Сайт районної газети "Вісті Хорольщини"

Контакти
Наша поштова адреса: 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. К.Маркса, 65/20
Телефони для довідок: код (05362)
редактор - 3-34-87
відповідальний секретар - 3-40-07
бухгалтерія - 3-36-02

e-mail: horol_visti@ukr.net