 1 місяця від дня пологів, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання одного з батьків або за місцем народження дитини.
Заявниками можуть бути як батьки дитини, так і інші особи. Присутність обох батьків є обов'язковою, якщо батьки мають різні прізвища.
Державна реєстрація проводиться з одночасним визначенням походження дитини та присвоєнням їй імені, прізвища та по батькові.
Як визначається походження дитини?
Походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини.
Походження дитини від батька визначається на підставі свідоцтва про шлюб, якщо на час народження дитини мати перебувала з ним у шлюбі.
Якщо батьки не перебувають у шлюбі, походження дитини від батька визначається за письмовою заявою матері та батька дитини про визнання батьківства або за рішенням суду.
При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків або відповідного рішення суду, запис про батька провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.
Які документи потрібні для реєстрації народження?
Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження (усною або письмовою) для проведення державної реєстрації народження дитини подається:
- паспорт заявника, якщо заявниками є не її батьки;
- документ, який підтверджує факт народження -медичний документ, виданий закладом охорони здоров'я;
- паспорти батьків або одного з них;
- документ, що підтверджує походження дитини від батька (свідоцтво про шлюб абоспільна заява матері та батька дитини або заява матері)
- За відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультативної комісії, підставою для реєстрації народження є рішення суду про встановлення факту народження.
Як визначитися з ім'ям, прізвищем та по батькові дитини?
При державній реєстрації народження дитині присвоюється прізвище, ім'я та побатькові, які індивідуалізують особу, виділяють її з-поміж інших.
Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати й батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки або судом.
Ім'я дитини визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, визначається матір'ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати або батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки або судом.
Побатькові присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне ім'я, то побатькові дитині присвоюється за одним із них. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі.
Якщо батьківство дитини не визнано, по батькові визначається за іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.
Де працює послуга з прийому документів для реєстрації у пологових?
З метою створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг в усіх регіонах України надається послуга щодо прийому документів, необхідних для державної реєстрації народження, та видачі відповідного свідоцтва безпосередньо в пологових будинках. Загалом у 477 медичних установах. За 2016-2017 роки цією послугою скористалися 238 166 громадян.
Інформація про пологові будинки, в яких можна отримати свідоцтво про народження дитини розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції (https://minjust.gov.ua).
Які додаткові послуги можна отримати разом зі свідоцтвом?
За бажанням батьків чи одного з них під час проведення державної реєстрації народження дитини можуть бути прийняті документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.
Чи є покарання для батьків, які несвоєчасно зареєстрували дитину?
Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в державних органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 153 грн).
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області
Адреса:36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45,
Контактний телефон:(0532) 56-28-60
Електронна адреса: uprjustpoltava@just.gov.ua
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
Адреса: 36020, м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40
Контактний телефон: (0532) 56-26-66
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.poltava@legalaid.pl.ua.


За кором може бути дифтерія


Центр первинної медико-санітарної допомоги Хорольського району та Хорольське районне управління Держпродспоживслужби закликають населення проводити вакцинацію для дітей і ревакцинацію для дорослих від дифтерії, оскільки можливі спалахи цієї хвороби, аналогічні до спалахів кору, через низький рівень вакцинації населення.
В останнє епідемії дифтерії в Україні були з 1991 до 1998 року. Тоді на дифтерію захворіли близько 20 тис. людей, 696 померли.
Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє в дихальну систему, вона виробляє токсин, який руйнує тканини дихальної системи. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що ускладнюють ковтання та дихання. Ускладнення від дифтерії можуть включати:
- блокування дихальних шляхів;
- пошкодження серцевого м'яза (міокардит);
- ушкодження нерва (поліневропатія);
- легеневу інфекцію (дихальна недостатність або пневмонія).
В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безоплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю (АКДП), яка забезпечує найкращий захист. Також наявна безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця (АДП) і вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена (АДП-М), яку застосовують для дорослих.
Як і будь-який лікувальний препарат вакцини можуть викликати реакції, проте ризик померти від дифтерії набагато вищий, ніж ризик серйозної реакції на вакцину. Серйозні реакції на вакцину вкрай рідкісні. Побічні ефекти такі, як болісні відчуття і припухлість в місці ін'єкції або не велике підвищення температури, це звичайне явище.
Дифтерія небезпечна тим, що без негайного введення сироватки близько 50% хворих може померти, навіть з сироваткою залишається ризик смерті у 20% захворівших.
На даний час в лікувально-профілактичних закладах району є необхідні вакцини для проведення щеплень проти дифтерії. Препарати мають сертифікати якості.
Пропонуємо звернутися до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання щодо проведення вакцинації проти дифтерії.


Профілактика вірусного гепатиту А


На даний час в Україні спостерігається активізація епідемічного процесу із захворюваності населення на вірусний гепатит А. Фактором передачі збудника інфекції все частіше стає недоброякісна питна вода. Так, в грудні 2017-січні 2018 років в м. Миколаїв зареєстровано більше 60 хворих на вірусний гепатит А, ймовірним фактором передачі інфекції стало вживання питної води із пунктів розливу очищеної питної води.
Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна, хвороба брудних рук, жовтуха) - це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки і травного каналу.
Джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання. Інкубаційний період - 7-50 днів (в середньому 15-45 днів). До вірусу сприйнятливі виключно люди, незалежно від віку.
Вірус гепатиту А виділяється із фекаліями хворих на гепатит та передається від людини до людини (після контакту з хворим), через воду та харчові продукти, забруднені випорожненнями хворої людини, предмети побуту та брудні руки, недотримання правил особистої гігієни.
У більшості випадків хвороба починається гостро, з підвищенням температури до 38,50 С протягом перших 2-3 днів, ломота в тілі, можливим першінням у горлі. Хвора людини відчуває загальну слабкість, погіршення апетиту, нудоту, іноді характерна блювота, біль та відчуття важкості у правому підребер`ї. На третій день захворювання сеча набуває темного забарвлення (кольору міцного чаю, пива).
Приблизно у 80% хворих реєструється без жовтянична форма, що зумовлює труднощі діагностики і високу контагіозність гепатиту А.
Після перенесеного захворювання можливе формування ускладнень з ураженням жовчних шляхів та гастродуоденальної зони, перехід у хронічний гепатит та цироз печінки і формується стійкий, досить тривалий імунітет.
Як уникнути зараження вірусом гепатиту А:
використовувати для пиття та миття посуду лише перекип`ячену воду (воду кип'ятити не менше 10 хв., дати відстоятися);
не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання;
при неорганізованому відпочинку для пиття та приготування їжі мати з собою запас питної води (краще бутильовану);
перед споживанням овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, для споживання дітьми - обдати окропом;
чітко дотримуватися правил особистої гігієни - обов`язковомити руки з милом перед приготуванням та вживанням їжі, після кожного відвідування туалету;
не займатись самолікуванням, при появі перших ознак захворювання терміново звернутись до лікаря.
Основними профілактичними заходами, які спрямовані на запобігання поширення захворювання вірусним гепатитом А, є покращення комунального благоустрою міст та сіл, забезпечення населення доброякісною питною водою.
Найбільш дієвим заходом з ліквідації захворюваності вірусним гепатитом А є проведення вакцинації.
Звертаюся до власників господарчо-питних водопроводів і громадських джерел децентралізованого питного водопостачання (шахтні і трубчаті колодязі) стосовно вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення населення питною водою гарантованої якості та утримання їх в належному санітарно-технічному стані.

Сергій ТКАЛЕНКО, начальник відділу державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства Хорольського районного управління Головного Управління Держпродспоживслужби в Полтавській області


В Україні спалах кору!


В Україні спостерігається підвищення захворюваності на кір. Підйом розпочався ще в 2017 році, було зареєстровано понад 2300 випадків, і продовжує тривати в 2018 році. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я у 2018 році епідемічна ситуація, на жаль, має погіршитися.
Ситуація з кором, що склалася, цілком очікувана і прогнозована. Виною всьому те, що питання вакцинації не є пріоритетним в нашій державі. Останні роки відзначається зниження обсягів охоплення профілактичними щепленнями дітей, що пов'язано з погіршенням централізованого постачання вакцинних препаратів на державному рівні, а також зростанням кількості нещеплених дітей з причин необгрунтованих відмов батьків від щеплень.
Адже, кір - це "керована" засобами імунопрофілактики інфекція. Вакцинація - єдиний надійний захист від кору. Серед тих, хто захворів, 70 % - це невакциновані. На жаль, що серед так званих вакцинованих, насправді ті, які отримали щеплення лише на папері, бо мають куплені довідки. Планові щеплення проти кору проводяться дітям у 12 місяців і в 6 років. Ефективність однієї дози - 90 - 95 %, двох доз - це 98 % і вище. На даний час лікувально-профілактичні заклади району забезпечені вакциною проти кору в достатній кількості, щоб довакцинувати тих дітей, які потребують як планової вакцинації, так і вакцинації з порушенням календаря щеплень. Вакцина безкоштовна, щоправда, призначена лише для дітей. Дорослі вакцинуються лише за власний кошт.
Кір - це вірусне, "летюче" інфекційне захворювання, яке розповсюджується на 300 - 400 метрів: якщо у під'їзді є хворий на кір - то Ви ризикуєте заразитися. Від моменту контакту з хворою людиною до прояви перших симптомів 6 - 21 день. Захворювання розпочинається з таких симптомів: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфатичних вузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення). На 4-5 день хвороби з'являється червоний висип, який розпочинається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба триває до 4 тижнів.
Лікування кору симптоматичне, специфічного лікування не має. Кір небезпечний ускладненнями: ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору. Реєструються летальні випадки. В 2017-2018 роках від ускладнень кору померло 6 осіб, із них 4 дітей.
Нагадую, що єдиним і дієвим способом недопущення такого небезпечного захворювання, як кір є проведення профілактичних щеплень.
Шановні батьки! Будьте обачними, не відмовляйтеся від проведення вакцинації проти кору своїм дітям.
Щеплення проводяться в лікувально-профілактичних закладах району безкоштовно.

Лариса КАВАЛЕР, завідувач, лікар-епідеміолог відділення
організації епідеміологічних досліджень
Хорольського МВПЛД ДУ "Полтавський ОЛЦ МОЗ України"


Що необхідно знати про сказ і як діяти, коли покусала тварина


Людина є частиною природи і навіть хвороби у неї часто однакові з тваринами. Наприклад - сказ. Сказ, або водобоязнь, - особливо небезпечне, гостре, заразне, надзвичайно важке і невиліковне захворювання, яке неминуче закінчується смертю. Сказ залишається одним з найбільш небезпечних інфекційних (зоонозних) захворювань у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. Це пов'язано з тим, що лікування проти цього захворювання немає, воно завжди закінчується летально. Причому людина помирає досить швидко у важких муках. Хворіють на нього люди і всі теплокровні тварини, як свійські, так і дикі. Особливо небезпечні лисиці та безпритульні тварини, які не щеплені проти сказу.
Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус, головним чином, зі слиною. Збудник сказу є в слині і мозку хворої тварини або клінічно здорової вже за 10 днів до появи ознак хвороби, тобто на перший погляд, цілком здорової тварини. Зараження сказом відбувається в основному через укуси чи внаслідок потрапляння слини хворої тварини на свіже поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок. Тривалість інкубаційного періоду залежить від виду, віку та сприйнятливості тварини, місця і характеру укусу, кількості та активності вірусу, що потрапив у рану. Найбільш короткий інкубаційний період складає 7-8 днів, у середньому він триває від 3-х місяців (іноді до 6-ти місяців і навіть одного року).
Кожен власник тварини повинен знати та дотримуватися обов'язкових правил: щороку приводити собак і котів у ветеринарні установи для огляду та імунізації (щеплення) проти сказу; тримати сторожових собак на прив'язі або у вольєрі і випускати їх лише у закритих дворах, що виключають можливість втечі, про наявність собак застерігати написом; про захворювання або укус собаки, кота чи іншої тварини негайно повідомляти державну ветеринарну службу; вигулювати та виводити за межі помешкання собак з підвищеною агресивністю тільки за наявності короткого повідця та намордника і обов'язкового щеплення проти сказу; купувати, продавати, відвідувати виставки, перевозити в інші населені пункти усіма видами транспорту собак, котів та інших тварин тільки при наявності ветеринарного свідоцтва та ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу; не допускати до полювання нещеплених проти сказу собак.
Як діяти, коли покусала тварина?
Перш за все, необхідно якомога швидше промити рану водою з господарським милом, обробити краї 5-відсотковим розчином йоду, накласти стерильну пов'язку і звернутись у травматологічне відділення лікарні за медичною допомогою. У разі укусів дикими, безпритульними тваринами за порадою лікаря-травматолога пройти курс антирабічних щеплень у травматологічному відділенні районної лікарні, адже ці щеплення є сьогодні єдиним ефективним засобом профілактики, щоб не померти від сказу.
Тварину, яка вкусила, в жодному разі не слід вбивати. Її варто ізолювати, встановити за нею нагляд ветеринарного працівника протягом 15 днів, тобто максимального терміну появи клінічних ознак сказу у тварин. Необхідно також регулярно проводити щеплення домашніх улюбленців проти сказу, а якщо з'явилися клінічні ознаки захворювання, доправити тварину для огляду у ветеринарну установу. Слід дотримуватись правил утримання та вигулу домашніх собак і котів, не створюючи небезпеки оточенню.
Хочу попередити, що при укусах заражених тварин прогноз для людини завжди залишається несприятливим. Що стосується профілактики захворювання на сказ, то найдієвіший спосіб - обмежити контакт з дикими та безпритульними тваринами, хай би якими жалюгідними і безпорадними вони були. Пам'ятайте, що собаку, в якого є власник, можна перевірити на сказ, а ось безпритульних тварин навряд чи вдасться перевірити.
За повідомленням Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області, епізоотична ситуація зі сказу продовжує погіршуватися. Так, станом на 01.01.2018 року зареєстровано 51 випадок сказу серед тварин в 2017 року, проти 8 за період 2016 року. В тому числі 1 випадок сказу в Хорольському районі в єнотовидної собаки. З приводу пошкоджень, нанесених тваринами, до травматологічного відділення звернулося 26 осіб, проти 14 за минулий рік. Пошкодження були нанесені собаками, котами, с/г тваринами, лисицями та єнотом. Для лікування постраждалих було використано понад 100 доз антирабічної вакцини на суму 40 500 грн.

Лариса КАВАЛЕР, завідувач, лікар-епідеміолог відді-лення організації епідеміологічних досліджень Хороль-ського МВПЛД ДУ "Полтавський ОЛЦ МОЗ України"


ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ НА ЛЬОДУ!


З настанням морозів на людину чекає ще одна небезпека - загроза провалитись під лід. Тому, щоб зберегти своє здоров'я, чи навіть врятувати життя, слід пам'ятати наступне: ходити по льоду можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см. (при цьому в розрахунок береться лише товщина нижнього, зеленуватого шару льоду); масова пішохідна переправа може бути організована лише при товщині льоду понад 15 см.; для влаштування катка товщина льоду повинна бути не менше 12 см.
Якщо Вам все ж необхідно перейти через замерзлу річку, озеро чи ставок - то запам'ятайте, що найкраще це зробити на лижах (при цьому треба відстебнути кріплення, а палиці тримати в руках, не накидаючи петлі на кисті, рюкзак слід повісити на одне плече).
Якщо лід переходить група людей, то відстань між ними повинна бути не менше 5 м.
При переході по льоду в невідомому місці потрібно взяти палицю, щоб за її допомогою перевіряти міць льоду (якщо від удару палицею з'явиться вода, то необхідно негайно повернутись назад. Ні в якому разі не перевіряйте лід ногою).
Слід пам'ятати, що лід завжди тонший там, де є стік води, ростуть кущі, очерет, де швидка течія, де є джерела або впадає струмок.
Рибалкам слід пам'ятати, що: не можна пробивати поряд багато лунок; не можна збиратись поряд великими групами; не можна пробивати лунки на переправах; не можна ловити рибу біля промоїн; потрібно завжди мати при собі вірьовку довжиною 12-15 м.
У випадку, якщо Ви все ж провалились то: не піддавайтесь паніці, утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою; намагайтесь вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги; намагайтесь якомога ефективніше використати своє тіло, збільшуючи ним опорну площу; вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік - звідки Ви прийшли, де міць льоду вже відома.
Якщо у Вас на очах під лід провалилась людина то: крикніть, що Ви йдете на допомогу; наближайтесь до ополонки поповзом, широко розкинувши руки; підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру; не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, шест, лижу, шарф, вірьовку, санки чи щось подібне і витягніть його на лід; витягши потерпілого на лід, разом з ним поповзом повертайтесь назад.

асиль Гриневич, начальник Хорольського
РС ГУ ДСНС України у Полтавській області


У новий 2018 рік - з новими можливостями й надією на стабільність


Настає час ретельного планування і підготовки до чергового виробничого сезону, адже період зимого перепочинку для аграріїв дуже короткий. Зараз ті працівники в господарствах, чиїми руками будуть незабаром здійснюватися найграндіозніше, плани подальшого стабільно зростаючого розвитку господарства, знаходяться у відпустках, мине певний час (щонайбільше місяць) і щоб здійснити будь-які заходи слід мати не лише відповідні оновлені знання та необхідні матеріально-технічні засоби: паливо-мастильні матеріали, що врази щоденно дорожчають. До початку весняно-польових робіт потрібно перш-за все , щоб особи, які здійснюватимуть необхідні заходи ( особливо захист рослин) були цілком здорові, пройшли відповідний медичний огляд і при отриманні позитивного висновку медичної комісії про можливість працювати з пестицидами і агрохімікатами пройшли щорічне навчання з отриманням чи продовженням відповідних допусків (посвідчень),що дають право здійснювати необхідні заходи по захисту рослин,навантаженням і розвантаженням як пестицидів так і придбаного чи власноруч протруєного насіння і т. п. Господарство повинно бути забезпечене необхідними матеріально-технічними ресурсами: якісним посівним матеріалом перевіреним на схожість, добривами-для отримання запрограмованого врожаю, засобами захисту рослин (в першу чергу протруювачами насіння, гербіцидами для обробітку озимих культур після підживлення азотними добривами з урахуванням видового складу бур`янів після здійснення моніторингу та грунтових гербіцидів, які слід вносити в першу чергу після настання позитивних температур доки є волога, що назбиралась в капілярах грунту за зиму і яку слід зберегти, зруйнувавши капіляри грунту, шляхом боронування). А ще, забезпечити машино-тракторний парк якісними пально-мастильними матеріалами, підготувати сільськогосподарську техніку і ґрунтообробний інвентар до роботи, за потреби-полагодити, забезпечити необхідними запасними частинами, провести її діагностику, щоб вона не підвела в самий напружений час .Слід також придбати нову, сучасну високоефективну техніку, наприклад- той же самохідний обприскувач з кліренсом до 2 метрів і Ви вирішите проблеми з захисту рослин без проблем,адже 100 га до обідньої перерви-це реальність і висока продуктивність. Проте, на цю нову комп'ютеризовану техніку слід іще вивчити людину, що буде на ній працювати. Це теж слід вирішувати уже сьогодні. Аналізуючи минулий рік слід враховувати і постійний моніторинг, що здійснюють на своїх полях агрономи господарств. Адже їм відомо кожне поле, які культури, сорти, гібриди? Які засоби захисту рослин проти яких шкодочинних об`єктів подіяли ефективно і відповідно отримали вагамий і якісний врожай і в кінцевому результаті - прибуток,а які належно не спрацювали чи не проявили себе.
Тож свята для аграріїв практично скінчилися. Голова вже зайнята безліччю питань, які потребують невідкладного господарського вирішення. Щоправда, як завжди,а особливо на початку року, всі вони зводяться в основному до одного: де взяти кошти, й де(в кого) придбати, щоб із вигодою для себе, й надійно та ефективно. Проте не варто забувати відоме прислів'я: "Дешева рибка-погана юшка". Це слід постійно пам'ятати, закуповуючи необхідні засоби захисту рослин, засоби індивідуального захисту працюючих з пестицидами, насіння, техніку, пальне .В Держбюджеті хоч і виділено певну суму на підтримку сільгоспвиробників, проте на відчутну допомогу в потрібний час звісно сподіватися не варто. Отже доведеться розраховувати лише на себе. Хоча до цього пересічним сільгосптоваровиробникам не звикати. Так якось рухаємося далі. Країна живе далі. Маємо головне багатство країни,навіть не всесвітньовідомі чорноземи, а наших терплячих і роботящих людей, що не звикли покладатися на "манну небесну" і тримають економіку країни на власних плечах та рухають її вперед. Маємо орієнтири,куди і як рухатися, до чого прагнути. І головне- Україна має людей, які по справжньому дбають про неї і здатні, як наполегливо працювати, так і самовіддано захищати її.
Тож, вступаємо в новий рік - з новими силами і надією на стабільність в усьому .З найкращими побажаннями і надією на подальшу співпрацю і взаєморозуміння.

асиль БАГНО, провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів
захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного
управління Держпродспоживслужби
в Полтавській області


Профілактика вірусного гепатиту А


На даний час в Україні спостерігається активізація епідемічного процесу із захворюваності населення на вірусний гепатит А. Фактором передачі збудника інфекції все частіше стає недоброякісна питна вода. Так, в грудні 2017-січні 2018 років в м. Миколаїв зареєстровано більше 60 хворих на вірусний гепатит А, ймовірним фактором передачі інфекції стало вживання питної води із пунктів розливу очищеної питної води.
Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна, хвороба брудних рук, жовтуха) - це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки і травного каналу.
Джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання. Інкубаційний період - 7-50 днів (в середньому 15-45 днів). До вірусу сприйнятливі виключно люди, незалежно від віку.
Вірус гепатиту А виділяється із фекаліями хворих на гепатит та передається від людини до людини (після контакту з хворим), через воду та харчові продукти, забруднені випорожненнями хворої людини, предмети побуту та брудні руки, недотримання правил особистої гігієни.
У більшості випадків хвороба починається гостро, з підвищенням температури до 38,50 С протягом перших 2-3 днів, ломота в тілі, можливим першінням у горлі. Хвора людини відчуває загальну слабкість, погіршення апетиту, нудоту, іноді характерна блювота, біль та відчуття важкості у правому підребер`ї. На третій день захворювання сеча набуває темного забарвлення (кольору міцного чаю, пива).
Приблизно у 80% хворих реєструється без жовтянична форма, що зумовлює труднощі діагностики і високу контагіозність гепатиту А.
Після перенесеного захворювання можливе формування ускладнень з ураженням жовчних шляхів та гастродуоденальної зони, перехід у хронічний гепатит та цироз печінки і формується стійкий, досить тривалий імунітет.
Як уникнути зараження вірусом гепатиту А:
використовувати для пиття та миття посуду лише перекип`ячену воду (воду кип'ятити не менше 10 хв., дати відстоятися);
не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання;
при неорганізованому відпочинку для пиття та приготування їжі мати з собою запас питної води (краще бутильовану);
перед споживанням овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, для споживання дітьми - обдати окропом;
чітко дотримуватися правил особистої гігієни - обов`язковомити руки з милом перед приготуванням та вживанням їжі, після кожного відвідування туалету;
не займатись самолікуванням, при появі перших ознак захворювання терміново звернутись до лікаря.
Основними профілактичними заходами, які спрямовані на запобігання поширення захворювання вірусним гепатитом А, є покращення комунального благоустрою міст та сіл, забезпечення населення доброякісною питною водою.
Найбільш дієвим заходом з ліквідації захворюваності вірусним гепатитом А є проведення вакцинації.
Звертаюся до власників господарчо-питних водопроводів і громадських джерел децентралізованого питного водопостачання (шахтні і трубчаті колодязі) стосовно вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення населення питною водою гарантованої якості та утримання їх в належному санітарно-технічному стані.

Сергій ТКАЛЕНКО, начальник відділу державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства Хорольського районного управління Головного Управління Держпродспоживслужби в Полтавській області


В Україні спалах кору!


В Україні спостерігається підвищення захворюваності на кір. Підйом розпочався ще в 2017 році, було зареєстровано понад 2300 випадків, і продовжує тривати в 2018 році. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я у 2018 році епідемічна ситуація, на жаль, має погіршитися.
Ситуація з кором, що склалася, цілком очікувана і прогнозована. Виною всьому те, що питання вакцинації не є пріоритетним в нашій державі. Останні роки відзначається зниження обсягів охоплення профілактичними щепленнями дітей, що пов'язано з погіршенням централізованого постачання вакцинних препаратів на державному рівні, а також зростанням кількості нещеплених дітей з причин необгрунтованих відмов батьків від щеплень.
Адже, кір - це "керована" засобами імунопрофілактики інфекція. Вакцинація - єдиний надійний захист від кору. Серед тих, хто захворів, 70 % - це невакциновані. На жаль, що серед так званих вакцинованих, насправді ті, які отримали щеплення лише на папері, бо мають куплені довідки. Планові щеплення проти кору проводяться дітям у 12 місяців і в 6 років. Ефективність однієї дози - 90 - 95 %, двох доз - це 98 % і вище. На даний час лікувально-профілактичні заклади району забезпечені вакциною проти кору в достатній кількості, щоб довакцинувати тих дітей, які потребують як планової вакцинації, так і вакцинації з порушенням календаря щеплень. Вакцина безкоштовна, щоправда, призначена лише для дітей. Дорослі вакцинуються лише за власний кошт.
Кір - це вірусне, "летюче" інфекційне захворювання, яке розповсюджується на 300 - 400 метрів: якщо у під'їзді є хворий на кір - то Ви ризикуєте заразитися. Від моменту контакту з хворою людиною до прояви перших симптомів 6 - 21 день. Захворювання розпочинається з таких симптомів: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфатичних вузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення). На 4-5 день хвороби з'являється червоний висип, який розпочинається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба триває до 4 тижнів.
Лікування кору симптоматичне, специфічного лікування не має. Кір небезпечний ускладненнями: ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору. Реєструються летальні випадки. В 2017-2018 роках від ускладнень кору померло 6 осіб, із них 4 дітей.
Нагадую, що єдиним і дієвим способом недопущення такого небезпечного захворювання, як кір є проведення профілактичних щеплень.
Шановні батьки! Будьте обачними, не відмовляйтеся від проведення вакцинації проти кору своїм дітям.
Щеплення проводяться в лікувально-профілактичних закладах району безкоштовно.

Лариса КАВАЛЕР, завідувач, лікар-епідеміолог відділення
організації епідеміологічних досліджень
Хорольського МВПЛД ДУ "Полтавський ОЛЦ МОЗ України"


Медична реформа розпочинається Чого від неї чекати пацієнтам та лікарям?


Ваш лікар
Реформа розпочнеться з первинної медичної допомоги, тобто сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Ви можете звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, як тільки відчуєте необхідність в обстеженні чи лікуванні. У розвинених країнах лікарі первинної меддопомоги без госпіталізації вирішують до 80% медичних звернень за допомогою сучасних знань, базової апаратури та найбільш розповсюджених аналізів та ліків.
Усі ці послуги будуть 100% покриватися з державного бюджету. Ваш лікар стане агентом сім'ї в системі охорони здоров'я. Він буде слідкувати за здоров'ям і повністю забезпечувати первинну діагностику. Для цього лікар має бути мотивований, передусім - фінансово.
З 2018 року заклади первинної медичної допомоги, які уклали контракт з Національною службою здоров'я, почнуть отримувати фінансування за новою моделлю - щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали договір. Водночас розмір виплати на молодих людей та людей похилого віку суттєво відрізнятиметься з урахуванням збільшення кількості звернень у зв'язку з віковими особливостями.
Важливо пам'ятати, що заклад первинної ланки отримує за вас кошти і тоді, коли ви здорові. Чим менше ви хворієте, тим менше у лікаря роботи, а доходи ті самі. Так ми стимулюємо лікарів дбати про своїх пацієнтів. Ця модель ефективно працює в усьому світі.
Які послуги надаватиме ваш лікар?
Лікар первинної медичної допомоги - це спеціаліст, який має всю інформацію про ваше здоров'я. Завдяки цьому він бачить взаємозв'язки та може визначити, на якій стадії потрібне втручання профільного спеціаліста.
Інформація про стан здоров'я пацієнта буде міститися в електронній системі охорони здоров'я. Навіть коли громадянин перейде до іншого лікаря, уся інформація буде доступна.
Головний обов'язок лікаря первинної медичної допомоги - вчасно попередити або виявити захворювання на ранній стадії. А також надати невідкладну допомогу при гострих станах і раптових погіршеннях стану здоров'я: високій температурі тіла, гострому і раптовому болю, порушенні серцевого ритму, кровотечі, інших станах, захворюваннях, отруєннях і травмах, що потребують невідкладної допомоги.
Чи буде цей лікар саме лікувати?
Так. Лікар первинної допомоги, згідно з відповідним протоколом лікування, обстежує пацієнта та призначає необхідні аналізи, більшість з яких будуть проводитися одразу в амбулаторії. На основі отриманої інформації сімейний лікар приймає рішення про лікування як гострих, так і хронічних станів пацієнта.
За необхідності сімейний лікар дає направлення до профільних спеціалістів.
Що ще входитиме в його обов'язки?
1. профілактика захворювань у груп ризику;
2. вакцинація;
3. видача медичних довідок та лікарняних листків;
4. видача рецептів за програмою відшкодування вартості ліків "Доступні ліки", у тому числі рецепти на ліки для хронічних хворих.
Сімейний лікар у селі
У селах сімейного лікаря обирає місцева громада. Тарифні ставки заробітної плати для лікаря первинної допомоги будуть скасовані. Сільські громади, нарешті, зможуть суттєво покращити первинну допомогу. Створивши для лікаря гарні умови життя і праці, села зможуть запросити перспективних спеціалістів. Гідну заробітну плату забезпечить держава.
Кваліфіковані лікарі готові працювати в селах, якщо на додаток до хорошої зарплати вони матимуть житло з водопостачанням і опаленням, обладнане місце роботи та відшкодування витрат на пальне для службового транспорту.
Якщо в селі проживає невелика кількість людей, один сімейний лікар може обслуговувати декілька населених пунктів, які розташовані поряд. У цьому випадку лікар отримує підтримку декількох місцевих громад.
Як буде пов'язаний ваш лікар та спеціалізовані медичні заклади?
З 2020 року держава покриватиме обстеження, консультацію та призначення лікування лікаря спеціалізованого або високоспеціалізованого медичного закладу тільки за умови направлення від лікаря первинної медичної допомоги. Оскільки, згідно зі статистикою, більшість звернень громадян знаходяться в компетенції сімейного лікаря без залучення профільного спеціаліста або припадають на екстрені виклики.
Сімейний лікар не може виписати направлення до конкретного спеціаліста та/або конкретного закладу. Він тільки зазначає профіль вузькоспеціалізованого лікаря. Пацієнт самостійно вирішує, куди йому звернутися.
До 2020 року звертатися до лікарів спеціалізованих або високоспеціалізованих медичних закладів пацієнти можуть як за направленням, так і самостійно.
А якщо ваш сімейний лікар не доступний?
Коли ваш сімейний лікар у відпустці або на лікарняному, заклад первинної медичної допомоги або сам лікар, якщо це приватна практика, забезпечує на цей час заміну. Якщо ви знаходитеся у чужому місті, і вам необхідна первинна медична допомога, можна звернутися до найближчого чергового центру первинної допомоги.
Як обрати лікаря?
Ви можете обрати будь-якого терапевта для дорослого, педіатра для дитини або сімейного лікаря для всієї родини незалежно від місяця вашого проживання чи реєстрації.
Якщо ви вже маєте лікаря, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли і ви йому довіряєте, просто підпишіть з ним декларацію. А Національна служба здоров'я України заплатить вашому лікарю за вас. Якщо лікар, який вів вас до початку приписної кампанії, не влаштовує, саме час знайти того, кому ви готові довірити своє здоров'я.
Де шукати?
Дізнайтеся про сімейних лікарів, які працюють у найближчих до вас амбулаторіях сімейної медицини або поліклініках.
Розпитайте сусідів та знайомих, чи подобається їм їхній сімейний лікар, чи влаштовують їх його методи профілактики, обстеження та лікування.
Зверніться у місцевий відділ охорони здоров'я, де вам зможуть надати інформацію про сімейних лікарів у вашому населеному пункті чи районі.
До початку приписної кампанії буде створена єдина відкрита електронна база, прив'язана до мапи, де ви також зможете обрати лікаря, до якого зручно та швидко дістатися.
Визначилися з лікарем. Що далі?
Як тільки буде оголошено про початок приписної кампанії, ви зможете підписати декларацію із сімейним лікарем.
Ви можете підписати декларацію у будь-який час, навіть під час першого звернення.
Декларація підписується безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря.
Поки лікар не набере 2000 пацієнтів, він не може відмовити в підписанні декларації.
Педіатрія
Реформа первинної ланки не скасовує педіатрів. Навпаки - педіатри отримають фінансові заохочення на тих же умовах, що і сімейні лікарі, адже так само є лікарями первинної медичної допомоги. При цьому річна фіксована виплата на кожну дитину буде навіть вища за середню.
Так само як і сімейного лікаря, громадяни можуть обирати окремо педіатра для своєї дитини. Або обслуговуватися всією сім'єю в одного сімейного лікаря. Проте Декларацію про вибір лікаря має підписати кожен член родини особисто.
Педіатр безоплатно вакцинує дітей згідно з календарем профілактичних щеплень
Екстрена допомога
Коли громадянину необхідна екстрена спеціалізована допомога, він звертається до будь-якого закладу екстреної допомоги. Лікування випадків, які загрожують життю, будуть покриті державою на 100%.
Спеціалізовані медичні заклади
Реформування моделі фінансування медичних установ спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги розпочнеться з 2020 року. До цього часу відбудеться реформування системи первинної допомоги та буде зібрана необхідна статистика, щоб втілити зміни на вторинній і третинній ланці. На рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги держава сплачуватиме напряму медичному закладу за кожну надану медичну послугу за прозорими та єдиними для всієї країни тарифами. Тариф включатиме усі витрати: і на ліки, і на ремонт обладнання, і на роботу медиків.
Щороку об'єм послуг, гарантованих державою, та тарифи будуть затверджуватися Верховною Радою в рамках Державного Бюджету, цей документ матиме назву програма медичних гарантій. Перша програма медичних гарантій буде ухвалена на 2020 рік. Усі тарифи будуть обґрунтованими та відкритими.
Це означає, що в рамках гарантованого державою пакету медичних послуг, держава покриє 100% вартості лікування, включно з витратними матеріалами і ліками.
Червоний список послуг
Одночасно існуватиме так званий червоний список послуг, які не ввійдуть у державний гарантований пакет. Це можуть бути додаткові послуги та ті, які не є життєво необхідними. Наприклад, естетична стоматологія, пластична хірургія та інші. Вартість цих послуг громадяни будуть сплачувати самостійно.
Червоний список послуг так само буде змінюватися з року в рік, залежно від того, який об'єм послуг зможе гарантувати держава.
Що найважливіше в системі охорони здоров'я?
Гарантія від держави, що за потреби кожен громадянин отримає медичну допомогу, на яку має право за законом і за яку платить податки.
Незважаючи на офіційно безоплатну медицину, часто вже у лікарні нас питають, чи маємо гроші на ліки та лікування.
Чому так?
Проблема не тільки в дефіциті фінансування державної медицини.
Система не функціонує через неефективне використання наявних бюджетних коштів.
Реформа, розроблена командою Міністерства охорони здоров'я України спільно з міжнародними експертами, - це реформа фінансування системи охорони здоров'я, щоби кожен українець мав рівний доступ до медичних послуг та ліків, гарантованих та покритих державою.
Саме тому ключовий документ, який має запустити зміни, має назву Закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів".
Що таке "фінансові гарантії"?
Основне завдання держави - фінансово захистити громадян, тобто оплатити медичні послуги за єдиними та рівними для всіх правилами.
За існуючої системи держава витрачає кошти на утримання будівель лікарень. Натомість нова модель фінансування дозволить усі гроші перенаправити на відновлення та збереження здоров'я конкретної людини. Реформа забезпечить максимально можливий фінансовий захист здоров'я кожного громадянина України.
Уперше в комунальних медичних установах з'явиться поняття медичної послуги та єдиного державного тарифу на кожну послугу. Держава абсолютно прозоро покриватиме усі витрати на надання послуги у межах державного гарантованого пакету напряму конкретному лікарю або медичній установі. А пацієнт, у свою чергу, може обрати будь-який медзаклад і лікаря для отримання медичної послуги та змінити його у будь-який час. Держава оплатить вартість лікування всюди.
Саме так реалізується право громадянина отримувати захист свого здоров`я. А держава надає фінансові гарантії для здійснення цього права.
Прозору та пряму оплату за надані послуги медичним установам або лікарям забезпечуватиме Національна служба здоров'я України. НСЗУ не належить жоден із медичних закладів.
Вона контролює, щоби пацієнтам були надані послуги у межах установлених сум та якісно. В межах компетенції служби: отримувати скарги від пацієнтів на якість надання послуг медичними закладами та випадки вимагання додаткових оплат від пацієнтів, непередбачених законодавством.


Що необхідно знати про сказ і як діяти, коли покусала тварина


Людина є частиною природи і навіть хвороби у неї часто однакові з тваринами. Наприклад - сказ. Сказ, або водобоязнь, - особливо небезпечне, гостре, заразне, надзвичайно важке і невиліковне захворювання, яке неминуче закінчується смертю. Сказ залишається одним з найбільш небезпечних інфекційних (зоонозних) захворювань у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні. Це пов'язано з тим, що лікування проти цього захворювання немає, воно завжди закінчується летально. Причому людина помирає досить швидко у важких муках. Хворіють на нього люди і всі теплокровні тварини, як свійські, так і дикі. Особливо небезпечні лисиці та безпритульні тварини, які не щеплені проти сказу.
Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус, головним чином, зі слиною. Збудник сказу є в слині і мозку хворої тварини або клінічно здорової вже за 10 днів до появи ознак хвороби, тобто на перший погляд, цілком здорової тварини. Зараження сказом відбувається в основному через укуси чи внаслідок потрапляння слини хворої тварини на свіже поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок. Тривалість інкубаційного періоду залежить від виду, віку та сприйнятливості тварини, місця і характеру укусу, кількості та активності вірусу, що потрапив у рану. Найбільш короткий інкубаційний період складає 7-8 днів, у середньому він триває від 3-х місяців (іноді до 6-ти місяців і навіть одного року).
Кожен власник тварини повинен знати та дотримуватися обов'язкових правил: щороку приводити собак і котів у ветеринарні установи для огляду та імунізації (щеплення) проти сказу; тримати сторожових собак на прив'язі або у вольєрі і випускати їх лише у закритих дворах, що виключають можливість втечі, про наявність собак застерігати написом; про захворювання або укус собаки, кота чи іншої тварини негайно повідомляти державну ветеринарну службу; вигулювати та виводити за межі помешкання собак з підвищеною агресивністю тільки за наявності короткого повідця та намордника і обов'язкового щеплення проти сказу; купувати, продавати, відвідувати виставки, перевозити в інші населені пункти усіма видами транспорту собак, котів та інших тварин тільки при наявності ветеринарного свідоцтва та ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів до вивозу; не допускати до полювання нещеплених проти сказу собак.
Як діяти, коли покусала тварина?
Перш за все, необхідно якомога швидше промити рану водою з господарським милом, обробити краї 5-відсотковим розчином йоду, накласти стерильну пов'язку і звернутись у травматологічне відділення лікарні за медичною допомогою. У разі укусів дикими, безпритульними тваринами за порадою лікаря-травматолога пройти курс антирабічних щеплень у травматологічному відділенні районної лікарні, адже ці щеплення є сьогодні єдиним ефективним засобом профілактики, щоб не померти від сказу.
Тварину, яка вкусила, в жодному разі не слід вбивати. Її варто ізолювати, встановити за нею нагляд ветеринарного працівника протягом 15 днів, тобто максимального терміну появи клінічних ознак сказу у тварин. Необхідно також регулярно проводити щеплення домашніх улюбленців проти сказу, а якщо з'явилися клінічні ознаки захворювання, доправити тварину для огляду у ветеринарну установу. Слід дотримуватись правил утримання та вигулу домашніх собак і котів, не створюючи небезпеки оточенню.
Хочу попередити, що при укусах заражених тварин прогноз для людини завжди залишається несприятливим. Що стосується профілактики захворювання на сказ, то найдієвіший спосіб - обмежити контакт з дикими та безпритульними тваринами, хай би якими жалюгідними і безпорадними вони були. Пам'ятайте, що собаку, в якого є власник, можна перевірити на сказ, а ось безпритульних тварин навряд чи вдасться перевірити.
За повідомленням Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області, епізоотична ситуація зі сказу продовжує погіршуватися. Так, станом на 01.01.2018 року зареєстровано 51 випадок сказу серед тварин в 2017 року, проти 8 за період 2016 року. В тому числі 1 випадок сказу в Хорольському районі в єнотовидної собаки. З приводу пошкоджень, нанесених тваринами, до травматологічного відділення звернулося 26 осіб, проти 14 за минулий рік. Пошкодження були нанесені собаками, котами, с/г тваринами, лисицями та єнотом. Для лікування постраждалих було використано понад 100 доз антирабічної вакцини на суму 40 500 грн.

Лариса КАВАЛЕР, завідувач, лікар-епідеміолог відді-лення організації епідеміологічних досліджень Хороль-ського МВПЛД ДУ "Полтавський ОЛЦ МОЗ України"


У новий 2018 рік - з новими можливостями й надією на стабільність


Настає час ретельного планування і підготовки до чергового виробничого сезону, адже період зимого перепочинку для аграріїв дуже короткий. Зараз ті працівники в господарствах, чиїми руками будуть незабаром здійснюватися найграндіозніше, плани подальшого стабільно зростаючого розвитку господарства, знаходяться у відпустках, мине певний час (щонайбільше місяць) і щоб здійснити будь-які заходи слід мати не лише відповідні оновлені знання та необхідні матеріально-технічні засоби: паливо-мастильні матеріали, що врази щоденно дорожчають. До початку весняно-польових робіт потрібно перш-за все , щоб особи, які здійснюватимуть необхідні заходи ( особливо захист рослин) були цілком здорові, пройшли відповідний медичний огляд і при отриманні позитивного висновку медичної комісії про можливість працювати з пестицидами і агрохімікатами пройшли щорічне навчання з отриманням чи продовженням відповідних допусків (посвідчень),що дають право здійснювати необхідні заходи по захисту рослин,навантаженням і розвантаженням як пестицидів так і придбаного чи власноруч протруєного насіння і т. п. Господарство повинно бути забезпечене необхідними матеріально-технічними ресурсами: якісним посівним матеріалом перевіреним на схожість, добривами-для отримання запрограмованого врожаю, засобами захисту рослин (в першу чергу протруювачами насіння, гербіцидами для обробітку озимих культур після підживлення азотними добривами з урахуванням видового складу бур`янів після здійснення моніторингу та грунтових гербіцидів, які слід вносити в першу чергу після настання позитивних температур доки є волога, що назбиралась в капілярах грунту за зиму і яку слід зберегти, зруйнувавши капіляри грунту, шляхом боронування). А ще, забезпечити машино-тракторний парк якісними пально-мастильними матеріалами, підготувати сільськогосподарську техніку і ґрунтообробний інвентар до роботи, за потреби-полагодити, забезпечити необхідними запасними частинами, провести її діагностику, щоб вона не підвела в самий напружений час .Слід також придбати нову, сучасну високоефективну техніку, наприклад- той же самохідний обприскувач з кліренсом до 2 метрів і Ви вирішите проблеми з захисту рослин без проблем,адже 100 га до обідньої перерви-це реальність і висока продуктивність. Проте, на цю нову комп'ютеризовану техніку слід іще вивчити людину, що буде на ній працювати. Це теж слід вирішувати уже сьогодні. Аналізуючи минулий рік слід враховувати і постійний моніторинг, що здійснюють на своїх полях агрономи господарств. Адже їм відомо кожне поле, які культури, сорти, гібриди? Які засоби захисту рослин проти яких шкодочинних об`єктів подіяли ефективно і відповідно отримали вагамий і якісний врожай і в кінцевому результаті - прибуток,а які належно не спрацювали чи не проявили себе.
Тож свята для аграріїв практично скінчилися. Голова вже зайнята безліччю питань, які потребують невідкладного господарського вирішення. Щоправда, як завжди,а особливо на початку року, всі вони зводяться в основному до одного: де взяти кошти, й де(в кого) придбати, щоб із вигодою для себе, й надійно та ефективно. Проте не варто забувати відоме прислів'я: "Дешева рибка-погана юшка". Це слід постійно пам'ятати, закуповуючи необхідні засоби захисту рослин, засоби індивідуального захисту працюючих з пестицидами, насіння, техніку, пальне .В Держбюджеті хоч і виділено певну суму на підтримку сільгоспвиробників, проте на відчутну допомогу в потрібний час звісно сподіватися не варто. Отже доведеться розраховувати лише на себе. Хоча до цього пересічним сільгосптоваровиробникам не звикати. Так якось рухаємося далі. Країна живе далі. Маємо головне багатство країни,навіть не всесвітньовідомі чорноземи, а наших терплячих і роботящих людей, що не звикли покладатися на "манну небесну" і тримають економіку країни на власних плечах та рухають її вперед. Маємо орієнтири,куди і як рухатися, до чого прагнути. І головне- Україна має людей, які по справжньому дбають про неї і здатні, як наполегливо працювати, так і самовіддано захищати її.
Тож, вступаємо в новий рік - з новими силами і надією на стабільність в усьому .З найкращими побажаннями і надією на подальшу співпрацю і взаєморозуміння.

Василь БАГНО, провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів
захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного
управління Держпродспоживслужби
в Полтавській області


ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ


При посвідченні договору дарування житлового будинку обов'язковою (істотною) умовою договору є зазначення розміру, кадастрового номера, цільового призначення, адреси, статусу земельної ділянки (форма власності: приватна або комунальна).
Якщо земельна ділянка, на якій знаходиться дарунок (будинок), належить дарувальнику на праві приватної власності, то потрібно надати відповідний документ, наприклад, державний акт на право власності на землю із державного земельного кадастру.
Якщо земельна ділянка, на якій знаходиться житловий будинок, що є предметом договору дарування (дарунком), не належить дарувальнику, а є власністю територіальної громади (форма власності - комунальна), то необхідно надати витяг з Державного земельного кадастру, в якому буде міститись повна інформація щодо повної адреси земельної ділянки, площі земельної ділянки, цільового призначенця, інформація щодо форми власності /право власності/ -комунальна власність.
За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає безоплатно майно (дарунок) у власність другої сторони (обдаровуваного).
Договір дарування не передбачає обов'язку зі сторони обдаровуваного виконання яких би то не було дій майнового або немайнового характеру на користь дарувальника та членів його сім'ї на час укладення договору дарування або в майбутньому. Договір дарування не передбачає вчинення ніяких дій зі сторони обдаровуваного, у тому числі не передбачає передачу грошових коштів дарувальнику, здійснення догляду за дарувальником чи членами його сім'ї.
Право власності на предмет дарування дарувальник втрачає з моменту укладення договору дарування, право власності у обдаровуваного на дарунок виникає з моменту укладення договору дарування, прийняття дарунка.
Для укладення договору дарування житлового будинку дарувальник (власник будинку) має надати документ, що підтверджує його право власності на дарунок (будинок). У залежності від того, які були підстави набуття особою права власності, одним з таких документів можуть бути, наприклад: 1) свідоцтво про право власності на житло, видане органом приватизації; 2) свідоцтво про право власності, видане органом Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з витягом про реєстрацію права власності; 3) свідоцтво про право на спадщину; 4) договір купівлі-продажу; 5) договір дарування; 6) рішення суду.
До 2013 року право власності на будинок реєструвалось через органи БТІ; з 2013 року право власності реєструється державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно.
Для укладення договору дарування право власності дарувальника на будинок, який він дарує, має бути зареєстровано у визначеному законом порядку.
По будинку, що дарується, нотаріусу подається також технічний паспорт на будинок оригінал та ксерокопія; інформаційна довідка із бюро технічної інвентаризації (БТІ) про реєстрацію права власності та опис об'єкта із зазначенням наявності чи відсутності самовільних добудов, перепланувань. Також подається довідка із міської ради, ОСББ, кооперативу, виконавчого комітету сільської ради про те, хто зареєстрований та проживає у будинку, який буде предметом дарунка, експертна оцінка предмету договору.
Окрім документа, що підтверджує право власності дарувальника на будинок, дарувальником подається його паспорт в оригіналі та копії, податковий код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) дарувальника оригінал та ксерокопія, що необхідні для встановлення особи сторони договору.
Обдаровуваний подає нотаріусу документи, що встановлюють особу: паспорт, податковий код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) та ксерокопії з цих документів.
У випадку, н-д, якщо обдаровуваним є син чи дочка дарувальника, надаються також документи, що підтверджують родинні зв'язки між обдаровуваним та дарувальником: свідоцтво про народження обдаровуваного оригінал та ксерокопія, якщо дочка вийшла заміж і змінила прізвище, також подається свідоцтво про шлюб оригінал та ксерокопія.
У випадку, якщо обдаровуваним виступає онук (онука), то слід надати документи у підтвердження родинних зв'язків між онуком (онукою) та дарувальником.
При нотаріальному посвідченні договору дарування будинку є обов'язковими до сплати слідуючі види платежів: - державне мито - 1% від вартості будинку, що дарується;
- вартість бланок нотаріальних документів, на яких буде друкуватись текст договору дарування будинку; вартість перевірок по Єдиних та державних реєстрах, які є обов'язковими при посвідченні договору дарування; вартість послуг правового та технічного характеру тощо, що складає вцілому приблизно до 1500,00 грн.
- реєстрація права власності на будинок за новим власником -адміністративний збір - 160,00 грн.
У випадку, якщо дарування будинку здійснюється сторонній особі, то слід пам'ятати, що у цьому випадку застосовуються норми податкового Кодексу України, і обдаровуваний (громадянин України, резидент) повинен сплатити податок у розмірі 5%, а також військовий збір у розмірі 1,5% від вартості дарунка.
У разі, якщо виникне необхідність у розірванні договору дарування будтнку необхідно знати, що у нотаріальному порядку розірвати договір дарування будинку можна лише за умови, що цього бажають обидві сторони договору дарування. Якщо ж розірвати договір дарування бажає тільки одна із сторін, то у такому випадку розірвати договір можна тільки за рішенням суду.

Світлана РЕШТА, завідувач Хорольської нотаріальної контори


Зміцнення імунітету, лікування ГРВІ та грипу, профілактика пневмоній


З настанням холодної пори року різко зростає кількість гострих респіраторних вірусних інфекцій, які в структурі інфекційних захворювань посідають перше місце. При цьому на грип припадає 12-15%. В епідемічний сезон за короткий період часу (4-6 тижнів) ці недуги підхоплюють 70-85% населення. Близько половини з них - діти. Сприйнятливість населення до грипу дуже висока, багато в чому вона залежить від ступеня зміни вірусів. Джерелом інфекції є хвора людина. Механізм передачі інфекції - повітряно-крапельний. Масовому поширенню грипу сприяють хворі на легкі форми, особливо ті, хто недбало ставиться до свого здоров'я і до небезпеки зараження оточуючих. Незважаючи на велику різноманітність симптомів, для більшості людей ГРВІ, в тому числі і грип, є не важким захворюванням. Небезпеку вони становлять для людей, які мають важкі супутні захворювання.
Типові симптоми грипу: різкий підйом температури до 38-40 оС; лихоманка; слабкість; біль у м'язах, суглобах, животі, очах.
Хворий відчуває ускладнення дихання через ніс, першіння в горлі, стиснення за грудиною, сухий болючий кашель.
Грип вкрай небезпечний своїми ускладненнями:
легеневі ускладнення (пневмонія, бронхіт). Саме пневмонія зумовлює найбільше смертей від грипу;
ускладнення в роботі верхніх дихальних шляхів (отит, синусит, трахеїт);
ускладнення в роботі нервової системи (менінгіт, енцефаліт, невралгії).
Грип часто супроводжується загостренням хронічних захворювань.
Що робити, якщо ви захворіли на грип?
Якщо йдеться про лікування грипу - то для цього є специфічні препарати, які може призначити тільки лікар.
Щодо лікування ГРВІ - то насправді лікування полягає у створенні умов, в яких організм зможе самостійно здолати інфекцію, тобто:
-інтенсивний питний режим (температура рідини = температурі тіла);
-не змушувати хворого їсти;
-часте провітрювання приміщення, температурний режим у приміщенні, де знаходиться хворий 18-20 градусів Цельсія, при цьому хворий тепло одягнений;
-повітря у приміщенні має бути вологе (50-70%);
-слизові зволожувати сольовими розчинами;
-рівень, при якому потрібно знижувати температуру тіла є дуже індивідуальним. Це залежить від стану хворого, віку, наявності супутніх захворювань.
Пневмонія - це дуже небезпечне ускладнення після грипу, яке за умови несвоєчасного та неправильного лікування цілком реально може призвести до смерті людини. Найбільша кількість летальних випадків після грипу пов'язана саме із запаленням легень.
Ознаки під час грипу чи ГРВІ, які повинні насторожити та можуть свідчити про розвиток пневмонії, наступні:
1. Поява сильного сухого кашлю, який поступово переростає у вологий. Іноді можлива наявність крові у слизові, поява мокроти зеленуватого кольору.
2. Постійне відчуття сильної слабкості.
3. Задишка.
4. Біль у грудях.
5. Дуже швидка втомлюваність.
6. Часткова або повна втрата апетиту.
7. Збільшення пульсу.
8. Посиніння губ та нігтів через брак кисню в організмі.
9. Біль в області живота (найчастіше виникає у хворих похилого віку).
10. Дуже висока температура тіла, яку важко знизити (до 40°С і вище).
До групи ризику через високу ймовірність розвитку пневмонії після грипу та ГРВІ належать: особи старше 50-ти років; хворі на ВІЛ/СНІД; пацієнти з хронічними хворобами серця та легень; люди з ослабленим імунітетом; хворі на бронхіальну астму; вагітні жінки.
Профілактика:
уникати тісних контактів з людьми, які чихають і кашляють;
не торкатися руками очей, рота і носа;
носити марлеву пов'язку або разову маску;
регулярно ретельно мити руки з милом, протирати їх спиртовмісним засобом для дезінфекції рук;
здійснювати вологе прибирання, провітрювання і зволоження повітря в приміщенні.
Основним заходом специфічної профілактики є вакцинація. Найкращий час для проведення вакцинації - напередодні грипозного сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж всього сезону.
Вакцинація показана лише за рекомендацією лікаря та проводиться тільки в лікувальному закладі. Вона здійснюється протигрипозною вакциною, що відповідає ведучому штаму і містить зазвичай антигени зразу трьох штамів вірусу, які відбираються на основі рекомендацій ВООЗ.
Для зміцнення свого імунітету:
Відкладіть до весни ідею схуднути швидко і на багато кілограмів. Якщо позбавити організм необхідних йому жирових відкладень, постраждає перш за все імунітет.
Не варто і переїдати! Надлишок жирів подавляє імунну систему.
Приймайте вітаміни і мінерали.
Обов'язково висипайтеся. Доведено, що недосип і ризик захворіти на ГРВІ взаємопов'язані.
Захищайтеся від стресу. Вірогідність підхопити застуду та грип посилюється у багато разів, якщо Ви у стані пригніченості та стресу. А ось короткотривалі стреси, навпаки, можуть укріпляти імунну систему.
Фітнес - без фанатизму. Хоча сам по собі він є досить корисним, важкі фізичні навантаження знижують імунітет.
Загартовуйтеся. Навіть якщо Ви не робили цього влітку, зараз ще не пізно. Прохолодний душ, контрастні обливання ніг - у відповідь на цей маленький стрес організм викидає значну кількість захисних антитіл. Як і з фітнесом, тут головне - не захоплюватися: занадто жорсткі процедури (наприклад, обливання крижаною водою) можуть, навпаки, знизити захисні резерви організму.
Руки мають бути чистими. До 90% випадків зараження застудними захворюваннями виникає через руки - рукостискання, коли ми відкриваємо двері кабінетів, тримаємося за поручні у транспорті. Вірус може жити на дверній ручці або на телефонній трубці до 3-ох годин.
Дотримання цих нескладних правил допоможе завжди залишатися у всеозброєнні і бути здоровими!

Василь БЕРЕЗЕНКО, завідувач Хорольської підстанції екстренної медичної допомоги та медицини катастроф


На порозі нової епідемії грипу: що необхідно знати


Епідемії грипу в Україні 2017, швидше за все, не уникнути. З приходом холодів зростає не тільки ризик захворювання, а й паніка серед людей. І якщо в минулому році грип пройшов по країні в щадному режимі, то в сезон 2017-2018 ситуація може різко змінитися.
Всього у 2017 році в Україні циркулюватимуть три штами вірусу: свинячий грип (H1N1), гонконгський грип (H3N2) і вірус грипу типу В (Брісбен). Ці штами вже не раз відвідували нашу країну, а тому знайомі для нашої імунної системи. Проте, кожному із нас важливо усвідомлювати, що групи ризику людей при таких штамах вірусу можуть бути абсолютно різними. Наприклад, гонконгський і брісбенскій грип серйозно загрожують дітям і літнім людям. А ось свинячий грип і його різновид грип "Мічиган", перш за все, несе небезпеку для молоді та людей працездатного віку.
Грип - захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, а тому перші й найважливіші способи захисту від вірусу: провітрювання, вологе прибирання і зволоження приміщення. Якщо в будинку немає спеціального зволожувача, старайтеся класти на радіатори і засоби опалення вологі рушники або пелюшки. Провітрювати кімнату і робити вологе прибирання - необхідність під час епідемії, так як вірус розмножується в теплому і стоячому повітрі. Тобто шансів заразитися грипом на вулиці практично немає, але от громадський транспорт, школи, дитячі садки, поліклініки, лікарні й офіси стають джерелами хвороби. Ще один спосіб уникнути грипу - часто мити руки, адже саме на долонях знаходиться найбільша концентрація шкідливих бактерій і вірусів. Руки хворого - джерело вірусу не менш значуще, ніж рот і ніс. Якщо можливості вимити руки з милом немає, використовуй вологі антибактеріальні серветки і спеціальні спреї.
Найефективніший спосіб боротьби з грипом - дотримання відстані від хворого, не контактуєте - не інфікуєтесь. Але якщо ви перебуваєте серед людей, то шанси заразитися значно зростають. Самоізолюватися в сучасному суспільстві не вийде. Тому вакцинація - найнадійніший спосіб профілактики грипу та його ускладнень. На даний час вакцина проти грипу на епідсезон 2017-2018 років є в ПОКП "Полтавафарм" ЦРА № 135. Для цього потрібно прийти до свого сімейного лікаря (терапевта або педіатра) озвучити своє бажання провакцинуватися проти грипу і запитати, як і де це зробити.
Потрібно знати та розуміти прості правила профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу, а саме:
Якщо ознак хвороби немає:
Уникайте контакту з особами, що мають прояви інфекції.
Обмежуйте відвідування місць великого скупчення людей.
Часто провітрюйте приміщення.
Створюйте для себе температуру комфорту - вдягайтеся відповідно до температури навколишнього середовища, оскільки перегрівання шкодить не менше, ніж переохолодження.
Вживайте вітамінізовану їжу, овочі та фрукти і, взагалі, харчуйтесь раціонально.
Придбайте антисептик для рук та використовуйте його після відвідування транспорту, громадських місць, перед їжею, якщо немає доступу до води гарантованої якості. Руки мають бути чистити завжди і всюди!
Придбайте або зробіть самі назальний спрей. Морська вода або легкий сольовий розчин для зволоження носоглотки допоможуть вберегтись від вірусів. Використовуйте його щогодини!
Не варто застосовувати жодні медикаменти з профілактичною метою.
Якщо з'явилися ознаки хвороби:
Залишайтеся вдома при перших ознаках хвороби - не йдіть на роботу або, якщо захворіла дитина, не ведіть її до школи чи дитячого садочка.
Прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання. Користуйтеся тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками
Користуйтеся одноразовими масками - щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Важливо пам'ятати, що маску потрібно замінити, як тільки вона стане вологою чи забрудниться.
Ізолюйте хвору людину - виділіть їй окрему кімнату і посуд.
Не займайтесь самолікуванням! Жодна реклама лікарських засобів не замінить кваліфікованого лікаря!
Доброго Вам здоров'я!

Завідувач, лікар-епідеміолог відділення організації епідеміологічних досліджень Хорольського МВПЛД ДУ “Полтавський ОЛЦ МОЗУ” Л.І. Кавалер


Непрохані осінні гості


Мишоподібні гризуни, здається, що про них розповідати, про них знають всі і кожен. Проте особливості цього року - їх велика кількість. Восени, коли на вулиці холодно і проводиться збирання врожаю, особливо зернових культур, гризуни все ближче мігрують до людських осель. Відбувається це з різних причин: недотримання санітарно-епідеміологічних норм, втрати врожаю під час його збирання та перевезення у сховища, коли узбіччя шляхів рясно засіяні зерном, якими мишоподібні гризуни, як по доріжках, ідуть з полів до сховищ, куди завозили зерно. Крім того, відбувається щорічна їх міграція з сусідніх полів чи ділянок. Інтенсивно міграція проходить в нічні години.
Якщо своєчасно і постійно не здійснювати профілактичні попереджувальні заходи, то у ваших оселях, господарчих будівлях, зерносховищах і інших приміщеннях можуть поселитися і далі розмножуватися та псувати все збіжжя, що зберігаєте небезпечні незвані гості - мишоподібні гризуни.
Для захисту від мишоподібних гризунів є безліч організаційно-господарських біологічних та хімічних заходів.
Для попередження пошкоджень рослин шкідниками необхідно проводити постійний фітосанітарний нагляд і за наявності 3…5 і більше жилих колоній гризунів на гектарі застосовувати біологічні препарати і родентициди згідно "Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні".
Біопрепарати - бактеродентицид зерновий, родента Біо. Норма використання - 2,0…2,5 гр. на нору або 2,5 кг на гектар. Мікробіологічний препарат виконаний, як розсипчаста зернова суміш, яка містить спеціалізовані активні бактерії мишачого тифу Salmonella enteritis var. Issatcenko, має спрямовану тотальну дію на мишоподібних гризунів. Високосприятливі гризуни до бактероденциду: полівки, миші - домова, курганчикова, лісова, миша-крихітка; несприятливі: польова і жовтогорла миші. Бактероденцид можна застосовувати протягом цілого року на посівах сільськогосподарських культур, в садах, розсадниках, лісах, тепличних господарствах, скиртах, тваринницьких приміщеннях, складах і т.д. За умови дотримання заходів безпеки, які зводяться до виключення проникнення бактерій в організм, препарат безпечний для людей і довкілля.
Для захисту від мишоподібних гризунів є безліч хімічних препаратів так званих - родентицидів, які знищують мишей та щурів на всі 100 %. Сучасні технології рецептури і тари дозволяють ефективно їх застосовувати як в приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Принади випускаються у вигляді тіста в пакетиках, специфічних ковбасок, зерна, екструзійних гранул, парафінових брикетів із різними смаками і ароматами.
Для ефективного і успішного застосування препаратів необхідно:
- готові принади розкладати в гумових рукавицях, щоб не залишати сторонніх запахів, що можуть відлякувати щурів (крис);
- розкладати в недоступних для домашніх тварин, птиці, дітей місцях для запобігання їх отруєння;
- якщо популяція щурів досить велика - слід збільшити кількість місць розкладання “принад” і постійно їх слід поповнювати, доки остання з принад залишиться недоторканою.
Хімічні сполуки, що входять до складу родентицидів, як правило, викликають в гризунів задуху. Помічено, що в 95 % випадків, гризуни залишають приміщення і гинуть на відкритих місцях. Якщо ж гризун після споживання принади залишився в приміщенні неприємного запаху не буде: більшість сучасних родентицидів мають специфічні речовини, що викликають муміфікацію гризунів.
Під час проведення захисних заходів від мишоподібних гризунів слід дотримуватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни.

Василь БАГНО,
провідний спеціаліст відділу контролю за обігом ЗЗР управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспорживслужби в Полтавській області


Небезпека вживання дикорослих грибів


Багато людей полюбляють виїжджати на природу з метою відпочинку та збирання грибів в лісах, але не здогадуються які наслідки отруєння можуть призвести до вживання невідомих вам сортів грибів. Гриби - це дарунок лісу, але водночас вони є продуктом харчування, який може призвести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що багато людей роблять висновки щодо цього лише на основі свого гіркого досвіду.
Якщо ви не знаєте і не впевненні в певному сорті грибів, то необхідно ознайомитися з їх різновидами та до яких наслідків можуть призвести дикорослі гриби, більша частина населення яка отримує отруєння - це діти, через свою необережність та у незнанні певних видів грибів та їх наслідків отруєння. Ознаками отруєння грибами можуть буди: нудота, блювання, запаморочення, гострий біль у животі. Щоб застерегти себе від такого лиха не потрібно збирати гриби у таких місцях, як: житлові масиви, автомобільні дороги, промислові зони і підприємства, залізничні колії. Не їжте гриби сирими! Не випробовуйте долю, купуючи гриби на ринках, у місцях несанкціонованої торгівлі й у сумнівних осіб.
Отже, потрібно застерегти дітей та самого себе від таких наслідків, що не потрібно брати всі гриби які попадуться під руку та не потрібно їх куштувати на смак не знаючи до чого це може призвести.

Начальник Хорольського РС ГУ ДСНС України у Полтавській області Гриневич В.В.


ДИКОРОСЛІ ГРИБИ БУВАЮТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ!!!


В Україні зустрічається близько 80 видів неїстівних грибів. Приблизно 20 з них - особливо небезпечні для життя людей. В області щорічно реєструються випадки отруєння дикорослими грибами, в тому числі зі смертельним результатом. Пік отруєнь грибами припадає, як правило, на липень-жовтень, тобто на період інтенсивної вегетації грибів у лісостеповій зоні. Тому, якщо ви - затятий грибник, краще змінити хоббі. В іншому випадку хоча б дотримуйтесь заходів безпеки. Пам'ятайте, самовпевненість може коштувати життя вам і вашим близьким, вашим дітям.
Але якщо ви вирушили в ліс за грибами , пам'ятайте: якщо гриб викликає хоч найменший сумнів, краще не кладіть його у кошик; дома, ретельно перевірте кожен гриб перед тим, як починати готувати страву; не вживайте сирих грибів; під час приготування гриби потрібно кип'ятити у підсоленій воді протягом 10-15 хвилин, відвар злити. Бажано зробити це кілька разів; готові страви зберігайте не більше 24-х годин і в емальованому посуді; гриби не можна їсти дітям, вагітним жінкам та літнім людям; ніколи не застосовуйте "домашні" методи визначення отруйності грибів з використанням цибулини, часника або срібних ложок чи монет.
Збирайте та використовуйте в їжу лише трубчасті гриби. Серед них немає справжніх отруйних грибів. Запам'ятайте! Практично всі отруйні гриби є пластинчастими грибами.
Ознаками отруєння дикорослими грибами є: головний біль; запаморочення; загальна слабкість; спрага; нудота; блювота; пронос із кров'ю, який супроводжується біллю у животі. Якщо після вживання дикорослих грибів спостерігаються ці ознаки - негайно звертайтеся до лікаря!
Хорольський РС ГУ ДСНС України у Полтавській обасті звертає увагу населення області на те, що гриби бажано збирати лише в екологічно чистій місцевості. Ні в якому разі не варто класти до кошика пошкоджені, перестиглі чи невідомі гриби. Не дозволяти збирати та вживати гриби дітям. Здоров'я ваших дітей - у ваших руках! Бережіть його!

Начальник Хорольського РС В.В.Гриневич


ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ


За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає безоплатно майно (дарунок) у власність другої сторони (обдаровуваного).
Договір дарування не передбачає обов'язку зі сторони обдаровуваного виконання яких би то не було дій майнового або немайнового характеру на користь дарувальника та членів його сім'ї на час укладення договору дарування або в майбутньому.
Договір дарування не передбачає вчинення ніяких дій зі сторони обдаровуваного, у тому числі не передбачає передачу грошових коштів дарувальнику, здійснення догляду за дарувальником.
Право власності на предмет дарування дарувальник втрачає з моменту укладення договору дарування, право власності у обдаровуваного на дарунок виникає з моменту укладення договору дарування, прийняття дарунка.
Для укладення договору дарування квартири дарувальник (власник квартири) має надати документи, що підтверджують його право власності на дарунок (квартиру). У залежності від того, які були підстави набуття особою права власності, одним з таких документів можуть бути, наприклад: 1) свідоцтво про право власності на житло, видане органом приватизації; 2) свідоцтво про право власності, видане органом Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з витягом про реєстрацію права власності; 3) свідоцтво про право на спадщину; 4) договір купівлі-продажу; 5) договір дарування; 6) рішення суду.
До 2013 року право власності на квартиру реєструвалось через органи БТІ; з 2013 року право власності реєструється державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно.
Для укладення договору дарування право власності дарувальника на квартиру, яку він дарує, має бути зареєстровано у визначеному законом порядку.
По квартирі, що дарується, нотаріусу подається також технічний паспорт на квартиру оригінал та ксерокопія; інформаційна довідка із бюро технічної інвентаризації (БТІ) про реєстрацію права власності та опис об'єкта із зазначенням наявності чи відсутності самовільних добудов, перепланувань. Також подається довідка із міської ради, ОССБ, кооперативу про те, хто зареєстрований та проживає у квартирі, яка буде предметом дарунка.
Експертна оцінка предмету договору.
Окрім документа, що підтверджує право власності дарувальника на квартиру, дарувальником подається його паспорт в оригіналі та копії, податковий код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) дарувальника оригінал та ксерокопію, що необхідні для встановлення особи сторони договору.
Обдаровуваний подає нотаріусу документи, що встановлюють особу: паспорт, податковий код (реєстраційний номер облікової картки платника податків) та ксерокопії з цих документів.
У випадку, н-д, якщо обдаровуваним є син чи дочка дарувальника, надаються також документи, що підтверджують родинні зв'язки між обдаровуваним та дарувальником: свідоцтво про народження обдаровуваного оригінал та ксерокопія якщо дочка вийшла заміж і змінила прізвище, також подається свідоцтво про шлюб оригінал та ксерокопія.
У випадку, якщо обдаровуваним виступає онук (онука), то слід надати документи у підтвердження родинних зв'язків між онуком (онукою) та дарувальником.
При нотаріальному посвідченні договору дарування квартири є обов'язковими до сплати слідуючі види платежів: державне мито - 1% від вартості квартири, що дарується; вартість бланок нотаріальних документів, на яких буде друкуватись текст договору дарування квартири; вартість перевірок по Єдиних та державних реєстрах, які є обов'язковими при посвідченні договору дарування; вартість послуг правового та технічного характеру тощо, що складає вцілому приблизно до 1500,00 грн. реєстрація права власності на квартиру за новим власником -адміністративний збір - 160 грн.
У випадку, якщо дарування квартири здійснюється сторонній особі, то слід пам'ятати, що у цьому випадку застосовуються норми податкового Кодексу України, і обдаровуваний (громадянин України, резидент) повинен сплатити податок у розмірі 5%, а також військовий збір у розмірі 1,5% від вартості дарунка.
У разі, якщо виникне необхідність у розірванні договору дарування квартири, необхідно знати, що у нотаріальному порядку розірвати договір дарування квартири можна лише за умови, що цього бажають обидві сторони договору дарування.
Якщо ж розірвати договір дарування бажає тільки одна із сторін, то у такому випадку розірвати договір можна тільки за рішенням суду.

Світлана Решта


Які дерева можна садити біля будинку - прикмети наших предків


У тому, які дерева можна садити біля будинку, прикмети, в які вірили наші бабусі, завжди мають рацію. Існують дерева, які можуть налагодити життя в будинку, а є і такі, які ні в якому разі не можна садити біля житла. Про це більш детально ви можете дізнатися з цієї статті.

Магія та енергетика дерев
Складно уявити приватний будинок без дерев на ділянці. Вони не тільки дають приємну тінь влітку і свіжий аромат під час цвітіння, а й несуть в собі певну енергію. Посадивши на ділянці певні дерева, можна не тільки зробити ділянку біля приватного будинку естетичною і комфортною, але і жити в гармонії з природою, пізнати магію рослин, бути захищеним від бід і привертати до себе щастя. Далеко не всі дерева і великі чагарники можна садити біля будинку. Існують такі рослини, які мають позитивне значення, але садити їх близько до будинку не можна. Ці прикмети часто можна логічно пояснити. Наприклад, дерева з потужною кореневою системою, які можуть пошкодити фундамент, значаться в списку тих, що треба садити подалі від будинку. Прикмети також не радять садити на ділянці отруйні рослини.
Які дерева можна садити біля будинку? Добра прикмета - посадити біля будинку вишню. Це невибаглива рослина, якій потрібен мінімум догляду, при цьому вона красиво цвіте і приємно пахне весною. Вишня вважається символом родючості і достатку, особливо шанують це дерево на Сході. Вважається, що вона - оберіг, що приносить удачу. Кажуть, що багаття під вишнею в період її цвітіння збільшує багатство. Ви можете посадити вишню в тому місці, де збираєтеся готувати шашлики та інші літні страви на вогнищі і мангалі, біля літньої кухні. Це вдале рішення з точки зору залучення матеріальних благ. Ялівець - це одна з найпотужніших рослин, які оберігають від наведення привороту, псування і злих сил. Якщо посадити його біля будинку, рослина буде оберігати всіх членів вашої родини. Вважається, що розміщувати його потрібно перед будинком, а не на задньому дворі. Хвою цієї рослини можна час від часу спалювати всередині приміщень, щоб прогнати звідти негативну енергію. Шипшина красиво виглядає в будь-який час року. Крім цього, вона охороняє благополуччя сім'ї, біля будинку якої зростає. Дика троянда привертає любов і зміцнює відносини в родині. Це виключно позитивно налаштована рослина, яка не принесе вам нічого поганого. Основні значення шипшини в магії - це любов, пристрасть і міцні, стабільні сімейні зв'язки. Модрина особливо привабливо виглядає восени. Її вплив необхідний тим, хто постійно відчуває безпричинні сумніви, страхи і занепокоєння. Модрина, якщо її посадити біля будинку, допомагає впоратися з депресією, меланхолією й іншими проблемами психологічного характеру. Вона допомагає дивитися на життя позитивно і відновити душевні сили. Акація позитивно впливає на продовження роду. Вона лікує безпліддя як у чоловіків, так і у жінок. Якщо ви довго не можете завести дитину, спробуйте посадити біля будинку акацію. Крім цього, вона знімає стрес і підвищує настрій. А який в неї аромат під час цвітіння. Груша - символ материнства і любові, стабільності і довговічності. Її можна садити біля житлового будинку, адже вона ще й наділяє позитивними якостями - умінням спілкуватися і заводити друзів. Вважається, що ялина - енергетичний вампір, і садити це дерево біля будинку не можна. Але це не зовсім так. Ялина вбирає енергію протягом літа, а взимку ділиться нею. Вона показана тим, хто відчуває взимку брак життєвої сили. Ялина біля будинку захищає сім'ю від сварок, допомагає стримувати емоції, прибирає неприємне відчуття, що все йде не так, як повинно. Але біля будинку її садити все ж не варто, оскільки її коріння можуть навіть обвалити будинок. Розміщуйте хвойні дерева подалі від будівель. У деяких країнах вважається, що ялина витісняє з дому чоловіків. Мається на увазі народження тільки дочок, вдівство і розлучення. Побоювалися садити ялину біля будинку молодят, адже це могло позбавити спадкоємців. Але в регіонах, де хвойні дерева поширені найбільше, в такі прикмети не вірять. Калина - гарний варіант рослини для того, щоб посадити біля будинку. Вона заспокоює нервову систему і допомагає одужувати в разі хвороб. Клен біля будинку допоможе вам зняти негативну енергію, менше сваритися з членами вашої родини. Він приносить довголіття, любов і матеріальний достаток в ваш будинок. Життя людей, що живуть в будинку, біля якого росте клен, буде спокійним і розміреним. Клен несе спокій і впевненість. Горобина збереже ваш будинок і сім'ю від чорного чаклунства, нечистої сили і будь-якої негативної енергії. Вона розвиває екстрасенсорні здібності, особливо у дітей. Горобина вчить контролювати свої почуття і показувати тільки тоді, коли це буде дуже корисним. Якщо ви думаєте про те, чи можна садити горобину біля будинку, прикмет з негативним забарвленням про це дерево немає. Жінкам старше 40 років горобина може подарувати другу молодість. Приносить вона також здатність до отримання задоволення, любов і удачу у стосунках з протилежною статтю. Найкраще садити горобину біля вікон. Яблуня - відмінний варіант для посадки біля вікон спальні молодої дівчини. Вона дарує красу, чарівність, віру в себе, удачу в любові і щастя в сімейному житті. Пов'язана яблуня також з вічною молодістю і довголіттям. Хорошим деревом для посадки біля будинку також є всі плодові дерева, наприклад, персики.
Чи можна садити папороть біля будинку? Прикмет з цього приводу існує чимало, як хороших, так і поганих. Папороть знищує негативні емоції і перешкоджає сваркам. Якщо у вашому будинку бувають конфлікти між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, ця рослина зведе їх нанівець. Крім цього, папороть завжди вважалася рослиною, що приносить гроші і удачу, надійним захистом від нечистої сили. Разом з тим, папороть - одна з найзагадковіших рослин. З нею пов'язано безліч легенд. Погані прикмети про цю рослину вважають її енергетичним вампіром і приманкою для хвороб. З точки зору логіки це можна пояснити. Папороть часто викликає алергію, поглинає кисень і абсолютно не підходить в якості кімнатної рослини. На ділянці ж ці недоліки помітні не будуть. Вважається, що садити на ділянці дуб - це дуже погана прикмета, яка віщує смерть глави сім'ї. До того ж, аура цього дерева сприймає тільки здорових і сильних фізично людей. Дуб благоволить до воїнів, ветеранів воєн, але як і тую, навіть їм не рекомендується садити його на своїй ділянці. Береза - дуже потужний захисний засіб. Але рости вона повинна за огорожею вашого будинку, біля хвіртки, а поруч з березою можна поставити лавочку для спілкування з цим деревом. Тоді вона не пропустить зло в ваш будинок. На питання про те, чи можна садити березу біля будинку, прикмети відповідають тим, що в її кронах живуть духи, і далеко не завжди вони добрі до людей. Волоський горіх можна посадити на ділянці, але не біля будинку і господарських будівель. Справа не тільки в прикметах, але і в його розгалуженій кореневій системі, яка може пошкодити фундамент. Вважається, що той, хто посадить вербу, вмирає в той же рік. Тим більше, не можна садити вербу в честь народження дитини. Це ж стосується й осики. Вважається, що дані дерева приносять смерть і горе. Якщо в питанні про те, чи можна садити вербу на ділянці, прикмети грають вирішальну роль, то краще вибирати інші дерева. Тополю також садять на віддалі від будинку. Вона чудово позбавляє від негативної енергії, але перебуваючи дуже близько до житла, може і нашкодити. Вона також має шкідливу для будівель кореневу систему. Також тополиний пух протипоказаний алергікам. Сосна може відібрати у вас урожай і погубити всі рослини, які будуть знаходиться недалеко від неї. Але тут справа не стільки в магії, скільки в тому, що сосна має свої особливості, і розміщувати її потрібно з розумом. Енергетика ж у цього дерева досить позитивна. Чи можна садити тую у дворі? Прикмети говорять, що дівчата, які живуть в будинку, не вийдуть заміж, якщо на ділянці росте туя. У багатьох культурах це дерево скорботи і печалі, яке до вподоби покійним. Тую часто садять на кладовищах. З іншого боку, вважається, що запах туї відганяє злих духів. Велика частина прикмет, які не дозволяють садити певні рослини біля будинку, пов'язана не з магією, а з практичним досвідом предків. Майже всі рослини мають позитивну енергетику, за рідкісними винятками. Але якщо певне дерево викликає у вас негативні асоціації, садити його не варто, незважаючи на позитивну енергію дерева, добра у дворі вам не принесе.

За матеріалами інших видань


Тривожний місяць травень


Минає тривожний для всіх аграріїв Хорольщини, місяць травень. Весняно-посівна компанія, як і весь комплекс весняно-польових робіт завжди є своєрідним екзаменом для хліборобів. Були різні весни, але цьогорічну напевне надовго запам`ятають всі сільськогосподар-ські товаро-виробники. Досить сніжна зима, а повені не було. В грунті незначні запаси ефективної грунтової вологи. Здавалося б виграв той, хто її зберіг, при настанні агротермінів вчасно посіяв і відповідно отримав дружні сходи. Однак ніхто не очікував, що їх чекає попереду. Рання весна коливалася різкими перепадами зовнішніх температур, сильними вітрами, що вивітрювали незначні запасами життєдайної ефективної грунтової вологи. Відсутність дощів, не на користь в розвитку посівів озимих колосових культур,багаторічних трав, і отриманих сходів ярих культур. А от розвиток зимуючих, однодольних, дводольних та коренепаросткових бур`янів це не вплинуло. Вони відмінно розвивалися і є суттєвими конкурентами сільськогосподарських культур не лише за поживні речовини, а головне - за життєдайну вологу, яка вкрай їм потрібна для їх подальшого розвитку, адже попереду літо і, мабуть, як всі попередні воно буде досить спекотне.
Багатоїдні шкідники на цукрових буряках, соняшнику, сої та зерновій кукурудзі не завдали суттєвих втрат не лише через особливості цьогорічних погодніх умов, а завдяки оперативності агрономів господарств- головних технологів сільськогосподарського виробниц-тва, які постійно здійснюють моніторинг посівів і оперативно реагують при перевищенні відповідних економічних порогів шкодочинності (ЕПШ) шкодочинних об`єктів. Та, не варто заспокоюватися, адже при підвищенні температури повітря і грунту слід очікувати різкого спалаху розвитку шкідників і їх міграції в польових агроценозах, і в садах, городах звичайних громадян. На цукрових буряках очікується заселеність буряковими блохою, крихіткою, соняшник і соя -вогнівками, озимими і іншими підгризаючими совками, пізніше-шипоносками та чортополохівкою, кукурудзи- бавовниковими совками, стебловим кукурудзяним метеликом, лучним метеликом і західним кукурудзяним жуком, озимі- хлібним клопом шкідлива черепашка, хлібними жуками, тріпсами, заковими мухами і іншими шкідниками. Уже зараз хоч і поодиноке проте спостерігається ураженість озимих колосових культур септоріозом і іншими плямистостями, далі в залежності від погодніх умов, інфікованості грунту чи самого насіння і заселеності посівів попелицями, що переносять захворювання (в тім числі і вірусні, які не лікуються жодним фунгіцидом) можливе ураження і подальше розповсюдження кореневих гнилей, іржі і інших хвороб. Щоб запобігти цьому і зберегти прапорцевий листок а пізніше і сам колос посіви необхідно обробити не лише гербіцидами чи фунгіцидами, а і застосовуючи бакові суміші обов`язково обприскати одним із системних інсектицидів та фунгіцидів згідно "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні" з суворим дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правим лише у вечірні години для запобігання отруєння медоносних бджіл та інших корисних комах та птахів.
Непоправної шкоди цієї весни заподіяли не шкодочинні об`єкти, а нічні приморозки, які в окремих місцях смугами, а десь повністю знищили відмінні сходи не лише сої, кукурудзи, навіть соняшнику, частково пошкодивши сходи ярого ячменю та верхівки багаторічних бобових трав. Значне ушкодження спостерігалось на присадибних ділянках сходів ранньої картоплі, кукурудзи, квасолі, розсади помідорів, перцю і інших овочів, які загинули. В садах - примерзли волоські горіхи, шовковиці. Проте, хто дотримувався моїх рекомендацій, а саме повністю загорнув грунтом сходи картоплі або накрив агроволокном, чи здійснив значний вологозарядний полив, той зберіг свої овочі і сходи картоплі майже не ушкодженими. Більшість же громадян отримали значні, матеріальні збитки. Що ж діяти в даному випадку? Треба дивитися на кожну культуру окремо. Якісь культури, що незначно пошкоджені відростуть, а інші необхідно пересівать чи пересаджувати. Зрозуміло одне, що отримати вагомих очікуваний врожай, той що генетично закладений природою в насінні чи бульбі з ушкоджених приморозками культур в цьому році не вийде. Щоб вивести ушкоджені приморозками рослини з стресового стану і відновити в них всі життєздатні процеси варто підживити їх одним з видів азотних добрив, а при відновленні листової поверхні обов`язково обробити одним з рекомендо-ваних стимуляторів росту рослин згідно "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні". Надходять також скарги від сільсько-господарських товаро-виробників різних форм власності, та окремих громадян на низьку ефективність в порівнянні з очікуваною грунтових гербіцидів. Звичайно в кожному окремому випадку слід розбиратися, як говориться, по суті справи. Можна направити на платну експертизу залишки гербіциду в міжобласну контрольно-токсикологічну лабораторію і, здійснивши проплати протягом доби, отримати результат з яким можна звертатися навіть до суду для відшкодування отриманих збитків. Проте,основна цьогорічна низька ефективність грунтових гербіцидів становить через специфічні погодні умови: низьку вологоємкість грунту, низьку зовнішню і грунтову температуру (менше + 15-18 градусів), сильні вітри інші загальновідомі фактори, коли застосовували гербіциди. Зараз же не варто сподіватися на відновлення їх дії при підвищенні температури грунту і його вологості,час вже втрачено. Щоб не допустити поширення бур`янів з ними слід боротися посходовими гербіцидами, коли бур`яни іще не переросли і мають лише сім`ядолі або ж в крайньому випадку одну пару справжніх листочків чи розетку- у коренепаросткових. Гербіциду, який би знищив усі бур`яни на всіх культурах просто немає, тому слід керуватися препаратами і рекомендаціями, які дозволені в "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні". Уже зараз час подумати керівникам великих агроформувань, фермерам, приватним особам, сільським головам і звичайним громадянам про боротьбу з таким небезпечним карантинним бур`яном як амброзія полинолиста. Для цього варто розробити спеціальні програми не лише в сільських радах чи об`єднаних громадах, а і товаровиробникам різних форм власності, щоб запобігти подальшому її поширенню і щоб уникнути шкоди здоров`ю громадян, яку вони завдають та, накладенню карантинного режиму на господарство будь-якої форми власності, де вона буде виявлена і відповідно в подальшому не буде можливості реалізації вирощеної продукції (наприклад соняшнику, де до -речі найчастіше зустрічається). Побороти її краще вирвавши з коренем, якщо ви її скосили, то це слід робити вже постійно, запобігаючи відростанню і обсіменінню. Вести боротьбу з цим небезпечним карантинним бур`яном слід усім разом: сільськогосподарським товаровиробникам району, школам, лікарням всім організаціям і безумовно кожному жителю села і міста.
Тож попереду іще багато робо-ти. Пильнуймо свої посіви і сади та городи, вчасно і оперативно здійснюємо необхідні захисні заходи і лише тоді можна спо-діватися на пристойний врожай і відповідно вагомий прибуток.

Василь БАГНО, Провідний спеціаліст відділу контролю за обігом ЗЗР управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області


Закликаємо дітей та підлітків дотримуватись правил електробезпеки!


Незабаром літні канікули. У юних жителів Хорольського району з'явиться більше вільного часу, який вони зможуть проводити на свіжому повітрі. Відтак зросте потенційна небезпека ураження електричним струмом. Тому звертаємося, у першу чергу, до підлітків та дітей, а також їхніх батьків, педагогів з проханням приділяти особливу увагу правилам поведінки поблизу електрообладнання. Слід пам'ятати, що навіть перебування поряд із ним може нести реальну загрозу здоров'ю та життю. Через ураження струмом порушується нормальна робота людського організму, з'являються судоми, прискорюється серцебиття, виникає зупинка серця, а перегрів окремих частин тіла викликає опіки.
Тому категорично забороняється робити накиди на дроти повітряних ліній електропередач, рибалити під ними, пускати поблизу повітряних зміїв, підніматися, приставляти драбини й інші предмети до опор. Провідниками електричного струму можуть стати дерева і кущі, на яких знаходяться обірвані дроти, тож не слід залазити на них, торкатися та розкачувати, особливо у вологу погоду. Забороняється проникнення на територію підстанцій, відкривання дверцят комплектних та закритих трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і перебування на їхніх дахах. Нерідко цими пересторогами нехтують підлітки, які полюють за ефектними селфі, та юні любителі травмонебезпечного паркуру, що потрапляють на дахи підстанцій та інше електрообладнання, тренуючись у подоланні умовних перешкод.
Небезпечно наближатися та доторкатися до обірваних дротів, що провисають або лежать на землі. Особливість електромережі у тому, що після обриву провід, імовірно, все ще знаходитися під напругою, струм з нього "стікає" в ґрунт, і людина, знаходячись поряд, може отримати ураження. Побачивши такі дроти, не слід наближатися до них на відстань менш ніж 8 метрів. У разі потрапляння у зону крокової напруги, пересуватися слід у протилежний від них бік, не відриваючи підошви від землі.
При виявленні обірваних дротів, іскріння, відкритих чи пошкоджених ТП, РП, потрібно розповісти про це дорослим або зателефонувати за цілодобовими номерами Кол-центру ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": (0532) 510-910 та 0-800-210-312. До речі, названі номери, так само як і попереджувальні знаки про небезпеку ураження електрострумом, розміщені на трансформаторних підстанціях та розподільчих пунктах ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
Дорослих, батьків, учителів закликаємо виховувати у дітей та підлітків навички культури безпечної поведінки поблизу електрообладнання, докладно розповідати про електробезпеку, демонструвати її на власному прикладі, адже від їхньої уваги та піклування напряму залежить здоров'я та життя підростаючого покоління!

Адміністрація Хорольської філії
ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"


Пестициди і бджоли


Із стрімким розвитком сільського господарства, приходом на наші поля нових інтенсивних технологій вирощування прибуткових сільсько-господарських культур, з'явилося багато нових видів пестицидів. Останнім часом випадки отруєння бджіл стали непоодинокими та спричиняють клопіт і пасічникам, які несуть збитки, і сільському господарству-відповідачу.
Проблема, яку я хочу висвітлити у своїй статті, сьогодні є актуальною на наших пасіках як ніколи. На жаль, ні пасічники, ні громадські організації не приділяють достатньої уваги тому, що останні роки сила бджолиних сімей, стан здоров'я та продуктивний вік бджіл різко знизився. Одні говорять про масове захворювання бджіл новими вірусними і бактеріальними захворюваннями, шкодою від кліщів, що вже адаптувався до препаратів якими з ним борються, змінами клімату, інші грішать на масове використання на полях нового покоління пестицидів, зокрема - неонікотиноїдів, які вільно сьогодні можна придбати на нашому ринку і безконтрольно застосовувати не лише на полях великих агрохолдингів, а і на присадибних ділянках в населених пунктах, водоохоронних зонах і т.д., і ніхто нічого не доведе, через те, що не один рік будь-які інспекторські перевірки і екологічним, і фітосанітарним інспекторам заборонені. При виникненні надзвичайної ситуації ми лише можемо констатувати надзвичайну подію, що вже сталася і рекомендувати дотримуватися чинного законодавства і коли буде дозвіл на здійснення непланової перевірки, то вже може не стати і самої пасіки. Тому, безконтрольність сприяє вседозволеності.
Неонікотеноїди є системними препаратами, що потрапляють у всі тканини рослин. Було помічено, що особливо вони нагромаджуються в нектарі та бджолиному обніжжі (пилку), токсично впливаючи на бджіл. Наявність неонікотиноїдів в ґрунті робить отруйними всі рослини, які на ньому ростуть, зокрема і бур'яни та їх цвіт. Таким чином, споживаючи нектар, з будь-яких рослин, які ростуть на території, де колись вносились неонікотиноїди, чи беручи пилок, бджоли за хвилину нагромаджують їх в собі, отримуючи летальне отруєння. Отрута пошкоджує нервову систему і бджоли-збирачки не можуть повернутися до вулика. За таких обставин, за повідомленнями пасічників, у вуликах залишається трохи молодих бджіл, розплід, матка і повні щільники меду. Ціла ж популяція робочих бджіл гинула без сліду десь у полі. Сім'ї стають приречені на загибель.
Небезпеку також становить імідаклоприд, смертельні дози якого, потрапляючи в організм бджоли, спочатку спричиняють атрофію (відмирання) шлуночка. Від такого ушкодження бджоли-годувальниці не можуть виробити бджолине молочко для матки і розплоду, внаслідок чого сім'я гине. Імідаклоприд є в багатьох інсектицидних протруйниках насіння та бульб картоплі (наприклад препарат Гаучо - для обробки насіння чи загальновідомий Престиж - для обробки бульб картоплі). Саме тому, застосовуючи будь-які, особливо перелічені вище хімічні препарати, слід суворо дотримуватися їх норм, способів застосування відповідно рекомендованих культур згідно "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні" в т.ч. і препаратів дозволених для роздрібного продажу населенню.
Якщо вже так складаються обставини, що сільськогосподарським товаровиробникам різних форм власності необхідно вирощувати сільськогосподарські культури з застосуванням засобів захисту рослин, то їм слід чітко і беззастережно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, які отримав кожен з них через електронну пошту та знаходити взаєморозуміння із жителями населених пунктів та пасічниками. Крім того, проводячи навчання особам, що будуть безпосередньо задіяні на роботах, пов'язаних із застосуванням пестицидів та агрохімікатів, я щорічно і постійно наголошую: обробітки слід проводити у період відсутності льоту бджіл у ранкові або ж вечірні години (після 21 год., або в нічний час). Обробіток квітуючих медоносів, садів чи навіть квітуючих бур'янів (наприклад: кульбаби) на узбіч-чях шляхів категорично заборонений. Для цього сільгосппідприємствам, керівникам і пасічникам слід дотримуватися правил та положень встановлених Законодавством України та вжити необхідних заходів:
1. Кожному пасічнику отримати ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку у ветлабораторії, для цього необхідно здати зразки бджіл на аналізи для виключення наявності захворювань бджіл.
2. Поставити пасіку на облік у сільській раді за місцем постійного розташування пасіки, а у випадку кочівлі-у сільській раді на територію якої прибули на кочівлю.
3. Отримати ветеринарне свідоцтво за формою № 1 на перевезення бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських культур за межі області.
4. При отриманні повідомлення від організації про проведення обробітку сільськогосподарських культур пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні пестицидів(що особливо в спеку є проблематичним).
5. За три дні до проведення обробітку керівник будь-якого сільгосппідприємства сповіщає пасічників (населення) даної місцевості (радіо, преса, подвірні обходи, сільські ради) про місце, терміни і час проведення обробітку, встановлює спеціальні попереджувальні знаки безпеки з указаною датою обробітку сільгоспугідь.
Хоча багаторічний досвід показує, що там, де вирощують цукрові буряки безпечніше взагалі не розміщувати свої пасіки через інтенсивність застосування пестицидів.
Окрім того у випадку отруєння бджіл необхідно провести такі дії:
1. Гнізда сімей, що втратили багато льотних бджіл, скорочують відповідно до їхньої сили, виймають в першу чергу медові і пергові рамки, особливо зі свіжо принесеним нектаром і пилком, а також рамки з відкритим розплодом, не обсиджені бджолами.
2. Сім'ї забезпечують водою, наливаючи її в стільники, годівниці, пергою, підгодовують цукровим сиропом, по мірі виходу молодих бджіл ці сім'ї підсилюють.
3. Створити комісію для засвідчення факту загибелі бджіл та здійснення відбору проб в склад якої входять: представник підприємства, що проводило обробіток; представник ветеринарної медицини; представник відділу контролю за обігом застосування ЗЗР управління фітосанітарної безпеки Держпрод-споживслужби в Полтавській області; лікар управління Держпрод-споживслужби в районі; представник сільської ради; господар пасіки;
4. Протягом 24 годин і не пізніше зібрати зразки загиблих бджіл, шматочок стільника (15х15 см) з свіжо принесеним нектаром та квітковим пилком. В кожний відібраний зразок вкладають листок з написом часу та датою відбору, а також засвідчені підписами членів комісії. Також відбирають зразки рослини, яку обробляли, зразки відбирають по діагоналі через поле і не менше 10 пакетів, а також вкладаючи напис з часом та датою відбору та засвідчені підписами членів комісії.
6. Складають акти проведеної роботи, які отримують всі члени комісії (окрім свідків).
7. Зразки відібраних проб загинувших бджіл,меду,перги разом з складеним актом негайно направля-ють в Полтавську обласну ветеринарну лабораторію за адресою: Полтавський район село Горбанівка вулиця Миру, будинок 2, тел.: 63-13-38.
8. Зразки відібраних рослин із поля, де проводився обробіток разом з актом направляють в міжобласну контрольно-токсикологічну лабораторію за адресою: місто Полтава,вулиця Половка будинок 74, тел.: 4-16-88 або моб.тел.: 095-308-83-16. Юлія Володимирівна.
Звертаються також в лабораторію міста Києва за тел.: (044) 52-78-943.
Зібрані документи кожен з постраждалих пасічників окремо направляє до суду.
Дотримання правил та прояв взаємоповаги один до одного є гарантом плідної співпраці сільськогосподарських підприємств та пасічників,що не лише забезпечить відсутність судових тяжб з приводу відшкодування завданої шкоди, а й принесе користь обом сторонам, пасічнику - мед і корисні бджоло-продукти та здорових бджіл, власнику сільгосппідприємства - підвищення врожайності сільськогосподарських культур не менш як на 25 %, що запилені бджолами, а пересічним людям - продукти бджільництва для здоров'я та продукцію випущену сільгосппідприємствами на прилавках магазинів.

Василь Багно, провідний спеціаліст
відділу контролю за обігом застосування засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області


ПРОФІЛАКТИКА КЛІЩОВОГО ЕНЦЕФАЛІТУ


У весняно-літній період у людей, що виїджають на природу відпочивати, з'являється один маленький ворог - кліщ. Укус кліща фактично не відчувається, адже його слина містить своєрідну анестезію, проте проблеми від такої атаки можуть бути величезні.
Найбільш небезпечний на території області залишається іксодовий кліщ, що розносить хворобу Лайма (бореліоз), яка вражає різні органи і системи людини.
Якщо до тіла присмоктався кліщ, слід зняти його якомога швидше. Найкраще звернутися за наданням допомоги до медичної установи. При відсутності можливості звернутись до лікаря, видалення проводять самостійно. Основним методом видалення кліща є використання олії. Але цей метод не дуже ефективний. Також існує загроза, що під дією олії кліщ може виприснути додаткову порцію збудника.
В жодному разі не можна кліща відривати, бо може залишитися голівка, що викличе розвиток місцевої запальної реакції. Необхідно повільно видаляти разом із хоботком, розхитуючи кліща з боку в бік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою людини. Після видалення кліща місце присмоктування змастити 3 % розчином йоду або спиртом. Якщо хоботок залишився у ранці, його видаляють стерильною голкою. Після видалення кліща слід ретельно промити руки з милом. Витягнутий самостійно кліщ не можна тиснути пальцями, покладіть його в баночку з кришкою і відвезіть до лабораторії закладу охорони здоров'я для аналізу. У лабораторії сучасними методами досліджень визначать, чи заразний кліщ, якщо результати будуть позитивними, буде призначено екстренне лікування.
Ймовірність захворювання на кліщовий бореліоз, кліщовий енцефаліт та інші інфекції, в першу чергу залежить від кількості вірусу, який проникає під час «укусу» кліща (тобто часу, на протязі якого кліщ перебував у тілі жертви) і чим скоріше ви позбавитесь паразита - тим краще для Вас.
У разі появи будь-яких ознак захворювання: підвищення температури тіла, почервоніння, припухлості, відчуття ломоти в тілі, слабкості необхідно негайно звернутись до лікаря-інфекціоніста в поліклініку, адже це може бути ознаками хвороби Лайма. Зазвичай підвищена температура тримається декілька днів, а потім нормалізується. Почервоніння ж шкіри в місці укусу триває значно довше.
При підозрі на бореліоз потрібно пройти курс лікування антибіотиками, причому почати його потрібно не пізніше 4-х діб після укусу. Бореліоз вражає головний мозок, серце і суглоби, а хронічні форми цієї хвороби тривають роками.
Кліщовий енцефаліт може проявитися вже на наступний день після укусу, але у багатьох людей інкубаційний період становить близько двох тижнів.
Варто пам'ятати, що кліщі передають і ще одне небезпечне захворювання -вірусний енцефаліт.
Щоб попередити захворювання, головне - не допустити потрапляння кліща на тіло людини.
При відвідуванні місць, де можуть бути кліщі, рекомендується: одягатися у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, щільно прилягаючий до тіла, щоб було легше помітити повзаючих кліщів. На голову слід одягати шапку або панамку; проводити під час прогулянки само - та взаємоогляди та ще раз удома; звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м місце для привалів, нічного сну на природі; вдома одразу змінити одяг, білизну, потрібно ретельно його оглянути, випрати та випрасути. Не можна цей одяг залишати біля ліжка чи спати у ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.
Якщо разом з Вами на природі перебував Ваш пес - його теж слід оглянути на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання. Використовувати репеленти (засоби, що відлякують кліщів), які можна купити в аптечній мережі.

Сергій ТКАЛЕНКО, начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби
в Хорольському районі


Як виростити ранню картоплю


Весна в розквіті. Оживають поля, розбуджені тракторами, розпочинається комплекс весняно-польових робіт, починаються роботи і на городах господарів, кожен вже щось сіє-садить.
До мене особисто раніше зверталися садівники: що, коли, як і чим робити в саду? Про що я розповів в статті "Щоб квітував сад не дарма". А сьогодні звертаються багато городників з проханням розповісти, як виростити на власній городній ділянці ранню молоду картоплю, щоб принаймі на Троїцю (Зелену неділю) споживати власну, а не турецьку чи єгипетську. Дякуючи шанова-ному мною періодичному виданню, маю змогу розповісти, як виростити ранню картоплю в наших умовах.
Перш за все, при вирощенні ранньої картоплі площу під неї найкраще удобрити заздалегідь - з осені перегноєм із розрахунку 300 кг/сотку або 400 кг звичайного компосту чи 200 кг вермикомпосту, 400 кг зеленої маси сидератів (гірчиці, фацелії, озимого жита, гречки). Удобрені площі переорюють на глибину 20-25 см. Варто нагадати: якщо Ви застосовуєте сидерати, то безпосередньо перед посадкою бульб слід унести на одну сотку 1,5 кг аміачної селітри для прискорення мінералізації зеленої маси сидерату. Якщо ж цього не вдалося зробити восени, то навесні слід обов`язково розкидати і приорати на глибину 20-22 см. Мінеральне добриво - нітроамофоску з розрахунку 4-6 кг/сотку. Багаторічна практика показує, що найкраще удобрювати заздалегідь перегноєм, коли ж є дефіцит органіки можна заправити грунт розведеним із водою коров`яком у співвідношенні - один до десяти або настояним курячим послідом (1 до 20), заливаючи розчин у ямки, однак було помічено, що підживленя даної культури малоефективне.
Для вирощування ранньої картоплі слід вирощувати ранні, ранньостиглі сорти: Повінь, Жуковський ранній, Удача, Щедрик, Мадлен і багато інших. Існує іще універсальний надранній сорт- Рів`єра. Уже зараз бульби ранньої картоплі повинні знаходитися на пророщуванні при температурі + 12, +15 градусів Цельсія. Коли ж на бульбах з`являться паростки 0,8 см. - ставлю на сонячне місце. Паростки не будуть далі рости, а утвориться зелений кущик з корінцями. За 5-6 днів до посадки, якщо це дуже велика картоплина ріжу навпіл попередньо стерилізувавши ніж в розчині марганцівки. Все, бульби до висадження готові, на зрізах утвориться захистний шар і інфекція з грунту не потрапить в бульби.
Коли ж садити саме ранню картоплю? Строки висадження бульб після відповідної підготовки визначають за температурою грунту, яка на глибині 7-8 см., повинна складати 6-8 градусів Цельсія. За зовнішніми природніми ознаками слід орієнтуватися на початок цвітіння черемхи, чи початок викидання листочків на березі і сівбою ранніх зернових культур. Неправильно роблять господарі , які чекають, коли добре прогріється грунт, і аж тоді в травні садять картоплю. За таких умов коренева система не встигає сформуватися, тому що майже всі поживні речовини йдуть у стебла, а це істотний недобір врожаю. Для кращого і швидшого прогрівання грунту його мульчують торф'яним компостом чи накривають поверхню чорною цупкою плівкою, яка одночасно може слугувати і захистом сходів від весняних приморозків, або ж спеціальним матеріалом, що захистить від приморозків - агроволокном. Якщо раніше люди масово садили бульби картоплі, як правило на травневі свята, то тепер - чим раніше посадите, тим кращий матимете врожай. Перед висадкою грунт повинен бути розпушений на 20 см., для цього придатні звичайні чорноземи та легкі супіщані грунти, важкі суглинисті - не придатні. Рядки бажано розміщувати з півночі на південь для кращого їх прогрівання та освітлення сонцем. Садять на глибину 8-10 см., я ж висаджую гребеневим способом на 4-6 см., при висоті гребня 15-20 см.. це дозволяє краще прогрітися картоплинам і сприяє швидкій появі сходів. Міжряддя повинно бути не менше 60 см., з відстанню між бульбами 20-25 см.
В чому полягає догляд за рослинами картоплі ?
На ранніх сортах, що вживаються в їжу, "хімії" намагаюся не застосовувати. З появою сходів, після дощу або ж по росі, чи після появи колорадського жука, сходи картоплі посипаю деревним попелом. Це захист від колорадського жука, а також цінне калійне добриво яке потребує картопля. При появі яйцекладок колорадського жука і сходів бур`янів та перед заморозками сходи, чи вже самі рослини, ретельно обгортаю землею, причому такі операції здійснюю декілька разів, але не в суху чи спекотну погоду. Такі заходи допомагають здійснити декілька корисних операцій. По-перше, знищується яйцекладка колорадського жука, по-друге, присипані грунтом бур`яни гинуть, по-третє, на останніх листочках сходів картоплі утворюються додаткові столони, на яких виростають бульби картоплі, що врази підвищує їх врожай. Висадження пророщеної ранньої картоплі у ранні строки забезпечує ранній урожай переважно без застосування хімічного захисту. Бульби картоплі різних строків достигання, що йдуть на тривале зберігання чи подальше розмноження, обов`язково перед висаджуванням обробляю одним з інсектицидних протруйників, рекомендованих "Переліком пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні" для роздрібного продажу населенню, для контролю та боротьби, як з грунтовими так і зовнішніми шкідниками та хворобами. Коли на сходах картоплі знаходиться колорадський жук, що харчується нею і при цьому не гине, її можна споживати, адже термін дії препарату закінчився. Він має таку особливість, точніше діючу речовину, що рухається по рослині вгору і не накопичується в бульбах, це ми можемо помітити, коли збираємо врожай і серед бульб є також поїдені грунтовими шкідниками, якщо б препарат знаходився в бульбах, то всі бульби були б цілі, а грунтові шкідники мертві.
Завершуючи свою розповідь, я повинен додати, що рання картопля дуже чутлива до нестачі вологи у грунті, особливо багато вологи потребують рослини у період бутонізації та цвітіння. Висаджена рано рання картопля використає грунтову вологу ефективно, яку грунт накопив восени та зимою, це слід обов`язково враховувати або ж застосовувати достатнє і якісне зрошення плантацій (особливо крапельне), забезпечуючи тим найвищу віддачу картоплі.
Коли ж можна починати збирати ранній врожай?
Я рекомендую робити це тоді, коли бульби досягнуть не менше як 50 грамів ваги. Причому, за бажанням, повністю викопувати кущ немає необхідності, особливо при поливі. Краще підривати їх вручну, або за допомогою сапки, акуратно відділяючи найкрупніші бульби картоплі, а потім знову загорнути кущі. Я викопую весь кущ відразу, адже він на цей час, як правило до половини з`їдений колорадським жуком , так як інсектицидів на ній я не застосовую і надалі, щоб звільнити ділянку та не мати подальшого клопоту по догляду за нею, а засіяти наступною за бажанням овочевою культурою (наприклад чорною редькою ).


Управління Держпраці України в Полтавській області роз`яснює порядок застосування підсумованого обліку робочого часу


Згідно зі ст. 61 КЗпП України на постійно діючих підприємствах, в установах,
організаціях, а також на окремих виробництвах, у цехах, на дільницях, у відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержано встановленої для такої категорії працівників щоденної або щотижневої тривалості робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації запровадження робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50,51).
За підсумованого обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються роботодавцем і погоджуються з виборним органом первинної профспілкової організації, а в разі його відсутності можуть бути передбачені в колективному договорі.
Міністерством праці та соціальної політики України розроблено і наказом від 19.04.2006 р. № 138 затверджено Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу.
За підсумованого обліку робочого часу графіки роботи (змінності) мають розроблятися таким чином, щоб тривалість перерви в роботі між змінами (включаючи перерву на обід) була не меншою від подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (ч.І ст. 59 КЗпП), тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не менш ніж 42 год. (ст. 70 КЗпП ). Призначати працівника на роботу впродовж двох змін поспіль забороняється (ч.2 ст. 59 КЗпП).
Обліковий період встановлюється в колдоговорі підприємства і може вимірюватися місяцем, кварталом, півріччям або роком. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді.
Час, відпрацьований понад нормальну тривалість робочого часу, визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом роботи згідно табелю обліку робочого часу та нормою тривалості робочого часу за обліковий період. Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважають надурочним (оплачують згідно зі ст. 106 КЗпП). Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду.
Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий період, не є надурочною роботою.
У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються надурочними і оплачується в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі.
У разі, коли за характером виробництва неможливе додержання законодавчої норми робочого часу в установленому обліковому періоді і неминуча необхідність надурочного робочого часу, графіки роботи (змінності) повинні розроблятися з таким розрахунком, щоб норма надурочного часу не перевищувала 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП).
При підсумованому обліку робочого часу змінна робота, як правило, триває в нічний час. Тому на такі роботи відповідно до частини першої ст. 55 КЗпП забороняється залучати:
- вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП);
- осіб, молодших вісімнадцяти років (ст. 192 КЗпП);
- інші категорії працівників, передбачені законодавством.
Робота інвалідів у нічний час, в тому числі і при цілодобовій
змінній роботі, можлива лише за їх згодою і за умови, що не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 55,63 та 172 КЗпП).

Павло РЯБИЧ, інспектор Управління Держпраці


Лариса Кавалер, лікар-епідеміолог: "Щорічні профілактичні обстеження для дітей та дорослих - запорука убезпечення і зменшення ризику захворювання на туберкульоз"


Починаючи із 1993 року, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила туберкульоз національним лихом, а день 24 березня Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом, кожна країна на державному рівні проводить низку заходів щодо його профілактики та лікування. У нашому місті та районі, традиційно, з першого березня по перше квітня проводиться місячник заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби із захворюванням на туберкульоз. Першочергово, це профілактичні обстеження учнів навчальних закладів, дорослих, працівників різних установ та організацій, особливо харчової сфери та роздрібної торгівлі. Тому напередодні відзначення Дня боротьби з туберкульозом та в час проведення місячника його профілактики, кореспондент районної газети "Вісті Хорольщини" Сергій Місюренко звернувся до лікаря-епідеміолога відділення організації епідеміологічних досліджень Хорольського міжрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Державної установи "Полтавский обласний лабораторний центр МОЗ України" Лариси Кавалер задля більш детального розкриття цієї теми для читачів видання: причин, симптомів та способів запобігання такої небезпечної хвороби.

- Ларисо Іванівно, розпочинаючи нашу розмову, будь ласка, для наших читачів нагадайте, що таке туберкульоз та чим він небезпечний?
- Туберкульоз - це загальне інфекційне захворювання, яким хворіють люди, незалежно від віку та роду діяльності, деякі свійські тварини. Якщо вести мову про захворювання та його небезпечність, то в даному разі потрібно говорити про ураження органів та систем людини. Чому, може виникнути цілком логічне запитання. Відповідаючи, треба наголосити, що при зниженні імунітету й ураженнях органів, виникають супутні їх хвороби. Цілком можливо, що багато з них уже на них хворіє, оскільки туберкульоз може проходити безсимптомно й без додаткових обстежень важко діагностувати саме причину тих чи інших захворювань. Так, наприклад, серед органів ураження найчастіше страждають легені, кістки та суглоби, шкіра, кишечник, центральна нервова система, інші органи.
- Які є способи зараження на туберкульоз?
- Навряд чи багато хто з нас всерйоз замислюється про те, наскільки заразний туберкульоз і наскільки він небезпечний. Насправді ж, можливість заразитися даною інфекцією є на сьогоднішній день абсолютною реальністю. На жаль, збудники туберкульозу вирізняються високою стійкістю до впливу різних факторів (фізичних, хімічних, природних). Особливо стійкі мікобактерії туберкульозу у мокротинні хворого на туберкульоз. У вуличному пилу вони зберігаються близько двох тижнів, на паперових сторінках літератури та предметах загального вжитку - до трьох місяців.
Основним джерелом туберкульозу, найбільш небезпечним для всіх категорій є хворий на активну форму туберкульозу. На превеликий жаль, люди із пасивною формою його розвитку, тобто, практично безсимптомно, можуть роками жити і працювати не підозрюючи про хворобу.
Мікобактерії з організму хворого можуть виділятися з харкотинням, повітрям при диханні чи розмові, з виділеннями будь-якої форми. Джерелом туберкульозної інфекції можуть бути також велика рогата худоба, домашні чи дикі птахи. Щодо способів інфікування, виділяють повітряний, харчовий, контактний шляхи перенесення інфекції. Серед них найбільш загрозливим є повітряний, який становить до дев'яносто відсотків випадків. До речі, хотілося б сказати й наголосити, що під час кашлю, співу, голосної розмови мікобактерії туберкульозу носія мають здатність розповсюджуються на відстань від одного метра на подвір'ї та п'яти - у закритому приміщенні.
- Чи можливо заразитися туберкульо-зом у місцях загального користування?
- Особливо небезпечним є хворий на туберкульоз, який перебуває у закритих приміщеннях та скупченнях людей. Також існує досить істотна загроза придбавати продукти харчування без індивідуальної упаковки у магазинах. У першу чергу це стосується готових кулінарних і кондитер-ських виробів. Власники продуктових магазинів чи продавці доволі часто нехтують правилами гігієни чи реалізації харчових продуктів. На жаль, деякі з нас, покупців, також через свою низьку поінформованість, санітарну культуру, деякою мірою, легковажно купують і споживають продукти. У даному разі ніхто не може вам гарантувати інфекційну безпеку продуктів чи речей побутового вжитку, які ви придбаваєте.
- Чи існує природній спосіб знезараження продуктів чи предметів загального користування?
- Науково доведено, що пряме сонячне проміння вбиває мікобактерії туберкульозу влітку за 60 хвилин, взимку - за 2 години. Розсіяне сонячне світло - протягом 40-80 діб; ультрафіолетове опромінення - за 2-3 хвилини. При кип'ятінні загибель збудника трапляється за кілька хвилин. Тож, дозволю собі, підсумовуючи, закликати й рекомендувати дорослим, які проживають у одному житловому приміщенні з дітьми та людьми похилого віку, придбати ультрафіолетові освітлювачі. Загалом же, зважаючи на їх ефективність, наразі вони мають бути у кожному будинку.
- Порада нашим читачам. Чи можливо за зовнішніми проявами, симптоммами, запідозрити можливість захворювання на туберкульоз?
- Так, це можливо. Проте, щоб убезпечити себе від захворювання чи виявити його на ранній стадії, потрібно щороку звертатися до поліклінічного відділення й проходити профілактичні огляди, проби Манту. Рекомендовано це робити на початку кожного року, після віруснонебезпечного зимового періоду та надослабленого імунітету у весняний період. Стосовно ж симптомів, кожному потрібно знати, що туберкульоз може маскуватися під різні хвороби. Однак є ознаки (симптоми), які дозволяють запідозрити туберкульоз. До них, найвірогідніше, відносяться: постійна немотивована слабкість, підвищена втомлюваність, погіршення або відсутність апетиту, різка втрата ваги, тривала лихоманка (частіше з невисокими показниками температури тіла - 37,0-37,5°С), пітливість (переважно в ночі), тривалий кашель (протягом 3-х тижнів і більше, з відходженням харкотиння чи без нього), задишка чи, у складних випадках, кровохаркання.
Увага! Будьте пильними, помітивши будь-яку з цих ознак! Якомога швидше зверніться до лікаря! Не затримуйте час звернення за медичною допомогою, бо чим раніше виявлений туберкульоз, тим ефективніше лікування!
- Які нині практикуються методи виявлення туберкульозу у дітей різного шкільного віку?
- Основний метод виявлення туберкульозу у дітей це щорічне проведення проби Манту (туберкулінодіагностика). Проба проводиться спеціально навченою медичною сестрою (в парний рік - на правому, в непарний - на лівому передпліччі). Кінцева оцінка результатів здійснюється на 3-й день. Після проведення проби місце введення неможна розчісувати, травмувати, тримати руку в гарячій воді. Одяг повинен бути бавовняний з довгим рукавом. Звичайне купання не впливає на результати проби. Проба повинна проводитись тільки в тому випадку, якщо дитина здорова!
Підліткам з 15 років і дорослим з метою раннього виявлення туберкульозу проводиться флюорографічне дослідження органів грудної клітини. За призначенням лікаря хворим з підозрою на туберкульоз виконується рентгенобстеження (рентгенографія) органів грудної клітини, а при наявності кашлю з відходженням харкотиння - його дослідження на наявність мікобактерій туберкульозу.
- Як вберегтися від туберкульозу?
- По-перше, турбуватися про своє здоров'я. Правильно харчуватися, займати-ся фізкультурою, спортом, загартуванням, дотримуватися особистої гігієни, бувати на свіжому повітрі, своєчасно звертатися до лікаря при появленні симптомів будь-якого захворювання. Категорично уникати можливості залучення до шкідливих звичок (паління, вживання або вдихання токсичних речовин та ін.). Щорічно досліджуватися на туберкульоз шляхом проведення проби Манту (в школі або в амбулаторії за місцем проживання). Підліткам і дорослим проводиться флюорографічне дослідження. Не відмовлятися від щеплення проти туберкульозу (БЦЖ) новонародженим. За найменшої підозри негайно звертатися до лікаря.
Щиро сподіваюся, що наша розмова та інформація стане у нагоді нашим читачам, батькам, їх рідним та близьким. Турбуючись про кожного, дбаючи про здоров'я один одного, своїх дітей та батьків, ми дбаємо про здоровий клімат у дитячому садочку, школі, у трудових колективах різних форм власності.
- Дякую за змістовну розмову.


Як виростити ранню картоплю


Весна в розквіті. Оживають поля, розбуджені тракторами, розпочинається комплекс весняно-польових робіт, починаються роботи і на городах господарів, кожен вже щось сіє-садить.
До мене особисто раніше зверталися садівники: що, коли, як і чим робити в саду? Про що я розповів в статті "Щоб квітував сад не дарма". А сьогодні звертаються багато городників з проханням розповісти, як виростити на власній городній ділянці ранню молоду картоплю, щоб принаймі на Троїцю (Зелену неділю) споживати власну, а не турецьку чи єгипетську. Дякуючи шанова-ному мною періодичному виданню, маю змогу розповісти, як виростити ранню картоплю в наших умовах.
Перш за все, при вирощенні ранньої картоплі площу під неї найкраще удобрити заздалегідь - з осені перегноєм із розрахунку 300 кг/сотку або 400 кг звичайного компосту чи 200 кг вермикомпосту, 400 кг зеленої маси сидератів (гірчиці, фацелії, озимого жита, гречки). Удобрені площі переорюють на глибину 20-25 см. Варто нагадати: якщо Ви застосовуєте сидерати, то безпосередньо перед посадкою бульб слід унести на одну сотку 1,5 кг аміачної селітри для прискорення мінералізації зеленої маси сидерату. Якщо ж цього не вдалося зробити восени, то навесні слід обов`язково розкидати і приорати на глибину 20-22 см. Мінеральне добриво - нітроамофоску з розрахунку 4-6 кг/сотку. Багаторічна практика показує, що найкраще удобрювати заздалегідь перегноєм, коли ж є дефіцит органіки можна заправити грунт розведеним із водою коров`яком у співвідношенні - один до десяти або настояним курячим послідом (1 до 20), заливаючи розчин у ямки, однак було помічено, що підживленя даної культури малоефективне.
Для вирощування ранньої картоплі слід вирощувати ранні, ранньостиглі сорти: Повінь, Жуковський ранній, Удача, Щедрик, Мадлен і багато інших. Існує іще універсальний надранній сорт- Рів`єра. Уже зараз бульби ранньої картоплі повинні знаходитися на пророщуванні при температурі + 12, +15 градусів Цельсія. Коли ж на бульбах з`являться паростки 0,8 см. - ставлю на сонячне місце. Паростки не будуть далі рости, а утвориться зелений кущик з корінцями. За 5-6 днів до посадки, якщо це дуже велика картоплина ріжу навпіл попередньо стерилізувавши ніж в розчині марганцівки. Все, бульби до висадження готові, на зрізах утвориться захистний шар і інфекція з грунту не потрапить в бульби.
Коли ж садити саме ранню картоплю? Строки висадження бульб після відповідної підготовки визначають за температурою грунту, яка на глибині 7-8 см., повинна складати 6-8 градусів Цельсія. За зовнішніми природніми ознаками слід орієнтуватися на початок цвітіння черемхи, чи початок викидання листочків на березі і сівбою ранніх зернових культур. Неправильно роблять господарі , які чекають, коли добре прогріється грунт, і аж тоді в травні садять картоплю. За таких умов коренева система не встигає сформуватися, тому що майже всі поживні речовини йдуть у стебла, а це істотний недобір врожаю. Для кращого і швидшого прогрівання грунту його мульчують торф'яним компостом чи накривають поверхню чорною цупкою плівкою, яка одночасно може слугувати і захистом сходів від весняних приморозків, або ж спеціальним матеріалом, що захистить від приморозків - агроволокном. Якщо раніше люди масово садили бульби картоплі, як правило на травневі свята, то тепер - чим раніше посадите, тим кращий матимете врожай. Перед висадкою грунт повинен бути розпушений на 20 см., для цього придатні звичайні чорноземи та легкі супіщані грунти, важкі суглинисті - не придатні. Рядки бажано розміщувати з півночі на південь для кращого їх прогрівання та освітлення сонцем. Садять на глибину 8-10 см., я ж висаджую гребеневим способом на 4-6 см., при висоті гребня 15-20 см.. це дозволяє краще прогрітися картоплинам і сприяє швидкій появі сходів. Міжряддя повинно бути не менше 60 см., з відстанню між бульбами 20-25 см.
В чому полягає догляд за рослинами картоплі ?
На ранніх сортах, що вживаються в їжу, "хімії" намагаюся не застосовувати. З появою сходів, після дощу або ж по росі, чи після появи колорадського жука, сходи картоплі посипаю деревним попелом. Це захист від колорадського жука, а також цінне калійне добриво яке потребує картопля. При появі яйцекладок колорадського жука і сходів бур`янів та перед заморозками сходи, чи вже самі рослини, ретельно обгортаю землею, причому такі операції здійснюю декілька разів, але не в суху чи спекотну погоду. Такі заходи допомагають здійснити декілька корисних операцій. По-перше, знищується яйцекладка колорадського жука, по-друге, присипані грунтом бур`яни гинуть, по-третє, на останніх листочках сходів картоплі утворюються додаткові столони, на яких виростають бульби картоплі, що врази підвищує їх врожай. Висадження пророщеної ранньої картоплі у ранні строки забезпечує ранній урожай переважно без застосування хімічного захисту. Бульби картоплі різних строків достигання, що йдуть на тривале зберігання чи подальше розмноження, обов`язково перед висаджуванням обробляю одним з інсектицидних протруйників, рекомендованих "Переліком пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні" для роздрібного продажу населенню, для контролю та боротьби, як з грунтовими так і зовнішніми шкідниками та хворобами. Коли на сходах картоплі знаходиться колорадський жук, що харчується нею і при цьому не гине, її можна споживати, адже термін дії препарату закінчився. Він має таку особливість, точніше діючу речовину, що рухається по рослині вгору і не накопичується в бульбах, це ми можемо помітити, коли збираємо врожай і серед бульб є також поїдені грунтовими шкідниками, якщо б препарат знаходився в бульбах, то всі бульби були б цілі, а грунтові шкідники мертві.
Завершуючи свою розповідь, я повинен додати, що рання картопля дуже чутлива до нестачі вологи у грунті, особливо багато вологи потребують рослини у період бутонізації та цвітіння. Висаджена рано рання картопля використає грунтову вологу ефективно, яку грунт накопив восени та зимою, це слід обов`язково враховувати або ж застосовувати достатнє і якісне зрошення плантацій (особливо крапельне), забезпечуючи тим найвищу віддачу картоплі.
Коли ж можна починати збирати ранній врожай?
Я рекомендую робити це тоді, коли бульби досягнуть не менше як 50 грамів ваги. Причому, за бажанням, повністю викопувати кущ немає необхідності, особливо при поливі. Краще підривати їх вручну, або за допомогою сапки, акуратно відділяючи найкрупніші бульби картоплі, а потім знову загорнути кущі. Я викопую весь кущ відразу, адже він на цей час, як правило до половини з`їдений колорадським жуком , так як інсектицидів на ній я не застосовую і надалі, щоб звільнити ділянку та не мати подальшого клопоту по догляду за нею, а засіяти наступною за бажанням овочевою культурою (наприклад чорною редькою ).

Василь Багно, провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області


Щоб квітував сад недарма2


(Продовження початок у № 10
від 10.03.2017 р.)
Другий обробіток проводять тоді, коли оживають майже всі шкідники й хвороби, тобто до цвітіння. В цей час головний ворог кісточкових, зокрема вишень, черешень, - моніліоз. Збудник цієї інфекції чекає, коли розпустяться пелюстки квітів, щоб уразити їх із середини. Боротися з цією напастю найкраще за допомогою препарату Топсин-М із одночасним додаванням інсектициду Нурел-Д. Для зерняткових культур рекомендую бакову суміш Децісу Профі з Нурел-Д та Топазом, особливо якщо на рослинах виявлені вогнища ураження борошнистою росою. Крім того, в цей період доцільно до бакової суміші хімпрепаратів додавати РОЗТ-концентрат (із розрахунку 200 мл на 100 л води). Йдеться про універсальне добриво з додаванням збалансованого комплексу макро- та мікроелементів. Очікуваний ефект - збільшення розміру плодів. Варто нагадати, що обприскування саду під час цвітіння суворо заборонено, бо становить небезпеку для медоносних комах.
Третій обробіток плодових культур - відразу ж після цвітіння для прискорення росту листя і плодів чи ягід. На цьому етапі застосовують суміш згаданих препаратів Топсин-М і РОЗТ-концентрат. До речі, саме в цей період на зерняткових культурах ефективний результат дають феромонні пастки, за допомогою яких можна позбутися ненависної плодожерки.
Четвертий обробіток як кісточкових, так і зерняткових співпадає з початком цвітіння білої акації. У цей час особливо активізуються такі небезпечні шкідники, як яблунева плодожерка та плодова вишнева муха. До речі, якщо дозволити останній відкласти личинки в ягоди, то ніякий обробіток вже не допоможе, і можна позбутися значної частини урожаю. В даному випадку найкраще себе зарекомендувала така бакова суміш: Актеллік (від мули), Тельдор (проти гнилей) і фосфорно-калійний РОЗТ-концентрат для наливання ягід (із розрахунку 200 мл на 100 л води).
На невеликих площах раджу застосовувати розчин Вапор Гарда (100 г на 10 л води). Цей препарат на основі кедрової смоли створює плівку навколо ягід, таким чином захищаючи їх від проникнення збудників хвороб. Саму їх шкірку робить еластичною, тим самим запобігаючи розтріскуванню, а також сприяючи збільшенню розмірів та ваги плодів і ягід.
На пізньостиглих сортах черешні можливий іще один обробіток проти мухи тим самим складом препаратів - Актеллік і РОЗТ-концентрат. Він ефективний відразу ж після цвітіння акації.
Чи проводити черговий обробіток саду, чи можна утриматися від цього, підкажуть феромонні пастки. Так, якщо протягом п'яти днів у пастку потраплять п'ять і більше шкідників, через кілька днів необхідно провести хімічну обробку саду. Робимо це в нічний час при температурі не вище 20-25 градусів тепла. На зерняткових плодових культурах застосовуємо бакову суміш Рімона, Стробі й азотного РОЗТ-концентрату. Після обробки потрібно оглянути пастки, замінити в них клейові прокладки й феромонні капсули.
Загальновідомо, що в червні дерева скидають зайві плоди. Цікаво, що на оброблених РОЗТ-концентратом для стимуляції і захисту опадання плодів практично не буває. Окрім того, покращуються забарвлення дозріваючих плодів, їхні смакові якості.
Обробляти дерева проти парші слід у фазі волоського горіха, а проти кліщів та щитівки-"бродяжки" - у серпні. Відносно ж хімічних препаратів, раджу не чергувати їх, а застосовувати бакові суміші, коли в одну ємність додають два-три інсектициди і таку ж кількість фунгіцидів. Багаторічний досвід доводить, що такий підхід є найбільш ефективним у системі захисту рослин від шкідників і хвороб. Щодо кількості обробок, то це залежить як від віку дерев, так і від форми їх крони, місця розташування саду, а головне - від наявності в саду тих чи інших шкідників та хвороб.


ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ


24 березня за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по всьому світу відзначають День боротьби з туберкульозом. З 1 березня по 1 квітня 2017 року проводиться місячник боротьби з туберкульозом.
Цього дня 130 років тому, у 1882 році, німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття мікробактерії (збудника) туберкульозу.
Метою Всесвітнього дня є поінформувати про глобальну епідемію туберкульозу якомога більше людей, дати всім зрозуміти, що чинити опір цій хворобі можна і треба. Цього року Всесвітній день боротьби з туберкульозом проходить під гаслом «Боротьба з туберкульозом - продовжується. Використовуйте нові підходи до прискорення прогресу». Відповідальне ставлення до власного здоров'я - запорука успішного подолання будь-яких хвороб.
Симптомами туберкульозу є: кашель впродовж 2-3 тижнів, домішки крові в мокротинні, яке виділяється при кашлі; підвищення температури тіла, задишка та біль у грудях, втрата апетиту, ваги тіла; швидка втомлюваність, слабкість, надмірна пітливість, особливо вночі. Оскільки не можна уникнути контакту з хворими на туберкульоз, то слід знати елементарні правила захисту від цієї інфекції. Найважливішим із них є дотримання правил особистої гігієни, охайності. Їжа має бути поживною, багатою на білки, вітаміни, мікроелементи. Житлові та робочі приміщення треба добре провітрювати, робити вологе прибирання, а також відкривати щодня штори та гардини, щоб у кімнату заглядало сонце, яке вбиває мікобактерії туберкульозу і значною мірою захищає від хвороби.
Необхідно вести здоровий спосіб життя: регулярно відпочивати, виконувати фізичні вправи, загартовуватись, не палити, і не зловживати алкоголем, не вживати наркотики.
У нашому районі широко розгорнута робота із раннього виявленню туберкульозу. З цією метою лікувальною мережею проводяться масові профілактичні огляди населення і флюорографія. Флюорографічне обстеження абсолютно нешкідливе для організму. Його повинні пройти усі без винятку один раз у два роки. Обов'язковому обстеженню раз на рік підлягають працівники шкіл, профтехучилищ, дитячих дошкільних та інших навчальних закладів, тваринницьких ферм і птахоферм, торгівлі, медики. Діти і дорослі, які проживають з туберкульозними хворими, повинні систематично перевіряти своє здоров'я у протитуберкульозному диспансері.
Масові флюрографічні огляди населення Хорольського району допомагають своєчасно виявити хворих на туберкульоз і забезпечити їх лікування. Обов'язково відвідайте кабінет флюорографії. У нашому сьогоденні туберкульоз повністю виліковний, якщо вчасно виявити і правильно лікувати. За 2016 рік обстежено 19703 осіб, що становить 100% від плану. Це дозволяє виявляти хворих на туберкульоз на ранніх клінічних стадіях, які виліковуються.
Оголошення 24 березня Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом є визнанням необхідності боротися проти цієї недуги глобально.

Районний лікар-фтизіатр Хорольської ЦРЛ, Н. А. Лещенко


Усі ми заручники свого "хочу" та "треба"


Сучасне суспільство споживання не може існувати без торговельно-економічних відносин, купівлі-продажу. Усі ми заручники свого "хочу" та "треба". Інакше кажучи, торгівля і побутове обслуговування посідають у нашому житті одне з головних місць.
Не минає і дня, щоб ми не вступили в контакт із продавцями чи виробниками, адже завдяки торгівлі та побутовому обслуговуванню ми купуємо, продаємо та можемо споживати продукти харчування, одяг, побутову техніку, будівельні матеріали тощо.
Купуючи товари чи отримуючи послуги, ми автоматично стаємо споживачами, права яких охороняються чинним законодавством і міжнародними актами. Але так вже повелося, що всі хочуть отримати максимальну вигоду, доклавши мінімум зусиль. Від цього зрештою страждає споживач, а отже, і ми з вами. Бракований товар, неякісні матеріали та послуги, заміна бажаних речей іншими - з усім цим стикався кожен.

15 березня відзначається, як Всесвітній день захисту прав споживача. Звичаї та закони захищали права споживачів завжди. Ідея захисту прав споживачів поступово матеріалізувалась і знайшла своє втілення в утворенні різноманітних суспільних об'єднань, правових норм тощо.
Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко в інтерв'ю для ЗМІ розповіла про захист прав та інтересів споживачів.
В Україні права та інтереси споживачів захищають Цивільний кодекс України (глава 54 "Купівля-продаж"), Закони "Про захист прав споживачів".
Базовим Законом, безумовно, є Закон "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 №1023-ХІІ.
Продавець повинен (відповідно ст. 6 Закону): передати споживачеві продукцію належної якості; надати інформацію про продукцію (товар); надати документи, що підтверджують якість продукції (товару).
Покупець (споживач) має право: обміняти неякісний товар, якщо він не задовільнив покупця формою, фасоном, кольором та інше, протягом 14 днів.
Зауважимо, що обмін проводиться при умові, що товар не використовувався покупцем, і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики і товарні чеки на покупку.
Пам`ятайте, що не підлягають обміну овочі, фрукти, парфумерно-косметичні вироби, дитячі іграшки м`які, зубні щітки, тканини, вироби з дорогоцінних металів.
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.
При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.
Якщо покупець протягом гарантійного строку виявив неналежну якість товару (стаття 8 Закону) він може вимагати: зменшення ціни на товар; безкоштовного усунення недоліків (ремонту); відшкодування витрат за ремонт; повернення сплаченої за товар суми; заміну товару на такий же або подібний.
Продавець, виробник (підприємство), що задовольняє вимоги споживача, зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.
За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.
Якщо ви купили неякісний продовольчий товар продавець має: замінити на товар належної якості; повернути споживачеві сплачені ним кошти. Гроші, сплачені покупцем за товар повертаються йому у той же день.
Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданного товару - 1 рік.
За захистом своїх прав споживачі мають право звернутися до Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів на місцях, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також до суду.
Захист прав споживача
при купівлі продуктів
У магазинах довірливих покупців легко можуть обдурити. Вас обманули в магазині? Щоб цього не сталося, уважно прочитайте цю статтю. В одних магазинах на електронному табло, яке розташоване для огляду, відтворюється кожна пробита покупка. Причому покупець бачить і назву, і вартістю покупки, і може стежити за тим, що опиниться у чеку. А деякі супермаркети у себе встановлюють інші касові апарати. Здається, що їх спеціально придумали для обману довірливих покупців. Тут покупцеві видно лише підсумкова сума, навіть без проміжних результатів. А скільки разів ви могли спостерігати, що табло просто прикрите чимось! Це, безумовно, вже порушення. У таких магазинах варто скористатися хоча б калькулятором мобільного телефону для вірного підрахунку вартості покупок. Якщо обдурили - сміливо викликайте адміністратора. Захист прав споживача грунтується на освіті споживачів. Загадкові цінники. Існують добре перевірені способи, як обдурити покупця. Думаю, кожен із нас не раз обурювався, що в деяких великих магазинах цінники розташовуються довільно. Вони не відповідають тому товару, який розташовується поруч з цінником. У підсумку ви можете купити товар, думаючи, що він коштує набагато менше. Але це ви вже виявите, вивчаючи чек. Чужі покупки. Тут вже вина самих покупців. Тільки з легкої руки покупців, які не забирають чек, нечесні на руку продавці оббирають наступного покупця. Касир може не скинути з комп'ютера покупку попереднього покупця і включити її у вартість наступного клієнта. Треба самим бути напоготові. Слідкуйте, щоб каса була обнуленою, перед тим як почне касир пробивати ваші покупки. Заведіть звичку не відходити від каси, не перевіривши чек. Не соромтеся брати з собою у магазин калькулятор. Навіть якщо в чеку все вказано вірно, не викидайте його. Де гарантія, що вдома ви не виявите недоброякісний товар. Але знайте, що навіть за відсутності чека за докази можуть зійти записи з камери спостереження, а також етикетки з маркуванням магазину на товар. Добре, якщо ви точно будете пам'ятати, коли і де ви оплачували товар. Так що у вас буде шанс повернути гроші за недоброякісний товар. Ігри зі штрих-кодами. Якщо в магазині встановлений касовий сканер, який зчитує штрих-коди, то помилка практично виключається. Але ви, напевно, не раз спостерігали таку картину, апарат з якої-небудь причини не може зчитати інформацію і касиру доводиться набирати його вручну. Спритні продавці, знаючи напам'ять товарні коди, можуть набрати код більш дорогого товару. Правда іноді це може бути випадковістю. Хто не помиляється? Але саме у ваших інтересах все тримати на контролі. Зайва покупка. Як часто в супермаркеті, набравши велику кількість товару, ви отримуєте величезний чек. Біля каси його перевірити просто неможливо, ви затримаєте чергу. Але розплатившись, відійдіть убік і звірте покупки із чеком. Буває, що касири пробивають вам більшу кількість якогось товару. Що робити, якщо це сталося? Будьте напоготові. Щоб вас не обдурили, купуйте менше, але частіше. Чим довшим чек, тим більша ймовірність обману. Несвіжі продукти. На продажу прострочених продуктів добре наживаються продавці. Покупець може втратити при цьому не тільки гроші, але і здоров'я. Інформацію про термін придатності в магазинах можуть заклеювати цінником. Не полінуйтеся і відірвіть його. Кулінарія - це той відділ, який краще обходити стороною. Тут, як правило, використовуються продукти, далеко не свіжі.
Захист прав споживачів,
що купують товари через Інтернет
Багато питань виникає у наших читачів щодо придбання товару через мережу Інтернет. Як обміняти неякісний товар? Особливо якщо товар з переліку тих, що не підлягають обміну та поверненню (наприклад вислали білизну не того розміру). При цьому звісно збереглася переписка, де було чітко вказано, який товар замовлено, а також чітко вказані параметри ( марка, модель, колір, розмір та інше). Іще одне питання: якщо повертаємо товар неналежної якості (або в ситуації, зазначеній вище), куплений через мережу Інтернет в іншому місті, чи маємо право вимагати від продавця компенсації всіх понесених покупцем збитків: доставка від продавця до покупця, зворотня доставка покупцеві, комісії за оплату та повернення коштів чи тільки повернення вартості товару
На сьогоднішній день немає спеціального закону, який би регулював електронну комерцію. Але це не означає, що електронна торгівля може здійснюватися поза правовим полем. Згідно з роз'ясненням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у листі № 3502-05/43517-14 від 19.11.2012 суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за допомогою мережі Інтернет, повинні керуватися вимогами Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями (далі по тексту - Правила). Звичайно, інтернет-торгівля цілком підпадає під дію Закону України "Про захист прав споживачів".
Продавець інтернет-магазину повинен повідомити покупця про: найменування продавця і його адресу; основні характеристики товару; порядок прийняття претензій; ціну (включаючи плату за доставку) та умови оплати; гарантійні збов`язання та умови ремонту.
Інтернет-магазин зобов`язаний повернути неякісний товар. Будь-які витрати, пов`язані із поверененням покладаються на продавця.
Чи варто затівати суперечку з інтернет-магазином? Коли не шкода витрачених на бракований або замовлений товар грошей і зовсім немає справи до того, вам без різниці чи постраждають ще покупці цього магазину, - затівати суперечку не варто. Якщо ж є інше ставлення, то корисно враховувати таке.
- Спірні моменти можуть бути вирішувані шляхом телефонних переговорів або електронних звернень безпосередньо в електронний магазин з коректними посиланнями на законність вимог, але без судового розгляду.
- Варто врахувати, що часто від імені навіть великого і відомого інтернет-магазину виступає не юридична особа, а фізична особа - підприємець. Це легко виявити, придивившись до товаросупровідних документів (якщо вони є). Зрозуміло, що і спитати з такої фізичної особи може бути складніше (в розумінні наявності активів, на які, якщо що, можна буде звернути стягнення).
- Потрібно враховувати, що більш-менш активна практика судових спорів за позовами покупців до інтернет-магазинів починається з 2007 року і кількість справ у цій сфері залишається невеликою. А от характер справ вказує на те, що Інтернет-магазини не часто стурбовані відповідністю своєї діяльності вимогам українського законодавства.
І найголовніше, ймовірність виграти судовий спір у інтернет-магазину досить істотна: за доступними даними лише приблизно в 14% випадків суди першої інстанції повністю відмовляли в задоволенні подібних позовів. При цьому середня тривалість розгляду спору в першій інстанції склала 4 - 5 місяців. Але потрібно враховувати і те, що у разі апеляції з боку інтернет-магазину статистика вже далеко не так прихильна до споживача.


Хорольський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області інформує


НАВЧІТЬ СВОЇХ ДІТЕЙ
Важко уявити собі життя людини без вогню. Він допомагає приготувати їжу, зігрітися, коли холодно. На заводах та інших підприємствах вогонь використовують, щоб виплавляти метал, виготовляти посуд, пекти хліб. Вогонь - друг людини. Але, якщо він потрапить у невмілі руки, то може стати грізним ворогом. Наслідком неправильного і необережного поводження з вогнем, газовими та електроприладами є пожежі. Вони знищують будинки і заводи, хлібні поля і ліси. Під час пожеж гинуть люди.
Вогонь - друг і ворог людини. Від нас залежить, яким він буде: добрим чи злим. Коли з вогнем поводиться необережно, може статися пожежа. Під час пожежі небезпеку для життя людей становить вогонь і дим. Вогонь спричиняє опіки тіла, а від диму можна учадіти.
В зв'язку з тим, що діти будуть відпочивати під час канікул, Хорольський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області просить батьків поінформувати та застерегти своїх дітей до чого можуть привести пустощі та необережність дітей під час відпочинку на канікулах.
Причини пожеж можуть бути: Пустощі дітей з вогнем, ігри із запаленими предметами; Порушення правил користування електроприладами; Недотримання правил користування газовими плитми; Неправильне користування печами;
Дитячі пустощі з сірниками можуть спричинити пожежу
Не грайся з сірниками та іншими запалювальними засобами; Користуйся газовою плитою тільки у присутності дорослих; Без дозволу дорослих не вмикай електроприлади. Не залишай їх без нагляду; Не клади іграшки, книжки, одяг біля запалених печей чи увімкнених обігрівальних електроприладів; Не запалюй багаття без дорослих; Не користуйся відкритим вогнем у помешканнях, сараях, підвалах, на горищах; У разі виникнення пожежі негайно залиши місце пожежі і повідом про неї дорослих або зателефонуй за номером 101; Повідом про місце, де сталася пожежа (вулицю, номер будинку і квартиру), і назви своє прізвище; Пам'ятай! 101 - номер телефону пожежної охорони; У випадку виникнення пожежі проводиться евакуація - організований вихід усіх людей з небезпечного місця на вулицю; Із приміщення, де сталася пожежа, слід виходити швидко, але без зайвої метушні і паніки; Якщо виникла пожежа і дорослих немає вдома, не розгублюйся, а швидко вийди з приміщення на свіже повітря у безпечне місце. Не користуйся ліфтом, бо під час пожежі він може відключитися; Якщо можеш, допоможи вийти із приміщення тим, хто потребує твоєї допомоги; Якщо ти знаєш, що хтось не може вийти з будинку повідом про це дорослих, пожежних.
Шановнi батьки! Навчайте своїх дітей елементарних пpавил пожежної безпеки, не дозволяйте їм гpатися сipниками. Не пpоходьте остоpонь, коли бачите, що з сipниками гpаються незнайомi дiти, завтpа хтось пpойде повз ваших дiтей i хтозна, чим скiнчаться ці пустощi Пам'ятай! Вогонь стає ворогом, якщо з ним поводитись необережно. Пожежі легше запобігати, ніж її гасити. Гратися та пустувати із запалювальними засобами небезпечно - може виникнути пожежа. Від того, наскільки швидко ти покинеш приміщення, де виникла пожежа, залежить твоє життя.

Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу
У зв'язку із підвищенням температурних показників на водоймах почав танути льодовий покрив, товщина якого є небезпечною. Саме тому Хорольський РС ГУ ДСНС України у Полтаській області закликає громадян не виходити на тонку кригу на ставках, річках та інших водоймах. Адже необдумана та необережна поведінка загрожує вашому життю та здоров'ю.
Щоб зберегти своє здоров'я слід пам'ятати наступне: Перш ніж ступити на лід, дізнайтесь про товщину льодового покриву на водоймі, виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см; для влаштування ковзанки - не менше 10-12 см; масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см; масове катання -25 см; для переправи вантажного автомобіля - 35-55 см, трактора - 40-60 см; Виходити на лід і йти по ньому безпечніше там, де вже пройшли люди (по їх слідах чи стежках). Якщо на лід виходите першим, необхідно глянути чи не просів лід, бо він завжди тонший там, де впадають теплі стічні води промислових підприємств, ростуть кущі чи очерет, де швидка течія та б'ють джерела; Робити лунки для риболовлі варто на безпечній відстані один від одного; Обов'язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 15-20 метрів з петлею на одному кінці та півкілограмовим вантажем - на іншому, два цвяхи або ніж, які допоможуть вибратися на лід, якщо раптом провалитеся. Не виходьте на лід поодинці і у нічний час. Вирушаючи рибалити, попереджайте рідних куди йдете; Перші кроки треба робити не відриваючи ноги від льоду, при переході по льоду необхідно йти один за одним на відстані 5-6 метрів та бути готовим надати необхідну допомогу людині, яка йде попереду; Слід особливо обережно спускатися з берега, тому що лід може нещільно з'єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря; Слід остерігатись місць, де лід покритий снігом. Сніг, який покрив лід, діє як ковдра, під снігом лід наростає повільно. Іноді буває так, що по всій водоймі товщина відкритого льоду становить 10 см, а під снігом усього 3 см; Забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці; Категорично забороняється вживати до та під час відпочинку на льоду алкогольні напої чи інші наркотичні або психотропні речовини.
Що робити, якщо ви провалилися в холодну воду: не піддавайтесь паніці, не кричіть, якщо поруч нікого немає - ви тільки даремно витратите сили, не робіть різких рухів, стабілізуйте подих, уникайте занурення з головою; розкиньте руки в сторони й постарайтеся зачепитися за крайку льоду, додавши тілу горизонтальне положення по напрямку плину; спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а потім й іншу ногу на лід; вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли, де міцність льоду вже відома, повільно повзіть до берега.
Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків на льоду, Хорольський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян Хорольського району та просить утримуватись в такі дні від виходу на тонкий лід, який ще залишився на маленьких озерах, ставках та затоках річок, і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід пам'ятати, що ловля риби на льоду потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.


Щоб квітував сад недарма


Другий обробіток проводять тоді, коли оживають майже всі шкідники й хвороби, тобто до цвітіння. В цей час головний ворог кісточкових, зокрема вишень, черешень, - моніліоз. Збудник цієї інфекції чекає, коли розпустяться пелюстки квітів, щоб уразити їх ізсередини. Боротися з цією напастю найкраще з допомогою препарату Топсин-М із одночасним додаванням інсектициду Нурел-Д. Для зерняткових культур рекомендую бакову суміш Децісу Профі з Нурел-Д та Топазом, особливо якщо на рослинах виявлені вогнища ураження борошнистою росою. Крім того, в цей період доцільно до бакової суміші хімпрепаратів додавати РОЗТ-концентрат (із розрахунку 200 мл на 100 л води). Йдеться про універсальне добриво з додаванням збалансованого комплексу макро- та мікроелементів. Очікуваний ефект - збільшення розміру плодів. Варто нагадати, що обприскування саду під час цвітіння суворо заборонено, бо становить небезпеку для медоносних комах.
Третій обробіток плодових культур - відразу ж після цвітіння для прискорення росту листя і плодів чи ягід. На цьому етапі застосовують суміш згаданих препаратів Топсин-М і РОЗТ-концентрат. До речі, саме в цей період на зерняткових культурах ефективний результат дають феромонні пастки, за допомогою яких можна позбутися ненависної плодожерки.
Четвертий обробіток як кісточкових, так і зерняткових співпадає з початком цвітіння білої акації. У цей час особливо активізуються такі небезпечні шкідники, як яблунева плодожерка та плодова вишнева муха. До речі, якщо дозволити останній відкласти личинки в ягоди, то ніякий обробіток вже не допоможе, і можна позбутися значної частини урожаю. В даному випадку найкраще себе зарекомендувала така бакова суміш: Актеллік (від мули), Тельдор (проти гнилей) і фос-форно-калійний РОЗТ-концентрат для наливання ягід (із розрахунку 200 мл на 100 л води).
На невеликих площах раджу застосовувати розчин Вапор Гарда (100 г на 10 л води). Цей препарат на основі кедрової смоли створює плівку навколо ягід, таким чином захищаючи їх від проникнення збудників хвороб. Саму їх шкірку робить еластичною, тим самим запобігаючи розтріскуванню, а також сприяючи збільшенню розмірів та ваги плодів і ягід.
На пізньостиглих сортах черешні можливий іще один обробіток проти мухи тим самим складом препаратів - Актеллік і РОЗТ-концентрат. Він ефективний відразу ж після цвітіння акації.
Чи проводити черговий обробіток саду, чи можна утриматися від цього, підкажуть феромонні пастки. Так, якщо протягом п'яти днів у пастку потраплять п'ять і більше шкідників, через кілька днів необхідно провести хімічну обробку саду. Робимо це в нічний час при температурі не вище 20-25 градусів тепла. На зерняткових плодових культурах застосовуємо бакову суміш Рімона, Стробі й азотного РОЗТ-концентрату. Після обробки потрібно оглянути пастки, замінити в них клейові прокладки й феромонні капсули.
Загальновідомо, що в червні дерева скидають зайві плоди. Цікаво, що на оброблених РОЗТ-концен-тратом для стимуляції і захисту опадання плодів практично не буває. Окрім того, покращуються забарвлення дозріваючих плодів, їхні смакові якості.
Обробляти дерева проти парші слід у фазі волоського горіха, а проти кліщів та щитівки-"бродяж-ки" - у серпні. Відносно ж хімічних препаратів, раджу не чергувати їх, а застосовувати бакові суміші, коли в одну ємність додають два-три інсектициди і таку ж кількість фунгіцидів. Багаторічний досвід доводить, що такий підхід є найбільш ефективним у системі захисту рослин від шкідників і хвороб. Щодо кількості обробок, то це залежить як від віку дерев, так і від форми їх крони, місця розташування саду, а головне - від наявності в саду тих чи інших шкідників та хвороб.

Василь Багно, провідний спеціаліст відділу
контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області


Управління держпраці у Полтавській області роз`яснює


Управління Держпраці у Полтавській області роз'яснює щодо застосування Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон) інформує.
Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародник норм, зокрема шляхом: запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою); встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року; незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.
Із 01.01.2017 прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" затверджено у розмірі 1 600 гривень, мінімальну заробітну плату в місячному розмірі - 3200 гривень, у погодинному розмірі - 19,34 гривні. Згідно із Законом при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3 200 гривень).
Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників наприклад, за роботу в установах і організаціях розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу у шкідливих та важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної заробітної плати.
Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов'язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.
Якщо ж працівник не виконав місячну норму праці, перебував у відпустці, на лікарняному, працює неповний робочий час тощо, то оплата його праці проводиться пропорційно виконаній нормі праці.
Час простою не з вини працівника оплачується згідно з нормами статті 113 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) не нижче двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) без проведення доплати до рівня мінімальної заробітної плати.
При запровадженні підсумованого обліку робочого часу з обліковим періодом місяць робота понад нормальну тривалість робочого часу за обліковий період оплачується як надурочна і зазначена виплата здійснюється понад розмір мінімальної заробітної плати.
Якщо робота при підсумованому обліку робочого часу виконується в межах встановленої працівнику тривалості робочого часу, яка є меншою нормальної тривалості робочого часу, відповідно до графіку роботи, йому нараховується заробітна плата у розмірі не нижчому від мінімальної заробітної плати.
Для підприємств, на яких встановлено підсумований облік робочого часу, з метою зменшення годин надурочної роботи та навантаження на фонд оплати праці рекомендується застосовувати такі облікові-періоди як півріччя, рік.
Законом також внесено зміни до законів України, в яких заробітна плата або посадові оклади визначались на основі мінімальної заробітної плати. Відповідно до цих змін розміри заробітної плати та посадових окладів будуть визначатись у співвідношенні до прожитко-вого мінімуму для праце-здатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.
Звертаємо увагу, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28.12.2016 № 1037 “Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
Із 01.01.2017 посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, який у 2017 році становить 1 600 гривень.
Підвищення мінімальної заробітної плати не може бути підставою для звільнення. Водночас відповідно до статті 32 КЗпП у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати, праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Статтею 56 КЗпП передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Також звертаємо увагу, що змінювати істотні умови праці роботодавець вправі лише за наявності змін в організації виробництва та праці. Пунктом 10 Постанови o Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів" визначено, зокрема, що зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо.

Павло РЯБИЧ, головний державний інспектор


Про що можуть розповісти озимі


Попри кукурудзяно-соєво-соняшникову лихоманку, що охопила в останні роки більшість полів сільсько-господарських товаровиробників України, озима пшениця, як основна хлібна культура іще вирощується на полях сільгоспвиробників різних форм власності. Сьогодні слід здійснити ряд заходів, щоб дізнатися в якому стані перебувають озимі культури і, що слід зробити, щоб їх зберегти.
Погодні умови передпосівного та посівного періоду 2016 року для озимих культур були не досить сприятливі, як через дефіцит опадів, так і грунтову посуху, що склалася в оптимальні строки їх посіву.
Здійснюючи моніторинг посівів озимих культур слід в першу чергу звернути увагу на їх сходи та розвиток.
Посіви, віднесені до категорії добрих - це рівномірні, з достатньою густотою (4-4.8 млн/га) та з фазою розвитку кущіння (3-5 пагонів на рослину), первинна і вторинна кореневі системи розвинуті добре. Помічено, що переважна більшість добрих посівів зосереджена на вологозабезпечених полях, де своєчасно про якісну вологозберігаючу підготовку грунту, пройшли продуктивні опади чи посіяні по пару. До категорії задовільних віднесені посіви з рівномірною густотою ( 3,5-4,2 млн/га), але не вирівняні за формою розвитку ( від шильця до 3-4 листків або початку кущення).Такий стан рослин не є оптимальним для перезимівлі , але за умови стабільної сніжної зими (яка спостерігалась до сьогодні) та ранньої вологої весни, можливе формування середнього рівня врожайності зерна.
Незадовільні посіви - це, коли сходи зріджені і різнорідні, у фазі одного листочка чи взагалі немає повноцінних сходів і проростки не досягли поверхні грунту. Опади, що пройшли в листопаді-грудні минулого року, зволожили поверхневий шар грунту і проростки хоч і пройшли яровизацію, що дає їм можливість сформувати колосоносний пагін, проте перезимівля їх є проблематичною, особливо з різким коливанням температури, нестійкому сніговому покриву(особливо на початку календарної весни) та при засусі весною. Адже, не маючи вторинної кореневої системи, після відновлення вегетації вони розпочнуть " випадати" і без оптимальної густоти, навіть після підживлення азотними добривами, сприятливої перезимівлі є досить низькою і малоефективною та витратною із економічної точки зору.
Фітосанітарний стан посівів у Хорольському районі переважно задовільний, але попереду іще не один місяць зимівлі, коли погодні катаклізми можуть вплинути на їх стан. Тому, надзвичайно актуальним є постійний нагляд за перебігом перезимівлі посівів озимих культур, зимовий та ранньовесняний моніторинг стану цих полів.
Один із методів - це метод монолітів. Це коли із посівів озимих культур у місцях, позначених із осені віхами, вирубують моноліт грунту розміром 30х30 см, завтовшки 15 см, з розрахунку, щоб у нього потрапили рослини з двох суміжніх рядків. Моноліт розміщують в дерев`яні ящики відповідних розмірів, прикриваючи теплоізоляційним матеріалом і відразу ж транспортують в приміщення з температурою +5-10 градусів Цельсія для розморожування. Кожний моноліт супроводжується етикеткою. Далі ящики з монолітами прикривають зволоженою мішковиною і залишають до повного відтавання. Після відтавання моноліти переносять в тепле, добре освітлене приміщення із температурою +17-20 градусів Цельсія. Наземну масу рослин зрізують ножицями на висоті 4-6 см., від поверхні грунту, пустоти і тріщини засипають грунтом. Рослини поливають, підтримуючи достатню вологість грунту і не допускають його пересихання. Через 10 днів проводять попередню оцінку життєздатності рослин, а через 15-20 днів - остаточну. Метод монолітів дає най достовірнішу характеристику життєздатності посівів за умов беззаперечного чіткого дотримання всіх правил відбору та відрощення зразків. Протягом зими моноліти відбирають: 25 січня, 20 лютого та 10 березня, а також після сильних знижень температури (що спостерігається в цьому році) чи впливу інших несприятливих чинників- льодяної кірки і т. п.
Існує іще так званий водний метод, коли за зовнішніх плюсових температур і незамерзлого грунту у двох-чотирьох типових місцях поля відбирають рослини з двох суміжніх рядків по 0.5 метра. Рослини разом з грудочками землі доставляють у приміщення і розморожують за тією ж самою схемою що ї моноліти. Рослини відмивають, обрізують корені на висоті 3-4 см ., а пагони з листочками на 5-6 см від вузлів кущіння. Підготовлені зразки розміщують у неглибокі ємкості (наприклад-чашки Петрі) так, щоб рослини були занурені у воду на 2-3 см вище вузлів кущення, та виставляють у добре освітлене приміщення із температурою- +18-20 градусів Цельсія. Вже через 2-3 тижні у живих рослин помітно відростання листових пластинок і вузлових коренів, остаточну оцінку проводять за 7 днів. Життєздатні рослини активно відростають утворюючи нові листочки і корені, пошкоджені - слабо, загиблі не утворюють нових листків і коренів.
Крім цих методів, існує іще цукровий метод, який відрізняється від водного тим, що замість води, рослини спочатку занурюють в 2 % розчин цукру на 12-15 годин, а потім замінюють його водою. Однак цей метод може давати дещо завищені результати, особливо в другій половині зими, коли значна частина запасних цукрі у вузлах кущення вичерпана. Остаточний облік стану посівів озимих культур проводять навесні під час відновлення весняної вегетації рослин та здійснення фіто санітарного моніторингу посівів. У цей період проводять візуальну оцінку стану посіву озимих культур.
Результати моніторингу стану озимих культур у зимовий і ранньо-весняний періоди дають змогу своєчасно визначити життєздатність посівів і спланувати ефективні заходи весняного догляду за ними: підживлення азотними добривами, обробіток гербіцидами (враховуючи видовий склад бур`янів на кожному окремо взятому полі), пізніше - обробіток фунгіцидами, інсектицидами,стимуляторами росту рослин, знаючи як говориться- "ворога в обличчя". Для площ , відзначених для пересівання, слід своєчасно намітити культури заміщення і придбати їх насіння, добрива, засоби захисту рослин для збереження зернового клину. Так що, час не чекає, уважно спостерігаймо за озимими, і здійснюємо (за потреби) перелічені вище заходи і методи й озимі віддячать Вам щедрим і якісним врожаєм.

Василь Багно, провідний спеціаліст відділу
контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області


АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ: симптоми і профілактика


По всій Україні фіксуються випадки африканської чуми свиней. Значна кількість таких випадків зареєстрована і на Полтавщині. Це Великобагачанський, Лубенський, Шишацький, Карлівський, Котелевський, Чутівський райони, де зараз є неблагополучні населені пункти по африканській чумі свиней. На щастя в Хорольському районі випадків африканської чуми свиней немає, проте подбати про засоби перестороги зайвим не буде. Як-то кажуть, попереджений, отже, озброєний.
Одразу зазначимо, що африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - це небезпечна інфекційна хвороба свиней, яка, втім, цілком безпечна для людей. Вона характеризується лихоманкою, запальними ураженнями внутрішніх органів тварин, численними крововиливами та високою смертністю. Недооцінювати хворобу не варто, бо вона здатна завдати тваринництву дуже велику шкоду.
Основним джерелом передачі збудника є хворі та перехворілі тварини, в організмі яких вірус може зберігатися й виділятися у навколишнє середовище до 15 місяців. В основному ж зараження відбувається контактним шляхом через пошкоджені шкіру і слизові оболонки хворих свиней, а також через м'ясопродукти, кров та внутрішні органи. Носієм вірусу африканської чуми свиней у природі є аргасові кліщі. Вірус розмножується в їхньому організмі й передається здоровим свиням через повторні укуси.
Доволі характерною ознакою африканської чуми свиней є поява червоно-фіолетових плям на шиї, рилі та вухах, череві, між кінцівками. Іноді до основних симптомів захворювання можуть додаватися бронхіт чи пневмонія. За 1-2 доби до загибелі температура тіла хворих свиней опускається нижче норми.
При перших підозрах на захворювання свиней чумою господареві необхідно негайно звернутися до фахівців ветеринарної медицини. Самолікуванням займатися немає сенсу, адже ефективних препаратів проти хвороби Монтгомері не існує.
При виявленні у господарстві африканської чуми свиней на нього накладається суворий карантин, а все свинопоголів'я знищується. Трупи тварин, гній та залишки корму, а також малоцінні предмети догляду спалюються, рештки змішуються з вапном і закопуються.
Карантин із господарства знімають через 30 днів після забою всіх свиней. Завезення нового поголів'я дозволяється не раніше, ніж через рік після зняття карантину. Таким чином, можливе занесення африканської чуми свиней пов'язане з великими втратами. Тож потрібно докласти максимум зусиль, щоб попередити її появу, аніж потім ліквідо-вувати наслідки власної недбалості.
Пам'ятка для господарів
* Власникам особистих підсобних і фермерських господарств слід утримувати свиней у свинарниках і сараях без вигулу і контакту з іншими тваринами. Не допускайте сторонніх людей у своє господарство.
* Слід виключити годівлю свиней кормами тваринного походження і харчовими відходами без попередньої термічної їх обробки. Краще купувати корми лише промислового виробництва або ж проварювати ті, що готуються в домашніх умовах, при температурі не менше 80°С безпосередньо перед згодовуванням. Особливу увагу необхідно приділити сирим харчовим продуктам тваринного походження (м'ясо, сало, субпродукти), які придбані на об'єктах торгівлі.
* Необхідно проводити обробку свиней і приміщення для їх утримання один раз у 10 днів проти кровоссальних комах (кліщів, вошей, бліх). Також треба постійно вести боротьбу з гризунами.
* Краще не купувати свиней та м'ясо чи сало з них у місцях несанкціонованої торгівлі без ветеринарних супровідних документів, не завозити тварин і продукцію свинарства з інших регіонів без узгодження з ветеринарною службою.
* Не можна викидати трупи тварин, відходи від їх утримання та переробки на звалища, узбіччя доріг, закопувати їх на своєму городі або інших земельних ділянках.

Анатолій ДЕМИДЕНКО, начальник районної державної лікарні ветеринарної медицини


Обережно: сказ


Сказ - гостре вірусне захворювання тварин та людини, яке характеризується ураженням центральної нервової системи, нападами збудження, розвитком паралічів і завжди закінчується смертю.
Найбільш поширений сказ природного типу, основним розповсюджувачем якого є дикі тварини, а саме: лисиці, вовки, єнотовидні собаки, тхори, куниці, борсуки, які виділяють вірус із слиною і при укусах інфекція потрапляє у рану. Для людини небезпечним є і звичайне потрапляння зараженої слини на шкіру.
Характерною ознакою сказу є зміна в поведінці тварини, лагідні раніше собаки та коти стають агресивними, зляканими, настороженими, не відразу відгукуються на поклик, забиваються у темні кутки, нападають на господарів. В подальшому однією з характерних ознак є утруднене ковтання, парез нижньої щелепи, слинотеча та світлобоязнь. Тварини гинуть протягом 2-5 днів з початку прояву клінічних ознак захворювання.
Хорольський район є стаціонарно неблагополучним щодо цього захворювання. Щорічно реєструються випадки загибелі тварин від сказу. В 2016 році було зафіксовано один випадок загибелі домашніх тварин - загинув кіт на території села Шишаки в приватному господарстві.
Щоб максимально зменшити вірогідність захворювання домашніх тварин на сказ - потрібно проводити їм профілактичне щеплення.
Але власники домашніх тварин, не зважаючи на роз'яснення небезпеки цієї хвороби працівниками Хорольської районної державної лікарні ветеринарної медицини, часто відмовляються щеплювати своїх улюбленців. Тому, останнім часом захворювання поширюється і завжди виникає на подвір'ї тих громадян, тварини яких не були щеплені проти сказу. На жаль, у багатьох випадках до працівників ветеринарної медицини звертаються вже тоді, коли у тварин проявляються перші клінічні ознаки або вже після її загибелі.
Після таких випадків власникам тварин доводиться не тільки пережити втрату своїх улюбленців, але і пройти ряд процедур, коли вже необхідно щеплювати самого господаря, а інколи і всю родину.
Тому, просимо власників домашніх тварин усвідомити небезпеку захворювання на сказ та провести щеплення своїх улюбленців.
Протягом квітня - травня цього року на території району будуть проводитися профілактичні щеплення тварин проти сказу - собак із 2 міс. віку, котів із 6 міс.
Зробіть своєчасно щеплення тваринам проти сказу! Захистіть себе і своїх улюбленців !!!

Віктор БЛИЗНЮК,
завідуючий відділом ветлікар-епізоотолог ХРДЛВМ


Пташиний грип


Високопатогенний грип птиці заявив про себе ще в 1913 році, коли виникла так звана "іспанка", яка забрала життя мільйонів людей.
Протягом 2016 - 2017 року випадки захворювання та загибелі птиці від грипу виявлено в Херсонській, Чернівецькій та Одеській областях.
Джерелом інфекції є хвора і перехворіла птиця, а також водоплавна, що хворіє без клінічних ознак (вірусоносії).
У природних умовах грип птиці протікає у вигляді епізоотії чи ензоотії і проявляється депресією, втратою апетиту, різким зниженням несучості, ураженням органів дихання та травлення, набряком голови, посинінням гребеня та сережок. Лікування та вакцинація не розроблена, а тому вся хвора птиця та підозрювана в захворюванні забивається безкровним методом та спалюється.
Особливо небезпечним періодом можливого зараження домашньої та синантропної птиці на Полтавщині є періоди осінньої та весняної міграції дикої та перелітної птиці. У цей період особливо чітко необхідно дотримуватися заходів із профілактики пташиного грипу в птахогосподарствах та у приватній власності громадян.
Для того, щоб уникнути інфікування домашньої птиці в особистих господарствах, необхідно всіх птахів перевести на "закритий" режим утримання, на подвір'ях встановити пристосування для відлякування синантропної птиці. Ні в якому разі не можна випускати водоплавну птицю на водойми.
В процесі догляду за домашньою птицею (годівля\прибирання) необхідно використовувати спеціальний робочий одяг, 2 - 3 рази на тиждень очищати приміщення та інвентар і проводити їх дезінфекцію - 3% гарячим розчином каустичної соди або іншими деззасобами.

Анатолій ДЕМИДЕНКО, начальник ХРДЛВМ


Заразний вузликовий дерматит


Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби (ЗВДВРХ) - це хвороба, яка вражає велику рогату худобу і характеризується лихоманкою, пригніченням, утворенням на шкірі вузликів і набряків, збільшенням лімфатичних вузлів, а також утворенням вузликів на слизових оболонках, виділеннями з носової порожнини і очей, патологічним виділенням молока (лакторея), набряками на кінцівках та кульганням.
При поширені вірусу на території України орієнтовна втрата промислового стада складатиме: падіж 40-70%; пожиттєве зниження продуктивності 30 - 40%; падіж телят до 90%; повна утилізація молока на період карантину 28 дні.
Клінічні ознаки яскраво виражені у дійних корів на піку лактації, а також у молодих телят.
Передача: вірус передається трансмісивно, переважно механічним шляхом при укусах комах переносників (комарі, мухи, кліщі тощо), занесених із зараженої зони (території) вітром або в транспортних засобах та через контаміновані ін'єкційної голки. Конкретні вектори (кровосисні членистоногі), мало вивчені і різноманітні - в залежності від країни. Занесення контамінованих (заражених) переносників відбувається в теплу пору року, коли цьому сприяють умови (температура, волога тощо). Збудник захворювання може також поширюватися через забруднені корми, воду, обладнання та інвентар.
Вивід тварин на пасовище дозволяється після попередньої їх обробки засобами, що забезпечують захист тварин від укусів комах.
При постановці тварин на стійлове утримання, після закінчення випасу, необхідно провести клінічний огляд тварин.
Вірус не передається людині.
Клінічні ознаки й діагностика: вузлики розміром 5-50 мм (округлої форми, що піднімаються над шкірою) з'являються, зазвичай, через 2 дні після початку лихоманки на шкірі голови, шиї, вимені, статевих органів, промежини й кінцівок. Вони можуть бути поодинокими чи дисемінованими (реєструватись по всьому тілу), можуть зникати чи утворювати виразки з наступним загоюванням з утворенням рубців. Клінічний діагноз підтверджується результатами лабораторних досліджень зразків крові і тканини ушкодженої шкіри.
Лікування: заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби не розроблено. Недотримання належних умов утримання збільшує ризик зараження тварин. Профілактичні заходи суттєво підвищують рівень захисту тварини.
Реалізація заходів, щодо забезпечення біобезпеки: худоба в транспортних засобах може брати участь в поширенні живих векторів (мух, комарів тощо), якщо використовуються транспортні засоби закритого типу (без проведення дезінфекції та дезінсекції); захист тварин від комах (наприклад застосування зареєстрованих репелентів, переміщення тварин в межах підприємства тощо); заміна ін'єкційних голок при лікуванні, щепленні тварин.
Загальні заходи профілактики, щодо зниження ризику спалаху заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби та інших хвороб: дезінфікуючі ванни на вході до приміщення; одноразові бахіли і захисні костюми для відвідувачів; устаткування для дезінфекції та дезінсекції транспортних засобів до і після транспортування.
Необхідно уникати: контактів між тваринами різних стад (наприклад, на пасовищі); використання пасовищ в період масової активності кровосисних комах; використання спільних інструментів, транспортних засобів, завозу тварин з різних ферм та персоналу, що мав контакти з тваринами без ретельного знезараження.
Поінформованість: перед завезенням тварин в господарство необхідно обов'язково повідомити місцеву службу ветеринарної медицини та обов'язково, після завозу, провести профілактичний карантин.
У разі винекнення хвороби в раніше благополучних регіонах, необхідно негайно здіснити забій хворих та підозрілих на захворювання тварин, із послідовним проведенням ретельної дезінфекціїї та виконання всіх карантинно-обмежувальних і ветеринарно-санітарних заходів.
В Україні розроблено проект інструкції з профілактики та боротьби з нодулярним дерматитом великої рогатої худоби. В даний час триває процес збору зауважень, пропозицій, доповнень до нього.
Однією із стратегій профілактики нодулярного дерматиту великої рогатої худоби - вакцинація, тому зараз вивчається питання застосування вакцини та створення буферної зони на території України в областях, що межують з країнами, в яких реєструються випадки даного захворювання.

Департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації


5 правил, які вбережуть поголів`я від АЧС


Термічна обробка корму для свині та щоденне миття годівниць - 509 успіху в боротьбі з АЧС. Ізоляція вашої тварини від контакту із зовнішнім світом - решта 50% вашого успіху.
1. Здорова тварина за жодних умов не може контактувати з хворою чи будь-якою іншою. Якщо людина підходить до тварини та її годує, то вона не повинна контактувати з тваринами, яких утримують в іншому місці (або з людьми, які їх годують).
2. Корми, які містять складові тваринного походження, потрібно піддавати обов'язковій термічній обробці.
З. Для догляду за твариною слід мати окремий одяг і продезінфіковане взуття.
4. Слід унеможливити доступ гризунів і комах до годівниць свиней і власне свиней.
5. Для обробки реманенту й інструментів по догляду за тваринами можна використовувати побутові дезінфектанти.
Якщо власник не може забезпечити цих вимог, тоді він не повинен тримати свиней. Слід визначитися, чи готові ви витрачати власні кошти (не розраховуючи на допомогу держави), аби виконати й налагодити щоденне дотримання елементарних вимог біобезпеки.
Якщо так, тоді це потрібно розпочати робити вже сьогодні. Якщо ні — за прийнятною ціною здавайте свиней на забій. Бо в іншому разі щонайменше півроку очікуватимете відшкодування, під-раховуючи збитки.
Спілкуйтеся із сусідами, розповідайте їм те, про що самі дізналися. Їхня проблема тепер уже й ваша проблема!
Зайдіть до сільради і спитайте про листівки та повідомлення про АЧС, проконсультуйтеся у місцевого ветеринарного лікаря. За допомогою посольства Японії та сприяння міжнародної організації РАО надруковано величезну кількість цих листівок, які мають бути у вільному доступі у сільраді, на зупинці, на пошті, у сільському магазині.
Африканська чума — це не та хвороба, від якої гинуть люди. Вона вбиває винятково свиней, але робить це дуже підступно. Якщо контамінований бруд із вулиці, з лісу, де цілком імовірно лежить труп кабана, через ваше взуття потрапить у відро або риштак, звідки свиня їсть, вона загине. Ймовірність — 90%.
Сало хворої тварини, закручене у трилітровий «слоїк» — це бомба уповільненої дії!

Віталій БАШИНСЬКИЙ, експерт ФАО


АЧС сама не ходить: 19 кроків до безпеки в умовах АЧС


1. Встановити огорожу з двох контурів, посилити роботу по боротьбі з гризунами і відлякуванню птахів.
2. Виключити доступ на територію ферм бродячих тварин і сторонніх осіб. У господарствах заборонено утримувати собак (сторожові повинні бути зареєстровані, мати відповідні позначки в паспорті про щеплення, постійно перебувати на території господарства), котів та інших видів тварин, включаючи птицю.
З. Перевірити і налагодити роботу дезбар'єрів і санпропускників.
4. Дозволити вхід у виробничу зону господарств тільки через ветсанпропускники, а в'їзд транспорту - через постійно діючий дезінфекційний бар'єр. Всі інші входи у виробничу зону - закрити. У ветсанпропускниках вести журнали виходу на роботу фахівців, відвідування сторонніми особами, руху і проведення дезінфекції транспорту, приготування дезрозчинів і заправки дезбар'єрів, прання та дезінфекції спецодягу.
5. Встановити при вході в ізольоване приміщення (секцію) дезванночки або дезкилимки, а з внутрішньої сторони дверей при вході в склади комбікормів, кормокухню, ветеринарні об'єкти - дезкилимки, заповнені тирсою або іншим пористим матеріалом.
6. Закріпити за кожною технологічною (виробничою) групою відповідальних людей, які пройшли медичне обстеження.
7. Забезпечити обслуговуючий персонал спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше двох комплектів на працівника. Не передавати устаткування, інвентар, спецодяг, спецвзуття на інші ділянки без попереднього знезараження.
8. Заборонити працівникам ферми утримувати свиней в особистих домогосподарствах, приносити будь-які харчові продукти на робоче місце, прати спецодяг у домашніх умовах.
9. Не перетинати «брудні» і «чисті» зони на підприємстві в тому ж одязі і взутті.
10. Виділити спеціальний внутрішньогосподарський транспорт із розподілом на «чистий» (підвіз кормів, тварин) і «брудний» (вивезення гною, загиблих тварин, відходів забою) для автотранспортних шляхів, виключивши їх перетин.
11. Завантажувати тварин з рамп, розташованих на лінії демаркації господарства, без в'їзду транспорту на територію.
12. Перевозити тварин на забійно-санітарний пункт для вимушеного і внутрішньогосподарського забою спеціальним транспортом.
13. Пломбувати кабіну водія при завезенні/вивезенні кормів, відходів, додаткових матеріалів, не дозволяти йому вихід на територію ферми.
14. Знезаражувати гній. Мати в достатній кількості дезінфектанти (розчин формаліну з вмістом 1,5% формальдегіду; 1,5% розчин параформу, приготований на 0,5% розчині їдкого натру; 3% розчин парасоди або фоспару; 5% розчин хлораміну; сухе хлорне вапно з змістом не менш як 25% активного хлору; розчини хлорного вапна з вмістом 4% активного хлору; 3% (гарячий) розчин їдкого натру; хлорантоїн у вигляді 2% водного розчину та інші, активні щодо збудника АЧС).
15. Встановити параформалінову камеру для дезінфекції одягу та супутнього інвентаря, утилізатор для утилізації побічних продуктів тваринного походження.
16. Згодовувати свиням корми тваринного походження та харчові відходи тільки термічно обробленими.
17. Не купувати живих свиней і кормдіву сировину в АЧС-позитивних областях.
18. Відмовитися від поїздок в райони і території, де підтверджено наявність збудника АЧС.
19. Сформувати по можливості буферну зону — викупити у населення живих свиней у радіусі 3 км навколо ферми.

За рекомендаціями Асоціації «Свинарі України»


Африканська чума свиней (АЧС)


Особливо небезпечна гострозаразна вірусна хвороба диких і домашніх свиней усіх порід та віку.
Епізоотична ситуація щодо АЧС як в Україні, так і Полтавській області на сьогодні надзвичайно складна. У продовж 2016 року зареєстровано - 91 випадок АЧС в Україні , в т.ч. в Полтавській області - виявлено 8 випадків на території Хорольського, Глобинського, Велико-багачанського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького та Кобеляцького району.
Спочатку 2017 року виявлено 6 випадків на території Одеської, Кіровоградської, Харків-ської. Миколаївської та Полтавської областей. Останній випадок в селі Попове Великобагачан-ського району в підсобному господарстві. В усіх випадках винуватцями виникнення неблагополучних пунктів щодо АЧС на території України є дикі свині. Хворобу переносять також домашні свині, птахи, гризуни, комахи та кліщі.
Клінічні прояви хвороби.
Інкубаційний період 2-7 днів. У тварин підвищується температура тіла до 42 градусів, з'являється задишка, кашель, посилюється спрага, напади блювоти і паралічу задніх кінцівок. Основи вух, на п`ятачку і хвості з'являються червоно-фіолетові плями. Загибель настає на 1-5 день, рідше пізніше.
При встановленні діагнозу АЧС на неблагополучний пункт накладається жорстокий карантин - єдиний спосіб боротьби із АЧС. В неблагополучному пункті в радіусі З км усіх свиней забивають та спалюють їх трупи, гній, залишки кормів, інвентаря, дерев`яні підлоги і інше. Ветеринарних препаратів (вакцин) для профілактики не існує, тому надзвичайно важливо проводити профілактичні заходи, щоб попередити виникнення та розповсюдження хвороби.

Григорій БУРЛАКА, в. о. начальника управління Держпродслужби в Хорольському районі


У новий 2017 рік - з новими силами й надією на стабільність


Новорічні свята минули і настав час, ретельного планування та підготовки до чергового виробничого сезону, адже період зимового перепочинку для аграріїв дуже короткий. Зараз закінчують відбувати відпустки працівники сільського господарства, чиїми руками будуть здійснюватися найграндіозніші плани подальшого економічного розвитку агроформувань. До початку весняно-польових робіт потрібно, перш за все, щоб люди, які здійснюватимуть необхідні заходи (особливо захист рослин) були цілком здорові, пройшли відповідний медичний огляд і при отриманні позитивного висновку медичної комісії про можливість працювати з пестицидами і агрохімікатами, пройшли щорічне навчання з отриманням, чи продовженням відповідних допусків (посвідчень), що дають право здійснювати необхідні заходи із захисту рослин, навантаженням і розвантаженням як пестицидів так і придбаного, чи власноруч протруєного насіння і т. п. Господарство повинно бути забезпечене необхідними матеріально-технічними ресурсами: якісним посівним матеріалом перевіреним на схожість, добривами - для отримання запрограмованого врожаю, засобами захисту рослин (в першу чергу протруювачами насіння, гербіцидами для обробітку озимих культур після підживлення азотними добривами з урахуванням видового складу бур`янів після здійснення моніторингу та грунтових гербіцидів, які слід вносити в першу чергу після настання позитивних температур доки є волога, що назбиралась в капілярах грунту за зиму і яку слід зберегти, зруйнувавши капіляри грунту шляхом боронування). А ще, забезпечити машино-тракторний парк якісними паливо-мастильними матеріалами, підготувати сільськогосподарську техніку і ґрунтообробний інвентар до роботи, за потреби-полагодити, забезпечити необхідними запасними частинами, провести її діагностику, щоб вона не підвела в напружений час. Слід також придбати нову, сучасну високоефективну техніку, наприклад, той же самохідний обприскувач з кліренсом до 2 метрів і ви вирішите проблеми з захисту рослин без проблем, адже 100 га до обідньої перерви - це реальність і висока продуктивність. Проте, на цю нову комп'ютеризовану техніку слід іще підготувати спеціаліста, що буде на ній працювати. Це теж треба вирішувати уже сьогодні. Аналізуючи минулий рік, слід враховувати і постійний моніторинг, що здійснюють на своїх полях агрономи господарств. Адже їм відомо кожне поле, які культури, сорти, гібриди? Які засоби захисту рослин проти яких шкодочинних об`єктів подіяли ефективно і відповідно отримали багатий і якісний врожай і в кінцевому результаті - прибуток, а які належно не спрацювали чи не проявили себе.
Тож свята для аграріїв практично скінчилися. Голова вже зайнята безліччю питань, які потребують невідкладного господарського вирішення. Щоправда, як завжди, а особливо на початку року, всі вони зводяться в основному до одного: де взяти кошти, й де (в кого) придбати, щоб із вигодою для себе, й надійно та ефективно. Проте не варто забувати відоме прислів'я: "Дешева рибка - погана юшка". Це слід постійно пам'ятати, купуючи необхідні засоби захисту рослин, засоби індивідуального захисту працюючих з пестицидами, насіння, техніку, пальне. В Держбюджеті, прийнятим Верховною Радою, хоч і виділено рекордну суму на підтримку сільгоспвиробників - 1 % від обсягу виробництва, - проте на відчутну допомогу в потрібний час звісно сподіватися не варто. Отже, доведеться розраховувати лише на себе. Хоча до цього пересічним сільгосптоваровиробникам не звикати. Головне, що Україна має людей, які по справжньому дбають про неї і здатні наполегливо працювати, і самовіддано захищати її.
Тож, вступаємо в новий рік - з новими силами і надією на стабільність в усьому. З найкращими побажаннями і надією на подальшу співпрацю і взаєморозуміння!

Василь Багно, провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспожив-
служби в Полтавській області


П'ять міфів про застуду


У деяких питаннях, пов'язаних із цим захворюванням, ми часто помиляємося. І є міфи, які хочеться розвіяти.
МІФ ПЕРШИЙ. При застуді добре допомагає алкоголь. До цього міфу більш схильна сильна половина людства. Тут можна отримати тільки сп'яніння, але ніяк не одужання. Адже злякати застуду горілкою або іншими «зігріваючими» напоями, звісно ж, неможливо. Алкоголь не може очистити організм від вірусів.
МІФ ДРУГИЙ. Зранку не можна мити голову, бо можна застудитися. Але ж більша частина приймає душ і миє голову зранку перед роботою. Єдине, що потрібно зробити, - добре висушити волосся. І звичайно ж, не гуляти на вулиці з мокрою головою або щойно висушеною. Якщо ви не користуєтеся феном, щоб не пересушувати волосся, то потрібно мити голову на ніч або раніше вставати, щоб волосся могло висохнути природним шляхом. А боятися мити голову зранку не потрібно.
МІФ ТРЕТІЙ. Вилікує цибуля і часник. Так, ці засоби ефективні для профілактики чи для інгаляцій. Але не варто, та й ні до чого капати в ніс чистий сік цибулі або часнику, адже це може призвести до опіків слизової. Потім усе одно спілкування з лікарями вам просто не уникнути. Такі процедури добре робити, попередньо порадившись із ними і бажано під їхнім наглядом.
МІФ ЧЕТВЕРТИЙ. Вітамін С допомагає вилікувати застуду. Так, вітаміни нікому не шкодять, але миттєвого результату видужання чекати не варто. Тому що вітамін С допомагає лише підтримувати наш імунітет і протидіяти вірусу, але сам по собі цілющими властивостями він не володіє.
МІФ П'ЯТИЙ. Застуду потрібно лікувати теплом. Так, але тут потрібно не перестаратися. Якщо у вас болить горло, то занадто гаряче питво лише погіршить, і процес видужання загальмується. При високій температурі занадто тепло вкутуватися теж не потрібно, тому що надмірне тепло тільки додасть навантаження на ваш організм. Тож потрібно одягтися так, щоб вам було комфортно. Те ж стосується лазні: у той час коли організм намагається подолати хворобу, змушувати його ще інтенсивніше працювати, навантажуючи зайвим теплом, - рішення не з кращих. А от якщо ви перемерзли, змерзли і переймаєтеся, що це призведе до застуди, тоді, будь ласка, і лазню можете відвідати, гарно прогрітися. Лазня сприяє навіть у боротьбі із целюлітом, адже активізує обмін речовин, стимулює імунітет, і цілком можливо, що зможе вберегти вас від хвороби.

Прес-центр Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА


Aлкогольна залежність у підлітків


В Україні дитяче пияцтво набирає нечуваних обертів. За останніми даними офіційно зареєстровано 700 тисяч залежних від алкоголю людей. Насправді ж їх значно більше. Та найгірше, що до полону зеленого змія потрапляють діти. За результатами досліджень, які провела Всесвітня організація охорони здоров'я, 40% українських підлітків щонайменше раз на місяць вживають алкогольні напої. А близько 25% немовлят всмок-тують алкоголь із молоком матері. Україна стала світовим лідером за масштабами підліткового алкоголізму!
- У юному віці близько 40 % хлопців та дівчат від 13 до 18 років вже мають фізичну та психологічну залежність від алкоголю.
- Підлітки, у яких ще не сформовані психіка та фізична статура, спиваються значно швидше за дорослих. Якщо чоловікові або жінці, старшим за 20 років, щоб стати залежним, потрібно від 3 до 7 років, то дитині достатньо 12 місяців.
Найгірше, що батьки довго не розуміють серйозності проблеми. Дитина або потрапляє до реанімації з алкогольним отруєнням, або ж її приводять до лікаря-нарколога на консультацію через соціальні проблеми.
Сучасні батьки надто зайняті своїми справами й намагаються компенсувати брак уваги матеріальними благами, які підліток сприймає як належне, але почувається самотнім.
Усе те, чого не додали батьки, дитина шукає в компанії однолітків. Тут отримують досвід та "виливають душу". Багато що залежить від лідера цієї групи, інші діти наслідують його поведінку. Якщо в компанії підлітків прийнято вживати алкоголь - всі її члени рано чи пізно стануть заручниками зеленого змія.
Та якщо стосунки батьків з дитиною довірливі, вони зможуть її ненав'язливо контролювати. Спілкуючись з однолітками, підліток все одно довірятиме свої проблеми батькам, приходитиме до них, а не до друзів, за порадою.
- Найчастіше підлітки починають спиватись зі слабоалкогольних коктейлів - Shake, "Лонгер", "Ром-кола"... Вони мають приємний смак, яскравий колір, легко п'ються. Часто вживають пиво. Неабияку роль тут відіграє реклама та пропагування легковажного способу життя.
Що робити дорослим, які зрозуміли, що дитина в біді?
- Головне - максимум уваги. Підлітка необхідно чимось зацікавити, залучити до сімейних справ, зробити його відповідальним за якісь організаційні моменти, планування відпочинку...
Дитина повинна почуватися потрібною, знати, що її люблять. Якщо їй буде добре в сім'ї, думка батьків стане важливішою, вплив однолітків не матиме значної ваги.

В.В. Багно, лікар-нарколог


УВАГА: Вірусний гепатит А


За останні роки захворюваність на вірусні гепатити щорічно знижується. Так, протягом останніх 5 років в Хорольському районі взагалі не були зареєстровані випадки вірусного гепатиту А, або як кажуть в народі - хвороба Боткіна. Але у вересні поточного року кількість хворих в районі та їх госпіталізація в інфекційне відділення районної лікарні почала зростати. Так, станом на 29.11.2016 року на вірусний гепатит А захворіло 7 осіб. Захворюваність має певну циклічність: періоди спаду та підйому захворюваності повторюються з періодичністю 8-10 років. Основною причиною подібної закономірності є коливання напруженості колективного імунітету. Джерелом інфекції є хворий з будь-якими проявами хвороби. Особливо небезпечними є безсимптомні, безжовтушні прояви хвороби. Їх питома вага в загальній структурі захворівши гепатитом А серед дорослих осіб складає 25-50 %, серед дітей - 90-95 %. Збудник дуже стійкий до дії зовнішнього середовйща: легко переносить високі та низькі температури. Так, при температурі від - 20 °С до - 70 °С він зберігає свою життєдіяльність декілька років. При температурі + 4 °С - декілька місяців, при температурі + 50 °С - + 60 °С - протягом години. Це свідчить, що вірус не «зникає», а постійно циркулює та накопичується в зовнішньому середовищі та при дії факторів: значне підвищення температури повітря у літній період, скупченість та міграція населення, розповсюдження стихійної торгівлі — призводить до активізації епідпроцесу.
То що ж таке
вірусний гепатит А?
Вірусний гепатит А — це гостре інфекційне захворювання всього організму з переважним ураженням печінки. Вірус частіше всього попадає в організм людини фекально-оральним шляхом через інфіковані харчові продукти та воду, а також через руки, іграшки, посуд, білизну, можливе перенесення вірусу і мухами. Людина після попадання вірусу в організм захворіє не відразу, а в середньому через 20-30 днів після зараження (інкубаційний або прихований період від 7 до 50 днів). Починається захворювання раптово з підвищення температури тіла, слабкості, зниження апетиту, тяжкості в епігастральній області. Пізніше сеча набуває кольору темного пива, з'являється жовтушність склер та шкіри, посвітління калу. Заразним хворий стає вже на 1 -2 тижні до початку клінічних проявів, тому при перших ознаках хвороби хворому необхідно відразу звернутися до лікаря для своєчасної госпіталізації і лікування та проведення протиепідемічних заходів у вогнищі з метою попередження виникнення і розповсюдження захворювання серед контактних.
В домашніх вогнищах та в організованих колективах за контактними встановлюється спостереження протягом 35 днів, при необхідності - з лабораторним дослідженням крові для раннього виявлення хворих на гепатит серед контактних з метою попередження розповсюдження інфекції, також проводиться заключна і поточна дезінфекція.
Спостереження за перехворілими дорослими після виписки їх із стаціонару протягом 3 місяців, за дітьми - 6 місяців проводиться в кабінеті інфекційних захворювань (КІЗ) в поліклініці за місцем проживання хворого.
Головним в профілактиці гепатиту А є вживання доброякісної питної води, наявність якісної води для господарських потреб, а саме: миття рук перед вживанням їжі, після туалету та після відвідування місць загального користування.

Л. І. Кавалер, завідувач відділенням,
лікар епідеміолог Хорольського МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»


Аби серцевий «ДВИГУН» вистукував один і той же ритм


На думку лікарів-дієтологів, якщо в раціоні людини близько 30% становлять такі продукти, як картопля, хліб, кукурудза, крупи, борошно, крохмаль, то навантаження на серце збільшується у 6 разів. Тобто виникає артеріальна гіпертензія (гіпертонія), ішемічна хвороба серця і, як наслідок, інфаркти та інсульти.
Щоб зберегти серце здоровим, необхідно харчуватися невеликими порціями кілька разів на день.
Найбільш корисними та доступними продуктами для українців є яблука. Вони допомагають нормалізувати рівень холестерину та цукру в крові, запобігти появі тромбів.
Серед найпоширеніших корисних продуктів для серця є також свіжі фрукти та овочі, риба, твердий сир, мед, горіхи, сухофрукти, а також кисломолочні продукти. Вони містять необхідну кількість калію, кальцію, магнію для роботи цього життєво важливого органу.
ЩО КОРИСНО ДЛЯ СЕРЦЯ?
• Несолодкі фрукти та овочі (печена картопля, буряк, морква).
• Риба, особливо річкова (судак, щука, карась, короп). Лікарі радять також вживати червону рибу, якщо вона виросла в природних умовах. Адже вирощену штучно годують, додаючи гормони росту, антибіотики та іншу хімію. Тож безпечною і не менш корисною є наша річкова риба.
• Тверді сири, але вони повинні бути в раціоні у вигляді «окраси» - 20-30 грамів надень.
• Мед, горіхи, сухофрукти.
• Кисломолочні продукти підтримують мікрофлору кишківника, а вона в свою чергу «віддає» вітаміни нашому серцю.

Прес-центр Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА


Профілактика серцево-судинних захворювань


Серцево-судинні захворювання - найпоширеніша причина смерті. Щороку в світі від інфаркту та інсульту помирає більше 17,2 мільйона людей, в Україні - 160 тисяч. Це більше, ніж від усіх видів раку, туберкульозу, СНІДу разом узятих.
Згідно постанови Міністерства охорони здоров`я України від 22.09.2016 року в державі проводиться Всеукраїнська кампанія боротьби із серцево-судинними захворюваннями, яка включає в себе профілактику серцево-судинних захворювань через зміни в способі життя, свідому поведінку водія на дорозі - "Дай дорогу швидкій", адже інколи питання життя хворої людини вирішують хвилини. Для покращення своєчасної діагностики та лікування хворих на ішемічну хворобу серця "золотим стандартом" є коронарографія - метод рентгеноконтрастного дослідження, який дозволяє найбільш точно визначити місце, характер і ступінь звуження серцевих артерій.
Абсолютно кожен лікар скаже Вам, що найкраще лікування - це не що інше, як профілактика.
За оцінками фахівців, здоров'я на 50 % залежить від власного вибору людини - способу життя, на 20 % - від стану зовнішнього середовища, на 20 % - від соціально-економічних факторів, на 10 % - від організації медичної допомоги. Отже, світ уже давно використовує ці 50 %, які залежать від людини.
Що ж треба знати про серцево-судинні хвороби?
Для дорослої людини нормальним вважається артеріальний тиск нижче 140/90 мм.рт.ст. Підвищення артеріального тиску - артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба) - виявляється у 25 % дорослого населення і належить до захворювань, які скорочують тривалість життя та призводять до інвалідності. Гіпертонічна хвороба може мати безсимптомний перебіг, проте при цьому значно підвищується ризик розвитку інфаркту та інсульту. Будьте уважними до себе. Якщо Ваш артеріальний тиск (АТ) перевищує 140/90 мм рт.ст. - прислухайтесь до порад лікаря, перегляньте Вашу життєву позицію.
Дуже важливо контролювати рівень АТ. Підвищення АТ можна визначити лише при його вимірюванні. Не робить висновку щодо рівня АТ, орієнтуючись лише на своє самопочуття. Обов'язково придбайте тонометр, він Ваш незмінний помічник. Тиск слід вимірювати 2 рази: ранком натщесерце до прийому лікарських засобів та увечері перед сном.
Препарати для лікування артеріальної гіпертензії потрібно приймати постійно. Якщо Вам призначили препарати для лікування гіпертонічної хвороби, не відміняйте їх самостійно, не порадившись з лікарем. Раптове припинення лікування може мати негативні наслідки для здоров'я та самопочуття.
Не призначайте собі лікування самостійно, почувши телевізійну рекламу або за порадою рідних та друзів, які не мають відповідної освіти та досвіду лікування серцево-судинних захворювань. Харчові добавки, магнітні браслети, різноманітні диски не заміняють лікування. Уникнути розвитку інфаркту та інсульту можна лише за допомогою фармакологічних препаратів, ефективність яких науково доведена.
Куріння - абсолютно доведений фактор ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Під впливом нікотину прискорюється пульс, виникає спазм судин і підвищується артеріальний тиск.
Порушення обміну холестерину - основний фактор виникнення та прогресування атеросклерозу, який призводить до розвитку інфаркту та інсульту. Визначте свій рівень холестерину в крові. Загальний холестерин не повинен перевищувати 5,0 ммоль/л.
Нормалізуйте режим харчування: харчуйтесь частіше, але меншими порціями, рекомендується повноцінний сніданок та обід, а після 18.00 бажано зменшити вживання їжі та віддавати перевагу низькокалорійним продуктам. Їжа повинна містити достатню кількість фруктів та овочів, молочних та рибних продуктів, необхідно зменшити в їжі кількість жирів тваринного походження, цукру та продуктів, що багаті на холестерин. Надавайте перевагу вареній та тушкованій їжі.
Фізична активність сприяє зменшенню артеріального тиску, нормалізації маси тіла, тренує серцево-судинну систему та м'язи, знімає стрес та психоемоційне напруження, покращує Ваш сон та самопочуття. Мета, до якої необхідно прагнути - 30-45 хвилин ходьби щодня або хоча б 5 разів на тиждень. Обов'язково порадьтеся з лікарем про допустимий рівень навантажень. Ізометричні навантаження з обтяженням (гирі, штанга, тренажери) підвищують АТ і повинні бути виключені. Не зробіть собі шкоди!
Психоемоційні перевантаження негативно впливають на стан здоров'я. Дотримуйтесь режиму праці та відпочинку, подбайте про повноцінний сон. Не створюйте стресових ситуацій, не допускайте агресивної поведінки, роздратованості, негативних емоцій - це в першу чергу шкодить Вашому здоров'ю.
Зміна стилю життя вимагатиме від Вас повсякденних постійних зусиль. Ваші звички формувались протягом багатьох років, Ви не зможете позбавитись від них одразу. Тільки від Вас та Вашого ставлення до власного здоров'я залежить успіх у лікуванні серцево-судинних захворювань та профілактики їх ускладнень.

Н.П. Мороз, райкардіолог


Не даймо приводу дитині відчути дискомфорт перебігу хвороби


Настав осінньо-зимовий час загострення й поширення вірусних інфекцій. Тому, з приводу профілактики і убезпечення дітей дошкільних навчальних закладів, учнів початкових та середніх класів загальноосвітніх навчальних закладів, кореспондент газети "Вісті Хорольщини" Сергій Місюренко веде мову із лікарем-епідеміологом, завідувачем відділення Хорольського міжрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ "Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України" Ларисою Кавалер.

- Ларисо Іванівно, гадаю нашу розмову розпочнемо із початкової ланки - профілактики. Чи справедливо говорити про профілактичні щеплення, як про убезпечення здоров'я дітей у подальшому їх житті?
- Міністерством охорони здоров'я затверджена карта профілактичних щеплень кожної дитини, якої батьки мають дотримуватися. Вона розрахована на період від першого дня життя дитини до вісімнадцяти років. Таким чином, щеплена дитина отримує підсилену імунну систему, котра забезпечує високу стійкість організму до більшості захворювань. Але, якщо і захворіє, то її перебіг проходить у легкій формі, не призводячи до тяжких, а подекуди, і безповоротних наслідків.
- Розкажіть, більш детальніше про вікові періоди та хвороби, проти яких проводяться профілактичні щеплення?
- У перші шість місяців - від гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, кашлюку, правця і поліомієліту. У період від 12 до 15 місяців - проти кору, краснухи, паротиту. У 18 місяців - проти дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту. У шість років - від дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи, паротиту. У сім років - від туберкульозу. У 14 років - від дифтерії, правця, поліомієліту. У вісімнадцять років - від дифтерії, правця. Дорослі мають також проходить профілактичні щеплення від гепатиту В, дифтерії та правця.
- Кожен турбується про безпеку своєї дитини. У даному разі, що ви можете сказати про безпечність вакцинації дітей?
- Кожна вакцина розроблена з метою підвищення імунних реакцій організму щодо впливу факторів, які спричиняють зміни під час перебігу форми хвороби. Вони проходять перевірку і сертифікуються Міністерством охорони здоров'я України, рекомендуються до застосування. Але, разом з цим, не можна замовчувати те, що організм дитини може по-різному на неї реагувати. Як і дорослі, дитина також може мати алергічні реакції до певних медичних препаратів. В решті-решт, лікар не може нести особисту відповідальність за отриману і сертифіковану продукцію. Він - виконавець важливої, і, сказати більше, життєво необхідної для дитини процедури.
- Інколи батьки виказують таку думку, що та чи інша профілактична вакцинація не потрібна її дитині. Яка ваша думка щодо подібного висловлювання?
- Звичайно, кожна мати чи батько може відмовитись від вакцинації своєї дитини. Але зауважу, малюки у дитячому садочку, згодом - школі та вже в дорослому житті досить часто змінюють зовнішнє середовище, спілкуються з різними людьми. У такому разі, скажімо, під час екскурсійних поїздок чи літніх канікул, дитина залишається незахищеною. І коли, наприклад, вона захворіє на поліомієліт… Це хвороба, при якій медикаментозне лікування не здатне повністю відновити здоров'я і функції організму. На все подальше життя може залишитися інвалідом. В такій ситуацій у батьків виникає запитання: "Хто винен?" Відповідь, гадаю, зрозуміла. Тож, давайте будемо залишатися послідовними, знати і розуміти відповідальність, яка на нас покладена.
- Від загального до конкретного. Дозвольте поцікавитися, яка нині ситуація у нашому районі щодо стану захворюваності на інфекційні хвороби?
- В структурі загальної інфекційної захворюваності діти дошкільного віку складають 67%. За 10 місяців поточного року в дитячих закладах зареєстровано 64 випадки вітряної віспи, п'ять - мікроспорії і один - вірусного гепатиту, 48 - головного педикульозу, і аж 635 випадків гострої респіраторної вірусної інфекції. Додам, що протягом цього періоду нами також реєструвалися випадки, коли діти хворіли на кір, краснуху, вітряну віспу, кашлюк, скарлатину, паротит.
- Які джерела спричиняють поширення захворюваності у дитячих колективах дошкільних та шкільних навчальних закладах?
- Це хвора дитина, яка пішла до дитячого садочка чи школи. Саме вона через недогляд своїх батьків, медичного персоналу закладу, його вихователів чи вчителів, будучи розносником інфекцій, може спричинити навіть масовий сплеск захворювавності. З даного приводу звертаюся, особливо, до завідуючих дитячих садочків, їх медичного персоналу, вихователів - будьте особливо уважними з дітьми, а особливо нині, коли розпочався період збільшення випадків на респіраторні вірусні інфекції. А також зауважу, що деякі хвороби у дітей проходять у безсимптомній формі, тому, будь ласка, звертайте увагу на поведінку дітей, відмінну від звичної.
- У цьому році, у одному із дошкільних навчальних закладів було зафіксовано випадок вірусної інфекції гепатиту А. Хто став джерелом та переносником інфекції, як не допустити подібного у подальшому?
- На жаль, такий факт мав місце. Першоджерелом інфекції став дорослий із ближнього оточення родини дитини, а переносником - сама дитина. Нагадаю, що вірусний гепатит А (хвороба Боткіна або жовтуха) передається контактним шляхом від людини до людини через продукти та воду, предмети побуту та брудні руки. Головним же чинником поширення хвороби є недотримання простих, але важливих правил особистої гігієни. У інфікованих дітей молодшого віку, як правило, відсутні клінічні прояви, проте від них можуть заразитись інші діти, а також дорослі. У більшості випадків хвороба починається гостро, з підвищення температури до 38,50 протягом перших 2-3 днів, ломоти в тілі, можливим першінням у горлі. Хвора людина відчуває загальну слабкість, погіршення апетиту, нудоту, іноді характерна блювота, біль та відчуття важкості у правому підребер`ї. На третій день захворювання сеча набуває темного забарвлення (кольору міцного чаю, пива). Можливе свербіння шкіри. Інкубаційний період триває від 7 до 50 днів (у середньому - 35 днів). А після перенесеного захворювання формується стійкий, досить тривалий імунітет.
- Яких профілактичних заходів потрібно дотримуватися для убезпечення й недопущення подібних спалахів захворювань?
- Використовувати для пиття та миття посуду лише перекип`ячену воду (воду кип'ятити не менше 10 хв., дати відстоятися), не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання. Перед споживанням овочів, фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, для споживання дітьми - обдати окропом. Обов`язково мити руки з милом перед приготуванням та вживанням їжі, після кожного відвідування туалету. Не займатись самолікуванням. При появі перших ознак захворювання терміново звернутись до лікаря.
- На які хвороби найчастіше можуть захворіти вихованці дошкільних закладів, і які їх симптоми для їх діагностування?
- Найпоширенішим інфекційним захворюванням у дитячих колективах є вітряна віспа, яка характеризується підвищенням температури тіла та плямистим висипом на шкірі. Основним джерелом є хворий на вітряну віспу. Вітряна віспа - типова дитяча інфекція. Максимальне число захворілих припадає на вікову групу 2-4 років. Дошкільнята становлять біля 80% захворілих. У старших вікових групах, через формування імунного прошарку захворюваність значно зменшується. Для вітрянки характерна осінньо-зимова сезонність, що пояснюється тіснішим контактуванням дітей під час відвідування дитячих садків і шкіл.
Один із найчастіших паразитарних захворювань є захворювання на педикульоз (вошивість), яке виникає внаслідок занесення на волосисту частину голови дитини маленьких комах - вошей. Сказати, що воно поширено тільки серед дітей з неблагополучних та малозабезпечених сімей є невірним. Сьогодні фіксується у дітей батьків різного достатку. Зараження відбувається від людини, ураженої педикульозом. Воша, всупереч поширеному міфу, не здатна активно пересуватися, не вміє стрибати чи літати, зате вміє повзати. Профілактика педикульозу полягає у дотриманні правил особистої гігієни, що на 90 відсотків залежить від роботи з дітьми та батьками.
Мікроспорія, або, як цю патологію називають в народі, - стригучий лишай. Це хвороба грибкового походження, яка вражає шкіру, волосся. Дуже часто любов малюків до кошенят та цуценят призводить до подібних сумних наслідків. Профілактика захворювання - інфіковані люди повинні вчасно виявлятися і лікуватися. Рекомендується обмежити контакти дитини з тваринами. При виявленні мікроспорії у одного з членів сім'ї, всі, хто контактують з ним, обов'язково повинні пройти діагностику на можливу наявність патології. Періодично слід обстежити домашніх тварин. У разі необхідності - лікувати. Виключити контакти малюка з бродячими тваринами.
Велика група гострих респіраторних вірусних захворювань характеризуються його передачею повітряно-краплинним шляхом та ураженням верхніх дихальних шляхів. Грип може призвести до тяжких ускладнень з боку легеневої, серцево-судинної, нервової, ендокринної систем. Специфічним і найефективнішим засобом профілактики є проведення щеплень проти грипу. Слід додати, що щеплення не гарантує стовідсоткового захисту від грипу, але перебіг хвороби буде значно легший, без ускладнень. Отримати консультацію щодо вакцинації можна в лікувально-профілактичному закладі за місцем проживання.
Гострі кишкові захворюваннях та харчові отруєння. Щоб їх уникнути, потрібно дотримуватися кількох простих правил: ретельно мити овочі і фрукти перед споживанням, прищеплювати дитині любов до чистоти, привчати мити руки з милом перед вживанням їжі, після відвідування туалету, повернення з прогулянки; ніколи не класти бутерброди, пиріжки, сир, ковбасу, печиво у пакет, де побували овочі, фрукти, ягоди чи яйця, навіть якщо цей пакет здається абсолютно чистим; дбати про те, щоб їжа для дитини була щойно приготованою, свіжою; не купувати продукти, якщо ви не впевнені у їхній якості, з простроченими термінами зберігання, пошкодженою упаковкою; не купувати продукти харчування на стихійних базарах, не вживати незнайомі гриби, ягоди, трави; не брати у дорогу продукти, які швидко псуються (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, які потребують зберігання у холоді).
Користуючись нагодою, звертаюся до батьків, працівників навчальних закладів міста та району зі словами великої відповідальності, яку ми беремо на себе, виховуючи і дбаючи про здоров'я наших дітей. Тому потрібно пам'ятати й розуміти, що вони не знають, не усвідомлюють, з якою небезпекою стикаються. Тому відповідальність за їхнє здоров'я повністю лежить на нас з вами.


Таємниці ґрунтових горизонтів


Настала «золота осінь». Специфіка сільськогосподарського виробництва така, що роботи вистачає протягом року. Проте, осінь – майже вінець року, адже збирається вирощений врожай, закладається врожай на наступний рік. Так от, доля майбутнього врожаю вирішується саме зараз, сьогодні. І щоб щось зробити, необхідно мати не лише відповідні матеріально-технічні ресурси, а знати як це робити і коли. Мудреці говорять, що навіть трудівниця -бджола перед тим як побудувати бджолині чарунки (соти) будує їх у своїй уяві. От і людина, як вінець природи, перш ніж братися за головну справу повинна запланувати, що і як зробити на землі, вірніше грунті- основному засобу виробництва, щоб враховуючи сьогоднішні непрості ринкові відносини в кінцевому результаті отримати вагомий прибуток., якісну сільськогосподарську продукцію і зберегти та примножити нашим нащадкам якісні показники грунту. Нажаль одержати гарний і якісний врожай при тій фітосанітарній обстановці що склалася на наших полях без застосування засобів захисту рослин в даних умовах просто неможливо. Агрономи добре знають такий термін , як - економічний поріг шкодочинності (ЕПШ) шкідливих організмів, ЕПШ- допустима кількість того, чи іншого шкодочинного об`єкту, коли ж він перевищує, то негайно слід терміново проводити хімічний обробіток одним з препаратів дозволених до використання на тій чи іншій культурі з відповідною нормою застосування згідно « Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні».
Копаючи вдома картоплю чи просто перекопуючи грунт, кожен з читачів бачив на своєму городі чи дачній ділянці грунтових шкідників: озимих і інших підгризаючих совок, капустянок, так званих «хробаків»- личинок хрущів та хлібних жуків, дротяників і інших, які живуть в грунті іноді по декілька років і шкодять всім без вийнятку культурам, підїдаючи коріння і знищуючи як самі сільськогосподарські культури, так і псують саму сільськогосподарську продукцію .Невидимі з першого погляду при перевищенні ЕПШ вони не тільки в осінній період, а і у весняно-літній можуть нанівець звести працю хлібороба чи городника знищивши частково чи повніістю (в залежності від їх чисельності та ступеня розвитку) вирощувану сільськогосподарську продукцію.
Кожного року в кінці вересня місяця згідно черговості господарства району проводять осінні грунтові розкопки однієї з визначених за бажанням товаровиробника сівозмін для визначення кількісного і видового складу грунтових шкідників (в т.ч. карантинних та нових) по кожному обстеженому полю конкретно. Знаючи кількісний і видовий склад шкідників кожного поля при перевищенні порогу ЕПШ товаровиробник може оперативно відреагувати застосувавши відповідні засоби захисту рослин на посівах озимих культур восени , чи завчасно до весни визначитися з обсягами придбання потрібних ЗЗР , щоб при настанні оптимальних строків здійснити відповідні захистні заходи для зниження чисельності шкодочинних об`єктів до безпечних розмірів і не бути захопленим зненацька весною.
В цьому році згідно черговості осінні грунтові розкопки проводилися в –
1.ВП «Колос» ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ»- 804 га ,
2.ВП «Перше Травня» АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ»- 1013 га,
3.СВК «Хильківський»- 670 га,
4.СВК «Багачанський»- 761 га,
5.ВП ім.Ватутіна ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ»-832 га.
Всі агрономи та працюючі господарств під час проведення осінніх грунтових розкопок з розумінням та відповідальністю віднеслися до досить клопіткої та важкої фізичної праці. Адже, на кожному з полів сівозміни було викопано вісім лунок розміром 50 Х 50 см,, і 65 см в глибину. Наче й літо цього року було не таке вже спекотне, проте на час проведення розкопок далося взнаки , через відсутність будь-яких опадів не сприяло пластичності грунту і тому, під час здійснення розкопок особливо на посівах цукрових буряків, багаторічних травах минулих років використання доводилося важко. Проте, було ретельно перебрано та розім`ято кожну грудочку грунту і зібрано кожного шкідника. Сам порядок проведення грунтових розкопок і визначення видового складу було частково відображено на фотокартках де чітко все показано. Окремо хочу подякувати вчителю та учням Хильківської загальноосвітньої школи: Маюренку Віталію Миколайовичу та Алексеєнко Михайлу і Миколенку Олександру. Всі працюючі в усіх господарствах були забезпечені спец.одягом та гарячим обідом. Хочу також наголосити, що кожен з керівників господарства де здійснювалися осінні грунтові розкопки отримав результати їх проведення, де вказано на яких саме полях спостерігається загрозливий стан з грунтовими шкідниками та надані конкретні рекомендації по недопущенню їх поширення та шляхи знищення. Не становлять суттєвої загрози грунтові шкідники в агроценозах СВК «Хильківський «, крім- поля № 3 І сівозміни , де в минулому році був соняшник , а в цьолму році озима пшениця, чисельність травневих і червневих личинок І, ІІ, ІІІ року становить в середньому 2 екземпляри на 1 кв. метр, В ВП «Колос» ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ» в полі № 2240402 де в минулому році була соя , а в цьому році озима пшениця наступного року буде цукровий буряк на площі 131 га виявлен в середньому 1.5 екземплярів гусениць озимої совки та 2.5 екземпляра травневих і червневих личинок І, ІІ, ІІІ року ,що становить суттєву загрозу сходам посівів наступного року. Особливу увагу слід звернути в ВП «Перше Травня» ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ» на поля: №2270104 що було зайнято в поточному році зерновою кукурудзою і де було виявлено 0,5 екз., гусениць озимої совки та 1.5 екз., травневих і червневих личинок І,ІІ року,0,5 екз., несправжніх дротяників в середньому на 1 кв.метр., №2270105 озима пшениця цього року- 1.0 екз., травневих і червневих личинок І,ІІ,ІІІ року та 0,5 екз., неспрвжніх дротяників, № 2270126-1 цукровий буряк цього року- 1.5 екз., травневих і червневих личинок І,ІІ,ІІІ року та 0.5 екз. несправжніх дротяників , Особливу увагу слід звернути на поля № 2270113 люцерна цього року, озима пениця 2017 року де було виявлено 2.0 екз., травневих і червневих личинок хрущів І,ІІ,ІІІ року, 0.5 екз., дротяників та 1.0 екз, в середньому на 1 кв. метр личинок хлібної жужелиці , що становить суттєву загрозу посівам озимих колосових культур уже в цьому році особливо при подальшій теплій затяжній осені. Постійну увагу слід приділяти полю №2270112-1 площа 70 га де в минулому і поточному році поле було зайнято соєю, а наступного року буде озима пшениця, тут виявлено цілий комплекс грунтових шкідників: 1.0 екз. травневі і червневі личинки хрущів І,ІІ року, личинки хлібних жуків І року-0.5 екз., 1.0 екз., дротяників та 0.5 екз. .несправжніх дротяників, а також 2.0 екз,, в середньому на 1 кв. метр личинок хлібної жужелиці, тому при збереженні оптимальних температур дані посіви слід обробити одним з інсектицидів згідно «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні « хоча насіння перед висівом і було протуєне фунгіцидно-інсектицидним протруйником. В СВК «Багачанському» та ВП імені Ватутіна ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ» чисельність виявлених шкідників не перевищують економічних порогів шкодочинності (ЕПШ) проте, спеціалістам господарств слід постійно на протязі року здійснювати моніторинг і в разі перевищення відповідних порогів (ЕПШ) чи появі нових шкодочинних об`єктів оперативно їх локалізувати і здійснювати необхідні захистні заходи з дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил.
Останніми роками помічено, що чисельність грунтових шкідників в окремих господарствах району хоч і є в межах порогів ЕПШ і не загрожує неконтрольованою епізотичною ситуацією, проте й не зменшується і загрожує в будь-який час завдати відчутної шкоди товаровиробникам. Причин тут багато, але головні з них це: порушення систем сівозмін-перенасичення їх зерновими культурами, впровадження різних технологій мінімального обробітку грунту- особливо в фермерських та приватних господарствах, агрокліматичні умови- нестійка зволоженість, спека, сонячна активність, наявність занедбаних лісосмуг, покинутих садиб та городів, господарчих дворів , як резервацій шкідників, хвороб, бур`янів (в т,ч. карантинних та нових).
Основними заходами захисту сільськогосподарських культур від грунтових шкідників є :
Перш за все є -дотримання науково обгрунтованих сівозмін, збір урожаю при низькому (до 10 см) зрізі ,правильне зберігання органічних добрив, лущення стерні після попередника для знищення падалиці,як одного з харчових ланцюгів грунтових шкідників, висів проміжних та сидератних культур -гірчиця, фацелія, гречка, озиме жито і інші ,глибока зяблева оранка з предплужниками, протуєння насіння всіх с/г культур багатокомпонентними інсектицидно-фунгіцидними протруйниками типу -Круїзер ,Гаучо, Престиж і інші ,сівба в оптимальні строки, внесення в грунт за потреби гранульованих інсектицидів типу - Форс (н/з 6-12 кг /га),використання аміачної води (500 л/га на глибину 12-14 см),проте не кілька років підряд ,так як вони вбивають і корисну ентомофауну грунту-тих же дощових червяків, застосування в посівах інсектицидів-Фастак (0,1 л/га,Карате Зеон ) і інші препарати дозволені до використання «Переліком пестицидів та агрохімікадів дозволгних до використання в Україні» з дотриманням регламентів застосування, техніки безпеки,санітарно-гігієнічних нлрм та правил.
До всх вище перелічених захистних заходів необхідно згадати про забутий в нашому районі біологічний метод боротьби- розселення яйцеїда-трихограми не лише під прибуткові культури -кукурудзу, соняшник, сою, цукрові буряки , а і під посів озимих колосових культур наступного року, як це робиться в окремих районах області.
Як бачите проведена серйозна робота .Під час здійснення осінніх грунтових розкопок в одному з господарств району працівниками Держпродспоживслужби та ДУ «Полтавська обласна фітосанітарна лабораторія» нас назвали «археологами полів»,що відкривають таємниці, які ховає від людей земля. Що ж, доля правди в цьому є, адже ми вже неодноразово впевнювалися, що здавалося б на звичайному полі де вже посіяні озимі культури наступного року в грунті чекає небезпека з надпороговою чисельністю ЕПШ небезпечних грунтових шкідників-озимих совок,личинок хрущів ,дротяників чи хлібних жужелиць,які здатні іще цього року чи рано навесні в наступному році знизити не лише густоту рослин, а й завдати відчутної шкоди врожаю .Закликаю агрономів господарст здійснювати постійний моніторинг своїх полів і оперативно реагувати при виявлені надпорогової чисельності шкодочинних об`єктів та проблемних полів в господарствах де були проведені цьогорічні осінні грунтові розкопки, а Держпроспоживслужба в Полтавській обласі і зокрема-відділ контролю за обігом застосування засобів захисту рослин Управління фітосанітарної безпеки ,як говориться,завжди до Ваших послуг. Запрошую справжніх господарів землі, які планують працювати на ній іще зі своїми дітьми , збирати якісний і повноцінний врожай та не бути захопленим зненацька наступного року здійснити у своєму господарстві осінні грунтові розкопки, це стосується і керівників фермерських господарств.

Провідний спеціаліст вуідділу контролю за обігом застосування засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Василь Багно.


Таємниці ґрунтових горизонтів


Настала «золота осінь». Специфіка сільськогосподарського виробництва така, що роботи вистачає протягом року. Проте, осінь – майже вінець року, адже збирається вирощений врожай, закладається врожай на наступний рік. Так от, доля майбутнього врожаю вирішується саме зараз, сьогодні. І щоб щось зробити, необхідно мати не лише відповідні матеріально-технічні ресурси, а знати як це робити і коли. Мудреці говорять, що навіть трудівниця -бджола перед тим як побудувати бджолині чарунки (соти) будує їх у своїй уяві. От і людина, як вінець природи, перш ніж братися за головну справу повинна запланувати, що і як зробити на землі, вірніше грунті- основному засобу виробництва, щоб враховуючи сьогоднішні непрості ринкові відносини в кінцевому результаті отримати вагомий прибуток., якісну сільськогосподарську продукцію і зберегти та примножити нашим нащадкам якісні показники грунту. Нажаль одержати гарний і якісний врожай при тій фітосанітарній обстановці що склалася на наших полях без застосування засобів захисту рослин в даних умовах просто неможливо. Агрономи добре знають такий термін , як - економічний поріг шкодочинності (ЕПШ) шкідливих організмів, ЕПШ- допустима кількість того, чи іншого шкодочинного об`єкту, коли ж він перевищує, то негайно слід терміново проводити хімічний обробіток одним з препаратів дозволених до використання на тій чи іншій культурі з відповідною нормою застосування згідно « Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні».
Копаючи вдома картоплю чи просто перекопуючи грунт, кожен з читачів бачив на своєму городі чи дачній ділянці грунтових шкідників: озимих і інших підгризаючих совок, капустянок, так званих «хробаків»- личинок хрущів та хлібних жуків, дротяників і інших, які живуть в грунті іноді по декілька років і шкодять всім без вийнятку культурам, підїдаючи коріння і знищуючи як самі сільськогосподарські культури, так і псують саму сільськогосподарську продукцію .Невидимі з першого погляду при перевищенні ЕПШ вони не тільки в осінній період, а і у весняно-літній можуть нанівець звести працю хлібороба чи городника знищивши частково чи повніістю (в залежності від їх чисельності та ступеня розвитку) вирощувану сільськогосподарську продукцію.
Кожного року в кінці вересня місяця згідно черговості господарства району проводять осінні грунтові розкопки однієї з визначених за бажанням товаровиробника сівозмін для визначення кількісного і видового складу грунтових шкідників (в т.ч. карантинних та нових) по кожному обстеженому полю конкретно. Знаючи кількісний і видовий склад шкідників кожного поля при перевищенні порогу ЕПШ товаровиробник може оперативно відреагувати застосувавши відповідні засоби захисту рослин на посівах озимих культур восени , чи завчасно до весни визначитися з обсягами придбання потрібних ЗЗР , щоб при настанні оптимальних строків здійснити відповідні захистні заходи для зниження чисельності шкодочинних об`єктів до безпечних розмірів і не бути захопленим зненацька весною.
В цьому році згідно черговості осінні грунтові розкопки проводилися в –
1.ВП «Колос» ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ»- 804 га ,
2.ВП «Перше Травня» АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ»- 1013 га,
3.СВК «Хильківський»- 670 га,
4.СВК «Багачанський»- 761 га,
5.ВП ім.Ватутіна ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ»-832 га.
Всі агрономи та працюючі господарств під час проведення осінніх грунтових розкопок з розумінням та відповідальністю віднеслися до досить клопіткої та важкої фізичної праці. Адже, на кожному з полів сівозміни було викопано вісім лунок розміром 50 Х 50 см,, і 65 см в глибину. Наче й літо цього року було не таке вже спекотне, проте на час проведення розкопок далося взнаки , через відсутність будь-яких опадів не сприяло пластичності грунту і тому, під час здійснення розкопок особливо на посівах цукрових буряків, багаторічних травах минулих років використання доводилося важко. Проте, було ретельно перебрано та розім`ято кожну грудочку грунту і зібрано кожного шкідника. Сам порядок проведення грунтових розкопок і визначення видового складу було частково відображено на фотокартках де чітко все показано. Окремо хочу подякувати вчителю та учням Хильківської загальноосвітньої школи: Маюренку Віталію Миколайовичу та Алексеєнко Михайлу і Миколенку Олександру. Всі працюючі в усіх господарствах були забезпечені спец.одягом та гарячим обідом. Хочу також наголосити, що кожен з керівників господарства де здійснювалися осінні грунтові розкопки отримав результати їх проведення, де вказано на яких саме полях спостерігається загрозливий стан з грунтовими шкідниками та надані конкретні рекомендації по недопущенню їх поширення та шляхи знищення. Не становлять суттєвої загрози грунтові шкідники в агроценозах СВК «Хильківський «, крім- поля № 3 І сівозміни , де в минулому році був соняшник , а в цьолму році озима пшениця, чисельність травневих і червневих личинок І, ІІ, ІІІ року становить в середньому 2 екземпляри на 1 кв. метр, В ВП «Колос» ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ» в полі № 2240402 де в минулому році була соя , а в цьому році озима пшениця наступного року буде цукровий буряк на площі 131 га виявлен в середньому 1.5 екземплярів гусениць озимої совки та 2.5 екземпляра травневих і червневих личинок І, ІІ, ІІІ року ,що становить суттєву загрозу сходам посівів наступного року. Особливу увагу слід звернути в ВП «Перше Травня» ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ» на поля: №2270104 що було зайнято в поточному році зерновою кукурудзою і де було виявлено 0,5 екз., гусениць озимої совки та 1.5 екз., травневих і червневих личинок І,ІІ року,0,5 екз., несправжніх дротяників в середньому на 1 кв.метр., №2270105 озима пшениця цього року- 1.0 екз., травневих і червневих личинок І,ІІ,ІІІ року та 0,5 екз., неспрвжніх дротяників, № 2270126-1 цукровий буряк цього року- 1.5 екз., травневих і червневих личинок І,ІІ,ІІІ року та 0.5 екз. несправжніх дротяників , Особливу увагу слід звернути на поля № 2270113 люцерна цього року, озима пениця 2017 року де було виявлено 2.0 екз., травневих і червневих личинок хрущів І,ІІ,ІІІ року, 0.5 екз., дротяників та 1.0 екз, в середньому на 1 кв. метр личинок хлібної жужелиці , що становить суттєву загрозу посівам озимих колосових культур уже в цьому році особливо при подальшій теплій затяжній осені. Постійну увагу слід приділяти полю №2270112-1 площа 70 га де в минулому і поточному році поле було зайнято соєю, а наступного року буде озима пшениця, тут виявлено цілий комплекс грунтових шкідників: 1.0 екз. травневі і червневі личинки хрущів І,ІІ року, личинки хлібних жуків І року-0.5 екз., 1.0 екз., дротяників та 0.5 екз. .несправжніх дротяників, а також 2.0 екз,, в середньому на 1 кв. метр личинок хлібної жужелиці, тому при збереженні оптимальних температур дані посіви слід обробити одним з інсектицидів згідно «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні « хоча насіння перед висівом і було протуєне фунгіцидно-інсектицидним протруйником. В СВК «Багачанському» та ВП імені Ватутіна ТОВ АФ «Хорольська» агрохолдингу «Астарта-Київ» чисельність виявлених шкідників не перевищують економічних порогів шкодочинності (ЕПШ) проте, спеціалістам господарств слід постійно на протязі року здійснювати моніторинг і в разі перевищення відповідних порогів (ЕПШ) чи появі нових шкодочинних об`єктів оперативно їх локалізувати і здійснювати необхідні захистні заходи з дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил.
Останніми роками помічено, що чисельність грунтових шкідників в окремих господарствах району хоч і є в межах порогів ЕПШ і не загрожує неконтрольованою епізотичною ситуацією, проте й не зменшується і загрожує в будь-який час завдати відчутної шкоди товаровиробникам. Причин тут багато, але головні з них це: порушення систем сівозмін-перенасичення їх зерновими культурами, впровадження різних технологій мінімального обробітку грунту- особливо в фермерських та приватних господарствах, агрокліматичні умови- нестійка зволоженість, спека, сонячна активність, наявність занедбаних лісосмуг, покинутих садиб та городів, господарчих дворів , як резервацій шкідників, хвороб, бур`янів (в т,ч. карантинних та нових).
Основними заходами захисту сільськогосподарських культур від грунтових шкідників є :
Перш за все є -дотримання науково обгрунтованих сівозмін, збір урожаю при низькому (до 10 см) зрізі ,правильне зберігання органічних добрив, лущення стерні після попередника для знищення падалиці,як одного з харчових ланцюгів грунтових шкідників, висів проміжних та сидератних культур -гірчиця, фацелія, гречка, озиме жито і інші ,глибока зяблева оранка з предплужниками, протуєння насіння всіх с/г культур багатокомпонентними інсектицидно-фунгіцидними протруйниками типу -Круїзер ,Гаучо, Престиж і інші ,сівба в оптимальні строки, внесення в грунт за потреби гранульованих інсектицидів типу - Форс (н/з 6-12 кг /га),використання аміачної води (500 л/га на глибину 12-14 см),проте не кілька років підряд ,так як вони вбивають і корисну ентомофауну грунту-тих же дощових червяків, застосування в посівах інсектицидів-Фастак (0,1 л/га,Карате Зеон ) і інші препарати дозволені до використання «Переліком пестицидів та агрохімікадів дозволгних до використання в Україні» з дотриманням регламентів застосування, техніки безпеки,санітарно-гігієнічних нлрм та правил.
До всх вище перелічених захистних заходів необхідно згадати про забутий в нашому районі біологічний метод боротьби- розселення яйцеїда-трихограми не лише під прибуткові культури -кукурудзу, соняшник, сою, цукрові буряки , а і під посів озимих колосових культур наступного року, як це робиться в окремих районах області.
Як бачите проведена серйозна робота .Під час здійснення осінніх грунтових розкопок в одному з господарств району працівниками Держпродспоживслужби та ДУ «Полтавська обласна фітосанітарна лабораторія» нас назвали «археологами полів»,що відкривають таємниці, які ховає від людей земля. Що ж, доля правди в цьому є, адже ми вже неодноразово впевнювалися, що здавалося б на звичайному полі де вже посіяні озимі культури наступного року в грунті чекає небезпека з надпороговою чисельністю ЕПШ небезпечних грунтових шкідників-озимих совок,личинок хрущів ,дротяників чи хлібних жужелиць,які здатні іще цього року чи рано навесні в наступному році знизити не лише густоту рослин, а й завдати відчутної шкоди врожаю .Закликаю агрономів господарст здійснювати постійний моніторинг своїх полів і оперативно реагувати при виявлені надпорогової чисельності шкодочинних об`єктів та проблемних полів в господарствах де були проведені цьогорічні осінні грунтові розкопки, а Держпроспоживслужба в Полтавській обласі і зокрема-відділ контролю за обігом застосування засобів захисту рослин Управління фітосанітарної безпеки ,як говориться,завжди до Ваших послуг. Запрошую справжніх господарів землі, які планують працювати на ній іще зі своїми дітьми , збирати якісний і повноцінний врожай та не бути захопленим зненацька наступного року здійснити у своєму господарстві осінні грунтові розкопки, це стосується і керівників фермерських господарств.

Провідний спеціаліст вуідділу контролю за обігом застосування засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Василь Багно.


ГРИП НАСТУПАЄ


Серед інфекційних захворю-вань, які офіційно реєструються в Україні, грип та ГРВІ в загальній сукупності становлять понад 90%. Щороку практично кожний шостий мешканець України залучається до епідемічного процесу з грипу та ГРВІ.
Грип - гостре інфекційне захворювання. Джерелом інфекції при грипі є хвора людина. Особливо заразна інфікована людина при грипі в розпал хвороби, в гарячковому стані. Період зараження продовжується в середньому 4-7 днів. Передача інфекції відбувається головним чином повітряно-крапельним шляхом.
"Сезон" грипу наступає, наче за розкладом, зазвичай з листопадовими холодами і триває до березня. Симптоми всім добре відомі: раптове підвищення температури тіла більше 38, біль у горлі, головний біль, кашель, утруднене дихання, біль у м'язах, інколи може бути блювота, діарея.
Вірус розмножується в слизовій оболонці дихальних шляхів, пошкоджуючи її та сприяючи розвитку вторинної бактеріальної інфекції, а з кров'ю заноситься в серце, нервову і м'язову системи організму. Тому грип вкрай небезпечний через ускладнення - бронхіти, запалення легенів, менінгіти, радикуліти, запалення нирок. Ускладнення здебільшого виникають у людей, які страждають хронічними захворюваннями органів дихання, серцево-судинної системи і діабетом. До групи ризику крім сердечників та інших хроніків ставляться маленькі діти і люди похилого віку. Найбільш важкою формою грипу вважається первинна вірусна пневмонія, коли стрімко розвиваються набряк легенів, серцева недостатність, ниркові і нервові ускладнення.
Як попередити захворю-вання на грипп: уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції; обмежити відвідини місць великого скупчення людей; часто провітрювати приміщення; прагнути не торкатися очей, носа, рота немитими руками; уникати обійми, поцілунки і рукостискання; прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути; якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.
Основним захистом проти грипу та попередження ускладнень при розвитку захворювання є проведення щеплення проти гриппу.
Отримати консультацію щодо вакцинації можна в лікувально-профілактичному закладі за місцем проживання. При появі симптомів грипу необхідно обов'язково звернутися до лікаря! Пам'ятайте, що здоров'я у Ваших руках!

Завідувач відділенням,
лікар-епідеміолог Хорольського МВП ЛД ДУ"Полтавський ОЛЦ МОЗ України" Л.І. Кавалер


Вакцинопрофілактика грипу


Грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції залишаються найбільш масовими інфекційними захворюваннями. Так, під час щорічного епідемічного підйому захворюваності хворіє від 5 до 15 % населення, серед яких до 50 % діти. Багаторічний досвід більшості країн світу доводить, що найбільш ефективним засобом ГРВІ та грипу є імунізація вакциною, що виготовлена із актуальних штамів вірусу грипу.
Сучасні вакцини проти грипу містять лише поверхневі антигени вірусу і мають високий ступінь безпеки. В Україні щеплення проти грипу рекомендовані наступним категоріям населення: особам старшим 50 років; дорослим і дітям із хронічними бронхолегеневими та серцево-судинними захворюваннями; хворим на цукровий діабет, захворюваннями нирок тощо; медикам, вчителям, працівникам сфери обслуговування та ін.
Щеплення проти грипу дозволяють знизити рівень захворюваності на грип, а у випадку захворювання у щепленої особи - полегшити перебіг захворювання і зменшити імовірність розвитку ускладнень.
Вакцини, за якими на даний час проводиться щеплення проти грипу, можна замовити і придбати в аптечній мережі, а щеплення провести в закладах охорони здоров'я.
Вакцинопрофілактика - це безпека нації і кожного громадянина окремо.
Сучасні досягнення у вакцинопрофілактиці переконують, що існують безпечні та ефективні технології охорони здоров'я, а наше майбутнє без щеплень не можливе.

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
управління Держпродспоживслужби в Хорольському районі
С.Ф. ТКАЛЕНКО


Побороти коренепаросткові бур`яни час саме зараз


Зібравши врожай, прийшов час подбати про підготовку садів та городів до нового сезону. А саме, очисти їх від багаторічних коренепаросткових бур`янів, таких як пирій, берізка, різні осоти, а також кропива, хрін. Боротися з цими бур`янами під час вегетації дуже важко, адже їхні кореневища знаходяться на глибині 20-30 сантиметрів, а іноді і глибше. Після зрізання сапою надземної частини бур`ян через деякий час знову відростає. Грунтові гербіциди, які вносяться при посіві або посадці навесні, на кореневищні бур`яни не діють. Чекати доки відростуть кореневищні бур`яни весною, щоб потім знищити їх одним з гербіцидів суцільної дії не варто, адже буде втрачений дорогоцінний весняний час, та й особливість кореневищних бур`янів створених природою в цей час така, що вони, щоб відтворитися і дати покоління здійснюють відтік поживних речовин з кореня на поверхню рослини і таким чином швидко відновлюються.
Вересень-найкращий час для знищення багаторічних коренепаросткових бур`янів. У цей період починається інтенсивне накопичення поживних речовин у кореневищних бур`янів на якій би вони глибині не знаходилися. Тому, саме зараз після збирання культури-попередника при досягненні бур`яном не менше як 15 см., його слід обприскати найбільш ефективним гербіцидом суцільної дії-Ураган форте з н/з не менше як 40 мл./сотку, з витратою робочого розчину - 3 літри на сотку, або ж одним з гербіцидів суцільної дії згідно "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні" дотримуючись санітарно-гігієнічних норм та правил техніки безпеки при їх застосуванні. Застосовуючи в цей час необхідні препарати варто пам`ятати, що зовнішня температура повітря на час застосування не повинна бути нижчою від + 15 градусів Цельсія. За умови обробки гербіцидом Ураган форте саме в цей час максимальна кількість препарату разом з рухом поживних речовин потрапляє в кореневище, що призводить до повної загибелі бур`яну. Такий спосіб внесення забезпечує практично повне очищення ділянки від багаторічних бур`янів на наступний рік. Саме тому, цей препарат незамінний на дуже засмічених багаторічними бур`янами ділянках при підготовці їх під посів чи посадку овочевих культур, картоплі, для площ під сади, ягідники, газони чи кореневої парослі вишні, сливи чи терну в саду. Даний препарат не грунтової дії, тому він не діє на насіння коренепаросткових бур`янів, саме тому можлива незначна їх поява наступного року на ділянках, де вони змогли обсімениться в цьому році і відповідно потрапили в грунт. Для підсилення дії Урагану форте проти таких злісних бур`янів як берізка, хрін до робочого розчину додають гербіцид Лінтур з н/з 1.5 грам + 40мл. урагану форте, розчинивши дану суміш в 3 літрах води, що достатньо для обробітку - 1 сотки. Механічні обробки грунту (оранка, просапування і інше) можна проводити лише через 10-14 днів після використання препарату в залежності від погодних умов.
Щоб менше клопоту від злісних коренепаросткових бур`янів було у Вас наступного року, враховуючи їх специфічну біологічну особливість боротися з ними потрібно саме зараз доки є час і відповідні зовнішні температури +15 градусів Цельсія, бо подальше застосування препаратів суцільної дії зведе нанівець всі Ваші старання і витрачені кошти. Купуйте всі потрібні Вам засоби захисту рослин лише у мережі спеціалізованих магазинів у перевірених роками Вами продавців і ні в якому разі на стихійних ринках і інших місцях. Готуймося до нового сезону саме зараз.

Провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Управління фітосанітарної безпеки Держподспоживслужби в Полтавській області Василь Багно


Алкогольна залежність у підлітків


Дитяче пияцтво набирає нечуваних обертів.
В Україні офіційно зареєстровано 700 тисяч залежних від алкоголю людей. Насправді ж їх значно більше. Та найгірше, що до полону зеленого змія потрапляють діти. За результатами досліджень, які провела Всесвітня організація охорони здоров'я, 40% українських підлітків щонайменше раз на місяць вживають алкогольні напої. А близько 25% немовлят всмоктують алкоголь з молоком матері. Україна стала світовим лідером за масштабами підліткового алкоголізму!
У юному віці близько 40 % хлопців та дівчат від 13 до 18 років вже мають фізичну та психологічну залежність від алкоголю.
Підлітки, у яких ще не сформовані психіка та фізична статура, спиваються значно швидше за дорослих. Якщо чоловікові або жінці, старшим за 20 років, щоб стати залежним, потрібно від 3 до 7 років, то дитині достатньо 12 місяців.
Найгірше, що батьки довго не розуміють серйозності проблеми. Дитина або потрапляє до реанімації з алкогольним отруєнням, або ж її приводять до лікаря-нарколога на консультацію через соціальні проблеми.
Сучасні батьки надто зайняті своїми справами й намагаються компенсувати брак уваги матеріальними благами, які підліток сприймає як належне, але почувається самотнім.
Усе те, чого не додали батьки, дитина шукає в компанії однолітків. Тут отримують досвід та "виливають душу". Багато що залежить від лідера цієї групи, інші діти наслідують його поведінку. Якщо в компанії підлітків прийнято вживати алкоголь - всі її члени рано чи пізно стануть заручниками зеленого змія.
Та якщо стосунки батьків з дитиною довірливі, вони зможуть її ненав'язливо контролювати. Спілкуючись з однолітками, підліток все одно довірятиме свої проблеми батькам, приходитиме до них, а не до друзів, за порадою.
Найчастіше підлітки починають спиватись зі слабоалкогольних коктейлів - Shake, "Лонгер", "Ром-кола"... Вони мають приємний смак, яскравий колір, легко п'ються. Часто вживають пиво. Неабияку роль тут відіграє реклама та пропагування легковажного способу життя.
Що робити дорослим, які зрозуміли, що дитина в біді?
Головне - максимум уваги. Підлітка необхідно чимось зацікавити, залучити до сімейних справ, зробити його відповідальним за якісь організаційні моменти, планування відпочинку...
Дитина повинна почуватися потрібною, знати, що її люблять. Якщо їй буде добре в сім'ї, думка батьків стане важливішою, вплив однолітків не матиме значної ваги.

Лікар- нарколог В.В. Багно


Час протруювати насіння


Отримання високих врожаїв високоякісної продукції - основа ефективного господарювання. В останнє десятиліття, а особливо цього специфічного року, дедалі більшу загрозу становлять хвороби посівів (сажки, кореневі гнилі, септоріози тощо), збудники яких передаються насінням або через грунт. Тому ця проблема залишається актуальною в більшості господарств і вирішують її за допомогою передпосівного протруєння насіння. Сьогодні цей метод обов`язковий, економічно вигідний і екологічно безпечний, до того ж - єдиний ефективний проти сажкових хвороб зернових колосових культур.
Крім того, загальновідомо, що чисельність багатоїдних грунтових шкідників (личинок хрущів, хлібних жуків, озимих і інших підгризаючих совок, дротяників, хлібних жужелиць і інших) згідно результатів проведених щорічних осінніх грунтових розкопок, не зменшується, а на окремих полях озимих культур, де попередниками були зернові колосові чи багаторічні трави 3-х і більше років використання, їх чисельність в 2-3 рази перевищує ЕПШ (економічно допустимі пороги шкодочинності), що становить загрозу сходам озимих культур. Такі поля обов`язково, а при можливості всі поля озимих культур, слід засівати насінням протруєним одним з системних інсектицидно-фунгіцидних протруйників згідно «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні». Не менш важливим для досягнення гарного ефективного результату є правильний вибір протруйника проти тієї хвороби, що є на насінні внаслідок проведеної фітосанітарної експертизи.
Протруювати насіння слід завчасно (за 15-30 днів), а також безпосередньо перед сівбою (за 10 днів).
Терміни обробки в першу чергу визначаються видами патогенів, станом насіння, вибором протруйника. Системні протруйники ефективніше застосовувати перед сівбою за 15 днів, хоча при необхідності ними можна обробляти насіння і завчасно, менше ніж за 15 днів. Безумовно, все насіння перед протруєнням повинно бути ретельно очищене від різних домішок, пилу, тощо. При зберіганні протруєного посівного матеріалу необхідно забезпечити активне вентилювання бурту, аби рівень вологості зерна не перевищував 14%. У відкритих мішках затарене протруєне насіння задовільно зберігається впродовж 30-45 днів при вологості не більше 14%. Обробка насіння здійснюється, як правило, універсальними машинами-протруйниками типу ПСШ-5, ПС- 10, та іншими більш сучасними модифікаціями.
На практиці доведено, що найбільш ефективним є завчасне протруювання насіння. Оброблене насіння менше ушкоджується мишоподібними гризунами, меншою мірою на схожості позначаються звичні при комбайновому збиранні ушкодження насіння, знижується пліснявіння, зростає його польова схожість і інше.
Окремо хочу наголосити про протруєння насіння озимого ріпаку, яке вже давно слід було протруюти, так як настали агротехнічні строки його посіву (до 25 серпня). Для більшості господарників зрозуміло, що дружні сходи цієї культури є найважливішою передумовою для оптимального розвитку посівів восени, завдяки чому можна досягти надійної перезимівлі та максимальних врожаїв наступного року. За потреби слід саме восени боротися на ріпакових площах з бур`янами та падалицею, як правило озимих культур, так як весною (як було в цьому році), через пізнє настання ефективних температур не давало змоги вносити гербіциди, щоб отримати від їх застосування ефективність. Крім того, для покращення зимостійкості восени посіви ріпаку слід обробити препаратами- фолікур чи карамба.
Як засвідчує практичний досвід, протруєння насіння восени та постійний моніторинг озимих посівів- запорука і основа високого врожаю.

Провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин
управління фітосанітарної безпеки
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Василь Багно.


Сажкові хвороби - чи можливо спасти врожай?


Ось і прийшла пора жнив – підсумків господарювання на землі . Цьогорічні погодні умови були не специфічними для нашого регіону . На зміну затяжній прохолодній весні з великою кількістю опадів прийшло спекотне , посушливе літо , яке іноді все-таки дарувало зливи з досить великою кількістю опадів . Одним словом – ідеальні умови для розповсюдження грибів , особливо фітопатогенних . Протягом літа почастішали випадки звернень громадян , які займаються вирощуванням в приватному секторі зернових колосових культур , на яких цього року прогресували сажкові хвороби .Виникало безліч запитань до нашої служби «Що це за хвороба ?» , «Як з нею боротися?» , « Чи можна годувати тварин ураженим зерном?».
Чому саме найбільше постраждав приватний сектор? Тому що люди економлячи кошти сіють власне зерно , яке на відміну від того що сіється в сільськогосподарських підприємствах – невідомої репродукції , сумнівної якості , до того ж – не протруєне . Інша причина –відсутність сівозміни , адже в грунті зберігаються патогенні шкодочинні об’єкти характерні для даного виду рослин . Не дарма народна мудрість каже «Хліб по хлібу сіяти – ні косити , ні віяти» ...
Що ж таке сажка ?Сажкові гриби – цікава в багатьох відносинах група базидіоміцетів. Відомо близько 1000 видів сажкових грибів, об’єднаних в 40 родин . Сажкові гриби вражають майже всю рослину. Уражені частини рослин виглядають як обвуглені або покриті сажею. Тому захворювання, викликані сажковими грибами, зветься «сажка ».
Сажкові гриби поширені від Арктики до тропіків, майже всюди, де виростають вищі рослини, крім пустель і гір . У нас у країні на зернових культурах паразитує близько 20 видів сажкових грибів. Всі вони вузькоспеціалізовані .
Захворювання, викликані сажкою, довгий час були загадкою для дослідників. Їхня поява пояснювали або порушенням обміну речовин у рослин, або зараженням їхніми інфузоріями, комахами й іншими тваринними організмами. Лише до середини XIX ст. установили, що причина сажкових захворювань – мікроскопічні гриби, що ведуть паразитичний образ життя.
Сажка – розповсюджене й шкідливе захворювання, що вражає всі хлібні злаки й дикоростучі злакові трави. Викликається грибами із класу Базидіоміцети { Basidiomycetes ), підкласу Теліоміцети ( Teliomycetidae ), порядку Сажкові ( Ustilaginales }.
Сажкові гриби – паразити. Основний тип ураження, що вони викликають, – руйнування тканин з утворенням сажоподібної маси, що складає з теліоспор (хламідоспор). Це вузькоспеціалізовані паразити: вражаючи хлібні злаки, вони пристосовуються до них, причому певні види сажкових грибів вражають конкретні види рослин
Сажкові спори в ґрунті зберігаються до 10 років, вони не мають потреби в періоді спокою й при сприятливих умовах вологості й температури проростають. Як правило, це відбувається тої ж осені або навесні наступного року. Виключення становлять спори, зібрані в клубочки ( Urocystis occulta ), що перебувають у пузиревидних наростах рослин ( Ustilago zeae ), і спори, що вимагають періоду спокою (Tilletia controversa).
Період зараження рослин сажковими грибами обмежений віком тканини. Одні види заражають тільки проростки зерна (Т. caries , U . avenae ), інші здатні заражати молоді надземні частини рослин (Т. controversa , U . zeae ), треті заражають зав’язі в період цвітіння ( U . tritici , U . nuda ).
На різних злаках паразитують певні види сажки, і тому, наприклад, спори сажки вівса не можуть заражувати ячмінь і т. д. Найбільш поширені: 1) сажка вівса; 2) сажка проса; 3) сажка пшениці; 4) сажка ячменю; 5) пухирчаста сажка кукурудзи. Крім того, поширені: 6) тверда сажка пшениці; 7)тверда сажка жита. Спори двох останніх видів більші від спор сажки і їх товста оболонка вкрита сітчастим узором. Крім того, спорові зони мають неприємний запах тухлого оселедця. Крім перелічених видів сажки, великої шкоди завдає стеблова сажка жита, що уражує верхнє меживузля стебла, внаслідок чого колосок залишається дрібним і рослина не виколошується. Спори сажки утворюють скупчення спор, в яких вони при достиганні не роз'єднуються; центральні спори в кожній спорокупці більші, а крайові дрібніші і наповнені повітрям. Шкідлива також сажка цибулі; на листках і на зовнішніх частинах молодих цибулин з'являються тріщинки, наповнені клубочками спор.
Сажка на зернових культурах - одне з найбільш шкідливих захворювань. При сажці найчастіше уражається та частина рослини, заради якої ця культура обробляється, - колос, качан або волоть. Зерно повністю перетворюється в чорну спорову масу або при ураженні інших органів часто не розвивається. У зв'язку з цим урожай хворих рослин знищується без остачі.
Крім явних втрат врожаю, сажка викликає втрати, що не піддаються обліку при зовнішньому огляді посівів. Це так звані приховані втрати. Вони виражаються в тому, що збудник, що знаходиться в рослині з моменту проростання зерна до дозрівання насіння, діє на рослину гнітюче: знижується схожість насіння, заражені проростки сильніше уражуються грунтовими грибами, рослини відстають у рості, багато з них не виколошується, порушується нормальний перебіг біохімічних процесів, знижується налив зерна. Потрапляючи в організм людини або тварин, уражені сажкою рослини, та продукція виготовлена з них шкідлива . Зокрема борошно має не приємний смак і запах, низькі хлібопекарські властивості, крім того спричиняє тяжке захворювання - ерготизм. Ерготизм - ураження центральної нервової системи, мускулатури. Це захворювання може виявлятися в конвульсивній формі (в народі його називають "злі корчі", оскільки воно супроводжується судомами окремих груп скелетних м'язів) і гангренозній ("антонів вогонь", омертвіння виступаючих частин тіла) та появою галюцинацій ( один з викладачів кафедри фітопатології аграрного університету імені Докучаєва м. Харків розповідав ,що розповідаючи про доцільність боротьби з сажковими хворобами зокрема кукурудзи , перед групою студентів – іноземців почув від студентів з Африки, що боротися з сажкою на кукурудзі не потрібно , адже виявляється що в Африці молоді качани кукурудзи вражені сажкою на певній стадії використовують в своїх ритуалах – для спілкування з духами , нейротоксини , які містяться в уражених качанах кукурудзи викликають галюцинації , але слід знати дозу і стадію розвитку , адже подібні експерименти можуть закінчуватися смертю). Вживання хліба з домішками сажки також послаблює шлунок. Все залежить від ступеня ураження сажкою та кількості спожитої ураженої продукції людиною чи тваринами , отруєння може проявлятися запамороченням і реагуванням шлунково-кишкового тракту , а може проявлятися і в галюцинаціях , парезах та паралічах і навіть закінчуватися летально .
Головним джерелом інфекції є заспорене насіння, ґрунт . Враховуючи , що сьогодні не існує фунгіциду для боротьби з сажковими хворобами , самим надійним заходом для запобігання ураження сажковими хворобами є протруєння насіння . Стандартним прийомом при підготовці насіннєвого матеріалу є його обов’язкова обробка фунгіцидним протруйником, дозволеним «Переліком пестицидів та агрохімікатів дозволених до застосування в Україні» але обов’язково слід врахувати щоб фунгіцид який входив до складу протруйника діяв саме на сажкові хвороби . Декілька років тому ряд господарств Хорольського району звернулося до нашої служби з проханням провести обстеження посівів кукурудзи з метою визначити причину масового ураження посівів кукурудзи сажковими хворобами . Провівши детальний огляд , та проаналізувавши всі фактори ми дійшли до висновку , що основною причиною спалаху захворювання було саме закупівля посадкового матеріалу обробленого фунгіцидним протруйником , до складу якого входив фунгіцид , який не діяв на сажкові хвороби . Якісне протруєння дає можливість практично запобігти перенесенню інфекції з насінням на нові площі, де хвороби не були поширеними.
Найбільш економічно вигідним методом зниження шкідливості сажкових хвороб ,особливо при наявності передумов для їх розвитку, є використання сучасних гібридів, які мають толерантність проти збудників хвороб. Зазвичай інформацію про це можна знайти в каталогах провідних виробників насіння.
Дотримання науково обґрунтованих сівозмін і агротехніки культури – важливий фітосанітарний чинник у боротьбі проти сажкових хвороб. Так, важливими є: проведення якісного обробітку ґрунту (лущення стерні і глибокої зяблевої оранки); дотримання оптимальних термінів і глибини висіву насіння; збалансоване внесення органічних і мінеральних (зокрема, фосфорно-калійних) добрив з урахуванням результатів агрохімічного аналізу ґрунту, які знижують ураженість рослин сажковими грибами .
Резерваторами інфекції можуть бути також дикі злаки. Зараження рослин відбувається до початку виходу в трубку, особливо на площах з мілким загортанням насіння . Тому обов’язково слід подбати про боротьбу з злаковими бур’янами , зокрема пирієм повзучим , який є незмінним супутником зернових культур .
Отже основна запорука успіху в боротьбі з сажковими хворобами це і є дотримання науково - обгрунтованої технології вирощування зернових культур.

Провідний фахівець відділу фітосанітарних процедур
Державної установи «Полтавська обласна фітосанітарна лабораторія» Оксана Возняк


ОБЕРЕЖНО - АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)


Це гострозаразна, хвороба диких і домашніх свиней всіх порід та віку в будь - яку пору року. Гинуть до 100% захворівших свиней. Лікування та вакцини не існує.
У продовж 2016 року реєструвались нові випадки АЧС в Україні на території Чернігівської , Сумської , Полтавської ( в тім числі і в Хорольському районі), Житомирської, Хмельницької, Чернівецької та Кіровоградської областей. В усіх випадках винуватцями виникнення неблагополучних пунктів щодо АЧС на території України є дикі свині. Хворобу переносять також домашні свині, птахи, гризуни, комахи та кліщі.
Клінічні ознаки хвороби. Раптова загибель тварини за відсутності клінічного прояву. У тварин підвищується температура тіла до 42 градусів, з'являється задишка, кашель, посилюється спрага, напади блювоти і паралічу задніх кінцівок, біля основи вух, на п'ятачку і хвості з'являються червоно фіолетові плями. Загибель настає на 1 -5 день, рідше пізніше. Жорсткий карантин - єдина міра боротьби із хворобою: неблагополучному пункті в радіусі - 20 км всіх свиней забивають та спалюють трупи, а також гній, залишки кормів, інвентаря, дерев'яні підлоги і інше.
Як запобігти занесенню хвороби АЧС в господарство?
- утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати їх вигулу та контакту з іншими тваринами;
- не допускати сторонніх осіб у своє господарство та на території тваринницьких приміщень ;
- не годувати свиней кормами тваринного походження і харчовими відходами, що містять свинину чи продукти забою без проварювання;
- не купувати тварин, фуражу для годівлі в недозволених місцях торгівлі та на ринках без супровідних ветеринарних документів, а особливо з місцевості неблагополучної щодо АЧС;
- постійно проводити обробку свиней і приміщення проти кровосисних комах (кліщів, вошей, бліх, мух, комарів) та боротьбу з гризунами;
- не утримувати в приватному господарстві свиней, якщо Ви мисливець.
В зв'язку із постійною загрозою занесення АЧС на територію приватних господарств , понесення матеріальних затрат вразі загибелі свиней, пропонуємо по можливості провести заміщення утримання свиней на альтернативні види тварин.
Про всі випадки захворювання і раптової загибелі свиней негайно повідомляйте в місцеві установи державної служби ветеринарної медицини.

Начальник лікарні А.М. ДЕМИДЕНКО


Пожежі в екосистемах


На території Полтавської області спостерігається суха та дуже спекотна погода. У зв'язку з цим, незважаючи на неодноразові звернення до населення, почастішали випадки пожеж в екосистемах, пов'язаних із самовільним спалюванням рослинності і її залишків та необережним поводженням з вогнем.
Пожежі завдають величезної шкоди ґрунтам, рослинному та тваринному світу, призводять до забруднення атмосферного повітря. Спалювання листя та трави призводить до руйнування ґрунтового покриву, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. На природних ділянках і газонах вогонь знищує насіння і коріння трав'янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння.
Самовільне випалювання сухої рослинності у смугах відводу автомобільних доріг і залізниці, випалювання стерні, луків, пасовищ, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах тягне за собою адміністративну відповідальність.
Шановні мешканці Хорольщини!
Пам'ятайте про шкоду, яка завдається довкіллю внаслідок самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків, необережного поводження з вогнем! Запобігайте виникненню пожеж в екосистемах! Бережіть природу, будьте господарями своєї рідної землі!

Хорольський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області


увага - ЖНИВА!


В період дозрівання колосових, поля в місцях прилягання їх до лісових та торф'яних масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниць мають бути оборані смугою не менше 4 метрів завширшки. У період воскової стиглості хлібні масиви необхідно розбити на ділянки не більше 50 гектарів кожна. Між ділянками слід зробити прокоси не менше 8 метрів завширшки. Скошений хліб з прокосів слід негайно прибрати. Посередині прокосів робиться проорана смуга не менше 4 метрів завширшки.
До початку збирання врожаю вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення,охолодження, запалювання. Корпуси комбайнів повинні бути оснащені заземлювальними ланцюгами. Збиральну техніку необхідно перевіряти на щільність з'єднання вихлопної труби з патрубком вихлопного колектора та з блоком двигуна. Вся зернозбиральна техніка повинна бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння згідно норм, та іскрогасниками. У польових умовах заправлення паливом збиральної техніки повинно здійснюватись за межами поля (не ближче 30 м.) паливозаправниками, коли заглушені двигуни.
У період збирання забороняється спалювання стерні, післяжнивних решток, та розведення багать на полях. Стоянки туристів, пасіки дозволяється розміщувати не ближче 100 метрів від хлібних масивів. Полювання в хлібних масивах та поблизу них забороняється. Що ж стосується курців, то паління на території зерноприймальних пунктів і хлібних злакових масивах заборонено. Адміністрація зобов'язана визначити і обладнати спеціальні місця для цього, позначити їх знаком чи написом, встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів.

Хорольський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області


РОЗМНОЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН У ХОРОЛЬСЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ


Закладання розсадника для вирощування власного посадкового матеріалу є економічно вигідним для збільшення кількості особин нових та рідкісних рослин. З цією метою нами розпочато розмноження деяких видів декоративних хвойних та листяних порід вегетативним способом, а саме вкоріненням живців. Із хвойних порід за їх декоративність надаємо перевагу таким видам як туя західна, ялівець козацький, ялівець середній, ялівець скельний, ялівець віргінський, ялівець горизонтальний, ялівець лускатий, а також вічнозеленим листяним - самшиту та плющу.
Туя західна - це вічнозелене однодомне дерево до 30 м заввишки. Крона густа, пірамідальна. Кора стовбура темно-бура або сірувато-коричнева, повздовжньо-борозенчаста, в однорічних пагонів - зелена, при основі - червоно-коричнева. Листки лусковидні, розміщені супротивно. Чоловічі шишечки приверхівкові, в пазухах листків, майже сидячі, дрібні до 2 мм у діаметрі, округлі, жовті. Жіночі шишечки овально-яйцевидні, світло-зелені, розміщені на кінцях укорочених охвоєних гілочок. Стиглі шишки донизу відігнуті, світло-коричневі або коричнево-бурі, видовженоовальні, їхні луски шкірясто-дерев'янисті, черепитчасто налягають одна на одну. Запилюється у першій половині квітня. Насіння достигає у рік запилення.
Ялівець козацький - належить до вічнозелених хвойних рослин які стеляться по землі утворюючи зелений килимок. Хвоїнки лусковидні, ромбічні або ромбічно-ланцетні, трохи загострені, на гілках сидять по три, на гілочках розміщуються в 4 рядки черепице-подібно, на спинці округлі, з видовженою або веретено видною залозкою. Завдяки декоративним якостям, морозостійкості та посухостійкості саме цей вид ялівцю застосовується для озеленення найрізноманітніших міських об'єктів.
Ялівець середній - має компактну щільну форму. Висота дорослої рослини 1 м, ширина - близько 3 м. Гілки цього виду ялівцю середнього широкі з горизонтально направленими кінцями, гілочки косо висхідні. Хвоя в основному лускоподібна. Молоді пагони золотисто-жовті, з віком зеленіють.
Ялівець скельний - вічнозелене хвойне дерево. Форма крони вузько колоновидна. Росте повільно, у віці 10 років досягає 2-3 м висоти і 0,5-1 м ширини. Хвоя блакитна, має форму луски, не колюча. Має дрібні кулясті шишкоягоди, темно-сині з сизим нальотом.
Ялівець віргінський - дерево яке сягає висоти до 30 метрів, має темно-зелену, дрібну хвою. Дрібні плоди - шишкоягоди до 6 міліметрів дозрівають у жовтні та довго залишаються на деревах. Ялівець віргінський декоративна швидкоростуча рослина, яка культивується в садах і парках майже на всій території України.
Ялівець горизонтальний - сланкий ґрунтопокривний чагарник. Характеризується середньою швидкістю росту. У віці 10 років досягає 0,2 м при діаметрі 1,5 м. Хвоя дрібна, сріблясто-блакитного кольору (взимку трохи синіє). Шишкоягоди темно-синього кольору, кулясті, 5-6 мм в діаметрі.
Ялівець лускатий - карликовий вічнозелений чагарник сріблясто-блакитного кольору з лускатою голчастою хвоєю. Крона у чагарнику геометрично майже напівкругла, широка і щільна, росте дуже повільно, і за десять років набирає в висоту не більше 0,4-0,5 м при такому ж діаметрі.
Самшит вічнозелений - невеликий кущ або деревце, що культивується у садках і парках в Україні. Окремі екземпляри самшиту вічнозеленого доживають до 500 років, листки тримаються до 12 років. Самшит вічнозелений використовують для обсаджування доріжок біля клумб.
Плющ звичайний - вічнозелений виткий кущ з родини аралієвих, який своїми численними присоскоподібними коренями прикріплюється до сторонніх предметів (дерев, каменю тощо). Плющ на опорі іноді досягає 30 м у висоту. Листки має шкірясті, голі, блискучі, на безплідних пагонах - серцевидні, 3-5-кутні або 3-5-лопатеві, на квітконосних гілках - цілісні, ромбічнояйцевидні. Квітки жовтувато-зелені у простих зонтиках, зібрані китицею. Плід - ягода, спочатку зелена, потім чорна. Цвіте у вересні - жовтні.
Щоб заживцювати вище перелічені види рослин, потрібно заздалегідь заготовити живці довжиною до 25 сантиметрів з однорічних здерев'янілих пагонів материнських рослин. Перед живцюванням заготовлений матеріал потрібно замочити у воді на 5 годин. Живцювання у парнику виконати на відстані 5 сантиметрів, живець від живця, в заздалегідь приготовлені лунки глибиною 3 сантиметри у субстрат піску та грунту.
Вкорінення живців процес тривалий і тому потрібно ретельно проводити щоденне спостереження та догляд за майбутніми рослинами, контролювати вологість повітря та за необхідності штучно притінювати.
Розмноження декоративних рослин вегетативним способом, шляхом живцювання, як показала наша практика, процес не складний і тому навіть в домашніх умовах можливо виростити вічнозелені декоративні красуні, котрі будуть окрасою на ваших подвір'ях.

Олексій Зубенок,
молодший науковий співробітник сектору дендрології та еколого-освітньої діяльності, завідувач розсадником Хорольського ботанічного саду


Що треба знати про отруєння грибами?


ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко - це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишківнику. Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Врятування життя потерпілого залежить від своєчасного надання йому допомоги.
Щоб не сталося лихо, дотримуйтеся основних правил:
Не збирайте гриби поблизу трас, на пустирях і звалищах. Ніколи не збирайте гриби з бульбоподібним потовщенням внизу ніжки, не готуйте з них страви і навіть не намагайтеся спробувати їх на смак! Не збирайте гриби, які вам не відомі! При будь-якому сумніві їх краще викинути! Не збирайте перезрілі, слизькі, червиві та пошкоджені гриби! Не тримайте необроблені гриби у холодильнику більше 1 доби! Додержуйтеся санітарно-гігієнічних правил при консервуванні грибів: ретельно очистіть їх, промийте і проваріть, у маринад додайте достатню кількість солі та укусу і не закривайте банки герметичними кришками! Дітям до 14 - 16 років гриби протипоказані взагалі, оскільки система травлення дитини "перебудовується" лише після 18 років. Навіть їстівні гриби малюкам - вороги!
Перша допомога при отруєнні грибами
Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) - з'являються через 1-4 години після вживання грибів, залежно від виду гриба, віку та стану здоров'я потерпілого, кількості грибів, які людина з'їла. Біль та напади нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.
Якщо з'явилася підозра на отруєння грибами, викличте "Швидку медичну допомогу". Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип'яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; надавіть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; коли промивні води стануть чистими прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок). Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану. З'ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби і проведіть їм профілактичні заходи.

Головний лікар Центру ПМСД Л.М.Соболь


Амброзія! Знову в бій


Погодні умови останнього місяця сприяли надзвичайно інтенсивному росту бур'янів, зокрема амброзії полинолистої - небезпечного карантинного бур'яну. Протягом останніх днів поблизу доріг, вздовж стежок, на пустирях з'явилися сходи "чорнобривців" - амброзії полинолистої, яка дуже нагадує своїм зовнішнім видом оспівану українським народом квітку. От тільки під час цвітіння цієї рослини оточуючі отримують не моральне задоволення, а значну дозу небезпечного для життя алергену, який провокує перш за все алергічний риніт, а особливо небезпечний для людей, які мають ослаблений імунітет, схильних до алергії, астматиків та дітей, для цих категорій населення амброзія складає реальну загрозу не лише здоров'ю, а і життю. Досить часто можна спостерігати таку картину, як при обкошуванні узбіч доріг чоловіки залишають амброзію через декоративність її листочків. Особливо важко донести інформацію про шкідливість амброзії до сільського населення. Люди не хочуть знищувати амброзію на пасовищах, мотивуючи це тим , що вона не заважає, а навпаки створюючи зарості є додатковою пашею для худоби та гусей. Але чомусь не звертають уваги на той факт, що худоба не охоче її поїдає, і хоча сама рослина не отруйна до цвітіння, фактично отруйним є сам пилок рослини. Але амброзія унікальна тим, що містить в собі біо-гербіцид, який має здатність винищувати культурну рослинність навколо себе, таким чином, з кожним роком розширюючи свої площі. Крім того, не дбаючи про себе дорослі чомусь забувають про свою малечу, яка так любить бавитися на пасовищах. Тож закликаю дорослих подбати про своїх нащадків, вступити в бій з амброзією ще до початку її цвітіння. Дослідження показали, що скошування, якщо воно не регулярне, не дає бажаного ефекту, адже з скошеної рослини від кореня відростає декілька пасинків, кожен з яких буде квітувати і утворювати насіння, яким до речі наш грунт забезпечений на декілька десятиліть наперед. Ми не можемо з цим боротися, але ми можемо не дозволити збільшити насіннєвий запас в грунті. Але головна задача населення не дозволити квітувати цій рослині. Шляхів боротьби декілька - до цвітіння виривати її з коренем, регулярно скошувати виснажуючи її (не даючи утворити насіння) або ж обробляти одним з дозволених "Переліком пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні" (та додатками до нього) гербіцидів, Зокрема згідно регламентів застосування пестицидів можна використати гербіциди суцільної дії (так звані гліфосати - самим відомим з них є Раундап, та інші (всього налічується декілька десятків назв, це так звані генерики, які містять ту ж саму діючу речовину - їх арсенал досить великий в залежності від кількості діючої речовини та фірми-виробника. Тож, який саме вибрати вирішувати Вам (в спеціалізованих магазинах докладну консультацію Вам нададуть продавці). Ці препарати можна використо-вувати в населених пунктах, адже вважається токсичність їх менша чим у кухонної солі. Але при застосуванні гліфосатів слід уникати потрапляння робочого розчину на культурну рослинність, адже вони суцільної дії - тобто знищують всю рослинність на яку потрапляють. Тож хочу побажати Вам успіхів у боротьбі з цією напастю, пам'ятайте що лише спільними зусиллями ми можемо забезпечити здорове існування нашим дітям та оточуючим.

Оксана Возняк,
провідний фахівець відділу фітосанітарних процедур Державної установи "Полтавська обласна фітосанітарна лабораторія"


Африканська чума свиней (АЧС)


Це високо контагіозна хвороба домашніх та диких свиней, яка характеризується лихоманкою, геморрагічним діатезом, запальними та некротичними змінами в різних органах тварин та високою летальністю. Гинуть до 100% хворих свиней.
З початку 2016 року реєструвались нові випадки АЧС в Україні на території Полтавської, Одеської, Кіровоградської, Житомирської областей, а останній випадок у травні місяці в Хмельницькій області. В усіх випадках винуватцями виникнення неблагополучних пунктів щодо АЧС на території України є дикі свині. Збудника хвороби переносять також домашні свині, птахи, гризуни, комахи та кліщі.
Клінічні ознаки хвороби. Раптова загибель тварини за відсутності клінічного прояву. У тварин підвищується температура тіла до 42 градусів. Уявляється задишка, кашель, посилюється спрага, напади блювоти і паралічу задніх кінцівок, біля основи вух. на п'ятачку і хвості з'являються червоно-фіолетові плями. Загибель настає на 1-5 день, рідше пізніше. Лікування та профілактичні вакцини не розроблено, а тому жорсткий карантин - єдина міра боротьби із хворобою: в неблагополучному пункті в радіусі - З км всіх свиней забивають та спалюють їх трупи, а також гній, залишки кормів, інвентаря, дерев'яні підлоги і інше.
Як запобігти занесенню хвороби АЧС в господарство - не купувати тварин, фуражу для годівлі у невстановлених для цього місцях торгівлі та на ринках без супровідних ветеринарних документів, а особливо з місцевості неблагополучної щодо АЧС,
- утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати їх вигулу та контакту з іншими тваринами;
- не годувати свиней кормами тваринного походження і харчовими відходами, що
- містять свинину чи продукти забою без проварювання;
- постійно проводити обробку свиней і приміщення проти кровосисних комах
- (кліщів, вошей, бліх, мух, комарів) та боротьбу з гризунами;
- не утримувати в приватному господарстві свиней, якщо Ви мисливець.
- при виявленні трупу дикого кабана або свійської свині негайно повідомте ветеринарну службу.
Про всі випадки захворювання і раптової заі послі свиней негайно повідомляйте в місцеві установи державної служби ветеринарної медицини по телефони: 33 - 5 -03, 33 - 6 - 37.
Краще перестраху заї мся, аніж наразити на небезпеку себе і всіх сусідів.


Надійний захист садам та городам


Що не вистачає в цьому році так це тепла, зокрема сталої не лише зовнішньої температури , а і зокрема - температури грунту. Вдень температура підвищується навіть до +25, а вночі опускається до +8-10, яка часто супроводжується рясними холодними дощами і навіть зливами з градом. Це, до речі, є сприятливим середовищем для розвитку грибкових захворювань овочевих, плодових культур та ягідників, а також ідеальні умови для розвитку бур`янів. Підвищена вологість грунту заважає ефективно боротися з бур`янами на городах виполюючи їх сапою. Саме тому, окремі городники навіть на присадибних ділянках та дачах вже не один рік борються з ними за допомогою гербіцидів. В боротьбі з бур`янами при специфічних цьогорічних погодніх умовах ефективно себе показали грунтові гербіциди, внесені через 2-3 дні після посадки чи посіву але обов`язково до появи сходів. Такі гербіциди, як Гезагард вносять по - 80 мл., Дуал голд -32 мл., Зенкор ліквід - 20 мл., розчиняючи їх в 10 літрах води і обробляючи ним 2 сотки городу. Коли ж з`являться сходи, посіви, наприклад, тієї ж картоплі, обробляють післясходовими (так званими -страховими) гербіцидами для знищення, як злакових, так і дводольних бур`янів з нормою витрати 2,5 грама розчиненого в 25 літрах води і доданого 20 мл. прилипачу Тандем чи рідкого мила. Даним препаратом картоплю обробляють на більшості сортів, крім насіннєвої. Варто нагадати, що універсального посходового гербіцида, який знищував би одні і ті ж бур`яни, але на різних культурах немає. Тому, щоб не завдати шкоди, слід уважно вивчити інструкцію на зворотній стороні упаковки і суворо її дотримуватися. Слід чітко запам`ятати, що для ефективної роботи препарату потрібно не менше як 5 годин щоб не було ніяких опадів, інакше препарат просто змиється з рослин тим же дощем і не встигне проявити свої функції, а в окремих випадках заподіяти навіть шкоду. Для боротьби з основними хворобами овочевих культур, таких як несправжня борошниста роса, альтернаріоз, фітофтороз, бура плямистість і інші захворювання, вже зараз рекомендую обробити посіви цибулі, огірків, перцю, помідорів, картоплі надійним і перевіреним роками фунгіцидом - Рідоміл Голд з н/з 10 грам, який розчиняють в 10 літрах води. А через 10 днів слід повторити одним з нових препаратів -Квадріс, Скор, Матч. Якщо Ви не обробили при посадці бульби картоплі одним з інсектицидних протруйників типу - Престиж чи СелесТоп, а розсаду чи насіння овочів - Антихрущем, Актарою чи іншим інсектицидно-фунгіцидним протруювачем, для збереження сходів у вечірні години слід обприскати одним з інсектицидів, розмаїття яких надзвичайно велике. Це та ж Актара, Карате зеон, Енжіо і інші. Для запобігання подальшого змивання препарату з оброблюваних рослин (не лише з капусти), варто додати до розчину звичайного рідкого мила. В боротьбі з хворобами плодових культур, таких як парша, борошниста роса, плодові гнилі, бактеріальні та інші опіки, моніліоз, кокомікоз, кучерявість листя і інші захворювання застосовують такі фунгіциди, як Хорус, Скор, Топаз, Тіовіт джет і інші. Для боротьби з бактеріальними опіками найкращий спосіб боротьби - це заміна враженого дерева на нове. Засохлі гілочки уражені моніліальним опіком та кучерявістю листків персика, слід видалити сікатором до здорової деревини, а рани негайно і ретельно обробити сумішшю препаратів Хорус+Скор і замазати садовим варом, інструмент дезинфікувати розчином марганцівки. Основні хвороби ягідних культур - це американська борошниста роса агрусу, з якою борються обприскуючи препаратом Топаз, або ж вирощуючи стійкі до даного захворювання сорти.
Від сірої гнилі суниці, малини, смородини обробляють препаратами Світоч, Хорус. З основних шкідників, крім відомих хрущів, совок, дротяників (які інтенсивно розвиваються в грунті саме на запирієних ділянках), малиново-суничних довгоносиків, склівки смородини, різних попелиць (які можуть розповсюджувати вірусні захворювання ) особливої шкоди завдають непомітні різні кліщі. Тому в боротьбі з ними застосовують ефективний перевірений препарат - Актеллік з н/з 12 мл., на 10 літрів води, або ж Енжіо. Обробляючи як плодові, так і ягідні культури варто застосовувати бакові суміші інсектицидів з фунгіцидами, суворо при цьому дотримуючись регламентів застосування отрутохімікатів та термінів збору врожаю, особливо кісточкових та ягідних культур.
Окремо заслуговує на увагу боротьба з шкідниками та хворобами винограду. Тут завдають клопоту як шкідники, такі як філоксера, гронова листовійка, різні кліщі та попелиці, так і хвороби - мільдія, оїдіум, краснуха, сіра гниль, різні плямистості. Саме тому, в зв`язку з аномальною, надзвичайно дощовою погодою я рекомендую обприскати виноград не менше як 3-5 разів такими препаратами, як Хорус (6 грамів розчинить в 5 літрах води ), через 7 днів - Рідоміл Голд (25 грам /5 літрів води ), далі перед цвітінням обов`язково слід двічі з інтервалом 8-10 днів обробити препаратом Тіовіт Джет (40 гр./10 літрів води ).
Крім рекомендованих хімічних препаратів для боротьби з шкодочинними об`єктами пенсіонерами, дачниками, які мають вдосталь вільного часу і не бажають на своїх ділянках і городах застосовувати "хімію", широко застосовується так звані рослинні препарати виготовлені з табаку, гіркого полину та перцю, пижми, хвої з хвойних дерев і інших рослин. Вони, як правило, настоюються декілька днів, ретельно фільтруються, розчиняються кожна, в певних пропорціях додається рідке мило і обробляються за потреби рослини. Дані препарати, виготовлені власноруч, безпечні і ефективні лише до першого дощу. Крім того, слід постійно знаходитися на городі, проводячи обстеження і своєчасно реагувати.
Застосовуючи хімічні препарати на городі, а особливо в саду, де, як правило, на міжряддях вирощують ягідні культури- суниці, агрус, малину, смородину і ранні зелені овочі - петрушку, редиску, салат, цибулю, часник і інші культури, вегетаційний період яких короткий, і вони рано будуть споживатися, їх обробляти взагалі не можна, так як обробляючи плодові дерева, отрутохімікати можуть потрапити і на ягідні чи овочеві культури, які знаходяться під деревами і дозрівають. Тому, якщо вже й настала потреба обробітку плодових культур, щоб зберегти на них врожай, на час обробітку овочеві культури чи суниці ретельно накривають щільною плівкою. Не варто обробляти будь-які рослини, якщо на листі є роса або ж перед дощем. Найкращий час для ефективного обприскування - вечірні години, коли понижена активність живих організмів, у безвітряну суху погоду при температурі +25. Взагалі заборонено проводити обприскування під час цвітіння не лише городніх чи садових культур, а і бур`янів на оточуючих територіях для запобігання не лише пошкодження квітів, а й отруєння бджіл та інших комах корисної ентомофауни.
Варто обов`язково нагадати, що отрутохімікати слід застосовувати лише за потреби, в крайньому випадку, при перевищенні економічного порогу шкодочинності (ЕПШ), і лише ті, що дозволені до використання та роздрібного продажу населенню згідно "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні " та щорічними до нього додатками з рекомендованими нормами застосування і суворим дотриманням загальновідомих норм і правил техніки безпеки, оберігаючи також, згідно з рекомендаціями, домашніх тварин , бджіл та птицю. При несподіваному потраплянні на шкіру чи в очі, слід негайно ретельно промити теплою водою або слабким содовим розчином і негайно звернутися до лікаря. Зберігати препарати слід у закритих оригінальних упаковках в добре вентильованому, захищеному від вологи і сонця місці, при температурі не вище як +35 протягом не більше 4 років, окремо від продуктів харчування, кормів, питної води. Не допускати можливості доступу до отрутохімікатів сторонніх осіб, дітей та домашніх тварин.

В.І. Багно,
провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Дежпродспоживслужби
в Полтавській області


НЕ ЗАБУВАЙМО ПРО БДЖІЛ


Виконуючи захисні заходи із захисту рослин на своїй присадибній ділянці чи в полі великого агрохолдинга слід пам'ятати про довкілля, в т.ч. і про бджіл.
Адже в результаті необдуманого застосування хімічних засобів захисту рослин- пестицидів і агрохімікатів в кінцевому результаті можна догосподарюватися до того, що земля - як основний засіб виробництва втратить свою основну функцію - родючість, внаслідок знищення корисної ентомофауни грунту в агроценозах. Щоб його відновить не допоможуть ніякі хімічні реагенти. Тому, дотримання сівозмін, внесення органічних добрив, збереження лісосмуг (що стало проблематично в останні роки) і корисної ентамофауни в них, застосування пестицидів лише при перевищенні ЕПШ (економічного порогу шкодо чинності), навчання громадян бережливому ставленню до довкілля - не лише збереження флори і фауни рідного краю, а і його примноження шляхом висадження дерев і кущів ( в тому числі медоносних), встановлення штучних гнізд для птахів, дотримання тиші в цей період в лісі, коли більшість пернатих висиджують потомство і інші заходи.
Я, як державній фітосанітарній інспектор , проводячи навчання з працівниками, що пройшли медичний огляд і будуть задіяні на роботи пов'язані із зберіганням, транспортуванням, навантаженням, розвантаженням, торгівлею та застосуванням пестицидів і агрохімікатів з подальшею видачею їм посвідчень (допусків) встановленого зразка, що дають їм право здійснити відповідні роботи, постійно й неодноразово наголошував і ще раз наголошую , якщо й здійснювати їх, то лише у вечірні і нічні години за відсутності льоту медоносних бджіл, попередньо попередивши пасічників за 3 доби про день, час, місце здійснення захисних заходів. В цьому році як ніколи зацвіли одночасно багато плодових і дикорослих рослин в лісових насадженнях та луках. Обробіток квітучих рослин, навіть бур'янів суворо заборонено. Для гарантованого збереження корисної ентамофауни, зокрема медоносних бджіл власникам пасік слід співпрацювати з товаровиробниками різних форм власності, органами місцевого самоврядування, а товаровиробникам застосувати хімічні засоби захисту рослин лише в крайньому випадку при перевищенні порогів ЕТИ шкодочинних об'єктів з дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, згідно "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні" та щорічних до нього доповненнях, де до-речі вказані і препарати які безпечні для бджіл чи їх відлякують.
- Тому, шановні громадяни, не забуваймо про бджіл, збереження довкілля для наших дітей. Не все в цьому світі вирішують гроші , отримані тим більше такою ціною.

Василь Багно,
державний фітосанітарний інспектор


Є добрива- буде і врожай!


Настала весна. Зазвичай проведення весняно-польових робіт розпочинається з моніторингу полів озимих культур та багаторічних трав шляхом відбору монолітів та подальшого їх інтенсивного відрощення і підрахунку рослин, що збереглися та загинули. Далі проводяться польові обстеження та візуальні спостереження за станом озимих культур безпосередньо в полі. Минула осінь не була сприятливою для посіву озимих колосових культур в першу чергу через брак вологи, через що отримати рівномірні дружні сходи не вдалося багатьом господарствам. Саме тому багато агрономів з хвилюванням чекали весну - як там перезимують озимі? Мною під час проведення обстеження посівів озимих колосових культур та багаторічних трав на предмет заселеності мишоподібними гризунами та ураження іншими шкодочинними об`єктами, було встановлено, що на озимих колосових культурах спостерігається інтенсивна поява сходів культур, які не зійшли восени через повну відсутність вологи в 6-8 сантиметровому шарі грунту. Якщо в квітні-травні пройдуть інтенсивні опади і не настане минулорічна спека, то можна розраховувати і на пристойний урожай. Якщо, звичайно, ці посіви підживити зараз азотними добривами, а під час кущіння (зазвичай у квітні місяці) повторити. Для отримання "сильних пшениць" посіви озимих колосових культур слід підживити перед виходом прапорцевого листка сечовиною (карбамідом) за можливості попередньо провівши тканеву діагностику. Вірно роблять, зокрема, такі господарства як СВК “Перемога”, СВК "Хильківський", СВК \"Багачанський", ТОВ АФ "Хорольська", ТОВ "ОріонМолоко", ДП ДГ ім. 9 Січня, які саме зараз проводять підживлення озимих культур та багаторічних трав. Варто нагадати, що всі зимуючі бур`яни прекрасно перезимували, тому відразу ж після здійснення підживлення вони в першу чергу візьмуть поживу. Саме тому їх слід прибрати з поля шляхом оброблення посівів гербіцидами при досягненні відповідних зовнішніх температур.
Посів ранніх ярих зернових культур помітно відрізняється від осіннього посіву озимих. Тут найменше зволікання чи затримка з висівом в оптимальні строки дорого коштує. Так, наприклад, затримка на один-два дні -це втрата двох центнерів з гектара. Це має природне пояснення, адже весною стрімко підвищується температура, грунт з кожною годиною втрачає вологу, отже погіршуються умови для проростання насіння, розвитку посівів, ефективності внесених грунтових гербіцидів. Щоб скоротити період висіву, слід удосконалювати технологію сівби, що включає в себе підготовку насіння та техніки, підвезення посівного матеріалу і міндобрив до сівалок, завантаження сівалок і власне посів. Насіння повинно бути вже перевірене на схожість і т.д. Куплене насіння кукурудзи, сої, соняшнику - культур, які дають основний прибуток господарствам - слід перевірити в міжобласній КТЛ на ефективність обробки їх інсектицидними і іншими протруйниками, щоб в майбутньому не було проблем з летючою сажкою на кукурудзі і значними втратами врожаю. В цьому впевнилися ряд господарств Хорольського району. До речі, варто нагадати, що сажкові захворювання на кукурудзі контролює лише такий відомий протруйник насіння як ТМТД, а не Максим, як вважає дехто.
Добрі господарі уже завезли хоч і недешеві, проте вкрай потрібні всім сільсько-господарським культурам мінеральні добрива. Є добрива - буде й врожай.

Державний фітосанітарний інспектор Василь Багно


Суд призначив покарання, обумовлене в угоді про визнання винуватості


Новим Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України), прийнятим Верховною Радою України 13.04.2012р. запроваджено з європейського досвіду інститут угод у кримінальному провадженні. Так, КПК України передбачено можливість укладення у кримінальному провадженні угод про примирення та угод про визнання винуватості. Зокрема, угода про визнання винуватості укладається між прокурором та особою, яка вчинила злочин, і лише у разі, якщо внаслідок вчинення злочину немає потерпілої особи. Для прикладу, до таких злочинів можна віднести злочини у сфері обігу наркотичних речовин, поводження із зброєю, проти правосуддя, забезпечення призову та мобілізації тощо. Ці новели законодавства значно спрощують розгляд справ зазначеної категорії та мають за мету забезпечення принципу процесуальної економії, зменшення витрат на ведення процесу, а також швидке встановлення об'єктивної істини у справі.
Лубенською місцевою прокуратурою Полтавської області запроваджено практику укладення прокурорами угод про визнання винуватості.
Так, нещодавно відповідно до вимог ст. 472 КПК України (зміст угоди про визнання винуватості) Хорольським районним судом Полтавської області вироком у кримінальному провадженні визнано одного з місцевих мешканців винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та затверджено угоду про визнання винуватості, укладену прокурором і підозрюваним.
Прокурор просив затвердити угоду, так як злочин, передбачений ч.1 ст. 263 КК України, хоча і є тяжким, але положення КПК України дозволяють суду затверджувати такі угоди.
По суті: наприкінці минулого року один із мешканців м. Хорол неподалік автомобільної дороги Київ-Харків знайшов близько 30 патронів до вогнепальної зброї, які забрав та зберігав вдома допоки вказані патрони не були виявлені працівниками поліції. У зв'язку з тим, що вказана особа не мала дозволу на зберігання зброї та бойових припасів до неї за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, а наприкінці січня нинішнього року підозрюваний та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, в якій визначили міру покарання за скоєний злочин.
Вироком суду призначено покарання, яке було обумовлене в угоді між підозрювним і прокурором, а саме: позбавлення волі та звільнення від відбування покарання з випробуванням.
Довідково: протягом 2016р. Лубенською місцевою прокуратурою Полтавської області спрямовано до суду для затвердження 1 угоду про визнання винуватості та 6 угод про примирення, які укладені потерпілими та підозрюваними, за 12 місяців 2015р.: 11 - угод про примирення та 14- угод про визнання винуватості.

Прокурор Лубенської місцевої прокуратури А.А. Пасюта


За ухилення від призову за мобілізацією - кримінальна відповідальність


Захист Батьківщини від агресора є конституційним обов'язком українців згідно статті 65 Конституції України. Однак не всі військовозобов'язані мають бажання служити.
Так, 21 вересня минулого року Хорольським районним судом розглянуто кримінальне провадження стосовно мешканця Хорольського району Л., який обвинувачувався у вчиненні кримінального право-порушення, передбаченого ст. 336 (ухилення від призову за мобілізацією) КК України.
Всупереч вимог чинного законодавства Л., не бажаючи виконувати свої конституційні обов'язки та проходити військову службу, маючи намір ухилитися від призову за мобілізацією, будучи придатним за станом здоров'я для проходження військової служби, не з'явився до Хорольсько-Семенівського ОРВК для подальшого проходження військової служби у Збройних Силах України.
За вироком суду громадянин Л. засуджений до позбавлення волі строком на 2 роки зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.
Нагадаю, що упродовж 2015 року Хорольським районним судом розглянуто 6 кримінальних проваджень за обвинуваченням 6 мешканців Хорольського району, які ухилялися від призову за мобілізацією. Вказані особи були визнані судом винними у скоєнні злочинів, передбачених ст. 336 КК України, та притягнуті до кримінальної відповідальності.
Крім того, протягом 2015 року прокуратурою до Хорольського районного суду скеровано 4 обвинувальні акти про інші злочини у сфері забезпечення призову та мобілізації. Так, вироками Хорольського районного суду визнано винними мешканців Хорольського району у вчиненні кримінального право-порушення, передбаченого ст. 335 (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу) КК України та ст. 337 (ухилення від військового збору або спеціальних зборів) КК України.
Тож зараз, якщо Ви не знайшли себе серед груп громадян, яких не торкнеться мобілізація, саме час обирати - ризик для життя під час захисту країни чи судимість.

Прокурор Лубенської місцевої прокуратури Ю.О. Дяченко


РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ


Закон України "Про звернення громадян" регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції від 02.07.2015 за № 577-VIII внесено зміни та доповнення до ст. 5 Закону України "Про звернення громадян". З 28.10.2015 року Закон розширив шляхи надходження звернень до відповідних органів, уповноважених їх розглядати, за допомогою засобів телефонного та електронного зв'язку. Запроваджено можливість подання громадянами усних звернень за допомогою засобів телефонного зв'язку, тобто через телефони "гарячі лінії", та надсилання звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронні звернення). Така можливість запроваджена і в органах прокуратури.
Протягом 2015 року своїм правом на письмове звернення до прокуратури Хорольського району скористалось 215 громадян. З них, вирішено 101 звернення, в тому числі із наданням роз'яснень щодо застосування норм діючого законодавства для поновлення та захисту своїх прав, 106 направлено на розгляд та вирішення по суті до органів державного управління та контролю.
В умовах реформування органів прокуратури суттєво змінився і підхід до розгляду звернень громадян, оскільки значно звузились повноваження органів прокуратури в частині проведення перевірок за зверненнями. Зокрема, із Закону України "Про звернення громадян" виключена стаття, яка передбачала прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян як державними органами, так і підприємствами, установами, організаціями.
На сьогоднішній день органи прокуратури не здійснюють перевірки в діяльності суб'єктів господарювання, оскільки ці повноваження віднесені до відання контролюючих органів. Оскарження рішень, дій, бездіяльності посадових осіб контролюючих органів здійснюється в установленому порядку до органів державної виконавчої влади, вищого органу, посадової особи або до суду.
Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень відповідно до норм Закону України "Про звернення громадян" здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.
Незмінними залишаються норми статті 8 Закону України "Про звернення громадян" щодо вимог до звернення, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Такі звернення, а також ті, які із зазначених підстав неможливо повернути автору (авторам) з відповідними роз'ясненнями, не розглядаються. Окрім того, надходження звернень, що містять нецензурну лайку, вирази, що ображають честь і гідність інших осіб, є підставою для припинення провадження за зверненням.

Прокурор Лубенської місцевої прокуратури Т.С. Мілевська


ЗВІЛЬНЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОНОВЛЕННЯМ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ РАНІШЕ ВИКОНУВАВ ЦЮ РОБОТУ


Як ви вже знаєте, вітчизняне законодавство обмежує можливість звільняти працівників з ініціативи роботодавця. Вичерпний перелік обставин, за яких власник або уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір, не питаючи згоди працівника, наведено у ст. 40 КЗпП. У цій консультації ми обговоримо один із таких випадків - звільнення у зв'язку з поновленням співробітника, який раніше обіймав дану посаду (п. 6 ст. 40 КЗпП).
Звільнити людину на цій підставі можна, тільки якщо відбувається поновлення, тобто прийняття на роботу незаконно звільненого співробітника, який працював на тій самій посаді. Тому насамперед потрібно мати чітку уяву, що розуміють під поновленням. Отже, відбувається воно у випадках, коли:
1) суд визнає звільнення співробітника незаконним й ухвалить рішення про необхідність поновити його на роботі;
2) факт незаконного звільнення виявлять посадові особи Держнаглядпраці і вимагатимуть усунути порушення;
3) роботодавець сам виявить, що працівника звільнено незаконно і вирішить поновити його на роботі;
4) співробітника звільнили у зв'язку з незаконним осудженням або усунули з посади через незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, внаслідок чого він підлягає поновленню на роботі або на посаді, яку раніше обіймав (це передбачено ст. б Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду" від 01.12.94 р. № 266/94-ВР).
Повернення людини на роботу з інших причин не є поновленням. Зокрема, таким не можна вважати повернення на роботу після декретної відпустки, відпустки по догляду за дитиною до 3-х років, по закінченні проходження військової служби, після закінчення повноважень на виборній посаді тощо. Адже, приймаючи на період їх відсутності іншу особу, роботодавець звичайно укладає з нею строковий трудовий договір. А значить, звільнення тимчасового співробітника відбуватиметься на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП, а не згідно з п. 6 ст. 40.
Але найголовніше — раніше звільнена особа має подати заяву про прийняття на роботу. Адже не виключено, що вона просто не захоче повертатися на підприємство — тоді про поновлення не може і йтися. А отже, не буде підстави для звільнення працівника, якого взяли на її місце.
Таким чином, після того як ви переконаєтеся, що людину треба звільнити саме у зв'язку з поновленням на роботі його попередника, можете видати наказ про звільнення на підставі п. 6 ст. 40 КЗпП. Причому заява від співробітника, що звільняється, не потрібна, оскільки від його бажання тут нічого не залежить.
Але хочемо звернути вашу увагу ось на що: роботодавцю зовсім не обов'язково звільняти такого співробітника - якщо той виявить бажання, можна перевести його на іншу вакантну посаду.

Головний державний інспектор П.М. РЯБИЧ


ЯК ПРИПИНИТИ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З ПРАЦІВНИКОМ ПІСЛЯ НАБРАННЯ СИЛИ ВИРОКОМ СУДУ (п. 7 ст. 36 КЗпП)


Стаття 36 КЗпП встановлює загальні підстави припинення трудового договору. Серед них і припинення у разі набрання сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або іншого покарання, яке не дає можливості продовжувати працювати (п. 7 ст. 36 КЗпП). Одразу звернемо вашу увагу на умови, за яких пункт 7 починає діяти.

1. Річ не про всі вироки суду, а лише про ті, які перекреслюють можливість надалі вільно виконувати свої трудові обов'язки. Ніхто не буде сперечатися, якщо ми скажемо, що працівнику перешкоджатимуть це робити вироки, які засуджують до:
1) позбавлення волі, обмеження волі та арешту (ст. ст. 60,61,63,64 ККУ). Щодо позбавлення волі — все зрозуміло — про нього, власне, і згадує п. 7 ст. 36 КЗпП. А ось щодо двох інших покарань, то вони для кримінального законодавства досить нові — про них старий Кримінальний кодекс України 1960-го року не згадував. Але дивлячись на їх визначення (див. виноски 2 і 3), ми доходимо цілком логічного висновку: вони підпадають під "інші покарання, які виключають можливість продовження даної роботи";
2) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 55 ККУ).
Але іноді, коли на працівника вироком було накладене покарання, керуючись ст. 75 ККУ, суд, враховуючи обставини, може звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом випробного терміну (1 — 3 роки) не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. При цьому працівник зможе надалі спокійно виконувати свою работу, а отже, підставою для припинення трудового договору це не послужить.
З останнього правила є виняток — ст. 77 ККУ: "У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання...", зокрема, у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Звісно, якщо працівник обіймає саме таку "заборонену" йому вироком посаду, трудовий договір припиняється, адже особа не матиме змоги продовжувати свою роботу.
Цікаво, що не можна припинити трудові відносини із працівником, який обвинувачується у скоєнні злочину і до нього застосовано запобіжний захід — взяття під варту (ст. 155 Кримінально- процесуального кодексу України, далі— КПК), оскільки це зовсім не означає, що буде доведено вину і працівника буде засуджено. Адже, як сказано у п. 7 ст. 36 КЗпП, звільнення відбувається тільки у разі набрання сили вироком суду.
2. Звільнення за п. 7 ст. 36 КЗпП відбувається при набранні вироком (окрім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) законної сили. Але днем припинення вважатиметься останній день, в який працівник виконував свої трудові обов'язки. Такий цілком логічний висновок можна знайти у постанові № 9.
3. В принципі, власник (уповноважений орган) може й гадки не мати про засудження працівника, оскільки копії вироків направляються судом, який виніс вирок, на підприємство тільки в окремих випадках. Так, за ст. 404 ККУ копію обвинувального вироку, який набрав законної сили, суд надсилає до органу, на який покладено обов'язок його виконати. Наприклад, з метою забезпечення виховного впливу - підприємству за місцем роботи засудженого. Також це можливо у випадках, коли вироком призначено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
В усіх інших ситуаціях власнику (уповноваженому органу) доведеться викручуватися самостійно. Очевидно, доведеться звертатися до суду і робити запит на отримання такої інформації, а вже потім на підставі відповідного документа (ним послужить копія вироку або витяг, завірені канцелярією судової установи), оформлювати наказ на звільнення.


Навчатись ніколи не пізно


Ось і минає важка цьогорічна зима. Вже минуло Стрітення, коли, як говорять, зима зустрічається з весною. Звичайно, попереду іще можливі навіть заметілі, морози і інші кліматичні сюрпризи, проте в обідню пору вигляне з-за хмар сонечко і синиці своїм дружнім щебетом неначе сповіщають, що скоро настане справжня весна.
Сільськогосподарські товаровиробники різних форм власності вже готуються до весни: відбули відпустки, ремонтують грунтообробну та іншу техніку, завозять чи заключають договори з перевіреними партнерами на постачання паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин і інших матеріально-технічних засобів необхідних для проведення весняної посівної компанії.
Хто б що не говорив, а щоб втілити в життя найзаповітніші мрії, потрібні здорові і навчені працюючі, адже "левову частку" у вирощенні вагомого і якісного врожаю відіграють пестициди і агрохімікати. Саме тому, згідно з Законами України "Про захист рослин", "Про пестициди і агрохімікати", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", що викладені в "Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" та щорічними до нього "Доповненнями ...", чітко сказано, що особи, діяльність яких пов`язана із зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією, знешкодженням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, обов`язково повинні мати посвідчення та допуск на право роботи із зазначеними препаратами. Зараз закінчується проходження медичного огляду працівниками господарств, діяльність яких пов`язана з отрутохімікатами. Після проходження медичного огляду особа, відповідальна за застосування отрутохімікатів чи інженер по техніці безпеки чи охорони праці, звертаються в районну поліклініку, де отримують результати проходження відповідного медичного огляду. Особам, яким надано позитивний висновок, в господарстві на кожного з працюючих виписується медична книжка встановленого зразка, яка підписується завполіклінікою, і скріплюється мокрою печаткою. Копії медичних книжок та посвідчення і допуски надаються в Державну фітосанітарну інспекцію ( м.Хорол ,вул. Незалежності 88, приміщення управління агропромислового розвитку, 2 поверх ), де узгоджується день, час та місце проведення навчання.
До речі, вірно роблять такі господарства, як СВК "Перемога", СВК "Андріївський", у яких протягом останніх років проходять медичний огляд для роботи з отрутохімікатами всі працюючі, що дає змогу в будь-який час замінити того чи іншого тракториста, механізатора чи іншу особу в разі необхідності. В той же час, у насіннєвому господарстві ДП "ДГ ім. 9 Січня", ТОВ "Оріон-Молоко" та ряді фермерських господарств району для роботи з отрутохімікатами навчання проходить мізерна кількість осіб, хоча, засобів захисту рослин, посів протруєним насінням здійснюється не менше ніж в інших господарствах. Саме зараз, доки ще є час, рекомендую звернутися в центральну поліклініку , узгодити час і порядок проходження відповідного медичного огляду всім агрономам, керівникам відділків (бригад), працюючим. Які б не були висококваліфіковані працюючі, спеціалісти в своїй галузі, щорічно слід обов`язково пройти відповідне навчання, так як час не стоїть на місці - з`являються нові (в тім числі карантинні) шкодочинні об'єкти, створюються нові ефективні і безпечні пестициди, нові стійкі до дії відомих препаратів об`єкти, убезпечити себе та оточуючих від дії отрутохімікатів, зберегти корисну ентомофауну - зокрема медоносних бджіл, завчасно попереджаючи населення та пасічників про день, час та місце проведення хімічних обробок сільськогосподарських культур пестицидами.
Так що навчатися ніколи не пізно. Всі ми живемо на планеті Земля, тому треба думати не лише про сьогоднішній день та прибутки. Надіюся на плідну співпрацю і взаєморозуміння.

Василь Багно, державний фітосанітарний інспектор


Грип: стоп! Як розпізнати та вберегтися від грипу


Які ознаки грипу
- різке підвищення температури тіла (понад 38 градусів) без будь-яких супутніх симптомів
- головний біль
- біль у м’язах
- біль у горлі, кашель
- нежить, закладення носа
- блювота і понос

Для кого грип найнебезпечніший
- діти до 5 років (особливо – літи до 2 років)
- вагітні жінки
- люди віком до 65 років
- люди з надмірною вагою
- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання
- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями

Професійні групи ризику:
- медичні працівники
- вчителі й вихователі
- продавці
- водії громадського транспорту
- усі, хто працює в багатолюдних місцях

Як можна заразитися вірусом грипу?
- через контакт із хворою людиною, коли та розмовляє, чихає, кашляє
- знаходиться від людини з ознаками грипу на відстані не меншій за 2 метри

Як запобігти зараженню на грип?
- обмежити відвідини місць великого скупчення людей
- прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразово серветкою, яку зразу ж після використання викинути
- при зустрічі з людиною з ознаками грипу триматися від неї на відстані не меншою, ніж 2 метри
- часто провітрювати приміщення
- повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми
- не торкатися очей, носа або рота немитими руками
- дотримуватися правил особистої гігієни, часто мити руки з милом
- уникати обіймів, поцілунків і рукостискань
- здійснити щеплення від грипу

Вакцинація від грипу: ніколи не пізно!
- вакцинуватися можна упродовж всього сезону, навіть під час епідемії
- щеплення не ослаблює, а навпаки, посилює здатність організму протистояти грипу
- вакцинація проводиться після огляду лікаря та його дозволу тільки у лікувальному закладі

Що робити при виявленні ознак грипу?
- негайно звернутися до лікаря
- лікування найефективніше у перші дві доби з часу появи симптомів
- не займатися самолікуванням, яке може ускладнити стан хворого та його лікування

Хорольське міжрайонне Управління Головного управління Держсанепідемслужби у Полтавській області


Поліомієліт та його профілактика - що це за захворювання і чим воно небезпечне?


Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання людини вірусної етіології, яке виникає в результаті інфікування одним з трьох типів вірусів поліомієліту. Найнебезпечніший з них є дикий поліовірус, який сприяє розвитку гострого паралітичного поліомієліту. При тяжких формах перебігу захворювання характеризується ураженням сірої речовини спинного мозку та інших відділів центральної нервової системи з розвитком атрофічних паралічів та парезів кінцівок і тулуба.
Назва хвороби походить від латинських коренів: polios – сірий, myelos – спинний мозок. Суфікс - іт вказує на те, що це запалення. У нервовій системі при поліомієліті уражається сіра речовина спинного мозку, тобто самі нервові клітини (біла речовина – їх відростки, які проводять нервові імпульси.). В першу чергу страждають передні відділи стовбура спинного мозку, рідше – дихальний центр в підкірковому ядрі головного мозку і лицьовий нерв.
Найбільший ризик зараження мають діти до 5-ти років, які не щеплені проти цієї інфекції. Але поліомієліт може зустрічатися і у дорослих людей. Причому, за деякими відомостями, для дорослих характерні більш важкі, небезпечні форми. Найбільша вірогідність захворіти припадає на літньо-осінній період.
Поліомієліт знайомий лікарям дуже давно, але описаний лише 70 років тому. У поширенні поліомієліту ретроспективно виділяють декілька періодів. До середини ХІХ ст. це захворювання зустрічалось переважно у вигляді спорадичних (поодиноких) випадків у країнах Європи і Америки. Наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. виникають епідемії в різних країнах Європи, Америки, Північної Африки, які уражають тисячі і десятки тисяч людей. При цьому близько 10% хворих вмирало і близько 40% ставали інвалідами.
У середині ХХ ст. поліомієліт набуває епідемічного поширення майже у всіх країнах, стає однією з найактуальніших проблем охорони здоров’я у світі.
Після впровадження вакцинопрофілактики (1955 – 1965 рр.) поширення поліомієліту і захворюваність почали спадати і він став інфекцією, яку можна контролювати.
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з 1988 року число випадків захворювання на поліомієліт у світі зменшилось більш, ніж на 99% (з 350 000 випадків до 223 випадків, які зареєстровано в 2012 році). Таке зменшення стало результатом глобальних зусиль по ліквідації цієї хвороби.
В 2014 році лише три країни (Афганістан, Нігерія, Пакістан) у світі залишаються ендемічними з поліомієліту, в той час як в 1988 році таких країн було більше 125. Але виділення дикого вірусу поліомієліту І типу із стічних вод в Ізраїлі і Єгипті (2013 рік), реєстрація випадків поліомієліту, викликаного диким вірусом І типу в Афганістані та Пакистані (44 випадки станом на вересень 2015 року), свідчать про те, що зберігається ризик завезення і розповсюдження дикого поліовірусу по світу.

У 2015 році не благополучна ситуація з поліомієліту склалася і в Україні. За повідомленням Європейського регіонального бюро ВООЗ, в Україні підтверджені два випадки виявлення циркулюючого вакцино спорідненого поліовірусу (cVDPV1). Ці випадки мають генетичну подібність, що свідчить про активну передачу поліовірусу (cVDPV1) в Україні. Штам був виділений у двох дітей в Закарпатській області. На час початку паралічу одній дитини було 4 роки, другій – 10 місяців. Обидві дитини не вакциновані проти поліомієліту. На щастя в обох випадках захворювання закінчилось одужанням дітей та повним відновленням функцій уражених кінцівок.

Збудник захворювання – вірус поліомієліту. Це кишковий вірус, відноситься до роду ентеровірусів. За антигенною будовою виділяють 3 серологічних типи вірусів поліомієліту ( І, ІІ, ІІІ), які розрізняються ступенем нейровірулентності. Так, майже всі епідемії поліомієліту зумовлені штамами І типу, як найбільш вірулентними. Поліовіруси ІІ типу спричинюють в основному спорадичні випадки хвороби, віруси ІІІ типу – субклінічні форми хвороби.
Віруси поліомієліту є найстійкішими серед ентеровірусів. Вони зберігають свою життєдіяльність протягом декількох місяців при +40С в каналізаційних водах і фекаліях, до 3-4 місяців в стічних водах, на овочах і в молоці. Цей термін подовжується, якщо вірус заморозити. Він не чутливий ні до антибіотиків, ні до будь-яких хіміопрепаратів. Високі температури і сонячне світло він переносить погано, при кип’ятінні гине. Під час прогрівання при 50…550С протягом 30 хв. вірус інактивується, а кип’ятіння знешкоджує його протягом декількох секунд.

Як можна заразитися вірусом поліомієліту?
Основним джерелом збудника поліомієліту є інфіковані люди (хворі чи вірусоносії). Хворі найбільш заразні в перші дні хвороби, коли вірус розмножується в носоглотці і виділяється при експіраторних актах (кашель, чхання, під час розмови) у повітря. Вірус виділяється із слизу носової частини глотки через 30-40 годин після зараження, на 3-у добу – з випорожненнями. В носовій частині глотки його можна виявити протягом 7-10 днів. Основна маса збудника виділяється в навколишнє середовище з екскрементами кишок протягом 4-7 тижнів і навіть місяців (до 4-х місяців).
Висока частота здорового носійства і тривалість його створюють більшу епідеміологічну небезпеку порівняно з випадками, коли хворих виявляють та ізолюють.
Небезпечним є те, що зустрічається багато (99%) стертих форм захворювання, які сприймаються як «кишковий грип». А от у тих, хто заразиться від цих хворих, може виникнути параліч. Крім того, у деяких вірусоносіїв взагалі немає ніяких симптомів, вони відчувають себе здоровими і при цьому виділяють небезпечний вірус у навколишнє середовище.
Для поліомієліту характерні два механізми передачі збудника: фекально-оральний та повітряно-крапельний.
У перші дні захворювання чи вірусоносійства реалізується повітряно-крапельний шлях передачі. Катаральні явища у верхніх дихальних шляхах і пов’язані з ними експіраторні акти сприяють значному поширенню вірусу поліомієліту.
Проте, основне значення в епідемічному процесі має фекально-оральний механізм передачі (вірус потрапляє в організм через рот і розмножується у кишківнику). Тривале виділення збудника з фекаліями, його висока концентрація в них і стійкість сприяють реалізації цього шляху. Забруднені ентеровірусами об’єкти навколишнього середовища (вода, харчові продукти, руки, предмети побуту) можуть стати чинниками передачі збудника. Поліовіруси можуть поширюватись через забруднені продукти харчування, предмети побуту (іграшки, носові хустинки, одяг, постільну білизну), брудні руки, інфіковану воду. Механічним переносником збудника можуть бути мухи.
До умов, що сприяють поширенню поліовірусів, відносять не благоустрій території, відсутність водопроводу, каналізації, скупченість населення, порушення санітарно-гігієнічних норм.

Що відбувається при зараженні вірусом поліомієліту?
Протягом перших 5-12 днів протікає прихований період (від зараження до перших проявів). Іноді він триває до 1 місяця.
Вірус поліомієліту потрапляє в організм через дихальний або травний тракт, розмножується на слизовій кишечнику чи органів дихання, потім проникає в лімфовузли, а із них в кров. Після цього він проникає в усі органи і системи, переважно в спинний мозок, де найчастіше вражає сіру речовину передніх відділів спинного мозку. Вірус поліомієліту здатний проникати і в головний мозок. Уражені вірусом поліомієліту нервові клітини гинуть. Але через декілька днів активне розмноження вірусу в спинному мозку призупиняється. Паралічі виникають при загибелі 3/4 клітин на даній ділянці мозку. Потім загиблі клітини заміщаються рубцем, який, звичайно, функціонально їх замінити не може. Іноді уражається і серце: відбувається запалення м’язових клітин серця – міокардит. Після перенесеного поліомієліту розвивається стійкий імунітет до нього, який зберігається все життя.

Ознаки поліомієліту.
Клінічні прояви поліомієліту різноманітні (поліморфні). У понад 90% інфікованих осіб інфекція протікає безсимптомно, у 4-8% захворювання перебігає в абортивній формі без рухових порушень. Абортивна форма поліомієліту може проявлятися у вигляді гострої респіраторної інфекції або гострої кишкової інфекції, у 1% хворих розвивається серозний менінгіт. Лише у 1-10 з кожних 1000 сприйнятливих до захворювання осіб (0,1-1,0 %) розвивається паралітична форма хвороби з ураженням мотонейронів клітин переднього рогу спинного мозку з наступним стійким випадінням їх функцій, розвитком незворотних паралічів і парезів (зазвичай ніг або рук). 5-10 % із числа таких паралізованих помирають в результаті паралічу дихальної мускулатури.
При нетипових формах симптоми схожі на «кишковий грип». Зазвичай захворювання починається з симптомів загально-інфекційного синдрому: висока температура, головний біль, біль у горлі, нежить, тошнота, блювота і проноси, напруження м’язів шиї і біль в кінцівках. Одужання навіть без лікування настає через 3-7 днів.
Типова паралітична форма зустрічається в одному випадку зі ста (0,1-1,0%). Перші дні симптоми ті ж, що і при нетипових формах, але більш виражені: вище температура, сильніше пронос і т.п. Потім на 2-4-ий день температура знижується. Але за цим виникає повторне підвищення температури – вже до більш високих цифр. З’являються різкий головний біль, сильні болі в спині і кінцівках, дуже підвищена чутливість шкіри, характерна загальмованість, млявість, сонливість, малорухливість. Розвиток гострих в’ялих паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів. Частіше страждають проксимальні відділи кінцівок, парези і паралічі мають асиметричне «мозаїчне» розташування, спостерігається знижений тонус м’язів, уражаються м’язи ніг, рук, тулуба, відмічається зміна постави, знижені сухожильні рефлекси, чутливість збережена, швидкий розвиток атрофії м’язів. Бувають посмикування дрібних м’язів, судоми, тремтіння пальців рук, підвищена пітливість.
Щоб вчасно запідозрити поліомієліт, батькам треба звертати особливу увагу на поведінку дитини. Насторожувати має те, що дитина незвично тиха і загальмована. Мляво реагує на звернені до неї слова і весь час ніби дрімає. Найчастіше вражаються ноги, рідше руки, тулуб, шия. Можуть порушуватися ковтання, мова, дихання, серцева діяльність. Дитина починає говорити невиразно, попірхується при спробі пити або їсти, може перестати дихати. Ці форми бувають порівняно рідко, але вони дуже небезпечні для життя. Іноді уражається лицьовий нерв – в цьому випадку обличчя стає асиметричним. Якщо вірус проникає на високі рівні спинного мозку і захоплює центр контролю дихальної системи, це може призвести до зупинки дихання і смерті. Паралітична стадія може тривати близько двох тижнів.
Відновлення триває до трьох років, спочатку швидко, потім повільніше. А залишкові явища можуть зберегтися на все життя у вигляді паралічів, атрофії м’язів (уражені м’язи менші за обсягом і слабші), контрактури (нерухомість кісток у суглобах), деформації кінцівок.

Профілактика поліомієліту.
Найбільший ризик зараження мають діти до 5 років, які не щеплені проти цієї інфекції. З метою профілактики захворювання дітям необхідно робити профілактичні щеплення, які входять до Національного календаря щеплень. Календарем передбачена вакцинація дітей проти поліомієліту у віці 2 міс., 4 міс., 6 міс., з наступною ревакцинацію у віці 18 міс., 6 років та 14 років.
Міністерство охорони здоров'я України у відповідь на спалах поліомієліту, що стався в країні у 2015 році, та з метою припинення циркуляції вакцино споріднених поліовірусів підготувало План заходів МОЗ України щодо імунізації населення від поліомієліту. Основним заходом, передбаченим Планом, є проведення 3-х раундів додаткової вакцинації дітей.
Щеплення оральною поліомієлітною вакциною є єдиним ефективним засобом для припинення розповсюдження поліовірусу.
Крім того, батькам дітей, які не вакциновані проти поліомієліту, не рекомендується брати їх із собою у подорож до країн – ендемічних по поліомієліту.
Велике значення у попередженні поліомієліту відіграє дотримання правил особистої гігієни. Слід частіше мити руки з милом. Вживати тільки кип’ячену або спеціальну воду для пиття (бутильовану). Свіжі овочі, фрукти, сухофрукти та зелень перед вживанням необхідно ретельно мити під проточною водою і ополіскувати кип’яченою або бутильованою водою.
У подорожах по інших країнах необхідно приймати їжу тільки у визначених пунктах харчування, де використовуються продукти гарантованої якості промислового виробництва. Пити лише бутильовану або кип’ячену воду, а напої і соки – промислового виробництва. Не можна купувати лід для охолодження напоїв і продукти у продавців вуличної торгівлі, вживати страви традиційної національної кухні, продукти з простроченим терміном зберігання, які не пройшли гарантовану технологічну обробку. Купатися туристам дозволяється лише в басейнах і спеціальних водоймах. При купанні у відкритих водоймах вода не повинна потрапляти в рот.
Щоб попередити зараження дитини на поліомієліт необхідно: обов’язково дотримуватися графіку профілактичних щеплень; уникати контакту з особами, що перебували в країнах ендемічних по поліомієліту та відвідування країн ендемічних по поліомієліту; навчити дітей мити руки з милом; провітрювати приміщення декілька разів на день; проводити вологе прибирання оселі; пити тільки кип’ячену або бутильовану воду, їсти тільки добре вимиті овочі та фрукти.
Якщо дитина захворіла на поліомієліт.
При появі перших ознак захворювання (підйом температури тіла, головний біль, катаральні прояви, диспепсичні розлади, біль у кінцівках, пітливість) необхідно звернутись до лікаря.
Хворого необхідно госпіталізувати до дитячої інфекційної лікарні або дитячого інфекційного відділення, виділити йому окремий посуд, рушники, предмети особистої гігієни.
У приміщеннях, в яких перебувала хвора дитина, необхідно провести вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів.

Увага, шановні батьки! Терміново звертайтесь за медичною допомогою, якщо у дитини, раніше не вакцинованої проти поліомієліту, спостерігається: висока температура; головний біль; біль у горлі, м’язах і кістках;нежить; диспепсичні розлади – блювання і проноси; біль в кінцівках; раптове порушення ходи, неможливість стати на ніжки; підвищена пітливість.

Наталія Сосновська, завідуюча дитячим відділенням
Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні


Грип та ГРВІ: що робити, щоб вберегтися


Грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги. Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.

Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом – коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів – це, в середньому, 7 днів.

Симптоми, що вимагають лікування вдома
При появі перших симптомів грипу хвора людина обов'язково повинна залишатися вдома – щоб не провокувати ускладнення власної хвороби і не наражати інших людей на небезпеку, смертельну для деяких з них. Такими симптомами є: підвищена температура тіла, біль у горлі, кашель, нежить, біль у м'язах. З будь-якими з цих симптомів не варто виходити з дому навіть заради візиту до лікаря – його слід викликати додому. Призначене лікарем симптоматичне лікування у домашніх умовах може бути достатнім для одужання. Якщо стан хворого не погіршується, необхідно продовжувати лікування вдома до повного зникнення симптомів.

Симптоми, що вимагають термінової госпіталізації
Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою – її життя. Викликайте "швидку" чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо присутні наступні симптоми: сильна блідість або посиніння обличчя, затруднення дихання, висока температура тіла, що довго не знижується, багаторазове блювання та випорожнення, порушення свідомості – надмірна сонливість чи збудженість, болі у грудній клітці, домішки крові у мокроті, падіння артеріального тиску. Продовжувати лікування вдома за наявності цих симптомів – небезпечно. Затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.

Профілактика грипу
Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей.
Навіть якщо ознак хвороби немає:
- Уникати скупчень людей – аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, при тому що деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів. Особливо актуально під час сезону грипу та епідемій.
- Користуватися одноразовими масками при необхідності – щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Так маскою повинна користуватися людина, яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним. Хвора людина повинна використовувати маску лише в одному випадку: якщо їй доводиться перебувати серед здорових людей, не захищених масками. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Важливо пам'ятати, що у будь-якому випадку маску потрібно замінити, як тільки вона стане вологою чи забрудниться. Найкраще користуватися стандартними хірургічними масками, що мають вологостійку поверхню і довго залишаються ефективними. Економити чи лінитися вчасно замінити маску немає сенсу – волога маска не діє. Використані маски ні в якому разі не можна розкладати по кишенях чи сумках – їх потрібно одразу викидати у смітник.
- Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання – як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, щоб не залишати навколо себе живі віруси й бактерії, що можуть залишатися активними впродовж годин після перебування у приміщенні хворої людини.
- Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми – для підвищення опірної здатності організму. Це збільшить шанси запобігти як зараженню, так і важким формам хвороби та її ускладненням.
- Мати чисті руки – інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Тими ж руками ви тримаєте гроші чи тримаєтесь за поручні, де кілька годин зберігаються в активному стані віруси і бактерії, що залишились від дотиків рук інших людей. Тому необхідно часто мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту.
- Користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками – як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю, а також при нежиті. Використані серветки необхідно одразу викидати у смітник, оскільки вони також можуть стати джерелом зараження. Багаторазові серветки та рушники, особливо у громадських місцях, суттєво підвищують ризик зараження і широкого розповсюдження інфекції. У таких умовах в якості одноразових серветок можна використовувати туалетний папір.
Вакцинація: найефективніший засіб захисту
Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.
Найкращий час для проведення вакцинації – напередодні грипозного сезону (у вересні). Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж всього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.
Жінки, які годують груддю, можуть бути вакциновані. Крім того, будь-яке грипоподібне захворювання не є підставою для припинення грудного вигодовування.
Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей відвернути смертельні наслідки хвороби.
Згідно із чинним законодавством вакцини для профілактики грипу централізовано МОЗ не закуповуються.

Групи ризику
Усі засоби профілактики грипу мають особливе значення для людей, які належать до груп ризику. Для цих людей грип становить найбільшу небезпеку, а вчасна регулярна профілактика здатна врятувати життя.
До груп ризику входять: діти до 5 років (особливо – діти до 2 років), вагітні жінки, люди віком від 65 років, люди з надмірною вагою, хворі на діабет, хворі на хронічні серцево-судинні захворювання, хворі на хронічні захворювання легенів, люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями, люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.
Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво зменшує шанс одужати без ускладнень, а часто – вижити.
Крім того, існують професійні групи ризику: медичні працівники, вчителі й вихователі, продавці,водії громадського транспорту, усі, хто працює в багатолюдних місцях.
У цих людей немає ніякої можливості уникнути перебування поряд із хворими людьми, тому для них особливе значення мають усі без винятку засоби інфекційного контролю і профілактики грипу.

Що лікує грип
Лікувати грип можна за допомогою:
- Препаратів з доведеною активністю проти вірусу грипу – лише вони здатні вплинути на вірус грипу: припинити його розмноження в організмі. Вчасне використання противірусних препаратів за призначенням лікаря здатне скоротити період хвороби, полегшити її перебіг та запобігти розвитку ускладнень.
- Препаратів, що пом'якшують симптоми, – вони не діють на вірус грипу, але полегшують стан хворого, пом'якшуючи симптоми – жар, нежить, біль у горлі, кашель, головний біль та біль у м'язах. За умови легкого перебігу хвороби симптоматичне лікування у домашніх умовах може виявитися достатнім для повного одужання. Однак зловживати цими препаратами і застосовувати їх без призначення лікаря не слід: передозування може завдати серйозної шкоди організму. Народні засоби для пом'якшення симптомів та загальної підтримки організму – наприклад, розтирання горілкою, споживання цибулі з часником чи ехінацеї – неефективні проти грипу самостійно, але можуть використовуватись як допоміжні. Втім, зловживати ними також не слід. Важливо враховувати, що тимчасове пом'якшення чи відчуття відсутності симптомів не є ознакою одужання хворого: необхідно продовжувати утримання від контактів зі здоровими людьми та лікування – аж до постійної відсутності симптомів.
Дітям до 18 років та вагітним жінкам не рекомендовано вживати аспірин – подолати жар можна за допомогою парацетамолу.
Під час грипу необхідно пити багато рідини. Їжа повинна бути легкою і нежирною, однак примушувати хворого їсти не потрібно.

Що не лікує грип
Важливо знати, що грип не лікується за допомогою:
- Антибіотиків – вони не створюють жодної протидії вірусам, оскільки призначені виключно для боротьби з бактеріальними інфекціями. Вживання антибіотиків не за призначенням не лікує хворобу і лише ускладнить боротьбу з хворобами у майбутньому. Антибіотики можуть використовуватися тільки за призначенням лікаря для лікування таких ускладнень грипу, як пневмонія й бронхіт, тощо.
- Гомеопатичних препаратів – немає жодних науково обґрунтованих доказів їхньої ефективності проти вірусу грипу, тому в усьому світі вони не рекомендовані для лікування будь-яких небезпечних для життя інфекцій, в тому числі й грипу. Використання препаратів з недоведеною ефективністю в таких умовах вважається ознакою безвідповідального ставлення до життя хворих.
- Імуностимуляторів, імуномодуляторів – немає жодних науково обґрунтованих доказів їхньої ефективності проти вірусу грипу. Водночас їхня дія під час хвороби може за певних умов навіть виявитися шкідливою.
- Народних засобів – лікування виключно народними засобами є неефективним і небезпечним, оскільки ніякі трав'яні відвари, чаї та настоянки на вірус грипу не діють. Однак народні засоби можуть згодитися для пом'якшення симптомів грипу – за умов розумного використання без зловживань.

Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги
Хорольського району Л.М.Соболь


Управління Держпраці надає розяснення щодо Оплати перших п`яти днів непрацездатності


Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 439 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, "затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266, викладено в новій редакції (далі - Порядок № 1266). Крім того, постановою від 26.06.2015 № 440 затверджено Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця" (далі - Порядок № 440).

У зв'язку з прийняттям вище-зазначених нормативно-правових актів Державна служба України з питань праці надає для врахування в роботі наступні роз'яснення.
Відповідно до пункту 3 Порядку № 1266 поважними причинами, у зв'язку з якими невідпрацьовані дні виключаються із розрахункового періоду, є: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати. До внесення змін до Порядку № 1266 відпустка без збереження заробітної плати не вважалась поважною причиною та не виключалася із розрахункового періоду для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
Також змінами, внесеними до Порядку № 1266, передбачено, що допомога за всіма видами страхування розраховується в календарних днях (до внесення змін допомога по тимчасовій непрацездатності обчислювалась, виходячи з кількості робочих днів, втрачених через хворобу).
Особливості обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок-коштів роботодавця визначені пунктами 25-30 Порядку №1266.
Відповідно до пункту 25 Порядку № 1266 розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Дане нововведення суттєво відрізняється, від норм, що діяли до внесення змін, а саме: розрахунковим періодом, за який обчислювалась середня заробітна плата, були останні шість календарних місяці, що передували місяцю, в якому настав страховий випадок.
Зазначені правові норми є новими та раніше не використовувались.
Постанову № 439 опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" від 04.07.2015 № 119.
Відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.
Враховуючи зазначене, постанова № 439 набрала чинності з 4 липня поточного року.
Таким чином, для страхових випадків, які настали до 04.07.2015, обчислення середньої зарплати для розрахунку допомоги необхідно здійснювати без урахування змін, внесених Постановою № 439.
Крім того, 17.07.2015 набула чинності постанова № 440 (опубліковано в "Офіційному віснику України" від 17.07,2015 № 54). Зазначеного постановою V порядок оплати перших п'яти днів непрацездатності приведено у відповідність до статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон). Відповідно до внесених змін, оплата днів тимчасової непрацездатності здійснюється в залежності від страхового стажу, що визначається цією статтею.
До прийняття постанови № 440 механізм оплати перших п'яти днів непрацездатності регулювався Порядком від 06.05.2001 № 439 (далі - Порядок №439). Відзначимо, що до 17.07.2015 Порядок № 439 у відповідність зі статтею 24 Закону не був приведений (Кабінету Міністрів України на внесення змін або розробку нового порядку відводилось шість місяців). Тобто до набрання чинності постановою № 440, перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачувалися в інших відсотках.
Таким чином, до 17.07.2015 при оплаті перших п'яти днів хвороби страхувальники керувалися Порядком № 439 з урахуванням листів Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 251/18/99-15 "Щодо відсотків середньої заробітної плати для оплати тамчасової непрацездатності" та від 06.05.2015 №282/18/99-15 "Про розміри допомоги до тимчасовій непрацездатності та оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності".

П.М. РЯБИЧ, головний державний інспектор


Щоб не сталося лиха у Новорічну ніч!


Незабаром Новорічні та Різдвяні свята, які принесуть в кожний дім радість та надії, зміни на краще в житті. Щоб наслідки від пожежі нікому не затьмарили свята, необхідно дотримуватися певних вимог пожежної безпеки.
Пожежній безпеці ялинки варто приділити особливу увагу. Адже Новий рік - це свічі, хлопавки й вогні, а ялинки, на жаль, дуже добре горять. Причому штучні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й "розтікаються", а виходить, ліквідувати загоряння буде набагато складніше.
Щоб ялинка приносила тільки радість, установлювати її треба подалі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню (камінів, газових плит). На ялинку не можна встановлювати свічі й бенгальські вогні, особливо в поєднанні з ватяним "снігом" і паперовими іграшками. При виборі штучної ялинки безпечніше віддати перевагу моделям, що мають протипожежну пропитку (ця інформація вказується на упаковці). Варто дотримуватись й правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні й не сертифіковані електроприлади. Діти не повинні мати доступ до контролерів (блоків керування роботою електрогірлянди й/або ялинки), проводів і розеток. Щоб ялинка не могла перекинутися й поранити дитину, вона повинна бути правильно зібрана й надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені. Збирати штучну ялинку потрібно відповідно до інструкції, і в процесі установки (складання) ялинки, не рекомендується підпускати до неї дітей. У кімнаті, де стоїть ялинка, малята повинні перебувати тільки під доглядом дорослих. Для дитячої безпеки ялинку краще нарядити легкими прикрасами, які не б'ються - бантами, шишками, кулями зі склопластику й т.п.
Особливу у вагу слід приділяти додержання правил безпеки при користування піротехнічними засобами. Феєрверки, петарди, ракети та інші вибухові "іграшки" завжди притягували до себе увагу не тільки дітвори, а й дорослих. Але з кожним роком збільшується кількість людей, що отримують від цих забав каліцтво, термічні опіки, різні травми. Дуже часто це трапляється внаслідок необережного, неправильного та безграмотного користування піротехнічними виробами.
Сучасний ринок пропонує різноманітну побутову піротехніку, яка стала прикрасою будь-якого свята. Щоб запобігти неприємним наслідкам від "спілкування" з піротехнічними виробами, необхідно пам'ятати і дотримуватися правил пожежної безпеки при використанні піротехнічних виробів.
Запуск петард, феєрверків, ракет забороняється проводити всередині приміщення, з балконів та поблизу житлових, господарських будівель, новорічних ялинок. Піротехніку не можна зберігати поблизу приладів опалення (батарей, газових, електричних плит), не варто носити вогненебезпечні вироби у кишенях. Не можна розбирати вироби чи піддавати їх механічним впливам. Не можна курити, працюючи з піротехнічними виробами, а також знаходитись в нетверезому стані.
У більшості випадків в момент приведення в дію піротехніки той, хто запускає її, повинен за лічені секунди відбігти на безпечну відстань (як правило, це 10-15 і більше метрів). У будь-якому випадку буде краще, якщо запускати феєрверки, петарди, різні ракети, висаджувати у повітря хлопавки, підпалювати бенгальські вогні тощо, діти будуть в присутності дорослих.
Отже, як бачимо, основні правила пожежної безпеки прості і не потребують великих матеріальних затрат. Треба уважно вивчити їх, адже знання та виконання цих правил є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших дітей, а також отримання справжнього задоволення від свята, яке принесе благополуччя та радість до вашої оселі.
ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО ВАШЕ ЩАСТЯ ЗАЛЕЖИТЬ ТІЛЬКИ ВІД ВАС САМИХ.
БАЖАЄМО ВАМ ПРИЄМНОГО СВЯТКУВАННЯ НОВОРІЧНИХ ТА РІЗДВЯНИХ СВЯТ! ЩАСЛИВОГО ВАМ 2016 РОКУ!

Начальник Хорольського РС ГУ ДСНС України у Полтавській області
О.М. Коркішко


УВАГА - ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!


Із наближенням Новорічних та Різдвяних свят у торгівельну мережу для реалізації можливе надходження несертифікованих піротехнічних виробів, які не відповідають вимогам безпеки, а насамперед - петарди. Зазначені товари різними шляхами завозяться до держави з-за кордону і реалізуються в торгівельній мережі, на ринках, з рук, на вулиці та інше.
Як свідчить практика, за останні роки були законстатовані випадки отримання тілесних ушкоджень різного ступеня громадянами України несертифікованими піротехнічними засобами та через власну необережність, чи недотримання встановлених правил застосування. З метою недопущення даних фактів та забезпечення громадської безпеки під час святкування Новорічних та Різдвяних свят, недопущення надзвичайних подій, пов'язаних з використанням піротехнічної продукції, Хорольський ВП ГУ НП України в Полтавській області наголошує, що придбання піротехнічних засобів, які не мають відповідного сертифікату та ліцензії на право здійснення торгівлі вище зазначеними засобами, призводять до наслідків, які пов'язані з травмуванням особи.
Шановні громадяни! Вимагайте від осіб, які реалізують піротехнічні вироби, сертифікати, що вказують на заводське виготовлення товару та відповідних ліцензій на право його реалізації. Хорольський ВП ГУ НП України в Полтавській області повідомляє, що згідно Закону України від 03.06.2004 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту населення від впливу шуму» громадяни, які з 22.00. до 8.00. години будуть порушувати громадський спокій з використанням салютів, феєрверків, будуть притягуватися до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства.

ІДС Хорольського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області
С.М. ЯРОШЕНКО


Єдиний захист від поліомієліту - своєчасна вакцинація


Згідно з опитуванням, відсоток українських мам, які вважають поліомієліт небезпечним захворюванням, ледь сягає 18%, і лише 27% з опитаних знають про те, що він викликає паралічі у дітей. І це дуже тривожно, оскільки поліомієліт є смертельно небезпечним захворюванням.
Поліомієліт - це небезпечне гостре інфекційне захворювання вірусної етіології, яке виникає в результаті інфікування одним з трьох типів вірусів поліомієліту, найбільш небезпечним з яких є "дикий" поліовірус 1 типу, що сприяє розвитку гострого паралітичного поліомієліту. Назва хвороби походить від латинських коренів: polios - сірий, myelos - спинний мозок.
Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту або вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу - фекально-оральний (вірус потрапляє в організм через рот і розмножується у кишківнику). Вірус може передаватися через брудні руки, іграшки, носові хустинки, одяг, постільну білизну, інфіковану воду та їжу, а також може передаватися переносниками - мухами.
Збудник поліомієліту дуже живучий.
Слід пам'ятати, що вірус поліомієліту може тривалий час зберігатися у навколишньому середовищі: до 3-4 місяців у воді, до 6 місяців - з фекаліями у ґрунті. Також можлива передача вірусу повітряно-крапельним шляхом. Інфікування вірусом поліомієліту відбувається при контакті з виділеннями з верхніх дихальних шляхів та випорожненнями хворого або вірусоносія. Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається у перші два тижні захворювання, але може продовжуватися до 4-6 тижнів.
Захворювання трапляється у дітей усіх вікових груп, але найчастіше серед дошкільнят. Найвищий ризик інфікування мають діти віком до 5 років, які не щеплені проти цієї інфекції. Вірус потрапляє в організм через дихальні шляхи або шлунково-кишковий тракт. Розмноження поліовірусу відбувається в лімфоїдній тканині, яка покликана захищати організм людини від інфекції. Проте у випадку поліомієліту вона не тільки виявляється безпорадною, але навіть є живильним середовищем для вірусів. Пізніше вірус потрапляє в кров, а згодом - у нервову систему, де найчастіше вражає сіру речовину передніх відділів спинного мозку. Можуть страждати й інші відділи спинного та головного мозку. Уражені вірусом поліомієліту нервові клітини гинуть, що призводить до розвитку парезів та паралічів. Оскільки нервові клітини не відновлюються, параліч, спричинений поліомієлітом, залишається на все життя, призводячи до інвалідності. Іноді поліомієліт вражає серцевий м'яз, відтак у хворого розвивається поліовірусний міокардит.
Кожен десятий хворий помирає від паралічу дихальної системи.
Клінічні прояви поліомієліту різноманітні. Інкубаційний період захворювання (період від інфікування до появи проявів захворювання) триває від 2 до 35 днів. У більшості інфікованих дітей цей період є безсимптомним, тому дитина ні на що не скаржиться. Та попри відсутність клінічних ознак захворювання, такі хворі виділяють вірус в оточуюче середовище, що є вкрай небезпечним для невакцинованих дітей.
Найбільш тяжкою та загрозливою є паралітична форма захворювання. До 5-10% із числа таких паралізованих помирають внаслідок паралічу дихальної мускулатури. Зазвичай ця форма захворювання починається з проявів загально-інфекційного синдрому: високої температури, головного болю, болю у горлі, нежиті, нудоти, блювання та проносу, підвищеної пітливості, напруження м'язів шиї і болю у кінцівках. Крім цього, протягом кількох годин або ж п'яти діб у хворого виникає параліч. Частіше він вражає верхні відділи кінцівок. Парези і паралічі мають асиметричне "мозаїчне" розташування, у хворого спостерігають знижений тонус м'язів, зміну постави, зниження сухожильних рефлексів та швидкий розвиток атрофії м'язів. Найбіш загрозливим є параліч дихальної мускулатури, що може призвести до смерті хворого.
Поліомієліт може проявлятися як звичайна застуда.
Атипова форма поліомієліту може проявлятися у вигляді гострої респіраторної інфекції (підвищується температура тіла, з'являється головний біль, кашель, нежить, біль у горлі) або гострої кишкової інфекції (нудота, блювання, біль у животі, рідкий стілець). Іноді розвивається серозний менінгіт (ураження оболонок мозку).
Важливо знати, що більшість випадків поліомієліту можуть перебігати безсимптомно, що становить велику небезпеку для оточуючих дітей і дорослих (особливо нещеплених), оскільки такий хворий активно виділяє вірус назовні.
Звідси велике значення у захисті дитини від поліомієліту відіграє дотримання правил особистої гігієни. Батькам слід навчити дітей постійно мити руки з милом. Частіше проводити вдома вологе прибирання, декілька разів на добу провітрювати приміщення. Пити потрібно тільки кип'ячену або бутильовану воду. Овочі і фрукти перед вживанням необхідно ретельно мити під проточною водою і ополіскувати кип'яченою або бутильованою.
Через відмови і недопоставки вакцин колективний імунітет став дуже слабким.
Важливо знати, що на сьогодні ліків від поліомієліту не існує. Поліомієліту можна запобігти тільки за допомогою імунізації.
З метою профілактики захворювання дітям необхідно робити профілактичні щеплення, які входять до Національного календаря щеплень. Календарем передбачена вакцинація дітей проти поліомієліту у віці 2, 4, 6 місяців, з наступною ревакцинацією у віці 18 місяців, 6 років та 14 років.
Завдяки високому охопленню щепленнями проти поліомієліту (близько 95%), Україна довгий час була вільною від цієї тяжкої недуги. У 2002 році Україна була сертифікована ВООЗ як територія, вільна від циркуляції "дикого поліовірусу". Але масові відмови від щеплень протягом останніх років та серйозні перебої у постачанні вакцин призвели до значних прогалин в імунному прошарку - захисному бар'єрі населення (так, за І півріччя 2015 р. він склав лише 14,1% дітей, які повинні були щепитися).
Через низький рівень імунізації стала можливою циркуляція мутованого вірусу поліомієліту, спорідненого з вакцинним штамом, що, власне, було зафіксовано у вересні у Закарпатській області. Результати досліджень, проведені декількома лабораторіями світу, свідчать про "мовчазну" циркуляцію поліовірусу типу 1 в Україні впродовж не менше 2-х років поспіль, тобто фактично про спалах поліомієліту.
У зв'язку зі спалахом поліомієліту, який підтверджено ВООЗ та Центрами з контролю та профілактики захворювань США - найбільш авторитетними світовими організаціями, що здійснюють нагляд за поліомієлітом, в Україні розпочата додаткова імунізація. Її заплановано провести у три раунди з використанням оральної поліовакцини для всіх дітей віком від 2 міс. до 6 років. До 3-го раунду включатимуть також дітей від 6 до 10 років. Дітей, які на час позапланової вакцинації жодного разу не були щеплені від поліомієліту, спочатку імунізують інактивованою поліовакциною.
З 30 листопада розпочався 2-ий раунд позапланової вакцинації, який триватиме до 13 грудня.
Батьки мають знати:
- оральна поліовакцина (ОПВ) здатна зупинити спалах;
- отримана від ЮНІСЕФ вакцина ефективна і безпечна;
- користь від вакцинації у 2,5 млн. разів перевищує ризик побічних ефектів;
- щеплення захищають дітей від інвалідності та смерті.
-щеплення можна зробити з 8 до 16 годин в АЗПСМ №1(дитяча консультація) за попереднього огляду лікарем.


Урожай під постійним спостереженням


Більша половина збіжжя вже зібрана: озимі і ярі колосові, соняшник. Завершується збирання сої та зернової кукурудзи.
Як зберігати вирощений врожай у великих агрохолдингах, запитань майже не виникає, адже в більшості випадків вони мають досить потужні сучасні елеватори, де можуть зберігати і контролювати стан його зберігання не один місяць чи навіть рік до потрібного їм часу, застосовуючи сучасні заходи, як попереджувальні так і винищувальні, в разі потреби, боротьби з комірними шкідниками.
Проблемою є зберігання зерна в невеликих сільськогосподарських кооперативах, фермерських та приватних підприємствах. Щоб реально не втратити частину чи навіть повністю зібраний урожай через брак чи відсутність сучасних складських приміщень або міні- елеваторів частина господарників прямо з поля віддають дилерам в якості оплати за отриману раніше техніку, паливо-мастильні матеріали, засоби захисту рослин і інше, продають як говориться "на корню", отриманий прибуток їх задовольняє, а мати клопіт із збиранням та зберіганням ні до чого. Інші здають збіжжя на приватні елеватори теж прямо з поля, де їм обіцяють очистити, підсушити і за потреби зберігати до потрібного часу, але за певний відсоток привезеного вами збіжжя. І як наслідок, чекання в чергах на елеватор, в результаті чого затримується збирання врожаю, відбуваються втрати, крім того, здійснюються із запізненням наступні технологічні операції - лущення стерні і посів. Відповідно страждає врожай уже наступного року. На щастя, керівництво елеваторів, відчуваючи тенденції на ринку, підвищує якість своїх послуг.
Які з цього можна зробити висновки?
1. В господарстві повинні бути створені всі умови для того, щоб зберігати хоча б половину зібраного збіжжя. Це дозволить завжди мати стратегічний запас, можливість отримати додатковий прибуток у потрібний час.
2. Збирання здійснене в оптимальні строки, дає можливість зекономити на сушінні і перевезенні зерна, а в окремих випадках - взагалі відмовитися від зниження відсотку вологості. Обов`язковою умовою для цього є забезпечення господарства зернозбиральною і іншою технікою.
3. Десикація посівів здатна здешевити і упростити завдання, адже вигідніше провести десикацію, ніж возиться з сушінням.
4. Необхідно правильно налагодити співпрацю з елеваторами і покупцями зерна, краще працювати з уже перевіреними роками людьми.
5. Не слід боятися технологій з якими раніше не працювали. Ті ж зерносушарки на альтернативних і дешевих місцевих видах палива, або поліетиленові рукава, що не так давно вважалися справжньою екзотикою, а сьогодні вони в багатьох господарствах - справа звичайна і вигідна. Завжди слід придивлятися до сусідів, які працюють в тому ж регіоні і все ретельно прорахувати.
Хай щастить Вам завжди бути з прибутками, вдало реалізувавши вирощений Вами врожай.

Василь Багно,
державний фітосанітарний інспекторВідповідальність та відшкодування шкоди за порушення правил рибальства


Полтаварибоохорона черговий раз бажає нагадати рибалкам про необхідність дотримання правил рибалки та невідворотності настання покарання за вчинення правопорушення.
Ч.1 ст. 249 КК України передбачає відповідальність за незаконне заняття рибним або іншим водно добувним промислом, якщо воно заподіяло значну шкоду - карається штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходу громадян або обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів помислу та всього добутого.
Та відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 року № 1209 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів біоресурсів" встановлена оцінки заподіяних збитків у розрахунку на штуки, незалежно від розміру риби, що була незаконно добута. Так, наприклад, за одну штуку незаконно пійманого товстолоба необхідно буде відшкодувати 255 грн., за сома - 425 грн., ляща - 170 грн., карася - 17 грн., щуку - 340 грн., судак - 510 грн.
Тому просимо усіх рибалок, що замислюються над можливим вчиненням незаконної риболовлі, ще раз зважити всі "за" і "проти" такої "рибалки". Окрім шкоди, що буде нанесена водним біоресурсам порушник понесе кримінальну відповідальність та відшкодує усі нанесені
збитки. Чи потрібна така риболовля?

Полтаварибохорона


ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ


Миргородський район газопостачання ПАТ "Полтавагаз" просить споживачів газу бути уважними при користуванні газовими приладами та дотримуватись правил безпеки.
Категорично забороняється:
- користуватися газовими приладами громадянам, які не пройшли інструктаж на підприємстві газового господарства по правилам користування побутовими газовими приладами; -допускати до газових приладів дітей та осіб, які не знають правил їхньої безпечної експлуатації;
-користуватися газовими приладами в разі відсутності тяги в димовому та вентиляційному каналах. Під час сильного вітру, дощу, туману в димоході може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згоряння газу потрапляють до приміщення. Тому в негоду будьте особливо уважні. Перед включенням газових колонок, опалювальних печей, котлів та періодично в процесі їхньої роботи необхідно перевіряти наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах;
-використовувати газові плити та духові шафи для обігріву приміщення; -самовільно втручатися в систему газопостачання, переобладнувати елементи внутрішньобудинкових систем газопостачання та монтувати газові прилади. Згідно п .5.5. "Правил безпеки систем газопостачання" затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15 травня 2015 року N 285 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за N 674/27119 "Заміна газового обладнання виконується за заявою власника до газорозподільного підприємства... Заміна обладнання оформлюється ескізом у разі заміни газового обладнання без зміни функціонального призначення, потужності та системи димовідведення. В інших випадках - з оформленням виконавчо-технічної документації. Пуск газу після заміни газового обладнання проводиться газорозподільним підприємством за зверненням власника після проведення інструктажу із безпечної його експлуатації. Документи щодо заміни газового обладнання передаються до архіву газорозподільного підприємства.
Миргородський район газопостачання ПАТ "Полтавагаз" нагадує, що згідно з «Правилами безпеки систем газопостачання України» безпечну експлуатацію та технічне обслуговування димових і вентиляційних каналів житлових і громадських будинків забезпечує власник. Перед початком опалювального сезону необхідно провести обстеження стану димових та вентиляційних каналів. Ці роботі виконують спеціалізовані організації, результати обстеження оформляються актом встановленої форми. Один примірник акта необхідно передати в Миргородський район газопостачання. У зимовий час не рідше одного разу на місяць необхідно проводити перевірку оголовків димоходів, аби не допустити обмерзання і закупорювання.
Також Миргородський РГП ПАТ "Полтавагаз" доводить до відома споживачів природного газу, що згідно п.5.7. "Правил безпеки систем газопостачання України" підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови: -наявності витоків газу; -несправної автоматики безпеки;
-несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів; -відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;
-самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;
-незабезпечення власником технічного обслуговування системи газопостачання та газових приладів;
-невідповідності системи газопостачання проектній та виконавчо-технічній документації.
ПАМ'ЯТАЙТЕ : ігнорування правил безпечної експлуатації газових приладів призводить до тяжких наслідків.
УВАГА! Відчувши запах газу необхідно негайно провітрити приміщення, припинити користування газовими приладами і викликати аварійну службу за телефоном 104. До прибуття аварійної бригади не користуйтесь відкритим вогнем. З метою запобігання утворення іскри не вмикайте і не вимикайте електроприлади та електроосвітлення!

Миргородський район газопостачання ПАТ "Полтавагаз"


Вакцинація - найефективніший засіб профілактики грипу


За інформацією Державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань міністерства охорони здоров'я України", в минулому епідемічному сезоні 2014 - 2015 років зареєстровано близько 5,4 млн. випадків захворювань на грип та ГРВІ серед населення України.
У Полтавській області епідемічного підйому захворюваності не зафіксовано. Перехворіло близько 197 тис. осіб, що становить 13,7% населення області.
У Хорольському районі протягом епідемічного сезону 2014-2015 років всього захворіло 5505 осіб (15,7 % населення району). За період з 24.10 по 30.10. 2015 року в районі спостерігається незначне тимчасове зниження захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Показники не перевищують епідемічного порогу: за тиждень захворіло 128 осіб, захворю-ваність знизилась на 22,4% у порівняно з попереднім тижнем, та є нижчою епідпорогового показника на 37, 9%.
Грип - це тяжка вірусна хвороба, яка супроводжується інтоксикацією та ураженням дихальних шляхів, а в людей із зниженим імунітетом - викликає багато ускладнень. Серед них: запалення легень, нирок, головного мозку, розвиток брон-хіальної астми, гострої серцевої недостатності, тощо.
Особливості інфекції змушують розглядати грип не тільки як медичну, але й соціальну. Це пов'язано зі швидким поширенням інфекції, періодичністю епідемії щороку, постійними видозмінами вірусу.
У боротьбі з грипом вакцино-профілактика набуває вирішального значення. Вакцинації потребує кожна людина, яка турбується про своє здоров'я і здоров'я оточуючих. Особливо важливим є щеплення для представників груп медичного ризику: діти, вагітні жінки, особи, які мають хронічні захворювання серцево - судинної та дихальної систем, цукровий діабет, люди з надмірною вагою та старші 60 років. Крім того, існують професійні групи ризику: медичні працівники, вчителі та вихователі, працівники правоохоронних органів, водії громадського транспорту, усі, хто працюють в багатолюдних місцях.
Найоптимальніший час для проведення щеплень проти грипу - напередодні грипозного сезону, тобто у вересні - листопаді. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж усього зимового періоду. Оскільки захисні антитіла проти вірусу грипу утворюються тільки через 2 тижні після щеплення. Для застереження від вірусу грипу потрібно, за можливості, уникнути контактів з хворими на грип та захищати організм засобами неспецифічної профілактики ("Амізон", екстракт ехінацеї, вітамінні препарати).
Довідково: сьогодні в Україні зареєстровані наступні вакцини проти грипу: Ваксігрип (Франція), Флюарикс (Великобританія), Інфлувак (Нідерланди), ДжіСі Флю (Корея), які рекомендовані ВООЗ на епідемічний сезон 2015-2016 років. Придбати ці вакцини можна у аптечних закладах району, а отримати щеплення у поліклінічному відділенні Хорольської ЦРЛ та всіх амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини району.

Лариса Демиденко, лікар-інфекціоніст Хорольської ЦРЛ


Державна служба ветеринарної медицини повідомляє


В районі завершений комплекс робіт по проведенню осінньої диспансеризації худоби в особистих підсобних господарствах населення, під час якого також проводилися щеплення тварин проти сказу.
Хорольський район є стаціонарно неблагополучним щодо цього захворювання. Уже з початку цього року було зафіксовано шість випадків загибелі домашніх тварин з підозрою на сказ та на щастя тільки в одному з них було підтверджено діагноз - сказ. Збільшення кількості лисиць, як основного резервуару сказу, привели до появи їх у садибах жителів сіл: Мусіївка, П.Багачка, Кривці, Бутівці, Бовбасівка, Трубайці, Петрівка, В'язівок і ін. Серед білого дня лисиці нападали на сторожових собак, сільськогосподарських тварин та птицю. Щоб максимально зменшити вірогідність захворювання домашніх тварин на сказ - потрібно проводити їм профілактичне щеплення, але власники домашніх тварин, не зважаючи на роз'яснення небезпеки цієї хвороби працівниками Хорольської районної державної лікарні ветеринарної медицини, часто відмовляються щеплювати своїх улюбленців. Тому, останнім часом захворювання поширюється і завжди виникає на подвір'ї тих громадян, тварини яких не були щеплені проти сказу. Так в одному із сіл району 22 жовтня 2015 року в особистому підсобному господарстві захворіла з характерними для сказу ознаками та загинула телиця, адже власник відмовився проводити їй профілактичне щеплення у вересні під час проведення диспансеризації. Після таких випадків власникам тварин доводиться не тільки пережити втрату тварини, але і пройти ряд процедур коли вже необхідно щеплювати самого господаря, а інколи і всю родину.
Фахівцями служби ветеринарної медицини в середньому протягом року проводяться профілактичні щеплення понад 30 тис. гол. тварин (ВРХ, ДРХ, собаки, коти, коні і ін.), але ця цифра звичайно є меншою ніж наявне в районі поголів'я. Тому просимо власників домашніх тварин усвідомити небезпеку захворювання на сказ та проводити щеплення своїх улюбленців.

Зав. відділом лікар ветмедицини
Хорольської районної державної лікарні, В.М.Близнюк


АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІОМІЄЛІТ


Поліомієліт є гострим інфекційним вірусним захворюванням, що вражає нервову систему. Основний удар при поліомієліті припадає на сіру речовину спинного мозку. Крім цього, вірус поліомієліту викликає запальне ураження слизової кишківника і носоглотки, на кшталт кишкової інфекції або ГРЗ. Це інфекційне захворювання викликає вірус поліомієліту трьох антигенних типів: I, II і III типу. Спалахи епідемій поліомієліту пов'язані, як правило, з вірусом I-го типу.

Джерелом зараження поліомієлітом може стати хвора людина, незалежно від форми захворювання. Крім того, носій вірусу може не мати певних симптомів цієї хвороби. Вірус поліомієліту передається через забруднені руки, їжу, воду, побутові речі. Можливо також зараження поліомієлітом при купанні в забруднених водоймищах.
Віруси зберігають життєздатність у воді, молоці, фекаліях тривалий час – до 4 міс. На поліомієліт найчастіше хворіють маленькі діти (як правило, до шести років), але можуть хворіти і дорослі. Передача вірусу поліомієліту відбувається, як правило, фекально-оральним шляхом унаслідок високої концентрації збудника у фекаліях зараженої людини. Крім того, не виключений повітряно-крапельний механізм зараження. Вірус поліомієліту в організм людини потрапляє через слизову кишківника або носоглотки.

Першими ознаками поліомієліту найчастіше бувають біль у горлі, кашель і нежить, що супроводжуються нудотою, блюванням і рідким стулом. Крім цього, дуже часто спостерігається різке підвищення температури тіла, біль в кінцівках, неможливість стати на ноги, підвищена пітливість. Людина відчуває нездужання і втому. Характерним для поліомієліту є параліч м'язів. Параліч діафрагми може призвести до серйозних порушень дихальної функції, що може стати причиною смерті людини.
Інкубаційний період поліомієліту становить від 5-ти днів до 12-ти, рідше – від 2-х до 35-ти днів. Поліомієліт відомий у двох формах: непаралітичній і паралітичній.
При появі ознак захворювання необхідно негайно звернутися за медичною допомогою!

Щоб захистити себе від поліомієліту:
часто мийте руки з милом;
провітрюйте приміщення декілька разів на день;
частіше проводьте вологе прибирання приміщень;
вживайте тільки кип’ячену або спеціальну води для пиття, добре вимиті (бажано з милом) овочі та фрукти;
молоко вживайте тільки в кип'яченій або пастеризованому вигляді;
не купайтеся в забруднених водоймищах;
знищуйте мух (які є переносниками інфекції) та надійно захищайте від них продукти харчування.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Величезне значення у профілактиці поліомієліту має вакцинація, яка дає довічний імунітет.

ВАЖЛИВО ПРО ЩЕПЛЕННЯ
Вакцинація (або щеплення) – це спосіб масової профілактики інфекційних хвороб. Вакцинація – одне з найбільших досягнень системи охорони здоров’я усіх часів. Вона знижує дитячу смертність від масових інфекцій, збільшує очікувану тривалість життя та забезпечує активне довголіття. Неважко уявити, які наслідки очікує людство у випадку припинення проведення щеплень, чи навіть короткочасного зниження обсягу їх проведень.
Сьогодні науковими центрами розроблено спеціальні календарі щеплень. Вони дозволяють максимально захистити людину від захворювання важкими і небезпечними інфекціями. Для захисту від кожної хвороби підбирається найоптимальніший варіант вакцини.
Під час потрапляння вакцини в організм, імунна система уважно вивчає її, запам’ятовує і починає виробляти спеціальні речовини для її знищення. Речовини-«вбивці» діють вибірково, у людини з’являється специфічний імунітет. Вакцина «навчає» імунну систему, готуючи її до боротьби з «повноцінною» інфекцією. Людина при цьому не хворіє або хворіє у легкій формі.
Вакцинуючись, людина отримує високоефективний засіб захисту від інфекційної хвороби на певний термін. Але вакцинація, як будь-який лікарський засіб, не може повністю виключити ризик розвитку побічних ефектів. Проте він у тисячі раз нижчий, ніж наслідки перенесеної інфекції.

Побічні реакції при проведенні планових щеплень сьогодні зустрічаються рідко.

Підготовка дитини до щеплення

Пам’ятайте, що щеплення може отримати тільки здорова дитина.
- Зведіть до мінімуму можливість застуди у дитини та вживання продуктів харчування, які можуть викликати алергічну реакцію;
- Дотримуйтесь рекомендованих інтервалів між щепленнями;
- Проведіть обов’язковий огляд лікарем та термометрію перед проведенням щеплення.

Для профілактики поліомієліту до схеми імунізації (календаря щеплень) введено одну з найнебезпечніших вакцин сучасності. Технології, що використовуються при її виробництві, гарантують повну інактивацію вірусу.
Сьогодні із впевненістю можна говорити, що вакцинопрофілактика не тільки ефективний метод попередження поліомієліту, а й надійний засіб активного довголіття!

Прес-центр Департаменту охорони здоров’я
Полтавської облдержадміністрації


НЕДОЛІКИ ТІНЬОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ


Громадяни України не рідко ведуть розмови, про рівень життя не нижче прийнятого у Європі, але в дійсності застосовують подвійні або навіть потрійні стандарти власного мислення та ставлення до прав та обов'язків.
“Тіньова” зайнятість, “тіньова” заробітна плата (так звана „зарплата в конвертах") в нашій країні - проблемні явища, що, на жаль, на сьогодні залишаються актуальними. Використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, що суттєво впливають на життя людини.
Негативний вплив тіньової зайнятості стосується й суспільної небезпеки, адже всі люди є споживачами послуг у сфері громадського харчування, торгівлі, транспорту, будівництва тощо, тож необхідна їх висока якість. Тіньова зайнятість певним чином сприяє поширенню професійних захворювань, підвищенню рівня аварійності на дорогах, збільшення ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві, адже офіційно неоформлений працівник не проходить обов'язкового медичного обстеження, з ним не проводяться інструктажі, навчання з техніки безпеки, охорони праці тощо.
Легальна трудова діяльність - це основа соціальної захищеності працюючого населення.
Людина, маючи право на працю, можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується, самостійно має вирішувати, що для неї важливіше - жити сьогоденням чи мати впевненість у завтрашньому дні, отримуючи надійні соціальні гарантії.
Погоджуючись на "тіньову" зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики пов'язані із захистом своїх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин.
Якщо людина працює в «тіні», то від своєї байдужості і мовчазної згоди втрачає:
- при досягненні пенсійного віку трудову пенсію, а при роботі без належного оформлення - весь трудовий стаж;
- відпускні за час щорічної відпустки і, відповідно, саму відпустку, що визначено законодавством України, грошову компенсацію за невикористану відпустку;
- допомогу по тимчасовій непрацездатності у випадку хвороби, а жінки допомогу по вагітності і пологах отримують в мінімальному розмірі;
- суму індексації заробітної плати у зв'язку із зростанням цін;
- доплату за роботу в нічний час, за надурочні роботи і роботу у святкові дні;
- щомісячну компенсацію збитку у випадку трудового каліцтва або професійного захворювання, а також одноразову допомогу (у тому числі родині у випадку смерті працівника);
- вихідну допомогу (середньомісячну зарплату) при звільненні через скорочення штатів;
- допомогу по безробіттю, розмір якої залежить від офіційного заробітку;
- в разі трудового спору з роботодавцем будь-яку можливість повернути через суд належні вам суми, компенсації і взагалі висунути претензії роботодавцеві, тому що ви працюєте як нелегал та підтверджуючих документів про виконану вами роботу немає.
Отже, "тіньова" зайнятість по суті спрямована проти держави і проти людини.
Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення оптимального та благоприємного рівня свого майбутнього працівники повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства. У разі відмови роботодавця кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав.
Використання роботодавцями нелегальної робочої сили або неоформлення трудових відносин з працівником - це порушення трудового законодавства, що передбачає адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.
З 01.01.2015 внесено зміни до законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю в частині використання найманої праці без оформлення трудового договору (265 Кодексу законів про працю України, ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 172 Кримінального кодексу України).

Павло РЯБИЧ, державний інспектор праці


Поліомієліт та його профілактика


АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІОМІЄЛІТ
Поліомієліт є гострим інфекційним вірусним захворюванням, що вражає нервову систему. Основний удар при поліомієліті припадає на сіру речовину спинного мозку. Крім цього, вірус поліомієліту викликає запальне ураження слизової кишківника і носоглотки, на кшталт кишкової інфекції або ГРЗ. Це інфекційне захворювання викликає вірус поліомієліту трьох антигенних типів: I, II і III типу. Спалахи епідемій поліомієліту пов'язані, як правило, з вірусом I-го типу.
Джерелом зараження поліомієлітом може стати хвора людина, незалежно від форми захворювання. Крім того, носій вірусу може не мати певних симптомів цієї хвороби. Вірус поліомієліту передається через забруднені руки, їжу, воду, побутові речі. Можливо також зараження поліомієлітом при купанні в забруднених водоймищах.
Віруси зберігають життєздатність у воді, молоці, фекаліях тривалий час - до 4 міс. На поліомієліт найчастіше хворіють маленькі діти (як правило, до шести років), але можуть хворіти і дорослі. Передача вірусу поліомієліту відбувається, як правило, фекально-оральним шляхом унаслідок високої концентрації збудника у фекаліях зараженої людини. Крім того, не виключений повітряно-крапельний механізм зараження. Вірус поліомієліту в організм людини потрапляє через слизову кишківника або носоглотки.
Першими ознаками поліомієліту найчастіше бувають біль у горлі, кашель і нежить, що супроводжуються нудотою, блюванням і рідким стулом. Крім цього, дуже часто спостерігається різке підвищення температури тіла, біль в кінцівках, неможливість стати на ноги, підвищена пітливість. Людина відчуває нездужання і втому. Характерним для поліомієліту є параліч м'язів. Параліч діафрагми може призвести до серйозних порушень дихальної функції, що може стати причиною смерті людини.
Інкубаційний період поліомієліту становить від 5-ти днів до 12-ти, рідше - від 2-х до 35-ти днів. Поліомієліт відомий у двох формах: непаралітичній і паралітичній.
При появі ознак захворювання необхідно негайно звернутися за медичною допомогою!
Щоб захистити себе від поліомієліту:
- часто мийте руки з милом;
- провітрюйте приміщення декілька разів на день;
- частіше проводьте вологе прибирання приміщень;
- вживайте тільки кип'ячену або спеціальну води для пиття, добре вимиті (бажано з милом) овочі та фрукти;
- молоко вживайте тільки в кип'яченій або пастеризованому вигляді;
- не купайтеся в забруднених водоймищах;
- знищуйте мух (які є переносниками інфекції) та надійно захищайте від них продукти харчування.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Величезне значення у профілактиці поліомієліту має вакцинація, яка дає довічний імунітет.
ВАЖЛИВО ПРО ЩЕПЛЕННЯ
Вакцинація (або щеплення) - це спосіб масової профілактики інфекційних хвороб. Вакцинація - одне з найбільших досягнень системи охорони здоров'я усіх часів. Вона знижує дитячу смертність від масових інфекцій, збільшує очікувану тривалість життя та забезпечує активне довголіття. Неважко уявити, які наслідки очікує людство у випадку припинення проведення щеплень, чи навіть короткочасного зниження обсягу їх проведень.
Сьогодні науковими центрами розроблено спеціальні календарі щеплень. Вони дозволяють максимально захистити людину від захворювання важкими і небезпечними інфекціями. Для захисту від кожної хвороби підбирається найоптимальніший варіант вакцини.
Під час потрапляння вакцини в організм, імунна система уважно вивчає її, запам'ятовує і починає виробляти спеціальні речовини для її знищення. Речовини-"вбивці" діють вибірково, у людини з'являється специфічний імунітет. Вакцина "навчає" імунну систему, готуючи її до боротьби з "повноцінною" інфекцією. Людина при цьому не хворіє або хворіє у легкій формі.
Вакцинуючись, людина отримує високоефективний засіб захисту від інфекційної хвороби на певний термін. Але вакцинація, як будь-який лікарський засіб, не може повністю виключити ризик розвитку побічних ефектів. Проте він у тисячі раз нижчий, ніж наслідки перенесеної інфекції.
Побічні реакції при проведенні планових щеплень сьогодні зустрічаються рідко.
Підготовка дитини до щеплення
Пам'ятайте, що щеплення може отримати тільки здорова дитина.
- Зведіть до мінімуму можливість застуди у дитини та вживання продуктів харчування, які можуть викликати алергічну реакцію;
- Дотримуйтесь рекомендованих інтервалів між щепленнями;
- Проведіть обов'язковий огляд лікарем та термометрію перед проведенням щеплення.
Для профілактики поліомієліту до схеми імунізації (календаря щеплень) введено одну з найнебезпечніших вакцин сучасності. Технології, що використовуються при її виробництві, гарантують повну інактивацію вірусу.
Сьогодні із впевненістю можна говорити, що вакцинопрофілактика не тільки ефективний метод попередження поліомієліту, а й надійний засіб активного довголіття!

Прес-центр Департаменту охорони здоров'я
Полтавської облдержадміністрації


Осінь зве в поля


На вулиці впевненою ходою йде осінь. В розпалі збирання пізніх сільськогосподарських культур, буяє зеленим килимом озимина, йде підготовка грунту на наступний рік. Саме в цей час щороку спеціалістами Державної фітосанітарної служби разом з агрономами господарств згідно черговості здійснюються осінні грунтові розкопки полів на виявлення комплексу грунтових шкідників.
Цього року осінні грунтові розкопки проводилися в ДП "ДГ ім. 9 Січня" на площі - 1307 га, СВК "Перемога " на площі - 908 га,СВК "Андріївський" на площі -1531 га, ПОП "Єдність" - 662 га. В усіх господарствах з розумінням віднеслися до даного заходу. Була виділена відповідна кількість людей з лопатами, які здійснювали розкопки попередньо прослухавши інструктаж та вивчивши методику. Робота ця важка, адже на кожному полі було викопано 8 ямок розміром - 50 х 50 см і скільки ж у глибину. В СВК "Перемога" цю роботу з жіночою акуратністю здійснювали чарівні жіночки, за що я їм щиро вдячний. Крім того, в СВК "Перемога" був виділений автобус, який перевозив працюючих від поля до поля. Всі працюючі після напруженої праці були забезпечені гарячим обідом.
Внаслідок проведених розкопок в цілому можна сказати, що чисельність грунтових шкідників: личинок хрущів, хлібних жуків, дротяників, озимих та різних совок, жужелиць, кравчиків і інших шкідників в порівнянні з минулими роками дещо знизилась.
Причин тут може бути багато, але головна з них - це суворе дотримання технології вирощування сільськогосподарських культур.
Кожен з керівників, головних агрономів одержав результати проведення осінніх грунтових розкопок. Якщо є проблемні поля, а такі були в кожному з господарств, то вони вказані й надані конкретні рекомендації, щоб запобігти втратам та зберегти врожай.
Щиро вдячний всім учасникам проведення осінніх грунтових розкопок, зичу міцного здоров`я та всіляких гараздів.

Василь БАГНО, державний фітосанітарний інспектор


Перша медична допомога при отруєнні грибами!!!


Буває так, що недосвідчені грибники часто плутають їстівні гриби з отруйними, і звичайно вживають їх в їжу. Грибами можна отруїтися, якщо їх неправильно приготувати. Тому, коли ви збираєте гриби, не беріть такі, які викликають у вас сумніви. А вже вдома, коли перебираєте їх, переконайтеся в тому, що у вас в кошику залишилися тільки їстівні.
На жаль, отруєння грибами - не рідкісний випадок, як цього б нам хотілося. Тому потрібно навчитися надавати першу допомогу, як собі, так і тим, хто знаходиться поруч з вами. І ця перша допомога відіграє велику роль у порятунку життя хворого. Перші симптоми отруєння проявляються приблизно через 2 години, це багатий рідкий стілець, переймоподібні болі в шлунку, напади блювоти, нездужання. Ви повинні терміново викликати швидку допомогу. Ще небезпечніше буде, якщо симптоми отруєння виявляться через 6 і більше годин - значить, хворий отруївся блідою поганкою. Поки швидка допомога приїде, ваше завдання надати першу допомогу хворому. Перше, що потрібно зробити - це промити хворому шлунок, для цього слід випити 5 або 6 склянок слабкого розчину марганцівки рожевого кольору або кип'яченої води з содою. Потім натиснути пальцями на корінь язика, тим самим викликати блювоту. Цю процедуру повторити кілька разів. Після чого випити проносне або 2 або 3 таблетки активованого вугілля. Укласти в постіль і напоїти гарячим питвом. Потім можна чекати прибуття лікаря. При виклику лікаря обов'язково повідомте, що хворий отруївся грибами. Гриби або їх залишки можна передати лікарям для швидкої експертизи, щоб поставити точний діагноз. Необхідно вживати антибіотики (левоміцетин, неоміцин), тому що токсини активізують в кишечнику хвороботворні мікроорганізми. Потрібно пити багато води, тим самим буде відновлюватися водно-сольовий баланс. При отруєнні грибами головною особливістю є те, що грибні отрути погано розчиняються. Отруєння може спостерігатися у людини, якій в організм потрапив отруйний гриб. І навіть якщо симптоми грибних отруєнь і відрізняються від симптомів харчових отруєнь, але всі заходи, які виявляються хворому до приїзду швидкої допомоги, застосовуються однакові.

Прості правила, щоб уникнути отруєння грибами:
1. Збирайте тільки відомі вам види грибів.
2. Не потрібно збирати старі гриби.
3. Не слід перевіряти на смак незнайомі вам гриби.
4. При зборі опеньків уважно розглядайте забарвлення їх пластинок і капелюшків. Не потрібно зрізати їх пучками, уважно розглядайте кожен гриб.
5. Не збирайте гриби в пакети.
6. Не варто збирати гриби поблизу з підприємствами, біля доріг, у місті.
7. Не залишайте на ніч гриби без обробки.
8. Домашні грибні консерви можуть бути причиною важкого отруєння.

Будьте завжди уважні і обережні при збиранні та вживанні грибів!!!

В.А. Березенко, завідуючий Хорольською підстанцією екстреної медичної допомоги Лубенського округу № 3


ОБЕРЕЖНО! Африканська чума свиней


Африканська чума свиней - надзвичайно заразна вірусна хвороба домашніх та диких свиней усіх вікових груп, що характеризується здебільшого гострим перебігом та проявляється лихоманкою, значними крововиливами, синюшністю та змертвінням шкіри, враженнями внутрішніх органів та високою смертністю, що призводить до значних економічних збитків, поскільки на даний час ефективної вакцини не існує. Люди не хворіють на африканську чуму.
Свині заражаються шляхом безпосереднього контакту (від свині - до свині), також через грунт, незнезаражені корми, предмети догляду й утримання, стічні води, транспортні засоби, бродячих тварин, птахів, комах та обслуговуючий персонал, при згодовуванні харчових відходів, що містять продукти забою хворих чи інфікованих тварин. В м'ясних продуктах вірус чуми зберігається до 6 місяців. Для хворих на африканську чуму свиней характерними є наступні клінічні ознаки: підвищення температури тіла до 40.5 - 42.0 С; зниження апетиту, в'ялість, швидка втомлюваність, слабкість тазових кінцівок (їх параліч), хитка хода, посилена спрага, тварини лежать зарившись у підстилку; ядуха, кашель, блювота, діарея (іноді з кров'ю), частіше запор, слизисті виділення з очей та носа, можливі аборти у самок; синюшність шкіри та червонувато - фіолетові плями черева, підгрудка, мошонки, вух, п'ятачка та кінцівок.
Протягом 2015 року в Україні зареєстровано 14 випадків африканської чуми свиней.
З метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Хорольському районі протягом серпня було проведено 2 засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яка прийняла ряд організаційних заходів щодо недопущення розповсюдження чуми в агроформуваннях, лісовому господарстві та приватному секторі, проведено відстріл одного дикого кабана і необхідно ще додатково забити двох із діагностичною метою.

Зав.відділом, лікар-епізоотолог
Хорольської районної державної лікарні ветеринарної медицини:
Близнюк В.М.


Підготовка до посіву озимих культур: що робити?


Надворі вже осінь. Неначе нещодавно була невблаганна спека, проте якось непомітно пройшли жнива -підсумок річної праці хлібороба. Хоча ще попереду теж вдосталь роботи, адже треба зібрати сою, кукурудзу, соняшник, а все ж душа українського хлібороба живе біля пшениці - основного хлібного злака України. Що повинен урахувати агроном в непростій цьогорічній ситуації, щоб отримати вагомий врожай озимої пшениці наступного року, давайте спробуємо разом розібратися у цьому.
Вже дуже скоро, через кілька тижнів, у хліборобів розпочнеться новий цикл робіт -сівба озимих культур. І, незважаючи на складну політичну й економічну ситуацію в країні, вирощування хліба було, є і буде однією з найбільш нагальних турбот сільгосптоваровиробників. В умовах жорсткої економії кожен господарник, що нині готується до сівби озимих культур, намагається вибудувати роботу так, щоб отримати достойні результати при мінімізації затрат. Першочергові завдання на осінній період -не тільки вчасно покласти насіння у грунт, але й забезпечити майбутньому урожаю надійний старт: отримати здорові та дружні сходи, не допустити неконтрольованого розвитку шкодочинних організмів-хвороб, шкідників, бур`янів.
На сьогодні площі під посів озимих культур уже повинні бути відповідно підготовлені, як правило, поверхневими знаряддями обробітку грунту, щоб зберегти життєдайну вологу для отримання рівномірних сходів. Так, в СВК "Перемога" вже підготовлені всі площі , на які внесений гній на площі близько 1000 гектар. Зевершують внесення гною та підготовку площ під посів озимих колосових культур також в ДП "ДГ ім. 9 Січня" - більше як 1300 гектарів та ТОВ "Оріон -молоко" -505 гектарів. Інші господарства чомусь зволікають з проведенням такого важливого заходу, мабуть через брак відповідних попередників. Насіння озимих культур, перш ніж лягти в грунт, повинно бути належно підготовлене: ретельно очищене, протруєне одним з інсектицидно-фунгіцидних протруйників згідно "Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні", щоб зберегти сходи не лише від ураження хворобами, а і ушкодження грунтовими шкідниками: личинками хрущів, хлібних жуків, дротяників та несправжніх дротяників, жужелиць, а також шкідників сходів, які обов`язково з`являться, але пізніше - це злакові, шведські, гессенські мухи, цикадки, попелиці і інші, які, враховуючи останні надзвичайно теплі дні осені, інтенсивно розвиваються і завдають значної шкоди озимим колосовим культурам.
На ринку України пропонується ціла гама різних протруйників як відомих, так і невідомих товаровиробнику фірм і компаній, використання яких дає можливість отримати здорові сходи. Отже, обираючи протруйник, Ви обираєте майбутнє свого врожаю. Коли ж застосуєте інсектицидно і фунгіцидні протруйники -це правильний та зважений вибір у будь-яких умовах.
Крім того, варто нагадати, що у створенні високопродуктивних посівів озимої пшениці дуже важливим фактором є формування оптимальної щільності стеблестою та збереження посівів, обов`язковий посів із внесенням мінеральних добрив, як фосфорно-калійних, так і повного (NPK) добрива. Це особливо важливо, коли попередником озимих культур, як виняток, є зернові колосові культури чи кукурудза або соняшник.
Визначаючи оптимальні календарні строки сівби озимої пшениці, агрономам не варто забувати про особливості біології цієї культури ,згідно з якою восени рослини озимої пшениці мають вегетувати не менше як 55-60 діб, сформувавши перед входженням в зиму 3-4 проростки. Справа в тому, що ранні посіви, як і пізні мають низьку зимостійкість і сильно ушкоджуються на ранніх стадіях посіву - шкідниками, а на пізніх - уражуються хворобами, тому їхні посіви виходять із зими зрідженими. Оптимальна дата висіву, як правило, настає з 15 по 25 вересня.
Варто також нагадати про варіації з нормами висіву. Так, в кінці оптимальних строків посіву норму висіву слід збільшити. Відносно глибини загортання насіння за достатньої вологості в посівному шарі грунту зазвичай висівають на глибину 5-6 см., коли ж верхній шар грунту сухий, а глибші шари зволожені, тоді глибину загортання насіння збільшують до 8 сантиметрів. За пізніх строків сівби це робити недоцільно, бо це спричинить зниження польової схожості насіння. Слід звернути увагу агрономів на те, що менша від оптимальної глибини загортання насіння є причиною гіршої стійкості рослин до дії на них низьких температур у зимовий період, через те, що вузол кущіння закладається ближче до поверхні грунту.
Крім того, як відомо, у структурі попередників усе частіше почали використовувати культури, що раніше вважалися просто недопустимими для озимих культур - соя, кукурудза на зерно, соняшник. Адже це зумовлено перш за все пізніми строками збирання таких попередників, а також особливостями підготовки грунту після них, та досить пізніми термінами сівби, що є проблематичними в подальшому їх розвитку і відповідно - отриманні вагомого врожаю.
Щоб завжди бути з врожаєм слід застосовувати не окремі (хай і головні елементи технології), а цілу систему захисту рослин, яка передбачає, крім протруєння насіння, цілий комплекс заходів проти шкідників, хвороб та бур`янів.

Василь БАГНО, державний фітосанітарний інспектор


Тотальна державна реєстрація мопедів та скутерів протизаконна


Постановою Кабміну від 23 грудня 2009 р. N 1371 було запроваджено тотальну реєстрацію мопедів (скутерів). При цьому перша державна реєстрація мопедів, придбаних до набрання чинності Порядком, затвердженим цією постановою, до 1 листопада 2010 р. могла проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державною автомобільною інспекцією відповідних перевірок.

Але, на мій погляд, тотальна реєстрація мопедів та скутерів є протизаконною. І насправді є засобом заробітку ДАІ. Річ у тім, що відповідно до частини третьої статті 34 Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII «Про дорожній рух» державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.

Таким чином мопеди, які використовуються на дорогах місцевого значення, реєстрації не підлягають. А це всі дороги в містах, селех та містечках, як правило. І лише, якщо ви на мопеді користуєтесь дорогами державного значення, а вони знаходяться в основному поза населеними пунктами, їх треба реєструвати.

А перелік автомобільних доріг загального користування державного значення є в постанові Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 865. Не користуйтеся ними, і вам не потрібна буде реєстрація мопеда… І покажіть цю статтю міліціонеру-даішнику, який вас зупинив на незареєстрованому мопеді. Якщо він чесний і поважає закон, то він вас відпустить і вибачиться.

Віталій МОСЕЙЧУК
https://ng.pl.ua/2011/03/02/totalna-derzhavna-rejestratsiya-mopediv-ta-skuteriv-protyzakonna/


Пиво «легкий» напій з «тяжкими» наслідками


У наш час бачити людину, яка п’є пиво на вулиці, -- це звичайне явище. Реклама пропонує пити пиво постійно, в будь-якій життєвій ситуації, фактично йти по життю з пляшкою. При цьому більшість роликів орієнтовано на молодь. Особливо небезпечні ролики, в яких задіяні її кумири. Зрозуміло, що проблема зростання пивного алкоголізму не хвилює виробників цього напою. Прищеплюючи підростаючому поколінню за допомогою реклами новий стереотип споживання пива ( а фактично – постійної алкоголізації), вони розв’язують інше завдання – гарантоване підвищення попиту на свій продукт у майбутньому. Проте проблема зловживання пивом існує і все більше турбує наркологів. Пиво завжди вважалося «стартовим» напоєм, з якого починали практично всі алкоголіки, поступово переходячи до міцних напоїв. Тепер же часто спостерігається інша ситуація, коли шлях до алкоголізму починають з пива і ним же «закінчують». Цей соціальний і водночас медичний феномен дуже небезпечний.
Фармакологічна дія пива сприяє відпочинку, заспокоєнню. У 20-і роки минулого століття його пропонували як седативний (заспокійливий) засіб. Таким чином, вживаючи пиво, людина виробляє в себе звичку не тільки до алкоголю, а й до своєрідного заспокійливого засобу. Минає час, і він уже стає вкрай необхідним. Відтак збільшуються дози випитого пива, формується алкоголізм. Хоча громадська думка майже не сприймає пиво як алкогольний засіб. Можливо, тому, що пивна алкоголізація тривалий час не проявляється алкогольними ексцесами з бійками та сімейними конфліктами. А потреба випити пива не спричинює такої тривоги, як потреба в горілці. Пивний алкоголізм розвивається більш приховано і підступно, ніж горілчаний. Але коли вже він виникає, то це дуже тяжкий алкоголізм
З чого починається пивний алкоголізм
1. Людина зовсім неспроможна або часто не може зупинитись на невеликій дозі спиртного.
2. Вживає набагато більше спиртного, ніж раніше, але ефект від цього такий самий або й менший.
3. Виникають провали пам’яті на період сп’яніння.
4. Людина починає вживати спиртні напої на роботі, за кермом, у громадських місцях, з випадковими знайомими, на самоті або у зовсім невідповідній для цього ситуації.
5. Людина відчуває бажання випити пива наступного дня після його вживання (вранці, вдень або навіть ввечері).
6. Спроби зменшити частоту і дозу випитого зазнають невдачі.
Отже, як бачимо, «нешкідливість» пива оманлива. А агресивна реклама цього напою може спричинити спалах нової форми алкоголізму серед молоді, який матиме тяжкі медичні й соціальні наслідки. У деяких країнах таку рекламу взагалі заборонено.
У розвинених країнах Заходу стає немодним пити пиво, адже в умовах сучасних технологій навіть невеликі дози алкоголю можуть призвести до помилки, яка обійдеться в тисячі доларів. Тому пивні компанії змушені шукати нові ринки збуту своєї продукції. Там, де не усвідомлюють, щр пиво так само небезпечне для людини, як і будь-який інший спиртний напій.

Вікторія Богно, нарколог


Африканська чума свиней (АЧС)


Це гострозаразна, хвороба диких і домашніх свиней всіх порід та віку в будь-яку пору року. Загибель хворих тварин до 100%. Лікування та вакцини не існує.
У продовж 2015 року реєструвались нові випадки АЧС в Україні на території Чернігівської, Сумської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. В усіх випадках винуватцями виникнення неблагополучних пунктів щодо АЧС на території України є дикі свині. Хворобу переносять також домашні свині, птахи, гризуни, комахи та кліщі.
Клінічні ознаки хвороби. Раптова загибель тварини за відсутності кліничного прояву. У тварин підвищується температура тіла до 42 градусів, з`являється задишка, кашель, посилюється спрага, напади блювоти і паралічу задніх кінцівок, біля основи вух, на п`ятачку і хвості з`являються червоно-фіолетові плями. Загибель настає на 1-5 день, рідше пізніше. Жорсткий карантин - єдина міра боротьби із хворобою: в неблагополучному пункті в радіусі - 20 км всіх свиней забивають та спалюють трупи, а також гній, залишки кормів, інвентаря, дерев`яної підлоги та інше.
Як запобігти занесенню хвороби АЧС в господарство?
- утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати їх вигулу та контакту з іншими тваринами;
- не допускати сторонніх осіб у своє господарство та на території тваринницьких приміщень;
- не годувати свиней кормами тваринного походження і харчовими відходами, що містять свинину чи продукти забою без проварювання;
- не купувати тварин, фуражу для годівлі в недозволених місцях торгівлі та на ринках без супровідних ветеринарних документів, а особливо з місцевості неблагополучної щодо АЧС;
- постійно проводити обробку свиней і приміщення проти кровосисних комах (кліщів, вошей, бліх, мух, комарів) та боротьбу з гризунами;
- не утримувати в приватному господарстві свиней, якщо Ви мисливець.
Про всі випадки захворювання і раптової загибелі свиней негайно повідомляйте в місцеві установи державної служби ветеринарної медицини.

Начальник управління ветеринарної медицини в Хорольському районі Г.М. Бурлака


АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА - НЕБЕЗПЕЧНИЙ КАРАНТИННИЙ БУР'ЯН


Амброзія полинолиста - однорічна яра рослина. Зовнішнім виглядом нагадує полин звичайний чи чорнобривці. Стебло прямостояче, розгалужене, опушене короткими волосками. Висота стебла й розміри надземних органів сильно варіюють. За сприятливих умов рослина досягає 2 - 2,5 метри у висоту, коріння заглиблюється до 4 метрів, а в густих травостоях висота її коливається від 20 до 50 см (на сухих і бідних грунтах 10-15 см). Є надзвичайно небезпечним бур'яном. Засмічує всі польові культури (особливо просапні і ярі зернові), овочеві, плодові, виноград, пасовища, зарості чагарників. Вона щільно росте на узбіччях доріг, берегах зрошувальних каналів, ставків і рік та інших необроблюваних землях. Шкодочинність в районах масового поширення винятково велика. Вона складається зі зниження врожайності сільськогосподарських культур, засмічення їх врожаю, погіршення якості кормів, зниження продуктивності пасовищ і негативного впливу на здоров'я людей.
Амброзія полинолиста розмножується лише насінням, яке утворюється у великій кількості. Невеликі рослини продукують 50-300 насінин, добре розвинені рослини можуть давати по 30-40 тис. насінин, а окремі екземпляри до 80-100 тис. насінин.
Амброзію полинолисту з повним правом можна назвати не лише карантинним, а і екологічно небезпечним бур'яном. Адже пилок амброзії, який піднімається до 5000 м і розноситься вітром на десятки кілометрів, викликає у людей захворювання - амброзійний поліноз або "сінну пропасницю". У період цвітіння амброзії від цього захворювання страждає величезна кількість населення. У людей втрачається працездатність, опухають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очей, з'являється нежить і сльозотеча, чхання, підвищення температури, розвивається астма. Єфективних ліків проти цього захворювання поки що не існує.
Для очищення полів від амброзії полинолистої мають вирішальне значення агротехнічні методи боротьби: правильне чергування культур у сівозміні, обробіток ґрунту, догляд за посівами, спрямований на зниження запасів насіння бур'яну в ґрунті й запобігання повторного засмічення, як ґрунту, так і врожаю сільськогосподарських культур. На землях дуже засмічених амброзією, кращим заходом з очищення ґрунту від запасів насіння є використання чистого пару, де, за правильного обробітку, засміченість бур'яном знижується на 70-80 %.
На невеликих площах та присадибних ділянках амброзію потрібно прополювати і скошувати. Правда, після скошування вона інтенсивно відростає, тому процедуру проводять не менше 3-4 разів за літо. Можна також використовувати натрієву й амінну сіль (2-3 кг/га) в суміші з аміачною селітрою (10 кг/га) чи з сульфатом амонію.
На великих площах слід застосовувати гербіциди. Хімічний метод боротьби з амброзією є найбільш дієвим. Асортимент гербіцидів, що усувають даний карантинний вид, є досить широким. Для знищення амброзії полинолистої підходять препарати на основі солей гліфосату (Буран, Вулкан плюс, Торнадо, Ураган Форте, Нобль, Раундап Екстра), сульфонілсечовини (Тритон, Конус, Міранда), прометрину (ґрунтовий гербіцид Сегмент). Вибір препарату здійснюють у залежності від культури та фази її розвитку. Але згідно санітарно-гігієнічних норм та правил застосовувати гербіциди підприємствам у межах населених пунктів заборонено, тож доводиться користуватися механічним способом боротьби чи шукати нові безпечні для людей та екології ідеї.
Професор Полтавської державної аграрної академії Писаренко Павло Вікторович вже декілька років просуває та проштовхує у вжиток власний метод боротьби з амброзією та іншими карантинними бур'янами. Він пропонує застосовувати для знищення амброзії полтавський бішофіт - мінерал класу галогенідів, MgCl2-6H2O. Розсолом (соляним розчином) бішофіту науковець пропонує обробляти посадки амброзії та інших бур'янів. Це зручно, бо на території Полтавської області знаходиться родовище бішофіту, тобто сировина поруч.
Бішофіт знищує амброзію на будь-якій фазі розвитку. Якщо це кристалічний бішофіт, потрібно 200 г солі на 1 літр розчину. Науковці розрахували норму: 400 літрів розчину на 1 га, тобто, 40 г на 1 кв. м. Якщо це кристалічний бішофіт, його вартість 60 грн за 3 кг. Головна перевага - застосування бішофіту не шкідливе для людини, його навіть застосовують у бальнеології, в санаторному лікуванні опорного апарату, тож спеціальних допусків та посвідчень при роботі з ним не потрібно. Тобто, бішофіт не токсичний, не накопичується у грунті, його можна купувати в Полтавській області. До речі, обробіток бішофітом є економічно вигідним: обробити ним 1 га амброзії коштує близько 2 тисяч гривень.

О.М. МЕЛЬНІЧЕНКО, провідний фахівець відділу фітосанітарних процедур ДУ "Полтавська обласна фітосанітарна лабораторія"


Вживання дикорослих грибів НЕБЕЗПЕЧНО! Померло п'ятеро людей


За останній тиждень згідно з оперативними даними Держсанепідслужби України зареєстровано шість випадків отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких постраждало 9 людей, серед них і дитина. Хоча грибний сезон ще не в розпалі, у Державній санітарно-епідеміологічній службі України вже зареєстрована оперативна інформація про 21 випадок отруєння дикорослими грибами. Від вживання страв із грибів цьогоріч постраждало 24 і померло п'ятеро людей.
Аналіз зафіксованих випадків отруєнь грибами в Україні свідчить, що більшість із них викликані вживанням пластинчатих отруйних грибів (насамперед, блідої поганки), які помилково сприймаються за їстівні печериці та сироїжки.
Хоч бліда поганка не росте у багатьох регіонах, наприклад, на півдні, проте масові отруєння дикорослими грибами реєструють і там. Шкоду здоров'ю можуть спричинити і їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях чи уздовж швидкісних трас.
Симптоми отруєння грибами
Характерні ознаки отруєння - нудота, блювота, біль у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла - з'являються через 30-60 хвилин після вживання неякісних страв із сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських грибів, несправжніх дощовиків. Такі отруєння здебільшого не призводять до летальності, однак можуть мати серйозні наслідки для системи травлення, тому легковажити не можна.
Галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності з'являються через дві години, або раніше, після вживання червоних мухоморів, волоконниць, отруйні речовини яких вражають нервову систему. Людина може захлинатися від нападів сміху і потерпати від галюцинацій. Може навіть знепритомніти. Якщо постраждалому не надати медичну допомогу у перші години, то врятувати його життя медикам буде складно.
Найотруйнішими є токсини блідої поганки, мухоморів білого і смердючого, сморжів і деяких інших грибів. Підступність їх у тому, що отрута, потрапивши до шлунку, протягом тривалого часу (до 3 діб) може не викликати жодних симптомів. Ознаки отруєння можуть проявитися лише тоді, коли у шлунку не залишиться жодного сліду від грибів, а людина вже й забуде, що їх їла. Запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губ, нігтів, похолодіння рук та ніг - все це виникає, коли отруйні речовини досягають мозку.
До смертельно небезпечних грибів належить і свинушка тонка, і багато прихильників "лісового м'яса" полюбляють її їсти. Однак, цей гриб надзвичайно небезпечний. Він спричиняє в окремих людей сильну алергічну реакцію, що призводить до захворювання крові. При отруєнні людина може померти за два тижні. Зараз цей гриб внесено до світового списку смертельно отруйних.
Отруєння такими неїстівними грибами переважно смертельне, навіть за своєчасного надання медичної допомоги. Летальною може бути навіть мінімальна доза отрути. Тому обов'язково треба мити руки після дотику до грибів. Немало випадків, коли отрута передавалась на інші продукти через немиті руки.
Медичні працівники зауважують, що серед потерпілих від вживання грибів є діти, були випадки навіть однорічного віку. Врятувати таких хворих виходить дуже рідко. Слід пам'ятати, що страви з грибів важкі для перетравлення. Їх взагалі не можна вживати дітям, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки чи хронічними захворюваннями інших внутрішніх органів.
Поради, яких варто дотримуватися щоб не отруїтися дикорослими грибами
Найкраще взагалі відмовитись від вживання дикорослих грибів як від продукту. Споживайте штучно вирощені печериці, гливи. Не купуйте гриби на стихійних ринках чи у продавців на автошляхах. Безпечніше купувати гриби на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль.
Самостійно збираючи гриби обов'язково врахуйте наступне: Ніколи не кладіть у кошик грибів, яких не знаєте; остерігайтеся пластинчатих грибів. Не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки, а також тих, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях. Під час посухи грибів краще не брати взагалі. У спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, накопичує токсини. Уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі. Не вживайте сирих грибів. Відібрані гриби спочатку промийте та відваріть не менше трьох разів у підсоленій воді протягом 30 хвилин. Готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше доби.
Гриби - не дитяча їжа, тому не давайте грибних страв малолітнім дітям. Не можна вживати грибів вагітним та жінкам, що годують груддю.
Не довіряйте "домашнім" методам визначення отруйності грибів з використанням цибулини або срібних ложок - вони помилкові. Срібло темніє від взаємодії з амінокислотами, які є й у їстівних, і в отруйних грибах, а колір цибулі змінюється під впливом ферменту тирозинази, який також міститься в усіх грибах.
Якщо після споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких (нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі) негайно викликайте "швидку допомогу". До приїзду медиків промийте шлунок 1-2 л розчину марганцівки або сольового розчину, можна зробити очисну клізму. Пийте багато рідини. Навіть якщо відчуваєте полегшення, обов'язково зверніться до найближчої лікувальної установи. Не викидайте недоїдені гриби та страви з них. Їх аналіз допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.

С.Ф. Ткаленко, начальник Хорольського міжрайонного Управління Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області


"Дорожня карта" для засобів масової інформації


"Влада не хоче "відпускати" засоби інформації…” Про це та багато іншого йшлося на розширеному пленумі обласної організації Національної спілки журналістів України. У роботі зібрання взяв участь голова Державного комітету з телебачення та радіомовлення України, секретар НСЖУ Олег Наливайко.

Пілотний проект, журналістські стандарти й унікальні шанси
Перед початком роботи пленуму Олег Наливайко провів короткий брифінг для журналістів, у ході якого наголосив, що ситуація, коли органи влади є засновниками ЗМІ, - це не європейська практика:
- У 2005 році, вступаючи до Ради Європи, Україна добровільно взяла на себе зобов'язання роздержавити засоби масової інформації (європейці називають цей процес приватизацією) та створити суспільне телерадіомовлення. Я абсолютно переконаний, що закон щодо роздержавлення ЗМІ буде ухвалено, і з 1 січня процес розпочнеться пілотним проектом. До нього увійдуть добровільно близько сотні видань, яким буде надана допомога і з боку держави, і з боку медіа-спільноти. Успішність пілотного проекту є справою честі для України. Решта трудових колективів матимуть три роки, щоб адаптуватися, побачити кінцевий результат змін.
На запитання, як має від цього змінитися журналістика, Олег Наливайко навів приклад:
- Днями тримав у руках районну газету, де на шпальтах одного номера - 4 чи 5 фотографій голови райдержадміністрації. При цьому редактор скаржиться на зменшення накладу. Зрозуміло, що жодних критичних матеріалів така газета не містить. Нікуди не поділася ця хронічна хвороба як усіх попередніх, так і нинішньої влади. Після відходу таких співзасновників ситуація має змінитися. Відсутність тиску з боку влади дозволить дотримуватися журналістських стандартів, чому сприятиме чинне законодавство, держава. Є гарантії від європейських партнерів про грантову допомогу.
Щодо суспільного телерадіомовлення голова Держкомтелерадіо зазначив, що вже незабаром Кабінет Міністрів планує прийняти постанову із "дорожньою картою" його розвитку. Вже з 1 січня воно має запрацювати на повну силу. За словами Олега Наливайка, долю регіональних телерадіокомпаній вирішуватиме наглядова рада, яку сформують у вересні.
Більш детально про перспективу прийняття та основні положення ключового законопроекту з роздержавлення посадовець розповів учасникам зібрання. За його словами, закон, навколо якого ламаються списи вже багато років, минулоріч був за крок до прийняття. Унікальний шанс як потужної бюджетної підтримки, так і закордонних дотацій та грантів було втрачено за одну ніч, протягом якої "передумали" одразу два десятки депутатів однієї з фракцій Верховної Ради. Тепер умови його реалізації будуть значно жорсткішими. Але наразі існує коаліційна угода, політична воля Президента і Прем'єр-міністра, керівників фракцій. Велика ймовірність того, що закон може прийнятися вже цією сесією в цілому, хоча до тексту є чимало претензій. Так, європейці виступають проти незмінності назви й тематичного спрямування ЗМІ, вважаючи це правом редакцій. Крім того, європейські партнери наполягають чітко виписати, який саме суб'єкт має утворитися після реформування (товариство з обмеженою відповідальністю чи акціонерне), відпрацювати рекомендації як саме акції чи майнові частки розподілятимуться між членами колективу. В більшості статутів місцевих комунальних газет саме трудовий колектив є одним зі співзасновників, а коли влада позбудеться права засновництва, виникне чимало колізій і зазіхань.
Саме на цей момент звернув особливу увагу учасників пленуму голова обласної організації Національної спілки журналістів України, секретар НСЖУ, головний редактор "Зорі Полтавщини" Григорій Гринь: на момент прописування нинішніх статутів трудові колективи стали співзасновниками газет згідно з чинним на той момент законодавством. Тому є ризик, що хтось спробує саме у цей часовий проміжок скористатися розбіжностями в законодавстві.
Олег Наливайко також розповів, над чим працює наразі Державний комітет із телебачення та радіомовлення, а як секретар НСЖУ - про спілчанську роботу. Традиційні заходи (спортивні, розважальні, прес-тури тощо) зараз не на часі, тому основна увага зосереджена на законотворчості, навчаннях (особливо з безпеки журналістів у складних умовах), сприянні фронту, міжнародній роботі.
Що болить
місцевим ЗМІ?
За словами Олега Наливайка, в Україні за передплатою розповсюджується 834 газети. З них переважна більшість - місцеві, так звана "мала преса".
- Ми не до кінця усвідомлюємо, як процес децентралізації перетнеться з реформуванням ЗМІ. На жаль, на це журналістська спільнота впливу не має.
Про те, що є насправді і що може статися незабаром, говорили члени правління обласної організації НСЖУ, редактори газет. Переважна більшість редакційних приміщень - власність територіальних громад (району, міста, селища) і в разі конкуренції за нього бідному редакційному колективу без державної підтримки важко змагатися з "товстими гаманцями". А конкуренція в медійному середовищі призведе до того, що виживуть лише потрібні читачу видання. Скажімо, у Лохвиці вже й зараз непросто: там населенню пропонується аж 5 місцевих газет. На думку редактора районної газети "Зоря" Олександра Москаленка, керівник видання повинен працювати з потужними холдингами, боротися за авторитет, іти в депутати, використовувати всі можливості, щоб його слово для влади було вагомим. Кошти на зарплату треба заробляти, а не просити у влади.
Керівник первинної журналістського організації "Полтавського вісника" Віталій Скобельський поділився власним досвідом приватизації: інформаційно-видавниче агентство "Астрея", яке мало статус малого підприємства при УМВС, свого часу єдино можливим законним шляхом "вийшло" в командитне товариство. Тоді певну частку своїх матеріальних засобів людям зберегти вдалося, та приміщення було втрачене.
Але пролунало й таке:
- Страшно не те, що вимагають - страшно те, що ламають. Чи попередники, чи наступники, всі хочуть мати "ручне" видання, де редактор повинен служити за першим викликом. Іноді хоч у вихідний випускай газету, аби виконати забаганку, бо: "…Я керую районом і робитимеш те, що я сказав!" При цьому редактор вишукує всі можливості, з допомогою колективу, товаровиробників ремонтує приміщення, проводить водогін та каналізацію, міняє вікна, меблі, купує оргтехніку, але чіткої визначеності, що з усім цим буде завтра, не має. Зате прослідковується пряма залежність від персони того, хто на момент чергових змін керуватиме районом (містом, селищем).
А якщо при цьому вже вдалося тиском змусити редакцію переписати статут і тепер вирішальне слово у призначенні керівника не за редакційним колективом, а за владою, тоді складається така ситуація:
- Зі статутом довелося погодитися таким, "який дали", оскільки працюю на контракті. Наразі редакція за правами реально прирівняна до комунгоспу. А після чергової зміни влади змушені вже й зміст газети, матеріали погоджувати із засновниками. На аргумент, що це - пряме порушення Конституції, лунає контраргумент про контракт редактора. І справа не в персоні керівника (як району, так і газети), а в принципі.
Це здивувало й обурило Олега Наливайка. Він наголосив: "Я про подібне більш ніде в Україні вже багато років не чув".
Одні керівники ЗМІ ділилися досвідом співпраці з