До 155- річчя періодичної преси Хорольщини

2020-10-10 13:01:49 - Колектив "Вісті Хорольщини"
2020-10-10 13:01:49 - Колектив "Вісті Хорольщини"

До 155- річчя періодичної преси  Хорольщини
Володимир Козлов, заслужений вчитель України
Автор пропонує цикл статей про  становлення і розвиток друкованих засобів масової  інформаццї на Хорольщині з 1864 по 24 вересня 1943 року. Видання цих років відсутні в районному архіві, музеї (за невеликим виключенням), бібліотеці, редакції "Вістей Хорольщини" тощо. Потреба в цьому виникла тому, що дане питання зовсім не висвітлене на сторінках "Вістей Хорольщини" їх попередніми авторами, за виключенням статті В.В. Чигрина "Розповідають пожовклі сторінки" за 1989 рік.
Насамперед пропонується стаття про зародження періодичної преси на Хорольщині та її контент з 1864 - по 1917 рік. У другій статті подамо відомості про газети і журнали нашого краю часів Української революції (1917 - 1921 роки). Третьою буде стаття про більшовицьку пресу Хорольського району 20-30-х років. У останній повідаємо про контент окупаційних газет "За краще життя", що виходила з 1 листопада 1941 майже до кінця 1942 року та "Хорольські вісті" з кінця 1942 по 13 вересня 1943 року.
Допитливий читач може самостійно опрацювати періодичну пресу Хорольщини з 1943 по сьогоднішній день, яка зберігається у Центральній районній бібліотеці та краєзнавчому музеї і зробити власні дослідження.
Дотепер вважається, що районна газета веде відлік свого існування від часу виходу часопису "Комуніст", а саме 12 лютого 1919 року. Саме ця дата стала визначальною при нагородженні у 1969 році газети " Колгоспна правда" до 50-річчя її існування Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.  Про те, плин історії  Хорольщини від утворення Хорольської сотні Миргородського полку, Хорольського повіту Київського намісництва та Хорольського району у 1923 році дає підстави  внести відповідні корективи і щодо питання історії становлення і розвитку місцевих друкованих засобів масової інформації.
Як відомо, історія будь-якого видання ведеться із часу випуску першого його номера. 2019 року виповнюється 155 років з часу заснування першої газети в  Хоролі "Вісті Хорольської повітової земської управи".
Жителі Хорола у 1864 році передплачували 43 газети і журнали.    Перша хорольська газета виходила з 1864 по 1874 рік. Як зазначала у своїй дисертації Є. Подобна, Хорольська газета "Вісті Хорольської повітової земської управи" стала зачинателем періодичного друку серед повітів Полтавської губернії [1]  Про це мешканці нашого краю мають знати і цим гордитися. Започаткував випуск газети Родзянко Олександр Олександрович - голова Хорольської повітової земської управи, який для цих потреб створив невеличку друкарню [2, с. 3].
Перші номери газети мали лише дві сторінки. На першій друкувалися різні постанови і рішення повітової управи та земства, а друга висвітлювала місцеві події та оголошення. Видавалася газета повітовою управою, редакція знаходилася в її приміщенні. Випуск номерів видання тривав понад 10 років. З 1865 року журналістом працював колезький регістратор Григорій Семенович Ракович.
За десятиліття з 1874 по 1884 р. відомостей про випуск місцевої періодики не має.
Продовженням історії журналістики в нашому краї стала поява "Відомостей Хорольського повітового земства", що випускалися з 1884 року по 1905 рік. Їх друкували в друкарні Шеля Давидовича Хайкіна. Створена редакція газети, яка розміщалася в одній із кімнат бібліотеки і складалася з кількох працівників. До редакційної колегії входив голова та секретар управи, земські гласні, чиновники (статистики, агрономи), а також юристи, вчителі, власники  сільських господарств та інші [2, с. 4].
Формат газети був дещо більший від попереднього видання "Вісті Хорольської повітової земської управи". Друкувалася на двох сторінках: перша - офіційні матеріали (звіти повітової управи земству, рішення і постанови самого земства, вироки мирових суддів тощо); друга - реклама, наприклад: "Найкращі чоботи в майстерні "Хорольський чоботар", "Вистава бродячих акторів на міському пустирі", "В ресторації заїжджого двору - найсмачніший борщ" та інші [2, с. 4].
З кінця ХІХ ст. газета виходила майже щодня. Друкарем її згідно нової угоди був Шмерк Лейзер Рубанов - Затуренський.
Про випуск офіційного періодичного видання повітового земства чи управи у період з 1906 по 1913 р. відомостей не маємо.
У 1914 - 1916 роках видавалася газета "Вільне життя", яка виходила двічі на тиждень.
Видавалися у Хоролі крім названих газет і журнали, зокрема: у 1903 році вийшло два випуски фахового журналу "Труды Хорольского общества сельского хозяйства", а Євграфом Яковичем Дюковим видавався журнал "Вестник гомеопатической медицины" в 1909 - 1913 рр.
З поміж медичної преси регіону відрізнявся журнал "Вестник гомеопатической медицины" - унікальне фахове видання не лише для Полтавської губернії, а й в історії української періодики в цілому. Журнал було засновано хорольським лікарем Є. Дюковим. У ньому публікували фахові статті з медицини, зокрема з гомеопатії, ботаніки, фармакології і т.д. Нерідко зустрічалися передруки з інших фахових видань, замітки про з'їзди лікарів - гомеопатів, повідомлення про наукові відкриття у цій царині. Наприкінці нерідко друкувалися малюнки, світлини та портрети відомих лікарів - гомеопатів.
З 1911 року починає видаватися "Вестник Хорольского общества сельского хозяйства. Двухнедельный журнал рационального хозяйства и местной жизни". До 15 червня 1914 р. випущено 12 номерів. Друкувався журнал в Хоролі, в новій друкарні Ш.Д. Хайкіна. Програма видання містила такі пункти зазначені в №1 за 2011 р.: 1. Найважливіші розпорядження уряду з сільського господарства та сільсько-господарської промисловості: 2. Статті з сільського господарства та сільськогосподарської промисловості: а) популяризація знахідок у зв'язку з практичним їх використанням; б)  розповсюд-ження сільськогосподарських знань та висвітлення способів їх використання в умовах місцевого господарства; в) висвітлення різних галузей сільського господарства.
Цікавими для любителів історії рідного краю можуть бути різноманітні оголошення розміщені на сторінках видання. Зокрема у "Вестнике Хорольского  общества сельского хазяйства" №12 за 15 червня 1914 р., с. 33: "Семенное хозяйство А.Л. Вышемирского предлагает семена высшего качества огородных, цветочных, яровых хлебов шведских семенных фирм".  У №6 за 1915 рік повідомлялося про заготівлю продуктів для армії [2].
З початком Першої світової війни телеграми, як видання бюлетенів новин започатковано у всіх губерніях на півдні Росії. Зокрема у Полтавській губернії у містах: Гадяч, Кобеляки, Пирятин, Полтава, Прилуки, Хорол.
Випускалися "Телеграммы Петроградского телеграфного агентства: Приложение к журналу "Вестник Хорольского общества сельского хозяйства". Тимчасово відповідальний редактор Микола Миколайович Хрущов, надвірний радник, ветеринарний лікар (1914, 29 липня). Друк здійснювався в 1914 - 1916 роках. Текст розміщали на одній сторінці аркуша. В 1914 році виходили два рази на день: вранці і ввечері. Мова російська [3, с. 386].
Випускалися також бюлетень: телеграми "Известия о военных событиях [Телеграммы] Петроградского телеграфного агенства", що видавалися Хорольським повітовим земством у Хоролі Полтавської губернії. Редактором був Іван Захарович Велецький, голова повітової земської управи. Відповідальний редактор - видавець Л.Р. Затуренський (1914, 11 серпня). Текст друкувався на одній сторінці аркуша. Виходили два рази на день: вранці і ввечері. Мова російська. Основні тексти тут - телеграми від власних кореспондентів і Петроградського телеграфного агентства. Огляд воєнних подій, ситуація на фронтах, становище у різних державах.
У 1916 році видавалися "Известия о военных событиях" [3, с. 153].
Ось такою була періодична преса Хорольщини до 1917 року.
Отже, святкувати у 2019 році варто 155-річчя з часу виходу першого номера повітової газети "Вісті Хорольської повітової земської управи", першого повітового видання на Полтавщині.
Пропонується внести зміни до часопису про час виходу повітової і районної газети, за прикладом "Зорі Полтавщини" як однієї з перших губернських (обласних) газет, яка виходить з 1838 року.
Література:
1. Подобна Є.В. Контент періодичних видань Полтавської губернії (1838 - 1917 рр.). Рукопис. Дисертація на звання кандидата наук із соціальних комунікацій. - К., 2017.
2. Чигрин В.В. Розповідають пожовклі сторінки. //Вісті Хорольщини. - №19  (9308). - 1989, 11 лютого. - С. 3-4.
3. Газеты дореволюционной России 1703 - 1917. Каталог. / Российская национальная библиотека / Сост.: Т.В. Акопян, А.А. Кряжева, Н.П. Седова, И.А. Снигирева, С.А. Фурман. - Санкт-Петербург. - 2007. - 592 с.

Періодика Хорольщини у  роки Української революції 
(1917 - 1921 роки).
Багато видань на Хорольщині з'явилося в період Української революції 1917 - 1921 рр. За Центральної Ради у керуванні державою брали участь найосвіченіші люди того часу, які розуміли, що будь-який "… народ без преси - це глухий, безсловесний дикун, голосу якого ніхто не чує, до якого ніхто не прислухається…". У 1917 році кількість періодичних видань зросла як російською, так і українською мовою. У 1918 році частка україномовної продукції ще зросла. З приходом радянської влади відбувається скорочення видань українською мовою.
Серед видань відомі "Известия Хорольского общественного комитета", що видавалися з березня 1917 р. Станом на 21 серпня 1917 р. було надруковано 67 номерів газети. №22 за 17 квітня 1917 р. зберігається у Хорольському районному краєзнавчому музеї. Відомі також №37 за 9 травня, №52 за 31 травня і №67 за 21 серпня 1917 р. Видавав газету, що виходила три рази на тиждень на двох сторінках Ілля Модестович Димський. Редакція знаходилася за адресою: м. Хорол, Земська управа, Бюро сільського господарства. Друк відбувався в друкарні Л.Р. Затуренського. Видавалася російською мовою [4, с. 163]. Сюди дописував статті в тому числі і Володимир Павлович Бірюков, засновник і організатор Хорольського народного наукового музею. Цікавим для дослідників історії музейної справи на Хорольщині є повідомлення про те, що у травні 1917 року правління "Хорольського народного наукового музею", враховуючи високий авторитет місцевої "Просвіти" передало музей у її відання надруковане у номері за 31 травня. 7 серпня 1917 надруковано дві статті В.П. Бірюкова: "Известия Хорольского   Общественного комитета - газета народная", "К солдатам 1-го отделения Хорольского конного запаса". 16 серпня 1917 року Бірюков Володимир Павлович був обраний головою редакційної комісії. В будинку Михайла Костянтиновича Бринцова редакція орендувала дві кімнати для своїх потреб і туди вона переходить із вищого початкового училища. Про друк газети з такою назвою після 21 серпня №67 даних не має.
Газета "Хорольское слово" випускалася у Хоролі з 16 березня 1917 р., №1; №9 27 березня 1917; №20 за 1917 р. є крайнім з відомих. Редактором видання був Іван Іванович Проскура, секретар Хорольської земської управи [4, с. 416].  №1-9 газети зберігаються в РНБ м. Москва.
До цієї газети дописував статті той же В.П. Бірюков. Надрукована його велика стаття "Выставка древностей и украинского народного искусства". В ній автор робить короткий нарис церковного мистецтва і народного світського. 10 травня 1917 року надрукована стаття В.П. Бірюкова "Всероссийское попечительство о научных и художественных хранилищах".
Газета "Хорольская речь" видавалася в м. Хорол того ж 1917 р. Відомо про випуск 64 номерів видання. В ній В.П. Бірюков друкував свої статті про Вадима Михайловича Щербаковського і його лекціях в Хоролі. У РНБ м. Москва є № 64 за 23 серпня 1917 р., а в ЦДІА є № 17;
Відомо про існування у липні 1917 р. газети з назвою "Хорольское народное хазяйство".
В 1918 р. найбільш відомим виданням була газета "Вільне життя". У номері за 29 квітня 1918 року писалося, що на з'їзд (хліборобських партій і організацій) лише від Хорольського повіту було послано 463 делегати на чолі з лідерами повітової спілки хліборобів-власників братами Сергієм і Миколою Родзянками. У цій же газеті "Вільне життя" за 17 травня 1918 року повідомлялося, що на Хорольському з'їзді хліборобів-власників була присутня делегація від Української демократично-хліборобської партії, очолювана В. Чигрином. В результаті переговорів між двома спілками землевласників (українською і російською) була досягнута домовленість про спільні дії і вимоги до Центральної Ради. Видання виходило двічі на тиждень. Коли започаткований друк газети з такою назвою і коли вона припинила існування, а також хто був її видавцем нічого не відомо.
Серед більшовицьких видань 1919-1920 рр. відомі: газета "Коммунист", що випускалась з 12 лютого 1919 року у Хоролі Полтавської губернії як орган Хорольського повітвиконкому і повіткому КП(б) України. Назви видання неодноразово змінювалися. У березні друкувалися "Известия Хорольского уездного исполнительного комитета и Партийного бюро КП(б) Украины г[орода] Хорола и уезда" (укр. "Вісті Хорольського повітового виконавчого комітету і партійного бюро КП(б) України м[іста] Хорола і повіту"). Виходили російською і українською мовами.? Видання мало різні підзаголовки: у 1919 р. №32 (20 (7 березня) (?) "Рабоче-крестьянская и красноармейская газета. Орган Хорольского комитета Партии коммунистов (б) Украины"; 1919 р. №33 (25 (12 березня) - 52 (1 травня (18 квітня) "Орган Хорольского укома Партии коммунистов (б) Украины". Відомі номери видання за 1919 р. № 32  (20 (7 березня) - 92 (30 липня) [1, с. 61]. 1919 р. № 1 (10 квітня (28 березня)) - 2 (13 квітня (31 березня))(?) випущено під заголовком "Известия Хорольского уездного исполнительного комитета [Советов] рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов" ("Вісті Хорольського повітового виконавчого комітету [Рад] робітничих, селянських і червоновояцьких депутатів"); 1919 р. № 1 (3 липня) - 9 (14 липня) "Бюллетень Хорольского штаба рабоче-крестьянской обороны"; 1919 № 10 (15 липня) - 14 (19 липня) (?) "Известия Хорольского штаба рабоче-крестьянской обороны и комитета Коммунистической партии"; 1920 № 7 (19 січня) (?) - 71 (7 квітня) (?) "Известия Хорольского военно-революционного комитета и Партийного бюро КП(б) Украины г(орода) Хорола и уезда" ("Вісті Хорольського військово-революційного комітету і Партійного бюро КП (б) України м[іста] Хорола і повіту"). "Вісті Хорольського повітового виконкому і партбюро КП (б) України м. Хорола і повіту" за 1920 р. №№ 104 (12 червня) - 115 (6 липня) - редкол.; 141 (24 серпня) - 159 (7 листопада) ред.  А. Решетніков.
Газета "Вісті" за 19 листопада 1920 року повідомляла, що від громадян Хорола поступило багато добровільних пожертвувань для фронту: теплий одяг, борошно, крупи та інші речі. Підприємства і організації відраховували свої тижневі заробітки в фонд допомоги фронту.
До кінця 1920 р. № 7 випущено 169 номерів видання, у 1921 р. надруковані № 170 - 201 (23 листопада). Відомий номер за 10 квітня (28 березня) 1921 р. Газети "Комуніст" і "Вісті", які виходили у 1919 - 1920 роках редагував А.І. Воронець, колишній вчитель вищого початкового училища.
В Хоролі 1920 р. видавалася газета "Юный труженик" /Орган Хорольського повітового комітету Комуністичного Союзу молоді України. Редактор не відомий. Видавалася російською мовою. №6 за 13 червня - це сторінка в газеті "Вісті Хорольського повітового виконкому і Партбюро КП(б) України м. Хорола і повіту. №12 за 2 жовтня випущений окремо [1. с. 253].
1920 р. видавалася в Хоролі стінна газета УКРОСТА. (ред. не зазначений). Відомі номери: №23 (2 листопада); 50-52, 54 - 57 (25 грудня). Видавалася російською мовою  [1, с. 235].
Як бачимо у 1917 - 1918 роках на Хорольщині періодична преса була різноманітною, як за змістом так і за напрямами, з 1919 року переважала компартійно-радянська періодика, переважно російськомовна (наприклад газета "Известия …").

 

Газета "Хорольское слово" випускалася у Хоролі з 16 березня 1917 р., №1; №9 27 березня 1917; №20 за 1917 р. є крайнім з відомих. Редактором видання був Іван Іванович Проскура, секретар Хорольської земської управи [4, с. 416].  №1-9 газети зберігаються в РНБ м. Москва.
До цієї газети дописував статті той же В.П. Бірюков. Надрукована його велика стаття "Выставка древностей и украинского народного искусства". В ній автор робить короткий нарис церковного мистецтва і народного світського. 10 травня 1917 року надрукована стаття В.П. Бірюкова "Всероссийское попечительство о научных и художественных хранилищах".
Газета "Хорольская речь" видавалася в м. Хорол того ж 1917 р. Відомо про випуск 64 номерів видання. В ній В.П. Бірюков друкував свої статті про Вадима Михайловича Щербаковського і його лекціях в Хоролі. У РНБ м. Москва є № 64 за 23 серпня 1917 р., а в ЦДІА є № 17;
Відомо про існування у липні 1917 р. газети з назвою "Хорольское народное хазяйство".
В 1918 р. найбільш відомим виданням була газета "Вільне життя". У номері за 29 квітня 1918 року писалося, що на з'їзд (хліборобських партій і організацій) лише від Хорольського повіту було послано 463 делегати на чолі з лідерами повітової спілки хліборобів-власників братами Сергієм і Миколою Родзянками. У цій же газеті "Вільне життя" за 17 травня 1918 року повідомлялося, що на Хорольському з'їзді хліборобів-власників була присутня делегація від Української демократично-хліборобської партії, очолювана В. Чигрином. В результаті переговорів між двома спілками землевласників (українською і російською) була досягнута домовленість про спільні дії і вимоги до Центральної Ради. Видання виходило двічі на тиждень. Коли започаткований друк газети з такою назвою і коли вона припинила існування, а також хто був її видавцем нічого не відомо.
Серед більшовицьких видань 1919-1920 рр. відомі: газета "Коммунист", що випускалась з 12 лютого 1919 року у Хоролі Полтавської губернії як орган Хорольського повітвиконкому і повіткому КП(б) України. Назви видання неодноразово змінювалися. У березні друкувалися "Известия Хорольского уездного исполнительного комитета и Партийного бюро КП(б) Украины г[орода] Хорола и уезда" (укр. "Вісті Хорольського повітового виконавчого комітету і партійного бюро КП(б) України м[іста] Хорола і повіту"). Виходили російською і українською мовами.? Видання мало різні підзаголовки: у 1919 р. №32 (20 (7 березня) (?) "Рабоче-крестьянская и красноармейская газета. Орган Хорольского комитета Партии коммунистов (б) Украины"; 1919 р. №33 (25 (12 березня) - 52 (1 травня (18 квітня) "Орган Хорольского укома Партии коммунистов (б) Украины". Відомі номери видання за 1919 р. № 32  (20 (7 березня) - 92 (30 липня) [1, с. 61]. 1919 р. № 1 (10 квітня (28 березня)) - 2 (13 квітня (31 березня))(?) випущено під заголовком "Известия Хорольского уездного исполнительного комитета [Советов] рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов" ("Вісті Хорольського повітового виконавчого комітету [Рад] робітничих, селянських і червоновояцьких депутатів"); 1919 р. № 1 (3 липня) - 9 (14 липня) "Бюллетень Хорольского штаба рабоче-крестьянской обороны"; 1919 № 10 (15 липня) - 14 (19 липня) (?) "Известия Хорольского штаба рабоче-крестьянской обороны и комитета Коммунистической партии"; 1920 № 7 (19 січня) (?) - 71 (7 квітня) (?) "Известия Хорольского военно-революционного комитета и Партийного бюро КП(б) Украины г(орода) Хорола и уезда" ("Вісті Хорольського військово-революційного комітету і Партійного бюро КП (б) України м[іста] Хорола і повіту"). "Вісті Хорольського повітового виконкому і партбюро КП (б) України м. Хорола і повіту" за 1920 р. №№ 104 (12 червня) - 115 (6 липня) - редкол.; 141 (24 серпня) - 159 (7 листопада) ред.  А. Решетніков.
Газета "Вісті" за 19 листопада 1920 року повідомляла, що від громадян Хорола поступило багато добровільних пожертвувань для фронту: теплий одяг, борошно, крупи та інші речі. Підприємства і організації відраховували свої тижневі заробітки в фонд допомоги фронту.
До кінця 1920 р. № 7 випущено 169 номерів видання, у 1921 р. надруковані № 170 - 201 (23 листопада). Відомий номер за 10 квітня (28 березня) 1921 р. Газети "Комуніст" і "Вісті", які виходили у 1919 - 1920 роках редагував А.І. Воронець, колишній вчитель вищого початкового училища.
В Хоролі 1920 р. видавалася газета "Юный труженик" /Орган Хорольського повітового комітету Комуністичного Союзу молоді України. Редактор не відомий. Видавалася російською мовою. №6 за 13 червня - це сторінка в газеті "Вісті Хорольського повітового виконкому і Партбюро КП(б) України м. Хорола і повіту. №12 за 2 жовтня випущений окремо [1. с. 253].
1920 р. видавалася в Хоролі стінна газета УКРОСТА. (ред. не зазначений). Відомі номери: №23 (2 листопада); 50-52, 54 - 57 (25 грудня). Видавалася російською мовою  [1, с. 235].
Як бачимо у 1917 - 1918 роках на Хорольщині періодична преса була різноманітною, як за змістом так і за напрямами, з 1919 року переважала компартійно-радянська періодика, переважно російськомовна (наприклад газета "Известия …")
Література:
1. Газети  України 1917 - 1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст]: кат. / авт.. уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, ред.. бібліографи: О.О. Стиркул, Н.М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, ред.. кол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін..]. - К.: НБУВ, 2014. - 436 с. (Хорол с. 61, 123, 235, 253).
2. Газеты СССР 1917 - 1960. Библиографический справочник. - Т. 3 (К-О). - М.: Книга, 1978 - 615 с.
3. Газеты СССР 1917 - 1960. Библиографический справочник. - Т. 4 (П-Я). - М.: Книга, 1980. - 492 с.
4. Пиріг Р.Я. Джерела з історії Української революції 1917 - 1921 років: періодична преса. //Архіви України. - 2011. - №4 (274). - С. 132-145.
5. Известия Хорольского общественного комитета. - №22. -1917, 17 апреля.
6. Лисенко Ю. Гортаючи сторінки історії районної газети. //Вісті Хорольщини. - №6 (11160). - 2014, 12 лютого. - С. 1.
7. Ревегук В. Полтавщина в добу української революції 1917 - 1920 рр. - Полтава, 2002. - 188 с.
Преса Хорольського району 20-30-х років
У 1921 році продовжувала виходити газета російською мовою "Известия исполнительного комитета и партийного бюро КПУ (большевиков) г. Хорола и уезда", зокрема у №185 за суботу 21 травня 1921 року надруковане на першій сторінці оголошення, що на 19 травня скликається 5-й повітовий з'їзд Комнезамів з порядком денним: 1. Підсумок праці комнезамів за рік. 2. Закон про закріплення землі і роля комнезаможників. 3. Роля та участь комнезаможів в закінченні продрозверстки і переходу до продподатку.4. Боротьба з бандитизмом і амністія.
Продмісяць
На другій сторінці оголошення "В комсомоле".
21 травня відбудеться перше пленарне засідання повітового комітету Хорольщини К.С.М.У.
Порядок дня пленуму: 1. Що таке Комінтерн? 2. Доповідь про губз'їзд. 3. Наша продовольча політика. 4 Продмісяць і завдання молоді. 5. Боротьба з бандитизмом в повіті 6. Поточні справи.
Всі секретарі є членами пленарного засідання. Комітет.
Там же на другій сторінці вміщено відомість про стару і нову розверстку на хліб по Хорольському повіту, всіх 18 волостей. Подаємо  таблицю лише по волостях (сільрадах), що нині входять до Хорольського району.
В цій же газеті у номері 188 за п'ятницю 1-го червня 1921 року вітали перший випуск слухачів робітничо-селянського університету. До 20 лютого 1921 року вдалося організувати наступні відділи: загальний з предметами; юридичний - червоного права з предметами; технічні курси з предметами. Там читали: українську літературу Є. Кохан; історію мистецтва т. Селіванов; коротка історія України т. Головко; Теорія права т. Лубенцов; історія культури т. Димський.
Склад слухачів у всіх відділах наступний: міських - 64, сільських - 88, не одружених - 140, одружених - 12, чоловіків - 126, жінок - 26, комуністів і співчуваючих - 27.
У  грудні 1928 року Хорольським РК ЛКСМУ випущено журнал "Наша творчість", присвячений ІХ роковинам та VІІІ - ій районній конференції ЛКСМУ Хорольщини. Надруковано звернення: "До всіх комсомольців, працюючої молоді та піонерів ".
З почину РК ЛКСМУ, виходить перший номер журналу "Наша творчість". Він повинен покласти початок творчої роботи по збірці досвіду Хорольської Райорганізації комсомолу та юних піонерів, він повинен об'єднати думки комсомольців та піонерів навкруги чергових завдань Комсомолу та Ю.П. (юних піонерів). Ми, закликаємо Вас, товариші, відгукнутись на наш заклик і прийняти активну участь в нашій роботі. Хай живе перший номер журналу "Наша творчість". Редколегія." Номер вийшов на 16 сторінках. Голова редколегії Давиденко І.І.. Авторами дописів у журналі були: Нахутін, Лука Хорольський, Янікова, М. Гунько, Іван Потерайло, Єлькін. У статтях йшла мова про зростання рядів комсомольської та піонерської організацій, їх роботу та про створення осередків по деяких селах району. На с. 14 надруковано вірш: "Дневі години".
Ще у  березні1930 року стали виходити газети "Коллективизатор" українською "Колективізатор" потім з жовтня цього ж року "Колективіст Хорольщини". Редактори: С.Н. Пріцкер, А.Н. Галата. Видання всебічно показували складний процес колективізації сільського господарства, систематично інформували читачів про створення нових колективних господарств у районі, боротьбу з так званим саботажем "куркульства"
Орган Хорольського РКП(б)У, РВК і РРПС "Колективіст Хорольщини" №17 - 1930, 15 листопада. - с. 1, яка виходила двічі на п'ятиденку у цьому номері повідомляла про продовження огляду загального навчання. Звернена увага на те, що одяг та взуття, що держава відпустила для учнів розбазарюється шкурниками та шкідниками, особливо в деяких селах Штомпелівської сільради. Огляд загального навчання гальмується в населених пунктах: Петрівка, Ковалі, Кузубівка тощо. Лише в Трубайцях робота йде як слід. Карпо Ходосов повідомляв, про виконання плану хлібозаготівель Петрівською сільрадою 8 листопада 1930 року. Дописувач Солод звертав увагу на те, що з утворенням колгоспу на теренах Грушинської сільради можна ліквідувати свого ворога - куркуля. Інформувалося про перший кооперативний з'їзд Хорольщини, що відбувся 28 вересня 1930 року та інша  інформація.
У газеті за №58/93 за 22 травня 1931 року пропонувалося провести перевибори партійних органів під гаслами мобілізації працюючих мас на виконання планів 3-го вирішального  (року п'ятирічки), про закінчення сівби цукрового буряка. Соцзмагання й ударництво - могутній чинник соц.. будівництва. По бойовому підготуватись до Всеукраїнської наради робсількорів тощо.
Частково проаналізуємо матеріали газети "Колективіст Хорольщини" - орган Райпарткому, Райвиконкому та Райпрофради Хорольщини за 1933 рік. У №1 - 329 (неділя) 1 січня 1933 року редактор С. Пріцкер повідомлялося, що "В Андріївці куркульський саботаж не зазнав відсічі від сільради. Завдання "розтрощити куркульське кубло, зрушити хлібозаготівлю". Друкувалося оголошення: "5 січня 1933 р. о 6 год. вечора в приміщенні Будинку культури та оборони (БКО) відбудеться Райзліт ударників Хорольщини.
Порядок  роботи зльоту
1. Підсумки виконання народногосподарського плану 1932 р. та завдання на 1933 р. доп. т. Чорний.
2. Рапорти ударних бригад "Гор ПО", "Райспоживспілки", Торфорозробки, Борошномельників, артілі "Чоботар", "Єднання" та бригадирів бригад по хлібозаготівлі.
3. Інформаційна розповідь про передвиборну кампанію профорганів (доп. Т. Млоток).
Газета "Колективіст Хорольщини" за неділю 30 квітня 1933 року за №40 -368 друкувала заклики "Хай живе 1 Травня!"
Оголошення: 30 квітня 1933 року о 7 год. вечора в приміщенні БКО  відбудеться урочистий пленум міськради і райпрофради.
Голова міськради Король.
Цікавою є інформація із с. Вишняки. Сенецький М.С. - бригадир колгоспу "Червоне село".
Бригада Сенецького реалізувала позику на 112% з позики 2-ї п'ятирічки. Одержала бригада в 30 чол. завдання в сумі 2880 крб. Протягом одного дня бригада реалізувала позику на 3250 крб., давши 370 крб. зустрічних або на 112%.
Голова сільради Марченко.
Газета повідомляла, що "10 000 крб. на укріплення міці Радянського Союзу передплатили позику 1-го року 2-ї п'ятирічки робітники Хорольської торфорозробки. Директор торфорозробки Затуренський.
У №3 - 331 за 6 січня 1933 року на  першій сторінці  надруковано статтю М. Грибінника. Куркульському засиллю в П. Багачці дана відсіч. Ліквідувати прорив у хлібозаготівлі серед одноосібників.
П. Багачка. Річний план хлібозаготівлі сільрада виконала лише на 82,6%. Причина та, що хоч сільраду очищено від таких зрадників партії, як Явтушенко та його прибічники, проте чимало класово ворожого елементу ще залишилося по сільраді, а зокрема в колгоспі "Нове  життя".
Куркулі засіли в цьому колгоспі, створили свою куркульську фортецю в самій управі, підбурювали колгоспників та бідняків і середняків одноосібників на зрив хлібозаготівельних завдань…
28 грудня президія сільради за участю колгоспників перевірила склад членів колгоспу "Нове життя". Виявлено зграю куркулів, що пролізли до колгоспу та підривали господарську міць його, розвалюючи з середини.
Серед них: Козлов Грицько, Козлов Макар та Козлов Іван, що до революції мали 30 га землі, Лапко Мусій - мав 7 га власної землі та 25 га оренди, Крилач Мусій - мав 14 га землі, Козлов Петро - 20 га, Козлов Пантелеймон - 30 га, Лапко Матвій - 7 га власної землі та 25 га орендував, Рибалка Грицько - 30 га.
Найбільш активним шкідником був Мотогуз Оксентій, куркуль, що мав 13 га землі, а в колгоспі сидів на посаді рахівника. Мотогуз продавав ліквідованим куркулям посвідки про те, що вони є члени артілі "Нове життя". Дома у Мотогуза знайдено цілу фабрику для фальшування документів та виявлено 35 пудів цукрових буряків і хліба - значно більше, ніж одержував з колгоспу.
До цієї куркульської зграї відноситься також Первак Дмитро, що до революції мав 30 га землі, проліз в учителі й працюючи в школі проводив розкладацьку роботу серед учнів.
Всіх цих куркулів виключено з складу колгоспників та у всіх них вилучено хліб і майно в покриття заборгованості з різних видів платежів…
Оголошення. 10.06. 1933 р. о 9 год. Ранку скликається Районова вчительська  конференція.
Зав. РВНО Сабалдир.
Голова РК сп. Робос  Окунєв.
У номері 55, вівторок 13 червня 1933 вміщена телеграма.
Телеграма. Хорол. Секретарю РПК
Поздоровляю ударників-колгоспників та колгоспниць більшовиків і комсомольців вашого району з закінченням сівби. Головне тепер - прополка, пари і організація збирання. Це вирішує все. Бийтеся по більшовицькому за це. Постишев.
Тут же вміщено фото. Бондаренко Мелашка - делегат 1-го зльоту передових колгоспів, краща ударниця по обробітку цукрового буряку в колгоспі "Червоне село" Вишняківської сільської ради.
У 1936 році в редакції працювали: Григорій Бабай, Олексій Бурдима, Андрій Куниця, Юхим Бухало, Пантелеймон Солошенко. Тираж газети  складав 6150 екземплярів. З початком радянсько-німецької війни Пантелеймон Солошенко пішов на фронт, а решта вступили у винищувальний батальйон та народне ополчення.
З 1938 року газета стала носити назву "Соціалістична Хорольщина", яка друкувала матеріали про перебудову народного господарства, виконання завдань чергових п'ятирічок, роботу промислових і сільськогосподарських підприємств, боротьбу за хліб та стахановський рух. Т.в.о. редактора Сендеров Григорій Михайлович.
На першій сторінці газета "Соціалістична Хорольщина" №81 (2063)  від 9 квітня 1940 року повідомлялося, що на шостій сесії Верховної Ради СРСР 1-го скликання, прийнято закон про утворення Карело-Фінської радянської Соціалістичної республіки.
Друга сторінка акцентувала увагу на вирощуванні рису на полях Хорольщини і підтримання ініціативи юннатів середньої школи №2, якими керував вчитель біології Степан Яцун.
У номері цієї ж газети за 30 червня 1940 року №145 (2127) надруковано повідомлення ТАРС "Мирне розв'язання радянсько-румунського конфлікту в питанні про Бесарабію і північну частину Буковини.
Друга сторінка видання повідомляла: "Всесоюзна сільськогосподарська виставка - могутній організатор змагання за нові перемоги колгоспного ладу". Про стахановців - свинарів з Грушинської артілі ім. Кірова. Тираж газети складав 4000 екземплярів.
З початком радянсько-німецької війни газета закликала трудівників району на боротьбу проти нацистських завойовників, організацію збирання врожаю тощо.
Контент Хорольських
окупаційних газет
(13 вересня 1941 - 13 вересня 1943 років).
Пропонується увазі читачів більш розширене ознайомлення з окупаційними газетами, які видавалися в Хоролі і спочатку редагувалися хорольцем Леонідом Шевченком - "За краще життя", а "Хорольські вісті" німцем Г. Раймхеном. Ці окупаційні видання за радянських часів були недоступні не лише для широкого читача, але навіть і для дослідників історії. Гадаю, що це буде цікаво і пізнавально для допитливого читача.
Спочатку видавалася газета "За краще життя". Така назва видання на перший період підтримувала віру і надію людей на краще життя, оскільки залишилися в їх пам'яті голодомори 1921 - 1923 років, 1932 - 1933 рр., репресії 30-х років , розкуркулення і  насильницька колективізація, репресії 1937 - 1938 , які забрали і понівечили життя мільйонів українців, в тому числі і тисяч хорольців.
За 1941 рік автору не вдалося ознайомитися із жодним номером. Нині доступні не лише автору, а і всім користувачам мережі Інтернет видання за 1942 рік, починаючи з 27 номера. Це газета "За краще життя" за середу 7 січня 1942 року. На першій сторінці зліва вверху тризуб. Виходила газета українською мовою тричі на тиждень: переважно у вівторок, четвер і суботу. Видавалася Хорольською районною та міською управою. Тираж змінювався від 1000 до 2500 екземплярів. Спочатку часопис видавала редакційна колегія, а потім редактором був Леонід Шевченко. Газети зберігаються у Національній бібліотеці України імені  В. Вернадського, НДБ ЦДАУ (1942), ЛНБ (Пл).
Наказ Хорольської міської Управи: "Про обмін документів населенням м. Хорола" ("За краще життя" - №65 (89). - 1942, 9 червня. - С. 2.)
Протягом травня друкувалися оголошення шефа Хорольського  району Ф. Петікова: запрошуються на роботу в сільському господарстві Німеччини громадяни - чоловіки й жінки віком від 16 до 55 років.
У номері за 6 червня 1942 року надруковано лист остарбайтера з Німеччини, з вихвалянням життя і праці.
На шпальтах газети багато уваги приділялося сільськогосподарським питанням: як оранка, сівба, догляд за посівами, матеріали районних сільськогосподарських нарад ("За краще життя" - №32. - 1942, 19 березня, четвер. - С. 2).
Друкувалися статті етнографічного характеру, наприклад "Походження колядок і щедрівок".
До річниць народження українських поетів, письменників, байкарів, зокрема до 115-річчя Леоніда Глібова, а до  128-х роковин з дня народження Т.Г. Шевченка "Пам'яті Великого Кобзаря Т.Г. Шевченка" виділена ціла сторінка. Відзначена на шпальтах газети і 23 річниця з дня смерті Михайла Коцюбинського. Ціла сторінка в №60 (84). - 1942, 28 травня. - С. 2. присвячена дню народження Івана Франка.
Зрідка на сторінках газети з'являлася рубрика "Дитячий куточок".
Повідомлялося про прем'єри на сцені Народного дому опери Г.С. Гулака - Артемовського "Запорожець за Дунаєм", "Циганка Аза" М. Старицького, "Назар Стодоля" Т.Г. Шевченка.
Друкувалися вірші Підзаярного, Віталія Троянди та інших.
Газета "Хорольські вісті" у 1943 році була часописом Хорольської області (гебіту) з районами: Хорольським, Семенівським, Оболонянським, Покрово-Багачанським. Видавалася українською мовою на чотирьох сторінках. Виходила двічі на тиждень. Видавництво "Хорольські вісті". Головний редактор і керівник видавництва Г. Раймхен.
На першій сторінці повідомлялося, що оборонна битва на Сході триває з великою запеклістю (Сталінградська битва).  ("Хорольські вісті". - №9 (169). - 1943, 3 лютого. - С. 1. Там же, атаки совєтів на Кубанському передмостовому укріпленні відбито.
Хорольські вісті. - №34 (194). - 1943, 29 травня. - С. 1.
Значна увага в часописі приділялася земельному питанню, земля  ставала приватною власністю селянства.
Ціла сторінка в газеті за 7 липня 1943 року приділена земельному питанню. Земля - священна власність тружеників. Слово Ново - Аврамівки.
Селяни на власній землі.
У числі 48 (208) за 17 липня 1943 року ціла перша сторінка присвячена збиранню врожаю до зернини.
У №51 (211) за 28 липня 1943 року повідомлялося про конференцію українських письменників у Харкові у червні 1943 року.
Друкувалися матеріали до 100-річчя з дня смерті Г.Ф. Квітки - Основ'яненка, та 30-річчя з дня смерті співця праці і боротьби Лесі Українки.  Повідомлялося про відзначення ювілею Осипа Федьковича, уродженця Буковини.
Поміщалися матеріали про носіїв європейської культури: філософів Платона, Імануїла Канта, Георга Фрідріха Вільгельма Гегеля, письменника Сервантеса, педагога Йогана Генріха Песталоцці, драматурга Фрідріха Шіллера, астронома Миколи Коперніка та інших.
Продовжували друкуватися вірші та прозові твори маловідомих, а то й зовсім незнаних до сьогодні поетів і письменників Хорольщини: Віталія Троянди, Петра Чайки, Віри Мисюренко, новела: "Сльози старого Романчука" Віталія Троянди тощо. Ними розкрито теми війни, України, кохання, природи.  У ті часи їх твори були важливими для хорольців.
На сторінках "Хорольських вістей" можна було знайти інформацію про проведення в хорольському музично-драматичному театрі вистав та концертів.
Таким був контент окупаційних газет "За краще життя" 1941 - 1942 років та "Хорольські вісті" 1943 року видання, які висвітлювали події  та були інструментом ідеологічної обробки населення в роки окупації.